Cảnh sắc Việt Nam qua clip mới của “Kong: Skull Island”
Sắp công chiếu, nhà sản xuất bộ phim “Kong: Skull Island” liên tiếp tung video mới được trích từ những đoạn phim hấp dẫn và hoành tráng để lôi cuốn khán giả.
1038x73d7x8716x83dcxca11xee78x8013x3bc4x106a0xX7x74d9xdb24x36cex2eaax7101xdf7axX5xc854xXax66ccx3ba6x8531x2ec4xX1xX3xX7xba72xX4xX3xac29xXdx5e2exXexX3xb126xX6x10397xX3x16afx932fxX6xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23x3b1fxXdxX3xX4xd1c1xX6xX3xXax10476x46ddxX15xcd5bx6dcfxX3x37b2x2dc0xX26xX5xX5xX3xa616xX7xX5xX6xX15xdd68xXaxX0x5bb2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1888xX10xX6xX48xXaxX12xX3dxX19xXbxX3xX4xc3dexX15xX3axX3xX4xX1xXdx5f27xX26x68bcxX3xX15xX1x5b62xX3xX7xX14xX15xX3x9e3dxX26xb15fxXexX3x3fc9xfddfxX3xXbxX1xXdxX23xX3x10a2dxX37xX38xX15xX3axX3bxX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX43xX7xX5xX6xX15xX48xd5faxX3xX5xXdxdff0xX15xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX26xX15xX3axX3x1cbaxXdxX48xX10xX38xX3xX23xX2fxXdxX3x86bex9e74x6d59xX4xX3xXexe37cx8498xX4xX1xX3xXexa89cxX3xX15xX1x2921xX15xX3axX3xXb3xX38x923cxX15xX3xXbxX1xXdxX23xX3xX1xX7axXbxX3xX48x9e52xX15xX3xXa9xX72xX3xX1xX38xX72xX15xX1xX3xXexXb9x737bxX15xX3axX3xXb3x29f6xX3xX5xX65xXdxX3xX4xX26x9e78xX15xX3xX3exX1xXe4xX15xX3xX3axXdxX14x3e94xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ff9xX38xX48x6a0axXaxX12x5a91xX38xXc9xX15xX3xXa9xXdxX48xX10xX38xX3xX3ax4d29xX23xX3xe741xX3xXbxX1x828bxX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX6exX3xX7dxX19xXexX3xXb3xae5exX26xX3xX7dx3ffaxX15xX3axX3xX3exX1xX26xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX33xX6xX3xX23xX7exXexX3xXexX1xX26xX15xX3axX3xX5x2fbfxX15xX3axX3xX4xX1xX6cxXexX3xX4xX1xed06xX4xX3xXa9xX2fxXdxX3xXb3xX139xX10fxX3xX78xXb4x864dxX15xX3axX3xX78xac5exX26xX3xX4xX33xX6xX3xX15xX1xXc3xX15xX3axX3xX4xX38xX15xX3xXa9x36edxXexX3xXexX38xX3xX5xX2fxX15xXfcxX3xX3dxX6xX26xX3xXb3xX166xX6exX3xXb3xX38xX72xX15xX3xXexX1xXe4xX23xX3xX1xXdxXe9xX26xX3xXa9xXb4xXb5xXexX3xX25xX26xX6xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xX7dxX9cxX15xX3xX3exXdxX6xX3xXexX1xX26xX15xX3axX3xX5xX15bxX15xX3axX3xXa9xX72xX3xX23x9c84xX3xXb9xX6xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX3xXexX1xXdxX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX9cxX15xX3xX7xX65xX15xX3axX3xX15x1132xXdxX3xXexX1xX173xX3xX23xX7exX15xX3axXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12xX0xXdxa431xXb9xX6xX23xX10xX3xXdxX48xX9xXaxXa9xXdxX48xX10xX38xbf1dx81dbxc31axX121xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX26xXexX38xXbxX5xX6xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxc765xXdxX48xXexX1xX3bxX3xdc37xf552xX225xXbxX78x10163xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX3bxX3xX121xX224xX225xXbxX78xX24exXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxX7xXexX4xXfcxXa9xX121xXfcxX15xX10xX242xX7xXfcx7e1fxXdxX15xX3axXfcxXa9xX15xX4bxXa9xXdxX48xX10xX38x4bddxX7xX4bxXa9xX2xXfcxX24ax951bxX2xX224xX4bxXdxX15xX48xX10xX78xXfcxX1xXexX23xX5x93dexX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxX278xX15xX10xX242xX7x85daxXbxX1xX38xXexX38xXfcxX48xXfcxX278xX6xXfcxX278xX48xX15xXfcxXa9xX15xX4bxX242xX249xX249xX225xX4bx9814xXbxX5xX38xX6xX48xX10xX48xX4bxX7xXbxX26xX38xX4xX6xX242xX4bxX224xX225xX2xX223xX28cxX225xX224xX28cxX224xX2xX4bxX224xX2xX249x1f7fxX223xX24axX2dexX249xX225xX121xX224xX249xX223xX223xXfcxXbxX15xX3axX6exX278xXdxX15xX3axX6exX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxX278xX15xX10xX242xX7xX2a7xXa9xXdxX48xX10xX38xXfcxXb9xXfcxX278xX6xXfcxX278xX48xX15xXfcxXa9xX15xX4bxX7dxX214xX24axX223xX4x4daaxX2xX317xX6xX2xX4xX7dxX121xX48xX4xX225xX249xX10xX224xX48xX10xX121xX7dxX121xX225xX225xX223xX7dxX48xX317xX225xX24axX4bxX317xX2dexX6xX48xX225xX225xX6xX10xX4bxX224xX225xX2xX223xX28cxX225xX224xX28cxX224xX2xX4bxX5xXdxX15xX1xXa9xXexXbxX4bxX37x57cexX21xfb69xX28cxX3dxX37xX2bfx2195xX357xX28cxX43xX3dxX357x95fexX21x8df9xX28cxXcxXb9xX6xXdxX5xX10xXb9xX28cxX28cxX1xX48xX223xX224xX225xX28cxX28cxX23xXbxX249xX28cxX224xXfcxX23xXbxX249xX6exX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxX6xXbxXdxXfcxX6xX48xXexXdxX23xX6xX7xX10xXb9xXa9xX10xXb9xXfcxXa9xX15xX4bxX278xX6xX48xX4bxXa9xXdxX48xX10xX38xX6xX48x3299xX278xXdxX48xX9xX224xX24axX223xX2dexX24axX24axX223xX223xdd3dxX3aexX224xX223xX24axX317xX2dexX3aexX225xX24ax8edcxXa9xX7xX9xXbxX6xX3axX10xXdxX48x206dxX121xX35fxX317xX3aexX121xX3c2xX121xX10cxX4xX6xXexX10xX3c2xX121xX35fxXbxX1xXdxX23xX2a7xX6xX15xX1xX3c2xX121xX10cxXbxX38xX7xXexXdxX48xX3c2xX121xX35fxX223xX224xX224xX24axX225xX24axX6exXexXb9xX26xX10xX6exX214xX6xX5xX7xX10xX6exX13xX3c2x3eabxX2xX3c2xX10cxX35dxX3c2xX35dxX121xX15xX1xX3c2xX224xX225xX7xX3c2xX3faxX2xX3c2xX10cxX35dxX3c2xX35dx7fedxX4xX3c2xX224xX225xX1cxXdxX3c2xX3faxX2xX3c2xX10cxX10cxX3c2xX2dexX223xXexX3c2xX224xX225xX21xX6xX23xX3c2xX224xX225xXexXb9xX38xX15xX3axX3c2xX224xX225xX7dxX38xX23xX3c2xX224xX225xXexX3c2xX3faxX2xX3c2xX10cxX35dxX3c2xX35dxX317xX15xX3c2xX224xX225xX3c2xX224xX223xX37xX38xX15xX3axX3bxX3c2xX224xX225xX3dxX3exX26xX5xX5xX3c2xX224xX225xX43xX7xX5xX6xX15xX48xX3c2xX224xX223xX6exXa9xXdxX48xX10xX38xX223xX224xX225xX121xX2xXaxX3xX214xXb9xX6xX23xX10xX7dxX38xXb9xX48xX10xXb9xX9xXaxX225xXaxX3xX7xX4xXb9xX38xX5xX5xXdxX15xX3axX9xXaxX15xX38xXaxX3xX6xX5xX5xX38xX242xX214xX26xX5xX5xX7xX4xXb9xX10xX10xX15xX9xXaxXexXb9xX26xX10xXaxX12xX0xX4bxXdxX214xXb9xX6xX23xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX78xXexX2a7xX6xX5xXdxX3axX15xX3bxX3xX285xX26xX7xXexXdxX214xX10fxX24exXaxX3xX48xX6xXexX6xX2a7xXa9xXdxX48xX10xX38xX2a7xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxX278xX15xX10xX242xX7xX2a7xXa9xXdxX48xX10xX38xXfcxXb9xXfcxX278xX6xXfcxX278xX48xX15xXfcxXa9xX15xX4bxX7dxX214xX24axX223xX4xX317xX2xX317xX6xX2xX4xX7dxX121xX48xX4xX225xX249xX10xX224xX48xX10xX121xX7dxX121xX225xX225xX223xX7dxX48xX317xX225xX24axX4bxX317xX2dexX6xX48xX225xX225xX6xX10xX4bxX224xX225xX2xX223xX28cxX225xX224xX28cxX224xX2xX4bxX5xXdxX15xX1xXa9xXexXbxX4bxX37xX350xX21xX352xX28cxX3dxX37xX2bfxX357xX357xX28cxX43xX3dxX357xX35dxX21xX35fxX28cxXcxXb9xX6xXdxX5xX10xXb9xX28cxX28cxX1xX48xX223xX224xX225xX28cxX28cxX23xXbxX249xX28cxX224xXfcxX23xXbxX249xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xXexXb9xX38xX15xX3axX3xX7dxX38xX23xX3xXexX7axX15xX3xXaxX37xX38xX15xX3axX3bxX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX43xX7xX5xX6xX15xX48xXaxX3xXaxX37xX38xX15xX3axX3bxX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX43xX7xX5xX6xX15xX48xXaxX3xXa9xXbfxX6xX3xXexX26xX15xX3axX3xXb9xX6xX3xXexX1xX9cxX23xX3xX15xX1xXdx511bxX26xX3xXa9xXdxX48xX10xX38xX3xX3exX1xXdxX6cxX15xX3xX3exX1xXe4xX15xX3xX3axXdxX14xX3xX1xXe4xX38xX3xX1x7466xX4xX3xXb3xXb5xXdxX3xX4xX1xbca2xX3xX15xX3axX72xX10fxX3xXbxX1xXdxX23xX3xXb9xX6xX3xX23xX19xXexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12xc73bxX2fxXdxX3xXb3xX125xX10fxX6exX3xX4xXe4xX4xX3xX15xX1xX72xX3xX7xX14xX15xX3xX78xX26xX7axXexX3xX4xX33xX6xX3xX7dxX38xX23xX3xXexX7axX15xX3xX37xX38xX15xX3axX3bxX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX43xX7xX5xX6xX15xX48xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXex7462xX4xX3xXexX26xX15xX3axX3xXb9xX6xX3xX15xX1xXc3xX15xX3axX3xXa9xXdxX48xX10xX38xX3xX23xX2fxXdxX3xX15xX1xX13dxX23xX3xXaxX4xX1xXdxX9cxX26xX3xX48xX666xXaxX3xX3exX1xXe4xX15xX3xX3axXdxX14xX3xX7dxX13dxX15xX3axX3xX5xX38xXc9xXexX3xX4xX14xX15xX1xX3xXbxX1xXdxX23xX3xX1xX38xX72xX15xX1xX3xXexXb9xXe4xX15xX3axX6exX3xX3axX6xX10fxX3xX4xX7axX15xXfcxX3xX112x36f7xX4xX3xX7dxXdxX1exXexX6exX3xX15xX1xXc3xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xXexX1xXdxX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX9cxX15xX3xX15xX1f1xXdxX3xXb9xXbfxX15xX3axX3xX1xee0dxX15xX3axX3xXa9x3f8fxX3xX1d1xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX10cx9eb1xX15xX1xX6exX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xXb3x10811xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xX3axXdxX2fxXdxX3xXexX1xXdxX1exX26xX3xXb9x7d99xX3xX15xcadaxXexX3xXexXb9xX9cxX15xX3xXbxX1xXdxX23xXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX7dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX26xXb9xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexX7dxX38xX48xX10fxX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX23xX3axX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxXdxXfcxX7dxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfcxXa9xX15xX4bxX15xX10xX242xX7xX4bxX2xX223xX225xX2dexX4bxX223xX223xX48xX121xX225xX2dexXexX223xX2xX249xX317xX5xX225xXfcxX285xXbxX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX3axX1xXexX3bxX224xX24axX2xXbxX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX1xX3xX7xX6xX4xX3xXa9xXdxX10xXexX3xX15xX6xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23xX38xXdxX3xX4xX26xX6xX3xX3exX38xX15xX3axX3xX7xX3exX26xX5xX5xX3xXdxX7xX5xX6xX15xX48xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xXcxX1xXdxX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX9cxX15xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xXb3xXc9xX38xX3xX48xXdx6e3cxX15xX3xXb4xX26xX3xXe4xXdxX3xXexX1xXe9xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX5daxX26xX3xX1d1xX3xXbxX1xX139xX15xX3xXexXb9xX6xXdxX5xX10xXb9xX3xXbxX1xXdxX23xXfcxX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexXb9xX12xX0xX4bxXexX7dxX38xX48xX10fxX12xX0xX4bxXexX6xX7dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12xX1cxXdxX1exX4xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xX48xX7axX26xX3xXexX6xX10fxX3xX48xXbaxX15xX1xX3xX23xXe4xX26xX3xX4xX33xX6xX3xX37xXdxX15xX3axX3xX37xX38xX15xX3axX3xX1xXdxX1exX15xX3xXb9xX720xX3xX5xX9cxX15xX3xXa9xXe4xX4xX1xX3xX15xX1f1xXdxX3xX5xX72xX3xX7dxX13dxX15xX3axX3xX4xX1xX5f7xX15xX3axX3xX1xX6efxX15xX3axX3xX1xX11exX15xX3xX4xX1xX38xX3xX7xf4eexX3xXexX11exX15xX3xXexXc9xXdxX3xX4xX33xX6xX3xXa9xX26xX6xX3xX5xX38xX72xXdxX3xX3exX1xfbcdxX3xXexXc9xXdxX3xX1xa9c2xX15xX3xXb3xX14xX38xX3xX112xX139xX26xX3xX357xX125xX26xX3xX15xX72xX10fxXfcxX3xX5axX92axX15xX3xXb3xX14xX38xX3xX15xX173xXdxX3xX37xX38xX15xX3axX3xXexXb9xX1f1xX3xX15xX3axX666xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xXexXc9xX38xX3xX15xX9cxX15xX3xXexXbfxX3xX3exX1xX26xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xXb3xX6xX15xX3xX78xX10xX15xX3xX4xX33xX6xX3xXa9xc296xX15xX1xX3xX5axXc9xX3xX357xX38xX15xX3axX3xXa9xX72xX3xX25xX26xX139xX15xX3xXexX1xXe9xX3xX15xX1f1xXdxX3xXb3xXe4xX3xX1d1xX3xXcxXb9xX72xX15xX3axX3xX35dxX15xXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX7dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX26xXb9xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexX7dxX38xX48xX10fxX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX23xX3axX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxXdxXfcxX7dxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfcxXa9xX15xX4bxX15xX10xX242xX7xX4bxX2xX223xX225xX2dexX4bxX223xX223xX48xX121xX225xX2dexXexX24axX249xX225xX224xX5xX2xXfcxX285xXbxX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX3axX1xXexX3bxX224xX224xX225xXbxX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX1xX3xX7xX6xX4xX3xXa9xXdxX10xXexX3xX15xX6xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23xX38xXdxX3xX4xX26xX6xX3xX3exX38xX15xX3axX3xX7xX3exX26xX5xX5xX3xXdxX7xX5xX6xX15xX48xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX37xX1xX26xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX15xX1f1xXdxX3xX15xX38xX15xX3xXexXb4xX173xXdxX3xX78xX6xX15xX1xX3xXa9xX72xX3xX1xX6efxX15xX3axX3xXa9xX6f4xX3xX4xX33xX6xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xXexXb9xX38xX15xX3axX3xX37xX38xX15xX3axX3bxX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX43xX7xX5xX6xX15xX48xXfcxX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexXb9xX12xX0xX4bxXexX7dxX38xX48xX10fxX12xX0xX4bxXexX6xX7dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12xXcxXb9xX38xX15xX3axX3xX5xX1f1xX4xX3xXb3xX38xX72xX15xX3xXexX1xXe4xX23xX3xX1xXdxXe9xX26xX3xX7dxX97fxX3xX4xX38xX15xX3xX25xX26xXe4xXdxX3xXa9xX18axXexX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX13xXb9xX6xX242xX5xX10xXb9xX3xXexXb9xX26xX10fxX3xXb3xX26x5533xXdxX6exX3xX37xXdxX15xX3axX3xX37xX38xX15xX3axX3xXb3xX70dxX3xX78xX26xX7axXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xX3exX97fxXbxX3xXexX1xX600xXdxX3xXa9xX72xX3xX3axXdxX1f1xXbxX3xX1xa57bxX3xXexXb9xXf1xX15xX3xXexX1xX38xXe4xXexXfcxX3xX21xX1xXc3xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX6cxX15xX3xXb3xX7axX26xX3xX1xX38xX72xX15xX1xX3xXexXb9xXe4xX15xX3axX3xX3axXdxXc3xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX38xX72xXdxX3xX25xX26xXe4xXdxX3xXa9xX18axXexX3xX3exX1xXb5fxX15xX3axX3xX5xX11exX3xXb3xX70dxX3xX3exX1xXdxX6cxX15xX3xX3exX1xX65xX15xX3axX3xXbaxXexX3xX15xX3axXb4xX600xXdxX3xX1xX125xX23xX3xX23xX7exX3xX37xXdxX15xX3axX3xX37xX38xX15xX3axX3xXaxXb3xX5f7xX15xX3axX3xX15xX3axX11exXdxX3xX3exX1xX65xX15xX3axX3xX10fxX9cxX15xXaxXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX7dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX26xXb9xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexX7dxX38xX48xX10fxX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX23xX3axX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxXdxXfcxX7dxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfcxXa9xX15xX4bxX15xX10xX242xX7xX4bxX2xX223xX225xX2dexX4bxX223xX223xX48xX121xX225xX2dexXexX223xX3aexX223xX225xX5xX224xXfcxX285xXbxX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX3axX1xXexX3bxX2xX3aexX24axXbxX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX1xX3xX7xX6xX4xX3xXa9xXdxX10xXexX3xX15xX6xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23xX38xXdxX3xX4xX26xX6xX3xX3exX38xX15xX3axX3xX7xX3exX26xX5xX5xX3xXdxX7xX5xX6xX15xX48xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xX3xX4xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX10cxX72xX15xX3xXexX6xX10fxX3xX48xXbaxX15xX1xX3xX23xXe4xX26xX3xX4xX33xX6xX3xX37xXdxX15xX3axX3xX37xX38xX15xX3axX3xX1xXdxX1exX15xX3xX5xX9cxX15xX3xXa9xXe4xX4xX1xX3xX15xX1f1xXdxX3xXb3xXe4xXfcxX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexXb9xX12xX0xX4bxXexX7dxX38xX48xX10fxX12xX0xX4bxXexX6xX7dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12xXcxXb9xXb4xX2fxX4xX3xXb3xX166xX6exX3xXb3xXc9xX38xX3xX48xXdxX84fxX15xX3xXbxX1xXdxX23xX3x9c0dxX38xXb9xX48xX6xX15xX3xX1cxX38xX3axXexX2a7x1892xX38xX7dxX10xXb9xXexX7xX3xXb3xX70dxX3xX1xX6cxXexX3xX5xX600xXdxX3xX3exX1xX10xX15xX3xX15xX3axXb5xXdxX3xXbxX1xX38xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX3exX1xXdxX3xX23xXdxX9cxX26xX3xXexX14xX3xXb9xX13dxX15xX3axX3bxX3xXax56cexX1xX38xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX15xX1f1xXdxX3xX15xX38xX15xX3xXa9xX72xX3xX1xX6xX15xX3axX3xXb3xX7exX15xX3axX3xX1d1xX3xX1cxXdxX9cxXexX3xX21xX6xX23xX3xXb3x4d0fxXbxX3xX23xX7exXexX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX7xXdxX9cxX26xX3xXexX1xX90axX4xXfcxX3xXcxX65xXdxX3xXb9xX7axXexX3xXexX1xXbaxX4xX1xX3xXexX1xX1f1xX3xXa9xX72xX3xX7axX15xX3xXexXb4xXb5xX15xX3axX3xXa9xX2fxXdxX3xXa9xX6efxX15xX3axX3xXb3xX7axXexX3xX15xX72xX10fxXaxXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12x5853xX15xX3axX3xX4xX1xX38xX3xX7dxXdxX6cxXexX3xX23xX26xXf1xX15xX3xX23xX6xX15xX3axX3xX4xX14xX15xX1xX3xXb3xXe0cxXbxX3xX4xX33xX6xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX5xX9cxX15xX3xXbxX1xXdxX23xX3xXexX1xX18axXexX3xX1xX38xX72xX15xX1xX3xXexXb9xXe4xX15xX3axX3xXb3xXe9xX3xX3axXdxX2fxXdxX3xXexX1xXdxX1exX26xX3xXa9xX2fxXdxX3xX7dxXc9xX15xX3xX7dxadbcxX3xX25xX26xXf1xX4xX3xXexX6cxX3xXa9xX5daxX3xXb3xX7axXexX3xX15xXb4xX2fxX4xX3xX78xXdxX15xX1xX3xXb3xXe0cxXbxX3xX15xX72xX10fxXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX12xX1cxX2fxXdxX3xX3exX1xXe4xX15xX3xX3axXdxX14xX3xX1cxXdxX1exXexX6exX3xX4xX1xX19xX4xX3xX4xX1xX19xX15xX3xXb3xX125xX10fxX3xX7x864cxX3xX5xX72xX3xX7dxX38xX23xX3xXexX7axX15xX3xX3exX1xX65xX15xX3axX3xXexX1xXe9xX3xX7dx6a42xX3xX25xX26xX6xXfcxX3xX37xX38xX15xX3axX3bxX3xX3dxX3exX26xX5xX5xX3xX43xX7xX5xX6xX15xX48xX3xX48xX90axX3xX3exXdxX6cxX15xX3xX7xXf20xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xX3exX1xX1d1xXdxX3xX4xX1xXdxX6cxX26xX3xXexXb9xX9cxX15xX3xXexX38xX72xX15xX3xXexX1xX6cxX3xX3axXdxX2fxXdxX3xXa9xX72xX38xX3xX15xX3axX72xX10fxX3xX2xX225xX4bxX121xXfcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX38xX48xX10fxXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX78xXexX2a7xX6xX5xXdxX3axX15xX3bxX3xX4xX10xX15xXexX10xXb9xX24exXaxX12xX0xXdxX23xX3axX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bxX4bxX4bxXdxXfcxX7dxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfcxXa9xX15xX4bxX15xX10xX242xX7xX4bxX2xX223xX225xX2dexX4bxX223xX223xX48xX121xX225xX2dexXexX224xX225xX317xX2dexX5xX121xXfcxX285xXbxX3axXaxX3xX7xXexX10fxX5xX10xX9xXaxX242xXdxX48xXexX1xX3bxX317xX317xX225xXbxX78xX24exX1xX10xXdxX3axX1xXexX3bxX121xX24axX223xXbxX78xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xX26xX23xX7dxX3xX48xX1xXdxX48xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX1xX3xX7xX6xX4xX3xXa9xXdxX10xXexX3xX15xX6xX23xX3xX25xX26xX6xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23xX38xXdxX3xX4xX26xX6xX3xX3exX38xX15xX3axX3xX7xX3exX26xX5xX5xX3xXdxX7xX5xX6xX15xX48xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX38xX26xXb9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3x40c2xXdxX15xX3axXfcxXa9xX15xX0xX4bxXbxX12