Đà Nẵng chính thức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
Đúng 0 giờ sáng 28/7/2020, hơn 1 triệu dân thuộc 6 quận nội thành thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
3553x8ee8xd75cxdd2bxf22fx8101xce57xf371x59eaxX7xef49xbcfcx67f5x8f00x58dfxcf60xX5xe96bxXax92eex8ab7xc3c0xX3x42aexdf93xa12cxb438xX3xX4xX1x5963xX18xX1xX3xXexX1x8971xX4xX3xXexX1x6050xX4xX3xX1xXdx7d43xX18xX3xX19xXdx8f8fxX18xX3xX4xbdbbxX4xX1xX3x7409xX32xX3xX1x5931xXdxX3xXexX1xX10x67f4xX3x8aebxX1x975fxX3xXexX1xe4aexX3xX2x71c5x428fxX46xXcx5ea9xXcxXcxX19xX0xX50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf257xX10xX6xcb4cxXaxX12xX13xd5ecxX18xX19xX3x5eacxX3xX19xXdx4f2bxX3xX7xX36xX18xX19xX3x78c8x50a6xX50xef43xX50xX7dxX72xX7dxX72x5ea8xX3xX1xa865xX18xX3xX2xX3xXexcf5exXdxX2dxcf61xX3xX6axa7a6xX18xX3xXexX1xX92xX3exX4xX3xX4fxX3xe876xX92x6a16xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1x3a0axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xba39x5b09xXexX3x6b99x842axX92xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xX3xX4xe1c7xX6xX3xXcxX1xXfcxX3xXex7a46xc19bxX18xX19xX3xX46xX1xX1dxX18xX1xX3xXbxX1xXfcx58a4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3a9axX44xX6ax3ad1xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xXc5xc6d6xX86xX3xX18xX19xX104xX76xXdxX3xX6axX95xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xXb7xX18xX19xX3xXexdb7bxXdxX3xX4xX36xX4xX3xXa0xX92xXa2xX18xX3xX67xaf51xXdxX3xX46xX1xX95xX92xX86xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x5bc4xX1x444bxX86xX3x5ccdxX89xX18xX3xXcxX8fxX14xX86xX3xX16xX19xbb40xX3xX67xX14xX18xX1xX3xX167xX89xX18xX86xX3xX46x7a22xc04axX3xd13axX2dxX86xX3xX182xXdxX164xX18xX3xX46xX1xXdx7d3fxX92xX3xX7x601cxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX5xX125xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX8fxX44xX18xX19xX3xXexX1xX76xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX2x5fb2xX3xX18xX19xX14xX125xX112xX3xX13xad7fxX18xX19xX3xXexX1xX76xXdxX86xX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXex6f3dxX6xX3xe333xX3xXc1xX2dxX18xX1xX3x780bxXdxX2dxX18xX3xX4xX12exX3xX5xXdxX164xX18xX3xXa0xX92xX6xX18xX3xXc5x6523xX18xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdx773bxX180xX3xX46xc32fxd245xb319xa304xX53xX2x82d9xX3xX1d8xad97xX6xX3xXa0xX92xX6xX86xX3xX19xX1bdxX180xdb32xX3xX122xX2dxX18xX1xX3xX1d8xXdxX2dxX18xX3xX46xX86xX3xX122xX2dxX18xX1xX3xX1d8xXdxX2dxX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX86xX3xX122xX2dxX18xX1xX3xX1d8xXdxX2dxX18xX3xX46xX1xX48xX18xX1xX3xX1x5f68xX18xX1xX3xX1d8xX14xX3xc330xX1x6145xX4xX3xX1xX1bdxXdxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX18xa3c3xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1d8xX14xX3xX4xX36xX4xX3xXexX92xX125xX1ebxX18xX3xXc5xX104xX76xX18xX19xX3xXc1xX6xX44xX3xXa0xX92xX6xX18xX1xX3xX4xX36xX4xX3xXc1xX2dxX18xX1xX3xX1d8xXdxX2dxX18xX3xX18xX14xX125xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX44xX6axX125xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10x38cdxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX7exc617xX4fxX1b4xX5xX2xX112x9d24xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX162xX1xX92xX3xX1d8xX28xX4xX3xX4xb185xX18xX19xX3xX122xX2dxX18xX1xX3xX1d8xXdxX2dxX18xX3xX46xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX8fxX104xX105xX4xX3x9c24xX1xXdxX3xXc1xX4cxX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX44xX6axX125xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX7exX202xX202xX4fxX5xX7dxX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xXcxX44xX14xX18xX3xXc1xX3exX3xX377xX1xX92xX3xX1d8xX28xX4xX3xX122xX2dxX18xX1xX3xX1d8xXdxX2dxX18xX3xX46xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXc5xX32xX3xXc1xX4cxX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX3xXexX205xX3xX72xX3xX19xXdxX76xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX7dxX7exX50xX80xX3xX4xX1xX44xX3xXc5xX1ebxX18xX3xX377xX1xXdxX3xX18xX1xXa2xX18xX3xX4xX1xX48xX3xXc5xX146xX44xX3xX180xX105xXdxX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX44xX6axX125xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxX6axXdxX7xXbxX5xX6xX125xX210xX3xXc1xX5xX44xX4xX377xd52dxX3xX180xX6xX8fxX19xXdxX18xX53xX5xX10x71f5xXexX210xX3xX6xX92xXexX44xX4d7xX3xX180xX6xX8fxX19xXdxX18xX53xX8fxXdxX19xX1xXexX210xX3xX6xX92xXexX44xX4d7xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX4fxX2xX1d1xX80xX5xX1d1xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX13xX6exX18xX19xX3xX72xX3xX19xXdxX76xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX7dxX7exX50xX80xX86xX3xX1xX14xX18xX19xX3xX8fxX14xX44xX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX3xX4xX36xX4xX3xX377xX1xX92xX3xX1d8xX28xX4xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX5xX125xX3xXc5xX104xefd1xX4xX3xX1xX44xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX7dxX80xX1d1xX202xX5xX2e0xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX167xX6xX92xX3xX377xX1xXdxX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX86xX3xX5xX28xX4xX3xX5xX104xX5e2xX18xX19xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX18xX259xX18xX19xX3xXexXdxX1ebxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX6xX18xX1xX3xXbxX1xe3f2xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX164xX180xX3xX18xX19x5107xXexX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX80xX1b4xX1d1xX202xX5xX1b4xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX16xX6exXexX3xX19xXdxX6xX44xX3xX13xXb7xX18xX19xX3xX13xX6xX3xX53xX3x89f8xX92xX6xX18xX19xX3xXcxX8fxX92xX18xX19xX3xX377xX1x6071xX18xX19xX3xX180xX3exXexX3xXc1xX12exX18xX19xX3xX18xX19xX104xX76xXdxX3xX5xX6exX4xX3xX7dxX1d1xX3xX19xXdxX76xX3xXexXb7xXdxX3xX7dxX80xX50xX80xX86xX3xXexX8fxX104xX105xX4xX3xX377xX1xXdxX3xXc1xX4cxX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX1d1xX2xX2e0xX1d1xX5xX4fxX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX13xX1ebxX18xX3xX7dxX1d1xX3xX19xXdxX76xX3xX2e0xX1b4xX3xXbxX1xX6exXexX3xX18xX19xX14xX125xX3xX7dxX80xX50xX80xX86xX3xX1xX14xX18xX19xX3xX8fxX14xX44xX3xX18xX19xX259xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX377xX1xX92xX3xX1d8xX28xX4xX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX3xXc5xX32xX3xX4xX89xX3xXc1xX153xX18xX3xX1xX44xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX2xX7dxX7dxX80xX5xX80xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX80xX72xX2e0xX80xX5xX7exX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX182xX28xX4xX3xX5xX104xX5e2xX18xX19xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX18xX259xX18xX19xX3xX5xXa2xXbxX3xX1xX14xX18xX19xX3xX8fxX14xX44xX3xXbxX1xX44xX18xX19xX3xXexX1cexX6xX3xX1d8xX14xX3xX4xX1xXb7xXexX3xX4xX1xX6f4xX18xX3xX377xX1xX92xX3xX1d8xX28xX4xX3xXc1xX4cxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX5xX125xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX210xX50xX50xXdxX112xXc1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX112xX1d8xX18xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX202xX1b4xX72xX1d1xX1d1xXexX4fxX2e0xX202xX7exX5xX202xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX16xX1x9583xX18xX19xX3xX4xX44xX18xX3xXbxX1xXb7xX3xX125xX164xX18xX3xX5xX6f4xX18xX19xX86xX3xX377xX1xX7d7xX18xX19xX3xX180xX3exXexX3xXc1xX12exX18xX19xX3xX18xX19xX104xX76xXdxX3xXexX205xX3xX7xX6xX92xX3xX19xXdxX76xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX5xX125xX112xX0xX50xXbxX12xX0xX6axXdxX1d8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX8fxX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX164xX18xX3xXa0xX92xX6xX18xX210xX0xX50xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xX92xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX53xXexX1xX92xX180xXc1xX53xX6xX18xX6axX53xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ffxX205xX18xX19xX3xXexX44xX14xX18xX3xXc1xX3exX3xXexX14xX92xX3xX3axX10xX86xX3xX180xX36xX125xX3xXc1xX6xX125xX3xXc5xXdxX86xX3xXc5xX1ebxX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX205xX3xX72xX3xX19xXdxX76xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX1xX7d7xX180xX3xX18xX6xX125xXaxX3xX1xX8fxX10xX4e2xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX53xX5xX92xX6xXexX53xX6axX44xXdxX53xX7xX44xX18xX19xX50xX6axX92xX18xX19xX53xXexX44xX6xX18xX53xXc1xX44xX53xXexX6xX92xX53xX3axX10xX53xX180xX6xX125xX53xXc1xX6xX125xX53xX6axXdxX53xX6axX10xX18xX53xX6axX6xX53xX18xX6xX18xX19xX53xXexX92xX53xX72xX53xX19xXdxX44xX53xX18xX19xX6xX125xX53xX1xX44xX180xX53xX18xX6xX125xX50xX2xX202xX4fxX72xX7exX2xX112xX1xXexX180xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX50xX180xX10xX6axXdxX6xX50xX2xX7dxX72xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX1d1xX72xX50xX2xX7dxX7exX6axX7dxX72xX7exX7dxX72xX7dxX1d1xXexX7exX1d1xX2xX2e0xX5xX2xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6axXdxX1d8xX12xX0xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ffxX205xX18xX19xX3xXexX44xX14xX18xX3xXc1xX3exX3xXexX14xX92xX3xX3axX10xX86xX3xX180xX36xX125xX3xXc1xX6xX125xX3xXc5xXdxX86xX3xXc5xX1ebxX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX205xX3xX72xX3xX19xXdxX76xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX1xX7d7xX180xX3xX18xX6xX125xXaxX3xX1xX8fxX10xX4e2xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX53xX5xX92xX6xXexX53xX6axX44xXdxX53xX7xX44xX18xX19xX50xX6axX92xX18xX19xX53xXexX44xX6xX18xX53xXc1xX44xX53xXexX6xX92xX53xX3axX10xX53xX180xX6xX125xX53xXc1xX6xX125xX53xX6axXdxX53xX6axX10xX18xX53xX6axX6xX53xX18xX6xX18xX19xX53xXexX92xX53xX72xX53xX19xXdxX44xX53xX18xX19xX6xX125xX53xX1xX44xX180xX53xX18xX6xX125xX50xX2xX202xX4fxX72xX7exX2xX112xX1xXexX180xXaxX12xX1ffxX205xX18xX19xX3xXexX44xX14xX18xX3xXc1xX3exX3xXexX14xX92xX3xX3axX10xX86xX3xX180xX36xX125xX3xXc1xX6xX125xX3xXc5xXdxX86xX3xXc5xX1ebxX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX205xX3xX72xX3xX19xXdxX76xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX1xX7d7xX180xX3xX18xX6xX125xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX122xX3exX3xb71bxXcxX1fdxXcxX3xX1d8xX205xX6xX3xX4xX12exX3xX4xX1xX48xX3xXc5xX146xX44xX3xX18xX12exX18xX19xX3xX125xX164xX92xX3xX4xXc6xX92xX3xX6axX205xX18xX19xX3xXexX44xX14xX18xX3xXc1xX3exX3xX4xX1xX92xX125xX1ebxX18xX3xXc1xX6xX125xX3xX4xX1x512fxX3xX377xX1xX36xX4xX1xX3xXexX8fxX164xX18xX3xX4xX36xX4xX3xXc5xX104xX76xX18xX19xX3xXc1xX6xX125xX3xX18xX3exXdxX3xXc5xX4cxX6xX3xXc5xXdxX86xX3xXc5xX1ebxX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX205xX3xX72xX1xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX7dxX7exX50xX80xX3xXc5xX18exX3xXbxX1xX6e7xX18xX19xX3xX46xX44xX1d8xXdxX6axX53xX2xX202xX112xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6axXdxX1d8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX1xX104xX6xX3xX1xX1ebxXexX3xXexX1xX76xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX86xX3xX18xX1xXdx8545xX92xX3xX4xX89xX3xX7xXec9xX3xX377xXdxX18xX1xX3xX6axX44xX6xX18xX1xX3xXec9xX3xXcxX24axX3xX67xX14xX3xXcx9de3xX18xX1xX3xXc5xX32xX3xX180xXec9xX3xX4xf0dcxX6xXaxX3xX1xX8fxX10xX4e2xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX53xX5xX92xX6xXexX53xX6axX44xXdxX53xX7xX44xX18xX19xX50xX4xX1xX92xX6xX53xX1xX10xXexX53xXexX1xX44xXdxX53xX19xXdxX6xX18xX53xX19xXdxX6xX18xX53xX4xX6xX4xX1xX53xX3axX6xX53xX1xX44xXdxX53xX18xX1xXdxX10xX92xX53xX4xX44xX53xX7xX44xX53xX377xXdxX18xX1xX53xX6axX44xX6xX18xX1xX53xX44xX53xXexXbxX53xX1xX6xX53xXexXdxX18xX1xX53xX6axX6xX53xX180xX44xX53xX4xX92xX6xX50xX2xX202xX72xX7exX4fxX7dxX112xX1xXexX180xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX50xX180xX10xX6axXdxX6xX50xX2xX7dxX72xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX2xX4fxX50xX2xX7dxX80xX6axX7dxX2xX2e0xX2xX80xX1b4xX1b4xXexX7dxX2xX7exX202xX5xX1d1xX53xX2xX1b4xX7dxX6axX2xX7dxX72xX1d1xX1d1xX1d1xX72xXexX7dxX202xX7dxX2e0xX2xX5xX72xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6axXdxX1d8xX12xX0xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX1xX104xX6xX3xX1xX1ebxXexX3xXexX1xX76xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX86xX3xX18xX1xXdxXf63xX92xX3xX4xX89xX3xX7xXec9xX3xX377xXdxX18xX1xX3xX6axX44xX6xX18xX1xX3xXec9xX3xXcxX24axX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXc5xX32xX3xX180xXec9xX3xX4xXf8bxX6xXaxX3xX1xX8fxX10xX4e2xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxX53xX5xX92xX6xXexX53xX6axX44xXdxX53xX7xX44xX18xX19xX50xX4xX1xX92xX6xX53xX1xX10xXexX53xXexX1xX44xXdxX53xX19xXdxX6xX18xX53xX19xXdxX6xX18xX53xX4xX6xX4xX1xX53xX3axX6xX53xX1xX44xXdxX53xX18xX1xXdxX10xX92xX53xX4xX44xX53xX7xX44xX53xX377xXdxX18xX1xX53xX6axX44xX6xX18xX1xX53xX44xX53xXexXbxX53xX1xX6xX53xXexXdxX18xX1xX53xX6axX6xX53xX180xX44xX53xX4xX92xX6xX50xX2xX202xX72xX7exX4fxX7dxX112xX1xXexX180xXaxX12xX46xX1xX104xX6xX3xX1xX1ebxXexX3xXexX1xX76xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX86xX3xX18xX1xXdxXf63xX92xX3xX4xX89xX3xX7xXec9xX3xX377xXdxX18xX1xX3xX6axX44xX6xX18xX1xX3xXec9xX3xXcxX24axX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXc5xX32xX3xX180xXec9xX3xX4xXf8bxX6xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXc5xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX153xXdxX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xX1dxXexX3xX18xX1x9337xXexX3xXc5xX1ebxX18xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX7dxX7dxX50xX2e0xX3xX18xX1xX104xX18xX19xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX18xX6xX125xX86xX3xX18xX1xXdxXf63xX92xX3xX4xXf8bxX6xX3xX1xX14xX18xX19xX86xX3xX4xXf8bxX6xX3xX1xXdxX2dxX92xX3xXc5xX32xX3xXc1xXc2xXexX3xXc5xXc6xX92xX3xX180xXec9xX3xX4xXf8bxX6xX3xXc1xX36xX18xX86xX3xXc1xX92xX7d7xX18xX112xX3xXcxX8fxX164xX18xX3xX4xX36xX4xX3xXexX92xX125xX1ebxX18xX3xXbxX1xXb7xX86xX3xX18xX19xX104xX76xXdxX3xX6axX95xX18xX3xXc5xXdxX3xX5xX146xXdxX3xX4xX172xX18xX19xX3xX18xX19xX14xX125xX3xX180xX3exXexX3xX18xX1xXdxXf63xX92xX3xX1xX89xX18xX112xX3xXe8exX1xXdxX3xX18xX1xXa2xX18xX3xX4xXfcxX6xX3xX122xX36xX44xX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xX1d8xX14xX44xX3xX4xX1xXdxXf63xX92xX3xX7dxX72xX50xX2e0xX112xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6axXdxX1d8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX18exX92xX3xXexX1xX104xX89xX18xX19xX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXfcxX18xX19xX3xX1xX3exX3xX4xX1xXfcxX3xXexX8fxX104xX89xX18xX19xX3xX377x676dxX44xX3xX6axX14xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxXaxX3xX1xX8fxX10xX4e2xX9xXaxX50xXexX1xX92xX44xX18xX19xX53xX180xX6xXdxX53xX6axXdxX4xX1xX53xX1d8xX92xX50xXexXdxX10xX92xX53xXexX1xX92xX44xX18xX19xX53xX1xX6xX53xXexXdxX18xX1xX53xX92xX18xX19xX53xX1xX44xX53xX4xX1xX92xX53xXexX8fxX92xX44xX18xX19xX53xX377xX10xX44xX53xX6axX6xXdxX53xX19xXdxX6xX18xX53xX4xX6xX4xX1xX53xX3axX6xX53xX1xX44xXdxX50xX2xX202xX72xX4fxX2xX2e0xX112xX1xXexX180xXaxX12xX0xXdxX180xX19xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX50xX180xX10xX6axXdxX6xX50xX2xX7dxX72xX50xX18xX10xX2cbxX7xX50xX7dxX72xX2xX1b4xX50xX2xX1b4xX2xX6axX2e0xX72xX202xX1b4xX4fxX1b4xX7exXexX7exX202xX80xX4fxX1b4xX5xX72xX112xX2e6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6axXdxX1d8xX12xX0xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX18exX92xX3xXexX1xX104xX89xX18xX19xX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXfcxX18xX19xX3xX1xX3exX3xX4xX1xXfcxX3xXexX8fxX104xX89xX18xX19xX3xX377xX1328xX44xX3xX6axX14xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxXaxX3xX1xX8fxX10xX4e2xX9xXaxX50xXexX1xX92xX44xX18xX19xX53xX180xX6xXdxX53xX6axXdxX4xX1xX53xX1d8xX92xX50xXexXdxX10xX92xX53xXexX1xX92xX44xX18xX19xX53xX1xX6xX53xXexXdxX18xX1xX53xX92xX18xX19xX53xX1xX44xX53xX4xX1xX92xX53xXexX8fxX92xX44xX18xX19xX53xX377xX10xX44xX53xX6axX6xXdxX53xX19xXdxX6xX18xX53xX4xX6xX4xX1xX53xX3axX6xX53xX1xX44xXdxX50xX2xX202xX72xX4fxX2xX2e0xX112xX1xXexX180xXaxX12xXcxXdxX18exX92xX3xXexX1xX104xX89xX18xX19xX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXfcxX18xX19xX3xX1xX3exX3xX4xX1xXfcxX3xXexX8fxX104xX89xX18xX19xX3xX377xX1328xX44xX3xX6axX14xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX8fxX44xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX8fxX104xX105xX4xX3xX4xX1xXfcxX3xXexX8fxX104xX89xX18xX19xX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXexXdxX1ebxXbxX3xXexX24cxX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX46xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX7xXb7xX3xX2xX4fxX50xX46xXcxX53xXcxXcxX19xX3xX4xXfcxX6xX3xXcxX1xXfcxX3xXexX104xX105xX18xX19xX3xX46xX1xX1dxX18xX1xX3xXbxX1xXfcxX86xX3xX1xXc6xX92xX3xX1xX1ebxXexX3xX4xX36xX4xX3xXexXdxX18exX92xX3xXexX1xX104xX89xX18xX19xX3xXexX146xXdxX3xXcxX24axX3xX67xX14xX3xXcxXf80xX18xX1xX3xXc5xXf63xX92xX3xXc5xX1bdxX18xX19xX3xXexX243xX18xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX18xX3xX19xXdxX32xX18xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX3axX32xX3xX1xX3exXdxX3xXc5xX18exX3xX4xX1xX92xX18xX19xX3xXexX6xX125xX3xXbxX1xX6e7xX18xX19xX86xX3xX4xX1xXb7xX18xX19xX3xX6axX4cxX4xX1xX3xX46xX44xX1d8xXdxX6axX53xX2xX202xX112xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6axXdxX1d8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX92xX5xX12xX0xX6axXdxX1d8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8fxXaxX12xX0xX50xX6axXdxX1d8xX12xX0xX50xX6axXdxX1d8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX44xX6axX125xXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX53xX6xX5xXdxX19xX18xX210xX3xX8fxXdxX19xX1xXexX4d7xXaxX12xX0xX10xX180xX12xXcxX1xX10xX44xX3xXcxXcx76ecxX1fdxX16xX50xX122xX36xX44xX3xXcxXdxX18xX3xXexX23xX4xX0xX50xX10xX180xX12xX0xX50xXbxX12