Quản lý đô thị không thông qua... đội quản lý trật tự đô thị
(Baohatinh.vn) - Năm 2019, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh đã xóa bỏ Đội quản lý trật tự đô thị (QLTT) để thành lập Tổ QLTT đô thị của phường gồm các thành viên kiêm nhiệm.
c806x16605x17feaxf711x16d7bxf5a0x13654x12052x10212xX7x1606ex1524cxf862xdba5x12707x11ba1xX5x11141xXax11c3dx1552bx15f8dx10f51x16c2bxX3xX5xfa34xX3x147ecxe095xX3xXexX1x13c35xX3xe8e7xX1xX1cxX16x1132bxX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xe084xX14xX6x1056bxX31xX31xX3xX1bxf14exXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXex142bax179a2xXexX3xXex10416xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX0x15f0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14776xX10xX6xe821xXaxX12x1669axfa35xceabxX3x175a6x170e5xX2x143cbx11ebfxX3xXbxX1x14c30xf64fxX16xX26xX3xXcxX42x12043xX16xX3x12064xX1xd69exX6dxX3xXcxX7bxX3xX5fxda2dxX3xXcxf9edxX16xX1xX3xX1bx16f9dxX3x16dc5x15b59xX6xX3xd153x123b0xX3xf61bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3x16725xX13x138e9xXcxXcx117fbxX3xX1bxd26bxX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xX5xX43xXbxX3xXcxe552xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4x16098xX6xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX26xd294xX67xX3xX4x179ffxX4xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xf143xXdx1282exX16xX3xX22xXdxXeexX67xX3xX16xX1xXdx15db7xX67xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10878xX10xX16xXexX10xX42xXaxX3xX7xXex14f20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXex16eb3xX6xX5xXdxX26xX16xd338xX3xe088xX14xX7xXexXdx11227xX115xcebcxXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXax163bcxXdxX62xXexX1xX124xX3x14e01xX2x13c20xXbxX8exX12dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX124xX3x176acxX2xX6axXbxX8exX12dxX3xX62xXdxX7xXbxX5xX6xX115xX124xX3xX92xX5x11dc8xX4xX22xX12dxX3xX67xX6xX42xX26xXdxX16xX11exX5xX10xX12bxXexX124xX3xX6xX14xXexX174xX12dxX3xX67xX6xX42xX26xXdxX16xX11exX42xXdxX26xX1xXexX124xX3xX6xX14xXexX174xX12dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX50xX50xXdxX31xX92xX6xX174xX1xX6xXexXdxX16xX1xX31xXecxX16xX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX69xX2xX50xX2x124b5xX6axX62xX6axX6axX155xX155xX162xX6axX153xXexX1c7xX1c7xX162xdb66xc91bxX5xX6axX31xX126xXbxX26x10f81xX42xX9xX1d6xX69xX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX174xX16xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX11exX6xX5xXdxX26xX16xX124xX3xX4xX10xX16xXexX10xX42xX12dxXaxX12xd1ebxX16xX26xX3xX65xX26xX14xX115x11458xX16xX3x115f3xX66xX16xX3xX65xX1x176b4xX16xX3x1243axX3xXexXc5xX3xXbxX1xX8fxX3xXexXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xX7x18044xX3xX162xX6dxX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxXeexX16xX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX62x13346xX16xX26xX3xX8exX10xX3xX1bx132faxXbxX3xX1bxXdxX3xX22xXdxXb8xX67xX3xXexX42xX6xX3xXexX42xXeexX16xX3xX4xXe3xX4xX3xXexX14xX115xf281xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX31xX31xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17519xX174xX62xX115xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX11exX6xX5xXdxX26xX16xX124xX3xX126xX14xX7xXexXdxX12bxX115xX12dxXaxX12xX65xX26xX84xX115xX3xX16xX84xX174xX3xX4x16f6axX16xX26xX3xXecxX43xX115xX6dxX3xX1cxX16xX26xX3xX65xX26xX14xX115xX266xX16xX3xX269xX66xX16xX3xX65xX1xX26fxX16xX3xX272xX3xXcxXc5xX3xXbxX1xX8fxX3xXcxXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xXbxX1xX283xX3xX162xX6dxX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxXeexX16xX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX1bxd041xX14xX3xX62xX2b3xX16xX26xX3xX4xX1xXdxX2d6xX4xX3xX8exX10xX3xX1bxX2bbxXbxX3xX1bxXb8xX3xX1bxXdxX3xX22xXdxXb8xX67xX3xXexX42xX6xX3xX2exX14xX6xX16xX1xX3xX4xXe3xX4xX3xX4xX174xX16xX3xX16xX26x14868xX6dxX3xXexX14xX115xX2d6xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xXexX1xX14xX36xX4xX3xXexXc5xX3xX67x153a0xX16xX1xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX31xX3xX269x13581xX6xX3xX1bxXdxX6dxX3xX1cxX16xX26xX3xXecxX3dfxX6xX3xX2exX14xX6xX16xX3xX7xXe3xXexX6dxX3xXbxX1xXe3xXexX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX4xXe3xX4xX3xX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX16xX1xX71xX3xX26xXdxX6xX174xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX6dxX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX6dxX3xXecxXf9xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX67xX1cxXdxX3xXexX42xX71xX72xX16xX26x1702bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12x16b93xX95xX2d6xX16xX3xX16xX1xX84xX3xX16xX84xX174xX3xXexX1x163e7xX115xX3xX1xda7cxX3xX1bxX71xX6xX3xX42xXe3xX4xX3xX42xX6xX3xX1bxXb8xX3xX16xX26xX174xX84xXdxX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xXexX42xX71xeed4xX4xX3xX26xXdxX72xX3xX4xXe3xX4xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX6xX174xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xX1bxXdxX3xXexX1xX14xX3xX26xX174xX67xX12dxX3xX4xX1xec8dxX3xX16xX84xX174xX3xX92xX84xX115xX3xX92xXe3xX16xX3xX1xX84xX16xX26xX3xX1xX8fxX6xX3xX5xX479xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX12dxX3xX16xX1xX84xX3xX16xX84xX174xX3xX1bxX6xX16xX26xX3xX8exX26fxX115xX3xX67xX84xX3xX1bxXb8xX3xXecxX43xXexX3xX5xXdxXf9xX14xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xX15xX16xX1xX3xX1xX71x17249xX16xX26xX3xX1bxX2d6xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xX1bxXdxX6dxX3xX5xX283xXdxX3xX5xX2bbxXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX454xX3xX5xX84xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX4xX8fxX3xXexX42xXe3xX4xX1xX3xX16xX1xXdxXf9xX67xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX16xX1x18161xX4xX3xX16xX1xX513xX3xX1xX47dxX3xX7x17888xX6xX3xX7xX6xXdxX6dxX3xX1bxX15xX67xX3xX92xX15xX174xX3xXecxXdxXf9xX4xX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xXexXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xXbxX1xX283xX31xX3xXcxX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX3xXexX14xX115xXeexX16xX3xXexX42xX14xX115xX384xX16xX6dxX3xX1xX71xX49cxX16xX26xX3xX62x18001xX16xX3xX4xX325xX16xX26xX3xX16xX1xX71xX3xXbxX1xX283xXdxX3xX1x159dfxXbxX3xXecxX49cxXdxX3xX4xXe3xX4xX3xXexXc5xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX26xXdxX6xX3xX16xXeexX16xX3xX16xX26xX6xX115xX3xX7xX6xX14xX3xX22xX1xXdxX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX6dxX3xX2xX6axX6axc8dfxX3xX4xXe3xX4xX3xXexX42xX71xX72xX16xX26xX3xX1xX5e1xXbxX3xX1bxX384xX14xX3xX4xX1xX479xXbxX3xX1xX84xX16xX1xX3xXecxX84xX3xX4xX1xX71xX6xX3xX4xX8fxX3xXexX42xX71xX72xX16xX26xX3xX1xX5e1xXbxX3xX16xX84xX174xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX92xXe3xX174xX3xX4xXe3xX174xX3xX5xXeexX16xX3xX4xX479xXbxX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxXb8xX3xX5xX43xXbxX3xX92xXdxXeexX16xX3xX92xX15xX16xX454x11454xX3xX272xX3xX1cxX16xX26xX3xX65xX26xX14xX115xX266xX16xX3xX269xX66xX16xX3xX65xX1xX26fxX16xX3xX4xX1xX174xX3xX1xX6xX115xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX42xX3xX62xXexX1xX14xX67xX92xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX62xXexX1xX124xX3xX153xX2xX155xXbxX8exX12dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX124xX3xX162xX2xX6axXbxX8exX12dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX50xX50xXdxX31xX92xX6xX174xX1xX6xXexXdxX16xX1xX31xXecxX16xX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX69xX2xX50xX2xX1c7xX6axX62xX6axX6axX155xX155xX1c7xX69xX6axXexX162xX1d6xX2xX2xX69xX5xX6axX31xX126xXbxX26xX1ddxX42xX9xX153xX1c7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX174xX16xXaxX12xX31xX31xX31xXecxX84xX3xXexX14xX115xXeexX16xX3xXexX42xX14xX115xX384xX16xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xXexXc5xX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX4xXe3xX4xX3xX2exX14xX115xX3xX1bxX20xX16xX1xX3xXecxX384xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX95xX2d6xX16xX3xXexX43xX16xX3xX16xX1xX84xX6dxX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX3xX4xXe3xX4xX3xX92xX14xXc5xXdxX3xX1xX47dxXbxX3xXexXc5xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX6xX115xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1xXf9xX3xXexX1xX283xX16xX26xX3xX5xX174xX6xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX1bxXb8xX3xXexX14xX115xXeexX16xX3xXexX42xX14xX115xX384xX16xX3xX4xXe3xX4xX3xX16xX36xXdxX3xX62xX14xX16xX26xX3xX16xX1xX71xX3xXbxX1xX26fxX16xX3xX5xX174xX2bbxXdxX3xX42xXe3xX4xX6dxX3xX1bxXc5xX3xX42xXe3xX4xX3xX1bxX7dxX16xX26xX3xX26xXdxX72xX12dxX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX4xX1xX66xX16xX3xXexX1xX15xX3xX26xXdxX6xX3xX7xX7dxX4xX6dxX3xX26xXdxX6xX3xX4xX78xX67xX3xX67xX479xXexX3xXecxXf9xX3xX7xXdxX16xX1xX12dxX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX5xX479xX16xX3xX4xX1xXdxX2d6xX67xX3xX1xX84xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX26xX3xX6xX16xX3xXexX174xX84xX16xX3xX26xXdxX6xX174xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX12dxX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX5xX479xX16xX3xX4xX1xXdxX2d6xX67xX3xX1bxX479xXexX3xX22xX1xXdxX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xX4xXe3xX4xX3xX1xX2bbxX16xX26xX3xX67x11646xX4xX3xXbxX1xX914xX3xXexX42xX5e1xX6dxX3xX1bx15047xXexX3xX1bxXb8xX6dxX3xX1bxXc5xX3xXecxX43xXexX3xX5xXdxXf9xX14xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX1bxX7dxX16xX26xX3xX2exX14xX115xX3xX1bxX20xX16xX1xX454xX5xX84xX3xX4xXe3xX4xX1xX3xX5xX84xX67xX3xX67xX84xX3xXexXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xXbxX1xX283xX3xX162xX3xX1bxX6xX16xX26xX3xXexe590xX4xX1xX3xX4xX47xX4xX3xXexX42xXdxXb8xX16xX3xX22xX1xX6xXdxX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX46axX65xX1xX72xX3xX1bxX8fxX6dxX3xX46axX67xX71xX6xX3xX62xX78xX67xX3xXexX1xX479xX67xX3xX5xX26fxX14xXaxX6dxX3xX16xX1xX43xX16xX3xXexX1x14c81xX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX92xX84xX3xX4xX174xX16xX3xX1bxX8cxX3xX4xX8fxX3xX7xX47xX3xX4xX1xX14xX115xXb8xX16xX3xX92xXdxX2d6xX16xX3xX42xX3b8xX3xX42xXf9xXexX31xX3xX65xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX3xXexX66xX16xX26xX3xX4xX71xX72xX16xX26xX3xXecxX6xXdxX3xXexX42xe35fxX3xX26xXdxXe3xX67xX3xX7xXe3xXexX3xX4xX36xX16xX26xX3xX1bxXdfxX16xX26xX6dxX3xX22xX1xXdxX3xXbxX1xXe3xXexX3xX1xXdxXf9xX16xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX1bxX8cxX3xX26xX47dxXdxX3xX1bxXdxXf9xX16xX3xX92xXe3xX174xX3xXecxX49cxXdxX3xXexX1cxXdxX3xX1bxXb8xX3xX16xX55exX67xX3xX92xX55exXexX6dxX3xX8exX569xX3xX5xX19xX679xX11exX3xX1cxX16xX26xX3xX65xX1xX26fxX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd9e7xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX269xX3dfxX6xX3xX62xX9bfxXexX3xX5xX72xXdxX6dxX3xX1cxX16xX26xX3xX65xX26xX14xX115xX266xX16xX3xX269xX66xX16xX3xX65xX1xX26fxX16xX3xX16xX1xX43xX16xX3xX1bxX71xX5e1xX4xX3xX4xX14xX36xX4xX3xX26xX47dxXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xXexXc5xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX92xXe3xX174xX3xXecxX384xX3xXecxXdxXf9xX4xX3xX4xX8fxX3xX67xX36xXexX3xX4xX1xXdxX2d6xX4xX3xX8exX10xX3xXexX42xX47dxX16xX26xX3xXexX15xXdxX3xX5xX49cxX16xX3xX1bxX6xX16xX26xX3xX1bxXdxX3xXecxX84xX174xX3xX16xX26xX3b8xX31xX3xXcxX2bbxX67xX3xX62xX3dfxX16xX26xX3xX4xX14xX36xX4xX3xX16xX8fxXdxX3xX4xX1xX14xX115xXf9xX16xX6dxX3xX1cxX16xX26xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX8fxX16xX26xX6dxX3xXexX42xXe3xX4xX1xX3xX16xX1xXdxXf9xX67xX3xX42xX6xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xXexX42xX71xX72xX16xX26xX3xX1bxXb8xX3xX8exX10xX67xX3xX8exd291xXexX454xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX62xXexX1xX124xX3xX153xX2xX155xXbxX8exX12dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX124xX3xX162xX2xX6axXbxX8exX12dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX50xX50xXdxX31xX92xX6xX174xX1xX6xXexXdxX16xX1xX31xXecxX16xX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX69xX2xX50xX2xX1c7xX6axX62xX6axX6axX155xX155xX162xX69xX6cxXexX1d5xX153xX155xX162xX6cxX5xX6axX31xX126xXbxX26xX1ddxX42xX9xX1c7xX155xX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX174xX16xXaxX12xX10bxXe3xX4xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxXeexX16xX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX7xX569xX3xX62xX914xX16xX26xX3xX9bfxX16xX26xX3xX62xX914xX16xX26xX3xX67xX2bbxX16xX26xX3xX8exX8cxX3xX1xX36xXdxX3xX1bxXb8xX3xXbxX1xX914xX4xX3xXecxX914xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xXexXe3xX4xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX22xX20xXbxX3xXexX1xX72xXdxX6dxX3xX1xXdxXf9xX14xX3xX2exX14xX15xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX10bxX1cxX16xX26xX3xXecxXdxXf9xX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX1cxX16xX26xX3xX65xX1xX26fxX16xX3xX4xX325xX16xX26xX3xX5xX84xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xXecxXdxXf9xX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX153xX3xXexXc5xX3xXbxX1xX8fxX3xXexXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xXbxX1xX283xX6dxX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxXeexX16xX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xXd4xX6xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX16xX6xX115xX31xX3xX95xX71xX5e1xX4xX3xX92xXdxX2d6xXexX6dxX3xXexX3dfxX3xXexX1xXe3xX16xX26xX3xX2xX69xX50xX69xX6axX2xX6cxX6dxX3xXexX42xXeexX16xX3xX4xdaafxX3xX7xX513xX3xX26xXdxX15xXdxX3xXexX1xXb8xX3xX95xX36xXdxX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX26xXdfxX67xX3xX155xX3xX4xXe3xX16xX3xX92xX36xX3xX1xX5e1xXbxX3xX1bxXdfxX16xX26xX6dxX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX1bxX8cxX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xX5xX43xXbxX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX26xXdfxX67xX3xX2xX69xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxXeexX16xX3xX22xXdxXeexX67xX3xX16xX1xXdxXf9xX67xX3xX26xXdfxX67xX3xXbxX1xX8fxX3xX4xX1xXd4xX3xXexX20xX4xX1xX6dxX3xX67xX36xXexX3xX7xX283xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xX4xX1xX9bfxX4xX3x14345xX2f0xX65x10a77xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXecxX84xX3xX1d5xX3xXexXc5xX3xXbxX1xX8fxX3xXexXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xXbxX1xX283xX3xXexX42xXeexX16xX3xXexX174xX84xX16xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xXcxX1xX10xX174xX3xXbxX1xX26fxX16xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xX16xX1xXdxXf9xX67xX3xXecxX914xX6dxX3xX4xXe3xX4xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxXeexX16xX3xX5xX84xX3xXexXc5xX3xXbxX1xX8fxX3xXexXc5xX3xX62xX26fxX16xX3xXbxX1xX283xX3xXbxX1xX15xXdxX3xXexX1xX71xX72xX16xX26xX3xX8exX14xX115xXeexX16xX3xX22xXdxXb8xX67xX3xXexX42xX6xX6dxX3xXexX42xX47xX4xX3xXexXdxX2d6xXbxX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX3xX16xX1xX26fxX16xX3xX62xX26fxX16xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xXexXc5xX3xX4xX1xX479xXbxX3xX1xX84xX16xX1xX3xXexX283xXexX3xX4xXe3xX4xX3xX2exX14xX115xX3xX1bxX20xX16xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xXbxX1xXe3xXbxX3xX5xX14xX43xXexX3xXecxX384xX3xX1bxX15xX67xX3xX92xX15xX174xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6dxX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX26xXdxX6xX174xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX6dxX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xXecxX84xX3xXecxXf9xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX67xX1cxXdxX3xXexX42xX71xX72xX16xX26xX31xX3xX10bxXe3xX4xX3xXexX42xX71xX72xX16xX26xX3xX1xX5e1xXbxX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xX1bxX8cxX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX3xX16xX1xX71xX16xX26xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX4xX1xX479xXbxX3xX1xX84xX16xX1xX6dxX3xX4xX283xX3xXexX3d1xX16xX1xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXexX1xX3d1xX3xX92xXe3xX174xX3xX4xXe3xX174xX3xXecxX49cxXdxX3xXexXc5xX3xXbxX1xX8fxX3xX1bxXb8xX3xXexX1xX6xX67xX3xX67xX71xX14xX3xXexXc5xX3xXexX42xX71xX513xX16xX26xX3xX22xXdxXb8xX67xX3xXexX42xX6xX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX6dxX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xXecxX84xX3xXexX1xX6xX67xX3xX67xX71xX14xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXexX1xX10xX174xX3xX1bxX7dxX16xX26xX3xX2exX14xX115xX3xX1bxX20xX16xX1xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX62xXexX1xX124xX3xX153xX2xX155xXbxX8exX12dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX124xX3xX162xX2xX6axXbxX8exX12dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX50xX50xXdxX31xX92xX6xX174xX1xX6xXexXdxX16xX1xX31xXecxX16xX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX69xX2xX50xX2xX1c7xX6axX62xX6axX6axX155xX155xX162xX162xX69xXexX1c7xX153xX6cxX153xX162xX5xX6axX31xX126xXbxX26xX1ddxX42xX9xX6cxX1d5xX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX174xX16xXaxX12xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXecxX84xX3xX1bxXd93xX16xX3xXecxX20xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX2exX14xX6xX16xX3xXexX14xX115xXeexX16xX3xXexX42xX14xX115xX384xX16xX6dxX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX3xX1xX36xX3xX62xX26fxX16xX3xX4xX1xX479xX67xX3xX62xX9bfxXexX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xXcxX42xX6xX174xX3xX1bxXc5xXdxX3xXecxX384xX3xX1xX174xX2bbxXexX3xX1bxX36xX16xX26xX3xX4xXd4xX6xX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6dxX3xX10bxX1xXd4xX3xXexX20xX4xX1xX3xXe34xX2f0xX65xXe37xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX5fxXdfxX3xX13xX14xX283xX4xX3xXcxX14xX479xX16xX3xX4xX1xX174xX3xX92xXdxX2d6xXexX124xX3xX46axX269xXdxXf9xX4xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xX5xX43xXbxX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xXd4xX6xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xXexX1xX10xX174xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX78xX16xX3xX65xX26xX1xX20xX3xX2exX14xX115xX2d6xXexX3xXcx13be7xX3xX153xX3xXecxX384xX3xX7xXe3xXbxX3xX16xX1xX43xXbxX6dxX3xXexXdxX16xX1xX3xX26xX47dxX16xX3xX92xX36xX3xX67xXe3xX115xX6dxX3xX26xXdxX15xX67xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX26xX26fxX16xX3xX7xXe3xX4xX1xX12dxX3xX1bxXdfxX16xX26xX3xXexX1xX72xXdxX6dxX3xXbxX1xX26fxX16xX3xX4xX479xXbxX6dxX3xXbxX1xX26fxX16xX3xX2exX14xX115xX384xX16xX3xXecxX384xX3xX4xXe3xX16xX3xX92xX36xX3xX4xXd93xX3xX7xX513xX3xX16xXeexX16xX3xX1xXdxXf9xX14xX3xX2exX14xX15xX3xX1xXd93xX16xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xXecxXdxXf9xX4xX3xXexX14xX115xXeexX16xX3xXexX42xX14xX115xX384xX16xX6dxX3xX26xXdxXe3xX67xX3xX7xXe3xXexX6dxX3xX16xX26fxX16xX26xX3xX4xX6xX174xX3xX19xX3xXexX1xX9bfxX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX31xX3xX95xX921xX4xX3xX92xXdxXf9xXexX6dxX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX3xX22xXdxXb8xX67xX3xXexX42xX6xX3xX1bxXb8xX3xX7xX84xX16xX26xX3xX5xX47dxX4xX3xX1bxX71xX5e1xX4xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xX5xX84xX3xXecxX1cxX3xXexX3d1xX16xX1xX3xX1xX6xX115xX3xX4xX283xX3xX19xX3xX1bxXb8xX3xX4xX8fxX3xX92xXdxXf9xX16xX3xXbxX1xXe3xXbxX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xXbxX1xX2b3xX3xX1xX5e1xXbxX454xX679xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX95xXdxX384xX14xX3xX1bxXe3xX16xX26xX3xX67xX3dfxX16xX26xX3xX5xX84xX3xXexX1xX72xXdxX3xX26xXdxX6xX16xX3xX2exX14xX6xX6dxX3xX1xX78xX14xX3xX1xX2d6xXexX3xX4xXe3xX4xX3xX5xX4c2xXdxX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xX13xXb2xXcxXcxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX6dxX3xX26xXdxX15xXdxX3xXexX1xX973xX4xX1xX6dxX3xXexX14xX115xXeexX16xX3xXexX42xX14xX115xX384xX16xX3xX1bxX8cxX3xX1bxX71xX5e1xX4xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xX4xX1xX479xXbxX3xX1xX84xX16xX1xX3xX16xX26xX1xXdxXeexX67xX3xXexX7dxX4xX12dxX3xX7xX283xX3xX973xXexX3xXexX42xX71xX72xX16xX26xX3xX1xX5e1xXbxX3xX4xX8fxX3xX5xX43xXbxX3xX92xXdxXeexX16xX3xX92xX15xX16xX3xX1bxX384xX14xX3xX4xX1xX479xXbxX3xX1xX84xX16xX1xX3xX22xX20xXbxX3xXexX1xX72xXdxX3xX4xXe3xX4xX3xX2exX14xX115xX3xX1bxX20xX16xX1xX6dxX3xX4xX1xX2d6xX3xXexX84xXdxX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX454xXcxX42xX174xX16xX26xX3xX22xX1xXdxX3xX1bxX8fxX6dxX3xXexX42xX71xX49cxX4xX3xX1bxX26fxX115xX6dxX3xX5xX47xX4xX3xX5xX71xX5e1xX16xX26xX3xX4xX1xX9bfxX4xX3xX16xX66xX16xX26xX3xX5xX43xXbxX3xX92xXdxXeexX16xX3xX92xX15xX16xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xX16xX1xXdxX384xX14xX3xX16xX1xX71xX16xX26xX3xXex17603xX3xX5xXf9xX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xX5xX2bbxXdxX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX4xX6xX174xX3xX16xX1xX71xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX16xX6xX115xX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX62xXexX1xX124xX3xX153xX2xX155xXbxX8exX12dxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX124xX3xX162xX2xX6axXbxX8exX12dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX50xX50xXdxX31xX92xX6xX174xX1xX6xXexXdxX16xX1xX31xXecxX16xX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX69xX2xX50xX2xX1c7xX6axX62xX6axX6axX153xX2xX69xX1c7xX153xXexX2xX155xX1d5xX6cxX69xX5xX6axX31xX126xXbxX26xX1ddxX42xX9xX1c7xX153xX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX174xX16xXaxX12xX65xX26fxX16xX26xX3xX4xX6xX174xX3xX16xX1xX43xX16xX3xXexX1xX9bfxX4xX6dxX3xX4xX15xXdxX3xXexX1xXdxXf9xX16xX3xX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xX1bxX15xX67xX3xX92xX15xX174xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX5xX14xX1cxX16xX3xX5xX84xX3xX1bxXdxX384xX14xX3xX2exX14xX6xX16xX3xXexX42xX47dxX16xX26xX3xX16xX1xX479xXexX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xXexXe3xX4xX3xX1bxXdxX384xX14xX3xX1xX84xX16xX1xX6dxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX67xX84xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX1bxX6xX16xX26xX3xXexX42xXdxXb8xX16xX3xX22xX1xX6xXdxX31xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX95xXb8xX3xX26xX8fxXbxX3xXbxX1xX78xX16xX3xX16xX26fxX16xX26xX3xX4xX6xX174xX3xX19xX3xXexX1xX9bfxX4xX6dxX3xXexX42xX71xX49cxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xX16xX1xX84xX3xX513xX3xXexX71xX3xX16xX1xX26fxX16xX6dxX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX1bxX8cxX3xX4xXe3xX4xX3xXecxX66xX16xX3xX92xX15xX16xX3xX4xX6xX67xX3xX22xX2d6xXexX3xX1bxXd4xX3xX1xXdxXf9xX14xX3xX5xX47xX4xX3xX1bxXb8xX3xX4xX1xX2d6xX3xXexX84xXdxX3xXexX479xXexX3xX4xX15xX3xX16xX1x10592xX16xX26xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXbxX1xXe3xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX3dfxX3xXecxXdxXf9xX4xX3xX8exX26fxX115xX3xX16xX1xX84xX3xX16xX1xX71xX3xXexX1xX14xX3xXexX1xX14xX2d6xX6dxX3xX1bxX15xX67xX3xX92xX15xX174xX3xXecxXf9xX3xX7xXdxX16xX1xX6dxX3xX26xXdxX6xX174xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX454xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xXcxX1xX10xX174xX3xX1bxX8fxX6dxX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX4xX2b3xX16xX26xX3xX4xX1xXd4xX3xX1bxX78xX14xX3xXexX71xX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX1xX5e1xXbxX3xX1bxXdfxX16xX26xX3xX4xX6xX67xX3xX22xX2d6xXexX3xX26xX569xXdxX3xX513xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX67xX36xXexX3xX7xX283xX3xXexXdxX384xX16xX31xX3xXcxX42xX174xX16xX26xX3xX2exX14xXe3xX3xXexX42xX3d1xX16xX1xX3xX8exX26fxX115xX3xX16xX1xX84xX6dxX3xX16xX2d6xX14xX3xX1bxXb8xX3xX8exX15xX115xX3xX42xX6xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xX16xX1xX71xX3xX1bxXc5xX3xXecxX43xXexX3xX5xXdxXf9xX14xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xX5xX479xX16xX3xX4xX1xXdxX2d6xX67xX3xX1xX84xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX26xX3xX1xX6xX115xX3xX4xXe3xX4xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX2exX14xX6xX16xX3xXexX1xX3d1xX3xXcxXc5xX3xX13xXb2xX95xXcxX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX7x11f89xX3xX22xX20xXbxX3xXexX1xX72xXdxX3xX16xX1xX55exX4xX3xX16xX1xX513xX6dxX3xX1bxX384xX3xX16xX26xX1xX20xX3xX62xX47dxX16xX3xX62xd684xXbxX6dxX3xX8exX569xX3xX5xX19xX31xX3xX65xX2d6xX14xX3xX4xX1xXd4xX3xX16xX1xX84xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xX22xX20xXbxX3xXexX1xX72xXdxX3xX4xX1xX479xXbxX3xX1xX84xX16xX1xX6dxX3xXe34xX2f0xX65xXe37xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX7xX189axX3xX62xX2b3xX16xX26xX3xXexXdxX384xX16xX3xX26xX569xXdxX3xXexX42xX71xX49cxX4xX3xX1bxX8fxX3xX1bxXb8xX3xXexX1xX14xXeexX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xXecxX384xX3xX62xX47dxX16xX3xX62xX18bcxXbxX6dxX3xXexX42xX15xX3xX5xX2bbxXdxX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX1xdc54xX3xXexX1xX174xXe3xX16xX26xX454xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX174xX62xX115xXaxX12xX7bxX1xX71xX72xX16xX26xX3xXcxX42xX78xX16xX3xX7bxX1xX7dxX3xX5xX84xX3xX1bxXd93xX16xX3xXecxX20xX3xX4xX8fxX3xXexX283xX4xX3xX1bxX36xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX1xX8fxX6xX3xX1bxX71xX5e1xX4xX3xX1bxXe3xX16xX1xX3xX26xXdxXe3xX3xX5xX84xX3xX4xX6xX174xX3xX16xX1xX479xXexX3xX4xXd4xX6xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXbxX1xX283xX3xX16xXeexX16xX3xX4xX325xX16xX26xX3xX1bxX921xXexX3xX42xX6xX3xX16xX1xXdxX384xX14xX3xXe3xXbxX3xX5xX47xX4xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xX26xXdxX15xXdxX3xX2exX14xX115xX2d6xXexX3xX4xXe3xX4xX3xXecxX479xX16xX3xX1bxX384xX3xXecxX384xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX31xX3xX269xXdxXf9xX4xX3xX16xX26fxX16xX26xX3xX4xX6xX174xX3xX16xX1xX43xX16xX3xXexX1xX9bfxX4xX6dxX3xX4xX15xXdxX3xXexX1xXdxXf9xX16xX3xX1xX84xX16xX1xX3xXecxXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX16xX26xX71xX72xXdxX3xX62xX26fxX16xX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xX1bxX15xX67xX3xX92xX15xX174xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX5xX14xX1cxX16xX3xX5xX84xX3xX1bxXdxX384xX14xX3xX2exX14xX6xX16xX3xXexX42xX47dxX16xX26xX3xX16xX1xX479xXexX3xXexX42xX174xX16xX26xX3xX4xX1cxX16xX26xX3xXexXe3xX4xX3xX1bxXdxX384xX14xX3xX1xX84xX16xX1xX6dxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX67xX84xX3xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX1bxX6xX16xX26xX3xXexX42xXdxXb8xX16xX3xX22xX1xX6xXdxX454xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXecxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX42xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX2exX14xX6xX16xX124xX0xX50xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11exXexX1xX14xX67xX92xX11exX6xX16xX62xX11exX7xX6xXbxX174xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11411xXdxX1756xX3xXecxX1756xX16xX26xX3xX92xX3d1xX16xX1xX3xX115xXeexX16xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX12bxX9xXaxX50xX5xX14xX4xX11exX5xX14xX174xX16xX26xX11exXecxX14xX11exXexX42xX6xX16xX26xX50xX26xXdxX14xX11exXecxX14xX16xX26xX11exX92xXdxX16xX1xX11exX115xX10xX16xX11exXexX42xX10xX16xX11exX62xXdxX6xX11exX92xX6xX16xX11exXexX42xX14xX16xX26xX11exXexX6xX67xX11exX1xX6xX11exXexXdxX16xX1xX50xX2xX6cxX2xX1d6xX6cxX1d6xX31xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX67xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX69xX6axX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX2xX6cxX50xX2xX6axX153xX62xX2xX6axX153xX1c7xX6cxX6axX6cxXexX1d5xX6cxX6axX1c7xX5xX1d5xX11exX2xX1c7xX162xX62xX1c7xX6axX155xX1c7xX162xX1c7xX69xXexX2xX155xX155xX155xX2xX5xX6axX31xX126xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXecxX12xX0xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b1axXdxX1756xX3xXecxX1756xX16xX26xX3xX92xX3d1xX16xX1xX3xX115xXeexX16xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX12bxX9xXaxX50xX5xX14xX4xX11exX5xX14xX174xX16xX26xX11exXecxX14xX11exXexX42xX6xX16xX26xX50xX26xXdxX14xX11exXecxX14xX16xX26xX11exX92xXdxX16xX1xX11exX115xX10xX16xX11exXexX42xX10xX16xX11exX62xXdxX6xX11exX92xX6xX16xX11exXexX42xX14xX16xX26xX11exXexX6xX67xX11exX1xX6xX11exXexXdxX16xX1xX50xX2xX6cxX2xX1d6xX6cxX1d6xX31xX1xXexX67xXaxX12xX1b1axXdxX1756xX3xXecxX1756xX16xX26xX3xX92xX3d1xX16xX1xX3xX115xXeexX16xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX65xX1xXdxXf9xX67xX3xX22x10706xX3xX69xX6axX2xX155xX3xX11exX3xX69xX6axX69xX6axX6dxX3xX95xX15xX16xX26xX3xX92xX36xX3xX10bxX1cxX16xX26xX3xX6xX16xX3xXcxX7bxX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xX3xX1bxX8cxX3xXexX42xXdxXb8xX16xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX4xX8fxX3xX1xXdxXf9xX14xX3xX2exX14xX15xX3xX4xXe3xX4xX3xX92xXdxXf9xX16xX3xXbxX1xXe3xXbxX3xXbxX1xXa05xX16xX26xX3xX16xX26xX3dfxX6xX6dxX3xX1bxX479xX14xX3xXexX42xX6xX16xX1xX3xXexX42xX479xX16xX3xXe3xXbxX3xX4xXe3xX4xX3xX5xX174xX2bbxXdxX3xXexX36xXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX6dxX3xX26xX8fxXbxX3xXbxX1xX78xX16xX3xX2exX14xX6xX16xX3xXexX42xX47dxX16xX26xX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xXexX1xX55exX16xX26xX3xX5xX5e1xXdxX3xX4xXe3xX4xX3xX67xX914xX4xX3xXexXdxXeexX14xX6dxX3xX16xX1xXdxXf9xX67xX3xXecxX914xX3xX4xXd4xX6xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xX4xXd4xX6xX3xXex16a12xX16xX1xX31xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXecxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxX78xX16xX3xX1bxX8fxX16xX26xX3xX4xXc5xX16xX26xX3xX4xX1xX5e1xX3xX42xX6xX14xX3xX5xX479xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xX513xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXbxX1xX283xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX12bxX9xXaxX50xX6xX16xX11exX16xXdxX16xX1xX11exXexX42xX6xXexX11exXexX14xX50xX4xX6xX16xX11exX62xX174xX16xX26xX11exX4xX174xX16xX26xX11exX4xX1xX174xX11exX42xX6xX14xX11exX5xX6xX16xX11exX62xX14xX174xX16xX26xX11exX174xX11exXexX42xX14xX16xX26xX11exXexX6xX67xX11exXexX1xX6xX16xX1xX11exXbxX1xX174xX11exX1xX6xX11exXexXdxX16xX1xX50xX2xX6cxX6axX1d5xX2xX1c7xX31xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX67xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX69xX6axX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX69xX6axX2xX155xX50xX2xX1c7xX6axX62xX153xX6axX6axX1c7xX1c7xX2xX6axXexX1d6xX162xX155xX162xX6axX5xX6axX31xX126xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXecxX12xX0xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxX78xX16xX3xX1bxX8fxX16xX26xX3xX4xXc5xX16xX26xX3xX4xX1xX5e1xX3xX42xX6xX14xX3xX5xX479xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xX513xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXbxX1xX283xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX12bxX9xXaxX50xX6xX16xX11exX16xXdxX16xX1xX11exXexX42xX6xXexX11exXexX14xX50xX4xX6xX16xX11exX62xX174xX16xX26xX11exX4xX174xX16xX26xX11exX4xX1xX174xX11exX42xX6xX14xX11exX5xX6xX16xX11exX62xX14xX174xX16xX26xX11exX174xX11exXexX42xX14xX16xX26xX11exXexX6xX67xX11exXexX1xX6xX16xX1xX11exXbxX1xX174xX11exX1xX6xX11exXexXdxX16xX1xX50xX2xX6cxX6axX1d5xX2xX1c7xX31xX1xXexX67xXaxX12xX10bxX78xX16xX3xX1bxX8fxX16xX26xX3xX4xXc5xX16xX26xX3xX4xX1xX5e1xX3xX42xX6xX14xX3xX5xX479xX16xX3xX1bxX71xX72xX16xX26xX3xX513xX3xXexX42xX14xX16xX26xX3xXexX26fxX67xX3xXexX1xX84xX16xX1xX3xXbxX1xX283xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX95xXdxXb8xX67xX3xX16xX8fxX16xX26xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xXecxX384xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xXexX2bbxXdxX3xX22xX1xX14xX3xXecxX47xX4xX3xX4xX78xX14xX3xddd8xX513xX3xf918xX71xX5e1xX14xX3xXb0xXbxX1xX71xX72xX16xX26xX3xX65xX6xX67xX3xX5fxX84xX3xX272xX3xXcxX7bxX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXb5xX3xX4xX1xX1e08xX3xX46axX1xX2bbxX3xX16xX1xXdxXf9xXexX679xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX8fxX3xX7xX47xX3xX26xXdxXe3xX67xX3xX7xXe3xXexX3xXexX1xX71xX72xX16xX26xX3xX8exX14xX115xXeexX16xX3xX4xXd4xX6xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX71xX5e1xX16xX26xX3xX4xX1xX9bfxX4xX3xX16xX66xX16xX26xX31xX3xX65xXeexX16xX3xX4xX1xX66xX16xX26xX6dxX3xX1bxX8fxX16xX26xX3xX1x1460bxX16xX3xX4xXc5xX16xX26xX3xX4xX1xX5e1xX3xX42xX6xX14xX3xX1bxXb8xX3xX26xXdxX15xXdxX3xX2exX14xX115xX2d6xXexX3xX62xX9bfxXexX3xX1bxXdxXb8xX67xX3xXexX3d1xX16xX1xX3xXexX42xX2bbxX16xX26xX3xX16xX84xX115xX6dxX3xXexX42xXe3xX16xX1xX3xXexX3d1xX16xX1xX3xXexX42xX2bbxX16xX26xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xX46axX16xXb6cxX67xX3xX1bxXe3xX3xX6xX174xX3xX92xX1942xX174xX679xX3xX16xX1xX71xX3xX1xXdxXf9xX16xX3xX16xX6xX115xX1ddxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXecxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX921xXexX3xXecxX84xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xX16xX26xX1xXdxXeexX67xX3xX4xXe3xX4xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX12bxX9xXaxX50xX22xXdxX16xX1xX11exXexX10xX50xX2exX14xX6xX16xX11exX5xX115xX11exX4xX1xX6xXexX11exXecxX6xX11exX8exX14xX11exX5xX115xX11exX16xX26xX1xXdxX10xX67xX11exX4xX6xX4xX11exXecxXdxX11exXbxX1xX6xX67xX11exXecxX10xX11exXexX42xX6xXexX11exXexX14xX11exX8exX6xX115xX11exX62xX14xX16xX26xX11exXexX42xX10xX16xX11exX62xXdxX6xX11exX92xX6xX16xX11exX1xX6xX11exXexXdxX16xX1xX50xX2xX1d6xX162xX1d6xX6axX1d5xX31xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX67xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX69xX6axX50xX16xX10xX14cxX7xX50xX2xX6cxX155xX69xX50xX2xX155xX2xX62xX69xX2xX1d5xX162xX162xX2xX1d5xXexX153xX153xX6axX155xX162xX5xX6axX31xX126xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1xX1cxX16xX26xX3xXexX1xX1cxX16xX26xX3xX2exX14xX6xX31xX31xX31xX3xX1bxX36xXdxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXecxX12xX0xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX921xXexX3xXecxX84xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xX16xX26xX1xXdxXeexX67xX3xX4xXe3xX4xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX12bxX9xXaxX50xX22xXdxX16xX1xX11exXexX10xX50xX2exX14xX6xX16xX11exX5xX115xX11exX4xX1xX6xXexX11exXecxX6xX11exX8exX14xX11exX5xX115xX11exX16xX26xX1xXdxX10xX67xX11exX4xX6xX4xX11exXecxXdxX11exXbxX1xX6xX67xX11exXecxX10xX11exXexX42xX6xXexX11exXexX14xX11exX8exX6xX115xX11exX62xX14xX16xX26xX11exXexX42xX10xX16xX11exX62xXdxX6xX11exX92xX6xX16xX11exX1xX6xX11exXexXdxX16xX1xX50xX2xX1d6xX162xX1d6xX6axX1d5xX31xX1xXexX67xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX921xXexX3xXecxX84xX3xX8exX569xX3xX5xX19xX3xX16xX26xX1xXdxXeexX67xX3xX4xXe3xX4xX3xXecxXdxX3xXbxX1xX2bbxX67xX3xXecxX384xX3xXexX42xX43xXexX3xXexX47xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xXexX42xXeexX16xX3xX1bxX20xX6xX3xX92xX84xX16xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX174xX16xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX95xX8fxX3xX5xX84xX3xX19xX3xX22xXdxX2d6xX16xX3xX4xX1xX1e08xX3xX1bxX2bbxX174xX3xX4xXd4xX6xX3xX7bxX1xX8fxX3xX10bxX1xXd4xX3xXexX20xX4xX1xX3xXe34xX2f0xX65xXe37xX3xXexX1e08xX16xX1xX3xX5fxX84xX3xXcxX87xX16xX1xX3xX95xX921xX16xX26xX3xX65xX26xX47dxX4xX3xX2097xXd93xX16xX3xXexX2bbxXdxX3xX1xX36xXdxX3xX16xX26xX1xX20xX3xXexXc5xX16xX26xX3xX22xX2d6xXexX3xX16xX26xX84xX16xX1xX3xX8exX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xX16xX66xX67xX3xX69xX6axX2xX6cxX6dxX3xXexX42xXdxXb8xX16xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxXf9xX67xX3xXecxX914xX3xX16xX66xX67xX3xX69xX6axX69xX6axX3xX4xXd4xX6xX3xX2097xX513xX3x1706dxX26fxX115xX3xX62xX47xX16xX26xX3xXecxX84xX174xX3xX4xX1xXdxX384xX14xX3xX16xX6xX115xX3xXb0xX1c7xX2xX50xX2xX69xXb5xX31xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXecxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX14xX5xX12xX0xX62xXdxXecxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX50xX62xXdxXecxX12xX0xX50xX62xXdxXecxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1364exX14xXexX1xX174xX42xXaxX12xXcxX1xX84xX16xX1xX3xX10bxX1xX14xX16xX26xX0xX50xXbxX12
Thành Chung