Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Đoàn liên ngành tỉnh vừa tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Liên (Thạch Hà) và Kỳ Hưng (TX. Kỳ Anh).
46cfx51a5x6f9ex5292x97e1x58aex8c88x49c1xc367xX5x9f76xX4xX9xX7xX3x55ffx7c0dxc011xaae1xX11xX6xX7x5cbfx5898xX4xX9xXfx7281xX7x593fxX16xX1x7729xb863xX3x5472x898ax739axX1xX3xX20x6d3exXexX3xX22x4ef5xX3xX22x85d3xX9xX3xXexX1xb664xX1fxX24xX3xXex88acxXexX3xX9xX4xc6b1xX34xX3xXexX1xb432xX3xX24xbe30xX24x744fxX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20x75c1xX4xX0x836dxX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x93c5xX1axX10xX5xX7xX1cx481ex61a7x8ac2xX24xX3xXfxX4xX3exX24xX3xX24xX48xX6axX24xX1xX3xX9x4e5bxX24xX1xX3xc050x6847xX10xX3xX9x9c1axX3xXexX1xX28xXexX3xX9xX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX20xX28xXexX3xX22xX2cxX3xX22xX2fxX9xX3xXexX1xX34xX1fxX24xX3xXexX39xXexX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3x6b31x845fx6ac7xX3xX5xa213xX24xX48xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20xX50xX4xX3xX9xX2fxX4xX3xXb1xbfd7xX3xX16xX1xX2fxXexX1xX3x9da0xX4xX3exX24xX3xa917xX16xX1xX2fxXexX1xX3xX62xX6ax9645xX3xX7dxX6axX3xb952xc20exX3xX62x8428xX24xX48xX3xXdaxX16xb71bxbe9bxX3xXe8xXe9xX3x842exX24xX1xXe3xXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xbf57xX69xX5xXb3xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9x5cdcxX10xXfxX4xX48xX24xb43dxX3xXexX1axX24xX9xX1ax5548x61b0xX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3x587fxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1ax8bc2xX11xX53xX2x54b7xbdeex7603xX53xX2x5e0cxc1c1xX5xbf10xX2xX155xX155xX151x5a8bxX155xX9x5a71xX150xX157xX157xXfxX15fxXf3x9eb5xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX14fxX15xXb1xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cxX0xX11xX9xX12axX69xX24xX48xX1cxX16xX2fxX4xX3xXb1xXcdxX3xX16xX1xX2fxXexX1xX3xXd5xX4xX3exX24xbf76xX0xX53xX11xX9xX12axX69xX24xX48xX1cxX3x79d6xX34xX10xX3x744exX4x7580xX20xX3xX9xX12axX10xX3xXexX1xX69xX3xX9xX1xaf30xXb3xX1f8xX3xX13cxX2cxX3xX20x475axX9xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX22xXcdxX3xXex8e17xX3xX24xX1xX4x7d0dxX34xX3xX9xX1xX10xXb3xX3xX22xX82xX4xX1f8xX3xX9xX7exX3xX1xa7b7xX3xX9xX1xa1c4xX24xX48xX3xX22xXecx750exX24xX48xX3xXfxX6axX24xX48xX3xX24xX48xae46xX3xXb1xX22fxX20xX3xX22xXecx5b76xXexX3xX13cxX3exX3xX9xX46xX24xX48xX3xX7dxX6axX3xX24xX1xXb6xX10xX3xX1xX22fxX10xX12bxX3xXex7d00xX24xX1xX3xX203xX34xX10xX24xX3xX20xX46xX4xX3xX9xX12axXecxX24fxX24xX48xX3xXb1xX10xX24xX1xX1f8xX3xX11xX2fxXexX1xX3xX22xbb0cxX15xX1f8xX3xX10xX24xX3xX9xX69xX6axX24xX12bxX3xXexX39xXexX3xX9xX1xX4x9587xX9xX3xXexX1xX2afxX3xX7dx542cxX24xX3xX1xX22fxX10xX3xX22xXecxX262xXexX3xX24xXb2xX24xX48xX3xXexX216xX15xX1f8xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xX20xX50xX4xX12bxX3xX24xX1xX4xX234xX34xX3xX20xX46xX3xX1xc263xX24xX1xX3xX207xX4xX24xX1xX3xX9xX2afxX3xX22xXecxX262xXexX3xX1xX2e5xX24xX1xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX1f8xX3xX15xX1xX39xX9xX3xX9xX12axX4xX209xX24xX3xX22xX1axX20xX3xXfxX2fxX4xX3xX9xX1xX34xX3xX24xX1x978axX15xX3xXexX10xX69xX12bxX3xXexX39xXexX3xX207xX1xX34xX3xX5xXb2xX24xX3xXexXecxX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20xX50xX4xX3xX207xX4xX209xX34xX3xX20x6403xX34xX3xX22xXcdxX3xX7dxX6axX3xX22xX10xX24xX48xX3xX22xXecxX262xXexX3xX1xX2e5xX24xX1xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX3xX48xX22fxX15xX3xX15xX1x54d5xX24xX3xX9xX46xX3xX9xX1x9864xX20xX3xX7dxX6axX69xX3xX13cxX28xXexX3xX9xX12axX10xX24xX1xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20xX50xX4xX3xX22xX10xX3xX11xX372xXexX3xXex4957xX10xX3xX22xX23xX10xX3xX15xX1xXecx7b76xX24xX48xXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x95caxX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3xX13cxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1axX14bxX11xX53xX2xX14fxX150xX151xX53xX2xX154xX155xX5xX157xX2xX155xX155xX151xX157xX150xX9xacf9xX155xX2xX2xXfxX15fxXf3xX166xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX14fxX15xXb1xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3b6xX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX1cxX13cxX2cxX3xX20xX21exX9xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xXexX399xX10xX3xX16xX1xX2fxXexX1xX3xXd5xX4xX3exX24xX3xX22xXcdxX3xXexX22fxX3xX24xX1xX4xX234xX34xX3xX9xX1xX10xXb3xX3xX22xX82xX4xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3b6xX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3xX13cxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1axX14bxX11xX53xX2xX14fxX150xX151xX53xX2xX154xX155xX5xX157xX2xX155xX155xX151xX157xX15fxX9xX15fxX2xX3f0xX15fxXfxX15fxXf3xX166xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX14fxX15xXb1xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3b6xX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX1cxXexX39xXexX3xX9xX1xX4xX2afxX9xX3xXexX1xX2afxX3xX7dxX2b7xX24xX3xX1xX22fxX10xX3xX22xXecxX262xXexX3xX24xXb2xX24xX48xX3xXexX216xX15xX1f8xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xX20xX50xX4xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cxX68xX209xX3xXexX46xX24xX48xX3xX9xX39xXexX3xX9xX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX22xXecxX262xXexX3xX9xX1xXb6xXexX3xX1xX4xX245xX24xX3xX22x7fe4xX24xX48xX3xX203xX34xXb3xX3xX9xX12axX2e5xX24xX1xX1f8xX3xX22xX27bxX20xX3xX13cxX27bxX69xX3xX9xX43xX24xX1xX3xX207xX1xX39xXexX1xX3xX203xX34xX10xX24xX1f8xX3xXexX1xX43xX24xX1xX3xXb1xX39xXexX1f8xX3xX11xX10xX34xX3xX207xX1xX4xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX3xX9xX1xXb6xXexX3xX9xX2afxX3xX9xX2fxX4xX3xXexX39xXexX3xX9xX1xX46xX24xX1f8xX3xX22xX69xX6axX24xX3xXfxX4xX3exX24xX3xX24xX48xX6axX24xX1xX3xX9xX79xX24xX1xX3xX22xXcdxX3xXexX22fxX3xX13cxX34xX82xX4xX3xXfxX6axX20xX3xX7dxX4xX245xXexX3xX7dxX50xX4xX3xXfxXcdxX24xX1xX3xX22xX2fxX69xX3xXb1xXcdxX1f8xX3xX9xX4xX2afxX24xX3xX1xX6axX24xX1xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX3xX1xb3adxX3xX11xX3a3xX3xXfxXecxX34xX3xX9xX12ax6beexX3xX9xX1xXb6xXexX3xX1xX4xX245xX24xX3xX9xX7exX24xX48xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xX9xX12axX69xX24xX48xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xbeadxX16x96ffxX3xXexX399xX10xX3xX22xX23xX10xX3xX15xX1xXecxX3a3xX24xX48xXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cx69faxX34xX10xX3xX12axX6axX3xX11xX69xX39xX9xX1f8xX3xX9xX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX20xX28xXexX3xX22xX2cxX3xX22xX2fxX9xX3xXexX1xX34xX1fxX24xX3xX9xX7exX24xX48xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX1f8xX3xXfxX216xXb3xX3xb1f8xX3xX207xX4xX2afxX24xX3xXexa83dxX3xX9xX1xX209xX3xXexX399xX10xX3xX9xX7exX24xX48xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX3xX7dxX4xX3exX24xX1f8xX3xX22xX69xX6axX24xX3xXfxX4xX3exX24xX3xX24xX48xX6axX24xX1xX3xX9xX79xX24xX1xX3xX62xX6axX3xX16xa896xX24xX1xX3xX9xX1xX249xX24xX48xX3xX24xX1xX216xX9xX3xX22xX39xX24xX1xX3xX48xX4xX39xX3xXb1xXcdxX3xX16xX1xX2fxXexX1xX3xXd5xX4xX3exX24xX3xXexX3a3xX3xX13cxX27bxX24xX3xX1xX69xX6axX24xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX3xX2xX151xX53xX2xX151xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX1f8xX3xX22xX399xX3xX22xX4xX234xX34xX3xX207xX4xX245xX24xX3xX9xX12axX2e5xX24xX1xX3x832dxX10cxX6bbx9b8axX3xX9xX79xX24xX1xX3xXexX46xX24xX48xX3xX24xX1xX31bxX24xX3xXb1xXcdxX3xX22xX2fxX9xX3xXexX1xX34xX1fxX24xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20xX50xX4xX3xX9xX12axX69xX24xX48xX3xX24xX2b7xX20xX3xX15cxX154xX2xX14fxXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cxX0xX11xX9xX12axX69xX24xX48xX1cxX3x98c7xX3xX16xX2fxX4xX3xXb1xXcdxX3xXe8xXe9xX3xX62xXecxX24xX48xX3xXdaxX16xXf2xXf3xX3xXe8xXe9xX3xXf8xX24xX1xXe3xX0xX53xX11xX9xX12axX69xX24xX48xX1cxX1f8xX3xX203xX34xX10xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX3xX9xX1xXb6xXexX3xX9xX2afxX3xXexX1xX69xX3xX9xX1xX216xXb3xX1f8xX3xX13cxc407xX24xX48xX3xX24xX1xX692xX24xX48xX3xX24x7910xX3xXfxXb6xXexX3xXexX399xX10xX3xXexX39xX24xX3xX13cxX2cxX1f8xX3xX22xX27bxX24xX48xX3xX7dxX4xX3exX24xX1f8xX3xX11xXb6xX3xX22xX687xX24xX48xX3xX9xX2e5xX24xX1xX3xXexX399xX10xX3xX24xX48xXecxX24fxX4xX3xX5xXb2xX24xX1f8xX3xX15xX1xX69xX24xX48xX3xX9xX12axX6axX69xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xX6bbxX16xX6bdxX3x47f2xX3xX22xX23xX10xX3xX15xX1xXecxX3a3xX24xX48xX3xX22xXcdxX3xX22xX2fxX9xX3xX22xXecxX262xXexX3xX207xX2afxX9xX3xX203xX34xX27bxX3xX207xX1xX39xX3xX9xX69xX6axX24xX3xX5xX4xX245xX24xXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX34xX20xX13cxX7xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3xX13cxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1axX14bxX11xX53xX2xX14fxX150xX151xX53xX2xX154xX155xX5xX157xX15cxX2xX155xX14fxX157xX157xX9xX3f0xX3f0xX157xX2xXfxX2xXf3xX166xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX3f0xX15xXb1xX12bxX5xX4xX11xX15xXfxX10xXb3xX123xX13cxXfxX69xXexX207xX12bxX20xX10xX12axX48xX4xX24xX11dxXfxX1ax7d6fxX9xX123xX10xX34xX9xX69xX12bxX20xX10xX12axX48xX4xX24xX11dxX12axX4xX48xX1xX9xX123xX10xX34xX9xX69xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9xX11dxX10xXfxX4xX48xX24xX123xX3xXexX1axX24xX9xX1axX12axX12bxX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3xX13cxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1axX14bxX11xX53xX2xX14fxX150xX151xX53xX2xX154xX155xX5xX157xX15cxX2xX155xX14fxX150xX14fxX9xX2xX150xX15cxX2xXfxX150xXf3xX166xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX3f0xX15xXb1xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3b6xX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9xX11dxX10xXfxX4xX48xX24xX123xX3xXexX1axX24xX9xX1axX12axX12bxX7xX1cxX68xX69xX6axX24xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX1f8xX3xX22xX39xX24xX1xX3xX48xX4xX39xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xX7dxXecxX24fxX24xX3xX20xX346xX34xX3xX7dxX6axX3xX207xX1xX34xX3xX5xXb2xX24xX3xXexXecxX3xX207xX4xa98cxX34xX3xX20xX346xX34xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cxX62xX245xX3xX9xX1xX249xX24xX48xX3xX9xX12axXecxX24fxX24xX48xX3xX9xX12axX2fxX20xX1f8xX3xX24xX1xX6axX3xX7dxX2b7xX24xX3xX1xX22fxX10xX3xXexX39xXexX3xXb1xX22fxX20xX3xX22xX234xX34xX3xX22xXecxX262xXexX3xX9xX34xX3xX11xb3dbxX10xX1f8xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xX207xX1xX10xX24xX48xX3xX9xX12axX10xX24xX48xX12bxX3xX24xX1xX4xX234xX34xX3xX20xX46xX3xX1xX2e5xX24xX1xX3xX207xX4xX24xX1xX3xX9xX2afxX3xX22xXecxX262xXexX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xXexX22fxX3xX1xX4xX245xX34xX3xX203xX34xX27bxX1f8xX3xXexX1xX69xX3xX9xX1xX34xX3xX24xX1xX31bxX15xX3xXexX10xX69xX12bxX3xX9x8029xX3xXfxX245xX3xXfxX10xX69xX3xX22xX2cxX24xX48xX3xXexX22fxX3xX7dxX4xX245xXexX3xXfxX6axX20xX3xX9xX1xXecxX24fxX24xX48xX3xXb1xX34xXb3xX3exX24xX3xX22xX2fxX9xX3xX9xX12axX3exX24xX3xX151xX154xa41dxX12bxX3xX9xX1xX34xX3xX24xX1xX31bxX15xX3xX13cxX2e5xX24xX1xX3xX203xX34xXb2xX24xX3xX22xX36axX34xX3xX24xX48xXecxX24fxX4xX3xX24xX2b7xX20xX3xX15cxX154xX2xX14fxX3xX22xX2fxX9xX3xX9xX12axX3exX24xX3xX15cxX151xX1f8xX3f0xX3xX9xX12axX4xX245xX34xX3xX22xX687xX24xX48xX12bxX3xX207xX2afxX9xX3xX203xX34xX27bxX3xX22xX4xX234xX34xX3xX9xX12axX10xX3xX9xXbc1xX3xXfxX245xX3xX1xX6axX4xX3xXfx7905xX24xX48xX3xXexX399xX10xX3xX24xX48xXecxX24fxX4xX3xX5xXb2xX24xX3xX22xX2fxX9xX3xX9xX12axX3exX24xX3xX151xX15fxX1f8xX157xXbf3xXf3xX3xX68xX209xX3xX1xX69xX6axX24xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX3xXexX39xXexX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xX6bbxX16xX6bdxX1f8xX3xX22xX23xX10xX3xX15xX1xXecxX3a3xX24xX48xX3xX22xX10xX24xX48xX3xX24xX262xX3xX9xX12axX3exX24xX3xX157xX3xX9xX79xX3xX22xX687xX24xX48xXf3xX3xX16xX34xXb3xX3xX24xX1xX4xX3exX24xX1f8xX3xX24xX48xX34xX687xX24xX3xX9xX12axX27bxX3xX24xX262xX3xX22xXcdxX3xX22xXecxX262xXexX3xXb1xXcdxX3xX22xX27bxX20xX3xX13cxX27bxX69xX3xXexXb2xX24xX3xX22xX249xX4xX3xX9xX7exX3xXexX39xXexX3xX24xX48xX34xX687xX24xX3xX22xX216xX34xX3xX48xX4xX39xX3xX22xX216xX9xX1f8xX3xX1xX864xX3xX9xX12axX262xX3xXexX399xX10xX3xX9xX1xX23xX3xXb1xXcdxX1f8xX3xX22xX22fxX24xX48xX3xX48xX22fxX15xX3xX13cxX6axX3xXexX69xX24xX3xX24xX1xXb2xX24xX3xX5xXb2xX24xX1f8xX3xX24xX48xX34xX687xX24xX3xX9xX1xX34xX3xXexX399xX10xX3xX22xX23xX10xX3xX15xX1xXecxX3a3xX24xX48xXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9xX11dxX10xXfxX4xX48xX24xX123xX3xXexX1axX24xX9xX1axX12axX12bxX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3xX13cxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1axX14bxX11xX53xX2xX14fxX150xX151xX53xX2xX154xX155xX5xX157xX15cxX2xX155xX3f0xX2xX157xX9xX14fxX3f0xX151xX157xXfxX15fxXf3xX166xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX3f0xX15xXb1xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3b6xX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9xX11dxX10xXfxX4xX48xX24xX123xX3xXexX1axX24xX9xX1axX12axX12bxX7xX1cxXe8xX1xX27bxX69xX3xX11xX39xX9xX3xX11xXb6xX3xX1xX6axX4xX3xXfxXc52xX24xX48xX3xXexX399xX10xX3xX24xX48xXecxX24fxX4xX3xX5xXb2xX24xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cx47ecxX10xX34xX3xX207xX1xX4xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX3xX9xX1xXb6xXexX3xX9xX2afxX3xX207xX2afxX9xX3xX203xX34xX27bxX3xX9xX1xXb6xXexX3xX1xX4xX245xX24xX3xXexX39xXexX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20xX50xX4xX12bxX3xX9xX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX1xX687xX3xX11xX3a3xX3xX7dxX6axX3xXfxX216xXb3xX3xX71exX3xX207xX4xX2afxX24xX3xX22xX39xX24xX1xX3xX48xX4xX39xX3xXexX399xX10xX3xX22xX2fxX4xX3xX5xX4xX245xX24xX3xXexX39xXexX3xX11xX8b5xX1f8xX3xX13cxX10xX24xX1f8xX3xX24xX48xX6axX24xX1xX3xXfxX4xX3exX24xX3xX203xX34xX10xX24xX12bxX3xX11xXb6xX3xXexX10xX20xX3xX207xX2afxX9xX1f8xX3xX48xX4xX27bxX4xX3xX9xX12axX2e5xX24xX1xX3xX20xX2cxX9xX3xX11xX249xX3xX24xX2cxX4xX3xX5xX34xX24xX48xX3xXexX399xX10xX3xXfxXcdxX24xX1xX3xX22xX2fxX69xX3xXb1xXcdxX3xXe8xXe9xX3xX62xXecxX24xX48xX3xX7dxX6axX3xX9xX1xX23xX3xXb1xXcdxX3xXe8xXe9xX3xXf8xX24xX1xX1f8xX3xX22xX69xX6axX24xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX3xXfxX4xX3exX24xX3xX24xX48xX6axX24xX1xX3xXexX399xX10xX3xX9xX79xX24xX1xX3xX207xX2afxX9xX3xXfxX34xX31bxX24xX3xXb1xXcdxX3xXe8xXe9xX3xX62xXecxX24xX48xX3xX22xX2fxX9xX3xX2xX151xX53xX2xX151xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xX24xX46xX24xX48xX3xX9xX1xX46xX24xX3xX20xX50xX4xX1f8xX3xX22xX399xX3xX22xX4xX234xX34xX3xX207xX4xX245xX24xX3xX22xX209xX3xX9xX12axX2e5xX24xX1xX3xX7b5xX10cxX6bbxX7b8xX3xX9xX79xX24xX1xX3xXexX46xX24xX48xX3xX24xX1xX31bxX24xX3xXb1xXcdxX3xX22xX2fxX9xX3xXexX1xX34xX1fxX24xX3xX6bbxX16xX6bdxXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9xX11dxX10xXfxX4xX48xX24xX123xX3xXexX1axX24xX9xX1axX12axX12bxX7xX1cxX0xX4xX20xX48xX3xX11xX12axXexX6xX7xX53xX53xX4xXf3xX13cxX10xX69xX1xX10xX9xX4xX24xX1xXf3xX7dxX24xX53xX24xX1axX14bxX11xX53xX2xX14fxX150xX151xX53xX2xX154xX155xX5xX157xX15cxX2xX155xX3f0xX155xX15fxX9xX155xX14fxX3f0xX155xXfxX14fxXf3xX166xX15xX48xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX10xX20xX3xX5xX4xX24xX1xX3xX20xX34xXexX3xX5xX69xX3xX5xX10xX9xX3xXexX1xX34xX10xX24xX3xXexX10xXexX3xX9xX4xX1axX34xX3xXexX1xX4xX3xX24xX69xX24xX48xX3xX9xX1xX69xX24xX3xX20xX69xX4xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX14bxX4xX5xX9xX1xX123xX155xX155xX154xX15xXb1xX12bxX1xX1axX4xX48xX1xX9xX123xX157xX14fxX3f0xX15xXb1xX7xX3xX53xX1cxX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3b6xX10xX15xX9xX4xX69xX24xX7xX3xX11xX9xXb3xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXb1xX9xX11dxX10xXfxX4xX48xX24xX123xX3xXexX1axX24xX9xX1axX12axX12bxX7xX1cxXe8xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX1f8xX3xX22xX39xX24xX1xX3xX48xX4xX39xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xX48xX4xX39xX69xX3xX5xX726xXexX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10cxX69xX5xXb3xX7xX1cxX68xX69xX6axX24xX3xX207xX4xX209xX20xX3xX9xX12axX10xX3xXfxX4xX3exX24xX3xX24xX48xX6axX24xX1xX3xXexX1xX69xX3xX12axX859xX24xX48xX1f8xX3xXe8xXe9xX3xX62xXecxX24xX48xX3xXfxX6axX3xXb1xXcdxX3xXexX22fxX3xX22xX4xX209xX20xX3xXb1xX34xX216xX9xX3xX15xX1xX39xX9xX3xX9xX1xX216xX15xX1f8xX3xX207xX1xX4xX3xX13cxX372xX9xX3xX9xX10xXb3xX3xX7dxX6axX69xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xX6bbxX16xX6bdxX3xX207xX1xX4xX3xX9xX2e5xX24xX1xX3xX1xX2e5xX24xX1xX3xX48xX21exX15xX3xX24xX1xX4xX234xX34xX3xX207xX1xX22fxX3xX207xX1xX2b7xX24xX1f8xX3xX24xX1xX216xX9xX3xXfxX6axX3xX11xXb6xX3xXexX249xX3xX20xX46xX4xX3xX9xX12axXecxX24fxX24xX48xX3xX13cxX4xX209xX24xX3xX22xXcdxX3xX27bxX24xX1xX3xX1xXecxX8b5xX24xX48xX3xXfxX50xX24xX3xX22xX2afxX24xX3xX22xX24fxX4xX3xX11xX249xX24xX48xX3xX11xX27bxX24xX3xXb1xX34xX216xX9xX1f8xX3xX10xX24xX3xX24xX4xX24xX1xX3xX9xX12axX31bxX9xX3xX9xXb6xXf3xX3xX16xX34xXb3xX3xX24xX1xX4xX3exX24xX1f8xX3xXe8xXe9xX3xX62xXecxX24xX48xX3xX22xXcdxX3xX207xX1xX372xXexX3xX15xX1xX726xXexX3xX207xX1xX22fxX3xX207xX1xX2b7xX24xX1f8xX3xX1xX34xXb3xX3xX22xX2cxX24xX48xX3xX22xXecxX262xXexX3xXexX39xXexX3xX24xX48xX34xX687xX24xX3xXfxXb6xXexX3xX22xX209xX3xX9xX12axX8b5xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX3xXb1xXcdxX3xX22xX36axX34xX3xX9xX4xX3exX24xX3xXexX399xX10xX3xX9xX1xX23xX3xXb1xXcdxX3xXe8xXe9xX3xXf8xX24xX1xX3xX1xX69xX6axX24xX3xX9xX1xX6axX24xX1xX3xX2xX151xX53xX2xX151xX3xX9xX4xX3exX34xX3xXexX1xX43xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xXb6xX24xX48xX3xX6bbxX16xX6bdxXf3xX0xX53xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXf8xX34xX9xX1xX69xX12axX7xX1cxX16xXf3xX3xX62xX859xX24xX48xX3xX11dxX3x69d7xXf3xX3xX6e3xX34xX10xX24xX48xX0xX53xX15xX1c
T. Hằng - P. Quang