Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa II trên 50 thành viên
(Baohatinh.vn) - Báo cáo do VCCI nghiên cứu, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng thứ 8/50 địa phương trong toàn quốc về “Thực trạng năng lực hoạt động của các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam”...
e901x13dbfx10356x1593ax11cc6x1304bx15327x10f09x14c4dxX7x11cadx1705ex13749x10e86x148bex12e7bxX5x14655xXax1656fx17b9fxX6x133fbxX3x10826xX1x15d07xXbxX3xX1x13fb2xX15xX1xX3x16fa3xXdx1476cxXbxX3xX1x10957xXdxX3x17c97x164c3xX6xX15xX1xX3xX15x13da1xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcx1721fxX15xX1xX3x115dexX1x16bbcxX6xX3xf3b1xX44xX3xXex12884x105c2xX15xX3x1165ex1751dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3x12db1xXdxX49xX15xX0x176ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x14f94xXaxX12xX13x14825xX2bxX3xX4xX70xX2bxX3xX6cxX2bxX3xee1exX17xX17xX44xX3xX15xX31xX1xXdxX49xX15xX3xX4xef2ex14992x1447exX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3x14ae7xX87xX15xX31xX3xXexX1xX87xX3x11219xX5axX4cxX4dxX3xXa9x172f2xX6xX3xXbxX1x1167cx10f8fxX15xX31xX3xXexX48xX2bxX15xX31xX3xXexX2bxX1dxX15xX3x176afxX88x14d7cxX4xX3xX55x10ebbxX3x11bf3xXcxX1x13726xX4xX3xXexX48x14700xX15xX31xX3xX15x14f92xX15xX31xX3xX5xXd8xX4xX3xX1xX2bxXddxXexX3xXa9xX27xX15xX31xX3xX4x16f3dxX6xX3xX4xX70xX4xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX7axXdxX23xXexX3x1423cxX6x168d1x12269x159ebxX11bxX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxf109xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxf693xXdxX6cxXexX1x13016xX3x134f1xX2xX4cxXbx13795x11cfdxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3x1794exX2xX4dxXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5axX5axXdxX11bxf868xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX11bxX55xX15xX5axX15xX10xX14fxX7xX5ax158bdxX4dxX18dxX156xX5axX2x15ed5xX4dxX6cxX18dxX2xX156xX2xX2xX18dxX4cxXexX165xX4dxX18dxX165xXb2xX5xX4dxX11bxedbcxXbxX31x129e3xX48xX9xX165xX2xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX14fxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX156xX2xX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX165xX2xX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xX17xX1xXdxXd3xX88xX3xX193xX4dxX5axX156xX89xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXexe9eexX3xX4xX1xX87xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX1xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX5x16bd6xX15xX3xXexX1xX87xX3xX44x11657xX89xX3x10fb7xX1xX41xX6xX3xX44xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX117xX1xXdxX23xX119xX3xX3fx12432xX3xXcdxX88xX6xX89xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXa9x10f3bxX3xX4xXbexX3xX17bx143b7xX15xX3xX1xX2bxX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX70xX4xX3xX15xX1xXdxX23xX119xX3xX55x17ca2xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXcdxX88xX130xX3xXa9xXb8xX15xX1xX89xX3xXa9xXdxXd3xX88xX3xX5xX23xX3xX55xX1dxX3xXbxX1xXbdxXbexX15xX31xX3xX1xXbdx17597xX15xX31xX3xX1xX2bxXddxXexX3xXa9xX27xX15xX31xX3xXa9xXddxXdxX3xX1xX27xXdxX3xX5xX284xX15xX3xXexX1xX87xX3xX15xX1xX19xXexX3xXa9xXd3xX3xX48xX6xX11bxX3xX17xX70xX4xX3xX119x113fdxXexX3xX4xeeeaxX15xX31xX3xXexX70xX4xX3xXa9xXbdx1527fxX4xX3xXexX48xXdx1784dxX15xX3xX3fxX1xX6xXdxX3xX3fxX1xX70xX3xXexX2bxX1dxX15xX3xX6cxXdxX23xX15xX3xX55xX1dxX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xXbdxX358xX15xX31xX3xX15xX31xX1dxX130xX3xX4xX1dxX15xX31xX3xXa9xXbdxX358xX4xX3xX15x13370xX15xX31xX3xX4xX6xX2bxX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX4cxXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX165xX2xX4dxXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5axX5axXdxX11bxX17bxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX11bxX55xX15xX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX18dxX4dxX18dxX156xX5axX2xX193xX4dxX6cxX18dxX2xX156xX2xX18dxX18dxX193xXexX165xX18dxX193xX2xX4dxX5xX4dxX11bxX1a6xXbxX31xX1a9xX48xX9x1479axX193xX428xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX14fxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX156xX2xX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX165xX2xX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xX17x14187xX15xX31xX3xX6cxXd8xX3xX4xX41xX3xX5xX2d7xX15xX1xX3xXa9xXddxX2bxX3xX119xX27xXexX3xX7xXcfxX3xX15xX31xX1dxX15xX1xX3xX5xXdxX49xX15xX3xXcdxX88xX6xX15xX11bxX11bxX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXa9xX41xX89xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xXa9xX2d7xX3xXex13cd4xXbxX3xX1xX358xXbxX3x16407xX3xX3fxXdx17d49xX15xX3xXa9xX41xX15xX31xX3xX31xX41xXbxX3xX4xXf5xX6xX3xX4xX27xX15xX31xX3xXa9x17ac2xX15xX31xX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3x13970xX2axX117x157c8xX89xX3xXexX1xX6xX119xX3xX119xXbdxX88xX3xX7x171e4xX6xX3xXa9xX25cxXdxX3xX17bxX25cxX3xX7xX88xX15xX31xX3xX55xX1dxX3xX1xX2bxX1dxX15xX3xXexX1xXdxX23xX15xX3xX4xX70xX4xX3xX55xXe2xX15xX3xX17bxX2ddxX15xX3xXcdxX88xX130xX3xXbxX1xXddxX119xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX88xX505xXexX3xXa9xX70xXbxX3xX87xX15xX31xX3xX130xX49xX88xX3xX4xX284xX88xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX48xXdxX35exX15xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xXexX510xX3xX55xX1dxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX1xX505xXbxX15bxX3xXa9xXddxXdxX3xX6cxXdxX23xX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX27xX15xX31xX3xXa9xX526xX15xX31xX3xX2axX117xX89xX3xXexX1xX6xX119xX3xX119xXbdxX88xX3xX55xXd3xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX48xXdxX35exX15xX3xX2axX117xX3xX55xX1dxX3xX4xX2ddxXdxX3xXexX1xXdxX23xX15xX3xX119xX34exXdxX3xXexX48xXbdx1713exX15xX31xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX15bxX3xX17bxX2ddxX2bxX3xX55xX23xX3xXcdxX88xX130xXd3xX15xX3xX55xX1dxX3xX5xX358xXdxX3x12323xX4xX1xX3xX1xX358xXbxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX27xXdxX3xX55xXdxX49xX15xX3xX55xX31bxXdxX3xX15xX1xXdxXd3xX88xX3xX1x12b16xX15xX1xX3xXexX1xX87xX4x1020axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX17xX70xX4xX3xX1xX2bxXddxXexX3xXa9xX27xX15xX31xX3xXexX48xX49xX15xX3xX3fxX1xX34exX15xX31xX3xX4xX1x13cc7xX3xX4xX41xX3xX50cxX3xX15xX31xX1xX3bxX6xX3xXexX1x145daxX4xX3xXa9x10dbfxX130xX3xX7xXd8xX3xXa9xX526xX15xX31xX3xXexX1xX88xX505xX15xX3xX55xX1dxX3xXexXe2xX15xX31xX3xX4xXbdxX5fcxX15xX31xX3xX1xX358xXbxX3xXexX70xX4xX3xX31xXdx14576xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX4xX1xX620xX15xX1xX3xXcdxX88xX130xXd3xX15xX3xX55xX1dxX3xX2axX117xX3xX119xX1dxX3xX4x13dbcxX15xX3xXexXddxX2bxX3xXexX1xX88xX505xX15xX3xX5xX358xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX117xX89xX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX392xX15xX3xXexX48xX2bxX15xX31xX3xX1xX2bxXddxXexX3xXa9xX27xX15xX31xX3xX7xX2ddxX15xX3xX15axX88xX19xXexX89xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX17xXbexX3xX4xX19xX88xX3xXexX25cxX3xX4xX1xX87xX4xX3xX4xXf5xX6xX3xX1xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xXa9xX2d7xX3xX1xX645xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX1xX23xX3xXexX1xXcfxX15xX31xX3xX17bxX6xX2bxX3xX31xX526xX119xX3xX4xXbexX3xXcdxX88xX6xX15xX3xX5xX2d7xX15xX1xX3xXa9xXddxX2bxX3xX1xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX89xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX117xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX88xX130xX23xX15xX89xX3xXexX1xXb8xX3xX15axX2d7xX89xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xXcfxX15bxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX27xXdxX89xX3xX4xX392xX88xX3xX5xXddxX4xX3xX17bxX27xX3xX2axX117xX3xX15xX31xX1dxX15xX1xX3xX15xX31xX1xXd3xX11bxX11bxX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX4cxXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX165xX2xX4dxXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5axX5axXdxX11bxX17bxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX11bxX55xX15xX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX18dxX4dxX18dxX156xX5axX2xX193xX4dxX6cxX18dxX2xX156xX2xX18dxX193xX165xXexX156xX165xX156xXb2xX2xX5xX4dxX11bxX1a6xXbxX31xX1a9xX48xX9xX165xX4cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX14fxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX156xX2xX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX165xX2xX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xX11bxX11bxX11bxX55xX1dxX3xX4xX70xX4xX3xXf5xX130xX3xX55xXdxX49xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xXexX67exX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX21xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX4xf4bexX15xX31xX3xXa9xX2d7xX3xX17bxX70xX2bxX3xX4xX70xX2bxX3xX3fxX510xXexX3xXcdxX88xX2ddxX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xXa9xXddxXdxX3xX1xX27xXdxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xX7x127bdxXbxX3xXexX31bxXdxX15bxX3xXa9xX526xX15xX31xX3xXexX1xX5fcxXdxX89xX3xXexX1xX34exX15xX31xX3xXcdxX88xX6xX3xX6cxXd8xX3xXexX1xX2ddxX2bxX3xXa9xXd3xX3xX70xX15xX3xX15xX1xX392xX15xX3xX7xXd8xX3xX13xX17xX21xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xXexX67exX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX89xX3xX15xX1xXdxX23xX119xX3xX3fxX2b1xX3xX18dxX4dxX18dxX4dxX3xf1ffxX3xX18dxX4dxX18dxX4cxX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX6cxXd8xX3xX3fxXdxX510xX15xX89xX3xX7xXcfxX3xX5xXbdxX358xX15xX31xX3xXf5xX130xX3xX55xXdxX49xX15xX3xX13xX17xX21xX3xXexfa8cxX3xX4cxX2xX3xX9e6xX3xX4cxX4cxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xX15bxX3xX7xXcfxX3xX5xXbdxX358xX15xX31xX3xX15xX6baxX3xX2axX117xX3xXexXa26xX3xX2xX4dxX3xX9e6xX18dxX4dxf493xX11bxX11bxX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX48xX3xX6cxXexX1xX88xX119xX17bxXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX4cxXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX154xX3xX165xX2xX4dxXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5axX5axXdxX11bxX17bxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX11bxX55xX15xX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX18dxX4dxX18dxX156xX5axX2xX193xX4dxX6cxX18dxX2xX156xX2xX18dxX165xX4cxXexXb2xX156xX18dx14955xX428xX5xX4dxX11bxX1a6xXbxX31xX1a9xX48xX9xXb2xX156xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX14fxXdxX6cxXexX1xX9xXaxX156xX2xX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX165xX2xX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xX17xX1xXf5xX3xXexX48xX645xX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX17bxX70xX2bxX3xX4xX70xX2bxX3xX4xX70xX4xX3xX15xX27xXdxX3xX6cxX88xX15xX31xX3xX5xXdxX49xX15xX3xXcdxX88xX6xX15xX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xXcxX48xX2bxX15xX31xX3xXexX1xX5fcxXdxX3xX31xXdxX6xX15xX3xXexX31bxXdxX89xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXexXdxX510xXbxX3xXexX2f6xX4xX3xXbxX1xX19xX15xX3xXa9xX19xX88xX3xXa9xX35exX3xXexX1xXd8xX4xX3xX7xXd8xX3xX5xX1dxX3xXexX25cxX3xX4xX1xX87xX4xX3xXa9xXddxXdxX3xX6cxXdxX23xX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX31xX88xX130xX23xX15xX3xX55x15ee5xX15xX31xX3xX55xX1dxX3xX5xX358xXdxX3xX620xX4xX1xX3xX1xX358xXbxX3xXbxX1xX70xXbxX89xX3xX4xX1xX620xX15xX1xX3xXa9xX70xX15xX31xX3xX4xXf5xX6xX3xX1xX27xXdxX3xX55xXdxX49xX15xX3xX55xX1dxX3xX4xX27xX15xX31xX3xXa9xX526xX15xX31xX3xX2axX117xX15bxX3xX5xX1dxX3xX4xX284xX88xX3xX15xXcfxXdxX3xX31xXdxX6baxX6xX3xX4xX1xX620xX15xX1xX3xXcdxX88xX130xXd3xX15xX3xX55xX1dxX3xX2axX117xX89xX3xX31xX41xXbxX3xXbxX1xX284xX15xX3xX1x17017xX3xXexX48xX358xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX117xX3xXexX1xX70xX2bxX3xX31x1556dxX3xX3fxX1xX41xX3xX3fxX1xXe2xX15xX89xX3xX55xXbdxX31bxX15xX31xX3xX119xX97dxX4xX89xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX48xXdxX35exX15xX3xX7xX2ddxX15xX3xX15axX88xX19xXexX3xX9e6xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX89xX3xXa9xX41xX15xX31xX3xX31xX41xXbxX3xX55xX1dxX2bxX3xXexXe2xX15xX31xX3xXexX48xXbdxfa3exX15xX31xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xXexX510xX3xX4xXf5xX6xX3xXexX67exX15xX1xX3xX15xX1xX1dxX89xX3xXexX620xX4xX1xX3xX4xXd8xX4xX3xX1xXbdxXcfcxX15xX31xX3xX87xX15xX31xX3xX55xX1dxX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX23xX15xX3xXexXcfxXexX3xX4xX70xX4xX3xX4xX88xX27xX4xX3xX55xX505xX15xX3xXa9xX27xX15xX31xX89xX3xX4xX1xXbdxXbexX15xX31xX3xXexX48xX645xX15xX1xX3xX5xX31bxX15xX3xX4xXf5xX6xX3x1349bxX2ddxX15xX31xX3xX55xX1dxX3xX117xX1xX1dxX3xX15xXbdxX31bxX4xX11bxX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX17bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15axX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX31xX9xXaxX4dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX15xX31xX9xXaxX4cxXaxX12xX0xXexX17bxX2bxX6cxX130xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX6cxX130xXaxX12xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXa9xXbdxX358xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX5xX505xXbxX3xXexX1xX10xX2bxX3x15c6exX88xX130xX510xXexX3xXa9xXb8xX15xX1xX3xX18dxX193xX428xX2xX5axXe01xXd62xX9e6x1373bxX13xX117xX2axX3xX15xX31xX1dxX130xX3xX2xXae2xX5axXb2xX5axX18dxX4dxX2xX18dxX3xX4xXf5xX6xX3xXe14xX13xX117xX2axX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX11bxX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX4xX41xX3xX2xX156xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xX3xX31xX526xX119xX154xX3xX2xX193xX3xX1xX27xXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX88xX130xX23xX15xX89xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xXcfxX89xX3xXexX1xXb8xX3xX15axX2d7xX89xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX7axX505xX15xX3xXexX2ddxXdxX89xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX88xX3xX5xXb8xX4xX1xX3xX55xX1dxX3xX21xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX392xX15xX3xXexX48x10a7dxX11bxX3xX13xX17xX21xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX3xX4xX41xX3xX165xX4cxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xX11bxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX48xX12xX0xX5axXexX17bxX2bxX6cxX130xX12xX0xX5axXexX6xX17bxX5xX10xX12xX0xX6cxXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX48xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX49xX15xX3xXcdxX88xX6xX15xX154xX0xX5axX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xX88xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9e6xXexX1xX88xX119xX17bxX9e6xX6xX15xX6cxX9e6xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXbexX3xX1xX27xXdxX3xX5xX31bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX15xX1x181c1xX3xX55xX1dxX3xX55xXa26xX6xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXexXa26xX3xX21xXdxX23xXbxX3xXa9xXb8xX15xX1xX3x177ebxX7ax10793xXcxf458xXaxX3xX1xX48xX10x13baexX9xXaxX5axXexX1xX88xX2bxX15xX31xX9e6xX119xX6xXdxX9e6xX6cxXdxX4xX1xX9e6xX55xX88xX5axX4xX2bxX9e6xX1xX2bxXdxX9e6xX5xX2bxX15xX9e6xX4xX1xX2bxX9e6xX6cxX2bxX6xX15xX1xX9e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX9e6xX15xX1xX2bxX9e6xX55xX6xX9e6xX55xX88xX6xX9e6xX1xX6xX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xXexX88xX9e6xX1xXdxX10xXbxX9e6xX6cxXdxX15xX1xX9e6xX10xX55xXfbbxXexX6xX5axX2xX428xX193xX18dxX4cxXae2xX11bxX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5axX119xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX18dxX4dxX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX18dxX4dxX18dxX18dxX5axX2xX4cxX2xX6cxX4cxX2xX2xX2xXae2xX193xX165xXexX428xXae2xX18dxX18dxXae2xX5xX4dxX11bxX1a6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX55xX12xX0xX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXbexX3xX1xX27xXdxX3xX5xX31bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX15xX1xXf93xX3xX55xX1dxX3xX55xXa26xX6xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXexXa26xX3xX21xXdxX23xXbxX3xXa9xXb8xX15xX1xX3xXfb1xX7axXfb3xXcxXfb5xXaxX3xX1xX48xX10xXfbbxX9xXaxX5axXexX1xX88xX2bxX15xX31xX9e6xX119xX6xXdxX9e6xX6cxXdxX4xX1xX9e6xX55xX88xX5axX4xX2bxX9e6xX1xX2bxXdxX9e6xX5xX2bxX15xX9e6xX4xX1xX2bxX9e6xX6cxX2bxX6xX15xX1xX9e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX9e6xX15xX1xX2bxX9e6xX55xX6xX9e6xX55xX88xX6xX9e6xX1xX6xX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xXexX88xX9e6xX1xXdxX10xXbxX9e6xX6cxXdxX15xX1xX9e6xX10xX55xXfbbxXexX6xX5axX2xX428xX193xX18dxX4cxXae2xX11bxX1xXexX119xXaxX12xX17xXbexX3xX1xX27xXdxX3xX5xX31bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX15xX1xXf93xX3xX55xX1dxX3xX55xXa26xX6xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xXexXa26xX3xX21xXdxX23xXbxX3xXa9xXb8xX15xX1xX3xXfb1xX7axXfb3xXcxXfb5xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX7axX31bxXdxX3xXfb1xX7axXfb3xXcxXfb5xX89xX3xX7axXdxX23xXexX3xX117xX6xX119xX3xX5xX1dxX3xX15xXbdxX31bxX4xX3xXa9xX6xX15xX31xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX48xXdxX35exX15xX3xXa9xX284xX88xX3xXexXdxX49xX15xX3xXcfcxX3xX3fxX1xX88xX3xX55xXd8xX4xX3xX4xX1xX392xX88xX3x16c05xX3xX9e6xX3xXcxX1xX70xXdxX3xX13xX645xX15xX1xX3xX2axXbdxXbexX15xX31xX3xX55xX1dxX3xX5xX1dxX3xXcdxX88xXcfxX4xX3xX31xXdxX6xX3xXexX1xX87xX3xX1xX6xXdxX3xXexX48xX2bxX15xX31xX3xXfb5x11e49xXfb1xXfb5xX117xX3xX4xX41xX3xX21xXdxX23xXbxX3xXa9xXb8xX15xX1xX3xXcxX1xXbdxXbexX15xX31xX3xX119xXddxXdxX3xXexXd8xX3xX6cxX2bxX3xX55xX31bxXdxX3xXfb1xXe14xX11bxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX2bxX1dxX15xX3xXexX19xXexX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX17xX1xXf5xX3xXexXb8xX4xX1xX3xXe14xX13xX117xX2axX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxXaxX3xX1xX48xX10xXfbbxX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX9e6xXcdxX88xX130xX10xX15xX5axX1xX2bxX6xX15xX9e6xXexX6xXexX9e6xX4xX1xX88xX6xX15xX9e6xX17bxXdxX9e6xX1xX2bxXdxX9e6xX15xX31xX1xXdxX9e6xX4xX1xX88xX9e6xXexXdxX4xX1xX9e6xX88xX17bxX15xX6cxX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xX1xX6xX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xX55xX2bxXdxX9e6xX6cxX2bxX6xX15xX1xX9e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX5axX2xX428xX18dxX4dxX165xX4dxX11bxX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5axX119xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX18dxX4dxX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX18dxX4dxX2xX428xX5axX2xX4dxX156xX6cxX193xX2xX4cxX193xXae2xX4cxXae2xXexXb2xX4dxX4dxX5xX2xX4dxX9e6xX2xX4dxXb2xX6cxX4dxX4dxXb2xX4dxX428xX2xXb2xXexX165xX2xX2xX4cxXae2xX5xX4dxX11bxX1a6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX55xX12xX0xX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX2bxX1dxX15xX3xXexX19xXexX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX17xX1xXf5xX3xXexXb8xX4xX1xX3xXe14xX13xX117xX2axX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxXaxX3xX1xX48xX10xXfbbxX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX9e6xXcdxX88xX130xX10xX15xX5axX1xX2bxX6xX15xX9e6xXexX6xXexX9e6xX4xX1xX88xX6xX15xX9e6xX17bxXdxX9e6xX1xX2bxXdxX9e6xX15xX31xX1xXdxX9e6xX4xX1xX88xX9e6xXexXdxX4xX1xX9e6xX88xX17bxX15xX6cxX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xX1xX6xX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xX55xX2bxXdxX9e6xX6cxX2bxX6xX15xX1xX9e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX5axX2xX428xX18dxX4dxX165xX4dxX11bxX1xXexX119xXaxX12xX21xX2bxX1dxX15xX3xXexX19xXexX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX17xX1xXf5xX3xXexXb8xX4xX1xX3xXe14xX13xX117xX2axX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX7axXdxX23xX4xX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xX17xX1xXf5xX3xXexXb8xX4xX1xX3xXe14xX13xX117xX2axX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX17bx135c8xX15xX31xX3xX1xX645xX15xX1xX3xXexX1xX87xX4xX3xX55xXa26xX6xX3xXexX48xXd8xX4xX3xXexX88xX130xX510xX15xX89xX3xX55xXa26xX6xX3xXexX48xXd8xX4xX3xXexXdxX510xXbxX3xX6cxXdx12131xX15xX3xX48xX6xX3xX55xX1dxX2bxX3xX7xX70xX15xX31xX3xX119xX6xXdxX3xX537xX2xX165xX5axX4cxX53axX3xXa9xX2d7xX3xX4xXbexX3xX17bxX2ddxX15xX3xX1xX2bxX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX89xX3xXa9xX2ddxX119xX3xX17bxX2ddxX2bxX3xX4xX70xX4xX3xXa9xXdxXd3xX88xX3xX3fxXdxX23xX15xX3xX4xX284xX15xX3xXexX1xXdxX510xXexX11bxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX31xX19xXbxX3xX48xX68dxXexX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xXa9xXcfxXdxX3xXexX1xX2bxXddxXdxX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxXaxX3xX1xX48xX10xXfbbxX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX9e6xXcdxX88xX130xX10xX15xX5axX1xX6xX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xX31xX6xXbxX9e6xX48xX88xXexX9e6xX4xX1xX88xX6xX15xX9e6xX17bxXdxX9e6xX4xX1xX2bxX9e6xX1xX2bxXdxX9e6xX15xX31xX1xXdxX9e6xX6cxX2bxXdxX9e6xXexX1xX2bxX6xXdxX9e6xX55xX2bxXdxX9e6xX6cxX2bxX6xX15xX1xX9e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX5axX2xX428xX2xXb2xX165xX156xX11bxX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX31xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5axX119xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX18dxX4dxX5axX15xX10xX14fxX7xX5axX18dxX4dxX2xXb2xX5axX2xX4dxXb2xX6cxX4dxX4dxXb2xX4dxX428xX2xXb2xXexX165xX2xX2xX4cxXae2xX5xX4dxX11bxX1a6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX21xXdxX23xXbxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX44xX44xX3xXexX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX55xXdxX49xX15xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX55xX12xX0xX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX31xX19xXbxX3xX48xX68dxXexX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xXa9xXcfxXdxX3xXexX1xX2bxXddxXdxX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxXaxX3xX1xX48xX10xXfbbxX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX9e6xXcdxX88xX130xX10xX15xX5axX1xX6xX9e6xXexXdxX15xX1xX9e6xX31xX6xXbxX9e6xX48xX88xXexX9e6xX4xX1xX88xX6xX15xX9e6xX17bxXdxX9e6xX4xX1xX2bxX9e6xX1xX2bxXdxX9e6xX15xX31xX1xXdxX9e6xX6cxX2bxXdxX9e6xXexX1xX2bxX6xXdxX9e6xX55xX2bxXdxX9e6xX6cxX2bxX6xX15xX1xX9e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX5axX2xX428xX2xXb2xX165xX156xX11bxX1xXexX119xXaxX12xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX31xX19xXbxX3xX48xX68dxXexX3xX4xX1xX88xX691xX15xX3xX17bxXb8xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX31xX1xXb8xX3xXa9xXcfxXdxX3xXexX1xX2bxXddxXdxX3xX55xX31bxXdxX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX48xX2bxX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX2axXd8xX3xX3fxXdxX510xX15xX89xX3xX15xX31xX1dxX130xX3xX2xX165xX5axX4cxX3xXexX31bxXdxX89xX3xX17xX1xXf5xX3xXexXb8xX4xX1xX3xXe14xX13xX117xX2axX3xXexX67exX15xX1xX3xX21xX1dxX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX7x170b4xX3xXa9xXcfxXdxX3xXexX1xX2bxXddxXdxX3xX55xX31bxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX6cxX2bxX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX23xXbxX3xXa9xX35exX3xX17bxX1dxX15xX3xX31xXdxX2ddxXdxX3xXbxX1xX70xXbxX3xXexX1xX70xX2bxX3xX31xXcaexX3xX3fxX1xX41xX3xX3fxX1xXe2xX15xX89xX3xXexX1xX68dxX4xX3xXa9xX691xX130xX3xX1241xX28cxX28fxX2axX11bxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX88xX5xX12xX0xX6cxXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfb5xX88xXexX1xX2bxX48xXaxX12xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xX17xX1xX88xX15xX31xX0xX5axXbxX12
Thành Chung