Khởi tố 3 đối tượng vụ dùng xe taxi đuổi đánh người và cướp tài sản
Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố các bị can vụ dùng xe taxi đuổi đánh người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Thạch Đài ngày 8/5.
43f8x59f8x4b7axb699x8ec3x53e6x5c8ex8e41x83c9xX7xad65x77b3x577bx544bx94f6x71a9xX5xac85xXaxX3xX7xXex5535xX5xX10xX9xXaxXexX10x799fxXex6f03xX6xX5xXdxb015x6fc7xa4e2xX3x7d72xae2axX7xXexXdxa7a6xX15xXax9c4exb18exX1x9118xXdxX3xXexbbecxX3x92a4xX3x8ca5xX35xXdxX3xXexc0b7x9168xX23xX22xX3x93f2x44bexX3x81bfx9de9xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXexX6xX1cxXdxX3xX39xX27x83e2xXdxX3xX39x7f41xX23xX1xX3xX23xX22xX3ex636bxXdxX3xX43x634fxX3xX4xX3ex9c3axXbxX3xXexX64xXdxX3xX7x71b6xX23xX0xa49axX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4d8bxX10xX6xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exc138x6882xX23xX1xX3xX39xbe95x45a8xX3x5223x5fd3xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15x47c6xX23xX3xXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX82xX64xX3x7f5cxX82xX64xX3xXcxb629xX23xX1x8371x717bxX3xX4xX1xXabxX3x79c7xXdx4ff4xXexXcdxX3xX39x9964xX23xX3xX43x81c1xX3xX43x7056xX6xX3x8e0bxX6xX3x84d9xX27xX15xXd5xXexX3xX39xXdexX23xX1xX3x5a22xX1xX31xXdxX3xXexX35xX3xX4xX59xX4xX3xXd3xXdexX3xX4xX6xX23xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXexX6xX1cxXdxX3xX39xX27xX55xXdxX3xX39xX59xX23xX1xX3xX23xX22xX3exX60xXdxX3xX43xX64xX3xX4xX3exX68xXbxX3xXexX64xXdxX3xX7xX70xX23xX3xX1cxX70xX15xX3xXe4xX6xX3xXexXe4x51b4xX23xX3xX39xXdexX6xX3xXd3xX64xX23xX3xX1cxXa5xX3xXcxX1xXaaxX4xX1xX3x9f62xX64xXdxX3xX23xX22xX64xX15xX3x6605xX73x5949xc001xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX10xX6xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX6xX3xX1xXe4xX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXd3xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX15exX43xX23xX73xX1xXabxb769xX10xX73xX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexXe4xX6xXexX1exXexX27xX73xX46xX27xX23xX22xX1exX1cxX10xX1exXexX6xX1cxXdxX1exX46xX27xXabxXdxX1exX46xX6xX23xX1xX1exX23xX22xX27xXabxXdxX1exX43xX6xX1exX4xX27xXabxXbxX1exXexX6xXdxX1exX7xX6xX23xX73xX2xXf2xX15dxc35bx7135xX2xX1f3xX15exX6xX7xXbxX1cxXaxX2exX2exX2exX3x527cxX47xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXexX6xX1cxXdxX3xX39xX27xX55xXdxX3xX39xX59xX23xX1xX3xX23xX22xX3exX60xXdxX3xX43xX64xX3xX4xX3exX68xXbxX3xXexX64xXdxX3xX7xX70xX23xX0xX73xX6xX2exX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx909cxXabxX46xX15xXaxX2exXadxX70xX3xX37xX3xX39xX35xXdxX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xXd3xXdexX3xXf2xX1xX31xXdxX3xXexX35xX3xX43x5e55xX3xXex8108xXdxX3xXaxX4xX3exX68xXbxX3xXexX64xXdxX3xX7xX70xX23xXaxX3xX39xb4adxX3xX39xX260xX27xX3xX31xX3xXcx5cdfxX3xX82xX64xX3xXcxXc9xX23xX1xX3xX22x64c7xX1afxX24xX3x6471xX22xX27xX15xbe72xX23xX3xX152x88b0xX23xX1xX3x543bxX23xX3xXc4x8c11xX28exX3xX2x7b54xX2a2xX1f3xXccxX3xXexXe4xad3axX3xXexXaaxXdxX3xX1cxXa5xX3xXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX23fxX296xX23xX1xXcdxX3xX28exX22xX27xX15xX292xX23xX3x7ba4xXdxXb8xXexX3x8d29xX23xX1xX3xXc4xX29exX28exX3xX2xX2a2xX2a2xX2xXccxX3xXexXe4xX2a9xX3xXexXaaxXdxX3xXbxX1xX3exX60xX23xX22xX3xX152xXaaxXdxX3xX28exX64xXdxX3xX43xX64xX3xX28exX22xX27xX15xX292xX23xX3xX200xX27xX15xX3xX82xXdxXb8xXbxX3xXc4xX29exX28exX3xX2xX2a2xX15bx4d74xXccxX3xXexXe4xX2a9xX3xXexXaaxXdxX3xXbxX1xX3exX60xX23xX22xX3xX28exX6xX1afxX3xX82xX64xX15exX0xX73xXbxX2exX0xXexX6xXd3xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xa6cfxXdxX46xXexX1xX9xXax76c9xX1f3xX1f3xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxXe4xXdxX22xX1xXexXaxX3xXd3xXabxXe4xX46xX10xXe4xX9xXaxX1f3xXaxX2exX0xXexXd3xXabxX46xX15xX2exX0xXexXe4xX2exX0xXexX46xX2exX0xXdxX1afxX22xX3xX7xXe4xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX15exXd3xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX15exX43xX23xX73xX23xX10xX34dxX7xX73xX2xX2xX2xX2a2xX73xX2xX1f3xX1f2xX46xX15dxX2xX309xX354xX15bxX1f3xX1f3xXexX2xX37xX1f3xX2xX15bxX5xX1f3xX15exX26xXbxX22xXaxX3xX73xX2exX0xX73xXexX46xX2exX0xX73xXexXe4xX2exX0xXexXe4xX2exX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX2exX2caxX23xX1xX3xX200xX27xb743xX23xX3xXd3xXdexX3xX39xX59xX23xX1xX3xX39xXd5xX23xX3xX4xX1x9405xX23xX3xXexX1xX3exXdaxX23xX22xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX43xX64xXabxX3xXd3xXb8xX23xX1xX3xX43xXdxXb8xX23xX3xX39xXdxX260xX27xX3xXexXe4xXdexX0xX73xXexX46xX2exX0xX73xXexXe4xX2exX0xX73xXexXd3xXabxX46xX15xX2exX0xX73xXexX6xXd3xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxXabxX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xXabxX3xX1xX28axX3xX7xXdaxX3xX43xX44xX3xX59xX23xXcdxX3xX43xX64xXabxX3xX5xX2a9xX4xX3xX2xX15dxX1xX37xX1f3x9061xX486xX3xX23xX22xX64xX15xX3xX15bxX73xX15dxXcdxX3xX6xX23xX1xX3xXa4xX13exX3xX152xX296xX23xX1xX3xX200xX27xX3eaxX23xX3xXc4xX29exX28exX3xX2xX2a2xX15bxX37xXccxX3xXexXe4xX2a9xX3xXexXaaxXdxX3xX1cxXa5xX3xXadxX3eaxX1afxX3x5e95xb886xX3xXc4xXadxX3eaxX1afxX3x5c22xX27xX15xX13exX23xXccxX3xX39xXdxX3xX1cxX10xX3xX1afxX59xX15xX3xX1afxX6xX23xX22xX3xXd3xXdxb072xX23xX3xXf2xXdxX4ddxX1afxX3xX7xXabxX59xXexX3xX37xX15bx92b5xX2xX1exX1f3x7d94xX15bxX1f3xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX10xXabxX3xX354xX3xX23xX3exX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX13exX23xX3xX5xX64xX3xX39xXdxX3xXexXe1xX3xXadxX3eaxX1afxX3xX4c5xX27xX15xX13exX23xX3xX39xXd5xX23xX3xXcxX27fxX3xX82xX64xX3xXcxXc9xX23xX1xX15exX3xXcxXe4xXabxX23xX22xX3xX5xX2a9xX4xX3xX39xX276xXcdxX3xX28exX22xX27xX15xX292xX23xX3xX152xX296xX23xX1xX3xX29axX23xXcdxX3xX5xX59xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX6xX1cxXdxX3xX82xX64xX3xXcxXc9xX23xX1xX3xX1afxX6xX23xX22xX3xXd3xXdxX4ddxX23xX3xXf2xXdxX4ddxX1afxX3xX7xXabxX59xXexX3xX37xX15bxX28exX2xX1exX2xX4f0xX1f2xX354xX3xX4xX1xX31xX3xXexXe4xX13exX23xX3xX1cxX10xX3xXexX13exX23xX3xX2caxX23xX1xX3xX43xX64xX3xX82xXdxXb8xXbxX3xXf2xX1xXdxX3xX39xXd5xX23xX3xX39xXabxXaaxX23xX3xX39xX3exX60xX23xX22xX3xXexXe4xX59xX23xX1xX3xXcxX27fxX3xX82xX64xX3xXcxXc9xX23xX1xX3xXexX1xX296xX3xXbxX1xX59xXexX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX200xX27xX3eaxX23xX3xX4xX1xXaaxX15xX3xX1cxX10xX3xX23xX22xX3exX3fxX4xX3xX4xX1xXdxX260xX27xX3xX23xX13exX23xX3xX29axX23xX3xX5xXdxX260xX23xX3xXe7xX27xX6xX15xX3xX1cxX10xX3xX5xXaaxXdxX3xX39xX27xX55xXdxX3xXexX1xX10xXabxX3xX1cxX10xX3xX6xX23xX1xX3xX200xX27xX3eaxX23xX3xX43xX64xX3xX4xX47xX23xX22xX3xX39xX28axX23xX22xX3xXd3x6617xX23xX3xX46xX47xX23xX22xX3xXexX1xc1fbxXexX3xX5xX3exX23xX22xX3xX39xX59xX23xX1xX3xXexX68xXdxX3xXex7b98xXbxX3xX43xX64xXabxX3xX1xX6xXdxX3xX23xX22xX3exX60xXdxX3xXbxX1xX44xX3xX23x608cxX3xX23xX22xX28axXdxX3xX7xX6xX27xX3xX1cxX10xX15exX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxXabxX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXa4xX2a9xX4xX3xX23xX64xX15xXcdxX3xX6xX23xX1xX3xXa4xX13exX3xX152xX296xX23xX1xX3xX200xX27xX3eaxX23xX3xX4xX1xXabxX3xX1cxX10xX3xX4xX1xXaaxX15xX3xX43xX64xXabxX3xX39xX3exX60xX23xX22xX3xX5xX64xX23xX22xX3xXexX1xX27xX263xX4xX3xX1cxX276xX1afxX3xX28exX6xX1afxX3xXcxX1xX3exX3fxX23xX22xXcdxX3xX1cxXa5xX3xXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX152xX64xXdxX3xXc4xXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX82xX64xXccxX3xXexX1xX296xX3xXd3xXdexX3xX23xX22xXa5xX15exX3xX37xX3xX39xX35xXdxX3xXexX3exX3fxX23xX22xX24xX3xX28exX22xX27xX15xX292xX23xX3xX152xX296xX23xX1xX3xX29axX23xXcdxX3xX28exX22xX27xX15xX292xX23xX3xX2c5xXdxXb8xXexX3xX2caxX23xX1xX3xX43xX64xX3xX28exX22xX27xX15xX292xX23xX3xX200xX27xX15xX3xX82xXdxXb8xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX22xXaaxX4xX1xXcdxX3xX39xX59xX3xX39xX59xX23xX1xX3xXexX68xXdxX3xXexX3fbxXbxX3xX43xX64xXabxX3xX23xX22xX3exX60xXdxX3xX43xX64xX3xX39x5553xX27xX3xX200xX27xX3eaxX23xX3xX5xX64xX1afxX3xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX3fbxXexX3xX1cx9e4fxX27xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX39xXdxX3xX4xX3fbxXbxX3xX4x56b5xX27xX3xX31xX3xX23fxXb8xX23xX1xX3xX43xXdxXb8xX23xX3xX39xX6xX3xXf2xX1xXabxX6xX3xX82xX64xX3xXcxXc9xX23xX1xX15exX3xX29axX23xX3xX5xX3fbxX15xX3xX1cxX10xX3xX1afxX59xX15xX3xX43xX64xX3xX22xXdxX6xXabxX3xX4xX1xXabxX3xXd3xXaaxX23xX3xX5xX59xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX6xX1cxXdxXcdxX3xX39xX28axX23xX22xX3xXexX1xX60xXdxX3xX39xX3exX6xX3xX1cxX10xX3xX1afxX59xX15xX3xX43xX260xX3xX23xX1xX64xX15exX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxXabxX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXadxXaexX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX82xX64xX3xX23xX1xX640xX23xX3xX39xX3exX3fxX4xX3xXexXdxX23xX3xX39xXa5xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX276xX23xX22xX3xX1cxX59xX4xX3xX1afxXdxX23xX1xX3xX43xX64xX3xXd3xX62exXexX3xX22xX624xX23xX3xX37xX3xX39xX35xXdxX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xXexXe4xX13exX23xX15exX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxXabxX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX23fxX3exX68xX4xX3xX39xX76dxX27xXcdxX3xX4xX59xX4xX3xX39xX35xXdxX3xXexX3exX3fxX23xX22xX3xXexX1xXe1xX6xX3xX23xX1xX640xX23xX3xX1xX64xX23xX1xX3xX43xXdxX3xX7xX6xXdxX3xXexXe4xX59xXdxX3xX4x6507xX6xX3xX1afxX296xX23xX1xX3xX43xX64xX3xX4xX1xXabxX3xXe4x542bxX23xX22xX3xX46xXabxX3xX1afx4590xX27xX3xXexX1xX27xaf4cxX23xX3xX4xX59xX3xX23xX1xX901xX23xX3xX43xX68xXdxX3xX200xX27xX3eaxX23xX3xX23xX13exX23xX3xX22xX901xX15xX3xXe4xX6xX3xX7x9649xX3xX43xXdxXb8xX4xX3xXexXe4xX13exX23xX15exX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2caxX27xXexX1xXabxXe4xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXe4xXdxX22xX1xXexXaxX2exX23fxX59xX3xXcxX901xX23xX0xX73xXbxX2e
Bá Tân