Messi mất giá nhất trên thị trường
Trong vòng 2 tháng, giá trị của tiền đạo người Argentina giảm 27 triệu euro, nhiều nhất trong số những ngôi sao được Football Benchmark định giá.
8c27x9fb3xe400xe1f5xb982xe028xb375x8e12xfc6bxX7x9374x993fxac8bxf42dx10154x9e3fxX5x9f75xXaxbfb1x1117axX10xX7xX7xXdxX3xcc14xe07fxXexX3x10aaaxXdxc014xX3xdaebxX1xX1axXexX3xXex1008bxa005xX21xX3xXexX1x98e0xX3xXexX27xbfebxd725xX21xX1dxX0xd6b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10906xX10xX6xdc54xXaxX12xXcxX27x10434xX21xX1dxX3xe72bx1103fxX21xX1dxX3xa35fxX3xXexX1xX1fxX21xX1dxff94xX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX4xe32exX6xX3xXexXdxf32dxX21xX3xd882xf4fbxX4dxX3xX21xX1dxX31xX32xXdxX3xbb96xX27xX1dxX10xX21xXexXdxX21xX6xX3xX1dxXdxf69cxX19xX3xX56xc268xX3xXexX27xXdx10652xf3e5xX3xX10xX90xX27xX4dxX5dxX3xX21xX1xXdxX6dxX90xX3xX21xX1xX1axXexX3xXexX27xX4dxX21xX1dxX3xX7x8c84xX3xX21xX1x9aa0xX21xX1dxX3xX21xX1dxdfd1xXdxX3xX7xX6xX4dxX3xX70xX31x8f62xX4xX3x9a9dxX4dxX4dxXex997cxX6xX5xX5xX3xf501xX10xX21xX4xX1xX19xX6xX27xaf32xX3xX70xX2dxX21xX1xX3xX1dxXdxX1fxef0bxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX4dxX48x1081axXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xXc0xX4dxX4dxXexXc4xX6xX5xX5xX3xXc9xX10xX21xX4xX1xX19xX6xX27xXd1xX3xX5dxX3xf701xXdxX4dxX21xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX5dxX3xe3a9xXeexX5xXdxX6xX21xX3xX13xXc4xX6xXbxXbxX10xX3xX51xdd2bxX3xf6a9xX10xX5xX10xX3xX7axX5xX5xXdxX3xX5xX128xX3xd103xX3xX4x11342xX90xX3xXexX1xX68xX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX21xX1xX1axXexX3xXexX27xX28xX21xX3xXexX1xX2dxX3xXexX27xX31xX32xX21xX1dxXdbxX3xXcxX27xX4dxX21xX1dxX3xX5xX13axX21xX3xX70xX2dxX21xX1xX3xX1dxXdxX1fxX3xX1xcd77xXdxX3xXexX1xX1fxX21xX1dxX3xX2xX56xX36xX56xc023xX56xX180xX5dxX3xX7xXdxX28xX90xX3xX7xX6xX4dxX3xX21xX1dxX31xX32xXdxX3xX7axX27xX1dxX10xX21xXexXdxX21xX6xX3xX4xb78fxX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX28xX21xX3xX2xX180xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxXdbxX3xc6c2xX4dxX21xX1dxX5dxX3xX7xXaaxX3xX5xXdxX8fxX90xX3xX19xc211xXdxX3xX21xX1xX1axXexX3xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX1axXeexX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX4xX68xX6xX3xX6xX21xX1xX3xXc4xX2dxX3xX1dxXdxX86xX19xX3xX56xX8axX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX5dxX3xX4xX1x93b3xX3xX4xX52xX21xX3xXd1xX1xX4dxX86xX21xX1dxX3xX8axe89cxX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxXdbxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX4dxX48xXeexXaxX12xa196xX1dxX90xXeexX28xX21xX3xX21xX1xc1e0xX21xX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX4xX68xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX1dxXdxX86xX19xX3xX21xX1xXdxX6dxX90xX3xX70xb807xX21xX3xXexc603xX3xX51xXdxX8fxX4xX3xX6xX21xX1xX3xX7x979bxX3xXexX27xc50axX3xXexX1xX128xX21xX1xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xXexf8d7xX3xX48xX4dxX3xX51xX128xX4dxX3xXexX1xX1fxX21xX1dxX3xf12bxX3xX21xX25dxX90xX3xXd1xX1xXb4xX21xX1dxX3xX1dxXdxX6xX3xX1xX71xX21xX3xX1xXbdxXbxX3xX70xX173xX21xX1dxX3xX51xX1c9xXdxX3xXc9xX6xX27xX4xX6xXdbxX3xX45xXdxX8fxX21xX3xXexX71xXdxX5dxX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX21xX128xXeexX3xX51x8f39xX21xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX70xX31xX6xX3xX27xX6xX3xfa6axX90xXeexX25dxXexX3xX70xX2dxX21xX1xX3xX51xX6dxX3xXexX31xb120xX21xX1dxX3xX5xX6xXdxXdbxX3xXc9xX28xX21xX3xX4xX71xX21xX1xX3xX70xX19fxX5dxX3xX6xX21xX1xX3xX4xd88cxX21xX1dxX3xX4xX1xX90x1076bxX21xX3xXc4xX2dxX3xXc4xX31xX1c9xX4xX3xX7xX6xX21xX1dxX3xXexX90xb426xXdxX3xX137xa98dxXdbxX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xXc4xX5xX10xX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX19xX6xX27xX1dxXdxX21xe829xX3xX56xXbxaecbxX3xX6xX90xXexX4dx975axXaxX12xX0xXexXc4xX4dxX48xXeexX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX19xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX21xX51xX10xXdxX5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX86xX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXdbxXc4xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX51xX21xX36xX21xX10xce7dxX7xX36xX56xX2xX180xb590xX36xX2xX180xX291xX48xX327xX2xX2xX211xX327xX180xX2xXexX3abxX2xX2xX327xX5xX2xXdbx10606xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX21xX1xX1axXexX3xXexX27xX28xX21xX3xXexX1xX2dxX3xXexX27xX31xX32xX21xX1dxXaxX3xX48xX6xXexX6x11293xXc4xXdxX21xX48xX3f2xX10xX51xX10xX21xXexX9xXaxXexX27xX90xX10xXaxX3xX48xX6xXexX6xX3f2xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX86xX21xX1xX3xX2xXaxX3xX36xX12xX0xXdxX19xX1dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX86xX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXdbxXc4xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX51xX21xX36xX21xX10xX3a5xX7xX36xX56xX2xX180xX3abxX36xX2xX180xX291xX48xX327xX2xX2xX211xX327xX180xX2xXexX3abxX8axX2xX180xX5xX56xXdbxX1dxXdxce1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX21xX1xX1axXexX3xXexX27xX28xX21xX3xXexX1xX2dxX3xXexX27xX31xX32xX21xX1dxXaxX3xX48xX6xXexX6xX3f2xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX341xX36xX36x1035axX21xX10xX3a5xX7xX3f2xXbxX1xX4dxXexX4dxXdbxX4bcxX6xX48xX21xXdbxX51xX21xX36xbe11xXbxX5xX4dxX6xX48xX10xX48xX36xX19xX48xX47exe782xX48xX27xX4dxXd1xX345xX27xX36xX56xX180xX56xX180xX4dcxX2xX56xX4dcxX56xX3abxX36xX19xX10xX7xX7xXdxXdbxX3c0xXbxX1dxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7a6xX6xXbxXexXdxX4dxX21xXaxX12xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX51xebdbxX3xX4xX1xX90xX311xX21xX3xXc4xX2dxX3xXexX27xX271xX3xXexX1xX128xX21xX1xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xXexX282xX3xX48xX4dxXdbxX3x107f2xX21xX1xX341xX3x10f96xX10xX90xXexX10xX27xX7xX3xXdbxX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX27xX12xX0xX36xXexXc4xX4dxX48xXeexX12xX0xX36xXexX6xXc4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX4dxX48xXeexXaxX12xfba2xX1c9xXdxX3xX19xX128xX21xX3xXexX27xX531xX21xX1xX3xX48xXdxd146xX21xX3xX1axX21xX3xXexX31xXbdxX21xX1dxX3xXexX71xXdxX3xX10bxXdxX1dxX90xX10xX3xX2xX3xX51xX128xX3xX519xX1xX6xX19xXbxXdxX4dxX21xX7xX3xX10bxX10xX6xX1dxX90xX10xX5dxX3xX119xXeexX5xXdxX6xX21xX3xX13xXc4xX6xXbxXbxX10xX3xX70xX31xXbdxX4xX3xX70xX2dxX21xX1xX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX6xX4dxX3xX21xX1xX1axXexX3xX51xX1c9xXdxX3xX2xX3abxX211xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX5dxX3xX21xX1xX31xX21xX1dxX3xX4xX30axX21xX1dxX3xX1dxXdxX86xX19xX3xX2xX211xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX3xX7xX4dxX3xX51xX1c9xXdxX3xX7xXaaxX3xX5xXdxX8fxX90xX3xXexX27xX31xX1c9xX4xX3xX70xX19fxXdbxX3xX45xXbdxXbxX3xX70xX173xX21xX1dxX3xX4xX68xX6xX3xXexXdxX6dxX21xX3xX70xX71xX4dxX3xX21xX1dxX31xX32xXdxX3xe610xX1xX1fxXbxX3xX51xX1c9xXdxX3xX70xc278xXdxX3xX4xX1xX68xX3xX7xX23cxX21xX3xX65bxX6xX27xX4xX3xX48xX10xX7xX3xX65bxX27xXdxX21xX4xX10xX7xX3xX7xX26dxX3xX1xX25dxXexX3xX1xX71xX21xX3xX7xX6xX90xX3xX1xX2efxX21xX3xX19xX665xXexX3xX21xd302xX19xXdbxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX4dxX48xXeexXaxX12xX13xe3cexXexX3xXd1xX1xX1fxX4xX5dxX3xXexX128xXdxX3xX4xX1xd099xX21xX1xX3xX4xX68xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX519xX10bxXc9xX3xX5xX1c9xX21xX3xX4xX30axX21xX1dxX3xXc4xX2dxX3xX86xX21xX1xX3xX1xX31xX271xX21xX1dxX3xX21xX6b2xX21xX1dxX3xX21xX6dxX3xXc4xX271xXdxX3xX48xX2dxX4xX1xX3xX519xX4dxX51xXdxX48xX3f2xX2x8c51xX5dxX3xXd1xX1xXdxX25dxX21xX3xX1x10111xX3xXd1xX1xXb4xX21xX1dxX3xX4xX19fxX3xXd1xX1xX86xX3xX21xX699xX21xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX27xX86xX3xX4xX1xX4dxX3xX21xX1xXaexX21xX1dxX3xXexX1xX31xX2efxX21xX1dxX3xX51x10f8exX3xXc4xX4dxX19xX3xXexX1axX21xXdbxX3xXcxX1xX282xX4xX3xXexX25dxX5dxX3xX271xX3xX21xX1xXaexX21xX1dxX3xXd1x10845xX3xX4xX1xX90xXeexf456xX21xX3xX21xX1xX31xXbdxX21xX1dxX3xX1dxX13axX21xX3xX70xX23cxXeexX5dxX3xXd1xX1xXb4xX21xX1dxX3xX4xX19fxX3xXexX1xX31xX2efxX21xX1dxX3xX51xX737xX3xX21xX128xX4dxX3xXexX27xX2dxX3xX1dxXdxX1fxX3xX1xX2efxX21xX3xX2xX180xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX3xX70xX31xXbdxX4xX3xXexX1xX282xX4xX3xX1xXdxX8fxX21xXdbxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX4dxX48xXeexXaxX12xXcxX27xX31xX32xX21xX1dxX3xX1xXbdxXbxX3xX4xX68xX6xX3xX12axX10xX5xX10xX3xX7axX5xX5xXdxX3xXd1xX1xXb4xX21xX1dxX3xX19xX6xX21xX1dxX3xX70xX25dxX21xX3xX21xX1xXdxX6dxX90xX3xXc4xX1axXexX3xX21xX1dxX32xXdbxX3xXcxXdxX6dxX21xX3xX51xX8fxX3xX21xX1dxX31xX32xXdxX3xX7axX21xX1xX3xXbxX1xX86xXdxX3xX70xXaaxXdxX3xX19xX6b2xXexX3xX51xX1c9xXdxX3xX4xX1xbec8xX21xX1dxX3xX51xXdxX28xX19xX3xX1dxX23cxX21xX3xX51xX128xX3xXd1xX1xXb4xX21xX1dxX3xX70xX31xXbdxX4xX3xX45xX10bxX592xX3xa146xX4dxX7xX10xX3xX13xX4dxX90xX27xXdxX21xX1xX4dxX3xXexX27xX6xX4dxX3xX21xX1xXdxX6dxX90xX3xX4xX2efxX3xX1xX665xXdxX3xXexX1xX32xXdxX3xX1dxXdxX6xX21xX3xX2dfxX90xX6xXdbxX3x10344xXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xXexX27xX28xX21xX3xXexX1xX2dxX3xXexX1xX31xX32xX21xX1dxX3xX4xX68xX6xX3xX6xX21xX1xX3xX1dxXdxX86xX19xX3xX2xX211xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX5dxX3xX21xX1xXdxX6dxX90xX3xXexX1xX81fxX3xXc4xX6xX3xXexX27xX4dxX21xX1dxX3xX7xXaaxX3xX21xX1xXaexX21xX1dxX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX70xX31xXbdxX4xX3xXc0xX4dxX4dxXexXc4xX6xX5xX5xX3xXc9xX10xX21xX4xX1xX19xX6xX27xXd1xX3xX70xX2dxX21xX1xX3xX1dxXdxX1fxXdbxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX4dxX48xXeexXaxX12xX1baxX6xX90xX3xX13xXc4xX6xXbxXbxX10xX3xa0e8xX2xX3abxX211xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxf243xX5dxX3xX45xX6xX27xX27xXeexX3xX119xX6xX21xX10xX5dxX3xX55axX6xX1xX10xX10xX19xX3xX1baxXexX10xX27xX5xXdxX21xX1dxX3xX906xX2xX56xX211xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX915xX5dxX3xX83exX6xX48xX4dxX21xX3xX1baxX6xX21xX4xX1xX4dxX3xX906xX2xX2xX3abxX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX915xX5dxX3xX233xX10xXeexX19xX6xX27xX5dxX3xX13xX4dxX1xX6xX19xX10xX48xX3xX1baxX6xX5xX6xX1xX5dxX3xX13xX6xX27xX4xX90xX7xX3xX55axX6xX7xX1xX47exX4dxX27xX48xX3xX906xX2xX2xX211xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX915xX5dxX3xX119xX10xX51xXdxX21xX3xX12axX10xX3xXc9xX27xX90xXeexX21xX10xX3xX906xX2xX2xX327xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX915xX5dxX3xXcxX27xX10xX21xXexX3xX7axX5xX10xX345xX6xX21xX48xX10xX27xX3f2xX7axX27xX21xX4dxX5xX48xX3xX906xX2xX2xX2xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX915xX3xX51xX128xX3xX1baxX6xX48xXdxX4dxX3xX13xX6xX21xX10xX3xX906xX2xX2xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xX10xX90xX27xX4dxX915xX3xX5xX13axX21xX3xX5xX31xXbdxXexX3xX5xX128xX3xX21xX1xXaexX21xX1dxX3xX4xX1fxXdxX3xXexX28xX21xX3xX4xX52xX21xX3xX5xX71xXdxX3xXexX27xX4dxX21xX1dxX3xXexX4dxXbxX3xX2xX180xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX70xX31xXbdxX4xX3xX70xX2dxX21xX1xX3xX1dxXdxX1fxX3xX4xX6xX4dxX3xX21xX1xX1axXexXdbxX0xX36xXbxX12xX0xX48xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xX27xX10xX5xX6xXexX10xX48xXaxX12xX0xX7xXexX27xX4dxX21xX1dxX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX28xX21xX3xX2dfxX90xX6xX21xX341xX0xX36xX7xXexX27xX4dxX21xX1dxX12xX0xX90xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3f2xXexX1xX90xX19xXc4xX3f2xX6xX21xX48xX3f2xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX21xX3xX519xXdxXexXeexX3xX7xcc36xX21xX3xX7xX128xX21xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX327xX137xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xXc4xX86xX21xX1dxX3xX19xX90xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXaxX3xX1xX27xX10xX47exX9xXaxX36xXc4xX4dxX21xX1dxX3f2xX48xX6xX36xX19xX6xX21xX3f2xX4xXdxXexXeexX3f2xX7xX6xX21xX3f2xX7xX6xX21xX1dxX3f2xX4xX1xXdxX3f2xX327xX137xX180xX3f2xXexX27xXdxX10xX90xX3f2xXc4xX6xX21xX1dxX3f2xX19xX90xX6xX3f2xX19xX10xX7xX7xXdxX36xX56xX180xX8axX56xX180xX56xXdbxX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX1dxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX36xX19xX10xX48xXdxX6xX36xX2xX56xX180xX36xX21xX10xX3a5xX7xX36xX56xX2xX180xX8axX36xX2xX180xX291xX48xX291xX180xX291xX180xX2xX327xX327xXexX56xX6ffxX2xX3abxX6ffxX5xX180xXdbxX3c0xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX21xX1xX1axXexX3xXexX27xX28xX21xX3xXexX1xX2dxX3xXexX27xX31xX32xX21xX1dxXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX48xXdxX51xX12xX0xX7xXexX27xX4dxX21xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX21xX3xX519xXdxXexXeexX3xX7xXac7xX21xX3xX7xX128xX21xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX327xX137xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xXc4xX86xX21xX1dxX3xX19xX90xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXaxX3xX1xX27xX10xX47exX9xXaxX36xXc4xX4dxX21xX1dxX3f2xX48xX6xX36xX19xX6xX21xX3f2xX4xXdxXexXeexX3f2xX7xX6xX21xX3f2xX7xX6xX21xX1dxX3f2xX4xX1xXdxX3f2xX327xX137xX180xX3f2xXexX27xXdxX10xX90xX3f2xXc4xX6xX21xX1dxX3f2xX19xX90xX6xX3f2xX19xX10xX7xX7xXdxX36xX56xX180xX8axX56xX180xX56xXdbxX1xXexX19xXaxX12xX13xX6xX21xX3xX519xXdxXexXeexX3xX7xXac7xX21xX3xX7xX128xX21xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX327xX137xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xXc4xX86xX21xX1dxX3xX19xX90xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX27xX4dxX21xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xXcxX27xX90xXeexX6dxX21xX3xXexX1xXb4xX21xX1dxX3xX7axX21xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xXc4xXdxX25dxXexX5dxX3xX13xX6xX21xX3xX519xXdxXexXeexX3xX70xeccbxX3xX1dx8e0exXdxX3xX70xX6dxX3xX21xX1dxX1xX2dxX3xX19xX1c9xXdxX3xXexX27xX2dxX3xX1dxXdxX1fxX3xX327xX137xX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xXc4xX86xX21xX1dxX3xX1x8f89xXdxX3xX19xX90xX6xX3xXexXdxX6dxX21xX3xX70xX71xX4dxX3xX10bxXdxX4dxX21xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXdbxX3xX519xX4dxX21xX3xX7xXaaxX3xX21xX128xXeexX3xXexX1xX1axXbxX3xX1xX2efxX21xX3xX2xX8axX180xX3xXexX27xXdxX8fxX90xX3xXc4xX86xX21xX1dxX3xX7xX4dxX3xX51xX1c9xXdxX3xX70xX6dxX3xX21xX1dxX1xX2dxX3xX19xX128xX3xXcxX1xX10xX3xX519xXdxXexXdxX4bcxX10xX21xX7xX3xX70xX31xX6xX3xX27xX6xX3xX51xX128xX4dxX3xX19xb15axX6xX3xX45xda76xX3xX21xX699xX19xX3xX21xX1dxX4dxX1fxXdxX5dxX3xX21xX1xX31xX21xX1dxX3xX51xX2d0xX21xX3xX5xX128xX3xXd1x9598xX3xX5xX737xX4xX3xXexX1xX282xX4xX3xX7xX282xX3xX21xX25dxX90xX3xXexX1xX31xX2efxX21xX1dxX3xX51xX737xX3xXexX1xX128xX21xX1xX3xX4xXb4xX21xX1dxXdbxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX48xXdxX51xX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdbxX4d0xX3xX4xX19fxX3xX2xX180xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX1xX2efxX21xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXaxX3xX1xX27xX10xX47exX9xXaxX36xX19xX90xX4dxX21xX3f2xX19xX6xX90xX3f2xXexX1xX10xX3f2xXexX1xX6xX4dxX36xX19xX3f2xX90xX3f2xX4xX4dxX3f2xX2xX180xX3f2xX4xX6xX90xX3f2xXexX1xX90xX3f2xX1dxXdxX6xX3f2xXexX27xXdxX3f2xX1xX4dxX21xX3f2xX19xX10xX7xX7xXdxX36xX56xX180xX327xX3abxX291xX2xXdbxX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX1dxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX36xX19xX10xX48xXdxX6xX36xX2xX56xX180xX36xX21xX10xX3a5xX7xX36xX56xX2xX180xX2xX36xX2xX180xX3abxX48xX211xX2xX180xX2xX3abxX56xX6ffxXexX211xX56xX56xX5xX180xX3f2xX5xX10xX4dxXdbxX3c0xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1dxXdxX1fxX3xX21xX1xX1axXexX3xXexX27xX28xX21xX3xXexX1xX2dxX3xXexX27xX31xX32xX21xX1dxXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX48xXdxX51xX12xX0xX7xXexX27xX4dxX21xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdbxX4d0xX3xX4xX19fxX3xX2xX180xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX1xX2efxX21xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXaxX3xX1xX27xX10xX47exX9xXaxX36xX19xX90xX4dxX21xX3f2xX19xX6xX90xX3f2xXexX1xX10xX3f2xXexX1xX6xX4dxX36xX19xX3f2xX90xX3f2xX4xX4dxX3f2xX2xX180xX3f2xX4xX6xX90xX3f2xXexX1xX90xX3f2xX1dxXdxX6xX3f2xXexX27xXdxX3f2xX1xX4dxX21xX3f2xX19xX10xX7xX7xXdxX36xX56xX180xX327xX3abxX291xX2xXdbxX1xXexX19xXaxX12xX13xXdbxX4d0xX3xX4xX19fxX3xX2xX180xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX1xX2efxX21xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX27xX4dxX21xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xXcxX27xX90xX21xX1dxX3xXexX23cxX19xX3xX21xX1dxX1xXdxX28xX21xX3xX4xX81fxX90xX3xXc4xX19fxX21xX1dxX3xX70xX1fxX3xX2dfxX90xXaaxX4xX3xXexX25dxX3xX906xX519xdc1dxd26fxX1baxX915xX5dxX3xX13xX6xX21xX3xX4d0xX21xXdxXexX10xX48xX3xX4xX19fxX3xX70xX25dxX21xX3xX2xX180xX3xX4xX13axX90xX3xXexX1xX68xX3xX7xX271xX3xX1xXaexX90xX3xX1dxXdxX1fxX3xXexX27xX2dxX3xX5xX1c9xX21xX3xX1xX2efxX21xX3xX10bxXdxX4dxX21xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX5dxX3xXexX27xX4dxX21xX1dxX3xXd1xX1xXdxX3xX519xX27xXdxX7xXexXdxX6xX21xX4dxX3xX55axX4dxX21xX6xX5xX48xX4dxX3xX21xa453xX19xX3xX21xX1dxX4dxX128xXdxX3xXcxX4dxXbxX3xX2xX180xX180xXdbxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX48xXdxX51xX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX36xX90xX5xX12xX0xX48xXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX36xX48xXdxX51xX12xX0xX36xX48xXdxX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1baxX4dxX90xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xb3f4xXdxX21xX1dxXdbxX51xX21xX0xX36xXbxX12