Tổng Bí thư và Tổng thống Pháp gặp gỡ báo chí sau hội đàm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng và gặp gỡ báo chí.
d583x1378fxf405x156b6x11ad8xf614x110c4xf327x16253x12d94xd9c7x13c14x1637dx10755x11071x11862xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax109efx14e68x13c61xXexX0xe3f7xXaxX17xX18xX19xXexX0xfe71x13294xX19x13ac5xXexX0xXaxf730xX9x155acxXdxX18xfaf5xX2fxed5fx15de0x130c7xX5xd89exXbxXdxX17xX32xXexX5x1566fxf1fdx1211fxX9x12bf7x111fcxX9xXbxXax14561xX9x14250x11f2bxX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXax10a01xX3dxX3exX9xX7xXax15d75xX33xX9xX3ex11679xX33xX9xX3exf6eaxX9xX23xX57xX24xX9xX2cxXaxX41xX9xX2fxX18xf446xX9xXax15121xX35xX9x13a66xX48xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x102a8xX17xX18xX19xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXaxX45xX9xde11xX3exX6bxX26x14bb2xX3dxX9xX7xXaxe2c7xX9xX5xd5fexfe61xX3dxX3exX9xX47xX48xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX51xX3dxX3exX9xX7xXaxX57xX33xX9xX8xXcxXcxX18xX3dxX6bxX17xXdxX9xe6edxX18xX2cxXa2xX24xX3dxX9xX71xebf2xX9xX2cxXax11816xX3dxX3exX9x165b8xX35x11466xX3dxX9xXdxX9axX9xXd3x153e8xX9xXd3xXd5xXbxX9xXcxX6exXbxX9xX2fxX51xX9xX47x136bdxX3dxX9xXd3xX35xe943xX3dxX9xXax12b89xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xef24xX6bxX18xX3dxX9xXbxXa2xXa3xX3dxX3exX9xX47xX48xX9xX3exX5bxX33xX9xX3exX5fxX9xX23xX57xX24xX9xX2cxXaxX41xfec1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX57xXbxX9xX23xX35xe38bxX6bxX9xX47x16631xX35xX9xX23xX57xX24xX9xX2cxXaxX41xX9xX2fxX18xX6bxX9xXaxX6exX35xX9xX71xX48xXcxf0a0xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX51xX3dxX3exX9xX7xXaxX57xX33xX9xX8xXcxXcxX18xX3dxX6bxX17xXdxX9xXc3xX18xX2cxXa2xX24xX3dxX9xX2cx11a8fxXcxX9xda98xX3dxX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX96xX3exX6bxX26xX9axX3dxX9xX7xXaxX9fxX9xX5xXa2xXa3xX3dxX3exX9xX71xXcbxX9xX2cxXaxXa3xX3dxX9xX7xXaxX57xX33xX9xXdxX48xX9xX3dxX45xX137xX2cxX9xX5x152fdxX26xX9x1542axX6bxX9xX71x10ce4xX6bxX9xXbxX35x1667dxX3dxX9xX71xXd5xX3dxX9xXbxXaxXeaxXcxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xX3dxXaxX35xXefxXcxX9xXd3x16193xX9xXbxXaxXcfxX9xXaxX18xX35xX9xX2cxe11bxX18xX9xXcx12234xX3dxXaxX116xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX51xX3dxX3exX9xXc3xX18xX2cxXa2xX24xX3dxX9x10e31xX3dxX9xXdx14650xX35xX9xXfaxX6bxX57xX9xXbxXa2xX1ddxX3dxXaxX9xX33xXaxX57xXbxX9xXbxXa2xX35xX133xX3dxX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX7xXaxX57xX33xf1d6x10d2fxX35xXefxXbxX14dxX9xXcxX51xX35xX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX71xX5bxX2cxX9xX23xX35xXefxXbxX9xX71xX45xXf3xX2cxX9xX3ex10cffxX3dxX9xXd3xXd5xXbxX9xX23x120ccxX35xX9xX2cxX57xX2cxX9xX26xXd5xX6bxX9xXbxX51xX9xXdx12b37xX2cxXaxX9xX2fx104ccxX14dxX9xX47xXeaxX3dxX9xXax11351xX18xf145xX9xXd3xXaxdffbxX3dxX3exX9xX71xX255xX3dxXaxX9xX7xXaxX57xX33xX9xXdxX6bxX1f4xX3dxX9xX2fxX57xXbxX9xX2cxX57xX3dxXaxX9xX2cx154ddxX3dxX3exX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xXfaxX6bxX57xX9xXbxXa2xX1ddxX3dxXaxX9xX33xXaxX57xXbxX9xXbxXa2xX35xX133xX3dxX9xX2cxX1d9xX18xX9xXcxX1ddxX3dxXaxX116xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa2xX3exX35xX3dx1154fxX9x120dcxX33x14a55xX9xX18xX6bxXbxX24xX264xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXa2xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXa2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2cexX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX116xX47xX3dxX1cxX3dxX17x1385axX2fxX1cxX2ax1361exX2ax1112cxX1cx11942xX314xX19xX312x10f04x14b1dx13836xX318xX319xX318xXbxX2axX2axX314xX31axXdxX318xX116x11171xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX24xX3dxX3exX9xX23xX35xX9xXbxXaxX6bxX9xX47xX18xX9xXbxX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xX33xXaxX18xX33xX9xX3exX18xX33xX9xX3exX24xX9xX23xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX9xX2fxX18xX6bxX9xXaxX24xX35xX9xX19xX18xXcxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX21cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa2xXexX0xXbxXa2xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX96xX3exX6bxX26xX9axX3dxX9xX7xXaxX9fxX9xX5xXa2xXa3xX3dxX3exX9xX47xX48xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX51xX3dxX3exX9xX7xXaxX57xX33xX9xXc3xX18xX2cxXa2xX24xX3dxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa2xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXex10160xX4xXaxX5bxX3dxX3exX9xX71xX45x11cd3xX3dxX3exX9xX31axX319xX9xX3dxXeaxXcxX9xXbxXaxX35xXd5xXbxX9xXdx1359dxX33xX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX3dxX3exX24xX1f8xX35xX9xX3exX35xX18xX24xX14dxX9xX319xX9xX3dxXeaxXcxX9x11972xX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9x10117xX51xX35xX9xXbxX57xX2cxX9xX2cxXaxX35xXd5xX3dxX9xXdxX45xXf3xX2cxX14dxX9xX2d0xX9xX23xX1b5xX3dxX9xX71xXcbxX9xXdxX48xXcxX9xX71xX45xXf3xX2cxX9xXa2x14b96xXbxX9xX3dxXaxX35x12bfaxX6bxX9xX47xX35xXefxX2cxX14dxX9xX71xX1f8xXbxX9xX71xX45xXf3xX2cxX9xXa2xX472xXbxX9xX3dxXaxX35xX478xX6bxX9xXbxXaxX48xX3dxXaxX9xXbx119b9xX6bxX14dxX9xX3dxXaxX45xX3dxX3exX9xX2cxXaxX9fxX3dxX3exX9xXbxX18xX9xX2cxX262xX9xXbxXaxX133xX9xXdxX48xXcxX9xXbxX51xXbxX9xXaxX173xX3dxX9xX3dx15d6axX18xX116xX9xX5xX1f4xX35xX9xXaxX26xX9xX47xXa3xX3dxX3exX9xXa2xe5b6xX3dxX3exX14dxX9xX2cxXaxX9fxX3dxX3exX9xXbxX18xX9xX2cxX285xX3dxX3exX9xX3dxXaxX18xX6bxX9xX71xX35xX9xX47xX48xX24xX9xX2cxX57xX2cxX9xX19xX49bxX9xX57xX3dxX9xXcxX137xX35xX9xX71xX133xX9xX2cxX1d9xX3dxX3exX9xX2cxX51xX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX47xX51xX3dxX9xX2cxX262xX9xX3dxX3exX48xX26xX9xXaxX1f4xXcxX9xX3dxX18xX26xX116xX9xX5xX1f4xX35xX9xXaxX26xX9xX47xXa3xX3dxX3exX9xXa2xX4d3xX3dxX3exX14dxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xXbxX45xX173xX3dxX3exX9xXdxX18xX35xX14dxX9xX7xXaxX57xX33xX9xX2fx10dbcxX9xX2cxX262xX9xXcxX5bxXbxX9xX3dxXaxX35xX478xX6bxX9xXaxX173xX3dxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xXd3xXaxX6bxX9xX47xX49bxX2cxX14dxX9xX47xX48xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xX2fxX551xX9xXdxX48xX9xX3dxX3exX45xX414xX35xX9xX23xX1f8xX3dxX14dxX9xX71xX133xX9xX2cxX285xX3dxX3exX9xX47xX137xX35xX9xX7xXaxX57xX33xX9xX2cxX1d9xX3dxX3exX9xX2cxX51xX9xX2fxX49bxX9xXaxX35xXefxX3dxX9xX19xX35xXefxX3dxX9xX3dxX48xX26xX116xX9xX443xX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX47xX48xX9xXfaxX6bxX26xX478xX3dxX9xXdxXf3xX35xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX45xX137xX2cxX9xXaxX24xX48xX3dxX9xXbxX24xX48xX3dxX9xX71xf2a4xX3dxX3exX9xXbxXaxX6bxX426xX3dxX9xX47xX137xX35xX9xX3dxXaxX18xX6bxed98xX14dxX9xX1f4xX3dxX3exX9xXc3xX18xX2cxXa2xX24xX3dxX9xX3dxXaxX472xX3dxX9xXcxX1f8xX3dxXaxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX51xX3dxX3exX9xXc3xX18xX2cxXa2xX24xX3dxX9xXd3xXaxX268xX3dxX3exX9xX71xX255xX3dxXaxX14dxX9xX7xXaxX57xX33xX9xX2cxX18xXcxX9xXd3xXd5xXbxX9xX2fxX551xX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xXaxXf3xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xX47xX137xX35xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xX2cxX57xX2cxX9xXdx15b54xX3dxXaxX9xX47xX49bxX2cxX9xX26xX9xXbxXd5xX14dxX9xXdxX45xX173xX3dxX3exX9xXbxXaxX49bxX2cxX14dxX9xXbxXaxX49bxX2cxX9xX33xXax137a2xXcxX14dxX9xX71xX48xX24xX9xXbxX1f8xX24xX9xX3exX35xX57xX24xX9xX19x14b6cxX2cxX14dxX9xXcfxX3dxX3exX9xX33xXaxX262xX9xX47xX137xX35xX9xX23xX35xXd5xX3dxX9xX71xX3cxX35xX9xXd3xXaxX41xX9xXaxX426xX6bxX116xX9xX7xXaxX57xX33xX9xXaxX24xX18xX3dxX9xX3dxX3exXaxX1b5xX3dxXaxX9xX47xX48xX9xX1d9xX3dxX3exX9xXaxX6exX9xX2fxX49bxX9xX3dxX3exXaxX35xXefxX33xX9xX71xX3cxX35xX9xXcxX137xX35xX9xX2cxX1d9xX18xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xX3dxXaxX35xX478xX6bxX9xX3dxXeaxXcxX9xXfaxX6bxX18xX14dxX9xXcxX24xX3dxX3exX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xX2fxX551xX9xX3exX5bxXbxX9xXaxX57xX35xX9xX71xX45xXf3xX2cxX9xX3dxXaxX35xX478xX6bxX9xXbxXaxX48xX3dxXaxX9xXbxX49bxX6bxX9xXaxX173xX3dxX9xX3dxX4c2xX18xX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xXfaxX6bxX57xX9xXbxXa2xX1ddxX3dxXaxX9xX33xXaxX57xXbxX9xXbxXa2xX35xX133xX3dxX9xX2cxX1d9xX18xX9xX71xX472xXbxX9xX3dxX45xX137xX2cxX9xXcxX1ddxX3dxXaxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX96xX3exX6bxX26xX9axX3dxX9xX7xXaxX9fxX9xX5xXa2xXa3xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd5xXbxX14dxX9xXaxX18xX35xX9xX23xX1b5xX3dxX9xX71xXcbxX9xX2cxX262xX9xX2cxX6bxX6exX2cxX9xXbxXa2xX18xX24xX9xX71xX3cxX35xX9xXa2xX472xXbxX9xX2cxXaxX1a9xX3dxX9xXbxXaxX48xX3dxXaxX14dxX9xX2cxX246xX35xX9xXcxX246xX14dxX9xX23xX3cxX9xX41xX2cxXaxX9xX47xX48xX9xXaxX35xXefxX6bxX9xXfaxX6bxX170xX9xXbxXa2xX1b5xX3dxX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX1b0xX3dxX9xXaxX35xX133xX6bxX9xX23xX35xXd5xXbxX9xX47xX48xX9xXbxX35xX3dxX9xX2cxX426xX26xX9xXdxd75bxX3dxX9xX3dxXaxX18xX6bxX2cexX9xX40bxX4xXaxX9fxX3dxX3exX9xXbxX1f4xX35xX9xX3dxXaxX472xXbxX9xXbxXa2xX41xX9xXcxX246xX9xXa2xX18xX9xXcxX6exXbxX9xX3exX35xX18xX35xX9xX71xX24xX1f8xX3dxX9xXcxX137xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX21dxX35xXefxXbxX21cxX7xXaxX57xX33xX14dxX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xXbxX35xX3dxX9xX2cxX426xX26xX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXa2xX255xX14dxX9xX71xX69dxX26xX9xXcxX1f8xX3dxXaxX9xXaxXf3xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xX2cxXaxX35xXd5xX3dxX9xXdxX45xXf3xX2cxX14dxX9xXbxX1f8xX24xX9xX2cxXaxX6bxX26xX133xX3dxX9xX23xX35xXd5xX3dxX9xXcxX1f8xX3dxXaxX9xXcxX551xX9xX71xX133xX9xXbxXaxX9fxX2cxX9xX71xX69dxX26xX9xX47xX48xX9xX3dxX1a9xX3dxX3exX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX173xX3dxX9xX3dxX4c2xX18xX9xXaxX35xXefxX6bxX9xXfaxX6bxX170xX9xXaxXf3xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xXbxXa2xX1b5xX3dxX9xX2cxX57xX2cxX9xXdxX67cxX3dxXaxX9xX47xX49bxX2cxX9xX3dxXaxX4d3xXcxX9xXdxX48xXcxX9xX2fxX1a9xX6bxX9xX2fxX23exX2cxX9xXaxX173xX3dxX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX44bxX51xX35xX9xXbxX57xX2cxX9xX2cxXaxX35xXd5xX3dxX9xXdxX45xXf3xX2cxX9xX3exX35xX4c2xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX45xX137xX2cxX116xX9xX21dxX478xX9xXd3xX35xX3dxXaxX9xXbxXd5xX14dxX9xX2cxXaxX9fxX3dxX3exX9xXbxX1f4xX35xX9xX2cxXaxX1d9xX9xXbxXa2xX45xX173xX3dxX3exX9xX71xX45xX18xX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xXaxXf3xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xXd3xX35xX3dxXaxX9xXbxXd5xX9xX33xXaxX57xXbxX9xXbxXa2xX35xX133xX3dxX9xXbxX45xX173xX3dxX3exX9xX2d2xXcfxX3dxX3exX9xXaxX173xX3dxX9xX47xX137xX35xX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXa2xX255xX9xXbxX51xXbxX9xX71x15f68xX33xX9xX3exX35xX4c2xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX45xX137xX2cxX14dxX9xX3dxXaxX472xXbxX9xXbxXa2xX41xX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xXcxX1f8xX3dxXaxX9xXbxXaxX45xX173xX3dxX3exX9xXcxX1f8xX35xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX35xX478xX6bxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX414xX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXbxX137xX35xX5f6xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX40bxX5xXa2xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX414xX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXbxX137xX35xX14dxX9xX2cxX57xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xXefxX33xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xX2fxX551xX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xXcxX6bxX18xX9xX2fxX23exXcxX9xXaxX48xX3dxX3exX9xXaxX262xX18xX9xX47xX48xX9xX19xX255xX2cxXaxX9xX47xX6afxX9xX2cxX1d9xX18xX9xX7xXaxX57xX33xX14dxX9xXbxX1f4xX35xX9xXcxX24xX3dxX3exX9xXa2xX4d3xX3dxX3exX9xX7xXaxX57xX33xX9xX2cxea19xX3dxX3exX9xX2fxX551xX9xXbxX1f8xX24xX9xX71xX35xX478xX6bxX9xXd3xX35xXefxX3dxX9xX71xX133xX9xXcxX246xX9xXa2xX6exX3dxX3exX9xXbxXaxX255xX9xXbxXa2xX45xX414xX3dxX3exX9xX3dxXaxX426xX33xX9xXd3xXaxX69dxX6bxX9xXaxX48xX3dxX3exX9xXaxX262xX18xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX116xX9xX5xX1f4xX35xX9xX2cxXa9axX3dxX3exX9xX71xX478xX9xX3dxX3exXaxX255xX9xX47xX48xX9xXd3xXaxX6bxX26xXd5xX3dxX9xXd3xXaxX41xX2cxXaxX9xX2cxX57xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xXefxX33xX9xX7xXaxX57xX33xX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xXcxX1f8xX3dxXaxX9xX71xX1b0xX6bxX9xXbxX45xX9xX47xX48xX24xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX14dxX9xX2cxXaxX9fxX3dxX3exX9xXbxX1f4xX35xX9xXd3xXaxX268xX3dxX3exX9xX71xX255xX3dxXaxX9xX2fxX551xX9xXbxX35xXd5xX33xX9xXbxX6afxX2cxX9xXbxX1f8xX24xX9xX71xX35xX478xX6bxX9xXd3xX35xXefxX3dxX9xXbxXaxX6bxX426xX3dxX9xXdxXf3xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX57xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xXefxX33xX14dxX9xX3dxXaxX48xX9xX71xX1b0xX6bxX9xXbxX45xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX45xX137xX2cxX9xXd3xXd5xXbxX9xX3dxX51xX35xX9xX71xX51xX35xX9xXbxX57xX2cxX14dxX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xX2fxX49bxX9xXaxX35xXefxX3dxX9xX19xX35xXefxX3dxX9xXbxX1f8xX35xX9xXcx14fabxX35xX9xX3dxX45xX137xX2cxX14dxX9xX71xX5bxX2cxX9xX23xX35xXefxXbxX9xXdxX48xX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xX2cxX57xX2cxX9xXdxX67cxX3dxXaxX9xX47xX49bxX2cxX9xX7xXaxX57xX33xX9xX2cxX262xX9xXbxXaxXd5xX9xXcxX1f8xX3dxXaxX9xX47xX48xX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xX2cxX262xX9xX3dxXaxX6bxX9xX2cxX1b0xX6bxX5f6xX14dxX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX96xX3exX6bxX26xX9axX3dxX9xX7xXaxX9fxX9xX5xXa2xXa3xX3dxX3exX9xX3dxX262xX35xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xX3dxX3dxX17xXa2xX21cxX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xXax14a42xX24xXdxX21cxX2cxXdxX17xX18xXa2xX9xX2fxXbxX24xXa2xX26xX9xX47xX35xX19xX17xX24xX9xX2cxXdxX17xX18xXa2xe355xX35xX2d2xX9xX2cxXcxX2fxX21cxXa2xX17xXdxX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxXa9axX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd5xXbxX14dxX9xXbxX1f8xX35xX9xX2cxX6bxX6exX2cxX9xXaxX6exX35xX9xX71xX48xXcxX14dxX9xXaxX18xX35xX9xX23xX1b5xX3dxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx13ee0xX9xX3dxXaxX35xX478xX6bxX9xX3dxXaxX426xX3dxX9xXbxXaxXcfxX2cxX9xX2cxXaxX6bxX3dxX3exX9xXbxXa2xX1b5xX3dxX9xX3dxXaxX35xX478xX6bxX9xX47xX472xX3dxX9xX71xX478xX9xXfaxX6bxX51xX2cxX9xXbxXd5xX14dxX9xX3dxXaxX472xXbxX9xXbxXa2xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXa2xX4d3xX3dxX3exX9xXcxXa3xX35xX9xX47xX472xX3dxX9xX71xX478xX9xXfaxX6bxX51xX2cxX9xXbxXd5xX9xX71xX478xX6bxX9xX2cxX262xX9xXbxXaxX133xX9xX47xX48xX9xX2cxX1b0xX3dxX9xX71xX45xXf3xX2cxX9xX3exX35xX170xX35xX9xXfaxX6bxX26xXd5xXbxX9xXbxXaxX1f4xX3dxX3exX9xXfaxX6bxX18xX9xX71xX51xX35xX9xXbxXaxX24xX1f8xX35xX9xX47xX48xX9xX2cxX57xX2cxX9xX23xX35xXefxX3dxX9xX33xXaxX57xX33xX9xXaxX24xX48xX9xX23xX1ddxX3dxXaxX14dxX9xXbxXa2xX1b5xX3dxX9xX2cxX173xX9xX2fxX246xX9xXbxX1f4xX3dxX9xXbxXa2xXa3xX3dxX3exX9xX71xX6exX2cxX9xXdxX426xX33xX14dxX9xX2cxXaxX1d9xX9xXfaxX6bxX26xX478xX3dxX14dxX9xXbxX24xX48xX3dxX9xX47xX9bexX3dxX9xXdxXcbxX3dxXaxX9xXbxXaxX3cxX9xX2cxX1d9xX18xX9xX2cxX57xX2cxX9xXfaxX6bxX51xX2cxX9xX3exX35xX18xX14dxX9xXfaxX6bxX26xX478xX3dxX9xXbxX49bxX9xXfaxX6bxX26xXd5xXbxX9xX2cxX1d9xX18xX9xX2cxX57xX2cxX9xX19xX1a9xX3dxX9xXbxX6exX2cxX14dxX9xXbxX1f4xX3dxX9xXbxXa2xXa3xX3dxX3exX9xXdxX6bxX426xXbxX9xX33xXaxX57xX33xX9xXfaxX6bxX51xX2cxX9xXbxXd5xX9xX47xX48xX9xX84xX35xXd5xX3dxX9xX2cxXaxX45xX173xX3dxX3exX9x1238axX35xX1b5xX3dxX9xX84xXf3xX33xX9xX443xX6bxX51xX2cxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xX1d9xX3dxX3exX9xXaxX6exX9xX7xXaxX57xX33xX9xX71xX262xX3dxX3exX9xX47xX18xX35xX9xXbxXa2xda0bxX9xXbxX41xX2cxXaxX9xX2cxX49bxX2cxX14dxX9xX2d2xX1a9xX26xX9xX19xX49bxX3dxX3exX9xXbxX1f8xX35xX9xX2cxXaxX1a9xX6bxX9x105e5xX21cxX5xXaxX57xX35xX9xX40xX1ddxX3dxXaxX9xX2xX45xX173xX3dxX3exX9xX47xX48xX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX47xX137xX35xX9x15e7cx134eaxX8xXeaexX96xX264xX9xX71xX57xX3dxXaxX9xX3exX35xX57xX9xX2cxX18xX24xX9xX47xX18xX35xX9xXbxXa2xXe64xX9xX19xX82bxX3dxX9xX19xX23exXbxX9xX2cxX1d9xX18xX9xX7xXaxX57xX33xX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xX2cxX57xX2cxX9xX3dxXbc9xX9xXdxX49bxX2cxX9xX3dxXaxX4d3xXcxX9xXcfxX3dxX3exX9xX33xXaxX262xX9xX47xX137xX35xX9xX23xX35xXd5xX3dxX9xX71xX3cxX35xX9xXd3xXaxX41xX9xXaxX426xX6bxX9xX2cxXa9axX3dxX3exX9xX3dxXaxX45xX9xX3exX35xX170xX35xX9xXfaxX6bxX26xXd5xXbxX9xX2cxX57xX2cxX9xX47xX472xX3dxX9xX71xX478xX9xXbxX24xX48xX3dxX9xX2cxX1b0xX6bxX9xXaxX35xXefxX3dxX9xX3dxX18xX26xX116xX9xX7xXaxX57xX33xX9xX1d9xX3dxX3exX9xXaxX6exX9xX21dxX35xXefxXbxX9xX96xX18xXcxX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXaxXefxX9xX47xX137xX35xX9xXe21xX35xX1b5xX3dxX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX1a9xX6bxX9xX1acxX6bxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX24xX19xX26xX32xXexX84xX18xX35xX9xX23xX1b5xX3dxX9xXd3xXaxX268xX3dxX3exX9xX71xX255xX3dxXaxX9xXdxX1f8xX35xX9xXbxX1b0xXcxX9xXfaxX6bxX18xX3dxX9xXbxXa2xXa3xX3dxX3exX9xX2cxX1d9xX18xX9xXaxXf3xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xX71xX18xX9xX33xXaxX45xX173xX3dxX3exX14dxX9xX3dxXaxX472xXbxX9xXbxXa2xX41xX9xXbxX35xXd5xX33xX9xXbxX6afxX2cxX9xXbxXeaxX3dxX3exX9xX2cxX45xX414xX3dxX3exX9xX33xXaxX51xX35xX9xXaxXf3xX33xX9xX47xX137xX35xX9xX3dxXaxX18xX6bxX9xXbxXa2xX24xX3dxX3exX9xXd3xXaxX6bxX1f4xX3dxX9xXd3xXaxX3cxX9xX4xX6exX3dxX3exX9xX71xX5e4xX3dxX3exX9xX7xXaxX57xX33xX9xX3dxX3exX4c2xX9xX47xX48xX9xXbxX1f8xX35xX9xX2cxX57xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxXcfxX2cxX9xX47xX48xX9xX19xX35xX9axX3dxX9xX71xX48xX3dxX9xXfaxX6bxX51xX2cxX9xXbxXd5xX9xXcxX48xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX45xX137xX2cxX9xX71xX478xX6bxX9xXdxX48xX9xXbxXaxX48xX3dxXaxX9xX47xX35xX1b5xX3dxX14dxX9xX3dxXaxX4d3xXcxX9xXbxXaxX9fxX2cxX9xX71xX69dxX26xX9xX71xX51xX35xX9xXbxXaxX24xX1f8xX35xX9xX47xX48xX9xX2fxX49bxX9xXaxXf3xX33xX9xXbxX57xX2cxX9xX71xX18xX9xX33xXaxX45xX173xX3dxX3exX9xXbxXaxX35xXd5xXbxX9xXbxXaxX49bxX2cxX14dxX9xXaxX35xXefxX6bxX9xXfaxX6bxX170xX116xX1cxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xX3dxX3dxX17xXa2xX21cxX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xXaxXc5fxX24xXdxX21cxX2cxXdxX17xX18xXa2xX9xX2fxXbxX24xXa2xX26xX9xX47xX35xX19xX17xX24xX9xX2cxXdxX17xX18xXa2xXc7axX35xX2d2xX9xX2cxXcxX2fxX21cxXa2xX17xXdxX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xX3dxX3dxX17xXa2xX21cxX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xXaxXc5fxX24xXdxX21cxX2cxXdxX17xX18xXa2xX9xX2fxXbxX24xXa2xX26xX9xX47xX35xX19xX17xX24xX9xX2cxXdxX17xX18xXa2xXc7axX35xX2d2xX9xX2cxXcxX2fxX21cxXa2xX17xXdxX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX18xXa2xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeafxX24xX6bxXa2xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX21dxX3xX21dxX116xX21dxX96xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe