Tòa trọng tài bác yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc
Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.
8077xdbb3xd154xa671xdd64x1346ax139c6x8f68x133acxX7xfc06xe400x9746xa492xcd56x124d8xX5x101bexXaxf187xXcxfeb8xX6xX3xXexa3cdx11527xe6cbx12992xX3xXex9863xXdxX3x123e5xa725xX4xX3x91b4xf7b3xed22xX3xX7xX22xX4xX1xX3xaaa5x13542xc6a7xX1axX1bxX3xX5xX2fxe46exXdxX3xX21xX14xX3xX4x11c55xX6xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3x13c97xX27x9729xX4xX0x8742xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fcfxX10xX6xf996xXaxX12xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3x10d95xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX1xfda7xX1axX1bxX3xceadxXdx13999xX1axX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3x9a0bx11257xX3xX99xd649xX1axX3xX2exX9axX3xff62xXdx12fb4xX1axX3x984bxfb1bxX1axX1bx11c6cxX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX5xX2fxX36xXdxX3xX21xX14xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4x10913xX3xX4x9dd7xX3xX7x11f30xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5x9d37x85d0xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxd3c3xX6xX18xX1bxXdxX1axb40cxX3x1082dxXbxe027xX3xX6xX27xXexefc6xef07xXaxX12xX0xXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX106xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf3xX21xX6xX115xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf3xX99xX1axX4bxX1axX10x11b5axX7xX4bxX2x11fffxX10ex8751xX4bxX2x13c4bxX149xX5dxX10exX2xfadexXexX2xfb29xX153xX10exX5xX14exXf3xacc1xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX115xX6xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXexX6xXdxX3xX21xX6xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5dxX27xX115xX1axX1bxX3xX5xX27xX115xXdxX3xX21xX115xX3xX4xX27xX6xX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xcdb5xX27xX115xX4xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e31xX6xXbxXexXdxX115xX1axXaxX12xc2a4xb476xXexX3xX1axX1xXe4xX106xX3xX1axX1bxX2fxX30xXdxX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX27xa8e6xX1axX3xX1xX1exX1axX1xX3xX1axX1bxX6xX25xX3xXexX18xX2fx13d47xX4xX3xXexX1xX30xXdxX3xX2exXdxXa5xX106xX3xX77xX1bex12871xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xe22bxXexX3x110e3xX3xc2ddxX1axX1xX10cxX3xX4bxde0bxX6xXbxXbxX5xX10xX18xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xX4bxXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xX4bxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX1xX10xX115xX3xX203xXa3x8354xX218xX1bexXa3x8dfbxXacxX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX1xX85xX1axX1bxX3xX89xXdxX8bxX1axX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX99xX9axX3xX99xX9dxX1axX3xX2exX9axX3xXa3xXdxXa5xX1axX3xXa8xXa9xX1axX1bxXf3xX3xXcxX14xX6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX5xX2fxX36xXdxX3xX21xX14xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xXe4xX3xX4xXe7xX3xX7xXeaxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xXf2xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xbde8xX1exX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xXe4xX3x998cxX199xX27xX25xX9axX1axX3xX5x10d60xX4xX1xX3xX7x101fex9313xX3xX99xX1f4xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX99xf24fxX1axX1bxX3xX21xXdxXa5xX1axX3xXeaxX3xXa3xXdxXa5xX1axX3xXa8xXa9xX1axX1bxXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xX22xX115xX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1bexX203xX3xX1axX26xX27xX3xX18x12c88xX10cxX3xX0xX10xX106xX12xX33bxXcxX14xX6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xX89xX215xXexX3xX5xX27x964cxX1axX3xX18x139a1xX1axX1bxX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX99x1002bxX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX89xXdxX8bxX1axX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xXacxX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xXe4xX3xX4xXe7xX3xX7xXeaxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xXf2xX3xX1axX1exX115xX3xX2exXa5xX3xX89xX1x11f74xX1axX1bxX3xX2exX343xX1axX1xX3xX1axX2fxX1f4xX4xX3xX1axX1exX25xX3xX4xXe4xX3xX199xX27xX25xX9axX1axX3xX5xX343xX4xX1xX3xX7xX348xX3xX2exX48xXdxX3xX99xX1f4xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXexX1exXdxX3xX1axX1bxX27xX25xX26xX1axXacxX3xXexX1xX10xX115xX3xX4xX22xX4xX3xX199xX27xX25xX9axX1axX3xX2exX2fx11f80xX4xX3xX1bexXa9xX1axX1bxX3xX2fxX1f4xX4xX3xc5abxXdxX26xX1axX3xX5axXdxX8bxXbxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX99xX9axX3xX462xX27xX3b1xXexX3xX21xXdxXa5xX1axX3xX2x13ae0xX14bxX10exX3xe6b7x8fbdxX261xX1bexX462x116b9xX25dxbd77xXacxX3xXeaxX3xX4xX22xX4xX3xX89xX1xX27xX3xX99x90d8xX4xX3xX21xXdxXa5xX1axX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXbxX1xdbc2xX106xX3xX99xXdxX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX5xX2fxX36xXdxX3xX21xX14xX349xXf3xX0xX4bxX10xX106xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX1xX10xX115xX3xXexX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xX22xX115xX3xX21xX22xX115xX3xX4xX1x11a76xX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1bexX203xXacxX3xXcxX14xX6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xX89xX215xXexX3xX5xX27xX3b1xX1axX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xX498xX4xX3xXexX1xXa5xX3xX1ax10816xXdxX3xX483xX89xX1xXdxX3xXexX1xX3dxX25xX3xXexX18xXdxX9axX27xX3xX5xX26xX1axX48axX3xXeaxX3xX199xX27xX1e4xX1axX3xX2exffcexX115xX3xXcxX18xX2fxX30xX1axX1bxX3xX25dxX6xX3xX5xX1exX3xX1axX1x11142xX1axX1bxX3xX33bxX21x89cexXdxX3xX2exX22xX349xX3xX1xX456xXbxX3xXbxX1xX22xXbxXacxX3xX5dxX115xX3xX2exXe4xX3xX1axXe4xX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xXe4xX3xX99xX354xX1axX1bxX3xX2exb300xX4xX3xX199xX27xX25xX9axX1axX3xX89xXdxX1axX1xX3xXexX215xX3xX10exX14exX14exX3xX1xX53cxXdxX3xX5xXf2xX3xX483xcceexX59axc911xX48axXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX106xX6xX18xX1bxXdxX1axX10cxX3xX10exXbxX110xX3xX6xX27xXexX115xX116xXaxX12xX0xXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX106xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf3xX21xX6xX115xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf3xX99xX1axX4bxX1axX10xX145xX7xX4bxX2xX149xX10exX14bxX4bxX2xX14exX149xX5dxX10exX2xX153xXexX156xc743xX156xX149xX5xX2xXf3xX15cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX115xX6xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXexX6xXdxX3xX21xX6xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5dxX27xX115xX1axX1bxX3xX5xX27xX115xXdxX3xX21xX115xX3xX4xX27xX6xX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xX199xX27xX115xX4xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxX115xX1axXaxX12xX261xX1xXdxX9axX27xX3xX1axX1bxX2fxX30xXdxX3xXexX3c0xX3xXexX3b1xXbxX3xX18xX10xX115xX3xX1xX14xX3xXeaxX3xXexX1xX3dxX3xX2exXa9xX3xX1c7xX6xX1axXdxX5xX6xX3xXexX18xX2fxX1f4xX4xX3xXexX1xX9axX106xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xX218xX3xX21axX1axX1xX10cxX3xX220xX10xX27xXexX10xX18xX7xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xX4bxXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xX4bxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xX22xX115xX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1bexX203xX3xX4xX1xX115xX3xX1xX6xX25xX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xX89xX215xXexX3xX5xX27xX3b1xX1axX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX2exX554xX3xX99xXdxX3xXbxX1xX4a8xX106xX3xX1axX1bxX1xc480xX6xX3xX99xX3c0xX3xX1axX1bx12bcfxX1axX3xX4xX1xX57dxX1axX3xX4xX22xX4xX3xX99xX6xX3xX4xX1xX4a8xX106xX3xXeaxX3xX21xXdxXa5xX1axX3xX99xX1exX3xX4xX22xX4xX3xX99xX9dxX1axX3xX2exX9axX3xX5xXdxX26xX1axX3xX199xX27xX6xX1axX3xX2exX215xX1axX3xX6xX1axX3xXexX115xX1exX1axX3xX1xX1exX1axX1bxX3xX1xX53cxXdxXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX1xX10xX115xX3xX203xXa3xX25dxX218xX1bexXa3xX261xXacxX3xXcxX14xX6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX2exX554xX3xX99xXdxX3xXbxX1xX4a8xX106xX3xX199xX27xX25xX9axX1axX3xX4xX1xX3dxX3xX199xX27xX25xX9axX1axX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX99xX354xX1axX1bxX3xX2exX57dxX4xX3xX199xX27xX25xX9axX1axX3xX89xXdxX1axX1xX3xXexX215xX3xX483xX59axX59axX59cxX48axX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1xXdxX5xX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX1xXa9xX1axX1bxX3xX199xX27xX6xX3xX99xXdxX8bxX4xX10cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX6xX48axX3xX1bexX6xX1axX3xXexX1xXdxX8bxXbxX3xX99xX1exX115xX3xX1xX115xX4a8xXexX3xX2exX1c8xX1axX1bxX3xX2exX22xX1axX1xX3xX4xX22xX3xX99xX1exX3xX89xX1xX6xXdxX3xXexX1xX22xX4xX3xX5dxX1e4xX27xX3xX89xX1xX4ecxX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX21xX48axX3xd745x114c5xX25xX3xX5dxX498xX1axX1bxX3xX4xX22xX4xX3xX2exX53cxX115xX3xX1axX1xX8c4xX1axX3xXexX4a8xX115xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX4xX48axX3xdb18xX1xXa9xX1axX1bxX3xX1axX1bxX753xX1axX3xX2exX2fxX456xX4xX3xX4xX22xX4xX3xX1axX1bxX2fxX3xX5dxX8c4xX1axX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX2exX22xX1axX1xX3xX4xX22xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX99xX354xX1axX1bxX3xX59axX59axX59cxX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXa3xX22xX115xX3xX220xX6xXbxXbxX5xX10xX18xX3xX5dxa19dxX1axX3xX5xX30xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX1xace0xX106xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX203xX1axXexX115xX1axXdxX115xX3xXcxXf3xX3xX1bexX6xX18xXbxXdxX115xX3xXex113dcxX3xXcxX14xX6xX3xX22xX1axX3xXexX48xXdxX3xX4xX6xX115xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX4xX1xX115xX3xX18xX3b5xX1axX1bxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX89xX1xX40axX1axX1bxX3xX2exX343xX1axX1xX3xX7xX498xX3xXexX1xXa9xX1axX1bxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX5axXdxX215xX1axX3xXbxX1xX22xXbxX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX99xXdxX8bxX4xX3xX21xX22xX4xX3xX21xc786xX3xX4xX1xXdxX215xX1axX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX2fxX3xX5xX1exX3xX106xX1c8xXexX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX4xX3c0xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX4ecxX1axX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX199xX27xX48xX4xX3xX1bxXdxX6xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX220xX6xXbxXbxX5xX10xX18xX3xX5dxX965xX1axX3xX5xX30xXdxX3xX4xX1xX27xX25xX26xX1axX3xX1bxXdxX6xX3xX5xX27xX3b1xXexX3xX199xX27xX48xX4xX3xXexX215xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX5axX6xX18xX18xX25xX3xX220xX115xX199xX27xX10xX3xX4xX1xX115xX3xX21xXdxX215xXexX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX99xX965xX1axX3xX4xX1e4xX1axX3xXbxX1xX3c0xX3xXexX1xX27xX1c8xX4xX3xX99xX1exX115xX3xX2exX1exX106xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX1axX1xX2fxX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX215xX1axX3xXexX1xX85xX1axX1bxX3xX1axX1exX25xX3xX106xX6xX1axX1bxX3xX2exX215xX1axX3xX4xX1xX115xX3xX4xX1x852bxX1axX1bxX3xXexXa9xXdxX3xX106xX1c8xXexX3xX5xX456xXdxX3xXexX1xX215xX3xXexX115xX3xX5xX1f4xX1axX3xXexX18xX26xX1axX3xX21xX1exX1axX3xX2exX1exX106xX3xXbxX1xX22xX1axXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX106xX6xX18xX1bxXdxX1axX10cxX3xX10exXbxX110xX3xX6xX27xXexX115xX116xXaxX12xX0xXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX106xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf3xX21xX6xX115xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf3xX99xX1axX4bxX1axX10xX145xX7xX4bxX2xX149xX10exX14bxX4bxX2xX14exX149xX5dxX10exX2xX153xXexX47fxX10exX14exX153xX5xX10exXf3xX15cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX115xX6xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXexX6xXdxX3xX21xX6xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5dxX27xX115xX1axX1bxX3xX5xX27xX115xXdxX3xX21xX115xX3xX4xX27xX6xX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xX199xX27xX115xX4xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxX115xX1axXaxX12xX261xX1bxX2fxX30xXdxX3xX5dxX8c4xX1axX3xXexX3c0xX3xXexX3b1xXbxX3xX18xX10xX115xX3xX1xX14xX3xX99xX1f4xXdxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX4xX3dxX6xX3xXexX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xX218xX3xX21axX1axX1xX10cxX3xX220xX10xX27xXexX10xX18xX7xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xX4bxXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xX4bxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX18xX115xX1axX1bxX3xX89xX1xXdxX3xX2exXe4xXacxX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX21xX22xX4xX3xX21xXa17xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxXacxX3xX4xX1xX115xX3xX18xX3b5xX1axX1bxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX1axX1exX25xX3xX5xX1exX3xX33bxX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xXe4xX3xXexX4ecxX1axX1xX3xX18xX1exX1axX1bxX3xX21xX27xX1c8xX4xX349xX3xX99xX1exX3xX4xX1e4xX1axX3xX2exX2fxX456xX4xX3xX1xX3dxX25xX3xX21xXa17xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX1xX115xX6xX1axX3xX1axX1bxX1xX26xX1axX1xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX99xX98dxX6xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX2fxX30xX1axX1bxX3xXexX18xX498xX4xX3xXexX1xX10xX115xX3xXbxX1xX3c0xX3xX4xX1xX2fxXe7xX1axX1bxX3xX31bx861dxXd6dxX3xX4xX3dxX6xX3xX1bexXa9xX1axX1bxX3xX2fxX1f4xX4xX3xX462xXdxX26xX1axX3xX5axXdxX8bxXbxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX99xX9axX3xX462xX27xX3b1xXexX3xX21xXdxXa5xX1axX3xX483xX484xX261xX1bexX462xX488xX25dxX48axX3xX99xX9axX3xXexXdxX215xX1axX3xXexX18xe481xX1axX1xX3xXbxX1xX8c4xX1axX3xX110xX348xX3xX5dxX115xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX2exX9axX3xX110xX27xX9dxXexXf3xX3xX1bexX22xX4xX3xX4xX1xX27xX25xX26xX1axX3xX1bxXdxX6xX3xX2exX6xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX26xX1axX3xX4xb00dxX27xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX106xX1c8xXexX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4xX972xX1axX3xXexX1xX3b1xX1axXf3xX3xX1bexX1xX4ecxX1axX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX89xX26xX27xX3xX1bxX19xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX21xX26xX1axX3xX5xXdxX26xX1axX3xX199xX27xX6xX1axX3xX89xXdxX9axX106xX3xX4xX1xX215xX3xX99xX1exX3xX21xXdacxX1axX1xX3xX21xX74bxX1axX1xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX22xXdxX3xX89xX1xX40axX1axX1bxX3xX2exX343xX1axX1xX3xX7xX498xX3xXexXa9xX1axX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX106xX6xX1axX1bxX3xXexX4ecxX1axX1xX3xX4xX1c8xXexX3xX106xX48xX4xX3xX1axX1exX25xX3xX1axX1xX2fxX3xX5xX1exX3xX106xX1c8xXexX3xX7xX498xX3xX2exXe4xX1axX1bxX3xX1bxXe4xXbxX3xX199xX27xX6xX1axX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX1axe056xX3xX5xX498xX4xX3xX1bxXdxX53cxXdxX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX9dxXbxX3xXexX18xX26xX1axX3xXa3xXdxXa5xX1axX3xX2exXa9xX1axX1bxXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX4xff78xX1axX1bxX3xX1axX1xX85xX4xX3xX5xX4a8xXdxX3xX4xX6xX106xX3xX89xX215xXexX3xX1axXedaxX3xX5xX498xX4xX3xXexX1xX10xX115xX3xX2exX27xX51cxXdxX3xX1bxXdxX53cxXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX1xX14xX6xX3xX21xXdacxX1axX1xX3xX99xX1exX3xX110xX348xX3xX5xXf2xX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX9dxXbxX3xX99xX1f4xXdxX3xXexX1e4xX106xX3xX1axX1xXdacxX1axX3xX106xX27xX48xX1axX3xXexX1xXafexX4xX3xX2exX972xX25xX3xX99xX1exX3xX4xX3dxX1axX1bxX3xX4xX48xX3xX1xX14xX6xX3xX21xXdacxX1axX1xX3xX99xX1exX3xX51cxX1axX3xX2exX343xX1axX1xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX89xX1xX27xX3xX99xX498xX4xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX1xX10xX115xX3xXd6dxX1axX199xX27xXdxX18xX10xX18xXacxX3xX4xX1xXdxX9axX27xX3xX4xX354xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1exX25xXacxX3xXcxX51cxX1axX1bxX3xXexX1xX48xX1axX1bxX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXdxX1axX10xX7xX3xb412xX27xXexX10xX18xXexX10xX3xX2exX554xX3xXexX51cxX3xX4xX1xXdecxX4xX3xX1xX19xXbxX3xX1axX1c8xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX1xXdxX215xX1axX3xXexX1xX85xX1axX1bxX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX18xX2fxX1f4xX4xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX106xX6xX18xX1bxXdxX1axX10cxX3xX10exXbxX110xX3xX6xX27xXexX115xX116xXaxX12xX0xXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX106xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf3xX21xX6xX115xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf3xX99xX1axX4bxX1axX10xX145xX7xX4bxX2xX149xX10exX14bxX4bxX2xX14exX149xX5dxX10exX2xX153xXexX10exX2xX156xX149xX5x876exXf3xX15cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX115xX6xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXexX6xXdxX3xX21xX6xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5dxX27xX115xX1axX1bxX3xX5xX27xX115xXdxX3xX21xX115xX3xX4xX27xX6xX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xX199xX27xX115xX4xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxX115xX1axXaxX12xX1bexX22xX4xX3xXbxX1xXe4xX1axX1bxX3xX99xXdxX26xX1axX3xXexX3b1xXbxX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xXeaxX3xXexX18xX3c0xX3xX7xXeaxX3xXa3xX1c8xX3xX261xX1bxX115xX4a8xXdxX3xX1bxXdxX6xX115xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXexX4a8xXdxX3xX1c7xX6xX1axXdxX5xX6xX3xX2exXa5xX3xXexX1xX6xX106xX3xX1bxXdxX6xX3xX21xX27xX51cxXdxX3xX1xX19xXbxX3xX21xX22xX115xX3xX218xX3xX21axX1axX1xX10cxX3xX203xXa3xX25dxX218xX1bexXa3xX261xX3xX261xX10xX145xX7xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX18xX12xX0xX4bxXexX21xX115xX5dxX25xX12xX0xX4bxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXa3xX22xX115xX3xX220xX6xXbxXbxX5xX10xX18xX3xX4xX3dxX6xX3xX77xX1xXdxX5xX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX4xX1xX115xX3xX21xXdxX215xXexX3xXcxX14xX6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX2fxX30xX1axX1bxX3xXexX18xX498xX4xX3xX483xX77xX1bexX203xX48axX3xX7xa33axX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xXexX51cxX3xX4xX1xXdecxX4xX3xX21xX9dxXexX3xX89x1072cxX3xX21xX27xX51cxXdxX3xX5xf459xX3xX1axX1exX115xX3xX2exXa5xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexXf3xX3xX77xX1bexX203xX3xX4xX1xX115xX3xX21xXdxX215xXexX3xXcxX14xX6xX3xX7xX1213xX3xX4xX1xX27xX25xXa5xX1axX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX4xX1xX115xX3xX4xX22xX4xX3xX21xX26xX1axX3xX5xXdxX26xX1axX3xX199xX27xX6xX1axX3xXexX18xX2fxX1f4xX4xX3xX89xX1xXdxX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xX3xX18xX1c8xX1axX1bxX3xX18xX554xXdxX3xX4xX1xX115xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX4xX1xXafexX1axX1bxXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX18xX2fxX1f4xX4xX3xXexX1xX30xXdxX3xX2exXdxXa5xX106xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xXacxX3xXexX18xX6xX1axX1bxX3xX145xX10xX21xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX14xX6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX2fxX30xX1axX1bxX3xXexX18xX498xX4xX3xX483xX77xX1bexX203xX48axX3xXeaxX3xXcxX1xX10xX3xX5axX6xX1bxX27xX10xXacxX3xX5axX1exX3xX462xX6xX1axX3xX483xXbxX4xX6xX4xX6xX7xX10xX7xXf3xX4xX115xX106xX48axX3xXexX51cxX3xX4xX1xXdecxX4xX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexXf3xX3xXcxX18xX6xX1axX1bxX3xX145xX10xX21xX3xX1axX1exX25xX3xX2exX6xX1axX1bxX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXexXdacxX1axX1xX3xXexX18xX4a8xX1axX1bxX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xXexX1xXa5xX3xXexX18xX27xX25xX3xX4xX3b1xXbxX3xX2exX2fxX456xX4xX3xX99xXdacxX3xX199xX27xX22xX3xXexX53cxXdxXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX4a8xXdxX3xX1c7xX6xX1axXdxX5xX6xXacxX3xXa3xX1c8xX3xX261xX1bxX115xX4a8xXdxX3xX1bxXdxX6xX115xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX2exX554xX3xXexX51cxX3xX4xX1xXdecxX4xX3xX1xX19xXbxX3xX21xX22xX115xX3xX99xX9axX3xX99xX3c0xX3xX99xXdxX8bxX4xXf3xX3xXcxX18xX115xX1axX1bxX3xXbxX1xX14xX1axX1bxX3xX1xX19xXbxX3xX21xX22xX115xX3xXexX4a8xXdxX3xXexX18xX3c0xX3xX7xXeaxX3xXa3xX1c8xX3xX261xX1bxX115xX4a8xXdxX3xX1bxXdxX6xX115xX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xXeaxX3xXexX1xX3dxX3xX2exXa9xX3xX1c7xX6xX1axXdxX5xX6xXacxX3xX106xX1c8xXexX3xXbxX1xXe4xX1axX1bxX3xX99xXdxX26xX1axX3xX4xX1xX115xX3xX21xXdxX215xXexX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX21xX6xX115xX3xX1bxXdxX30xX3xX1axX1xXdacxX1axX3xXexX1xX9dxX25xX3xX199xX27xX6xX1axX1bxX3xX4xX53cxX1axX1xX3xX2exXa9xX1axX1bxX3xX2exXafexX4xX3xX2exX215xX1axX3xX99xX3b1xX25xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX203xX1axX1xX3xX1bexX1xXdxX1axX115xX3xX462xX10xX25xX4xX115xXacxX3xXbxX1xXe4xX1axX1bxX3xX99xXdxX26xX1axX3xX4xX3dxX6xX3xXexX30xX3xX1c7xX6xX1axXdxX5xX6xX3xXa3xX27xX5xX5xX10xXexXdxX1axXacxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13098xX3xX99xX1f4xXdxX3xXcxX27xX51cxXdxX3xXcxX18xX14ebxX3xX5dxX354xX3xXbxX1xX3c0xX3xXexX18xX22xX4xX1xX3xX106xX53cxX1axX1bxX3xX89xXdxX1axX1xX3xXexX215xX3xX1axX1xX2fxX1axX1bxX3xX6xX1axX1xX3xX99xX965xX1axX3xX18xX9dxXexX3xX199xX27xX6xX1axX3xXexX8c4xX106xX3xX2exX215xX1axX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exXdxXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX1bexX1xXdxX1axX115xX3xX4xX1xX115xX3xX1xX6xX25xX3xX2ex12945xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX8bxXbxX3xXexX1xX10xX115xX3xX5dxX395xXdxX3xX106xX53cxX1axX1bxX3xX2exX48xXdxX3xX1axX1bxX115xX4a8xXdxX3xXeaxX3xX21xX22xX115xX3xX6xX1axX1xX3xX2exX6xX1axX1bxX3xXexX3b1xXbxX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xX2exX456xXdxX3xX4xX1xX30xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX2exXa5xX3xX4xX27xX1axX1bxX3xX4xX9dxXbxX3xXexX1xXa9xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX89xX343xXbxX3xXexX1xX30xXdxX3xX4xX1xX115xX3xX21xX4a8xX1axX3xX2exX19xX4xX3xX199xX27xX6xX1axX3xXexX8c4xX106xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX1bexX1xXdxX1axX115xX3xX4xX1xX115xX3xX21xXdxX215xXexX3xX261xX1bxX115xX4a8xXdxX3xXexX18xX2fxXeaxX1axX1bxX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3x13993xX6xX7xX6xX25xX3xX4xX1xX27xX972xX1axX3xX21xX343xX3xXexX51cxX3xX4xX1xXdecxX4xX3xX1xX19xXbxX3xX21xX22xX115xX3xX2exXa5xX3xX18xX6xX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xX4xX3dxX6xX3xX1axX2fxX1f4xX4xX3xX1axX1exX25xX3xX99xX9axX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX98dxX3xXexX1xX3dxX3xX2exXa9xX3xX8f5xX27xX6xX5xX6xX3xX462xX27xX106xXbxX27xX18xXacxX3xX6xX1axX1xX3xX203xX106xXdxX18xX1axX3xf52cxX6xX18xX10xX10xX5dxX3xX220xX6xX1xXdxX106xXacxX3xXbxX1xX3c0xX3xXexX18xX22xX4xX1xX3xX106xX53cxX1axX1bxX3xX4xX1xX4ecxX1axX1xX3xXexX18xX343xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX3b1xXbxX3xX2exX115xX1exX1axX3xX4xX48xX3xX99xX9dxX1axX3xX8f5xX220xX203xXacxX3xX4xX1xX115xX3xX21xXdxX215xXexX3xXa3xX1c8xX3xX261xX1bxX115xX4a8xXdxX3xX1bxXdxX6xX115xX3xX1c7xX6xX5xX6xX25xX7xXdxX6xX3xX2exX6xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX115xX3xX5dxX395xXdxX3xX7xX22xXexX3xX7xX6xX115xX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX203xX106xXdxX18xX3xX5dxX498xX3xX2exX115xX22xX1axX3xX77xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX7xX1213xX3xX5dxX1exX1axX1xX3xXexX1xX85xX1axX1bxX3xX5xX456xXdxX3xX99xX1exX3xX2exX2fxX30xX1axX1bxX3xX5xX2fxX36xXdxX3xX21xX14xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX7xX1213xX3xX2exX2fxX456xX4xX3xXcxX14xX6xX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xX89xX1xXa9xX1axX1bxX3xX4xXe4xX3xX4xXe7xX3xX7xXeaxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xXf2xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xXcxX27xX25xX3xX1axX1xXdxX26xX1axXacxX3xX203xX106xXdxX18xX3xX4xXf27xX1axX1bxX3xX4xX1xX115xX3xX18xX3b5xX1axX1bxX3xXcxX18xX27xX1axX1bxX3xX46xX27xX48xX4xX3xX7xX1213xX3xX21xX22xX4xX3xX21xXa17xX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexX3xX99xX1exX3xX99xX3b1xX1axX3xX2exX1c8xX1axX1bxX3xX1xX1exX1axX1xX3xX5xX6xX1axX1bxX3xX106xX1c8xXexX3xX7xX48xX3xX199xX27xX48xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xX89xX1xX48xXdxX3xX203xX25dxX59axX203xX261xX3xXexX18xXdacxX3xX1xX115xX554xX1axX3xX4xXa9xX1axX1bxX3xX21xX48xX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xX22xX1axX3xX199xX27xX25xX215xXexXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX203xX106xXdxX18xX3xX4xXf27xX1axX1bxX3xX5dxX498xX3xX2exX115xX22xX1axX3xX106xX1c8xXexX3xX7xX48xX3xX4xX2fxX30xX1axX1bxX3xX199xX27xX48xX4xX3xX1axX1xX2fxX3xX1c7x120b4xX3xX99xX1exX3xX261xX1xX3b1xXexX3xX7xX1213xX3xX18xX6xX3xXexX27xX25xX26xX1axX3xX21xX48xX3xX3dxX1axX1bxX3xX1xX1c8xX3xX89xX215xXexX3xX199xX27xX53cxX3xXbxX1xXdxX26xX1axX3xXexX14xX6xXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX0xX10xX106xX12xX8c3xX10xX106xX3xXexX115xX1exX1axX3xX21xX1c8xX3xX5dxXdxX1230xX1axX3xX21xXdxX215xX1axX3xX99xX3c0xX3xX89xXdxX8bxX1axX10cxX0xX4bxX10xX106xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX115xX5dxX25xXaxX12xX0xXdxX106xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf3xX21xX6xX115xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf3xX99xX1axX4bxX1axX10xX145xX7xX4bxX2xX149xX10exX14bxX4bxX2xX14exX149xX5dxX10exX2xX153xX10bdxX10exX2xX14bxXexX2xX10exX149xX153xX5xX14exXf3xX15cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX115xX6xX3xXexX18xX115xX1axX1bxX3xXexX6xXdxX3xX21xX6xX4xX3xX25xX10xX27xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5dxX27xX115xX1axX1bxX3xX5xX27xX115xXdxX3xX21xX115xX3xX4xX27xX6xX3xXexX18xX27xX1axX1bxX3xX199xX27xX115xX4xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX5dxXexX1xX10cxX156xX149xX14exXbxX110xX116xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10cxX2xX14bxX10exX10exXbxX110xX116xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX25xX10cxX21xX5xX115xX4xX89xX116xX106xX6xX18xX1bxXdxX1axX218xX5xX10xa4aexXexX10cxX6xX27xXexX115xX116xX106xX6xX18xX1bxXdxX1axX218xX18xXdxX1bxX1xXexX10cxX6xX27xXexX115xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX115xX27xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX115xX3xXexX27xX115xXdxXexX18xX10xXf3xX99xX1axX0xX4bxXbxX12