Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8
Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;.... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015.
556bx5aeaxca53x8372xde3exea22x6530x5cb0x8f93xX7xe23fxec60x6e47x9824x728dxe9d9xX5xcfc2xXaxd432x6179xX1xbd0cxbd80xX1xX3xX7x936cxX4xX1xX3x7dd5xc7e5xXdxX3xX4xd128xX3xX1xXdx9a8ex87fcxX3xX5x9f37xX4xX3xXexbebfxX3xXexX1xX1axX16xd2d3xX3x94bdxX0xe0a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb3bxX10xX6x78fcxXaxX3xX7xXexc8bbxX5xX10xX9xXaxXexX10xc21axXexcdfexX6xX5xXdxX35xX16xcd7bxX3xced5xX28xX7xXexXdx6ae9xX50xXaxX12xeb8dxX28xX3xb564xa696xXdxX3xd6f5xX1xXdxX3xX7x5617xX3xX4bx925dxX16xX35xX3xX16x9d0fxX1fxX4xX3xXexXdxbbe2xXexX3xX71xXdxX27xX1excdfdxX3xe817xX28xX50xX3xX6dx5e2axX16xX1xX3xX6dxX1axX16xX1xX3xX35xXdxX1axd236xX3xXbxX1xe041xX16xX3xX5xc2f8xd092xXdxX3xX4xX1axX16xX3x659cx919bxX9exX3xX4x5d7cxX16xX35xX3xX4xX1xf859xX4xX9exX3xba2bxXdx9502xX16xX3xX4xX1xXb9xX4xX8bxX3xX4xX1xX28xX50x7024xX16xX3xX6dx6b6axX16xX3xXbdxX92xX3xX7xX2bxX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX5xdd31xXbxX3xXexX1xeb19xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX50xX3xX4xad07xX3xXbxX1xcb5exX16xX8bxbaafxXffxXffxXffxX3xX5xXebxX3xX16xX1xa637xX16xX35xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xXexX1xX1axX16xX35xX3xX37xX39x8171x7440xX2x7e46xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xXaexX5xX10xX3xXaexXa6x89d9xX4bxX10xX145xX9xXaxX134xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX35xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX16xX35xX9xXaxX2xXaxX3xf8fcxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX133xX134xX134xXaxX3xX6xX5xXdxX35xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX145xXaxX12xX0xXexXaexXa6xX4bxX50xX12xX0xXexX145xX12xX0xXexX4bxX12xX0xX6xX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX5fxX39xX39xX6xX4bxX1exXdxX16xXffxXaexX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXffxXbdxX16xX39xXa6xX66xX4xX71xX10xX4bxXdxXexXa6xX145xX39xX10xX4bxXdxXexXa6xX145xX39xXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX7xX145xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXffxXaexX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXffxXbdxX16xX39xX16xX10xX16exX7xX39xX2xX136xf58cxX134xX39xX2xX134x8b04xX4bxX1f6xX2xX136xX2xX133xX134xX134xXexX37xaac7xb59bxX134xX1f1xX5xX134xXffxX61xXbxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa6x6dc9xX1exX6xX35xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX145xX12xX0xXexX145xX12xX0xXexX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX12xbf91xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX8dxX28xa4eexX3xXexX2fxX3x6b1fxX245xX254xX254xX3xX7xX6xXdxX3xX1exX79xX4xX3xX6dxX15xX4xX1xX3xXaexX92xX3xXbxX1xXa7xXexX3xXexX1fxXdxX3xX1f1xX134xX3xXexX145xXdxX27xX28xX3xX6dxf759xX16xX35xXffxX3xdb62xX16xX1xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX1x6847xX6xX3xXexX2fxX3xXdxX16xXexX10xX145xX16xX10xXexX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX145xX12xX0xX39xXexXaexXa6xX4bxX50xX12xX0xX39xXexX6xXaexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx59a2xXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX6axX28xX3xX6dxX6exXdxX3xX71xX1xXdxX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX16xX7exX1fxX4xX3xXexXdxX84xXexX3xX71xXdxX27xX1exX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xXcxX1xX10xXa6xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXexXa7xXdxX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7x5e53xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXax6d79xXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57x9536xX13xX9xX134xX71xX1f1x5f50xXdxX2xX61xX3a8xX4bxX134xX245xX10xX5xX133xX215xX1xX2bexX71xX134xd19axXdxX16exeb5dxd079xdebbxe402xX16ex83c1xX16xX202xX215xX215xc2c2xXa6xX16exd8d0xXdxX5xa8a3xX3c8xX3bdxX133xX3bdxX4bxXaexX201xX1f6xX136xX8dxX4x7b14xX4bxXcxX1exX8dxX3cbxX254xX8dxX3cbxX16xX2bexX3bdxX1exX37xXexX36dxX61xX66xX3bcxcd24xX36dxX61xX50xX3b8x64c1xXffxc45fx62b8xX3c5x7c5axX9xX1xXexXexXbxf2d0xX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX2xX1f6xbfaexXaxX12xX136xX201xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX254xdd89xX59xX13xd7d0xX0xX39xX6xX12xX3xX4xa924xX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX4a0xX3xXaexX6xX16xX3xX1xXebxX16xX1xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX134xX37xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX2xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX9exX3xX4xXd0xX3xX8dxX28xX6xX16xX3xX16xX1xXebxX3xX16xX7exX1fxX4xX9exX3xXexXf8xX3xX4xX1xXb9xX4xX9exX3xX1xXafxX3xX35xXdxX6xX3xX6dx9b56xX16xX1xX9exX3xX4xX1axX3xX16xX1xXa2xX16xX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX16xX7exX1fxX4xX3xXexXdxX84xXexX3xX71xXdxX27xX1exX9exX3xX1xXdxX27xX28xX3xX8dxX28xf392xX3xXexX1xX10xXa6xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXexXa7xXdxX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7x5fa5xX3xX6dxX7ex6cefxX4xX3xX7exX28xX3xX6dxX6exXdxX3xXbdx7adaxX3xXbdxX6xX50xX3xXbdxX360xX16xX8bxX3xX1exXdxab97xX16xX9exX3xX35xXdxX52dxX1exX3xXexX1xX28xX84xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX3efxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX6dxX1axX16xX1xX3xX35xXdxX1axX9exX3xXbxX1xXa2xX16xX3xX5xXa6xXa7xXdxX3xX4xX1axX16xX3xXaexXafxX9exX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX4xX1xXb9xX4xX9exX3xXbdxXdxXbfxX16xX3xX4xX1xXb9xX4xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX134xX71xX1f1xX3a8xXdxX2xX61xX3a8xX4bxX134xX245xX10xX5xX133xX215xX1xX2bexX71xX134xX3b8xXdxX16exX3bbxX3bcxX3bdxX3bexX16exX3c0xX16xX202xX215xX215xX3c5xXa6xX16exX3c8xXdxX5xX3cbxX3c8xX3bdxX133xX3bdxX4bxXaexX201xX1f6xX136xX8dxX4xX3d7xX4bxXcxX1exX8dxX3cbxX254xX8dxX3cbxX16xX2bexX3bdxX1exX37xXexX36dxX61xX66xX3bcxX3eaxX36dxX61xX50xX3b8xX3efxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX2xX202xX1f1xXaxX12xX136xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX254xX496xX59xX13xX499xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX202xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX2xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX9exX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXbdxX55bxX3xX16xX35xX28xX50xXbfxX16xX3xXex8225xX4xX9exX3xX4xb067xX16xX3xX4xXb9xX9exX3xX16xXafxXdxX3xX4bxX28xX16xX35xX9exX3xXexX145xX501xX16xX1xX3xXexX2bxX9exX3xXexX1xX4a0xX3xXexX79xX4xX9exX3xXexXdxXbfxX28xX3xX4xX1xX15xX9exX3xXexX1x79f3xX1exX3xX8dxX28xX50xX55bxX16xX3xX6dxX1axX16xX1xX3xX35xXdxX1axX3xXbdxXebxX3xXbxX1xXa2xX16xX3xX5xXa6xXa7xXdxX3xX4xX1axX16xX3xXaexXafxX9exX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX4xX1xXb9xX4xX9exX3xXbdxXdxXbfxX16xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX1xXebxX16xX35xX3xX16xX7abxX1exX9exX3xX6dxX7exX550xX4xX3xX1axXbxX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX6dxX360xXdxX3xXbdxX1fxXdxX3xX4xX1axX16xX3xXaexXafxX9exX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX4xX1xXb9xX4xX9exX3xXbdxXdxXbfxX16xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXexXa7xXdxX3xX3f4xX28xXe6xXexX3xX13xX1axX16xX3xXaexXafxX9exX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xXbdxXebxX3xX3f4xX28xXe6xXexX3xX3bdxXdxXbfxX16xX3xX4xX1xXb9xX4xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX245xX76xX6xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX8dxX28xX52dxX16xX3xX5xcdc5xX3xXbxX1xX7exXd0xX16xX35xX3xXexXdxX27xX16xX3xX4xXd0xX3xX35xXdxX1fxXdxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xX16xX35xXa6xXebxXdxX3xXbdxXebxXa6xX3xX3bdxXdxX27xXexX3xX254xX6xX1exX3xX4bxX28xX3xX5xX92xX4xX1xX3xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX13xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX2xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX9exX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX134xX71xX1f1xX3a8xXdxX2xX61xX3a8xX4bxX134xX245xX10xX5xX133xX215xX1xX2bexX71xX134xX3b8xXdxX16exX3bbxX3bcxX3bdxX3bexX16exX3c0xX16xX202xX215xX215xX3c5xXa6xX16exX3c8xXdxX5xX3cbxX3c8xX3bdxX133xX3bdxX4bxXaexX201xX1f6xX136xX8dxX4xX3d7xX4bxXcxX1exX8dxX3cbxX254xX8dxX3cbxX16xX2bexX3bdxX1exX37xXexX36dxX61xX66xX3bcxX3eaxX36dxX61xX50xX3b8xX3efxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX133xX1f1xX202xXaxX12xX136xX48axX39xX133xX134xX2xX136xX39xX254xX496xX59xX13xX499xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX1f6xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX7xX76xX6xX3xX6dxXf8xXdxX9exX3xXaexXf8xX3xX7xX28xX16xX35xX3xX1exXafxXexX3xX7xX360xX3xX6dxXdxX55bxX28xX3xX4xX4a0xX6xX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX2xX136xX133xX39xX133xX134xX2xX1f1xX39xX254xX496xX59xX13xX499xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX201xX39xX2xX2xX39xX133xX134xX2xX1f1xX3xX4xX4a0xX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX4a0xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXbdxX55bxX3xX8dxX28xX52dxX16xX3xX5xX8d5xX3xXbxX1xX7exXd0xX16xX35xX3xXexXdxX27xX16xX3xX4xXd0xX3xX35xXdxX1fxXdxX3xX4bxXa6xX3xX16xX35xX7ex6ec3xXdxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xX16xX35xXa6xXebxXdxX3xX6dxX7exX6xX3xXbdxXebxXa6xX3xX3bdxXdxX27xXexX3xX254xX6xX1exX3xX4bxX28xX3xX5xX92xX4xX1xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xXcxX1xX10xXa6xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX1exX1fxXdxX9exX3xXbxX1xX7exXd0xX16xX35xX3xXexXdxX27xX16xX3xX4xXd0xX3xX35xXdxX1fxXdxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xX16xX35xXa6xXebxXdxX3xXbdxXebxXa6xX3xXexX1xX6xX1exX3xX35xXdxX6xX3xX35xXdxX6xXa6xX3xXexX1xXb3xX16xX35xX3xXexXa7xXdxX3xX3bdxXdxX27xXexX3xX254xX6xX1exX3xX5xXebxX3xX57xX10xX3xXb3xX3xXexXb3xX3xX4xX1x5d5axX3xX71xX1xX1axX4xX1xX3xX4xX23xX3xXexX6xX50xX3xX5xX1axXdxX3xXaexXbfxX16xX3xXexX145xX1axXdxX3xXexX2fxX3xX202xX3xX4xX1x5cbfxX3xXexX145xXbf5xX3xX57xX28xX360xX16xX35xX9exX3xX57xX10xX3xXb3xX3xXexXb3xX3xX16xX1xXebxX3xXbf5xX3xX5xX7exX28xX3xX6dxXafxX16xX35xX3xX4xX23xX3xXexX6xX50xX3xX5xX1axXdxX3xXbf5xX3xXaexXbfxX16xX3xXexX145xX1axXdxX3xXbdxXebxX3xX57xX10xX3xX1exXb3xX3xXexXb3xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX245xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xXexX2fxX3xX254xX245xX254xX254xX3xX7xX6xXdxX3xX1exX79xX4xX3xX6dxX15xX4xX1xX3xXaexX92xX3xXbxX1xXa7xXexX3xXexX1fxXdxX3xX1f1xX134xX3xXexX145xXdxX27xX28xX3xX6dxX27cxX16xX35xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX13xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX9exX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX134xX71xX1f1xX3a8xXdxX2xX61xX3a8xX4bxX134xX245xX10xX5xX133xX215xX1xX2bexX71xX134xX3b8xXdxX16exX3bbxX3bcxX3bdxX3bexX16exX3c0xX16xX202xX215xX215xX3c5xXa6xX16exX3c8xXdxX5xX3cbxX3c8xX3bdxX133xX3bdxX4bxXaexX201xX1f6xX136xX8dxX4xX3d7xX4bxXcxX1exX8dxX3cbxX254xX8dxX3cbxX16xX2bexX3bdxX1exX37xXexX36dxX61xX66xX3bcxX3eaxX36dxX61xX50xX3b8xX3efxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX133xX133xX2xXaxX12xX136xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX254xX496xX59xX13xX499xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX1f6xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX7xX76xX6xX3xX6dxXf8xXdxX9exX3xXaexXf8xX3xX7xX28xX16xX35xX3xX1exXafxXexX3xX7xX360xX3xX6dxXdxX55bxX28xX3xX4xX4a0xX6xX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX2xX202xX133xX39xX133xX134xX2xX1f1xX39xX254xX496xX59xX13xX499xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX133xX2xX39xX2xX2xX39xX133xX134xX2xX1f1xX8bxX3xXexX145xXa6xX16xX35xX3xX6dxX23xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX4xX23xX3xX16xX35xX28xX27cxX16xX3xX35xX360xX4xX3xXexX2fxX3xX16xX35xXa2xX16xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX16xX1xXebxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xX7xX6xXdxX3xX1exX79xX4xX3xX6dxX15xX4xX1xX9exX3xXexXb3xX16xX3xX4xX1xc18axX3xX4xX4a0xX6xX3xX8dxX28xX24fxX3xX4bxXa6xX3xX4xbfaaxXbxX3xX4xX23xX3xXexX1xX7dbxX1exX3xX8dxX28xX50xX55bxX16xX3xXaexX6xX16xX3xX1xXebxX16xX1xX3xXbdxXebxX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX4xX23xX3xX16xX35xX28xX27cxX16xX3xX35xX360xX4xX3xXexX2fxX3xX16xX35xXa2xX16xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX16xX1xXebxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xX71xX1xXb3xX16xX35xX3xX6dx9ef3xX16xX35xX3xX8dxX28xX50xX3xX4xX1xX84xX3xX1xXa6xXa7xXexX3xX6dxXafxX16xX35xX9exX3xX4xXd0xX3xX4xX1xX84xX3xXexXebxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX4a0xX6xX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxX7exX550xX4xX3xX4xXf30xXbxX3xX4xX23xX3xXexX1xX7dbxX1exX3xX8dxX28xX50xX55bxX16xX3xXaexX6xX16xX3xX1xXebxX16xX1xX3xX7xX54cxX3xXaexX92xX3xXbxX1xXa7xXexX3xXexXdxX55bxX16xX3xXexX2fxX3xX133xX134xX59xX1f1xX134xX3xXexX145xXdxX27xX28xX3xX6dxX27cxX16xX35xXffxXffxXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX2bexX6xX16xX3xX1xXebxX16xX1xX3xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX8dxX28xX52dxX16xX3xX5xX8d5xX3xX4bxX2bxX3xX1axX16xX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX57xXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX254xX35xX1xX92xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX134xX71xX1f1xX3a8xXdxX2xX61xX3a8xX4bxX134xX245xX10xX5xX133xX215xX1xX2bexX71xX134xX3b8xXdxX16exX3bbxX3bcxX3bdxX3bexX16exX3c0xX16xX202xX215xX215xX3c5xXa6xX16exX3c8xXdxX5xX3cbxX3c8xX3bdxX133xX3bdxX4bxXaexX201xX1f6xX136xX8dxX4xX3d7xX4bxXcxX1exX8dxX3cbxX254xX8dxX3cbxX16xX2bexX3bdxX1exX37xXexX36dxX61xX66xX3bcxX3eaxX36dxX61xX50xX3b8xX3efxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX1f1xX2xX37xXaxX12xX136xX202xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX254xX496xX59xX13xX499xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX37xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX136xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX84xXexX3xX1exXafxXexX3xX7xX360xX3xX16xXafxXdxX3xX4bxX28xX16xX35xX3xXexX1xXdxX3xX1xXebxX16xX1xX3xX3f4xX28xXe6xXexX3xX3bexXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX3xX16xX7abxX1exX3xX133xX134xX2xX201xX3xXbdxX55bxX3xX8dxX28xX52dxX16xX3xX5xX8d5xX3xX4bxX2bxX3xX1axX16xX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX57xXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX9exX3xX35xX27cxX1exX5fxX3xX3f4xXe6xXbxX9exX3xXexX1xX7dbxX1exX3xX6dxX92xX16xX1xX9exX3xXbxX1xXbfxX3xX4bxX28xX50xX27xXexX3xX4bxX2bxX3xX1axX16xX8bxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX27xX16xX3xX4bxX2bxX3xX1axX16xX8bxX3xX71xX84xXexX3xXexX1xXf83xX4xX3xX57xXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX3xX6dxX7exX6xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX145xX501xX16xX1xX3xX4xX4a0xX6xX3xX4bxX2bxX3xX1axX16xX3xXbdxXebxXa6xX3xX71xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1axX4xX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX8bxX3xX1xX501xX16xX1xX3xXexX1xXb9xX4xX3xXbdxXebxX3xX16xXafxXdxX3xX4bxX28xX16xX35xX3xX8dxX28xX52dxX16xX3xX5xX8d5xX3xX4bxX2bxX3xX1axX16xX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX57xXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xXcxXdxXbfxX28xX3xX4xX1xX15xX3xX57xX1axX4xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX4bxXa6xX6xX16xX1xX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX16xX35xX1xX27xX3xX4xX6xXa6xX3xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xXcxX1xX10xXa6xX3xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX3bexX37xX37xX13xX5xX4bxd481xX202xX3f4x7c06xX1f6xX3bcxX136xX35xX245x8cf1xX141axX134xX48axX6xX16xX3d7xX3bbxX4xX202xX3c0xX16exX13xX16xX202xX215xX215xX5xX1xX6xX2xX57xX141axX66xX141axX3c0xX3eaxX3efxX202xX4xX57xX3bexX57xXexX6xXbxX201xX13xX1423xX3f2xX66xX141axd745xX57xX202xXdxX245xX35xX136xX3bbxXaexX4xX5xX202xX254xX3bcxX133xX3a8xXdxX141dxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX1f1xX2xX37xXaxX12xX2xX202xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX3efxX496xX59xXcxXcxX35xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX136xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXexXdxXbfxX28xX3xX4xX1xX15xX3xX57xX1axX4xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX4bxXa6xX6xX16xX1xX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX16xX35xX1xX27xX3xX4xX6xXa6xX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX2xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX9exX3xX4bxXa6xX6xX16xX1xX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX16xX35xX1xX27xX3xX4xX6xXa6xX3xX5xXebxX3xX4bxXa6xX6xX16xX1xX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX6dxX1axXbxX3xXb9xX16xX35xX3xX4xX1axX4xX3xXexXdxXbfxX28xX3xX4xX1xX15xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXexXa7xXdxX3xX6dxXdxXccxX1exX3xX6xX3xXbdxXebxX3xXaexX3xX496xXdxX55bxX28xX3xX48axX136xX3xX4xX4a0xX6xX3xX3f4xX28xXe6xXexX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX9exX3xX6dxX27cxX16xX35xX3xXexX1xXb39xXdxX3xX6dxX1axXbxX3xXb9xX16xX35xX3xX1f1xX3xXexXdxXbfxX28xX3xX4xX1xX15xX3xX71xX1xX1axX4xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX2bexXf8xX3xX7xX28xX16xX35xX3xX4xX1axX16xX3xXaexXafxX3xX50xX3xXexX84xX3xX6dxX7exX550xX4xX3xX1xX7exXbf5xX16xX35xX3xXbxX1xX79xX3xX4xXf30xXbxX3xX6dx9f76xX4xX3xXexX1xa224xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX13xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX136xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX9exX3xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX3bexX37xX37xX13xX5xX4bxX141axX202xX3f4xX141dxX1f6xX3bcxX136xX35xX245xX1423xX141axX134xX48axX6xX16xX3d7xX3bbxX4xX202xX3c0xX16exX13xX16xX202xX215xX215xX5xX1xX6xX2xX57xX141axX66xX141axX3c0xX3eaxX3efxX202xX4xX57xX3bexX57xXexX6xXbxX201xX13xX1423xX3f2xX66xX141axX144dxX57xX202xXdxX245xX35xX136xX3bbxXaexX4xX5xX202xX254xX3bcxX133xX3a8xXdxX141dxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX133xX136xX37xXaxX12xX133xX134xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX3efxX496xX59xXcxXcxX35xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX37xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX7xX76xX6xX3xX6dxXf8xXdxX9exX3xXaexXf8xX3xX7xX28xX16xX35xX3xX1exXafxXexX3xX7xX360xX3xX6dxXdxX55bxX28xX3xX4xX4a0xX6xX3xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX201xX1f6xX39xX133xX134xX134xX202xX39xX3efxX496xX59xXcxXcxX35xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX1f1xX2xX39xX1f1xX39xX133xX134xX134xX202xX3xX4xX4a0xX6xX3xXcxX1xX4a0xX3xXexX7exX1fxX16xX35xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX4a0xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX3xX6dxXafxX3xXbxX1xX79xX3xX4xXf30xXbxX3xX6dxX1662xX4xX3xXexX1xX1667xX3xX6dxX360xXdxX3xXbdxX1fxXdxX3xX4xX1axX16xX3xXaexXafxX9exX3xXbdxXdxXbfxX16xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX1axX4xX3xXexXa7xXdxX3xX2bexX27xX16xX1xX3xXbdxXdxX27xX16xX3xX48xX109xX28xX3xX254xX35xX1xX92xX9exX3xX2bexX27xX16xX1xX3xXbdxXdxX27xX16xX3xXcxX1xX360xX16xX35xX3xX254xX1xXf30xXexX9exX3xX2bexX27xX16xX1xX3xXbdxXdxX27xX16xX3xX13xX3xX496xXebxX3xX254x5d41xX16xX35xX3xXexX1xX28xXafxX4xX3xX2bexXafxX3xX3d7xX3xXexX84xX9exX3xX4xX1axX4xX3xX499xX1x802axX16xX35xX3xX2bexX52dxXa6xX3xXbdxX27xX3xX7xXb9xX4xX3xX71xX1xXa6x991exX3xXcxX145xX28xX16xX35xX3xX7exXd0xX16xX35xX3xX2xX9exX3xX133xX9exX3xX133xX2bexX9exX3xX1f1xX3xXbdxXebxX3xX136xX9exX3xX3eaxX1xXa6xX6xX3xX144dxX2xX2xX3xX2bexX27xX16xX1xX3xXbdxXdxX27xX16xX3xXcxX145xX28xX16xX35xX3xX7exXd0xX16xX35xX3xX3efxX28xXa2xX16xX3xX6dxXafxXdxX3xX2xX134xX37xX3xXbdxXebxX3xX3eaxX1xXa6xX6xX3xX144dxX2xX2xX3xX3bdxXdxX27xX16xX3xX3d7xX3xX1xX28bxX4xX3xX4xXf8xX3xXexX145xX28xX50xX55bxX16xX3xX3efxX28xXa2xX16xX3xX6dxXafxXdxXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX133xX134xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX3efxX496xX59xXcxXcxX35xX3xXaexXf8xX3xX7xX28xX16xX35xX3xX4xX1axX16xX3xXaexXafxX9exX3xXbdxXdxXbfxX16xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX1axX4xX3xXexXa7xXdxX3xX3eaxX1xXa6xX6xX3xX144dxX2xX2xX3xX2bexX27xX16xX1xX3xXbdxXdxX27xX16xX3xX8dxX28xXa2xX16xX3xX50xX3xX2xX48axX136xX3xX4xcd30xX16xX35xX3xX6dxX7exX550xX4xX3xX1xX7exXbf5xX16xX35xX3xXbxX1xX79xX3xX4xXf30xXbxX3xX6dxX1662xX4xX3xXexX1xX1667xX8bxX3xX6dxX27cxX16xX35xX3xXexX1xXb39xXdxX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX145xe327xX3xX1exXb9xX4xX3xXbxX1xX79xX3xX4xXf30xXbxX3xX6dxX1662xX4xX3xXexX1xX1667xX9exX3xX1exXb9xX4xX3xXbxX1xX79xX3xX4xXf30xXbxX3xX6dxX360xXdxX3xXbdxX1fxXdxX3xXexX2fxX16xX35xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xXbdxX79xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX13xX1xX28xX50xXccxX16xX3xX6dxXd0xX16xX3xXbdxX92xX3xX7xX2bxX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX5xXe6xXbxX3xXexX1xXebxX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX50xX3xX4xXf8xX3xXbxX1xXfcxX16xX3xX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX0xX6xX3xXexX6xX145xX35xX10xXexX9xXaxX36dxXaexX5xX6xX16xX71xXaxX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX5fxX39xX39xX1exX6xXdxX5xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXa6xX16exX6xX39xX145xX10xX4bxXdxX145xXffxX6xX7xXbxX57xX3a2xX13xX9xX3bexX37xX37xX13xX5xX4bxX141axX202xX3f4xX141dxX1f6xX3bcxX136xX35xX245xX1423xX141axX134xX48axX6xX16xX3d7xX3bbxX4xX202xX3c0xX16exX13xX16xX202xX215xX215xX5xX1xX6xX2xX57xX141axX66xX141axX3c0xX3eaxX3efxX202xX4xX57xX3bexX57xXexX6xXbxX201xX13xX1423xX3f2xX66xX141axX144dxX57xX202xXdxX245xX35xX136xX3bbxXaexX4xX5xX202xX254xX3bcxX133xX3a8xXdxX141dxXffxX3f1xX3f2xX3c5xX3f4xX9xX1xXexXexXbxX3faxX1f1xX6xX3faxX133xX66xX3faxX133xX66xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xXbxX6xX35xX10xX3faxX133xX66xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX3faxX133xX66xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX3faxX133xX66xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3faxX1f1xX66xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX36dxXbxX6xX35xX10xX3faxX1f1xX4bxX2xX3faxX133xX1f6xX1exXa6xX4bxX10xX3faxX1f1xX4bxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3faxX133xX1f6xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX3faxX1f1xX4bxX2xX37xX134xX1f1xX136xX133xXaxX12xX133xX133xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX3efxX496xX59xXcxXcxX35xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX133xX133xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX16xX35xXebxX50xX3xX2xX134xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xXbdxX55bxX3xXbdxXdxX27xX4xX3xX4xX1xX28xX50xXccxX16xX3xX6dxXd0xX16xX3xXbdxX92xX3xX7xX2bxX3xX16xX35xX1xXdxX27xXbxX3xX4xXb3xX16xX35xX3xX5xXe6xXbxX3xXexX145xX2bxX4xX3xXexX1xX28xXafxX4xX3xX4xX1axX4xX3xX2bexXafxX9exX3xX4xXd0xX3xX8dxX28xX6xX16xX3xX16xX35xX6xX16xX35xX3xX2bexXafxX9exX3xX4xXd0xX3xX8dxX28xX6xX16xX3xXexX1xX28xXafxX4xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX4a0xX9exX3xX3f2xX2bexX254xX3c0xX3xX4xX1axX4xX3xXexXf22xX16xX1xX9exX3xXexX1xXebxX16xX1xX3xXbxX1xX360xX3xXexX145xX2bxX4xX3xXexX1xX28xXafxX4xX3xXcxX145xX28xX16xX35xX3xX7exXd0xX16xX35xX9exX3xXexXe6xXbxX3xX6dxXa6xXebxX16xX3xX71xXdxX16xX1xX3xXexX84xX9exX3xXexXf8xX16xX35xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX50xX3xX16xX1xXebxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xXexX1xXebxX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX50xX3xX4xXf8xX3xXbxX1xXfcxX16xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX0xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX13xXd0xX3xX4xX1xX84xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa6xX1axX16xX3xXaex8723xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxXf30xXexX3xX4xX1xXa6xX3xX16xX1xXebxX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX3c0xX2bxX3xX1axX16xX3xX2bexXcxX0xX39xX7xXexX145xXa6xX16xX35xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX7xX360xX3xX0xX6xX3xX1xX145xX10xX66xX9xXaxX1xXexXexXbxX5fxX39xX39xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xXffxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX39xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX39xXbxX6xX35xX10xX39xXbxXa6xX145xXexX6xX5xX39xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xX39xX1xX10xXexX1xXa6xX16xX35xXbdxX6xX16xXaexX6xX16xX3a2xX4xX5xX6xX7xX7xX36dxXdxX4bxX9xX2xX3f1xX1exXa6xX4bxX10xX9xX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3f1xX4bxXa6xX4xX28xX1exX10xX16xXexX36dxXdxX4bxX9xX2xX37xX134xX1f1xX37xX37xXaxX12xX133xX1f1xX39xX133xX134xX2xX136xX39xX3efxX496xX59xXcxXcxX35xX0xX39xX6xX12xX3xX16xX35xXebxX50xX3xX133xX1f6xX39xX1f6xX39xX133xX134xX2xX136xX3xX4xX4a0xX6xX3xXcxX1xX4a0xX3xXexX7exX1fxX16xX35xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX4a0xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX4xXd0xX3xX4xX1xX84xX3xX254xX1xXebxX3xX16xX7exX1fxX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa6xX1axX16xX3xXaexX1de8xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxXf30xXexX3xX4xX1xXa6xX3xX254xX1xXebxX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX71xX1xXdxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX27xX16xX3xX3c0xX2bxX3xX1axX16xX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX57xXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX3xXexX1xX10xXa6xX3xX1xX501xX16xX1xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX3bexXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX3xX59xX3xX13xX1xX28xX50xXccxX16xX3xX35xXdxX6xXa6xX3x77c4xX2bexXcxbc4cxX3xX4xX23xX3xX1xXdxX27xX28xX3xX5xX2bxX4xX3xXexX2fxX3xX2xX136xX39xX37xX39xX133xX134xX2xX136xXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX4bxX50xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX35xX16xX5fxX3xX61xX28xX7xXexXdxX66xX50xXaxX12xX3efxX28xX50xX84xXexX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX8dxX28xX50xX3xX6dxX92xX16xX1xX3xX4xX79xX3xXexX1xXccxX3xXbdxX55bxX5fxX3xX16xX35xX28xX50xXbfxX16xX3xXexX7a6xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa6xX1axX16xX3xX3c0xX2bxX3xX1axX16xX3xX2bexXcxX3xXaexX1de8xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxXf30xXexX8bxX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxXf30xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa6xX1axX16xX3xX4xX1xXa6xX3xX254xX1xXebxX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX8bxX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxXf30xXexX3xX6dxXccxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa6xX1axX16xX3xX3c0xX2bxX3xX1axX16xX3xX2bexXcxX8bxX3xX7xX76xX3xX4bxX79xX16xX35xX3xX8dxX28xX24fxX3xX6dxXf30xXexX3xX4xX4a0xX6xX3xX4xXd0xX3xX7xXbf5xX3xX16xX1xXebxX9exX3xX6dxXf30xXexX3xXexXa7xXdxX3xXbdxX92xX3xXexX145xX15xX3xX4xX1a2fxX3xX6dxXccxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa6xX1axX16xX3xX3c0xX2bxX3xX1axX16xX3xX2bexXcxX3xX6dxXfcxX28xX3xXexX7exX3xX57xXa2xX50xX3xX4bxX2bxX16xX35xX3xX4xXb3xX16xX35xX3xXexX145xX501xX16xX1xX3xXexXa7xXdxX3xXbdxX92xX3xXexX145xX15xX3xX1exX1fxXdxXffxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX245xXa6xX28xX145xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa6xX3xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX28xXffxXbdxX16xX0xX39xXbxX12
congthanh