Nhọc nhằn nghề nuôi ong “du mục”...
(Baohatinh.vn) - Nuôi ong lấy mật là nghề gian nan và gặp nhiều rủi ro. Để làm nên những giọt mật ngọt sánh, người nuôi phải nhọc nhằn rong ruổi khắp chân núi cửa rừng theo những mùa hoa...
18c0x2396x418fx2483x69d2x27f0x4dfex9202x7cd2xX7x1bb2x9558x2eb0x2a89x2a9fx7167xX5x4472xXax2b30x909exX1x518fxX4xX3x458bxX1x95f8xX18xX3xX18x4640xX1x4efexX3xX18x8855x9021xXdxX3x3398xX18xX1exX3xXax5e79xX23xX3x8a54x7a2exX4xXax908cxX33xX33xX0x555exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65b6xX10xX6xX2cxXaxX12xX13xX23xX24xXdxX3xX27xX18xX1exX3xX5x8121x3cb8xX3xX2fx697bxXexX3xX5x5cb3xX3xX18xX1exX1xX20xX3xX1exXdxX6xX18xX3xX18xX6xX18xX3x9241xX5exX3xX1ex194bxXbxX3xX18xX1xXdxX20xX23xX3x2739x1b48xXdxX3xX7bxX27xX33xX3x1a0fx4771xX3xX5xX5exX2fxX3xX18x98a2xX18xX3xX18xX1x3ddfxX18xX1exX3xX1exXdxX15xXexX3xX2fxX5axXexX3xX18xX1exX15xXexX3xX7x5a9dxX18xX1x9167xX3xX18xX1ex5619x46ffxXdxX3xX18xX23xX24xXdxX3xXbxX1x4ef1xXdxX3xX18xX1xX15xX4xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX7bxX27xX18xX1exX3xX7bxX23x6e0bxXdxX3x463fxX1x6a55xXbxX3xX4xX1x5650xX18xX3xX18x51d5xXdxX3xX4x85ccxX6xX3xX7bx3a38xX18xX1exX3xXexX1xX10xX27xX3xX18xX1xX90xX18xX1exX3xX2fx5d4fxX6xX3xX1xX27xX6xX33xX33xX33xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9148xX27xX2cxX57xXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX37xX6xXbxXbxX7xX37xX27xXbxX10xX18xX37xX2fxX10xX2cxXdxX6xX37xXexX1xX23xX2fx2a70x3700xXbxX9xX18xX10x5db3xX7xX37xX2x7eeax2c7cx8fdfxX37xX2fxX136x26a8x2ecdxX2xX137x2ffdx47f4x93b2xX136xX2xX2xX33x70a6xXbxX1exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX4xX10xX13dxX27xX12cxX147xX10xX4xXexX3xX2cxX1exX2fxX10xX2cxXdxX6xX3xX6exXdxX2cxX10xX27xX3xX2fxXbxX138xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX13dxXexX57xXbxX10xX9xXaxX6exXdxX2cxX10xX27xX37xX2fxXbxX138xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX13dxX10xX18xX4xX27xX2cxX10xX9xXaxX136xX132xX13cxX57xX4xX137xX136xXex6405x7409xX136xX37x6f91xXdxX142x4f60x66a7x67bbxX19cxXex551exX147xX7xX23x2c62x1ebfxX1a3xX1a5x2755xX46xX12cxX2xX13cxXcxX19cxX19dx7097xX1a3xXcxX27xXcxX147xX37xX147xX37xX1a3xX2fxX147xX13cxX4xX1xX18xX1exX147xX2fx890cxX19dxX138xX136x69e0xX23xX27x6d7bxX1a0xX1a4x4bc7xX27xX2fxX10x58ddxX6x19ddxX147xX142xX13cxX2fxX2fxX1d2xX140x3d22xX107xX6exX1a4xXccxX13xX132x760ex9101xX1d2xX1eaxX1ebxX1d2xXaxX37xX12xX0xX37xXdxX1a3xX7bxX6xX2fxX10xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX27xX2cxX57xXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX2cxXexX1x862exX142xX142xX140xXbxX1e3x33a1xX1xX10xXdxX1exX1xXexX222xX1ebxX13cxX136xXbxX1e3xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxXexX1xX23xX2fxX12cxX3xX2cxX1xXdxX2cxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX1xX27xX4xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX18xX1exX1xX10xX3xX18xX23xX27xXdxX3xX27xX18xX1exX3xX2cxX23xX3xX2fxX23xX4xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX37xX37xXdxX33xX12cxX6xX27xX1xX6xXexXdxX18xX1xX33xX6exX18xX37xX18xX10xX132xX7xX37xX2xX136xX137xX138xX37xX136xX136xX2cxX2xX2xX140xXexX2xX138xX13cxX136xX5xX140xX33xX147xXbxX1exXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx561fxX23xXexX1xX27xX7bxXaxX12xX13xX1exXd3xX18xX3xX1b0xXdxX6xX18xX1exX3xX13dxX3xX2baxX18xX1xX3xXcxX56xX18xX0xX37xXbxX12
Ngân Giang - Anh Tấn