Mỏ đá “uy hiếp” mồ mả: Nếu ảnh hưởng, doanh nghiệp phải bồi thường!
(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên - khoáng sản, Sở TN&MT Hà Tĩnh khẳng định như vậy sau khi Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Mỏ đá đe dọa an toàn mồ mả, hàng trăm người dân “kêu cứu”!”.
d6b7xdc36x14b9fx104bex15f8axf3d9xfa48x1638bx16dacxX5x16b25xX4xX9xX7xX3x16b6exe67cxddfcx110dfxX11xX6xX7xef93x11970xX4xX9xXfx1510exX7x1557ex152e6x1445dxX3x136b0x114b8xX3xX7x10948x14a07xX3xX1xX4x13d2exX15xX7xX3xff21x178a5xX3xX2dx174dex14ec7xX3xec6bxX29xX24xX3xX31x13eccxX1xX3xX1x11e5bxdea6xX39x1541fx15382xX3xX5x14444xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4x11bdaxX15xX3xX15xX1xX31xX4xX3xe6e8xX2exX4xX3xX9xX1xX3dxf00fxX39xX40x16e7fxX0x161ecxX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x15c87xX1axX10xX5xX7xX1cxdd21xX39xX40xX3xX34xX40xX24xX25x12ce3xX39xX3x16007x131b3xX39xX3xX16xX1x16c65xX39xX1xX3x13d32xX3xX16x10b25xX3dxX3exX39xX40xX3xX15xX1x10176xX39xX40xX3xe60dxX24xX31xX39xX3xXfx14f11xX3xX16xX87xX4xX3xX39xX40xX24xX25x1164exX39xX3x14f4axX3x15841xX1xX44xX21xX39xX40xX3xX11xX31xX39xX41xX3x140ddxX3exX3xX16xX34x145abxX1dxX16xX3xX70xX87xX3xX16x1390axX39xX1xX3xXafxX1xf734xX39xX40xX3xX20xdf76xX39xX1xX3xX39xX1xX3dxX3x13b77x15e7dxX25xX3xX11xX10xX24xX3xXafxX1xX4xX3xdaeexX21xX44xX3xX70xX87xX3xX16xXc8xX39xX1xX3xX20xX82xX39xX40xX3xX9xX31xX4xX3xX55xX87xX4xX3xXdbxX4xX29xX9xX3x1503bxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX1axX3xX5xe993xX10xX3xX10xX39xX3xX9xX44xX87xX39xX3xX2dxX2exX3xX2dxX31xX41xX3xX1xX87xX39xX40xX3xX9xX8exX82xX2dxX3xX39xX40xX3dxX5cxX4xX3xX5x1618dxX39xX3xX105xXafxXaaxX24xX3xXex179a5xX24xe32axX5fxX13ex13bfbxX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xe2c5xX10xX15xX9xX4xX44xX39xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax14366xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3x15021xX24xX11xX9xX4xec35xX25x14f49xX7xX1cxX0xX10xX3xX1xX8exX1axX172xX6xX7xX1xX9xX9xX15xX32xX61xX61xX55xX10xX44xX1xX10xX9xX4xX39xX1xX141xXdbxX39xX61xX55xX10xX39xXadxX5xX44xXexXadxXdbxX4xX1axX9xX61xX2dxX44xXadxX5xX10xXadxX5xX1axXadxX5xX44xX10xXadxX10xX39xXadxX9xX44xX10xX39xXadxX2dxX44xXadxX2dxX10xXadxX1xX10xX39xX40xXadxX9xX8exX10xX2dxXadxX39xX40xX24xX44xX4xXadxX5xX10xX39xXadxXafxX1axX24xXadxXexX24xX24xX61xX2xff92xX2x140fax176d8x11609xX141xX1xX9xX2dxX7xX1cxX0xX1axX2dxX1cxX1cxX1cxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX1axX3xX5xX110xX10xX3xX10xX39xX3xX9xX44xX87xX39xX3xX2dxX2exX3xX2dxX31xX41xX3xX1xX87xX39xX40xX3xX9xX8exX82xX2dxX3xX39xX40xX3dxX5cxX4xX3xX5xX133xX39xX3xX105xXafxXaaxX24xX3xXexX13cxX24xX13exX5fxX0xX61xX1axX2dxX1cxX0xX61xX10xX1cxX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX151xX1axX39xX9xX1axX8exX7xX1cxX0xX4xX2dxX40xX3xX11xX8exXexX6xX7xX61xX10xX15xX15xX11xX61xX44xX15xX1axX39xX61xX2dxX1axX5xX4xX10xX61xX9xX1xX24xX2dxX55x11682xX15xX6xX39xX1ax17a48xX11xX61xX2xX1ddxX2x12c13xX61xX2xf58cx10c50xX5x102bdxX2xX270xX2x136e7xX2xX273xX9xX274xX276xX1d9xX1dbxXfxX273xX141xX16dxX15xX40xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX2dxXexX1axXadxX44xX55xX16dxX1axXexX9xX3xX5xX40xX2dxX1axX5xX4xX10xX3xXdbxX4xX5xX1axX44xX3xX2dxX15xX270xX7xX3xX5xX10xX9xX10xXadxX9xX25xX15xX1axX6xX7xXdbxX4xX5xX1axX44xX61xX2dxX15xX270xX7xX3xX5xX10xX9xX10xXadxX1axX39xXexX44xX5xX1axX6xX7xXfxX151xX1dbxX163xX5x16963xX8exX276xX10xXdbx1654exX163x151c5xX25x155cdxX16dxX24xe404x129efx1741cxX276xXe7xX44xX276xXdbxX8exX274xX1d9xfc60xX55xX2xX70xX1dcxX70xX16dxX9ax16ca9xX2e3xX276xX2xef15xfda6xX2xX2eexXbbxX2e3x10e3dx15a1cxXbbx1050dxX270xX34xX8exX44xXe7xX27axX24xX2d7xX270xe09cxX2e3xX300xXexX30dxX2fbxX2dexX1dbxX2e0xX30dxX270xX1d9xX4xXafxX2dcxfd52xX1dxX2e5xX276xXe7x15891x1440exX322xX24xX44xX81xX11xX5xXexX270xX30dxX8exX2dcxX1dbxX9xX4xXdbxX274xXafxX2faxX303xX39xX26axX1d9xX8exX303xX25xX16dxX9axX1ddxX2f6xX26axX2e5xX1dcxX303xX7xX61xX1cxX0xX61xX15xX1cxX0xX5xX4xXdbxX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX5xX2dxX1axX5xX4xX10xX7xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX151xX10xX15xX9xX4xX44xX39xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xX16dxX24xX11xX9xX4xX172xX25xX174xX7xX1cxX0xX11xX9xX8exX44xX39xX40xX1cxX81xX2faxX303xX31cxX301xX32xX3xX34xX40xX3dxX5cxX4xX3xX5xX133xX39xX3xX2fbx112e7xXexX3xX70xX87xX3xXadxX3xX70xX87xX3xX16xXc8xX39xX1xX3xX55xX13cxXexX3xX163x1203fxXexX3xXafxX1xX4xX3xXdbxX4xX4dxXexX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX2dxX1exX3xX20xX21xX3xX7xX24xX25xX3xX1xX4xX29xX15xX7xX3xX39xX40xX1xXc8xX10xX3xX20xXd3xX10xX0xX61xX11xX9xX8exX44xX39xX40xX1cxX0xX61xX15xX1cxX0xX61xX5xX4xXdbxX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX1cxX16xX1xX1axX44xX3xX9x11ca2xX2dxX3xX1xX4xf170xX24xX3xXex12a70xX10xX3x1591cxX81xX41xX3xX2dxX1exX3xX20xX21xX3xX9x151dexX4xX3xX39xX3bfxX4xX3x15ed5xX3aaxX39xX40xX3xX70xX87xX39xX3xX9xX1xX24xX3aaxXexX3xX9xX1xdec8xX39xX3xX9axX24xX10xX39xX3xX34xX10xX2dxX41xX3xX16xX1xX3dxee3bxX39xX40xX3xX424xX1xX3bfxX41xX3xX436xX447xX39xX40xX3xX16xX1xXd3xX39xX1xX41xX3xX9xX1xX24xX3aaxXexX3xX163x127e2xX3xX70xX2exX39xX40xX3xX2fbxX3aaxXexX41xX3xX1xX24xX25xX4dxX39xX3xX2fbxX3aaxXexX3xX70xX87xX3xX20xX3dxX457xXexX3xX2e3xXe7xX34xX303xX3xX9x142d6xX39xX1xX3xX70xX87xX3xX16xXc8xX39xX1xX3xXex140f6xX15xX3xX15xX1x1653axX15xX3xXexX1xX44xX3xX151xX447xX39xX40xX3xX9xX25xX3xX151xX424xX3xX2dcxX133xX25xX3xX5x12083xX39xX40xX3xXdbxX87xX3xX16xX1xX3dxecb6xX39xX40xX3xX2dxX42fxX4xX3xX70xX87xX3xX1dx1263axX3xX70xX3dxX39xX40xX3xf910xX20x15274xX39xX40xX3xX9xX42fxX4xX3xX163xX473xX3xX16xX1xX42fxXexX1xX3xX1dxX4d6xX41xX3xX1xX24xX25xX4dxX39xX3xX2fbxX3aaxXexX3xX70xX87x13d98xX3xXdbx14931xX4xX3xX5xX4xX4dxX39xX3xX9x13e58xXexX1xX3xX2xX273xX3xX1xX10xX41xX3xX9xX1xX5cxX4xX3xX1xX42fxX39xX3xX20xX29xX39xX3xX1xX29xX9xX3xX39xX82xX2dxX3xX276xX273xX276xX273xX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xXexX1axX39xX9xX1axX8exX174xX7xX1cxX0xX4xX2dxX40xX3xX11xX8exXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX32xX61xX61xX4xX141xX55xX10xX44xX1xX10xX9xX4xX39xX1xX141xXdbxX39xX61xX39xX1axX26axX11xX61xX2xX1ddxX2xX27axX61xX2xX273xX274xX5xX276xX2xX270xX1d9xX2xX1dcxX27axX9xX1dcxX1ddxX27axX276xXfxX273xX141xX16dxX15xX40xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX26axX4xX5xX9xX1xX32xX274xX273xX273xX15xX163xX174xX1xX1axX4xX40xX1xX9xX32xX270xX273xX273xX15xX163xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX2dxX44xX3xX5xX10xX3xX24xX25xX3xX1xX4xX1axX15xX3xX2dxX44xX3xX2dxX10xX3xX39xX1axX24xX3xX10xX39xX1xX3xX1xX24xX44xX39xX40xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX1axX15xX3xX15xX1xX10xX4xX3xX55xX44xX4xX3xX9xX1xX24xX44xX39xX40xX7xX3xX61xX1cxX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX151xX10xX15xX9xX4xX44xX39xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xX16dxX24xX11xX9xX4xX172xX25xX174xX7xX1cxX2e4xX4xX4a4xX25xX3xX15xX1xX4a9xX15xX3xX2e3xXe7xX34xX303xX3xX9xX497xX39xX1xX3xX70xX87xX3xX16xXc8xX39xX1xX3xXexX4a4xX15xX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX21xX3xXexX1xX44xX3xX151xX447xX39xX40xX3xX9xX25xX3xX151xX424xX3xX2dcxX133xX25xX3xX5xX4c0xX39xX40xX3xXdbxX87xX3xX16xX1xX3dxX4caxX39xX40xX3xX2dxX42fxX4xX3xX70xX87xX3xX1dxX4d6xX3xX70xX3dxX39xX40xX141xX141xX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX1cxX321xX39xX1xX3xX151xX1xX3dxX4caxX39xX40xX3xXadxX3xXexX1xX421xX3xX9xX8exX10xX39xX40xX3xX9xX8exX42fxX4xX3xX11xdf9fxX39xX40xX3xXexX42fxX39xX1xX3xX2dxX1exX3xX20xX21xX3xXexX1xX44xX3xX55xX4xX29xX9xX32xX3xX105x14e70xX1xX24xX3xXdbxX4c0xXexX3xX39xX87xX25xX3xXexX1xX497xX3xXexX4dfxX3xX2dxX1exX3xX20xX21xX41xX3xX9xX1xX29xX3xX39xX1xX3dxX39xX40xX3xX1xX87xX39xX40xX3xX39xX40xX87xX25xX3xXexX4dfxX3xX1xX87xX39xX40xX3xX9xX8exX82xX2dxX3xXfxX3dxX457xX9xX3xX163xX1axX3xX9xX31xX4xX3xXfxX503xX39xX3xX39xX1xX1exX3xXdbxX87xX44xX3xX8exX10xX3xXfxX4a4xX25xX3xX20xX4a4xX9xX3xX20xX1axX2dxX3xX20xX4xX3xXexX1xde0bxX3xXafxX1xX21xXexX141xX3xX424xX1xX50cxX10xX3xX9xX8exX44xX39xX40xX3xX2dxX1exX3xXexX4dfxX3xX1dcxX3xX20xX29xX39xX3xX270xX3xXexX1xX4xX29xXexX3xX2dxX21xX25xX3xX2dxX3bfxXexX3xXex11178xX3xXfxX503xX39xX3xX1xX44xX42fxX9xX3xX20xX3aaxX39xX40xX3xXfxX4xXaaxX39xX3xX9x113a9xXexX141xX3xX16xX8exX3dxX503xXexX3xX20xX133xX25xX41xX3xXafxX1xX24xX3xXdbxX4c0xXexX3xX39xX87xX25xX3xXfxX87xX3xX2d7xX24xX31xX3xX20xX2exX4xX41xX3xX40xX4xX5cxX3xX9xX1xX87xX39xX1xX3xX39xX1x12783xX39xX40xX3xX1xX6c5xX3xX11xX133xX24xX3xX20xX29xX39xX3xX1xX87xX39xX40xX3xXexX1xX78cxXexX3xX2dxX4a9xX9xX13exX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX1cxX34xX40xX3dxX5cxX4xX3xX5xX133xX39xX3xX20xXd3xX10xX3xX15xX1xX3dxX4caxX39xX40xX3xXex14e7cxX39xX40xX3xXexX1xX44xX3xX1xX10xX25xX41xX3xX9x1400bxX3xX9xX1xX5cxX4xX3xX20xX4xX41dxX2dxX3xX20xX3dxX457xXexX3xXexX4a4xX15xX3xX15xX1xX4a9xX15xX3xX20xX29xX39xX3xX39xX10xX25xX3xX20xX473xX3xX1xX4caxX39xX3xX1dbxX3xX39xX82xX2dxX3xX39xX1xX3dxX39xX40xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX4dxX15xX3xXexX1xX3dxX10xX3xX2dxX3aaxX9xX3xXfx14caaxX39xX3xX20xX3dxX10xX3xX2dxX21xX25xX3xX2dxX4dfxXexX3xX9xX1xX4xX29xX9xX3xX55xXd3xX3xXdbxX87xX44xX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX21xX3xX9xX1xX1axX44xX3xX2d7xX24xX25xX3xX20xXd3xX39xX1xX3xX2dxX87xX3xXexX1xX421xX3xX25xX29xX24xX3xXfxX457xX4xX3xX5xX78cxX39xX40xX3xX20xX41dxX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX4a4xX9xX3xX15xX1xX78cxXexX3xXdbxX78cxX3xXexX21xXexX3xXexX447xX39xX40xX3xX9xX8exX418xX39xX1xX3xX9xX8exX44xX39xX40xX3xXdbxX87xX3xX39xX40xX44xX87xX4xX3xX20xXd3xX10xX3xX55xX87xX39xX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xXexX1axX39xX9xX1axX8exX174xX7xX1cxX0xX4xX2dxX40xX3xX11xX8exXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX32xX61xX61xX4xX141xX55xX10xX44xX1xX10xX9xX4xX39xX1xX141xXdbxX39xX61xX39xX1axX26axX11xX61xX2xX1ddxX2xX27axX61xX2xX273xX274xX5xX276xX2xX270xX1d9xX2xX1dcxX27axX9xX270xX1d9xX1d9xX274xXfxX2xX141xX16dxX15xX40xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX26axX4xX5xX9xX1xX32xX274xX273xX273xX15xX163xX174xX1xX1axX4xX40xX1xX9xX32xX270xX273xX273xX15xX163xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX2dxX44xX3xX5xX10xX3xX24xX25xX3xX1xX4xX1axX15xX3xX2dxX44xX3xX2dxX10xX3xX39xX1axX24xX3xX10xX39xX1xX3xX1xX24xX44xX39xX40xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX1axX15xX3xX15xX1xX10xX4xX3xX55xX44xX4xX3xX9xX1xX24xX44xX39xX40xX7xX3xX61xX1cxX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX151xX10xX15xX9xX4xX44xX39xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xXexX1axX39xX9xX1axX8exX174xX7xX1cxX141xX141xX141xX3xX39xX1xX3dxX39xX40xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX4dxX15xX3xXfxX42fxX4xX3xXfxX457xX4xX3xX5xX78cxX39xX40xX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX4a4xX9xX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX1cxX2fbxX4xXaaxX39xX3xX2d7xX24xX10xX39xX3xX20xX29xX39xX3xXdbxX4a4xX39xX3xX20xfc26xX3xX2d7xX24xX31xX39xX3xXfxXa0xX3xXexX421xX10xX3xXexX4caxX3xX2d7xX24xX10xX39xX3xXexX1xX13cxXexX3xX39xX82xX39xX40xX3xX11xX3exX3xX9xX42fxX4xX41xX3xX447xX39xX40xX3xX16xX8exX862xX39xX3xX9axX24xX6c5xXexX3xX16xX24xX4a4xX39xX3xX8bxX3xX424xX1xX4dfxX3xX15xX1xX96xX39xX40xX3xX16xX34xXc0xX1dxX16xX3xX1xX24xX25xX4dxX39xX3xX2fbxX3aaxXexX3xX70xX87xX3xXexX1xX44xX3xX1xX10xX25xX32xX3xX105xX81xX4a4xX39xX3xX20xXa47xX3xX151xX447xX39xX40xX3xX9xX25xX3xX70xX87xX3xX1dxX4d6xX3xX70xX3dxX39xX40xX3xX11xX24xX6c5xX9xX3xX2dxX3aaxX9xX3xX9xX1xX5cxX4xX3xX40xX4xX10xX39xX3xX5xX87xX4xX3xXafxX1xX447xX39xX40xX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX21xX3xX2dxX87xX3xXfxX42fxX4xX3xXexX1xX421xX3xX25xX29xX24xX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX4a4xX9xX3xX20xX473xX3xX20xX3dxX457xXexX3xXexX1xX3bfxX39xX40xX3xX9xX447xX4xX3xXafxX4xX41dxX2dxX3xX9xX8exX10xX3xXdbxX87xX3xXexX4dfxX3xXdbxX82xX39xX3xX55xX31xX39xX3xX55xX21xX44xX3xXexX21xX44xX3xXfxXaaxX39xX3xXbbxX3exX3xX16xX34xXc0xX1dxX16xX141xX3xX16xX1xX1axX44xX3xX20xX4dfxX41xX3xXbbxX3exX3xXexX1xX44xX3xX8ex1086fxX39xX40xX3xXdbxX4xX4dxXexX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX4a4xX9xX3xX9xX862xX39xX40xX3xX15xX1xX421xX3xXexX421xX10xX3xXexX447xX39xX40xX3xX9xX25xX3xX39xX87xX25xX3xXfxX87xX3xXdbxX4xX4dxXexX3xXfxX87xX2dxX3xX20xX3bfxX39xX40xX3xX39xXaaxX39xX3xXafxX1xX447xX39xX40xX3xXexX4dfxX3xX15xX1xX3dxX4caxX39xX40xX3xX21xX39xX3xX40xX4xX31xX4xX3xX2d7xX24xX25xX29xX9xX141xX3xXbbx10371xX15xX3xX9xX503xX4xX41xX3xXexX1xX3bfxX39xX40xX3xX9xX447xX4xX3xX11xe0f1xX3xX1xX110xX15xX3xX55xX87xX39xX3xXdbxX87xX3xX9xX1xX87xX39xX1xX3xXfxXdcxX15xX3xX20xX44xX87xX39xX3xXfxX4xXaaxX39xX3xX39xX40xX87xX39xX1xX3xX9xX4xX29xX15xX3xX9xX78cxXexX3xXafxX4xX41dxX2dxX3xX9xX8exX10xX41xX3xXexX4dfxX3xXdbxX82xX39xX3xX55xX31xX39xX3xX9xX4xX29xX15xX3xX20xX41dxX3xX55xX21xX44xX3xXexX21xX44xX3xXfxXaaxX39xX3xXbbxX3exX3xXfxX862xX39xX3xX39xX7bfxX10xX3xX39xX1xXb5cxX2dxX3xX9xX418xX2dxX3xX15xX1xX3dxX4caxX39xX40xX3xX21xX39xX3xX40xX4xX31xX4xX3xX2d7xX24xX25xX29xX9xX13exX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xXexX1axX39xX9xX1axX8exX174xX7xX1cxX0xX4xX2dxX40xX3xX11xX8exXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX32xX61xX61xX4xX141xX55xX10xX44xX1xX10xX9xX4xX39xX1xX141xXdbxX39xX61xX39xX1axX26axX11xX61xX2xX1ddxX2xX27axX61xX2xX273xX274xX5xX276xX2xX270xX1d9xX2xX1dcxX27axX9xX276xX274xX273xX1dcxXfxX276xX141xX16dxX15xX40xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX26axX4xX5xX9xX1xX32xX274xX273xX273xX15xX163xX174xX1xX1axX4xX40xX1xX9xX32xX270xX273xX273xX15xX163xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX2dxX44xX3xX5xX10xX3xX24xX25xX3xX1xX4xX1axX15xX3xX2dxX44xX3xX2dxX10xX3xX39xX1axX24xX3xX10xX39xX1xX3xX1xX24xX44xX39xX40xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX1axX15xX3xX15xX1xX10xX4xX3xX55xX44xX4xX3xX9xX1xX24xX44xX39xX40xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX5xX9xX1xX24xX2dxX55xX7xX3xX61xX1cxX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX151xX10xX15xX9xX4xX44xX39xX7xX3xX11xX9xX25xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX163xX9xXadxX10xXfxX4xX40xX39xX32xX3xXexX1axX39xX9xX1axX8exX174xX7xX1cxX81xX4xX4dxXexX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX9xX87xX4xX3xX39xX40xX24xX25xXaaxX39xX3xX9xX8exXaaxX39xX3xX39xX3bfxX4xX3xX436xX3aaxX39xX40xX3xX70xX87xX39xX3xX31xX39xX1xX3xX1xX3dxX3exX39xX40xX3xX20xX29xX39xX3xX1xX87xX39xX40xX3xX39xX40xX1xX418xX39xX3xX39xX40xX447xX4xX3xX2dxX3aaxX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX1cxX16xX8exX10xX44xX3xX20x12e53xX4xX3xXdbxX503xX4xX3xX424xX81xX3xXe7xX21xX44xX3xX70xX87xX3xX16xXc8xX39xX1xX3xX11xX21xX39xX40xX3xX39xX10xX25xX41xX3xX447xX39xX40xX3xX34xX40xX24xX25xX7exX39xX3xX81xX82xX39xX3xX16xX1xX87xX39xX1xX3xX8bxX3xX16xX8exX3dxX3exX39xX40xX3xX15xX1xX96xX39xX40xX3xX9axX24xX31xX39xX3xXfxXa0xX3xX16xX87xX4xX3xX39xX40xX24xX25xXaaxX39xX3xXdbxX87xX3xX6dfxX1xX44xX21xX39xX40xX3xX11xX31xX39xX3xX4ddxXbbxX3exX3xX16xX34xXc0xX1dxX16xX3xX70xX87xX3xX16xXc8xX39xX1xX500xX3xXexX1xX44xX3xX55xX4xX29xX9xX32xX3xX105xX16xX8exX44xX39xX40xX3xX276xX3xX39xX82xX2dxX3xX276xX273xX2xX274xX3xXdbxX87xX3xX276xX273xX2xX1dbxX41xX3xXbbxX3exX3xX20xX473xX3xXexX4dfxX3xX20xX44xX87xX39xX3xXafxX4xX41dxX2dxX3xX9xX8exX10xX3xXdbxX87xX3xX55xX4xX29xX9xX3xXdbxX4xX4dxXexX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX4dxX15xX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX4a4xX9xX3xX9xX42fxX4xX3xX2dxX1exX3xXfxX87xX3xX20xX41dxX3xX9xX1xX24xX3xX1xX2exX4xX3xX9xX6c5xX4xX3xX20xX10xX3xX39xX40xX24xX2exX39xX3xX9xX87xX4xX3xX39xX40xX24xX25xXaaxX39xX3xX39xXb5cxX2dxX3xX9xX8exX44xX39xX40xX3xXafxX1xX24xX447xX39xX3xXdbxX4xXaaxX39xX3xX2dxX1exX141xX3xXbbxX10xX24xX3xXafxX1xX4xX3xXafxX4xX41dxX2dxX3xX9xX8exX10xX41xX3xXbbxX3exX3xX25xXaaxX24xX3xXexX862xX24xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX4dxX15xX3xX9xX8exX44xX39xX40xX3xXdbxX96xX39xX40xX3xX2xX276xX3xX9xX1xX21xX39xX40xX3xX4ddxX55xXbc1xX9xX3xX20xX862xX24xX3xX9xX816xX3xX9xX1xX21xX39xX40xX3xX1d9xX61xX276xX273xX2xX1dbxX500xX3xX15xX1xX31xX4xX3xX20xX3dxX10xX3xX2dxX21xX25xX3xX2dxX4dfxXexX41xX3xX5xX133xX25xX3xXexX1xX24xX25xXa47xX39xX3xX11xX31xX39xX3xX163xX24xX4a4xX9xX3xXadxX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX20xX21xX3xXdbxX87xX44xX3xX1xX44xX42fxX9xX3xX20xX3aaxX39xX40xX3xX9xX42fxX4xX3xX2dxX1exX3xX39xX1xX3dxX39xX40xX3xX20xX29xX39xX3xX39xX10xX25xX3xXexX1xX3dxX10xX3xX1xX29xX9xX3xX9xX1xX5cxX4xX3xX1xX42fxX39xX3xX39xXaaxX39xX3xXexX1xX3bfxX39xX40xX3xX9xX447xX4xX3xXexX1xX3dxX10xX3xX20xX4xX3xXafxX4xX41dxX2dxX3xX9xX8exX10xX3xXfxX42fxX4xX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe7xX44xX5xX25xX7xX1cxX81xXa47xX3xXdbxX4a4xX39xX3xX20xXa47xX3xX2dxX1exX3xXafxX1xX10xX4xX3xX9xX1xX21xXexX3xX40xX862xX39xX3xX1xX87xX39xX40xX3xX39xX40xX1xX418xX39xX3xX39xX40xX447xX4xX3xX2dxX3aaxX3xXexX421xX10xX3xX5xX133xX39xX3xX9xX1xX418xX3xXfxX3bfxXexX3xX2d7xX24xX25xX3xX1xX44xX42fxXexX1xX3xX2dxX1exX3xXexX1xX421xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX4dxX15xX3xXexX4dfxX3xXafxXa0xX3xXexX10xX2dxX3xXafxX29xX9xX3xX39xX29xX24xX3xX20xX41dxX3xX163xX31xX25xX3xX8exX10xX3xX31xX39xX1xX3xX1xX3dxX3exX39xX40xX3xX20xX29xX39xX3xXafxX1xX24xX3xXdbxX4c0xXexX3xX163xX24xX39xX40xX3xX2d7xX24xX10xX39xX1xX3xX5xX44xX10xX39xX1xX3xX39xX40xX1xX4xX4dxX15xX3xX15xX1xX31xX4xX3xXexX1xXd3xX24xX3xX9xX8exX21xXexX1xX3xX39xX1xX4xX4dxX2dxX3xX55xX2exX4xX3xX9xX1xX3dxX5cxX39xX40xX141xX3xXbbxXbc1xX15xX3xX9xX503xX4xX41xX3xXexX1xX3bfxX39xX40xX3xX9xX447xX4xX3xX11xXbd4xX3xXexX4dfxX3xX20xX44xX87xX39xX3xX15xX1xX6c5xX4xX3xX1xX457xX15xX3xXexX21xXexX3xX55xX10xX39xX41xX3xX39xX40xX87xX39xX1xX3xXdbxX87xX3xXexX1xX50cxX39xX1xX3xX2d7xX24xX25xXa47xX39xX3xX20xXd3xX10xX3xX15xX1xX3dxX4caxX39xX40xX3xXafxX4xX41dxX2dxX3xX9xX8exX10xX3xXfxX42fxX4xX41xX3xX39xX29xX24xX3xXexX4dfxX3xX31xX39xX1xX3xX1xX3dxX3exX39xX40xX41xX3xXafxX4xXaaxX39xX3xX2d7xX24xX25xX29xX9xX3xX25xXaaxX24xX3xXexX862xX24xX3xX20xX4caxX39xX3xXdbxXd3xX3xXexX4dfxX3xX40xX4xX31xX4xX3xX15xX1xX21xX15xX3xX20xX31xX2dxX3xX55xX31xX44xX3xX10xX39xX3xX9xX44xX87xX39xX3xXexX1xX44xX3xXafxX1xX24xX3xXdbxX4c0xXexX3xX163xX24xX39xX40xX3xX2d7xX24xX10xX39xX1xX13exX141xX0xX61xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX321xX24xX9xX1xX44xX8exX7xX1cxX321xX39xX1xX3xX16xX4a4xX39xX0xX61xX15xX1c
Anh Tấn