Gắn biển công trình Khu KTX hộ gia đình Công ty Formosa Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 19/9, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tổ chức gắn biển công trình Khu ký túc xá hộ gia đình FHS chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.
9ec7xa2a5x12ca2x1500cxc7c7xda64x12429xf98cx13104xX7x11218xc89exb596xb40cxe787x1142dxX5x11484xXax9eecxb612xb1a4xb947xX3x118ffxXdx1476cxX15xX3xX4x14374xX15xdb16xX3xXex10df1xf328xX15xX1xX3x120f8xX1xf6d7xX3xX27xXcx13e1dxX3xX1x105e0xX3xX1fxXdxX6xX3x102a7xX23xX15xX1xX3x102aaxX1dxX15xX1fxX3xXexe597xX3x11941xd045xX22x10508xX44xX7xX6xX3x11d64x1199bxX3xXcxa359xX15xX1xX0x11404xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xacc0xXaxX12xX3bxX1xXdx1244axX29xX3xX2xadc0xX53xX6fxa9acxX3x14bd5xXdxd9d8xX15xX3xX36xX44xX4cxX15xX3xX74xX6xX44xX3xX36xX30xX15xX1fxX3xXex11870xX15xX1xX3xXbxX1xdddcxXdxX3xX1x14b00xXbxX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xXcx12574xX4bxX4bxX3xX13xX6xX15xX1fxX3xXexX1xe7f6xXbxX3xX4bxcb93xX15xX1fxX3xX9exX1fxX1xXdxd263xXbxX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX3xd047xX43xX4bx13af2xe824xX3xXex14199xX3xX4xX1xe571xX4xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xb83dx1452cxX3xXex149f9xX4xX3xa3cdxa3aaxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX43xX4bxXcbxX3xX4xX1xX4cxX44xX3xX46x12ee0xX15xX1fxX3xe24axf1d4xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX2dxcda3xX11bxX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xX36xX44xX4cxX15xX3xa778xXdxXb5xXexX3xX9exX6xX46xbcdaxX3x10425xef6bxX3xXexX1xXadxX3xXcxX88xX15xX1xX3xdf28xX41xX3xX74xX76xX3xX112xX23xX15xX1xX3xXcbxa1c7xX15xX3x1405axX4cxX3xX5x10ff8xX15xX1xX3xX36xX113xX44xX3xX46xX30xXexX3xX7xX8exX3xX7xb235xX72xX3xX15xX1fxX4cxX15xX1xX3xXexX1xX6xX46xX3xX65xa052xX130xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xX3xXbxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX46xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax1250fxXdxX65xXexX1xdb6dxX3xb723xX2x15258xXbxXf5x13c52xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b0xX3xbfa9xX2xa1fbxXbxXf5xX1b7xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX130xX17xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX14dxX15xX53xX15xX10xX1abxX7xX53xX2xf73axa4ebxX1eaxX53xX2x1194dxX1eaxX65xX1ebxX2xX1b2xX1efxX6fxX1b4xX6fxXexX1eaxX2xX1c3xX2xX5xX2xe9f7xXdxX46xX1fxX200xX1ebxX1b4xdf7cxX1c1xX130xe8bdxXbxX1fxccb5xX22xX9xX2xX1b2xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX132xX133xX3xXexX1xXadxX3xXcxX88xX15xX1xX3xX13exX41xX3xX74xX76xX3xX112xX23xX15xX1xX3xXcbxX14axX15xX3xX14dxX4cxX3xX36xX113xXdxX3xX65xXdxXb5xX15xX3xX43xX4bxXcbxX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xXaxX12xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xXeexXefxX3xXexXf2xX4xX3xXf5xXf6xX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX43xX4bxXcbxX3xXeexX1xX161xXdxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXf5x10dfexX41xX3xX65xX170xX15xX1fxX3xXexX10exX3xXexX1xXf6xX15xX1fxX3xX2xX1c3xX53xX1efxX1c3xX2xX207xX3xX14dxb0faxXdxX3xXexXcfxX15xX1fxX3xX65xXdxXb5xX15xX3xXexX133xX4xX1xX3xX1b4xX72xX6fxX3xX1xX6xX72xX3xX1fx153f2xX46xX1b0xX3xX1ebxX1c3xX1c1xX3xX4xd515xX15xX3xX1xX30xX3xX1efxX3xXex1374exX15xX1fxX72xX3xX15xX1xX4cxX3xXexX22xf36bxX72xX3xX7xXdxX76xX29xX3xXexX1xe182xX72xX3xXeexX1xX29xX3xXf5xcc3cxX3xX5xXefxX3xX15xXadxX32axX4xX3xXexX1xc1cexXdxX72xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX14dxXdxX76xX15xX3xX4xX310xX41xX3xXf5xX6xX15xX1xX130xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xX3xXbxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX46xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX65xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxXf5xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b0xX3xX1c1xX2xX1c3xXbxXf5xX1b7xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX130xX17xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX14dxX15xX53xX15xX10xX1abxX7xX53xX2xX1eaxX1ebxX1eaxX53xX207xX207xX65xX1ebxX2xX1b2xX1b4xX207xX1c3xX1c3xXexX1c1xX1b2xX1b2xX1efxX5xX1b2xX200xX1b2xX1ebxX65xX1ebxX2xX1b2xX1c3xX2xX1c1xX1ebxXexX6fxX1eaxX207xX1c1xX5xX1efxX200xXdxX46xX130xX20axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf5xXexX200xX6xX5xXdxX1fxX15xX1b0xX3xX20axX29xX7xXexXdx11cd5xX41xX1b7xXaxX12xX132xX133xX3xXexX1xXadxX3xXcxX88xX15xX1xX3xX13exX41xX3xX74xX76xX3xX112xX23xX15xX1xX3xXcbxX14axX15xX3xX14dxX4cxX3xX5xX151xX15xX1xX3xX36xX113xX44xX3xX74xX112xX74xX112xX3xXexX88xX15xX1xX3xXexX1xX34exX46xX3xX1x10f0cxXdxX3xX17xX4cxX3xX9exX1fxX29xX41xa291xX15xX3xXcxX1xX36cxX3x12899xX1xXadxX92xX15xX1fxX3xXc8xX46xed8fxX3xX4xX13exX6xX3xX36xX44xX4cxX15xX3xX14dxXdxX76xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX36xX44xX4cxX15xX3xXcxX22xX357xX15xX3xe160xX15xX1xX3xXcbxX14axX15xXccxX3xX14dxX6bxX3xXexX23xX15xX1xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX15xX14axXdxX3xX161xX72xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX44xX113xXexX3xXexX113xXdxX3xXeexX1xX29xX3xXeexXefxX3xXexXf2xX4xX3xXf5xXf6xX130xX130xX130xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xXaxX12xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX1xXdxXb5xX15xX3xX36xX151xX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX36xX44xX113xX15xX3xX2xX3xX14dxX32axXdxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX3xX14dxX4cxX3xX36xX151xX3xX4xdabcxX3xX1eaxX1c3xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX14dxX6bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX8exX15xX1fxX130xX3xeef7x122eaxXdxX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX3xX17xX6xX44xX3xX1fxX345xX46xX1b0xX3xX1ebxX3xXbxX1xc5aaxX15xX1fxX3xX15xX1fxX13exX72xX3xX2xX3xXbxX1xX5f0xX15xX1fxX3xXeexX1xXf6xX4xX1xX72xX3xX1efxX3xXbxX1xX5f0xX15xX1fxX3xX14dxXb5xX3xX7xXdxX15xX1x10ac1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xX3xXbxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX46xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX65xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxXf5xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b0xX3xX1c1xX2xX1c3xXbxXf5xX1b7xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX130xX17xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX14dxX15xX53xX15xX10xX1abxX7xX53xX2xX1eaxX1ebxX1eaxX53xX2xX1efxX1eaxX65xX1ebxX2xX1b2xX1ebxX1c1xX1c1xX207xXexX207xX1ebxX1b2xX5xX1c3xX200xX1b2xX1ebxX65xX1ebxX2xX1b2xX1c3xX1c3xX1ebxX1c1xXexX1c1xX1ebxX1c3xX1ebxX5xX2xX1c3xX200xXdxX130xX20axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX130xX130xX130xX3xX14dxX4cxX3xXeexXdxX19xX46xX3xXexX22xX6xX3xX46xX30xXexX3xX7xX8exX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xXaxX12xX504xX1xXf6xXexX3xX17xXdxX19xX29xX3xXexX113xXdxX3xX17xX29xXcfxXdxX3xX5xX4fdxX72xX3xX3bxX1xX13exX3xXexX36cxX4xX1xX3xX74xX112xX74xX112xX3xXexX88xX15xX1xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX9exX1fxX29xX41xX4fdxX15xX3xX128xX34exX15xX3x12ddfxX6xX15xX1xX3xX36xXf6xX15xX1xX3xX1fxXdxXf6xX3xX4xX6xX44xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX357xX15xX72xX3xXexX22xXf6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb5xX46xX3xX4xX13exX6xX3xX4xXf6xX4xX3xX4xb2a9xXbxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX36xX44xX4cxX15xX3xX43xX4bxXcbxX72xX3xX4xX1xX13exX3xX36xX357xX29xX3xXexXadxX72xX3xX36xX14axX15xX3xX14dxX36cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX14dxX4cxX3xX4xXf6xX4xX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX36xX14axX15xX3xX14dxX36cxX3xX5xXdxX76xX15xX3xbf83xX29xX6xX15xX3xX36xX151xX3xX7xX32axX46xX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xXeexXefxX3xXexXf2xX4xX3xXf5xXf6xX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX43xX4bxXcbxX72xX3xX1fxX5bcxXbxX3xXbxX1xX357xX15xX3xX80axX29xX6xX15xX3xXexX22xa194xX15xX1fxX3xX1fxXdxXf2xXbxX3xX4xXf6xX4xX3xX36xX44xX4cxX15xX3xX14dxXdxX76xX15xX3xX4xX5bcxX3xX15xX14axXdxX3xX161xX72xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX44xX113xXexX3xXcfxX15xX3xX36xX36cxX15xX1xX72xX3xX36xX380xX46xX3xX17xX380xX44xX3xX4xX1xX7c1xXexX3xX5xXadxX92xX15xX1fxX3xX4xX29xX30xX4xX3xX7xX8exX15xX1fxX130xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xX3xXbxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX46xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX65xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX1b4xXbxXf5xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b0xX3xX1c1xX2xX1c3xXbxXf5xX1b7xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX130xX17xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX14dxX15xX53xX15xX10xX1abxX7xX53xX2xX1eaxX1ebxX1eaxX53xX207xX207xX65xX1ebxX2xX1b2xX1b4xX207xX1c3xX1eaxXexX1b4xX1ebxX1c3xX1c3xX5xX1c1xX200xX1b2xX1ebxX65xX1ebxX2xX1b2xX1c3xX1efxX2xX2xXexX1efxX1ebxX1b2xX2xX5xX1b4xX200xXdxX46xX130xX20axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX5d8xX30xXexX3xX1fxX5bcxX4xX3xXeexX1xX29xX3xXeexXefxX3xXexXf2xX4xX3xXf5xXf6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX44xX65xX41xXaxX12xX27xX1xX29xX3xXeexXefxX3xXexXf2xX4xX3xXf5xXf6xX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX43xX4bxXcbxX3xX5xX4cxX3xX46xX30xXexX3xXexX22xX44xX15xX1fxX3xX15xX1xaefexX15xX1fxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXexXdxX76xX29xX3xX17xXdxX19xX29xX3xX14dxX4cxX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xXexX22xX44xX15xX1fxX3xX65xX36cxXbxX3xX15xX4cxX41xX3xX4xX4cxX15xX1fxX3xX4xX5bcxX3xXefxX3xX15xX1fxX1xX4fxX6xX3xX80axX29xX6xX15xX3xXexX22xX850xX15xX1fxX72xX3xXexX1xXdxdeb0xXexX3xXexX1xX170xX4xX3xX4xX1xX4cxX44xX3xX46xX10exX15xX1fxX3xX112xX113xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX2dxX11bxX11bxX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xX36xX44xX4cxX15xX3xX128xXdxXb5xXexX3xX9exX6xX46xX130xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX22xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX200xXexX1xX29xX46xX17xX200xX6xX15xX65xX200xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX13exX3xXexXadxX32axX15xX1fxX3xX3bxX1xX133xX15xX1xX3xXbxX1xX13exX3xX9exX1fxX29xX41xX4fdxX15xX3xX2dxX29xX310xX15xX3xX504xX1xXf2xX4xX3xXeexXdxX19xX46xX3xXexX22xX6xX3xXexX113xXdxX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX1xX22xX10xX4b7xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX15xX1xX200xXexX22xXdxX53xXexX1xX29xX200xXexX29xX44xX15xX1fxX200xX4xX1xXdxX15xX1xX200xXbxX1xX29xX200xX15xX1fxX29xX41xX10xX15xX200xXf5xX29xX6xX15xX200xXbxX1xX29xX4xX200xXeexXdxX10xX46xX200xXexX22xX6xX200xXexX6xXdxX200xX4b7xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX200xX1xX6xX200xXexXdxX15xX1xX53xX2xX1b4xX1eaxX1ebxX1c1xX1b2xX130xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX46xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1efxX1c3xX53xX15xX10xX1abxX7xX53xX2xX1eaxX1efxX6fxX53xX2xX1c3xX1b4xX65xX1b4xX2xX207xX1c3xX1ebxX2xX6fxXexX1efxX1ebxX1eaxX2xX5xX1b4xX200xX6xX200xX1b2xX2xX1c3xX1ebxX130xX20axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX22xX44xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX13exX3xXexXadxX32axX15xX1fxX3xX3bxX1xX133xX15xX1xX3xXbxX1xX13exX3xX9exX1fxX29xX41xX4fdxX15xX3xX2dxX29xX310xX15xX3xX504xX1xXf2xX4xX3xXeexXdxX19xX46xX3xXexX22xX6xX3xXexX113xXdxX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX1xX22xX10xX4b7xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX15xX1xX200xXexX22xXdxX53xXexX1xX29xX200xXexX29xX44xX15xX1fxX200xX4xX1xXdxX15xX1xX200xXbxX1xX29xX200xX15xX1fxX29xX41xX10xX15xX200xXf5xX29xX6xX15xX200xXbxX1xX29xX4xX200xXeexXdxX10xX46xX200xXexX22xX6xX200xXexX6xXdxX200xX4b7xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX200xX1xX6xX200xXexXdxX15xX1xX53xX2xX1b4xX1eaxX1ebxX1c1xX1b2xX130xX1xXexX46xXaxX12xXcxX1xX13exX3xXexXadxX32axX15xX1fxX3xX3bxX1xX133xX15xX1xX3xXbxX1xX13exX3xX9exX1fxX29xX41xX4fdxX15xX3xX2dxX29xX310xX15xX3xX504xX1xXf2xX4xX3xXeexXdxX19xX46xX3xXexX22xX6xX3xXexX113xXdxX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX22xX44xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX22xX44xX15xX1fxX3xX4xX1xX29xX41xXa54xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexXf6xX4xX3xXexX113xXdxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX72xX3xX4xX1xXdxX6bxX29xX3xX15xX6xX41xX3xXc8xX1efxX1c3xX53xX207xXccxX3xXcxX1xX13exX3xXexXadxX32axX15xX1fxX3xX3bxX1xX133xX15xX1xX3xXbxX1xX13exX3xX9exX1fxX29xX41xX4fdxX15xX3xX2dxX29xX310xX15xX3xX504xX1xXf2xX4xX3xX36xX151xX3xX36xXdxX3xXeexXdxX19xX46xX3xXexX22xX6xX3xXexX23xX15xX1xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX7xX380xX15xX3xXf5xX29xX7c1xXexX72xX3xXeexXdxX15xX1xX3xX65xX44xX6xX15xX1xX3xXexX113xXdxX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xXcxX9exX4bxX4bxX3xX13xX6xX15xX1fxX3xXexX1xXa9xXbxX3xX4bxXadxX15xX1fxX3xX9exX1fxX1xXdxXb5xXbxX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX130xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX14dxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX3xX36xX357xX29xX3xXexXdxX76xX15xX3xX65xX4cxX15xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1xX310xX15xXaxX3xX1xX22xX10xX4b7xX9xXaxX53xXf5xX6xX200xX1xX44xXdxX53xX4b7xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX200xX1xX6xX200xXexXdxX15xX1xX200xX1xX44xX6xX15xX200xXexX1xX6xX15xX1xX200xX2xX1c3xX1c3xX200xX4xX6xX15xX200xX1xX44xX200xX65xX6xX29xX200xXexXdxX10xX15xX200xX65xX6xX15xX1xX200xX4xX1xX44xX200xX4xX44xX15xX1fxX200xX15xX1xX6xX15xX53xX2xX1b4xX1eaxX2xX1eaxX6fxX130xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX46xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1efxX1c3xX53xX15xX10xX1abxX7xX53xX2xX1eaxX1efxX6fxX53xX2xX1ebxX1ebxX65xX1efxX1efxX1c3xX1efxX2xX1b4xX1b4xXexX1b4xX207xX207xX1c1xX5xX1c1xX200xX1b4xX6xX130xX20axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xX1xX29xX3xX27xXcxX2dxX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX22xX44xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX3xX36xX357xX29xX3xXexXdxX76xX15xX3xX65xX4cxX15xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1xX310xX15xXaxX3xX1xX22xX10xX4b7xX9xXaxX53xXf5xX6xX200xX1xX44xXdxX53xX4b7xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX200xX1xX6xX200xXexXdxX15xX1xX200xX1xX44xX6xX15xX200xXexX1xX6xX15xX1xX200xX2xX1c3xX1c3xX200xX4xX6xX15xX200xX1xX44xX200xX65xX6xX29xX200xXexXdxX10xX15xX200xX65xX6xX15xX1xX200xX4xX1xX44xX200xX4xX44xX15xX1fxX200xX15xX1xX6xX15xX53xX2xX1b4xX1eaxX2xX1eaxX6fxX130xX1xXexX46xXaxX12xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX3xX36xX357xX29xX3xXexXdxX76xX15xX3xX65xX4cxX15xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1xX310xX15xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX22xX44xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcbxX6xX29xX3xX46xX30xXexX3xXexX1xec62xXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xX15xX5d9xX3xX5xX170xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX15xX1fxX72xX3xX36xXa54xX15xX3xX15xX6xX41xX72xX3xX3bxX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX3xXcxX9exX4bxX4bxX3xX13xX6xX15xX1fxX3xXexX1xXa9xXbxX3xX4bxXadxX15xX1fxX3xX9exX1fxX1xXdxXb5xXbxX3xX43xX44xX22xX46xX44xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX36xX151xX3xX1xX44xX4cxX15xX3xXexX1xX4cxX15xX1xX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX4xX34exX15xX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX36xX357xX29xX3xXexXdxX76xX15xX3xXexX22xX44xX15xX1fxX3xX65xX170xX3xXf6xX15xX3xXf5xX310xX41xX3xX65xX170xX15xX1fxX3xX15xX1xX4cxX3xX161xX3xX1xX30xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xXf6xX15xX3xX17xX30xX72xX3xX15xX1xX310xX15xX3xX14dxXdxX76xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX41xX130xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX14dxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX29xX5xX12xX0xX65xXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX14dxX12xX0xX53xX65xXdxX14dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52cxX29xXexX1xX44xX22xXaxX12xX128x13dedxX3xX128xXdxX4fdxX15xX0xX53xXbxX12
Vũ Viễn