Hà Tĩnh sắp đưa phần mềm quản lý dữ liệu 323 hồ chứa vào hoạt động
(Baohatinh.vn) - Bộ NN&PTNT vừa trao tặng Hà Tĩnh “Hệ thống cơ sở dữ liệu đập hồ chứa và phần mềm hỗ trợ ra quyết định điều hành các hồ chứa trên địa bàn ”.
72bbxb481x8b0dxe23axfb2bxb442xb3edxa177xe1afxX7x8f97xd7b2xa62cxc6bbxdd51x10aa5xX5xb70bxXaxd79dxb1bbx1089fxX3xXcxb929x104a7xX1xX3xX7xf165xXbxX3xaee3x849bxX6xX3xXbxX1x9410xX18xX3xe3f1xcfabxX28xX3xec8bx106c5x91caxX18xX3xX5x11073xX3xd9fdxb57bxX3xX5xXdxa688xX2dxX3x103dcxfb1cxX3cxX3xX1xb6daxX3xX4xX1xb9b5xX6xX3x7fd3xX14x1107exX3xX1xX4axe53exXexX3xX1fxf12fxX18xc0b2xX0x106f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX34xXaxX12x9857xX52xX3x100e2xX6ex105fax9963xXcxX6exXcxX3xX48xa63axX6xX3xXexd8adxX6xX4axX3xXexfe08xX18xX54xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x7358xX13xX39xX3xXexX1xfe6bxX18xX54xX3xX4x7cdcxX3xX7xf3fcxX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX1fxb613xXbxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX1x8d2cxX3xXexX7bx8041xX3xX7bxX6xX3xX2cxX2dxec7excb77xXexX3xX1fxac33xX18xX1xX3xX1fxXdxX29xX2dxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4x107daxX4xX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX7bx9fd9xX18xX3xX1fxXcdxX6xX3xe2bbxX14xX18xX3x74fcxe916xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxb9a7xX10xX18xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxc963xXdxX34xXexX1x106dexX3xa78fxX2x103b6xXbxb637xe0d9xX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX12cxX3xb396xX2xa6a6xXbxX132xX133xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf5xXf0xX6xX4axX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX48xX18xX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX13dxX3dxX56xX2xX13fxX12exX34xX12exX13fxed54xX13dxX2xX130xX13fxXexX3dxX3dxe7aaxX2xX5xX13fxe443xX2xX3cxX130xX34xX12exX13fxX16bxX3cxX2xX3dxX3dxXexX130xX13fxX13dxX5xX13fxX177xX2xX13dxXf5x917dxXbxX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX127xXdxX34xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX13fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX4axX18xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX177xX6xX5xXdxX54xX18xX12cxX3xX18dxX2dxX7xXexXdxb3b9xXc8xX133xXaxX12xX71xX1x85d5xX3xXcxf062xX18xX54xX3xX118x7c3axX4xX3xXexX7bxX20xX9axX18xX54xX3xXcxX230xX18xX54xX3xX4xX235xX4xX3xXcxX1x80e0xXc8xX3xX5xXc1xXdxX3xc6b7xX41xX18xX54xX3x84d5xafc3xX18xX3xXcx75c9xX3xX48xX14xX3xX71xX1xX22dxX3xX118xX1xX24axX3xXexXcdxX4xX1xX3xaed7xX6bxX6exae6dxX3xXexf7a6xX18xX1xX3xX251xX80xX18xX54xX3xX6exX54xcc69xX4xX3xaf9dxX97xX18xX3xc0f9xX32xX3xXf0xXdxXe9xX18xX3xXf0xX2exX18xX3xX54xXdxX6xX4axX3xXexX80xX18xX54xX3xXexX14xXdxX3xX7xX2exX18xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX8cxX13xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xX3xX4xX97xX3xX7xX9axX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX1fxXa5xXbxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX1xXbdxX3xXexX7bxXc1xX3xX7bxX6xX3xX2cxX2dxXc8xXc9xXexX3xX1fxXcdxX18xX1xX3xX1fxXdxX29xX2dxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xXdcxX4xX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX7bxXe9xX18xX3xX1fxXcdxX6xX3xXf0xX14xX18xX3xXexX273xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf4xX3xXbxX1xX235xX4xX3xX48xX235xX3xX4xad9bxX18xX54xX3xXexXdcxX4xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xe9edxX3xX48xXa5xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX41xX346xX3xX1fxXa5xXbxX3xX18xX1xb3e3xX28xX3xX45xX18xX54xX3xXbxX1xX22dxX3xX48xbe07xXdxX3xXex9741xX18xX1xX3xX1xX36bxX18xX1xX3xX28xX20xX6xX3xX5x76fcxX3xXexX7bxXe9xX18xX3xX1fxXcdxX6xX3xXf0xX14xX18xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX18xXexX10xX7bxX3xX34xXexX1xX2dxX28xXf0xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX34xXexX1xX12cxX3xX12exX2xX130xXbxX132xX133xX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX12cxX3xX13dxX2xX13fxXbxX132xX133xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf5xXf0xX6xX4axX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX48xX18xX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX13dxX3dxX56xX2xX13fxX12exX34xX12exX13fxX16bxX13dxX2xX2xX12exXexX12exX16bxX173xb79fxX5xX13fxX177xX2xX13dxX13fxX34xX12exX13fxX16bxX13fxX2xX13dxX40dxXexX130xX12exX130xX173xX16bxX5xX13fxXf5xX18dxXbxX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX127xXdxX34xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX13fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX4axX18xXaxX12xX71xX1xX22dxX3xX118xX1xX24axX3xXexXcdxX4xX1xX3xX26dxX6bxX6exX270xX3xXexX273xX18xX1xX3xX251xX80xX18xX54xX3xX6exX54xX27exX4xX3xX281xX97xX18xX3xX48xX14xX3xX5x97f7xX18xX1xX3xX1fxX4exX4axX3xX18xX54xX14xX18xX1xX3xX5xXdxXe9xX18xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX54xX1xX10xX3xXexX1xX2dxXc8xXc9xXexX3xXexX7bxX36bxX18xX1xX3xX48xX29xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX13xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xX3xX4xX22dxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX18xX257xX18xX54xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xXexX4axX14xX18xX3xXf0xX52xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX4xX24axX6xX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX7bxXe9xX18xX3xX1fxXcdxX6xX3xXf0xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX133xX3xXex96fexX4xX1xX3xX1xXc1xXbxX3xX7xX92xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX7bxX1cxX4xX3xX28xX20xX6xX346xX3xX28xX25bxX4xX3xX18xX20xX367xX4xX3xXexX7bxXe9xX18xX3xX7xX337xX18xX54xX346xX3xXexX57bxX4xX1xX3xX1xXc1xXbxX3xX4xXdcxX4xX3xX18xX54xX2dxX41xX18xX3xX28xX20xX6xX3xX34xX25bxX3xXf0xXdcxX4axX3xX4xX24axX6xX3xX4xX1xcc34xX2dxX3xf0e3xX2dxX346xX3xda40x107e8xX346xX3xX6exX1xXa5xXexX3xX6bxX2exX18xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX6exX54xX4axX14xXdxX3xX7bxX6xX346xX3xX1xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xX3xX4x74a5xX18xX3xX34xX25bxX3xXf0xXdcxX4axX3xX5xX379xX3xX1fxXc9xX18xX3xX4xXdcxX4xX3xX1xX41xX3xX48xX14xX3xX1xXbdxX3xXexX7bxXc1xX3xX4xX97xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX7bxX6xX3xX2cxX2dxXc8xXc9xXexX3xX1fxXcdxX18xX1xX3xX132xX2exX3xX5xX379xX3xX18xX1xX35bxX28xX3xX1fxX2exX28xX3xXf0xX2exX4axX3xX6xX18xX3xXexX4axX14xX18xX3xX4xX337xX18xX54xX3xXexX7bxX36bxX18xX1xX3xX48xX14xX3xX54xXdxX2exX28xX3xXexX1xXdx95b0xX2dxX3xX18xX54xXa5xXbxX3xX5xX235xXexX3xX48xa73cxX18xX54xX3xX1xX4exX3xX34xX2dxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX18xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX34xXexX1xX12cxX3xX12exX2xX130xXbxX132xX133xX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX12cxX3xX13dxX2xX13fxXbxX132xX133xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX56xX56xXdxXf5xXf0xX6xX4axX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX48xX18xX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX13dxX3dxX56xX2xX13dxX13fxX34xX12exX13fxX16bxX2xX12exX3cxX3cxXexX3cxX130xX2xX130xX12exX5xX13fxXf5xX18dxXbxX54xb92bxX7bxX9xX12exX12exX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX127xXdxX34xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX13fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX4axX18xXaxX12xX13xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX7x985bxX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xXexX4axX14xX18xX3xXf0xX52xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX4xX24axX6xX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX7bxXe9xX18xX3xX1fxXcdxX6xX3xXf0xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xXcxX367xXdxX3xX1fxX5d2xXc8xX346xX3xX6bxX52xX3xX6exX6exX70xX71xXcxX6exXcxX3xX7xX7c1xX3xX1xXbdxX3xXexX7bxXc1xX3xX1fxX25xX2dxX3xXexX20xX3xX5xX1cxXbxX3xX1fxX80xXexX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xXf0xXcdxX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX7bxX1cxX4xX3xXexX25bxX3xX1fxX52xX18xX54xX3xX4xX1xX4axX3xX1xX41xX3xX6exX54xX14xX18xX3xXcxX7bxX20xX97xXdxX346xX3xX1xX41xX3xcafcx10616xX3x9f50xXbdxX346xX3xX1xX41xX3xX281xX337xX18xX54xX3x95cexXdcxX4xX3xX1fxX680xX3xXexX57bxX4xX1xX3xX1xXc1xXbxX3xX48xX14xX4axX3xX1xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX251xX20xXc1xX4xX3xXf0xXdxXc9xXexX346xX3xX54xXdxXdcxX3xXexX7bxXcdxX3xX4xX24axX6xX3xX1xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xX3xX285xX1xX4axX2exX18xX54xX3xX3dxX346xX130xX3xXexdf80xX3xX1fxX41xX18xX54xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX18xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX34xXexX1xX12cxX3xX12exX2xX130xXbxX132xX133xX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX12cxX3xX13dxX2xX13fxXbxX132xX133xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX56xX56xXdxXf5xXf0xX6xX4axX1xX6xXexXdxX18xX1xXf5xX48xX18xX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX13dxX3dxX56xX2xX13dxX13fxX34xX12exX13fxX16bxX2xX3cxX3dxX16bxXexX16bxX13fxX3dxX13dxX3dxX5xX13fxXf5xX18dxXbxX54xX72axX7bxX9xX12exX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX127xXdxX34xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX13fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX4axX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xXdxX39xX18xX3xX4xX22dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX1xX24axXc8xX3xX5xXc1xXdxXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX71xX1xXdcxXexX3xXf0xXdxX680xX2dxX3xXexX4exXdxX3xX5xc10cxX3xXf0xX14xX18xX3xX54xXdxX6xX4axX346xX3xX71xX1xX22dxX3xX118xX1xX24axX3xXexXcdxX4xX1xX3xX26dxX6bxX6exX270xX3xXexX273xX18xX1xX3xX251xX80xX18xX54xX3xX6exX54xX27exX4xX3xX281xX97xX18xX3xX4xX2exX28xX3xX97xX18xX3xX7xX25bxX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX5d2xX28xX3xX4xX24axX6xX3xX6bxX52xX3xX6exX6exX70xX71xXcxX6exXcxX3xX1fxX92xXdxX3xX48xX367xXdxX3xXexX273xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4axX34xXc8xXaxX12xX251xX680xX3xX1xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xX3xX18xX14xXc8xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX1xX2dxXc8xX3xX1xXdxX39xX2dxX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX92xXdxX3xX1fxX6xX346xX3xX71xX1xX22dxX3xX118xX1xX24axX3xXexXcdxX4xX1xX3xX26dxX6bxX6exX270xX3xXexX273xX18xX1xX3xXc8xXe9xX2dxX3xX4xX25xX2dxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX1xX24axX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX346xX3xX4xXdcxX4xX3xX1fxX97xX18xX3xX48xXcdxX3xX5xXdxXe9xX18xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xX4xXa5xXbxX3xX18xX1xXa5xXexX3xXexX1xX20x9b04xX18xX54xX3xX132xX2dxXc8xXe9xX18xX3xX4xXdcxX4xX3xX7xX92xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX54xXdxXdcxX28xX3xX7xXdcxXexX3xX48xXa5xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX41xX346xX3xX4xXdcxX4xX3xX7xX92xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX28xX20xX6xX346xX3xX28xX25bxX4xX3xX18xX20xX367xX4xX3xX7xX337xX18xX54xX3xXexX7bxXe9xX18xX3xX1fxXcdxX6xX3xXf0xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf5xXf5xXf5xX3xX251xX41xX18xX54xX3xXexX1xXb39xXdxX346xX3xXexX230xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX4xXdcxX4xX3xX5xX367xXbxX3xX1fxX14xX4axX3xXexX4exX4axX346xX3xXexXa5xXbxX3xX1xX2dx104a1xX18xX3xX1fxX680xX3xXcxX7bxX2dxX18xX54xX3xXexX5d2xX28xX3xX118xX337xX18xX54xX3xX18xX54xX1xX39xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xXcxX1xX24axXc8xX3xX5xXc1xXdxX3xc774xX256xXdxX39xX18xX3xX876xX1xX4axX6xX3xX1xX27exX4xX3xXcxX1xX2dxX8e3xX3xX5xXc1xXdxb3bexX3xX4xX1xX2dxXc8xX680xX18xX3xX54xXdxX6xX4axX3xX4xX337xX18xX54xX3xX18xX54xX1xX39xX3xX4xX1xX4axX3xX4xXdcxX18xX3xXf0xX52xX3xX4xX24axX6xX3xXexX273xX18xX1xX3xX4xX22dxX3xXexX1xX680xX3xX4xX1xX24axX3xX1fxX52xX18xX54xX3xX48xXa5xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX39xX3xXexX1xX92xX18xX54xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX34xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX7bxX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXe9xX18xX3xX2cxX2dxX6xX18xX12cxX0xX56xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX177xXexX1xX2dxX28xXf0xX177xX6xX18xX34xX177xX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xXexX257xX18xX54xX3xX5xX20xX2dxX3xX5xX20xXc1xX18xX54xX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xX3xX5xXe9xX18xX3xX13dxX13fxX13fxX28xX0xX7xX2dxXbxX12xX3cxX0xX56xX7xX2dxXbxX12xX56xX7xX3xXexX77xX3xX3dxX3cxX1xX3xX1fxXe9xX28xX3xX18xX6xXc8xXaxX3xX1xX7bxX10xX226xX9xXaxX56xX132xX6xX177xX1xX4axXdxX56xX1xX4axX177xX285xX10xX177xX54xX4axX177xXexX6xX18xX54xX177xX5xX2dxX2dxX177xX5xX2dxX4axX18xX54xX177xX132xX6xX177xXexX7bxX6xX18xX177xX5xX10xX18xX177xX13dxX13fxX13fxX28xX177xX7xX2dxXbxX177xX3cxX177xX7xX2dxXbxX177xX7xX177xXexX2dxX177xX3dxX3cxX1xX177xX34xX10xX28xX177xX18xX6xXc8xX56xX3dxX13fxX13fxX3cxX13dxX13dxXf5xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX56xX28xX10xX34xXdxX6xX56xX2xX3dxX13fxX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX13dxX2xX56xX2xX13fxX12exX34xX13fxX3dxX3cxX13fxX2xX3dxX173xXexX3cxX40dxX13dxX3dxX3cxX5xX13fxXf5xX18dxXbxX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX34xXdxX48xX12xX0xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xXexX257xX18xX54xX3xX5xX20xX2dxX3xX5xX20xXc1xX18xX54xX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xX3xX5xXe9xX18xX3xX13dxX13fxX13fxX28xX0xX7xX2dxXbxX12xX3cxX0xX56xX7xX2dxXbxX12xX56xX7xX3xXexX77xX3xX3dxX3cxX1xX3xX1fxXe9xX28xX3xX18xX6xXc8xXaxX3xX1xX7bxX10xX226xX9xXaxX56xX132xX6xX177xX1xX4axXdxX56xX1xX4axX177xX285xX10xX177xX54xX4axX177xXexX6xX18xX54xX177xX5xX2dxX2dxX177xX5xX2dxX4axX18xX54xX177xX132xX6xX177xXexX7bxX6xX18xX177xX5xX10xX18xX177xX13dxX13fxX13fxX28xX177xX7xX2dxXbxX177xX3cxX177xX7xX2dxXbxX177xX7xX177xXexX2dxX177xX3dxX3cxX1xX177xX34xX10xX28xX177xX18xX6xXc8xX56xX3dxX13fxX13fxX3cxX13dxX13dxXf5xX1xXexX28xXaxX12xX13xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xXexX257xX18xX54xX3xX5xX20xX2dxX3xX5xX20xXc1xX18xX54xX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xX3xX5xXe9xX18xX3xX13dxX13fxX13fxX28xX0xX7xX2dxXbxX12xX3cxX0xX56xX7xX2dxXbxX12xX56xX7xX3xXexX77xX3xX3dxX3cxX1xX3xX1fxXe9xX28xX3xX18xX6xXc8xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xXcxX1xX337xX18xX54xX3xXexXdxX18xX3xX48xX77xX6xX3xX1fxX20xXc1xX4xX3xX337xX18xX54xX3xX251xX80xX18xX54xX3xX13xX60fxX6xX3xX6bxX36bxX18xX1xX3xX177xX3xXcxX7bxX20xX9axX18xX54xX3xXbxX1xX60fxX18xX54xX3xd319xX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX285xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdcxX4xX3xX118xX337xX18xX54xX3xXexXc8xX3xXcxX6exX13xX13xX3xX5d9xXcxX256xX3xXcxX1xX24axXc8xX3xX5xXc1xXdxX3xX6exX6xX28xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX877xX3xX48xX367xXdxX3xX71xX256xX3xX6bxXdcxX4axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xb5b0xX4xX3xX3dxX3dxX1xX3cxX13fxX3xXexX92xXdxX3xX2xX16bxX56xX2xX13fxXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX34xXdxX48xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xX48xX14xX3xXcxX1xX24axXc8xX3xX1fxXdxX39xX18xX3xX13xX20xX97xX18xX54xX3xX281xX97xX18xX3xXf0xX1cxXexX3xX1fxX25xX2dxX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xXaxX3xX1xX7bxX10xX226xX9xXaxX56xX132xX6xX177xX1xX4axXdxX56xX1xX4axX177xX285xX10xX177xX54xX4axX177xX48xX6xX177xXexX1xX2dxXc8xX177xX34xXdxX10xX18xX177xX1xX2dxX4axX18xX54xX177xX7xX4axX18xX177xXf0xX6xXexX177xX34xX6xX2dxX177xX132xX6xX177xXexX7bxX6xX18xX56xX3dxX13fxX13fxX3cxX13fxX13fxXf5xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX56xX28xX10xX34xXdxX6xX56xX2xX3dxX13fxX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX13dxX2xX56xX2xX2xX13fxX34xX13fxX2xX2xX130xX40dxX3cxX130xXexX130xX173xX40dxX16bxX5xX13fxX177xX2xX13dxX2xX34xX13fxX2xX13fxX130xX13fxX3cxX12exXexX173xX13dxX13dxX12exX16bxX5xX13fxXf5xXbxX18xX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX34xXdxX48xX12xX0xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xX48xX14xX3xXcxX1xX24axXc8xX3xX1fxXdxX39xX18xX3xX13xX20xX97xX18xX54xX3xX281xX97xX18xX3xXf0xX1cxXexX3xX1fxX25xX2dxX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xXaxX3xX1xX7bxX10xX226xX9xXaxX56xX132xX6xX177xX1xX4axXdxX56xX1xX4axX177xX285xX10xX177xX54xX4axX177xX48xX6xX177xXexX1xX2dxXc8xX177xX34xXdxX10xX18xX177xX1xX2dxX4axX18xX54xX177xX7xX4axX18xX177xXf0xX6xXexX177xX34xX6xX2dxX177xX132xX6xX177xXexX7bxX6xX18xX56xX3dxX13fxX13fxX3cxX13fxX13fxXf5xX1xXexX28xXaxX12xX13xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xX48xX14xX3xXcxX1xX24axXc8xX3xX1fxXdxX39xX18xX3xX13xX20xX97xX18xX54xX3xX281xX97xX18xX3xXf0xX1cxXexX3xX1fxX25xX2dxX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX270xX25bxX3xX285xXdxXc9xX18xX3xX2xX3cxX1xX3xX4xX1xXdxX29xX2dxX3xX2xX16bxX56xX2xX13fxX346xX3xX1xX41xX3xX876xX877xX3xX879xXbdxX3xXbf2xX118xe41bxX28xX3xe03axX2dxXc8xXe9xX18xXc09xX3xX48xX14xX3xXcxX1xX24axXc8xX3xX1fxXdxX39xX18xX3xX13xX20xX97xX18xX54xX3xX281xX97xX18xX3xXbf2xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXc09xX3xXf0xX1cxXexX3xX1fxX25xX2dxX3xX132xX2exX3xXexX7bxX14xX18xX3xX1fxXdxX29xX2dxX3xXexXdxXc9xXexX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX34xXdxX48xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX879xXdxX35xX3xX6xX18xX3xXexX4axX14xX18xX3xX4xXdcxX4xX3xX1fxX4exXdxX3xXexX1xX24axXc8xX3xX18xX337xX18xX54xX3xX1fxX680xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX1xX2dxXc8xX3xX285xX1xX2exX3xX18xX257xX18xX54xX3xX8cxX4xX1cxXexXf4xX3xX5xX379xX3xX9axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX7bxX10xX226xX9xXaxX56xX18xX4axX18xX54xX177xX18xX54xX1xXdxX10xXbxX56xX54xXdxX2dxX177xX6xX18xX177xXexX4axX6xX18xX177xX4xX6xX4xX177xX34xX6xXdxX177xXexX1xX2dxXc8xX177xX18xX4axX18xX54xX177xX34xX10xX177xXbxX1xX6xXexX177xX1xX2dxXc8xX177xX285xX1xX6xX177xX18xX6xX18xX54xX177xX4xX6xXexX177xX5xX2dxX177xX4axX177xX1xX6xX177xXexXdxX18xX1xX56xX2xX173xX130xX12exX173xX3cxXf5xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX54xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX56xX28xX10xX34xXdxX6xX56xX2xX3dxX13fxX56xX18xX10xX127xX7xX56xX3dxX13fxX3dxX173xX56xX40dxX3dxX34xX3dxX13fxX173xX13fxX130xX2xX173xXexX173xX13dxX130xX130xX13dxX5xX13fxXf5xX18dxXbxX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28xX29xX28xX3xX2cxX2dxX2exX18xX3xX5xX32xX3xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX3cxX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX48xX14xX4axX3xX1xX4axX4exXexX3xX1fxX52xX18xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX34xXdxX48xX12xX0xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX879xXdxX35xX3xX6xX18xX3xXexX4axX14xX18xX3xX4xXdcxX4xX3xX1fxX4exXdxX3xXexX1xX24axXc8xX3xX18xX337xX18xX54xX3xX1fxX680xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX1xX2dxXc8xX3xX285xX1xX2exX3xX18xX257xX18xX54xX3xX8cxX4xX1cxXexXf4xX3xX5xX379xX3xX9axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX7bxX10xX226xX9xXaxX56xX18xX4axX18xX54xX177xX18xX54xX1xXdxX10xXbxX56xX54xXdxX2dxX177xX6xX18xX177xXexX4axX6xX18xX177xX4xX6xX4xX177xX34xX6xXdxX177xXexX1xX2dxXc8xX177xX18xX4axX18xX54xX177xX34xX10xX177xXbxX1xX6xXexX177xX1xX2dxXc8xX177xX285xX1xX6xX177xX18xX6xX18xX54xX177xX4xX6xXexX177xX5xX2dxX177xX4axX177xX1xX6xX177xXexXdxX18xX1xX56xX2xX173xX130xX12exX173xX3cxXf5xX1xXexX28xXaxX12xX879xXdxX35xX3xX6xX18xX3xXexX4axX14xX18xX3xX4xXdcxX4xX3xX1fxX4exXdxX3xXexX1xX24axXc8xX3xX18xX337xX18xX54xX3xX1fxX680xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX1xX2dxXc8xX3xX285xX1xX2exX3xX18xX257xX18xX54xX3xX8cxX4xX1cxXexXf4xX3xX5xX379xX3xX9axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX7bxX4axX18xX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX1fxXcdxX6xX3xXbxX1xX20xX97xX18xX54xX3xX4xX22dxX3xX285xX1xXdcxX3xX18xX1xXdxX29xX2dxX3xX4xX337xX18xX54xX3xXexX7bxX36bxX18xX1xX3xX1xX41xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX5xX367xX18xX3xX18xXe9xX18xX3xX48xXdxX39xX4xX3xX4xX1xX24axX3xX1fxX52xX18xX54xX3xX48xXa5xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX346xX3xX1fxX2exX28xX3xXf0xX2exX4axX3xX6xX18xX3xXexX4axX14xX18xX3xXexX57bxX18xX1xX3xX28xX4exX18xX54xX3xX18xX54xX20xXb39xXdxX3xX34xX5d2xX18xX3xX48xX14xX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX337xX18xX54xX3xXexX7bxX36bxX18xX1xX3xX1xX4exX3xXexX25xX18xX54xX3xX876xXcxX177xX11dbxX13xX3xX48xX68dxX18xX54xX3xX1xX4exX3xX34xX2dxX3xX1fxX20xXc1xX4xX3xX132xXdcxX4xX3xX1fxXcdxX18xX1xX3xX5xX14xX3xX18xX1xXdxX39xX28xX3xX48xX235xX3xX1fxX80xX4xX3xXf0xXdxX39xXexX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX7bxX27exX18xX54xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX34xXdxX48xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX2dxX5xX12xX0xX34xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7bxXaxX12xX0xX56xX34xXdxX48xX12xX0xX56xX34xXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79ddxX2dxXexX1xX4axX7bxXaxX12xXcxX1xX2dxX3xX71xX1xX20xX97xX18xX54xX0xX56xXbxX12
Thu Phương