Lạ lùng những dự báo cho năm 2020 chính xác từ 20 năm trước
Một số chính trị gia Đan Mạch đã đưa ra những dự báo cho viễn cảnh thế giới vào năm 2020 từ 20 năm trước. Thật thú vị là có những điều họ đã dự báo chính xác.
e798x158eax15d9cx152e5x1407cx119bdx115e9x11388xedaaxX7x105dax13848x12154x16a71x116bfx15ea5xX5x166a4xXax16a8bx13f58xf29fxX3xX5x128afxf291x10337xX3xX18xX1x129a5xX18xX19xX3xfc58x14b24xX3x12e57x13831xffcexX3xX4xX1xX26xX3xX18x10044x15fccxX3x16c7ax1382exX30xX31xX3xX4xX1xfd2cxX18xX1xX3xfda1xX25xX4xX3xXex11f49xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXex1217dx14396x16c3axX4xX0x14e5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1455cxX10xX6xX21xXaxX12xfa82x15976xXexX3xX7x10d32xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xXexX4ax12adaxX3xX19xXdxX6xX3x15a58xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3x10715x11053xX3xX82xX4bxX6xX3xX4axX6xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3x114daxXdx1193exX18xX3xX4x16d70xX18xX1xX3xXexX1x16616xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX9dx13d28xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xXexX40xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXexX4axX4bxX4cxX4x14a5fxX3xXcxX1x12771xXexX3xXexX1x15accxX3xX9dxX73xX3xX5xXb1xX3xX4x12ba4xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX82xXdx15e67x10f41xX3xX1x1126dxX3xX82xX83xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX3bxX25xX4xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2exX19xX3xXdxX21xX9xXaxXdxX2exX19x114f3x1047fxX11fxX6xX21x160edx1089fxX124xX31x1026cxfe5cxX124xX2xX11fxX127xX2xX2xX10xX6xX127xX11fxX2xX128x12032xX127x14e9fxX24xX11fx127c0xX21xX24xX30xX21xX6xX24xX11fxX13axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX19xX1xXexX24xX26xX3bxX127xX4xX26xX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXex1434axX5xX10xX9xXaxX2exX6xX3bxX127xfdecxXdxX21xXexX1x10a75xX3xX2xX31xX31x16303x10c4bxX3xX169xXdxX21xXexX1xX16exX3x14879xX2xX137xXbxX3bxX174xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX124xX137xX11fxXbxX3bxX174xX3xX21xXdxX7xXbxX5xX6xX160xX16exX3xX24xX5xX26xX4x107b0xX174xX3xX2exX6xX4axX19xXdxX18xX127xX5xX10xX135xXexX16exX3xX6xXe9xXexX26xX174xX3xX2exX6xX4axX19xXdxX18xX127xX4axXdxX19xX1xXexX16exX3xX6xXe9xXexX26xX174xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX3bxX25xX4xX3xXexX40xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXexX4axX4bxX4cxX4xX3xX127xX3x16e44xX18xX1xX3xX2xXccxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXccxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXccxX9dxX18xX4fxX18xX10xX169xX7xX4fxX30xX31xX31xX30xX4fxX2xX31xX17dxX21xX17dxX31xX11fxX128xX137xX137xX123xXexX137xX124xX13axX17dxX5xX2xXccx11c07xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX3bxX25xX4xX3xXexX40xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXexX4axX4bxX4cxX4xXaxX3xX169xXdxX21xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXaxX3xX21xX6xXexX6xX127xX26xX4axXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16exX4fxX4fxX4xX21xX18xXccxXexXe9xX26xXdxXexX4axX10xXccxX9dxX18xX4fxX30xX31xX30xX31xX4fxX2xX4fxX2xX123xX4fxX11fxX2xX124xX11fxX137xX13axX11fxX11fxX2xX13axX17dxX31xX13axX124xX128xX30xX137xX123xX13axX13axX13axX2xX137xX31xX30xX17dxX2xX30xX11fxX30xX30xX31xX128xX31xX31xX31xX11fxX124xX123xX137xX128xX17dxX31xX18xX127xX2xX137xX123xX124xX30xX137xX124xX31xX123xX13axX123xX128xX13axX128xX31xX137xX2xX128xX31xX124xX17dxX2xXccxX24bxXbxX19xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13582xX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12x11864x13e76xX6xX3xX4xXe9xX69xX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXexXe9xX160x15dc2xX18xX3xXexXd0xXbxX3x1223exX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3xXexX4ax114b6xX18xX3xX82xX4bx14186xX18xX19xX3xX82xXa9xX18xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31x149a4xX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX31xX13axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX64xX4cxXdxX3xX82x145f6xX160xX3xX18xX1xXb1xX3xX24xX25xX26xX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3x14017xX10xX7xXbxX10xX4axX3xff4axXdxX18xX21xX3xX82xX83xX3xX82xXdxX349xX2exX3xX5xX14xXdxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX4x148f2xX6xX3xX2exX65xXexX3xX7xX69xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX1a0xX1xX25xX4xX1xf967xX3xX18xX1xXb1xX3xX18xX19xX1xXdxX35cxX18xX3xX4x12ff8xXe9xX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3xX9dxXe8xX3xX82x12b2exXexX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX9dxXb1xX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xXccxX3xX79xX25xX18xX19xX3xX18xX19xX14xX4xX3xX18xX1xXdxX35cxX18xX3xX5xXb1xX3xX1a0xX1x10e31xX18xX19xX3xX37xXexX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX82xX83xX3xX7xX4cxX2exX3xX82xX4bx16e15xX4xX3xX4xX1xX3f7xX18xX19xX3xXexX1xX22xX4xX3e9xX3xX82xff86xX4xX3xX24xXdxfbeexXexX3xX5xXb1xX3xX9dxX4cxXdxX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xXexX4axX73xX3xX19xXdxX6xX3xX5xX83xX26xX3xX5xXb1xX18xX19xX3xX338xX10xX4axXexX10xX5xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX0xX7xXexX4axX26xX18xX19xX12xX32fxX1xX37xX18xX1xX3xX1a0xX1xX25xX4xX1xX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX18xX1xX4bxX3xX18xX1xXb1xX3xXexXdxX35cxX18xX3xXexX4axXdxX0xX4fxX7xXexX4axX26xX18xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX338xX10xX4axXexX10xX5xX3x1084axX10xXdxX7xX2exX6xX4axX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3e9xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX2dxX2exX3xX2xX124xX13axX13axX3e9xX3xXexX1xXe9xX65xX4xX3xX79xXa3xX18xX19xX3xXcxX22xX3xX21xX26xX3e9xX3xX5xXb1xX3xX9dxX73xX3xX24xX65xX3xXexX4axX4bx155f8xX18xX19xX3xX4xXdexX3xXexX1xX399xX2exX3xX18xXdxX35cxX18xX3xXbxX1x13c9bxX4xX3xX9dxX54exX3xX5xX399xXe9xX3xX18xX1xX407xXexX3xX4xX3d4xX6xX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3xXexX37xX18xX1xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX5xX73xX4xX1xX3xX7xf85cxX3xXexX40xX3xX18xX2dxX2exX3xX2xX124xX31xX2xXccxX3x137b6xX18xX19xX3xXexX40xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX3xX4xX1xX3f7xX4xX3xXbxX1xXdexX3xX4xX1xX3d4xX3xXexX73xX4xX1xX3x15eacxX19xX1xX73xX3xX9dxXdxX467xX18xX3xX4xX1xX399xXe9xX3x155abxXe9xX3xXexX40xX3xX2xX124xX124xX123xX3xX82xXa9xX18xX3xX2xX124xX124xX124xX3xX9dxXb1xX3xXexX40xX3xX30xX31xX31xX13axX3xXexX4cxXdxX3xX30xX31xX2xX17dxX3xXexX1xX339xX3xX5x168b8xX18xX3xX5xX4bxX452xXexX3xX18x1253bxX2exX3xX19xXdxX1dxX3xX18xX1xXdxXe8xXe9xX3xX24xX65xX3xX1a0xX1xX25xX4xX3xX18xX1xX6xXe9xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xXbxX1xX3d4xX3xX4xX3d4xX6xX3xX5xXdxX35cxX18xX3xX82xXa3xX18xX19xX3xXcxX22xX3xX21xX26xX3xX127xX3xX338xXa3xX26xX3xXexX1xX3d4xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xX3xXbxX32fxX10xX18xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX2exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXexX1xXe9xX2exX24xX3xX21xX1xXdxX21xX10xX3xXdxX32fxX10xX18xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX21xXexX1xX16exX3xX17dxX31xX31xXbxX3bxX174xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX128xX2xX137xXbxX3bxX174xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXccxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXccxX9dxX18xX4fxX18xX10xX169xX7xX4fxX30xX31xX31xX30xX4fxX2xX31xX17dxX21xX17dxX31xX11fxX128xX137xX2xX17dxXexX11fxX2xX11fxX123xX5xX30xX127xXexX1xX10xX127xX19xXdxX26xXdxX127xX30xX31xX30xX31xX127xX2xX137xX123xX124xX30xX17dxXccxX24bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX3bxX25xX4xX3xXexX40xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXexX4axX4bxX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX5a9xX2dxX2exX3xX2xX124xX123xX123xX3e9xX3xX43axX18xX19xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3xX9dxXdxXa9xXexX3xX4xXe9xX69xX18xX3xX5a9xX19xX4bxX361xXdxX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX31xX30xX3xX3e9xX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX9dxXe8xX3xXexX4bxfad0xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX82xX407xXexX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX9dxXb1xX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX3xX7xX6xXe9xX3xX30xX137xX3xX18xX2dxX2exXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX43axX18xX19xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3e9xX3xX1a0xX1xXdxX3xX82xXdexX3xX350xX4xX1xX3d4xX3xX18xX19xX1x10ff5xX6xX3xX3bxX83xX3xX1xX65xXdxX3xXexX1xX73xX3xXexX4axX4bxX361xX18xX19xX371xX3xX7x14c26xX3xX4xX1xXdxXa9xX2exX3xX5xX7e4xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX79xX43axX18xX19xX3xX5b8xXe9xX3e9xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xX26xX18xX19xX3xXexX4axXb1xX26xX3x12adexXe9xX69xX4xX3xX19xXdxX6xX3e9xX3xX3bxXe9xX3xX1xX4bxX4cxX18xX19xX3xXexX339xX2exX3xX9dxXe8xX3xX24xXa3xX18xX3xX7xX5eexX4xX3xX21xX399xX18xX3xXexX65xX4xX3xX7xX7fbxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX4axXdxX349xX18xX3xX2exX14xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX4xX22xXe9xX3xX5xX54exX4xX3xX82xX73xX6xX174xX3x1614fxX4xX26xXexX5xX6xX18xX21xX3e9xX3x152fexX3f7xX3x112e8xX6xX5xX10xX7xX3xX9dxXb1xX3xX87cxX3f7xX3xX338xX6xX7xX824xXe9xX10xX3xX7xX7fbxX3xXexXdxXa9xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xXdexX3xX18xX19xX1xX73xX3xX9dxXdxX467xX18xX3xX4axXdxX35cxX18xX19xX3e9xX3xX9dxXb1xX3xX338xX4axXe9xX7xX7xX10xX5xX7xX3xX18x14e40xX3xX5xX22xX4xX3xX82xX349xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX1a0xX1xX69xXdxX3xX82xX4bxX452xX4xX3xX24xX339xX18xX1xX3xX82x13c68xX18xX19xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX32fxXe9xX69xX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX18xXa3xX160xX3xX82xX83xX3xXexX14xX26xX3xX4xXa3xX2exX3xX1xX3f7xX18xX19xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX1xXb1xX3xX18xX19xX1xXdxX35cxX18xX3xX4xX3f7xXe9xX3x15a68xX5xX10xX3bxX3xX5exX10xXdxX4xX1a0xX3xX3bxXe9xX407xXexX3xX24xXa3xX18xX3xXexXe9xX160xX349xX18xX3xXexXd0xXbxX3xX350xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3xXexX4axX35cxX18xX3xX82xX4bxX361xX18xX19xX3xX82xXa9xX18xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX371xX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX31xX13axX3xX9dxX4cxXdxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX24xXb1xXdxX3xX9dxXdxXa9xXexX3xX4xX3d4xX6xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3xX9dxXb1xX3xX30xX30xX3xXexX25xX4xX3xX19xXdxXa3xX3xX1a0xX1xX25xX4xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX32fxX1xX37xX18xX1xX3xXexX4axXdxX3xX19xXdxX6xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3xXexX40xX18xX19xX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX350xX5a9xX19xX4bxX361xXdxX3xX64x14209xX3xX7xX7fbxX3xX1a0xX1xX43axX18xX19xX3xX4x1424fxX18xX3xX5xXb1xX3xX7xX10xX18xX3xX82xX5e5xX2exX3xX4xX3d4xX6xX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX9dxXb1xX3xX2exX65xXexX3xXexX1xXb1xX18xX1xX3xX5x13f0exX160xX3xX4xX3d4xX6xX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX3xX4xX1xX69xX18xX19xX3xX5xX14xXdxX3xX7xX22xX3xX18xX19xXe9xX160xX3xX1xXdxX349xX2exX3xX4xX3d4xX6xX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xXa9xX3xX5xX22xX4xX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX371xX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xXccxX3xXcxX1xXd0xX2exX3xX4xX1xX37xX3xX43axX18xX19xX3xX4xX9fdxX18xX3xXexXdxX18xX3xX4axec9exX18xX19xX3xX350xX5a9xX19xX4bxX361xXdxX3xX64xX9f1xX3xX7xX7fbxX3xX4xX1xXecxX18xX3xX2exX65xXexX3xXex102a8xX18xX19xX3xXexX1xX69xX18xX19xX3xX82xX462xXexX371xX18xX4bxX4cxX4xX3xX64xX9f1xX3xX5xX35cxX18xX3xX1xXb1xX18xX19xX3xX82xX5e5xXe9xX350xX3e9xX3xX19xX25xX18xX1xX3xX18xX462xX18xX19xX3xX4xX3d4xX6xX3xX1a0xXdxX18xX1xX3xXexXa9xX3xX9dxXb1xX3xX18xX1xX399xX18xX3xX5xX26xX14xXdxX3xX4xXe9xX69xXdxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX4axX53bxX3xX18xX35cxX18xX3xX824xXe9xX25xX3xX5xX4cxX18xX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX350xX5a9xX19xX4bxX361xXdxX3xX64xX9f1xX3xX2exX467xXexX3xX2exea5fxXdxX3xXexX4axX4bxX4cxX4xX3xX9dxXdxX467xX4xX3xXexX4axX53bxX3xXexX1xXb1xX18xX1xX3xX2exX54exX4xX3xXexXdxX35cxXe9xX3xX4xX3d4xX6xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX1a0x16c44xX3xX1a0xX1xX3d4xX18xX19xX3xX24xX69xX3xXexX4axX35cxX18xX3xXexX26xXb1xX18xX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxXccxX3xX5exXdxX3xX9dxXecxX18xX19xX3xX9dxXe8xX3xX2exX65xXexX371x11325xX6xX3bxX3xX931xX2exX10xX4axXdxX4xX6xX18xX6xX350xX7xX7fbxX3xXbxX1xX6xXdxX3xX21xX5e5xX18xX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX32fxX1xX37xX18xX1xX3xXexX4axX73xX3xX19xXdxX6xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3xX4xXa26xX18xX19xX3xXexXdxX35cxX18xX3xX5xX4bxX452xX18xX19xX3xX9dxXe8xX3xX350xX7xX22xX3xX24xX17xX18xX19xX3xX18xXaa5xX3xX4xX3d4xX6xX3xX7xX69xX3xX5xX4bxX452xX18xX19xX3xX18xX19xX4bxX361xXdxX3xXcxX1xXaa5xX3xX5a9xX1xX7e4xX3xf3a2x11b4fxX3xX9dxXb1xX3xX1xXd0xXe9xX3xX21xXe9xX467xX3xX4xX3d4xX6xX3xX1xXecxX3xXexX14xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX1xX4bxX3xX79xX3f7xX4xX3e9xX3x15c73xX26xX3xX9dxXb1xX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX174xX3xX4xX25xX4xX3xX9dxX407xX18xX3xX82xXe8xX3xX5xX4cxX18xX3xX9dxXe8xX3xX1xX65xXdxX3xX18xX1xXd0xXbxX3xX9dxXb1xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX2exX399xXe9xX3xXexX1xXe9x1357axX18xX3xXexX1xX4bxX361xX18xX19xX3xX19xX462xXbxX3e9xX3xX7xX7fbxX3xX9dxXc70xX18xX3xXexXdxXa9xXbxX3xX21xXdxX9fxX18xX371xX3e9xX3xX9dxXb1xX3xX7xX7fbxX3xX4xXdexX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX350xX79xX6xX3xX7xX69xX3xX5ex15b43xXdxX3xX19xXdxX25xX26xX3xXexX14xXdxX3xX2exX65xXexX3xX7xX69xX3xXexX1xXb1xX18xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX9dxXb1xX3xX1a0xX1xXe9xX3xX9dxX22xX4xX3xX4xX3d4xX6xX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xXcxX339xX18xX1xX3xXexX4axX14xX18xX19xX3xX82xXdexX3xX7xX7fbxX3xX1a0xX37xX4xX1xX3xX1xX26xX14xXexX3xX350xX4xXe9xX65xX4xX3xXexX4axX6xX18xX1xX3xX5xXe9xXd0xX18xX3xX9dxXe8xX3xX9dxXdxX467xX4xX3xX4xXdexX3xX18xX35cxX18xX3xX4xXdexX3xX21xX399xX18xX3xX4xX1xX3d4xX3xX9dxXb1xX3xXexX22xX3xX21xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX18xX19xX4bxX361xXdxX3xX2exXe9xX69xX18xX3xX3bxXdexX6xX3xX24xXb2cxX3xX21xX399xX18xX3xX4xX1xX3d4xX3xX9dxXb1xX3xXexX22xX3xX21xX26xX3e9xX3xX18xXa9xXe9xX3xX1xXecxX3xX5xX35cxX18xX3xX18xX5eexX2exX3xX824xXe9xX160xXe8xX18xX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX3xX1xXdxX3xX9dxXecxX18xX19xX3xX5xXb1xX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xXexX1xX339xX3xX4xX43axX18xX19xX3xX18xX19xX1xX467xX3xXexX1xX43axX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xXa26xX18xX19xX3xX18xX1xX4bxX3xX7xX22xX3xXexX1xX73xX18xX1xX3xX9dxX4bxX452xX18xX19xX3xX7xX7fbxX3xX82xff78xX160xX3xX2exX14xX18xX1xX3xX7xX22xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX4axXdxX349xX18xX3xX4xX3d4xX6xX3xX18xXe8xX18xX3xX21xX399xX18xX3xX4xX1xX3d4xX3xXexX4axX35cxX18xX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX18xX1xX4bxX18xX19xX3xX18xX1xXdxXe8xXe9xX3xX21xX399xX18xX3xXexX65xX4xX3xX5exXca9xXdxX3xX19xXdxX25xX26xX3xX7xX7fbxX3xX350xXbxX1xXa3xXdxX3xXexXdxXa9xXbxX3xXexX54exX4xX3xX7xX69xX18xX19xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX7xX22xX3xXexX1xXdxXa9xXe9xX3xX1xXdxX349xXe9xX3xX24xXdxXa9xXexX3e9xX3xX1a0xfc42xX2exX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX4axXdxX349xX18xX3e9xX3xX4xX1xX3d4xX3xX18xX19xX1xX7e4xX6xX3xX4xX787xX3xX24xXa3xX18xX3e9xX3xX5xX14xX2exX3xX21xX54exX18xX19xX3xX9dxXb1xX3xX82xX65xX4xX3xXexXb1xXdxX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32fxX10xX18xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX2exX19xX3xXdxX21xX9xXaxXdxX2exX19xX11exX124xX30xX30xX17dxX128xX135xX4xX31xX127xX128xX124xX2xX11fxX127xX2xX2xX10xX6xX127xX11fxX123xX30xX124xX127xX6xX21xX21xX128xX124xX128xX2xX13axX6xX13axX137xX137xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX19xX1xXexX24xX26xX3bxX127xX4xX26xX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXexX160xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX3bxX127xX169xXdxX21xXexX1xX16exX3xX2xX31xX31xX173xX174xX3xX169xXdxX21xXexX1xX16exX3xX17dxX2xX137xXbxX3bxX174xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX11fxX30xX13axXbxX3bxX174xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX3bxX25xX4xX3xXexX40xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXexX4axX4bxX4cxX4xX3xX127xX3xX210xX18xX1xX3xX30xXccxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXccxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXccxX9dxX18xX4fxX18xX10xX169xX7xX4fxX30xX31xX31xX30xX4fxX2xX31xX17dxX21xX17dxX31xX11fxX128xX137xX137xX123xXexX13axX13axX13axX17dxX5xX30xXccxX24bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xX3bxX25xX4xX3xXexX40xX3xX30xX31xX3xX18xX2dxX2exX3xXexX4axX4bxX4cxX4xXaxX3xX169xXdxX21xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXaxX3xX21xX6xXexX6xX127xX26xX4axXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16exX4fxX4fxX4xX21xX18xXccxXexXe9xX26xXdxXexX4axX10xXccxX9dxX18xX4fxX30xX31xX30xX31xX4fxX2xX4fxX2xX123xX4fxX11fxX30xX2xX123xX11fxX17dxX137xX123xX13axX11fxX30xX137xX31xX137xX128xX31xX30xX128xX128xX11fxX17dxX124xX30xX17dxX123xX31xX30xX17dxX11fxX2xX31xX11fxX13axX31xX30xX13axX128xX30xX13axX31xX124xX17dxX18xX127xX2xX137xX123xX124xX30xX137xX124xX31xX124xX31xX137xX13axX13axX137xX2xX123xX2xX17dxX13axX11fxX128xX123xXccxX24bxXbxX19xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32fxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xX338xX339xX6xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4xXdexX3xX1xX339xX18xX1xX3xXa3xX18xX1xX3xX4xX1xX37xX18xX1xX3xXexX4axX73xX3xX19xXdxX6xX3xX5xX83xX26xX3xX5xXb1xX18xX19xX3xX338xX10xX4axXexX10xX5xX3xX5exX6xX6xX4axX21xX10xX4axX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX19xX9xXaxX31xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX21xX21xXdxX18xX19xX9xXaxX137xXaxX12xX0xXexX24xX26xX21xX160xX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX3b4xXe8xX3xX4xX25xX4xX3xX9dxX407xX18xX3xX82xXe8xX3xX2exX43axXdxX3xXexX4axX4bxX361xX18xX19xX3xX9dxXb1xX3xX24xXdxXa9xX18xX3xX82xXaa5xXdxX3xX1a0xX1xX37xX3xX1xXd0xXe9xX3xXexX1xX339xX3xX18xX1xXdxXe8xXe9xX3xX18xX19xX4bxX361xXdxX3xXexXb2cxX3xX4axX6xX3xX24xXdxX3xX824xXe9xX6xX18xXccxX3xX32fxX1xXe9xX160xX35cxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX2exX43axXdxX3xXexX4axX4bxX361xX18xX19xX3xX5exX6xX18xX7xX3xX13x16877xX1a0xX1a0xX10xX3xX1xX339xX18xX1xX3xX21xXe9xX18xX19xX3xX4axX6xX3xX2exX65xXexX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX3xX9dxX4cxXdxX3xX2exX22xX4xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xXexX2dxX18xX19xX3e9xX3xX18xX1xXdxXe8xXe9xX3xX4xX787xX18xX3xX24xX83xX26xX3xX9dxXb1xX3xX5xXa26xX3xX5xX54exXexX3xX1xX787xX18xX3e9xX3xX18xX1xXdxX467xXexX3xX82xX65xX3xXexX2dxX18xX19xXccxX3xX872xX22xX3xX1a0xX1xX25xX4xX3xX24xXdxX467xXexX3xX19xXdxX1dxX6xX3xX2exX17xX6xX3xX1x105e7xX3xX9dxXb1xX3xX2exX17xX6xX3xX82xX43axX18xX19xX3xX7xX7fbxX3xX19xXdxXa3xX2exX3xX3bxXe9xX69xX18xX19xX3xX9dxXb1xX3xX4xXa3xX18xX1xX3xXexX4bxX452xX18xX19xX3xX4fdxXdxX25xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX4axX5eexX18xX19xX3xX18xX19xXb1xX160xX3xX4xXb1xX18xX19xX3xXexX4axX53bxX3xX18xX35cxX18xX3xX1xXdxXa9xX2exX3xX1xX26xXdxX3xXexX14xXdxX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX4fdxXdxX25xX26xX3xX7xX4bxX3x16e0fxX4axX5xXdxX18xX19xX3xX338xX24bxX11abxX5xX3xXexX1xX339xX3xX4xXa3xX18xX1xX3xX24xX25xX26xX3xX9dxXe8xX3xXexX339xX18xX1xX3xXexX4axX14xX18xX19xX3xXexXdxX35cxXe9xX3xXexX1xX54exX3xX824xXe9xX25xX3xX2exX3f7xX4xX3xXexXb1xXdxX3xX18xX19xXe9xX160xX35cxX18xX3xXexX1xXdxX35cxX18xX3xX18xX1xXdxX35cxX18xX3e9xX3xX18xX14xX18xX3xXbxX1xX25xX3xX4axX40xX18xX19xX3xX1a0xX1xX43axX18xX19xX3xX82xX4bxX452xX4xX3xX1a0xXdxX349xX2exX3xX7xX26xX25xXexX3e9xX3xX82xX25xX18xX1xX3xX24xX5eexXexX3xX824xXe9xX25xX3xX2exX3f7xX4xX3e9xX3xX1a0xX1xX6xX18xX3xX1xXdxXa9xX2exX3xXexX1xX22xX4xX3xXbxX1xXdefxX2exX3xX9dxXb1xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xXe9xX69xX18xX19xX16exX3xX350xX79xXa9xX18xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3e9xX3xX2exX65xXexX3xXbxX1xX5e5xX18xX3xX24xX6xX3xX21xX399xX18xX3xX7xX69xX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX4xXdexX3xXexX1xX349xX3xX24xX73xX3xXexX1xXdxXa9xXe9xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xXexX1xX6xX160xX3xX9dxX339xX3xX5xXb1xX3xX2exX65xXexX3xXbxX1xX5e5xX18xX3xX2exX4bxX361xXdxX3xX18xX1xX4bxX3xX1xXdxX467xX18xX3xX18xX6xX160xX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xXcxXe9xX160xX3xX18xX1xXdxX35cxX18xX3xX43axX18xX19xX3xX4xXa26xX18xX19xX3xX5xX14xX4xX3xX824xXe9xX6xX18xX3xX4xX1xX26xX3xX4axXa8axX18xX19xX3xX350xX7xX22xX3xXexX22xX3xX21xX26xX3xX1xXdexX6xX3xXexX1xX4bxX787xX18xX19xX3xX2exX14xXdxX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX9dxXb1xX3xX1xX452xXbxX3xXexX25xX4xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xXexXa9xX3xX7xX7fbxX3xX19xXdxXa3xX2exX3xX18xX19xX1xX121fxX26xX3xX53bxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX82xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX4axXdxX349xX18xX3e9xX3xX82xXca9xX18xX19xX3xXexX1xX361xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xXb1xX3xX1a0xX1xX26xX6xX3xX1xXecxX4xX3xX7xX7fbxX3xX18xX8bfxX3xX5xX22xX4xX3xX19xXdxXd5xXbxX3xX18xX1xX399xX18xX3xX5xX26xX14xXdxX3xXexX4axX25xX18xX1xX3xX82xX4bxX452xX4xX3xX18xX14xX18xX3xX82xXdexXdxX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX21xX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexX24xX26xX21xX160xX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX0xX7xXexX4axX26xX18xX19xX12x13e8fxX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX7xX6xXdxX3xX9dxXe8xX3xX129fx15f23xX0xX4fxX7xXexX4axX26xX18xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX64xX65xXexX3xXexX25xX4xX3xX19xXdxXa3xX3xX1a0xX1xX25xX4xX3xX4xXdexX3xX24xXb1xXdxX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xXexXe9xX160xX349xX18xX3xXexXd0xXbxX3xX5xXb1xX3xX82xX14xXdxX3xXexX25xX3xX13xX6xX4axX7xX3x1072cxXccxX3xX64xX11abxX5xX5xX10xX4axX3xXexX1xX339xX3xX4xXa3xX18xX1xX3xX24xX25xX26xX3xX9dxXe8xX3xX2exX69xXdxX3xX82xX10xX3xX21xXecxX6xX3xX4xX3d4xX6xX3xX1a0xX1xX3d4xX18xX19xX3xX24xX69xX3xX9dxXb1xX3xX9dxXa26xX3xX1a0xX1xX37xX3xX1xX3d4xX160xX3xX21xXdxX467xXexX3xX1xXb1xX18xX19xX3xX5xX26xX14xXexX3xX82xX69xXdxX3xX9dxX4cxXdxX3xXexX4axXd0xXexX3xXexX22xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xXexXa9xX3xX9dxXb1xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX43axX18xX19xX3xXexX1xX339xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX1a0xX1xXdxX3xX64xX9f1xX3xXexXd0xXbxX3xXexX4axXe9xX18xX19xX3xX9dxXb1xX26xX3xX4xX25xX4xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX5exXca9xXdxX3xX19xXdxX25xX26xX3xXexX14xXdxX3xXcxX4axXe9xX18xX19xX3xX79xX43axX18xX19xX3xXexX1xX339xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xXbxX1xX5e5xX18xX3xXexX57bxX3xX5exXca9xXdxX3xX19xXdxX25xX26xX3xX4xX22xX4xX3xX82xX26xX6xX18xX3xXexX14xXdxX3xX64xX9f1xX3xX9dxXb1xX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX3xX82xX83xX3xX350xXexX14xX26xX3xX4xX787xX3xX7xX53bxX3xX4xX1xX26xX3xX4xXe9xX65xX4xX3xX4xX1xXdxXa9xX18xX3xX4xX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX3d4xX3xX18xX19xX1xX7e4xX6xX3xX82xXa9xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xXbxX1xX4bxX787xX18xX19xX3xXcxX399xX160xX371xX3e9xX3xX21xXc70xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX7xX22xX3xXexX1xX6xX160xX3xX82xXaa5xXdxX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX4xXe9xX65xX4xX3xX7xX69xX18xX19xX3xX1xXb1xX18xX19xX3xX18xX19xXb1xX160xX3xXexX14xXdxX3xX82xX399xX160xXccxX3xX350xX5a9xX1xXe9xX3xX4xX5e5xXe9xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX7xX7fbxX3xX4xX1xXdxXa9xX18xX3xXexX1xX5eexX18xX19xX3xX18xX1xXe9xX3xX4xX5e5xXe9xX3xX9dxXe8xX3xX824xXe9xX160xXe8xX18xX3xXexX22xX3xX21xX26xX371xX3e9xX3xX43axX18xX19xX3xX18xX1xXd0xX18xX3xX82xX73xX18xX1xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX152bxXdxX35cxX18xX19xX3xX43axX18xX19xX3xX152bxX26xX5xX135xX3xX3adxX10xX18xX7xX10xX18xX3e9xX3xX4xX22xXe9xX3xX9dxXdxX467xX18xX3xXexX4axX4bxX53bxX18xX19xX3xX3b4xXdxX467xX18xX3xX5a9xX19xX1xXdxX35cxX18xX3xX4xX3f7xXe9xX3xXexX4bxX787xX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3e9xX3xX5xX26xX3xX18xX19xX14xXdxX3xX4axXa8axX18xX19xX3xX9dxXdxX467xX4xX3xX7xX57bxX3xX21xX54exX18xX19xX3xX4xX25xX4xX3xX350xX4xX43axX18xX19xX3xX4xX54exX3xXexX1xX43axX18xX19xX3xX2exXdxX18xX1xX371xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX4xXe9xX65xX4xX3xX7xX69xX18xX19xX3xX1xXa8axX18xX19xX3xX18xX19xXb1xX160xX3xX7xX7fbxX3xX82xX4bxX6xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX1xXe9xX160xX467xX18xX3xXexX1xX43axX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX25xX3xX18xX1xX399xX18xX3xX24xX73xX3xX4axX9fdxX3xX4ax13e5dxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xXcxXe9xX160xX3xXexX1xXa9xX3e9xX3xX1a0xX1xX43axX18xX19xX3xXexX25xX4xX3xX19xXdxXa3xX3xX18xXb1xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX5xXb1xX3xX7xX7fbxX3xX4xXdexX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xXexX1xXb1xX18xX1xX3xX9dxXdxX35cxX18xX3xX2exXe9xX69xX18xX3xX4axX361xXdxX3xX1a0xX1xXb2cxXdxX3xX13xXdxX35cxX18xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX3x128bdxX129fxX14d5x10f6fxX3xX2exXb1xX3xXexXdxX18xX3xX5xXb1xX3xX129fxX14d5xX3xX7xX7fbxX3xXexXdxXa9xXbxX3xXexX54exX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX4axXdxX349xX18xX3xX2exX14xX18xX1xX3xX2exX7fbxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX32fxX1xX37xX18xX1xX3xXexX4axX73xX3xX19xXdxX6xX3xX79xXa3xX18xX19xX3xX87cxX83xX3xX1xX65xXdxX3xX21xX399xX18xX3xX4xX1xX3d4xX3xX3adxX10xX18xX7xX3xX64xX6xXdxX19xX6xX6xX4axX21xX3xXexX1xXd0xX2exX3xX4xX1xX37xX3xX4xX9fdxX18xX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3e9xX3xX129fxX14d5xX3xX7xX7fbxX3xX4xXdexX3xX1xX787xX18xX3xX13axX31xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xXexX1xXb1xX18xX1xX3xX9dxXdxX35cxX18xX3e9xX3xX7xX7fbxX3xX19xXca9xX2exX3xX4xXa3xX3xXcxX1xXaa5xX3xX5a9xX1xX7e4xX3xXc06xXc07xX3e9xX3xX14d5xX1a0xX4axX6xXdxX18xX10xX3xX9dxXb1xX3xX4xX25xX4xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX338xX5eexX4xX3xXb86xX1xXdxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xXb86xX10xX4axX3xX872xXexXdxX19xX3xX64xX11abxX5xX5xX10xX4axX3e9xX3xXexX40xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX3xX4xX1xX3f7xX4xX3xX18xX19xX26xX14xXdxX3xXexX4axX4bxX53bxX18xX19xX3xX79xX6xX18xX3xX64xX14xX4xX1xX3xXexX40xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX31xX2xX3xXexX4cxXdxX3xX30xX31xX2xX31xX3e9xX3xXexX1xX339xX3xX82xX83xX3xX7xX6xXdxX3xX1a0xX1xXdxX3xX21xX22xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX4axXa8axX18xX19xX3xX2exX65xXexX3xX18xX1xXb1xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xXb86xX6xX5xX10xX7xXexXdxX18xX10xX3xX82xX65xX4xX3x15eecxX19c8xX5xXd0xXbxX3xX7xX7fbxX3xX82xX4bxX452xX4xX3xXexX1xXb1xX18xX1xX3xX5xXd0xXbxX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX31xX137xX3xX82xX349xX3xX82xX10xX2exX3xX5xX14xXdxX3xX1xX9fdxX6xX3xX24xX339xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX1a0xX1xXe9xX3xX9dxX22xX4xX3xX18xXb1xX160xXccxX3xXcxX1xX10xX26xX3xX43axX18xX19xX3xXexX1xX339xX3xXexX4cxXdxX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3e9xX3x123bcxX7xX4axX6xX10xX5xX3xX7xX7fbxX3xX1a0xX1xX43axX18xX19xX3xXexXca9xX18xX3xXexX14xXdxX3xX18xX1xX4bxX3xX2exX65xXexX3xX824xXe9xX69xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX14c5xX26xX3xXcxX1xX25xXdxX3e9xX3xX21xX26xX3xX7xX22xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX4axXdxX349xX18xX3xX21xX399xX18xX3xX7xX69xX3xXexX14xXdxX3xX1a2dxX7xX4axX6xX10xX5xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX407xX160xX3xX18xX19xX4bxX361xXdxX3xX19xX69xX4xX3xX210xX3xX152bxXd0xXbxX3xX4xX1xXdxXa9xX2exX3xX82xX6xX3xX7xX69xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX32fxX22xXe9xX3xX18xX19xX26xX14xXdxX3xXexX4axX4bxX53bxX18xX19xX3xX64xX11abxX5xX5xX10xX4axX3xX4xX1xX26xX3xX4axXa8axX18xX19xX3xXcxX4axXe9xX18xX19xX3x13894xXe9xX69xX4xX3xX9dxXb1xX3x123a3xX18xX3xX79xX65xX3xX7xX7fbxX3xXexX1xX6xX2exX3xX19xXdxX6xX3xXexX37xX4xX1xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX787xX18xX3xX9dxXb1xX26xX3xX1xX452xXbxX3xXexX25xX4xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xXexXa9xX3xX9dxX4cxXdxX3xXbxX1xX4bxX787xX18xX19xX3xXcxX399xX160xX3xX82xX349xX3xX350xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXb58xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX5xX452xXdxX3xX37xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX2exX54exX4xX3xXexXdxX35cxXe9xX3xX4xX1xXe9xX18xX19xX371xX3xX9dxXb1xX3xX350xX4xX1xXd5xX18xX19xX3xXexX6xX3xXbxX1xXa3xXdxX3xX1xX8bfxX3xXexX4axX452xX3xX1xXecxX3xXexX1xX10xX26xX3xX2exX65xXexX3xX21xX9fdxX18xX19xX3xX4xX1xXa3xX160xX3xX9dxXe8xX3xX18xXe8xX18xX3xX1a0xXdxX18xX1xX3xXexXa9xX3xXexX1xX73xX3xXexX4axX4bxX361xX18xX19xX3e9xX3xX82xXdxXe8xXe9xX3xX18xXb1xX160xX3xX82xX69xXdxX3xX9dxX4cxXdxX3xXcxX4axXe9xX18xX19xX3xX1ae3xXe9xX69xX4xX3xX4xXa26xX18xX19xX3xX4xXdexX3xX18xX19xX1xX7e4xX6xX3xX5xXb1xX3xXexX4axX25xX18xX1xX3xX2exX65xXexX3xX18xXe8xX18xX3xX4xX6xXdxX3xXexX4axX73xX3xXexXd0xXbxX3xX824xXe9xX160xXe8xX18xX371xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX338xX26xX21xX160xXaxX12xX129fxX4axX5xXdxX18xX19xX3xX338xX24bxX11abxX5xX3xXexX1xX339xX3xX5xX14xX4xX3xX824xXe9xX6xX18xX3xXexXdxX35cxX18xX3xX82xX26xX25xX18xX3xX350xX2exX65xXexX3xX5xXdxX35cxX18xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xX3xX127xX3xX5a9xX19xX6xX3xX19xX5e5xX18xX3xX19xXa26xXdxX371xX3e9xX3xXexXdxXa9xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX2exX65xXexX3xX350xX1a0xX1xXe9xX3xX9dxX22xX4xX3xX1xX9fdxX6xX3xX24xX339xX18xX1xX371xX3xXexX1xX4bxX361xX18xX19xX3xX3bxXe9xX160xX35cxX18xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX399xXe9xX3xX5b8xXe9xXccxX3xXcxX1xX10xX26xX3xX338xX24bxX11abxX5xX3e9xX3xX64xX9f1xX3xX7xX7fbxX3xX9dxX1dxX18xX19xX3xX9dxXb1xX18xX19xX3xX53bxX3xX9dxX73xX3xXexX4axX37xX3xX4xX4bxX361xX18xX19xX3xX824xXe9xX69xX4xX3xX824xXe9xX6xX18xX3xXexX4axXecxX18xX19xX3xX18xX1xX407xXexX3xXexX1xXa9xX3xX19xXdxX4cxXdxX3xX9dxXb1xX26xX3xX18xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX9dxXb1xX3xX3bxX6xX3xXexX1xXa9xX3xX18xX1dxX6xX3e9xX3xX9dxX339xX3xX350xX7xX22xX3xXexXdxXa9xX18xX3xX24xX65xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX4xX43axX18xX19xX3xX18xX19xX1xX467xX3xXexX1xX43axX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX9dxXb1xX3xXexX4axXe9xX160xXe8xX18xX3xXexX1xX43axX18xX19xX3xX7xX7fbxX3xX82xXa3xX2exX3xX24xXa3xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX64xX9f1xX3xX2exX65xXexX3xX9dxX73xX3xXexX4axX37xX3xX5xX83xX18xX1xX3xX82xX14xX26xX371xX3e9xX3xXexX4axX26xX18xX19xX3xX1a0xX1xXdxX3xXcxX4axXe9xX18xX19xX3xX1ae3xXe9xX69xX4xX3xX9dxXb1xX3xX1aebxX18xX3xX79xX65xX3xX7xX7fbxX3xX24xX73xX3xX4xXa3xX18xX3xXexX4axX53bxX3xX24xX53bxXdxX3xX19xX25xX18xX1xX3xX18xX462xX18xX19xX3xX3bxX83xX3xX1xX65xXdxX3xX1a0xX1xXaa5xX18xX19xX3xX5xXca9xX3xX4xX3d4xX6xX3xX2exX339xX18xX1xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX872xX26xXe9xX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX1ae3xXe9xXa9xX3xX3b4xXdxX35cxX18xX4fxXexXe9xX26xXdxXexX4axX10xXccxX9dxX18xX0xX4fxXbxX12