Hà Tĩnh công bố thêm 538 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 6/4, Hà Tĩnh có thêm cho 538 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó 47 bệnh nhân tại các cơ sở y tế và 491 bệnh nhân cách ly, điều trị tại nhà.
ee5ex17c2dx116caxf44fx14207x129a2x17f2dx12fe3xee66xX7x128bfxfbabx1695fx13c1bx1657ax14fb7xX5x11fe5xXax12be4x18259x188bbxX3xXcx160a1xf045xX1xX3xX4x1901dxX18x14c6fxX3x1556cx1298cxX3xXexX1x122a4xfa7fxX3x14285x11178x11068xX3xX20x12b1dxX18xX1xX3xX18xX1x195aaxX18xX3xfdd4xfb27x15ad1x10e22x1211ex1417cxX2x17616xX3x17248xX1xfd02xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xX0x13211xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14ae4xXaxX12x194acxX1exX14x18855xX3x11b25xX49x180a0x14477xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4x19347xX3xXexX1xX25xX26xX3xX4xX1x184f9xX3xX28xX29xX2axX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xX66xX3xXex13d0exX7axX18xX1exX3x172fbxX71xX3xX65xef46xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xXex14fe2xXdxX3xX4xfc6axX4xX3xX4x174d6xX3xX7x11aa4xX3xX61xX3xXex17040xX3x166cexX14xX3xX65xX3dxX2xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX4xXb9xX4xX1xX3xX5xX61xX66xX3xXa4xXdx156efx14cbcxX3xXexX9fx1235dxX3xXexXb5xXdxX3xX18xX1xX14x10df4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1875fxX7axX5bxX61xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xXe4xX26xX20xX3xXdxX36xX10xX18xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax18f45xXdxX5bxXexX1xf197xX3xX63xX2xX28xXbx13010x1297fxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX12fxX3xX65xX2x1068exXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXf1xX20xX6xX7axX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xXc7xX18xX49xX18xX10xX12axX7xX49x16311xX163xX2xX65xX49xX2xX29xX29xX5bxX29xX163xX163xX2xX65xX29xX142xXexX163xX163xX65xXa8xX2axX5xX142xXf1x15037xXbxX1exf29cxX9fxX9xX163xX2xXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xXaxX3xX12axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX63xX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX65xX2xX142xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX7axX18xXaxX12xX36xXb9xX4xX3xX4xXbdxX3xX7xXc0xX3xX61xX3xXexXc5xX3xXa4xX6xX18xX1exX3xXa4xXdxXe3xXe4xX3xXexX9fxXe8xX3xX4xX1xX7axX3xX29xX2xX29xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xX5exX1exX14xX61xX3xX63xX49xX65xX66xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX71xX3xX28xXa8xX28xX3xX4xX6xX3xX26x18280xX4xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX26x18f8axXdxXf1xX3xXcx14be1xX18xX1xX3xXex1391fxX3xX18xX1exX14xX61xX3xX2xX49xX2xX49xX163xX142xX163xX163xX3xXa4xXc5xX18xX3xX18xX6xX61xX66xX3xXex143c4xX18xX1exX3xX7xX21xX3xX4xX6xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXexX9fxX25xX18xX3xXexX7axX14xX18xX3xXex13e82xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX65xX65xXf1xX63xX3dxX29xX3xX18xX1ex17bb0xf115xXdxXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xX38xX26dxXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX9fxX2c4xX2c5xX18xX1exX3xX1x18b04xXbxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xX66xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX4x1555dxX18xX3xX29xX2xX29xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xXa4xX6xX18xX1exX3xXa4xXdxXe3xXe4xX3xXexX9fxXe8xX3xXexXb5xXdxX3xX4xXb9xX4xX3xX4xXbdxX3xX7xXc0xX3xX61xX3xXexXc5xX3xXc7xX14xX3xX28xXf1xX29xX29xXa8xX3xf411xX142xX3xXa4xX6xX18xX1exX3xX4xXb9xX4xX1xX3xX5xX61xX66xX3xXa4xXdxXe3xXe4xX3xXexX9fxXe8xX3xXexXb5xXdxX3xX18xX1xX14xXf1xX3xX36xXb9xX4xX3xX4xXbdxX3x14c73xXe4xX6xX18xX3xX61xX3xXexXc5xX3xXa4xf44bxX3xX135xf236xXexX3xX18xX1exX1xXdxX2dxX26xX3xX65xX2axX3xX26x12155xXe4xX3xX20x17b8fxX18xX1exX3xX3fx191dbxX3xXexX1xXe4x1024dxXexX3x14ab1xXcxX3bx150f5xX36xX393xX66xX3xXexX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX65xXf1xX2axX163xX29xX3xX18xX1exX2c4xX2c5xXdxX3xXa4x140bcxX3xX7xX14xX18xX1exX3xX5x139bcxX4xX3xX18xX1exXe4xX61xX3xX4xXbdxX3xX5bxXe8xX4xX1xX3xXexX9fxX7axX18xX1exX3xX4x17873xX18xX1exX3xXa4x150e7xX18xX1exXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xXa4xXb9xX18xX1xX3xX1exXdxXb9xX3xX4x10ad3xX6xX3x17913xXc0xX3x17832xX3xXexXc5xX66xX3xXexX7axX14xX18xX3xXexX2b4xX18xX1xX3xX4xX71xX3xXexX9fxX25xX18xX3xXa4xXe8xX6xX3xX20xX14xX18xX3xX163xX2xX63xX3xX135xX371xX66xX3xXbxX1xX2c4xX2c5xX18xX1exX3xX4xX71xX3xX26x12a9cxX4xX3xX18xX1exXe4xX61xX3xX4xXbdxX3xX5bxXe8xX4xX1xX3xX4x130a7xXbxX3xXa4xX3d2xX3xX2xX3xXc7xX14xX3xX163xX136xX3xX3fxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX301xX18xX3xX135xX371xX66xX3xXbxX1xX2c4xX2c5xX18xX1exX3xX4xX71xX3xX18xX1exXe4xX61xX3xX4xXbdxX3xX5bxXe8xX4xX1xX3xX4xX449xXbxX3xXa4xX3d2xX3xX29xX3xXc7xX14xX3xX65xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX18xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX5bxXexX1xX12fxX3xX63xX2xX28xXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX12fxX3xX65xX2xX142xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXf1xX20xX6xX7axX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xXc7xX18xX49xX18xX10xX12axX7xX49xX163xX163xX2xX65xX49xX2xX29xX29xX5bxX29xX163xX163xX2xX63xX142xX163xXexX2xX2xX63xX3dxX28xX5xX142xXf1xX17cxXbxX1exX17fxX9fxX9xX3dxX2axX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xXaxX3xX12axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX63xX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX65xX2xX142xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX7axX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa4xX6xX18xX1exX3xXexX390xXbxX3xXexX9fxXe4xX18xX1exX3xX18xX33xX18xX1exX3xX4xX6xX7axX3xXexf35fxX3xX5xX2dxX3xXexXdxX25xX26xX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX26xf1baxXdxX3xX29xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xX3ax132b9xX3xX20xXb9xX7axX3xXex192cfxX18xX1xX3xX1xX5ecxX18xX1xX3xX5bxXe8xX4xX1xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xXexX26dxXdxX3xXexXdxXe3xX26xX3x1267exX18xX3xX18xX1xXdxXe3xXe4xX3xX18xX1exXe4xX61xX3xX4xXbdxX66xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX61xX3xXexXc5xX3xXa4xXe3xX3xX18xX1exX1xXe8xX3xX4xXb9xX4xX3xXa4xXe8xX6xX3xXbxX1xX2c4xXbdxX18xX1exX66xX3xXa4xXbdxX18xX3xXc7xXe8xX3xXc7xX14xX3xX18xX1exX2c4xX2c5xXdxX3xX5bxX33xX18xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXex10f1fxX4xX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX1xXdxX2dxXe4xX3xX366xXe4x1744cxX3xX4xXb9xX4xX3xX20xXdxX2dxX18xX3xXbxX1xXb9xXbxX3xXa4xX3b3xX3xXc7xX277xX6xX3xXa4xX675xX26xX3xX20xX675xX7axX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexXb9xX4xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX66xX3xX4xX1xX21xX18xX1exX3xX5bxXe8xX4xX1xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXc7xX277xX6xX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX21xXexX3xX18xX1xXdxX2dxX26xX3xXc7xX661xX3xX4xX1xX272xX18xX1xX3xXexX9fxXe8xX66xX3xX3fxXdxX18xX1xX3xXexXc5xX3xX3bxX3xX135xX371xX3xX1xX3d2xXdxX3xXexX9fxX2c4xX26dxX4xX3xX26xX260xXexX3xXc7xX14xX3xX5xX33xXe4xX3xX5bxX14xXdxXf1xX3xX36xXb9xX4xX3xXa4xXe8xX6xX3xXbxX1xX2c4xXbdxX18xX1exX3xXexXdxXc5xXbxX3xXexX661xX4xX3xX9fxX14xX3xX7xX7axXb9xXexX3xX18xX1x101b5xX18xX1exX3xX18xX1exX2c4xX2c5xXdxX3xXexX9fxX25xX18xX3xX2xX163xX3xXexXe4xX291xXdxX3xXa4xX3ffxX3xXa4xXdxXe3xXe4xX3xX3fxXdxX2dxX18xX3xX18xX1xX2c4xX18xX1exX3xX4xX1xX2c4xX6xX3xXexXdxX25xX26xX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXa4xX3b3xX3xXexXe4xX61xX25xX18xX3xXexX9fxXe4xX61xXe3xX18xX66xX3xXc7xX390xX18xX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXexXdxX25xX26xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xf9e5xXc5xX18xX3xXexX1xX2c5xXdxX3xXa4xXdxX3b3xX26xX3xX18xX14xX61xX66xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX61xX3xXexXc5xX3xXa4xX371xX3xX1xX7axX14xX18xX3xXexX449xXexX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexXb9xX4xX3xX4xX1xXe4xX612xX18xX3xX20xXe8xX3xXc7xXe3xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX5xX5e5xX4xX66xX3xX4xXb9xX4xX3xXa4xXdxX3b3xX26xX3xXexXdxX25xX26xX3xXa4xX3b3xX3xXexX9fxXdxX3b3xX18xX3xX3fxX1xX6xXdxX3xXexXdxX25xX26xX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9fx15fbbxX3xX10xX26xX3xXexX277xX3xX28xX3xXa4xXc5xX18xX3xX5bxX2c4xX26dxXdxX3xX2xX163xX3xXexXe4xX291xXdxX3xXexX1xX10xX7axX3xXa4x1800bxX18xX1exX3xX366xXe4xX61xX3xXa4xXe8xX18xX1xXf1xX3xX797xXe3xX3xX18xX1exX1xXe8xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX1exXdxXb9xX7axX3xX5bxX661xX4xX3xXc7xX14xX3xXa4xX14xX7axX3xXexXb5xX7axX66xX3x18a31xX101xX5exX3axX3xX4xX449xXbxX3xX1xXe4xX61xX2dxX18xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXexX661xX4xX3xXexX291xX3xX4xX1xX438xX4xX3xXexXe4xX61xX25xX18xX3xXexX9fxXe4xX61xXe3xX18xX66xX3xXc7xX390xX18xX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXbxX1xX661xX3xX1xXe4xX61xX18xX1xX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX1xX3ffxX18xX1exX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9fxX81exX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX71xX3xX4xX1xX3ffxX3xXexX9fxX2c4xXbdxX18xX1exXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX7axX5bxX61xXaxX12xX101xX25xX18xX3xX4xXb5xX18xX1xX3xXa4xX71xX66xX3xX4xXb9xX4xX3xXa4xXe8xX6xX3xXbxX1xX2c4xXbdxX18xX1exX3xX4xX1xX3ffxX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xX18xX1xX33xX18xX3xX5xX5e5xX4xX66xX3xXbxX1xX2c4xXbdxX18xX1exX3xXexXdxX2dxX18xX66xX3xXexX1xXe4xX21xX4xX66xX3xXc7xX390xXexX3xXexX2c4xX66xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX612xX26x143edxX3xXa4xXdxXe3xXe4xX3xXexX9fxXe8xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX18xX1xXdx1594fxX26xX3xX402x18f5cxX393xX402xX3bxX36xX7axX38xX3bxX163xX3xXexX9fxX25xX18xX3xXa4xXe8xX6xX3xX20xX14xX18xXf1xX3xXcx11a67xX18xX1exX3xX4xX2c4xX2c5xX18xX1exX3xXa4xXdxXe3xXe4xX3xXexX9fxXe8xX3xX33cxX142xX3xX3fxX1xX1cxX18xX1exX3xXexX9fxXdxX2dxXe4xX3xX4xX1xX438xX18xX1exX3xX1xX7ax16518xX4xX3xXexX9fxXdxX2dxXe4xX3xX4xX1xX438xX18xX1exX3xX18xX1x1582fxX3xXexXb5xXdxX3xX18xX1xX14xX66xX3xXa4xX2c4xX6xX3xXc7xX14xX7axX3xX4xXbdxX3xX7xXc0xX3xX3fxX1xXb9xX26xX3xX4xX1xX727xX6xX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX9fxX2c4xX2c5xX18xX1exX3xX1xX2edxXbxX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX7xX5e5xX3xX4x1142cxX18xX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xXexX1xX10xX7axX3xX1xX2c4xX26dxX18xX1exX3xX5bxX382xX18xX3xX4xX1xXe4xX61xX25xX18xX3xX26xX1cxX18xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX61xX3xXexXc5xX136xX3xXexX9fxXdxX3b3xX18xX3xX3fxX1xX6xXdxX3xX18xX1exX6xX61xX3xXc7xX14xX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX1xXdxX2dxXe4xX3xX366xXe4xX675xX3xXc7xXdxX2dxX4xX3xX438xX18xX1exX3xX5bxX661xX18xX1exX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX18xX1exX1xX2dxX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xXexX9fxX7axX18xX1exX3xX366xXe4xX675xX18xX3xX5x151f1xX3xX33cxX142xX3xXexXb5xXdxX3xX18xX1xX14xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxXc7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX9fxX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xXe4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3bxXexX1xXe4xX26xX20xX3bxX6xX18xX5bxX3bxX7xX6xXbxX7axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX1exX14xX61xX3xX63xX49xX65xX66xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX71xX3xX28xXa8xX28xX3xX4xX6xX3xX26xX260xX4xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxXaxX3xX1xX9fxX10x15409xX9xXaxX49xX61xX3bxXexX10xX49xX18xX1exX6xX61xX3bxX63xX3bxX65xX3bxX1xX6xX3bxXexXdxX18xX1xX3bxX4xX7axX3bxX28xXa8xX28xX3bxX4xX6xX3bxX26xX6xX4xX3bxX4xX7axXc7xXdxX5bxX3bxX2xX3dxX49xX163xX163xX3dxXa8xX28xX63xXf1xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX49xX26xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX163xX142xX49xX18xX10xX12axX7xX49xX163xX163xX142xX2axX49xXa8xX142xX5bxX142xX2xXa8xX28xX163xX142xX65xXexX29xX28xX2axX163xXa8xX5xX142xXf1xX17cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc7xX12xX0xX7xXexX9fxX7axX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX1exX14xX61xX3xX63xX49xX65xX66xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX71xX3xX28xXa8xX28xX3xX4xX6xX3xX26xX260xX4xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxXaxX3xX1xX9fxX10xXb0cxX9xXaxX49xX61xX3bxXexX10xX49xX18xX1exX6xX61xX3bxX63xX3bxX65xX3bxX1xX6xX3bxXexXdxX18xX1xX3bxX4xX7axX3bxX28xXa8xX28xX3bxX4xX6xX3bxX26xX6xX4xX3bxX4xX7axXc7xXdxX5bxX3bxX2xX3dxX49xX163xX163xX3dxXa8xX28xX63xXf1xX1xXexX26xXaxX12xX5exX1exX14xX61xX3xX63xX49xX65xX66xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX71xX3xX28xXa8xX28xX3xX4xX6xX3xX26xX260xX4xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX9fxX7axX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xXcxX9fxXe4xX18xX1exX3xXexX33xX26xX3x12835xXdxX3b3xX26xX3xX7xX7axXb9xXexX3xX20xX2dxX18xX1xX3xXexX390xXexX3x17febxX36xX3axX36x11570xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX66xX3xXexX277xX3xX2xX2axX1xX3xX18xX1exX14xX61xX3xX28xX49xX65xX3xXa4xXc5xX18xX3xX2xX2axX1xX3xX18xX1exX14xX61xX3xX63xX49xX65xX66xX3xX2xX29xX3xXa4xXe8xX6xX3xXbxX1xX2c4xXbdxX18xX1exX3xXexX9fxX25xX18xX3xXexX7axX14xX18xX3xXexX2b4xX18xX1xX3xX4xX71xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xXa8xX28xX3xX18xX1exX2c4xX2c5xXdxX3xX26xX260xX4xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxXf1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc7xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX10xX7axX3xX5bxfb10xXdxX3xX7xXb9xXexX66xX3xXbxX1xXb9xXexX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX7xX26dxX26xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX9fxXdxX2dxXe4xX3xX4xX1xX438xX18xX1exX3xX18xX1xXdxX96exX26xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXc0xX3xXexX9fxX81exXaxX3xX1xX9fxX10xXb0cxX9xXaxX49xX61xX3bxXexX10xX49xXexX1xX10xX7axX3bxX5bxX7axXdxX3bxX7xX6xXexX3bxXbxX1xX6xXexX3bxX1xXdxX10xX18xX3bxX7xX7axX26xX3bxX4xX6xX4xX3bxXexX9fxXdxX10xXe4xX3bxX4xX1xXe4xX18xX1exX3bxX18xX1xXdxX10xX26xX3bxX4xX7axXc7xXdxX5bxX3bxX2xX3dxX3bxX7axX3bxXexX9fxX10xX49xX163xX163xX3dxXa8xX2xX29xXf1xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX49xX26xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX163xX142xX49xX18xX10xX12axX7xX49xX163xX163xX2xX65xX49xX2xX29xX29xX5bxX163xX163xX163xX163xX2xX29xXa8xXexX163xX65xX142xX28xX65xX5xX142xXf1xX17cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc7xX12xX0xX7xXexX9fxX7axX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX10xX7axX3xX5bxXd3axXdxX3xX7xXb9xXexX66xX3xXbxX1xXb9xXexX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX7xX26dxX26xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX9fxXdxX2dxXe4xX3xX4xX1xX438xX18xX1exX3xX18xX1xXdxX96exX26xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXc0xX3xXexX9fxX81exXaxX3xX1xX9fxX10xXb0cxX9xXaxX49xX61xX3bxXexX10xX49xXexX1xX10xX7axX3bxX5bxX7axXdxX3bxX7xX6xXexX3bxXbxX1xX6xXexX3bxX1xXdxX10xX18xX3bxX7xX7axX26xX3bxX4xX6xX4xX3bxXexX9fxXdxX10xXe4xX3bxX4xX1xXe4xX18xX1exX3bxX18xX1xXdxX10xX26xX3bxX4xX7axXc7xXdxX5bxX3bxX2xX3dxX3bxX7axX3bxXexX9fxX10xX49xX163xX163xX3dxXa8xX2xX29xXf1xX1xXexX26xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX5bxXd3axXdxX3xX7xXb9xXexX66xX3xXbxX1xXb9xXexX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX7xX26dxX26xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX9fxXdxX2dxXe4xX3xX4xX1xX438xX18xX1exX3xX18xX1xXdxX96exX26xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXc0xX3xXexX9fxX81exX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX9fxX7axX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX5exX1exX14xX18xX1xX3xX405xX3xXexXc5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3fxX1xXe4xX61xXc5xX18xX3xX4xXb9xX7axX66xX3xXexX9fxX7axX18xX1exX3xX20xX21xXdxX3xX4xX675xX18xX1xX3xX4xXb9xX4xX3xX1xX7axXb5xXexX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXexX9fxXc0xX3xX5xXb5xXdxX3xXexX9fxXb5xX18xX1exX3xXexX1xXb9xXdxX3xX20xX5ecxX18xX1xX3xXexX1xX2c4xX2c5xX18xX1exX3xX26xX26dxXdxX66xX3xX7xX21xX3xX5xX2c4xX2edxX18xX1exX3xXexX9fxX81exX3xX10xX26xX3xX26xX260xX4xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xXexX98bxX18xX1exX3xX5xX25xX18xX66xX3xX4xXb9xX4xX3xX20xX390xX4xX3xXbxX1xX661xX3xX1xXe4xX61xX18xX1xX3xX4xXa06xX18xX3xXexX1xX10xX7axX3xX5bxXd3axXdxX66xX3xXbxX1xXb9xXexX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX7xX26dxX26xX3xXexX9fxX81exX3xX20xXe8xX3xX18xX1xXdxX96exX26xX3xX20xX2dxX18xX1xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc7xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXexX661xX4xX3xXexXe4xX61xX25xX18xX3xXexX9fxXe4xX61xXe3xX18xX66xX3xXc7xX390xX18xX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXexXdxX25xX26xX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9fxX81exX3xX10xX26xXaxX3xX1xX9fxX10xXb0cxX9xXaxX49xX61xX3bxXexX10xX49xX1xX6xX3bxXexXdxX18xX1xX3bxXexXdxX10xXbxX3bxXexXe4xX4xX3bxXexXe4xX61xX10xX18xX3bxXexX9fxXe4xX61xX10xX18xX3bxXc7xX6xX18xX3bxX5bxX7axX18xX1exX3bxXexXdxX10xX26xX3bxXc7xX6xX4xX3bxX135xXdxX18xX3bxXbxX1xX7axX18xX1exX3bxX4xX7axXc7xXdxX5bxX3bxX2xX3dxX3bxX4xX1xX7axX3bxXexX9fxX10xX3bxX10xX26xX49xX163xX163xX3dxXa8xX2xX28xXf1xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX49xX26xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX163xX142xX49xX18xX10xX12axX7xX49xX163xX163xX2xX65xX49xX2xX29xX29xX5bxX163xX163xX29xX142xX65xX28xX63xXexXa8xX65xX29xX28xX2axX5xX142xXf1xX17cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX20xX2dxX18xX1xX3xX18xX1xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX20xX2dxX18xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc7xX12xX0xX7xXexX9fxX7axX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXexX661xX4xX3xXexXe4xX61xX25xX18xX3xXexX9fxXe4xX61xXe3xX18xX66xX3xXc7xX390xX18xX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXexXdxX25xX26xX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9fxX81exX3xX10xX26xXaxX3xX1xX9fxX10xXb0cxX9xXaxX49xX61xX3bxXexX10xX49xX1xX6xX3bxXexXdxX18xX1xX3bxXexXdxX10xXbxX3bxXexXe4xX4xX3bxXexXe4xX61xX10xX18xX3bxXexX9fxXe4xX61xX10xX18xX3bxXc7xX6xX18xX3bxX5bxX7axX18xX1exX3bxXexXdxX10xX26xX3bxXc7xX6xX4xX3bxX135xXdxX18xX3bxXbxX1xX7axX18xX1exX3bxX4xX7axXc7xXdxX5bxX3bxX2xX3dxX3bxX4xX1xX7axX3bxXexX9fxX10xX3bxX10xX26xX49xX163xX163xX3dxXa8xX2xX28xXf1xX1xXexX26xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXexX661xX4xX3xXexXe4xX61xX25xX18xX3xXexX9fxXe4xX61xXe3xX18xX66xX3xXc7xX390xX18xX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXexXdxX25xX26xX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9fxX81exX3xX10xX26xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX9fxX7axX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX5exX1exX14xX18xX1xX3xX61xX3xXexXc5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa4xXe3xX3xX18xX1exX1xXe8xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX1exXdxXb9xX7axX3xX5bxX661xX4xX3xXc7xX14xX3xXa4xX14xX7axX3xXexXb5xX7axX66xX3xX870xX101xX5exX3axX3xX4xX449xXbxX3xX1xXe4xX61xX2dxX18xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXexX661xX4xX3xXexX291xX3xX4xX1xX438xX4xX3xXexXe4xX61xX25xX18xX3xXexX9fxXe4xX61xXe3xX18xX66xX3xXc7xX390xX18xX3xXa4xX3d2xX18xX1exX3xXbxX1xX661xX3xX1xXe4xX61xX18xX1xX3xX7xf0bfxX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX1xX3ffxX18xX1exX3xXc7xX260xX4xX3bxX135xXdxX18xX3xXbxX1xX301xX18xX1exX3xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX2xX3dxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9fxX81exX3xX10xX26xX3xXexX277xX3xX28xX3xXa4xXc5xX18xX3xX5bxX2c4xX26dxXdxX3xX2xX163xX3xXexXe4xX291xXdxXf1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc7xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXe4xX5xX12xX0xX5bxXdxXc7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9fxXaxX12xX0xX49xX5bxXdxXc7xX12xX0xX49xX5bxXdxXc7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX972xXe4xXexX1xX7axX9fxXaxX12xX396xXf1xX38xX0xX49xXbxX12
P.V