Australia lập kỷ lục mới về chuyến bay thẳng dài nhất thế giới
Hãng hàng không quốc gia Qantas của Australia ngày 20/10 đã hoàn thành chuyến bay chở khách có hành trình bay thẳng được ghi nhận là dài nhất thế giới.
65dex7206xc4f7xde5exf181xc55axfd39xf080x7993xX7xf53axab03xb054xa4dbxd812xf01cxX5xcad6xXaxab8axc029xf776xX7xXex745axX6xX5xXdxX6xX3xX5xe972xXbxX3x95eaxa063xX3xX5xc91bxX4xX3xf8c8xa197xXdxX3xd2abxd946xX3xX4xX1xX14xf256xcb08xd480xX3xc8aexX6xX32xX3xXexX1x7e57xX34x75baxX3xbdccxa274xXdxX3xX34xX1x7361xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxX0x98bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7612xX10xX6xX40xXaxX12xX61x73e6xX34xX3exX3xX1xX41xX34xX3exX3xX21xX1xa515xX34xX3exX3x8608xX14xe32exX4xX3xX3exXdxX6xX3xc302xX6xX34xXexX6xX7xX3xX4xead4xX6xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX34xX3exX41xX32xX3x9179x98d6xX52xX2xX9bxX3x6f43xX68xX3xX1xbd55xX41xX34xX3xXexX1xX41xX34xX1xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX4xX1xfae8xX3xX21xX1x8184xX4xX1xX3xX4xc637xX3xX1xX41xX34xX1xX3xXexX17xa939xX34xX1xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xXa0xcf33xf11bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX34xX1xX1exX34xX3xX5xX41xX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxe055xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx853dxXa4xX40xX32xXaxX12xd20exX25xX3xXexX1xe210xc344xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX28xX6xX34xX3exX3xX7xX79xX3xX1xXdx7226xX14xX3xX80xaf19x7555xa210xX135xa72dxX3xX4xX88xX6xX3xX1xX68xX34xX3exX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX3xX2cxX29xXdxX3x9bc1xX138xX3xX1xX41xX34xX1xX3xX21xX1xXbfxX4xX1xX119xX3xXa0xX68xX3xce8dxX14xX46xXexX3xXbxX1xXbfxXexX3xXex6967xX3xade8xX10xaad5xX3xfbf1xXa4xX17xX21xX119xX3xe2a5x7f91xX3xXa0xX33xX34xX3xf304xX32xX40xX34xX10xX32xX119xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX2cxX41xX3xX2cxXdcxXddxXexX3xX77xX14xX6xX3xX2xdf03xXfdxX9axX9bxX9bxX3xX21xX28xX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xX2xX138xX3xXexXdxX33xX34xX3exX3xX2xX19dxX3xXbxX1x8f24xXexX3xX28xX41xX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xX4xe255xX34xX3xXbxX1x72e6xXdxX3xXexXdxX33xXbxX3xX34xX1xXdxf7c7xX34xX3xX5xXdxX130xX14xX3xX3exXdxa137xX6xX3xX4xX1xX16bxX34xX3exXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa4xX34xXexX10xX34xXexXdxX28xX3exXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX160xXexc38bxX6xX5xXdxX3exX34xde9dxX3xX4xX10xX34xXexX10xX17xa9c5xXaxX12xX0xXexX36xXa4xX40xX32xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX40xX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX16fxXdxXbxX10xX36xXa4xX160xXaxX3xX1xX17xX10xfa20xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX219xX52xX52xXdxX28xX6xX3exX10xX7xXfdxX2cxXa4xX2cxXfdxX2cxX34xX52xX16fxX138xX138xX9bxX52xX14xXbxX5xXa4xX6xX40xX10xX40xX52xX14exX36xXbxX40xX32x6e2exX32xX21xXa4xX5xX77xX52xX9axX9bxX2xX138x9cc2xX2xX9bxX281xX9axX9bxX52xX36xX6xX32xXexX1xX6xX34xX3exX281xX14xXdxX32xX5xXfdxde7bxXbxX3exXaxX12xX0xXdxX28xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX28xX7xX213xXbxX1xXa4xXexXa4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxX3xX1xXcdxX34xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfdxX36xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX34xX1xXfdxX2cxX34xX52xX34xX10xX16fxX7xX52xX2xX138xX14exX2xX52xX2xX9bxbe87xX40xX9bxX9axX2xX14exX322xX9axX14exXexX2xX136xX19dxX138xX5xX2xXfdxX296xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX213xXbxX1xXa4xXexXa4xX213xXa4xX17xXdxX3exXdxX34xX6xX5xX213xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX219xX52xX52xXdxX28xX6xX3exX10xX7xXfdxX2cxXa4xX2cxXfdxX2cxX34xX52xX14xXbxX5xXa4xX6xX40xX10xX40xX52xX14exX36xXbxX40xX32xX276xX32xX21xXa4xX5xX77xX52xX9axX9bxX2xX138xX281xX2xX9bxX281xX9axX9bxX52xX36xX6xX32xXexX1xX6xX34xX3exX281xX14xXdxX32xX5xXfdxX296xXbxX3exXaxX3xX40xX6xXexX6xX213xX40xX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXfdxX3xcffbxX34xX1xX219xX3xc3ecxX10xX14xXexX10xX17xX7xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXexX40xX12xX0xX52xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX40xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX160xXexX213xX6xX5xXdxX3exX34xX219xX3xX4xX10xX34xXexX10xX17xX221xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxXa4xX34xXaxX12xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXfdxX3xX42axX34xX1xX219xX3xX42fxX10xX14xXexX10xX17xX7xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX40xX12xX0xX52xXexX17xX12xX0xX52xXexX36xXa4xX40xX32xX12xX0xX52xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX40xX32xXaxX12xXcx86a1xX34xX3exX3xecf4xXdxXbfxX28xX3xXa0xX79xX4xX3xXa0xXdxX2dxX14xX3xX1xX41xX34xX1xX3xX1xX68xX34xX3exX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX3xX73xX34xX3exX3xX13xX5xX6xX34xX3xa701xXa4xX32xX4xX10xX3xX3exd4c1xXdxX3xXa0x94ecxX32xX3xX5xX41xX3xX36xXdcxX29xX4xX3xX34xX3exXa4x7dc0xXexX3xX5xf1b8xX4xX1xX3xX7xaaa0xX3xX7x6badxX3xX28xXbbxX3xX17xX6xX3xX4xae2bxX3xX1x8aa9xXdxX3xXexX1xX41xX34xX1xX3xX4xX73xX34xX3exX3xX2cxX2dxX3xXexX1xXdcxX556xX34xX3exX3xX28xd79axXdxX3xX1xX41xX34xX3exX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xXexXdcxX556xX34xX3exX3xX5xX6xXdxXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX40xX32xXaxX12xebbdxX34xX3exX3xX34xXc4xXdxX219xX3xaa01xea23xX533xX32xX3xX5xX41xX3xX28xX559xXexX3xX21xX1xXa4xX1ccxX34xX1xX3xX21xX1xbc29xX4xX3xX5xX545xX4xX1xX3xX7xX54axX3xXexX1xa747xX4xX3xX7xX5d0xX3xXa0xX79xXdxX3xX2cxX29xXdxX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX119xX3xX28xX559xXexX3xX21xX1xXa4xX1ccxX34xX1xX3xX21xX1xX5c3xX4xX3xX5xX545xX4xX1xX3xX7xX54axX3xXexX1xX5d0xX4xX3xX7xX5d0xX3xXa0xX79xXdxX3xX2cxX29xXdxX3xX1xX41xX34xX3exX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX2cxX41xX3xX5xX41xX3xX28xX559xXexX3xX21xX1xXa4xX1ccxX34xX1xX3xX21xX1xX5c3xX4xX3xX5xX545xX4xX1xX3xX7xX54axX3xXexX1xX5d0xX4xX3xX7xX5d0xX3xX4xX1xXa4xX3xX34xX3exX41xX34xX1xX3xX1xX41xX34xX3exX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXfdxX3xX113xX1xX1baxX34xX3exX3xXexX73xXdxX3xX5xX41xX3xX1xX68xX34xX3exX3xX1xX41xX34xX3exX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xXexX1xXdcxX556xX34xX3exX3xX28xX572xXdxX3xXa0xX1c7xX14xX3xXexXdxX1d7xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xXexX16bxX3xX16dxX10xX16fxX3xX171xXa4xX17xX21xX3xXa0xX33xX34xX3xX17exX32xX40xX34xX10xX32xX119xX3xXa0xX533xX32xX3xX5xX41xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX54axX3xX34xX3exX1xXdxX130xX28xX3xXa0xX1c7xX14xX3xXexXdxX1d7xX34xX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xX7xX79xX3xX276xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX34xfc81xX28xX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xX28xX559xXexX3xX40xX5d0xX3xXbfxX34xX3xX4xX88xX6xX3xX4xX1xX1baxX34xX3exX3xXexX73xXdxXfdxX3xX17exX6xX14xX3xX21xX1xXdxX3xX4xXc4xX3xXa0xX88xX3xX40xX1e1xX3xX5xXdxX130xX14xX119xX3xX4xX1xX1baxX34xX3exX3xXexX73xXdxX3xX7xX54dxX3xXa0xXdcxX6xX3xX17xX6xX3xX4xXbfxX4xX3xX21xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX34xX3exX1xX545xX3xX2cxX2dxX3xX4xXbfxX4xX1xX3xX21xXdxX118xX28xX3xX7xXa4xXbfxXexX3xX7xX5d0xX3xX28xX130xXexX3xX28xadc1xXdxX3xX4xX88xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX73xX34xX3exX119xX3xX4xbcbdxX34xX3exX3xX34xX1xXdcxX3xX4xXbfxX4xX3xXexXbfxX4xX3xXa0xX559xX34xX3exX3xX1ccxX34xX1xX3xX1xXdcxXbbxX34xX3exX3xXa0xX33xX34xX3xX7x96b4xX4xX3xX21xX1xX76fxX10xX3xX4xX88xX6xX3xX1xX41xX34xX1xX3xX21xX1xXbfxX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3xX36xX6xX32xX3xXa0xXdcxf333xX34xX3exX3xX40xX41xXdxXfdxX3xa8bexXdxX130xX4xX3xX21xXdxX118xX28xX3xX7xXa4xXbfxXexX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xX34xX1xX1e1xX34xX3exX3xX2cxX46xX34xX3xXa0xX2dxX3xXa0xXc4xX3xX7xX54dxX3xX3exXdxX1baxXbxX3xX4xX1xX1baxX34xX3exX3xXexX6xX3xX4xX1ccxX28xX3xXexX1xX46xX32xX3xX34xX1xX1e1xX34xX3exX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX40xX41xXdxX3xXexX17xXbbxX3xX34xX1d7xX34xX3xX34xX3exX5c3xX34xX3xX1xX556xX34xX119xX3xXexX1xXa4xX1ccxXdxX3xX28xXbfxXdxX3xX1xX556xX34xX3xX17xX46xXexX3xX34xX1xXdxX2dxX14x749dxXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX40xX32xXaxX12xX5afxX118xX3xX4xXc4xX3xXexX1xX118xX3xXexX1xX14xX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xX40xX1e1xX3xX5xXdxX130xX14xX3xXexX16bxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX119xX3xX1xX68xX34xX3exX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX3xXa0xX68xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xXddxXbxX3xX2cxX29xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX17xXdcxX7c6xX34xX3exX3xXa0xX572xXdxX3xX1xX52fxX4xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xXa0xX118xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX40x8d2axXdxX3xX2cxX41xX3xXa0xXbfxX34xX1xX3xX3exXdxXbfxX3xX7xX5d0xX3xX28xX130xXexX3xX28xX76fxXdxX3xX7xX6xX14xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX40xX41xXdxX3xX1ccxX34xX1xX3xX1xXdcxXbbxX34xX3exX3xXa0xX33xX34xX3xX7xX7a5xX4xX3xX21xX1xX76fxX10xX3xX1xX41xX34xX1xX3xX21xX1xXbfxX4xX1xX3xX2cxX41xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX41xX34xX1xX3xXa0xXa4xX41xX34xX3xX34xX1xXdcxX3xXexX1xX33xX3xX34xX41xXa4xX119xX3xX21xX1xXdxX3xX1xX52fxX3xXa0xXdxX3xX77xX14xX6xX3xX4xXbfxX4xX3xX21xX1xX14xX3xX2cxX5d0xX4xX3xX4xXc4xX3xX34xX1xXdxX2dxX14xX3xX28xX1baxXdxX3xX3exXdxX7c6xX3xX21xX1xXbfxX4xX3xX34xX1xX6xX14xXfdxX3xa8edxX1xb503xX6xX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX3xX21xX1xX3cxX34xX3exX3xXa0xX545xX34xX1xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX34xX41xX32xX3xX4xX1xa544xX3xX5xX41xX3xX28xX559xXexX3xXbxX1xX1c7xX34xX3xX4xX88xX6xX3xX77xX14xXbfxX3xXexX17xXcdxX34xX1xX3xXexX1xX54axX3xX34xX3exX1xXdxX130xX28xX3xX34xX1xX6f8xX28xX3xXa0xX1ccxX28xX3xX36xX1ccxXa4xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xX2cxX1exX34xX3xX1xX41xX34xX1xX3xX6xX34xX3xXexXa4xX41xX34xXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX40xX32xX3xXbxX113xX10xX34xXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX28xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1xX14xX28xX36xX3xXdxX113xX10xX34xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX40xXexX1xX219xX3xX19dxX2xX322xXbxX160xX221xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX219xX3xX14exX2xX9bxXbxX160xX221xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfdxX36xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX34xX1xXfdxX2cxX34xX52xX34xX10xX16fxX7xX52xX2xX138xX14exX2xX52xX2xX9bxX322xX40xX9bxX9axX2xX14exX276xX322xX19dxXexX9axX2xX9bxX14exX19dxX5xX9bxXfdxX296xXbxX3ex91bdxX17xX9xX14exX19dxX9bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX40xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX975xX1xXa4xXexXa4xX113xX177xX17exX281xX113xX6xXbxXexXdxXa4xX34xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxXa4xX34xXaxX3xX40xX6xXexX6xX213xXbxX5xX6xX4xX10xX1xXa4xX5xX40xX10xX17xX9xXax7623xX34xX1xX1exXbxX3xX4xX1xX1baxX3xXexX1xX977xX4xX1x67c5xXaxX12xX113xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX4xX88xX6xX3xX1xX68xX34xX3exX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX3xXexX16bxX3xX16dxX10xX16fxX3xX171xXa4xX17xX21xX3xXa0xX33xX34xX3xX17exX32xX40xX34xX10xX32xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXfdxX3xX42axX34xX1xX219xX3xX113xX16dxX16dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX40xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX40xX32xXaxX12xXcxX17xXdcxX29xX4xX3xXa0xXc4xX119xX3xX61xXdxX130xXbxX3xX1xX559xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX73xX34xX3exX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX2cxX41xX3xX77xX14xX79xX4xX3xXexX33xX3xXa0xX68xX3xX36xX41xX32xX3xXexX76fxX3xX77xX14xX6xX34xX3xX34xX3exX572xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2cxXdxX130xX4xX3xX5xXdxX130xX14xX3xX4xXbfxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX73xX34xX3exX3xX4xXc4xX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xX34xX3exX1xX9a1xX3xX34xX3exX556xXdxX3xXa0xX1c7xX32xX3xXa0xX88xX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xX34xX1xX1e1xX34xX3exX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX7xXdxX1d7xX14xX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xXdcxX3xX2cxX1exX32xX3xXa0xX118xX3xX40xX14xX32xX3xXexX17xXcdxX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xX21xX1xX1ccxX3xX34xe5e7xX34xX3exX3xX5xX41xX28xX3xX2cxXdxX130xX4xX3xXexX79xXdxX3xXa0xX6xX3xX1xX6xX32xX3xX21xX1xX73xX34xX3exXfdxX3xcecbxXa4xX3xXa0xXc4xX119xX3xX61xXdxX130xXbxX3xX1xX559xXdxX3xX34xX41xX32xX3xXa0xX68xX3xX21xX1d7xX14xX3xX3exX52fxXdxX3xXexX1xX5d0xX4xX3xX1xXdxX130xX34xX3xX34xX3exX1xXdxX1d7xX34xX3xX4xX7a5xX14xX3xX21xX1xXa4xX6xX3xX1xX52fxX4xX3xX40xX41xXdxX3xX1xX572xX34xX3xX2cxX2dxX3xX1ccxX34xX1xX3xX1xXdcxXbbxX34xX3exX3xX2cxX29xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX73xX34xX3exXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX40xX32xXaxX12xX16dxXc60xX28xX3xX34xX3exXa4xXbfxXdxX119xX3xX80xX6xX34xXexX6xX7xX3xXa0xX68xX3xX3exXdxX29xXdxX3xXexX1xXdxX130xX14xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xXa0xX1c7xX14xX3xXexXdxX1d7xX34xX3xXexX16bxX3xXexX1xX41xX34xX1xX3xXbxX1xX79xX3xX975xX10xX17xXexX1xX119xX3xX28xXdxX2dxX34xX3xXcxX533xX32xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xXa0xX33xX34xX3xXexX1xX88xX3xXa0xX73xX3x6b13xXa4xX34xX40xXa4xX34xX3xX4xX88xX6xX3xX13xX34xX1xX3xX21xde37xXa4xX3xX40xX41xXdxX3xX2xX135xX3xXexXdxX33xX34xX3exX3xX2cxX41xX3xX5xX41xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xX2cxX41xXa4xX3xXexX1xX7c6xXdxX3xXa0xXdxX118xX28xX3xXa0xXc4xXfdxX3xX61xX68xX34xX3exX3xX1xX41xX34xX3exX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xX34xX41xX32xX3xX4xX781xX34xX3exX3xXa0xX6xX34xX3exX3xXexX1xX54axX3xX34xX3exX1xXdxX130xX28xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX40xX41xXdxX3xX21xX1xXbfxX4xX119xX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xXa0xXc4xX3xX4xXc4xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX160xX14xX46xXexX3xXbxX1xXbfxXexX3xXexX16bxX3xXd5fxXa4xX34xX40xXa4xX34xX3xXexX29xXdxX3xX17exX32xX40xX34xX10xX32xX119xX3xX34xX1xX6f8xX28xX3xX160xX10xX28xX3xX160xXd6fxXexX3xX2cxXdxX130xX4xX3xXexX17xXdxX118xX34xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX40xX545xX4xX1xX3xX2cxX25xX3xX36xX6xX32xX3xXa0xXdcxX7c6xX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xXexX16bxX3xX177xX178xX3xX2cxX41xX3xX13xX34xX1xX3xXexX29xXdxX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xXfdxX52xXfdxX0xX52xXbxX12xX0xX40xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX17xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX12xX0xX7xXexX17xXa4xX34xX3exX12xXcxXdxX34xX3xX5xXdxX1d7xX34xX3xX77xX14xX6xX34xX219xX0xX52xX7xXexX17xXa4xX34xX3exX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX213xXexX1xX14xX28xX36xX213xX6xX34xX40xX213xX7xX6xXbxXa4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16dxX1xX1e1xX34xX3exX3xXa0xXdxX2dxX14xX3xX21x75c3xX3xXexX1xX1baxX3xX2cxX2dxX3x8bf1xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX500xX14xXdxX34xX34xX10xX7xX7xX3xXcxX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxX3xX34xXc60xX28xX3xX9axX9bxX2xX138xXaxX3xX1xX17xX10xX24axX9xXaxX52xX2cxX6xX34xX213xX1xXa4xX6xX213xX3exXdxX6xXdxX213xXexX17xXdxX52xX34xX1xX14xX34xX3exX213xX40xXdxX10xX14xX213xX21xX32xX213xXexX1xX14xX213xX2cxX10xX213xX21xX32xX213xX5xX14xX4xX213xX3exX14xXdxX34xX34xX10xX7xX7xX213xXexX1xX10xX213xX3exXdxXa4xXdxX213xX34xX6xX28xX213xX9axX9bxX2xX138xX52xX2xX135xX19dxX136xX2xX276xXfdxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX3exX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX28xX10xX40xXdxX6xX52xX2xX9axX9bxX52xX34xX10xX16fxX7xX52xX2xX138xX276xX9bxX52xX2xX9bxX322xX40xX276xX9bxX138xX2xX2xX276xX136xXexX9axX276xX14exX19dxX5xX2xXfdxX296xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX40xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX17xXa4xX34xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16dxX1xX1e1xX34xX3exX3xXa0xXdxX2dxX14xX3xX21xXeeaxX3xXexX1xX1baxX3xX2cxX2dxX3xXef3xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX500xX14xXdxX34xX34xX10xX7xX7xX3xXcxX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxX3xX34xXc60xX28xX3xX9axX9bxX2xX138xXaxX3xX1xX17xX10xX24axX9xXaxX52xX2cxX6xX34xX213xX1xXa4xX6xX213xX3exXdxX6xXdxX213xXexX17xXdxX52xX34xX1xX14xX34xX3exX213xX40xXdxX10xX14xX213xX21xX32xX213xXexX1xX14xX213xX2cxX10xX213xX21xX32xX213xX5xX14xX4xX213xX3exX14xXdxX34xX34xX10xX7xX7xX213xXexX1xX10xX213xX3exXdxXa4xXdxX213xX34xX6xX28xX213xX9axX9bxX2xX138xX52xX2xX135xX19dxX136xX2xX276xXfdxX1xXexX28xXaxX12xX16dxX1xX1e1xX34xX3exX3xXa0xXdxX2dxX14xX3xX21xXeeaxX3xXexX1xX1baxX3xX2cxX2dxX3xXef3xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX500xX14xXdxX34xX34xX10xX7xX7xX3xXcxX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxX3xX34xXc60xX28xX3xX9axX9bxX2xX138xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX17xXa4xX34xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xXcxX17xXa4xX34xX3exX3xX34xXc60xX28xX3xX9axX9bxX2xX138xX3xX34xX41xX32xX119xX3xXa0xX68xX3xX4xXc4xX3xXexX1xX1d7xX28xX3xX34xX1xXdxX2dxX14xX3xXef3xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX500xX14xXdxX34xX34xX10xX7xX7xX3xXcxX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xX160xXbfxX4xX3xX5xX1exXbxX119xX3xXexX17xXa4xX34xX3exX3xXa0xXc4xX119xX3xX4xXc4xX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xX977xXexX3xX34xX1xX1e1xX34xX3exX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX21xX1xXbfxX3xX5xX572xX3xX5xbb35xX34xX3exXfdxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX40xXdxX2cxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX41xX34xX1xX3xXexX17xXcdxX34xX1xX3xX17xX6xX3xXa0xX7c6xXdxX3xX4xX88xX6xX3xX1xX559xXbxX3xXa0xX10xX34xX3xX28xXbfxX32xX3xX36xX6xX32xXaxX3xX1xX17xX10xX24axX9xXaxX52xX21xX1xXa4xX6xX213xX1xXa4xX4xX52xX1xX6xX34xX1xX213xXexX17xXdxX34xX1xX213xX17xX6xX213xX40xXa4xXdxX213xX4xX14xX6xX213xX1xXa4xXbxX213xX40xX10xX34xX213xX28xX6xX32xX213xX36xX6xX32xX52xX2xX135xX19dxX9axX9bxX9bxXfdxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX3exX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX28xX10xX40xXdxX6xX52xX2xX9axX9bxX52xX34xX10xX16fxX7xX52xX2xX138xX9axX136xX52xX2xX9bxX136xX40xX19dxX2xX2xX9bxX138xX14exX14exXexX14exX322xX9axX138xX5xX322xX213xX7xX276xX213xX17xX10xX14xXexX10xX17xX7xX28xX10xX40xXdxX6xX213xX34xX10xXexXfdxX296xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xXexX1xX3cxX34xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX34xX1xX46xXexX3xXexX1xX33xX3xX3exXdxX29xXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX40xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX17xXa4xX34xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX41xX34xX1xX3xXexX17xXcdxX34xX1xX3xX17xX6xX3xXa0xX7c6xXdxX3xX4xX88xX6xX3xX1xX559xXbxX3xXa0xX10xX34xX3xX28xXbfxX32xX3xX36xX6xX32xXaxX3xX1xX17xX10xX24axX9xXaxX52xX21xX1xXa4xX6xX213xX1xXa4xX4xX52xX1xX6xX34xX1xX213xXexX17xXdxX34xX1xX213xX17xX6xX213xX40xXa4xXdxX213xX4xX14xX6xX213xX1xXa4xXbxX213xX40xX10xX34xX213xX28xX6xX32xX213xX36xX6xX32xX52xX2xX135xX19dxX9axX9bxX9bxXfdxX1xXexX28xXaxX12xX61xX41xX34xX1xX3xXexX17xXcdxX34xX1xX3xX17xX6xX3xXa0xX7c6xXdxX3xX4xX88xX6xX3xX1xX559xXbxX3xXa0xX10xX34xX3xX28xXbfxX32xX3xX36xX6xX32xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX17xXa4xX34xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12x94c1xX3xXexXdcxXbbxX34xX3exX3xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX36xX545xX3xX3exX1xXdxX3xX533xX28xX3xX36xX14xd16bxX34xX3exX3xX5xXbfxXdxX3xX36xX6xX34xX3xXa0xX1c7xX14xX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xXa0xXdcxXddxX4xX3xXa0xXc4xX34xX3xX34xX1xX1exX34xX3xX34xX1xXdcxX34xX3exX3xX3exXdxX7c6xX3xXa0xX533xX32xX3xX34xXc4xX3xXexX17xXbbxX3xXexX1xX41xX34xX1xX3xX2cxX1exXexX3xX21xX1xX73xX34xX3exX3xXexX1xX118xX3xXexX1xXdxX33xX14xX3xXexX17xX1d7xX34xX3xX4xXbfxX4xX3xX4xX1xX14xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX32xX3xX40xX533xX34xX3xX40xX25xX34xX3exXfdxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX40xXdxX2cxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX14xX5xX12xX0xX40xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX52xX40xXdxX2cxX12xX0xX52xX40xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa4xX14xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX0xXdxX12xX42fxX10xX14xXexX10xX17xX7xX52xX7cfxXa4xX2cxX0xX52xXdxX12xX0xX52xXbxX12