Thế giới ngày qua: Tổng thống Donald Trump trì hoãn cuộc gặp người đồng cấp Nga
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Donald Trump trì hoãn cuộc gặp người đồng cấp Nga; Saudi Arabia tuyên bố truy tố thủ phạm sát hại nhà báo Khashoggi... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 5/11 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
eb70xf1c7x11809x11b4exf1d2x10d80x1200cx10efcxec9dxX7x14953x17410x1599dx10401x12cc5x17990xX5x13dbcxXaxf087xXcxX1x136e3xX3x12d84xXdx14139xXdxX3x12542xX17x13b68x15684xX3x11bd5x11d96xX6x16933xX3xXcx15636xX1cxX17xX3xXexX1xf5c5xX1cxX17xX3x11873x1786bxX1cxX6xX5x133eexX3xXcx142b3xX22x12fe6xXbxX3xXexX39x10b11xX3xX1xX32xf8e6xX1cxX3xX4xX22x17946xX4xX3xX17x17557xXbxX3xX1cxX17x10cb2xf229xXdxX3x101d6x117c9xX1cxX17xX3xX4x1253cxXbxX3x11919xX17xX6xX0x17475xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132d4xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6x172baxX3x12586xX6xX22xX36xXdxX3x108f2xX39xX6x14729xXdxX6xX3xXexX22xX1fx162acxX1cxX3xXbfxX2dxX3xXexX39xX22xX1fxX3xXexX2dxX3xXexX1x163ddxX3xXbxX1x12769xX3bxX3xX7x1697cxXexX3xX1xXdaxXdxX3xX1cxX1xX1exX3xXbfxXdexX32xX3x13668xX1xX6xX7xX1xX32xX17xX17xXdx1265cxXf6xXf6xX3xX5xX1exX3xX1cxX1x15dbcxX1cxX17xX3xXexX1x12005xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX27xXdxX3xXbfx14b73xXexX3xXexX39xXc6xX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3x10df1xX63xX2xX2xX3xX56xX52xfb0fxX4xX3x138e7xXdexX32xX3xX72xX1exX3xXcx11efdxX1cxX1xX3xX56xXdxed98xX1cxX3xXex121f6xX3xXexX27xX1cxX17xX3xX1xX135xXbxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10x11241xXex17b09xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX39xXb4xXaxX12xX0xXdxX3bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx15fcfxX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax15ec3xXdxX36xXexX1xX24xX3x10718xX2xX12exXbxX173xXb4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3x15f33xf4c3x13dc6xXbxX173xXb4xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX63xX63xXdxXf6xXbfxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf6x10ee8xX1cxX63xX1cxX10xX1a2xX7xX63xX2xX1b9xX1baxX12exX63xX2x14e0fxX1baxX36xX1e6x16062xX1a9xX1b8x17a72xX1e6xX1b8xXexf996xX12exX1e6xX2xX5xX1a9xX175xX2xXf6x12d28xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1faxX22xX7xXexXdx147b3xX1fxXb4xXaxX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3x16b6exf8f7xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xX1d8xX1exX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX5fxX17xX6xX3x16e1dxX5xX6xX36xXdxX3bxXdxX39xX3x17615xX22xXexXdxX1cxX3xXexXdaxXdxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX1xf402xXbxX3xXbfxXdexX32xX3xX4xX1xX22xX1cxX17xX3xecbcxX3xX2c2xX1x16f5cxX1cxX3x104f5xX6xX1cxX3xX1xX105xX3bxX3xX2xX1a9xX63xX1edxX63xX1e6xX1eaxX2xX1b9xXf6xX3xX0xX10xX3bxX12x163d2x12c30xX1cxX1xX24xX3xX2b9xf4c1xXbcxf483xX0xX63xX10xX3bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xX24xX3xX0xX63xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX297xX298xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX12exX63xX2xX2xX3xX4xX1xX32xX3xXbfxXdxX15xXex176e9xX3xX105xX1cxX17xX3x15ebdxX1xX105xX1cxX17xX3xX4xX1x17b95xX4xX3xX4xX1xX3abxX1cxX3xX7x16f75xX3xX17xX4dxXbxX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX5fxX17xX6xX3xX2b9xX5xX6xX36xXdxX3bxXdxX39xX3xX2c2xX22xXexXdxX1cxX3xXexXdaxXdxX3xX2c2xX6xX39xXdxX7xX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xXexX1xXdexX1cxX17xX3xX1cxX1exX1fxXf6xX3xX193xX105xX1cxX17xX3xXexXdexX4xX3xX4xX1xX22x17b94xX1cxX3xXbfx13f7axX3xX4xX1xX32xX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX4xXd6xX6xX3xX105xX1cxX17xX3xX1d8xX19xXdxX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX5fxX17xX6xX3xX2c2xX22xXexXdxX1cxX3xX56xfd8fxX22xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX56xX52xX135xX4xX3xXexX39xXdx14e06xX1cxX3xX3a3xX1xX6xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xXexX1xX53xXdxX3xX105xX1cxX17xX3xX7xX3b4xX3xXexX19xXdxX3xX2c2xX6xX39xXdxX7xX3xX1d8xX40xX3xX4xXdexX4xX3xX5x15404xX3xX36xX32xX3xX3a3xX1xXdexX4xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xXcxX22xX1fxX3xX1cxX1xXdxXc6xX1cxX39dxX3xX105xX1cxX17xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xX3a3xX1x15753xX1cxX17xX3xX56xX403xX1cxX1xX39dxX3xX105xX1cxX17xX3xX7xX3b4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xX3xXexXdaxXdxX3xX1xX49xXdxX3xX1cxX17xX1xX403xX3xXexX1xX52xX135xX1cxX17xX3xX56x149e6xX1cxX1xX3x14e8fxX1e6xX1eaxX3xX36xXdx12ddexX1cxX3xX39xX6xX3xXexXdaxXdxX3xXbcxX39xX17xX10xX1cxXexXdxX1cxX6xX3xXex15dddxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1b8xX1eaxX63xX2xX2xX3xX175xX3xX2xX63xX2xX1e6xX3xXexX19xXdxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xXcxX1xXdexX1cxX17xX3xX2xX1eaxX3xX1d8xX501xX6xX3xX21xX22xX6xX39dxX3xXexX1xX105xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xXexX501xX3xX56xXdxX146xX1cxX3xXedxX39xX10xX3bxX5xXdxX1cxX3xX4xX1xX32xX3xXbfxXdxX15xXexX39dxX3xX5fxX17xX6xX3xX1d8xX1exX3xX297xX298xX3xX56xX44xX3xX56xXdaxXexX3xX56xX52xX135xX4xX3xX3bxX49xXexX3xXexX1x105fdxX6xX3xXexX1xX22xX112xX1cxX3xX7x1347fxX3xXbfxX49xX3xX1d8xX434xX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX17xXdxXffxX6xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xX1d8xX1exX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX2c2xX22xXexXdxX1cxX3xX1d8xX1exX32xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX2xX63xX2xX2xX3xXexXdaxXdxX3xX2c2xX6xX39xXdxX7xX39dxX3xX1cxX1xf965xX1cxX3xX36xX403xXbxX3xX3a3x13758xX3xX1cxXdxX146xX3bxX3xX4xX1xX5cxX3bxX3xX36x17deexXexX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX39xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX5xX2e3xX1cxX3xXexX1xX5f6xX3xX1cxX1xX5cxXexXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxX3xXbxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX39xXb4xXaxX12xX0xXdxX3bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX36xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX12exXbxX173xXb4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1baxX1baxX1baxXbxX173xXb4xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX63xX63xXdxXf6xXbfxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf6xX1d8xX1cxX63xX1cxX10xX1a2xX7xX63xX2xX1b9xX1baxX12exX63xX2xX1e6xX1baxX36xX1e6xX1eaxX1a9xX1baxX1b8xX1eaxX1e6xXexX1a9xX12exX12exX1e6xX5xX1a9xX175xX1e6xXf6xX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1faxX22xX7xXexXdxX287xX1fxXb4xXaxX12xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX3a3xX1xX4a5xX1cxX17xX3xX56xX403xX1cxX1xX3xX1cxX52xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX56xX6xX1cxX17xX3xX56xXdxX434xX22xX3xXexX39xX6xX3xX1d8x117e5xX3xX1cxX1xX1exX3xXbfxXdexX32xX3xXedxX1xX6xX7xX1xX32xX17xX17xXdxX3xXbfxX403xX3xX7xXdexXexX3xX1xXdaxXdxX3xX1d8xX1exX3xX7xX3b4xX3xXexX39xX22xX1fxX3xXexX2dxX3xXexX1xXd6xX3xXbxX1xXdaxX3bxX3xXexX39xX52xX19xX4xX3xXbxX1xXdexXbxX3xX5xX22xX112xXexXf6xX3xX0xX10xX3bxX12xX2fdxX2fexX1cxX1xX24xX3x16acfxX10xX22xXexX10xX39xX7xX306xX0xX63xX10xX3bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xXexX22xX1fxXc6xX1cxX3xXbfxX2dxX3xXexX39xX22xX1fxX3xXexX2dxX3xXexX1xXd6xX3xXbxX1xXdaxX3bxX3xX7xXdexXexX3xX1xXdaxXdxX3xX1cxX1xX1exX3xXbfxXdexX32xX3xXedxX1xX6xX7xX1xX32xX17xX17xXdxX24xX0xX63xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xX3xX2c2xX1xXdexXexX3xXbfxXdxX444xX22xX3xXexX39xX52xX19xX4xX3xX72xX49xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX5fxX1xX5e1xX1cxX3xX21xX22xX1fxX434xX1cxX3xX2e6xXdxXc6xX1cxX3xX1xX135xXbxX3xX21xX22xX2dxX4xX3xX1xX105xX3bxX3xX12exX63xX2xX2xX39dxX3xX193xX1xXd6xX3xXexX403xX4xX1xX3x131a3xX1fxX3xXbfxX6xX1cxX3xX5fxX1xX5e1xX1cxX3xX21xX22xX1fxX434xX1cxX3xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX138xX6xX1cxX36xX6xX39xX3xXbcxX5xX3xXbcxXdxXbfxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xXbfxXdxX15xXexX39dxX3x16a92xX22xX2dxX4xX3xX1d8xX52xX58axX1cxX17xX3xXb6xX6xX5xX3bxX6xX1cxX3xX56xX44xX3xX1fxXc6xX22xX3xX4xX2e3xX22xX3xX4xXdexX4xX3xX1cxX1xX1exX3xX56xXdxX434xX22xX3xXexX39xX6xX3xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX56xXdxX434xX22xX3xXexX39xX6xX3xX1d8xX78axX3xX1d8xXdxX146xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xXexX1xX10xX32xX3xX56x17a9cxX1cxX17xX3xXbxX1xXdexXbxX3xX5xX22xX112xXexX3xX1d8xX1exX3xX56xX52xX6xX3xX1cxX1xXffxX1cxX17xX3xX3a3x17a99xX3xXbxX1xXdaxX3bxX3xXexX49xXdxX3xX39xX6xX3xX173x121aaxXexX3xX173xX14axX3xXexX39xX52xX19xX4xX3xXbxX1xXdexXbxX3xX5xX22xX112xXexXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xXb6xX6xX22xX3xX1cxX1xXdxX434xX22xX3xXexX22xX2e3xX1cxX3xXbfxXdexX4xX3xXbfxX580xX39dxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX1f1xX63xX2xX1eaxX39dxX3xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX56xX44xX3xX4xX1x12779xX1cxX1xX3xXexX1xX5f6xX4xX3xXexX1xX501xX6xX3xX1cxX1xX112xX1cxX3xX1cxX1xX1exX3xXbfxXdexX32xX3xXedxX1xX6xX7xX1xX32xX17xX17xXdxX3xX56xX44xX3xX4xX1xX15xXexX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xX3bxX49xXexX3xX1d8xX78axX3xX3ffxX22xX3xX56x1192exX3xXbfxXc6xX1cxX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xX5xX44xX1cxX1xX3xX7x13c1bxX3xX21xX22xXdexX1cxX3xX4xXd6xX6xX3xX1cxX52xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX2dfxX3x10338xX7xXexX6xX1cxXbfxX22xX5xX39dxX3xXcxX1xX27xX3xX5fxX1xX140xX3xXedx137a0xXf6xX3xX193xXdexX4xX1xX3xX5f6xX1cxX17xX3xXbxX1x120cdxX3xX1d8xX1exX3xX17xXdxX9edxXdxX3xXexX1xX9afxX4xX1xX3xX4xXd6xX6xX3xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX1d8xX434xX3xX1d8xX78axX3xX1d8xXdxX146xX4xX3xX3a3xX1xX105xX1cxX17xX3xX5xX1exX3bxX3xX1xX1exXdxX3xX5x15370xX1cxX17xX3xX4xX49xX1cxX17xX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX21xX22xX2dxX4xX3xXexX15xX39dxX3xX4x122bcxX1cxX17xX3xX1cxX1xX52xX3xX5xX1exX3bxX3xX36xX5cxX1fxX3xX5xXc6xX1cxX3xX5xX1exX1cxX3xX7xXa36xX1cxX17xX3xX4xX1xX4e2xX3xXexX39xX9afxX4xX1xX3xXexX501xX3xX1cxX1xXdxX434xX22xX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX3bxXdxX1cxX1xX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xX21xX22xX2dxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1cxX1exX1fxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX72xXdxX146xX1cxX3xXexXdaxXdxX39dxX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX434xX1cxX3xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX1d8x143cfxX1cxX3xX4xX1xX52xX6xX3xXexXdxX15xXexX3xX5xX49xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX444xX3xX1cxX1xX1exX3xXbfxXdexX32xX3xXedxX1xX6xX7xX1xX32xX17xX17xXdxX3xX56xX6xX1cxX17xX3xX56xX52xX135xX4xX3xX17xXdxX5cxX22xX3xX2dfxX3xX56xX5e1xX22xXf6xX3xX2c2xX1xX9afxX6xX3xXb6xX6xX22xX36xXdxX3xXbcxX39xX6xXbfxXdxX6xX3xX4xXa89xX1cxX17xX3xX56xX44xX3xXbfxX3abxXexX3xX17xXdxXffxX3xX1cxX1xXdxX434xX22xX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX2dfxX3xX1cxX52xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX39dxX3xX56xX52xX135xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX4xXa36xX3xX5xXdxXc6xX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX56xX15xX1cxX3xX4xXdexXdxX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xXd6xX6xX3xX105xX1cxX17xX3xXedxX1xX6xX7xX1xX32xX17xX17xXdxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxX3xXbxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX39xXb4xXaxX12xX0xXdxX3bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX36xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX12exXbxX173xXb4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1b8xX1baxX1a9xXbxX173xXb4xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX63xX63xXdxXf6xXbfxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf6xX1d8xX1cxX63xX1cxX10xX1a2xX7xX63xX2xX1b9xX1baxX12exX63xX2xX1e6xX1baxX36xX1e6xX1eaxX1a9xX1baxX1b9xX1e6xX1e6xXexX2xX12exX1b9xX1a9xX5xX1f1xX175xX1b8xXf6xX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1faxX22xX7xXexXdxX287xX1fxXb4xXaxX12xX72xX49xXbxX3xX56xX10xX1cxX3xX17xX1xXdxX3xX36xXffxX3xX5xXdxX146xX22xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXbfxX6xX1fxX3xX56xX52xX135xX4xX3xXexX40xX3bxX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX1xX105xX3bxX3xX1b8xX2xX63xX2xX1eaxX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xXexX40xX1cxX1xX3xXexX39xXdaxX1cxX17xX3xX1xX52xX3xX1xX580xX1cxX17xX3xX1cxX4dxX1cxX17xXf6xX3xX0xX10xX3bxX12xX2fdxX2fexX1cxX1xX24xX3xXb6xX3a3xX1fxX3xX5fxX10xX1a2xX7xX306xX0xX63xX10xX3bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xXcxX9afxX1cxX3xX1xXdxX146xX22xX3xX1xX49xXbxX3xX56xX10xX1cxX3xXexX1xX5f6xX3xX1e6xX3xX4xXd6xX6xX3xX3bxXdexX1fxX3xXbfxX6xX1fxX3xXa15xX1cxX36xX32xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xXexX3abxXexX3xX5xX403xX3bxX39dxX3xX5xX32xX3xX1cxX17xXdaxXdxX3xX3a3xX1xX105xX1cxX17xX3xXbfxX6xX32xX3xX17xXdxX53xX3xXexX40xX3bxX3xXexX1xX5cxX1fxX24xX0xX63xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xX3xfbedxX1cxX17xX3xX297xX22xX1xX6xX3bxX3bxX6xX36xX3xXb6xX1fxX6xX22xX17xXdxX39dxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX5f6xX1cxX17xX3xX56xX2e3xX22xX3xX193xX58axX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX40xX3bxX3xX3a3xXdxX15xX3bxX3xX1d8xX1exX3xX4xX5f6xX22xX3xX1cxXdaxX1cxX3xX4xXd6xX6xX3xXa15xX1cxX36xX32xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX32xX3xXbfxXdxX15xXexX3xX5xX9ffxX4xX3xX5xX52xX135xX1cxX17xX3xXexX40xX3bxX3xX3a3xXdxX15xX3bxX3xX56xX44xX3xX1cxX17xX1xX10xX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX3bxX49xXexX3xXexXdxX15xX1cxX17xX3xXaxXbxXdxX1cxX17xXaxX3xXexX501xX3xX3bxXdexX1fxX3xX17xX1xXdxX3xX5e1xX3bxX3xXbfxX22xX57xX1cxX17xX3xX5xXdexXdxX3xX2fdxX193xX2b9xX7dbxX306xX3xXexX39xXc6xX1cxX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX138xX32xX10xXdxX1cxX17xX3xX1edxX1b8xX1edxX3xX297xXbcx1119dxX3xX1b9xX3xX4xX1xX2dfxX3xXexX1xX10xX32xX3xX2xX1b9xX1f1xX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX4xXd6xX6xX3xX1xX44xX1cxX17xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX3a3xX1xX105xX1cxX17xX3xX2e6xXdxX32xX1cxX3xXbcxXdxX39xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxXdaxX1cxX3xX1xX57xXdxX3xX56xX2e3xX22xX3xXexX22xX2e3xX1cxX3xXexX39xX52xX19xX4xX3xX1xX105xX3bxX3xX1b8xX63xX2xX2xX39dxX3xX1cxX1xX52xX1cxX17xX3xX1xX2d2xX3xX56xX44xX3xX3a3xX1xX105xX1cxX17xX3xX4xXa71xX1cxX3xX1cxX17xX1xX10xX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX1cxXa36xX3xX1d8xX1exX32xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1xX105xX3bxX3xX7xX6xX22xX3xX1baxX63xX2xX2xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xXaxX193xX1xX924xX1cxX17xX3xXexX105xXdxX3xX56xX44xX3xX3a3xXdxX444xX3bxX3xXexX39xX6xX3xX1d8xX403xX3xXexX39xX9afxX3xX3a3xX1xX9edxX3xX1cxX17xX1xXdxX39dxX3xX4xXdexX4xX1xX3xX1d8xX403xX3xXexX39xX9afxX3xXexX40xX3bxX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX1xX49xXbxX3xX56xX10xX1cxX3xX56xX2e3xX22xX3xXexXdxXc6xX1cxX3xX3a3xX1xX32xX9edxX1cxX17xX3xX12exX1eaxX3bxXf6xX3xX5fxX1xX52xX1cxX17xX3xX4xX1xX924xX1cxX17xX3xXexX105xXdxX3xX4xX1xX52xX6xX3xXexX1xX444xX3xXexX40xX3bxX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX193xX2b9xX7dbxXaxX39dxX3xX105xX1cxX17xX3xXb6xX1fxX6xX22xX17xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX1xX6xX1fxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX72xX49xXbxX3xX56xX10xX1cxX3xX56xX2e3xX22xX3xXexXdxXc6xX1cxX3xX2fdxXexX1xXdxX15xXexX3xXbfxX403xX3xX17xX1xXdxX3xX36xXffxX3xX5xXdxX146xX22xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXbfxX6xX1fxX306xX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX138xX32xX10xXdxX1cxX17xX3xX1edxX1b8xX1edxX3xX297xXbcxXea9xX3xX1b9xX3xX56xX52xX135xX4xX3xXexX40xX3bxX3xXexX1xX5cxX1fxX3xX1xX105xX3bxX3xX2xX63xX2xX2xX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xXexX40xX1cxX1xX3xXexX39xXdaxX1cxX17xX3xX1xX52xX3xX1xX580xX1cxX17xX3xX1cxX4dxX1cxX17xXf6xX3xXcxX22xX1fxX3xX1cxX1xXdxXc6xX1cxX39dxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX5f6xX4xX3xXa15xX1cxX36xX32xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xX3bxX19xXdxX3xX56xX5e1xX1fxX3xX173xXdexX4xX3xX1cxX1xX112xX1cxX3xX56xX44xX3xXexX9edxXdxX3xX173xX22xX2dxX1cxX17xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX105xX1cxX17xX3xX36xXffxX3xX5xXdxX146xX22xX3xX4xXd6xX6xX3xX1a9xX1f1xX3xX17xXdxX53xX3xXbfxX6xX1fxX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xXexX27xX1cxX17xX3xX7xX2dxX3xX2xX1f1xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX39dxX3xXbfxX6xX32xX3xX17xX57xX3bxX3xX4xX9edxX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXbfxX6xX1fxX3xX4xX22xX2dxXdxX3xX4x12bd4xX1cxX17xXf6xX3xXdebxX1cxX17xX3xXb6xX1fxX6xX22xX17xXdxX3xX4xX1xX32xX3xXbfxXdxX15xXexX3xX4xXdexX4xX3xX1xX32xXdaxXexX3xX56xX49xX1cxX17xX3xXexX40xX3bxX3xX3a3xXdxX15xX3bxX3xX1d8xXb13xX1cxX3xX7xX3b4xX3xX56xX52xX135xX4xX3xX3bxX2dfxX3xX39xX49xX1cxX17xX3xX1d8xX19xXdxX3xXexX39xX2d2xX1cxX17xX3xXexX5e1xX3bxX3xX5xX1exX3xXexX40xX3bxX3xX3a3xXdxX15xX3bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX444xX3xX4xXdexX4xX3xX1cxXdaxX1cxX3xX1cxX1xX5e1xX1cxX3xX4xXa71xX1cxX3xX5xXdaxXdxX3xX4xXa89xX1cxX17xX3xX1cxX1xX52xX3xX173xXdexX4xX3xX56xX403xX1cxX1xX3xX1d8xX403xX3xXexX39xX9afxX3xX4xXd6xX6xX3xX193xX2b9xX7dbxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxX3xXbxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX39xXb4xXaxX12xX0xXdxX3bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX36xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX12exXbxX173xXb4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1b8xX1baxX1a9xXbxX173xXb4xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX63xX63xXdxXf6xXbfxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf6xX1d8xX1cxX63xX1cxX10xX1a2xX7xX63xX2xX1b9xX1baxX12exX63xX2xX1e6xX1baxX36xX1e6xX1eaxX1a9xX12exX1eaxX12exX12exXexX1b8xX12exX1b8xX1eaxX5xX12exX175xX1baxXf6xX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX12xX297xX298xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX56xX403xX1cxX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xXa15xX39xX6xX1cxXf6xX3xX0xX10xX3bxX12xX2fdxX2fexX1cxX1xX24xX3xX193xX5fxX5fxX306xX0xX63xX10xX3bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xX297xX298xX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xXexX1xX5f6xX4xX3xXexXdexXdxX3xXdexXbxX3xX56xX4dxXexX3xX4xXdexX4xX3xX5xX146xX1cxX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX56xX2dxXdxX3xX1d8xX19xXdxX3xXa15xX39xX6xX1cxX24xX3xX0xX63xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xX72xX105xX3bxX3xX12exX63xX2xX2xX39dxX3xX297xX298xX3xX56xX44xX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xXexX1xX5f6xX4xX3xXexXdexXdxX3xXdexXbxX3xX56xX4dxXexX3xXexX5cxXexX3xX4xX9edxX3xX5xX146xX1cxX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX56xX2dxXdxX3xX1d8xX19xXdxX3xXa15xX39xX6xX1cxXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX193xXdexX4xX3xX5xX146xX1cxX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX1cxX1exX1fxX3xXexX39xX52xX19xX4xX3xX56xXa36xX3xX56xX44xX3xX56xX52xX135xX4xX3xX36x16821xX3xXbfxX580xX3xXexX1xX10xX32xX3xXexX1xX580xX6xX3xXexX1xX22xX112xX1cxX3xX1xXdaxXexX3xX1cxX1xX5e1xX1cxX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xX56xX52xX135xX4xX3xX3a3xX46fxX3xX1cx15751xX3bxX3xX1e6xX1eaxX2xX12exXf6xX3xX31xX6xX1cxX1xX3xX7xXdexX4xX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX434xX1cxX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXbfxX6xX32xX3xX17xX57xX3bxX3xX17xX2e3xX1cxX3xX1edxX1eaxX1eaxX3xX4xXdexX3xX1cxX1xX5e1xX1cxX3xX1d8xX1exX3xXexX1xX9ffxX4xX3xXexX1xX444xX3xXexX1xX22xX49xX4xX3xX4xXdexX4xX3xX5xX140xX1cxX1xX3xX1d8xX9ffxX4xX3xX1cxX1418xX1cxX17xX3xX5xX52xX135xX1cxX17xX39dxX3xX56xXa36xX1cxX17xX3xXexX1exX22xX3xX1d8xX1exX3xX1cxX17xX5e1xX1cxX3xX1xX1exX1cxX17xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX8cexX22xX1fxX15xXexX3xX56xX403xX1cxX1xX3xXexXdexXdxX3xXdexXbxX3xX56xX4dxXexX3xX4xXdexX4xX3xX5xX146xX1cxX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX56xX2dxXdxX3xX1d8xX19xXdxX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xX56xX52xX135xX4xX3xXexX1xX9ffxX4xX3xX1xXdxX146xX1cxX3xX7xX6xX22xX3xX3a3xX1xXdxX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xX39xX924xXexX3xX297xX298xX3xX3a3xX1xX580xXdxX3xXexX1xX580xX6xX3xXexX1xX22xX112xX1cxX3xX1xXdaxXexX3xX1cxX1xX5e1xX1cxX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xX56xX52xX135xX4xX3xX3a3xX46fxX3xX1cxX1418xX3bxX3xX1e6xX1eaxX2xX12exXf6xX3xX138xX49xX3xXexX39xX52xX2dfxX1cxX17xX3xXcxX1exXdxX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xX297xX298xX3xXb6xXexX10xX1d8xX10xX1cxX3xX297xX1cxX22xX4xX1xXdxX1cxX3xX4xX1xX32xX3xXbfxXdxX15xXexX39dxX3xX1d8xXdxX146xX4xX3xX1cxX2dxXdxX3xX5xXdaxXdxX3xX4xXdexX4xX3xX5xX146xX1cxX1xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX5xX1exX3xX4xXdexX4xX1xX3x16e27xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexX32xX1cxX3xX17xX5e1xX1fxX3xX7xX5f6xX4xX3xX94fxXbxX3xX3a3xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xXexX2dxXdxX3xX56xX6xX3xX5xXc6xX1cxX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xX1cxX1x140dfxX3bxX3xX1cxX17xX1418xX1cxX3xX4xX1xX4dxX1cxX3xX4xXdexX4xX3xX1cxX17xX22xX57xX1cxX3xXexX1exXdxX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xX9afxX1cxX1xX3xXbxX1xXd6xX3xX1cxX52xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX1d8xX1exX3xXbfxX22xX49xX4xX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xXbxX1xX9edxXdxX3xXexX501xX3xXbfxX580xX3xX4xX1xX52xX58axX1cxX17xX3xXexX39xX40xX1cxX1xX3xX1xXdaxXexX3xX1cxX1xX5e1xX1cxX3xX1d8xX1exX3xXexXc6xX1cxX3xX5xX14axX6xX3xX4xXd6xX6xX3xX3bxX40xX1cxX1xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xfa33xX57xX1cxX17xX3xXexX1xX53xXdxX39dxX3xX1d8xXa71xX1cxX17xX3xXexX39xX501xX1cxX17xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX5xX2e3xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX3xX4xXa71xX1cxX3xX1cxX1xX15f7xX3bxX3xXbfxX22xX49xX4xX3xXa15xX39xX6xX1cxX3xX4xX1xX5cxX3bxX3xX36xX5f6xXexX3xX1x12073xX3xXexX39xX135xX3xX4xXdexX4xX3xX5xX9ffxX4xX3xX5xX52xX135xX1cxX17xX3xX36xX32xX3xX3bxX40xX1cxX1xX3xX1xX112xX22xX3xXexX1xX22xXb13xX1cxX3xXexXdaxXdxX3x12eafxX10xX3bxX10xX1cxX39dxX3xXb6xX1fxX39xXdxX6xX39dxX3xX2e6xX10xXbfxX6xX1cxX32xX1cxX3xX1d8xX1exX3xX4xXdexX4xX3xX3a3xX1xX22xX3xX1d8xX9ffxX4xX3xX3a3xX1xXdexX4xX3xX2dfxX3xXcxX39xX22xX1cxX17xX3xX1686xX105xX1cxX17xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxX3xXbxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX39xXb4xXaxX12xX0xXdxX3bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX1cxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX36xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xX12exXbxX173xXb4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1baxX2xX1e6xXbxX173xXb4xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX63xX63xXdxXf6xXbfxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf6xX1d8xX1cxX63xX1cxX10xX1a2xX7xX63xX2xX1b9xX1baxX12exX63xX2xX1e6xX1baxX36xX1e6xX1eaxX1a9xX12exX1e6xX1baxX1b8xXexX1baxX1b9xX1e6xX1e6xX5xX1baxX175xX12exXf6xX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX1cxX6xX5xX36xX3xXcxX39xX22xX3bxXbxX3xXexX39xX40xX3xX1xX32xX44xX1cxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX17xX4dxXbxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX17xX6xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1faxX22xX7xXexXdxX287xX1fxXb4xXaxX12xX5fxX1xX1exX3xX5xX44xX1cxX1xX3xX56xXdaxX32xX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX3xXedxXdxX3bxX3x15e81xX32xX1cxX17xX175xX22xX1cxX3xX4xX1xX1exX32xX3xX56xXa36xX1cxX3xX1cxX17xX52xX53xXdxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xX4xX5cxXbxX3xX193xX22xXbfxX6xX3xX297xXdxX17xX22xX10xX5xX3xX31xXdxX6x164f0xX175xX193xX6xX1cxX10xX5xX3xXexXdaxXdxX3xX7xX5e1xX1cxX3xXbfxX6xX1fxX3xX2dfxX3xX138xX40xX1cxX1xX3xX5fxX1xX52xX13ecxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1baxX63xX2xX2xX63xX1e6xX1eaxX2xX1b9xXf6xX3xX0xX10xX3bxX12xX2fdxX2fexX1cxX1xX24xX3xX16f0xX32xX1cxX1xX6xXbxX306xX0xX63xX10xX3bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xX193xX1xXd6xX3xXexX403xX4xX1xX3xX193xX22xXbfxX6xX3xXexX1xX1418xX3bxX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX3xXexX1xX924xX4xX3xX56xX3ffxX1fxX3xXexX40xX1cxX1xX3xX1xXffxX22xX3xX1cxX17xX1xX403xX3xX17xXdxXffxX6xX3xX1e6xX3xX1cxX52xX19xX4xX24xX0xX63xX7xXexX39xX32xX1cxX17xX12xX3xX72xX44xX1cxX17xX3xXexX1xX105xX1cxX17xX3xXexX5cxX1cxX3xXcxX39xX22xX1cxX17xX3xX52xX58axX1cxX17xX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX3xX2fdxXedxX193xX5fxXbcxX306xX3xX56xX52xX6xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX12exX63xX2xX2xX39dxX3xX1cxX1xX1exX3xX5xX44xX1cxX1xX3xX56xXdaxX32xX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX3xXedxXdxX3bxX3xX1882xX32xX1cxX17xX175xX22xX1cxX3xX56xX44xX3xX4xXa36xX3xX4xX22xX49xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX56xX1exX3bxX3xX1d8xX19xXdxX3xX193xX1xXd6xX3xXexX403xX4xX1xX3xX193xX22xXbfxX6xX3xX297xXdxX17xX22xX10xX5xX3xX31xXdxX6xX18b1xX175xX193xX6xX1cxX10xX5xX3xX56xX6xX1cxX17xX3xX2dfxX3xXexX1xX1418xX3bxX3xX138xX40xX1cxX1xX3xX5fxX1xX52xX13ecxX1cxX17xX39dxX3xXexX39xX32xX1cxX17xX3xX3a3xX1xX22xX105xX1cxX3xX3a3xX1xX27xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xX4xX105xX1cxX17xX3xX36xX22xX3xX1cxX52xX19xX4xX3xX1cxX17xX32xX1exXdxX3xX56xX2e3xX22xX3xXexXdxXc6xX1cxX3xX4xXd6xX6xX3xX105xX1cxX17xX3xX193xX6xX1cxX10xX5xX3xX3a3xX444xX3xXexX501xX3xX3a3xX1xXdxX3xX1cxX1xX112xX3bxX3xX4xX1xX5f6xX4xX3xX1xX57xXdxX3xXexX1xXdexX1cxX17xX3xX1baxX63xX1e6xX1eaxX2xX1b9xXf6xX3xX193xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXexX1xX1418xX3bxX3xX56xX52xX135xX4xX3xXexX39xX22xX1fxX434xX1cxX3xXexX1xX105xX1cxX17xX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX3xX3bxXdxXc6xX22xX3xXexX9edxX3xX5xX1exX3x11b99xX7xX9ffxX3xX3a3xXdxX146xX1cxX3xX5xX403xX4xX1xX3xX7xX14ax10577xX39dxX3xXexX1xX444xX3xX1xXdxX146xX1cxX3xX39x16ca5xX3xXexX40xX1cxX1xX3xX1xXffxX22xX3xX1cxX17xX1xX403xX3xX3a3xX1xX105xX1cxX17xX3xX17xX40xX3xX4xXa36xX3xXexX1xX444xX3xX5xX6xX1fxX3xX4xX1xX22xX1fxX444xX1cxX3xX4xXd6xX6xX3xX1e6xX3xX1cxX52xX19xX4xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX32xX36xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXexX39xX22xX1fxX434xX1cxX3xXexX1xX105xX1cxX17xX3xX1cxX1xX1exX3xX1cxX52xX19xX4xX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX39dxX3xX4xX22xX49xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX56xX1exX3bxX3xX17xXdxXffxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX1exX3xX5xX44xX1cxX1xX3xX56xXdaxX32xX3xXcxX39xXdxX434xX22xX3xXcxXdxXc6xX1cxX3xX1d8xX1exX3xX193xX22xXbfxX6xX3xX56xX44xX3xX36xXdxX4ecxX1cxX3xX39xX6xX3xXaxXexX39xX32xX1cxX17xX3xXbfxX2e3xX22xX3xX3a3xX1xX105xX1cxX17xX3xX3a3xX1xX9afxX3xXexX1xX5e1xX1cxX3xXexX1xXdxX146xX1cxXaxX3xXexXdaxXdxX3xX5fxX1xX1exX3xX3a3xX1xXdexX4xX1xX3xX8cexX22xX2dxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX2c2xX6xX10xX3a3xX1xX1a2xX6xX1a2xX32xX1cxXf6xX3xX72xX6xXdxX3xXbfxXc6xX1cxX3xXexX112xXbxX3xXexX39xX22xX1cxX17xX3xXexX1xX9edxX32xX3xX5xX22xX112xX1cxX3xX1cxX1xXdxX434xX22xX3xX1d8xX5cxX1cxX3xX56xX434xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX39xX2d2xX1cxX17xX3xX4xX1112xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX5e1xX3bxX39dxX3xXexX22xX1fxXc6xX1cxX3xXbfxX2dxX3xX7xX3b4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX78axX4xX3xX36xX22xX1fxX3xXexX39xX40xX3xXexX40xX1cxX1xX3xX56xX32xX1exX1cxX3xX3a3xX15xXexX3xX17xXdxXffxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX52xX19xX4xX39dxX3xX56xX57xX1cxX17xX3xXexX1xX53xXdxX3xX1cxX1xX5cxXexX3xXexX39xX9afxX3xXexX1418xX1cxX17xX3xX4xX52xX53xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX146xX3xX7xX32xX1cxX17xX3xXbxX1xX52xX58axX1cxX17xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX22xXexX1xX32xX39xXaxX12xX2c2xX1xX52xX58axX1cxX17xX3xX1686xX4dxX1cxX17xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX32xX22xX39xX4xX10xXaxX12xX2fdxXcxX27xX1cxX17xX3xX1xX135xXbxX306xX0xX63xXbxX12
Phương Đặng