Xét tuyển đại học năm 2016: Những điểm quan trọng thí sinh cần lưu ý
Năm nay, Bộ GD-ĐT đưa ra phương án thuận lợi hơn cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là phương án đăng ký xét tuyển trực tuyến. Với phương án này, thí sinh chỉ cần ngồi ở nhà hoặc trường học có kết nối mạng Internet là có thể đăng ký xét tuyển.
52f3xe2bexbcc4x9a6bx6e2exeaedxe1edx8889xfa0cxX7xc7a4xbf81xc5d5x675bx949dxe9fdxX5x6b70xXaxX3xX7xXexaec7xX5xX10xX9xXaxXexX10xaac2xXex8855xX6xX5xXdx636axb7c5x653fxX3x8690xb5caxX7xXexXdx8f95xX15x6c47xXaxb997xc8c0xe36bxXexX3xXexX27xX15xc70bxX23xX3x8737x5376xXdxX3xX1x76c5xX4xX3xX23xf99bxe8f5xX3x986axc696xX2xe9bfxX24xX3x9b89xX1xe454xX23xX22xX3xX3axXdxX37xX44xX3x6475xX27xX6xX23xX3xXexf304xX3fxX23xX22xX3xXexX1xc652xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xe109xX23xX3xX5x5aa9xX27xX3xc763xX0xa372xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5840xX10xX6xf8fcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4cxX43xX44xX3xX23xX6xX15xa16dxX3xe2c4xe53fxX3xe4cbx6347xX1ex9544xXcxX3xX3axX70xX6xX3xX5dxX6xX3xXbxX1xX70xe827xX23xX22xX3x65e6xX23xX3xXexX1xX27xb4e3xX23xX3xX5x83e8xXdxX3xX1xXc3xX23xX3xX4xX1xa7b6xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX43xX23xX22xX3x6b76xX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX5x9716xX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXc7xX23xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xXexX5dx76e9xX4xX3xXexX27xX15x96d7xX23x9f6dxX3xc6bcxb713xXdxX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXc7xX23xX3xX23xX100xX15xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1x8cd7xX3xX4xX6cxX23xX3xX23xX22xe539xXdxX3x60c1xX3xX23xX1xX100xX3xX1xXdaxbcf5xX4xX3xXexX5dxX70x72d1xX23xX22xX3xX1xX3fxX4xX3xX4xf486xX3xXeaxX126xXexX3xX23xb002xXdxX3xX44xX3bxX23xX22xX3xebd4xX23xXexX10xX5dxX23xX10xXexX3xX5xX100xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXb6xX37xX3xX1xXdxX37xX27xX3xX5dx9c30xX3xX1xXc3xX23xX3xb3c9x84c7xX3xX1c2xd5fcxX23xX3xX3axX1c3xX3xX23xX100xX15xXaexX3xXbxX1xX16axX23xX22xX3xX1c2xXdx55dfxX23xX3xX12ax8574xX12axX128xX12axX4cxX3xX4xX16axX3xX4xX27xXb1xX4xX3xXbxX1x87d8xX23xX22xX3xX1c2xX1c6xX23xX3x8474xXb3xe6d9xX128xXcxX1f7xX3xXcxX5dxX6cxX23xX3xX12axX43xX23xX3xX4cxX22xX1x864exX6xXaexX3xX1f5xX1xX16axX3x5538x59c0xX4xX3xXexX5dxX70xX153xX23xX22xX3xX210xX211xX4xX3x5540xX1x8aafxXdaxX3xXexX1xX64xX3xX1c2xX100xX3xX21fxXdxX37xX44xX3xX3axde2axX23xX1xX3xX4xX1xX1c6xXexX3xX5xX70xXd1xX23xX22xX3xX22xXdxXc7xXdaxX3xX87xX211xX4xX3x9159xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxf9c2xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXexX6x595bxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX5dxX22xXdxX23xX24xX3xX46xXbxX1cxX3xX6xX27xXexXdaxX2dxXaxX2fxX0xXexX25bxXdaxX87xX15xX2fxX0xXexX5dxX2fxX0xXexX87xX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX128xX25bxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX128xX1c2xX23xX75xX23xX10x879exX7xX75xX2xX49xX46xX47xX75x885fxX2adxX87xX2xX47xa67exXex6437x966fx5b30xX2xX5xX47xX128xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX10xXexX3xXexX27xX15xX10xX23xX3xX87xX6xXdxX3xX1xXdaxX4xX3xX23xX6xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX23xX1xX27xX23xX22xX3xX87xXdxX10xX44xX3xX57xX27xX6xX23xX3xXexX5dxXdaxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX6xX23xX3xX5xX27xX27xX3xX15xXaxX3xX75xX2fxX0xX75xXexX87xX2fxX0xX75xXexX5dxX2fxX0xXexX5dxX2fxX0xXexX87xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxXdaxX23xXaxX2fxX1f5xXb3xX1f7xX128xXcxX1f7xX3xXcxX5dxX6cxX23xX3xX12axX43xX23xX3xX4cxX22xX1xX208xX6xX0xX75xXbxX2fxX0xX75xXexX87xX2fxX0xX75xXexX5dxX2fxX0xX75xXexX25bxXdaxX87xX15xX2fxX0xX75xXexX6xX25bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX1f5xX12axX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX3xX30xXdxX23xX3xd265xX23xX22xX3xX4xX1xXdaxX3xX25bxXdxX126xXexX3xX4xX38fxX23xX22xX3xXexXc7xX4xX3xX4xX1xX27x719cxX23xX3xX25bxX231xX3xX4xX1xXdaxX3xXeax54c9xX3xXexX1xXdxX3xXcxX84xX1f5xXcxX3x8778xX27xX171xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX3axX6xX23xX22xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX4xX1xX148xX3xX3axX3bxXdaxX3xX4xXc7xX4xX3xX1f7xX153xX3xXb3xXb4xXb6xXcxXaexX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXexX1xX120xX4xX3xX1xXdxba02xX23xX3xX23xX1xX70xX3xXexX1xX126xX3xX23xX100xXdax9170xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fx88fcxX23xX22xX3xXcxX5dxX6cxX23xX3xX12axX43xX23xX3xX4cxX22xX1xX208xX6xX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX3xXb6xX126xX23xX3xXexX1xX161xXdxX3xX3axXdxX37xX44xX3xX23xX100xX15xXaexX3xX4xX38fxX23xX22xX3xXexXc7xX4xX3xX4xX1xX27xX3a8xX23xX3xX25bxX231xX3xX4xX1xXdaxX3xXeaxX3b3xX3xXexX1xXdxX3xXcxX84xX1f5xXcxX3xX3bexX27xX171xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX3axe365xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xXexX5dxXdxX37xX23xX3xXeaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX10xXdaxX3xX3axe780xX23xX22xX3xXeaxX126xX3xX1xXdaxX3bxX4xX1xX128xX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX3axX497xX3xX25bxX6xX23xX3xX1xX100xX23xX1xX3xX3axX6cxX15xX3xX3axd840xX3xX3bexX27xX15xX3xX4xX1xX126xX3xXexX1xXdxX3xX1c2xX100xX3xX4xXc7xX4xX3xX1c2xX43xX23xX3xX25bxX221xX23xX3xX1xX70xX12bxX23xX22xX3xX87xa9d6xX23xX3xX4xXc7xX4xX3xX1f7xX153xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxXaexX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX1xX3fxX4xX3xXexc016xX3xX4xX1x61ccxX4xX3xX4xX211xX44xX3xXexX1xXdxX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX4cxX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4xX16axX3xX3axXdxX37xX44xX3xX44xX12bxXdxX3xX5xX100xX3xX44xbe16xXdxX3xX3axX231xX6xX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXexX524xX3xX4xX1xX528xX4xX3xX44xXb1xXexX3xX4xX211xX44xX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xXaexX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX1xXdaxX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX148xX23xX1xX3xXeaxX1xXc7xX4xX3xX3axX37xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xf580xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXdaxX100xX23xX3xXexXdaxX100xX23xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xXexX1xXdxX3xXexX3bxXdxX3xXexX148xX23xX1xX3xX23xX1xX100xX128xX3xXb6xXdxX1c3xX27xX3xX23xX100xX15xX3xX4xc6cexX23xX22xX3xX5xX100xX3xX3axX37xX3xXexX3bxXdaxX3xX3axXdxX1c3xX27xX3xXeaxXdxX40exX23xX3xX4xX1xXdaxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX27xXcdxX23xX3xXexXdxX40exX23xX3xX1xXc3xX23xX128xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX1d9xX23xXaexX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX1c2xX1c3xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX148xX23xX1xX3xX3axX37xX3xXexX524xX3xX4xX1xX528xX4xX3xXexX1xXdxX128xX3xX4cxX1xX4exX23xX22xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX3axX497xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX22xXdxX6xXdaxX3xX23xX1xXdxX40exX44xX3xX1c2xX211xX3xX4xX1xX4d7xX3xXexX5dxX5b7xX3xX4xX211xX44xX3xXexX1xXdxX3xX3axX1c3xX27xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xXb0xXb1xX3xX5xX120xX6xX3xX4xX1xX3fxX23xX3xXeaxa31dxX3xX5xX70xc527xX23xX22xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX210xX1xXdaxX3xX3axX126xX23xX3xX23xX6xX15xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX497xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX87xX120xX3xXexX1xXdxX3xXcxX84xX1f5xXcxX3xX1cxXdaxX23xX22xX3xX1c2xX100xX3xX4xXc7xX4xX3xX1f7xX153xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX3axX6xX23xX22xX3xX5dxX100xX3xX7xXdaxXc7xXexX3xX4xXc7xX4xX3xX87xX4exX3xX5xXdxX40exX27xX3xX3axX37xX3xXexX5dxX70xX12bxX4xX3xX23xX22xX100xX15xX3xX46xX47xX75xX2b6xX3xX4xX1xX27xX15xX37xX23xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX4d7xX3xXexX5dxX5b7xX3xX4xX211xX44xX3xXexX1xXdxX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX210xXc7xX4xX3xX1f7xX153xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX1c2xX100xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX5efxX23xX22xX3xX3axX497xX3xXbxX1xX171xXdxX3xX1xXd1xXbxX3xX1c2xX12bxXdxX3xX23xX1xX6xX27xX3xX1cx6ceexX15xX3xX87xX120xX23xX22xX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXc7xX23xX3xXexX524xX3xX4xX1xX528xX4xX3xX4xX211xX44xX3xXexX1xXdxX3xX1c2xX100xX3xXexX5dxX5b7xX23xX1xX3x9d92xXb0xX4cxXb4xX3xXexX148xX23xX1xX75xXexX1xX100xX23xX1xX3xXbxX1xX171xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX1xX27xXb1xX4xX3xXexX5dxX27xX23xX22xX3xX70xXc3xX23xX22xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xX5xXcdxXbxX3xXb0xX6xX23xX3xX210xX1xX148xX3xX3axX3bxXdaxX3xXexX1xXdxX3xX153xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX148xX23xX1xX3xX3axX37xX3xXexX524xX3xX4xX1xX528xX4xX3xXexX171xXexX3xX4xX1xXdaxX3xXeaxX3b3xX3xXexX1xXdxX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX210xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX5efxX23xX22xX3xX3axX497xX3xX25bxXc7xXdaxX3xX4xXc7xXdaxX3xX1c2xX12bxXdxX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xXeaxX1xX221xXdaxX3xX7xXc7xXexX3xX1c2xX231xX3xXexX5dxX64xX3xX3axX15bxXexX3xX4xXc7xX4xX3xX3axXdxX37xX44xX3xXexX1xXdxX3xXexX3bxXdxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX148xX23xX1xX3xX4xX5efxX23xX22xX3xX23xX1xX70xX3xX25bxX171xX3xXexX5dxX64xX3xX5xX70xXd1xX23xX22xX3xX22xXdxXc7xXdaxX3xX1c2xXdxX1d9xX23xX3xX1c2xX1c3xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX148xX23xX1xX3xX3axX37xX3xX4xXdaxXdxX3xXexX1xXdxX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX128xX25bxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX128xX1c2xX23xX75xX23xX10xX2a5xX7xX75xX2xX49xX46xX47xX75xX2xX47xX49xX87xX2xX47xX2b2xX2b4x5428xX2b6xX2adxXexX2xX49xX2b6xX951xX5xX49xX128xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a5xXdxX87xXexX1xX24xX2b6xX2xX2b2xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX46xX2b5xX47xXbxX1cxX2dxX87xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX25bxX5xXdaxX4xXeaxX2dxX44xX6xX5dxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexXdaxX2dxX44xX6xX5dxX22xXdxX23xX1exX5dxXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexXdaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX10xXexX3xXexX27xX15xX10xX23xX3xX87xX6xXdxX3xX1xXdaxX4xX3xX23xX6xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX23xX1xX27xX23xX22xX3xX87xXdxX10xX44xX3xX57xX27xX6xX23xX3xXexX5dxXdaxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX6xX23xX3xX5xX27xX27xX3xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX87xXexX1xX27xX44xX25bxX3xX87xX1xXdxX87xX10xXaxX3xX75xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxXcxX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX148xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX4xX1c6xXbxX3xX2xX3xX22xXdxX1c6xX15xX3xX4xX1xX528xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xXexX1xXdxX3xX3axX37xX3xX23xXb1xXbxX3xX1c2xX100xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX1f5xX12axX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX3xX4cxX43xX44xX3xX23xX6xX15xXaexX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX23xX1xX4exX23xX22xX3xX3axXdxX37xX44xX3xX44xX12bxXdxX3xX23xX100xXdaxX3xX44xX100xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX6cxX23xX3xX5xX70xX27xX3xX73xXaexX3xXexX1xX70xX6xX3xX38fxX23xX22xX41cxX0xX75xXdxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX43cxX23xX22xX3xXcxX5dxX6cxX23xX3xX12axX43xX23xX3xX4cxX22xX1xX208xX6xX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX3xXb6xX171xXdxX3xX1c2xX12bxXdxX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX1c2xX100xXdaxX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX6cxX23xX3xX5xX70xX27xX3xX73xX3xX5xX100xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xXeaxX1xXdxX3xX4xX16axX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xXexX1xXdxX3xXcxX84xX1f5xXcxX3xX57xX27xX171xX4xX3xX22xXdxX6xXaexX3xX4xXc7xX4xX3xX10xX44xX3xX7x99d8xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX2xX3xX22xXdxX1c6xX15xX3xX4xX1xX528xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xXexX1xXdxX128xX3xXcxX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX87xb149xX23xX22xX3xX22xXdxX1c6xX15xX3xX4xX1xX528xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xX23xX100xX15xX3xX3axX37xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX44xX100xX3xX87xXbe4xX23xX22xX3xX3axX37xX3xX23xXb1xXbxX3xX1c2xX100xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxXbxX3xX1xX3fxX4xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXb6xX37xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX4xX6cxX23xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX23xXb1xXbxX3xX1xX150xX3xX7xXc3xX3xX1c2xX12bxXdxX3xX3axX6cxX15xX3xX3axX4d7xX3xX4xXc7xX4xX3xX22xXdxX1c6xX15xX3xXexX161xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX2b6xX3xX44xX100xX3xX4xX1xX148xX3xX4xX6cxX23xX3xX3axXdxX1c3xX23xX3xXexX1xX38fxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1c2xX100xXdaxX3xXbxX1xXdxX126xX27xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX1c2xX100xX3xX23xXb1xXbxX3xXbxX1xXdxX126xX27xX3xX23xX100xX15xX3xX1c2xX1c3xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX44xX100xX3xX44xX5b7xX23xX1xX3xX44xX27xX171xX23xX3xX1xX3fxX4xX3xX25bx8fc2xX23xX22xX3xX1xX5b7xX23xX1xX3xXexX1xX528xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xX3xX1xXdaxX15bxX4xX3xX57xX27xX6xX3xX3axX70xX161xX23xX22xX3xX25bxX70xX27xX3xX3axXdxX40exX23xX3xX1xX6xX15xX3xX25bxXd26xX23xX22xX3xX44xXb1xXexX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXexX1xX528xX4xX3xXeaxX1xXc7xX4xX3xX87xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX57xX27xX15xX3xX3axX231xX23xX1xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXcxX5dxXdaxX23xX22xX3xX3axXd1xXexX3xX179xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xXexX171xXdxX3xX3axX6xX3xX46xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX128xX3xd1bexX561xXdxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xXexX171xXdxX3xX3axX6xX3xX5xX100xX3xX46xX3xX23xX22xX100xX23xX1xX3xX249xX23xX1xX16axX44xX3xX23xX22xX100xX23xX1xX252xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX7xX171xX3xXexX1xX528xX3xXexX120xX3xX70xX27xX3xXexXdxX1d9xX23xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX1cxX126xXbxX3xXex59c6xX3xX2xX3xX3axX126xX23xX3xX46xX128xX3xXcxX5dxXdaxX23xX22xX3xX3axXd1xXexX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX25bxX524xX3xX7xX27xX23xX22xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xXexX171xXdxX3xX3axX6xX3xX5xX100xX3xX2b4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX128xX3xXde9xX561xXdxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xXexX171xXdxX3xX3axX6xX3xX5xX100xX3xX46xX3xX23xX22xX100xX23xX1xX3xX249xX23xX1xX16axX44xX3xX23xX22xX100xX23xX1xX252xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX7xX171xX3xXexX1xX528xX3xXexX120xX3xX70xX27xX3xXexXdxX1d9xX23xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX1cxX126xXbxX3xXexXe34xX3xX2xX3xX3axX126xX23xX3xX46xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fx79d9xX3xX44xX561xXdxX3xX3axXd1xXexX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xXaexX3xX7xX6xX27xX3xXeaxX1xXdxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axXdxX1c3xX27xX3xX4xX1xX148xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX40exX23xX3xX1c2xX3fxX23xX22xX3xX4xX4d7xX6xX3xX44xX5b7xX23xX1xX3xX23xX4exX6xX128xX3xX12axX5b7xX3xX1c2xXcdxX15xXaexX3xX4xXc7xX4xX3xX10xX44xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX5xX70xX27xX3xX73xX3xXexX1xXcdxXexX3xXeaxX6c4xX3xXexX5dxX70xX12bxX4xX3xXeaxX1xXdxX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX23xX22xX27xX15xX40exX23xX3xX1c2xX3fxX23xX22xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXb4xXdaxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXe34xX3xX3axXd1xXexX3xX179xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xXexX171xXdxX3xX3axX6xX3xX46xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX23xX1d9xX23xX3xX7xXba9xX3xX4xX16axX3xX23xX1xXdxX1c3xX27xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xXexX5dxX4afxX23xX22xX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX4xX221xX3xX46xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX128xX3xXb6xXdxX1c3xX27xX3xX23xX100xX15xX3xX7xXba9xX3xX87xX4fbxX23xX3xX3axX126xX23xX3xX1xXdxX40exX23xX3xXexX70xXd1xX23xX22xX3xe884xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX221xXdax8926xX3xX1c2xX100xX3xX22xX7ccxX15xX3xXeaxX1xX16axX3xXeaxX1xX43xX23xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX128xX3xX210xX1xX64xX23xX1xX3xX1c2xX5b7xX3xX1c2xXcdxX15xXaexX3xXb0xXb1xX3xX3axX70xX6xX3xX5dxX6xX3xX57xX27xX15xX3xX3axX231xX23xX1xX24xX3xX1f7xX6xX27xX3xXeaxX1xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX38fxX23xX22xX3xX25bxX171xX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX25bx5889xXexX3xX25bxX27xXb1xX4xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX1cxXc7xX4xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xX5xX100xX3xX7xXba9xX3xX1xX3fxX4xX3xX153xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX23xX100xXdaxX3xX25bxXd26xX23xX22xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX23xXb1xXbxX3xX25bxX221xX23xX3xX4xX1xX64xX23xX1xX3xX22xXdxX1c6xX15xX3xX4xX1xX528xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xXexX1xXdxX3xX1c2xX100xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX16axX128xX3xX4cxX1xX4exX23xX22xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX23xXb1xXbxX3xX7xXba9xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX4xXdaxXdxX3xX23xX1xX70xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX4xX16axX3xX23xX22xX27xX15xX40exX23xX3xX1c2xX3fxX23xX22xX3xX1xX3fxX4xX3xX1c2xX100xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX7xXba9xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX22xX3fxXdxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX16axX3xX1c2xX100xXdaxX3xX23xX1xXcdxXbxX3xX1xX3fxX4xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXb6xXdxX37xX44xX3xX3axX15bxX4xX3xX25bxXdxX40exXexX3xX5xX70xX27xX3xX73xX3xX5xX100xXaexX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX4xX1xX148xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX5dxX4afxX23xX22xX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX4xX221xX3xX46xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX44xX100xX3xX4xX221xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX5dxX4afxX23xX22xX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX1c2xX100xXdaxX3xX2xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX1c2xX4fbxX23xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX23xXb1xXbxX3xX22xXdxX1c6xX15xX3xX4xX1xX528xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX23xX3xXeaxX126xXexX3xX57xX27xX221xX3xXexX1xXdxX3xX1c2xX100xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX128xX3xXb6xXdxX1c3xX27xX3xX23xX100xX15xX3xX4xX5efxX23xX22xX3xX5xX100xX3xX3axX37xX3xX22xXdxX4afxXbxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX25bxXdxX126xXexX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX4xX1xX64xX23xX1xX3xX1cxXc7xX4xX3xX7xX171xX3xX5xX70xXd1xX23xX22xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xXba9xX3xX1xX3fxX4xX3xXexX3bxXdxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX44xX5b7xX23xX1xX3xX4xX5efxX23xX22xX3xX23xX1xX70xX3xX25bxXdxX126xXexX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX4x55e7xX23xX3xX25bxX6xXdaxX3xX23xX1xXdxX1d9xX27xX3xX4xX1xX148xX3xXexXdxX1d9xX27xX3xX3axX37xX3xX4xX38fxX23xX22xX3xX25bxX171xX3xX4xX1xXdaxX3xX3axXd1xXexX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX25bxX524xX3xX7xX27xX23xX22xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxXcxX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX221xXdxX3xXexX64xX4xX1xX3xX1c2xX100xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXexX1xX528xX3xX46xX3xXeaxX1xXdxX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX1f5xX12axX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX3xXb6xX37xX3xX22xXdxX221xX44xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1058xX221xXdaxX1064xX3xX1c2xX100xX3xXexX3bxXdaxX3xX3axXdxX1c3xX27xX3xXeaxXdxX40exX23xX3xXexX1xX27xXcdxX23xX3xX5xXd1xXdxX3xX4xX1xXdaxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX3axX497xX3xX3axX70xX6xX3xX5dxX6xX3xX23xX1xX4exX23xX22xX3xX22xXdxX221xXdxX3xXbxX1xXc7xXbxX3xX23xX100xXdaxXaexX3xXexX1xX70xX6xX3xX38fxX23xX22xX41cxX0xX75xXdxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX43cxX23xX22xX3xXcxX5dxX6cxX23xX3xX12axX43xX23xX3xX4cxX22xX1xX208xX6xX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX3xX210xX38fxX23xX22xX3xXexXc7xX4xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX1c2xX100xXdaxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX3axX497xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX5dxX4afxXexX3xXeaxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX40exX44xX3xXexXe34xX3xX23xX1xX4exX23xX22xX3xX25bxX1c6xXexX3xX4xXcdxXbxX3xXexX5dxXdaxX23xX22xX3xX23xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX2b6xX128xX3xX4cxX22xX27xX15xX1d9xX23xX3xX23xX1xX7ccxX23xX3xX4xX1xX64xX23xX1xX3xX22xX7ccxX15xX3xX5dxX6xX3xX23xX1xX4exX23xX22xX3xX25bxX528xX4xX3xX1cxX4afxX4xX3xXexX5dxXdaxX23xX22xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axXd1xXexX3xX2xX3xX23xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX2b6xX3xX5xX100xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xX5dxX4afxXexX1exX23xXb1xXbxX3xX1xX150xX3xX7xXc3xX3xX1c2xX100xX3xXexX1xX6xX15xX3xX3axX524xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX40exX23xX3xX1c2xX3fxX23xX22xX128xX3xX12axX5b7xX3xX1c2xXcdxX15xXaexX3xX4xX38fxX23xX22xX3xXexXc7xX4xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX23xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX57xX27xX15xX3xX3axX231xX23xX1xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX3axX524xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX40exX23xX3xX1c2xX3fxX23xX22xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXb6xX37xX3xX3axX221xX44xX3xX25bxX221xXdaxX3xX57xX27xX15xX1c3xX23xX3xX5xXd1xXdxX3xX4xX1xXdaxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xXexX1xX6xX15xX3xX1c2xX5b7xX3xX4xX1xXdaxX3xXbxX1xX31xXbxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1c2xX100xXdaxX3xX2xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX23xX1xX70xX3xX23xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX2b6xX128xX3xX4cxX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1c2xX100xXdaxX3xX46xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX249xX153xX3xX3axXd1xXexX3xX2xX252xX3xX1c2xX100xX3xX2b4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX153xX3xX4xXc7xX4xX3xX3axXd1xXexX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX25bxX524xX3xX7xX27xX23xX22xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX1d9xX23xXaexX3xXeaxX1xXdxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1c2xX100xXdaxX3xX46xX3xX1xX6xX15xX3xX2b4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xXexX1xX5b7xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX3axX171xXdxX3xX44xX15bxXexX3xX1c2xX12bxXdxX3xXexX5b7xX23xX1xX3xXexX5dxX3bxX23xX22xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1058xX221xXdaxX1064xX128xX3xX4cxX1xXd26xX44xX3xX22xX561xX3xXexX5dxXd1xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX22xXdxX221xXdxX3xX57xX27xX15xX126xXexX3xX1c2xX1c6xX23xX3xX3axX1c3xX3xX1058xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX221xXdaxX1064xXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX3axX497xX3xX3axX70xX6xX3xX5dxX6xX3xX44xXb1xXexX3xX7xX171xX3xX22xXdxX221xXdxX3xXbxX1xXc7xXbxX24xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXcxX1xX528xX3xX23xX1xX1c6xXexXaexX3xXexX5dxXdaxX23xX22xX3xXbxX1xXdxX126xX27xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xXaexX3xXb0xXb1xX3xX15xX1d9xX27xX3xX4xX6cxX27xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX3axXdxX1c3xX23xX3xXexX1d9xX23xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXexX1xX528xX3xX46xX3xX44xX100xX3xX4xXc7xX4xX3xX10xX44xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX3xXb4xX120xX6xX3xXexX5dxX1d9xX23xX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX23xX100xX15xXaexX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xX87xX120xX3xX3axXdaxXc7xX23xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xXba9xX3xX1xX3fxX4xX3xX153xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX44xX5b7xX23xX1xX3xX1xX6xX15xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xXexX1xX528xX3xX46xX128xX3xXb6xX7ccxX15xX3xX5xX100xX3xX4xXc3xX3xX7xX153xX3xX57xX27xX6xX23xX3xXexX5dxX3fxX23xX22xX3xX3axX37xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX5xX3fxX4xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1058xX221xXdaxX1064xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXcxX1xX528xX3xX1xX6xXdxXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX4xX5efxX23xX22xX3xX4xX1xXdaxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xX5xXcdxXbxX3xX4xXc7xX4xX3xX23xX1xX16axX44xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX3xX12axX1c3xX3xX23xX22xX27xX15xX1d9xX23xX3xXexX10e8xX4xXaexX3xX23xX1xX16axX44xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX4xX16axX3xX5xX70xXd1xX23xX22xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXexX1xX6xX44xX3xX22xXdxX6xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX4xX100xX23xX22xX3xX5xX12bxX23xX3xXexX1xX5b7xX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xX5xX3fxX4xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1058xX221xXdaxX1064xX3xX7xXba9xX3xXexX1xX27xXcdxX23xX3xX5xXd1xXdxX3xX1xXc3xX23xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX12axXdxX40exX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xX3xX7xXba9xX3xXeaxX126xXexX3xXexX1xX4afxX4xX3xXexX5dxX70xX12bxX4xX3xX2xX3xX23xX22xX100xX15xX3xXexX1xX10xXdaxX3xXexX1xX161xXdxX3xX1xX3bxX23xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX1f5xX12axX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX3xXcxX1xX70xX6xX3xX38fxX23xX22xXaexX3xX23xX1xXdxX1c3xX27xX3xX23xX22xX70xX161xXdxX3xX5xXdaxX3xX23xX22xX3bxXdxX3xX1xX3bxX3xXexX6cxX23xX22xX3xX4xXc3xX3xX7xX153xX3xX4xX38fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX40exX3xXexX1xX38fxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX4d7xX6xX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xXexX1xX38fxX23xX22xX3xX7xX27xX171xXexX3xX7xXba9xX3xX1cxX221xX15xX3xX5dxX6xX3xXexX5b7xX23xX1xX3xXexX5dxX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXba9xX23xX3xX44xX3bxX23xX22xX3xX179xX23xXexX10xX5dxX23xX10xXexXaexX3xX5xX100xX44xX3xX221xX23xX1xX3xX1xX70xX153xX23xX22xX3xX3axX126xX23xX3xX57xX27xXc7xX3xXexX5dxX5b7xX23xX1xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX128xX3xX43cxX23xX22xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xX22xXdxX221xXdxX3xXexX1xX64xX4xX1xX3xX5dxX1bcxX3xX1xXc3xX23xX3xX1c2xX1c3xX3xX1c2xX1c6xX23xX3xX3axX1c3xX3xX23xX100xX15xX41cxX0xX75xXdxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX43cxX23xX22xX3xXcxX5dxX6cxX23xX3xX12axX43xX23xX3xX4cxX22xX1xX208xX6xX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX3xX4cxX43xX44xX3xX23xX6xX15xXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX3axX70xX6xX3xX5dxX6xX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXc7xX23xX3xXexX1xX27xXcdxX23xX3xX5xXd1xXdxX3xX1xXc3xX23xX3xX4xX1xXdaxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX5xX100xX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXc7xX23xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xX128xX3xX12axX12bxXdxX3xXbxX1xX70xXc3xX23xX22xX3xXc7xX23xX3xX23xX100xX15xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX148xX3xX4xX6cxX23xX3xX23xX22xX150xXdxX3xX153xX3xX23xX1xX100xX3xX1xXdaxX15bxX4xX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX16axX3xXeaxX126xXexX3xX23xX171xXdxX3xX44xX3bxX23xX22xX3xX179xX23xXexX10xX5dxX23xX10xXexX3xX5xX100xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxXb6xX37xX3xX3axX221xX44xX3xX25bxX221xXdaxX3xX4xXc3xX3xX7xX153xX3xX1xX3bxX3xXexX6cxX23xX22xX3xX4xX38fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX40exX3xXexX1xX38fxX23xX22xX3xXexXdxX23xXaexX3xXb0xXb1xX3xXb3xXb4xX1exXb6xXcxX3xX7xXba9xX3xXbxX1xX171xXdxX3xX1xXd1xXbxX3xX1c2xX12bxXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX38fxX23xX22xX3xXexX15xXaexX3xXexXcdxXbxX3xX3axXdaxX100xX23xX3xX1c2xXdx7cc3xX23xX3xXexX1xX38fxX23xX22xX3xX3axX221xX44xX3xX25bxX221xXdaxX3xX3axX70xX161xX23xX22xX3xXexX5dxX27xX15xX1c3xX23xX3xX179xX23xXexX10xX5dxX23xX10xXexX3xXexX1xX38fxX23xX22xX3xX7xX27xX171xXexXaexX3xX22xXdxX221xX44xX3xXexX1xXdxX37xX27xX3xXexX171xXdxX3xX3axX6xX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xXexX10e8xX4xX3xX23xX22xX1xXba9xX23xX3xX44xX3bxX23xX22xX128xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX1d9xX23xXaexX3xX23xX22xXdaxX100xXdxX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xXaexX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1c2xX4fbxX23xX3xX3axX70xXd1xX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX57xX27xX6xX3xX25bxX70xX27xX3xX3axXdxX40exX23xX3xX1xX6xX15xX3xX4xXc7xX4xX3xX1xX5b7xX23xX1xX3xXexX1xX528xX4xX3xXeaxX1xXc7xX4xX3xX87xXdaxX3xXexX5dxX70xX161xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX3fxX4xX3xX57xX27xX15xX3xX3axX231xX23xX1xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX4cxX1xXd26xX44xX3xX22xXdxX221xX44xX3xX5dxX4d7xXdxX3xX5dxXdaxX3xX4xX1xXdaxX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xXdxX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xX3xX3axX70xXd1xX4xXaexX3xX87xX120xX3xXeaxXdxX126xX23xX3xX1c2xXdxX40exX4xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xX3xX7xXba9xX3xXeaxX126xXexX3xXexX1xX4afxX4xX3xXexX5dxX70xX12bxX4xX3xX2xX3xX23xX22xX100xX15xX3xX7xXdaxX3xX1c2xX12bxXdxX3xXexX1xX161xXdxX3xX1xX3bxX23xX3xX3axX43xX23xX22xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX128xX3xX4cxX1xX70xX3xX1c2xXcdxX15xXaexX3xX23xX126xX27xX3xXexX1xX64xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXeaxX1xX38fxX23xX22xX3xXeaxX231xXbxX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xX1cxX31xXexX3xXexX27xX15xX37xX23xX3xX25bxXd26xX23xX22xX3xX1xX5b7xX23xX1xX3xXexX1xX528xX4xX3xXexX5dxX120xX4xX3xXexX27xX15xX126xX23xX3xXexX1xX5b7xX3xX1c2xX4fbxX23xX3xX4xX16axX3xXexX1xX37xX3xX3axX43xX23xX22xX3xXeaxX73xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX1xX5b7xX23xX1xX3xXexX1xX528xX4xX3xXeaxX1xXc7xX4xX128xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fxX0xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX1f5xX12axX24xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xX25bxX2fxX0xXdxX2fxX3xX30xXdxX23xX3xX4xX221xX44xX3xXc3xX23xX3xX38fxX23xX22x6c2dxX128xX75xX128xX0xX75xXdxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xXdaxX27xX5dxX4xX10xXaxX2fxX0xXdxX2fxXcxX1xX10xXdaxX3xX12axX1ddxX12axX0xX75xXdxX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xXdaxX87xX15xXaxX2fx77b7xX0xX75xXbxX2f