Tỉnh đoàn Bôlykhămxay trao đổi kinh nghiệm tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 7/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đón tiếp Tỉnh đoàn Bôlykhămxay sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
df90xea66x14f21x1344bx12d77x12e8bxf159x130b0x10298x1162ax130a2x1085fx13837x15124x114cexf200xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10b42x158d2x12549xXexX0x11c2exXaxX17xX18xX19xXexX0xf140xfa68xX19x10388xXexX0xXaxeb53xX9xeec0xXdxX18x143a2xX2fxe282x15c28xf580xX5xf16fxXbxXdxX17xX32xXexX5xe71cx10c5bxXaxX9xed33xX24x12383xX3dxX9x15818x156f1xXdxX26x10d0fxXaxecedxXcx103f2xX18xX26xX9xXbxee09xX18xX24xX9xX40x134dbxX35xX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX3dx10d10xXaxX35x14078xXcxX9xXbx11e94xX35xX9x12c86xX42xX9xX5x14157xX3dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6axX17xX18xX19xX32xXexe0adx1216dxX3dxX60xX9x145baxX1cx157d1x15837xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX6axX42xX9xX5xX6exX3dxXaxX9xX40x126d8xX3dxX9xXbxX35x12e48xX33xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xX2fxX18xX3dxX60xX9xXbxXaxX4bxXcxX8fxX9xXbxX52xX18xX24xX9xX40xX57xX35xX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX3dxX60xXaxX35xX63xXcxX9x15911x115cexX9xX2cxX46xX3dxX60xX9xXbxX88xX2cxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xXe2xX42xX9xX33xXaxX24xX3dxX60xX9xXbxX52xX42xX24xX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xXbxXaxX35xXa9x14f25xX9xX3dxXaxX35x1575cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbxf59dxX18xXdxX35xX60xX3dx14cfexX9x13776xX10bxX2fxXbxX35x11630xX26xfa71xX32xXexX0xX35xXcxX60xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13axX1cxX1cxX35xX110xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX110xXe2xX3dxX1cxX3dxX17x12483xX2fxX1cxX2axf332xX2axf6cdxX1cxX2axX16ex15a82xX19xX8exX2axX8cx156afxX8cxX16exX177xXbxX2axX16exX16exX16cxXdxX16exX110xX13cxX33xX60xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX168xX35xX19xXbxXaxX13axed78xX16exX16exX33xX4dxX143xXaxX17xX35xX60xXaxXbxX13axX177xX16exX16exX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX3dxXaxX9xX19xX24xX18xX3dxX9xX23xX24xXdxX26xX49xXaxX18xXcxX4dxX18xX26xX9xXbxX52xX18xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX3dxX60xXaxX35xX17xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbxX134xX18xXdxX35xX60xX3dxX13axX9xX13cxX10bxX2fxXbxX35xX141xX26xX143xX32xXexX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xXbxe01bxX3dxX60xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxXax118a5xX2cxX9xXcx10108xX3dxX60xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX6axX42xX9xX5xX6exX3dxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX5xX67xX35xX9xX23xX10bxX57xX35xX9xXdxX42xXcxX9xXe2xX35xX63xX2cxX8fxX9xX40x14c6exX3dxX60xX9xX2cxXax14cf3xX9x102bbxX10bxX18xX3dxX9xX7xXaxXa9xXbxX9xX7xXaxX10bxX46xX3dxX60xX9x12fc0xX18xXdxX18xX9x11af3xX9xX45xX286xX9xXbxXax11ce9xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx129c0xX13axX9xX5xXax13ad4xX2cxX9xXaxX35xX63xX3dxX9xX23xX35x15f72xX3dxX9xX23x115c1xX3dxX9xX49x14ab9xX9xX49xXa9xXbxX9xXaxf437xX33xX9xXbxX88xX2cxX9xX60xX35x104afxX18xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX6axX42xX9xX5xX6exX3dxXaxX9xXe2xX42xX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xX60xX35xX18xX35xX9xX40xX24xX67xX3dxX9xf34cxX16exX2axX8cxX134xX318xX16exX318xX318xX8fxX9xX40x15898xX9xX2cxXa4xX9xXax11437xX3dxX9xX172xX16exX16exX9xX3dxX60xX2a5x10dcfxX35xX9xX19x11d20xX3dxX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xX40xX2a5xX2e1xX2cxX9xX49xXaxX88xXcxX8fxX9xX2cx147f1xX33xX9xX33xXaxX88xXbxX9xXbxXaxX10bx13a85xX2cxX9xXcxX35x1424dxX3dxX9xX33xXaxX286xX143xX9xX3dxXaxX35xXe3xX10bxX9xX23xe7b6xX9xXbxX372xX2cxX9xX40xX2a5xX2e1xX2cxX9xX19xX67xX26xX9xXbxX35xXa9xX3dxX60xX9x151a8xX35xX63xXbxX143xX9xe0dfxX387xX5x1576exX9xX40xX2a5xX2e1xX2cxX9xXax1185fxX2cxX9xXbx1304bxX33xX8fxX9xXbxX52xX18xX24xX9xX40xX57xX35xX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX3dxX60xXaxX35xX63xXcxX9xXe2xX42xX9xX60xX35xX18xX24xX9xXdxX2a5xX10bxX9xXbxXax10e41xX9xXbxXaxX18xX24x12d0dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX60xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13axX1cxX1cxX35xX110xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX110xXe2xX3dxX1cxX3dxX17xX168xX2fxX1cxX2axX16cxX2axX16exX1cxX2axX16exX172xX19xX8exX2axX8cxX177xX8cxX16exX177xXbxX8exX2axX2axX8exXdxX2axX110xX13cxX33xX60xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX168xX35xX19xXbxXaxX13axX195xX16exX16exX33xX4dxX143xXaxX17xX35xX60xXaxXbxX13axX177xX16exX16exX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX3dxXaxX9xX19xX24xX18xX3dxX9xX23xX24xXdxX26xX49xXaxX18xXcxX4dxX18xX26xX9xXbxX52xX18xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX3dxX60xXaxX35xX17xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbxX134xX18xXdxX35xX60xX3dxX13axX9xX13cxX10bxX2fxXbxX35xX141xX26xX143xX32xXexX45xX286xX9xXbxXaxX2a5xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX45xX24xXdxX26xX49xXaxX18xXcxX4dxX18xX26xX9xX40xX234xXbxX9xX2cxX338xX10bxX9xXax12f9axX35xX9xXe2xXe3xX9xXcxX372xXbxX9xX2fxX35exX9xX3dxX372xX35xX9xX19xX10bxX3dxX60xX8fxX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX33xXaxX286xX9xXbxX57xX9xX2cxXax105ffxX2cxX9xXbxX52xX67xX35xX9xXax14fd8xX9xXbxXaxX35xXa9xX10bxX9xX3dxXaxX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX45xX286xX9xXbxXaxX2a5xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xXcxX24xX3dxX60xX9xXcxX10bxX35exX3dxX9xXaxX18xX35xX9xX40xX32axX3dxX9xXe2x1224bxX9xXbxX35xXa9xX33xX9xXbx140fexX2cxX9xX33xXaxX35exX35xX9xXaxX2e1xX33xX8fxX9xX49xXa9xXbxX9xX3dxX35exX35xX9xXe2x10e82xX35xX9xX3dxXaxX18xX10bxX9xX40xX3c3xX9xX60xXa4xX33xX9xX33xXaxed96xX3dxX9xXe2xX10bxX3dxX9xX40x13125xX33xX9xXcxX35exX35xX9x11297xX10bxX18xX3dxX9xXaxX63xX9xXaxX2eaxX10bxX9xX3dxX60xXaxX55axX9xX40xX234xX2cxX9xX23xX35xX63xXbxX9xX60xX35xX2eaxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX2a5xX578xX2cxX9xX387xX35xX63xXbxX9xX134xX9x13661xX42xX24xX9xX3dxXa4xX35xX9xX2cxXaxX10bxX3dxX60xX9xXe2xX42xX9xXaxX18xX35xX9xXbxX3cxX3dxXaxX9xX3dxXa4xX35xX9xX52xX35xX2d2xX3dxX60xX110xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX45xX286xX9xXbxXaxX2a5xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX6axX42xX9xX5xX6exX3dxXaxX9xX390xX60xX10bxX26xX363xX3dxX9xX5xXaxXa9xX9xX6axX24xX42xX3dxX9xX49xXax13407xX3dxX60xX9xX40xX55axX3dxXaxX13axX9xX5xX52xX24xX3dxX60xX9xXbxXaxX334xX35xX9xX60xX35xX18xX3dxX9xX598xX10bxX18xX8fxX9xXbxX10bxX57xX35xX9xXbxX52xX2c3xX9xX6axX42xX9xX5xX6exX3dxXaxX9xXe2xX42xX9xX45xX46xXdxX26xX49xXaxX4bxXcxX4dxX18xX26xX9xX40xX324xX9xX2cxXa4xX9xX2fxX2c8xX9xX33xXaxX35exX35xX9xXaxX2e1xX33xX8fxX9xX60xX591xX3dxX9xX49xXa9xXbxX9xXe2xX578xX35xX9xX3dxXaxX18xX10bxX9xXbxX52xX24xX3dxX60xX9xX3dxXaxX35xXe3xX10bxX9xXdxX6exX3dxXaxX9xXe2xX2c8xX2cxX110xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX60xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13axX1cxX1cxX35xX110xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX110xXe2xX3dxX1cxX3dxX17xX168xX2fxX1cxX2axX16cxX2axX16exX1cxX2axX16exX172xX19xX8exX2axX8cxX177xX8cxX16exX177xXbxX195xX318xX177xX8cxXdxX318xX110xX13cxX33xX60xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX168xX35xX19xXbxXaxX13axX195xX16exX16exX33xX4dxX143xXaxX17xX35xX60xXaxXbxX13axX177xX16exX16exX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX3dxXaxX9xX19xX24xX18xX3dxX9xX23xX24xXdxX26xX49xXaxX18xXcxX4dxX18xX26xX9xXbxX52xX18xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX49xX35xX3dxXaxX9xX3dxX60xXaxX35xX17xXcxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbxX134xX18xXdxX35xX60xX3dxX13axX9xX13cxX10bxX2fxXbxX35xX141xX26xX143xX32xXexX45xX286xX9xXbxXaxX2a5xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX390xX60xX10bxX26xX363xX3dxX9xX5xXaxXa9xX9xX6axX24xX42xX3dxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX2c3xX9xXbxX67xX35xX9xX23xX10bxX57xX35xX9xXdxX42xXcxX9xXe2xX35xX63xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX45xX286xX9xXbxXaxX2a5xX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX2cxf356xX3dxX60xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXa9xXbxX8fxX9xX2fx14d73xX9xX2cxXaxX3cxX9xX40xX67xX24xX9xX2cxX32axX9xX2fxe0b3xX9xXbxX4bxX3dxX60xX9xX2cxX2a5xX334xX3dxX60xX9xXbxX57xX9xX2cxXaxX501xX2cxX9xX2cxX88xX2cxX9xXaxX24xX67xXbxX9xX40xX372xX3dxX60xX9xX60xX35xX18xX24xX9xXdxX2a5xX10bxX8fxX9xXaxX398xX2cxX9xXbxX39cxX33xX8fxX9xX2cxXaxX10bxX26xX3c3xX3dxX9xX60xX35xX18xX24xX9xX49xXaxX24xX18xX9xXaxX398xX2cxX9xX49xeeddxX9xXbxXaxX10bxX39cxXbxX8fxX9xX40xX2d6xXcxX9xX23xX2d6xX24xX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xX23xX35xX2d2xX3dxX9xX60xX35xX578xX35xX8fxX9xXbxXaxX591xXbxX9xX2cxXaxX234xXbxX9xXbx15b24xX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX49xXa9xXbxX9xXaxX2eaxX10bxX9xX3dxX60xXaxX55axX8fxX9xXaxX2e1xX33xX9xXbxX88xX2cxX9xX60xX35xX2eaxX18xX9xX2cxX88xX2cxX9xX40xX55axX18xX9xX33xXaxX2a5xX32axX3dxX60xX8fxX9xX40xX32axX3dxX9xXe2xX55axX110xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX45xX24xX19xX26xX32xXexX4xX7f0xX3dxX60xX9xXbxX52xX24xX3dxX60xX9xX23xX10bxX57xX35xX9xXdxX42xXcxX9xXe2xX35xX63xX2cxX8fxX9xX5xX3cxX3dxXaxX9xX40xX24xX42xX3dxX9xX6axX42xX9xX5xX6exX3dxXaxX9xX40xX324xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX2c3xX8fxX9xXbxX52xX18xX24xX9xX40xX57xX35xX9xXe2xXe3xX9xX2cxX46xX3dxX60xX9xXbxX88xX2cxX9xXbxX57xX9xX2cxXaxX501xX2cxX9xXbxX52xX67xX35xX9xXaxX50axX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xXbxXaxX35xXa9xX10bxX9xX3dxXaxX35xX110xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11cefxX10bxXbxXaxX24xX52xX32xXexX390xX60xX338xX3dxX9xee25xX35xX18xX3dxX60xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Ngân Giang