Thủ môn Tấn Trường chính thức gia nhập Hà Nội FC
Chiều 29/5, thủ thành Bùi Tấn Trường đã chính thức ra mắt Hà Nội FC để trở thành người gác đền của đội bóng Thủ đô trong phần còn lại của mùa giải.
6d02xbfe0xc52ex829ex7491x971dx8079xedf2xca4dxX7xa526xc42cx9fa4x7b54xf3c9x7b8axX5xae34xXax8bf1xXcxX1xa394xX3x9103xb8f4x830exX3xXcxfe61xX19xX3xXcxad85xd684x7670xX19x91a0xX3xX4xX1xc3cexX19xX1xX3xXexX1xe5afxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xb6a9xXbxX3xbadbx7bdaxX3x7c9axb9e9xXdxX3xef4ex86eaxX0xe8aaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xc44fxXaxX12xX42xX1xXdxbab7xedb2xX3xd980xaaddxX44x75cexd740xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xaf77xc845xXdxX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xfcd0xbe4axX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX20xX6xX3xX17xc03bxXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX7exfe0cxX3xXexX20xe91dxX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX19xX24xX21xX22xXdxX3xX24x93adxX4xX3xX7exX5cxX19xX3xX4xX15xX6xX3xX7exX3exXdxX3xcb1cx9fc4xX19xX24xX3xXcxX1xX15xX3xX7exX18xX3xXexX20xad11xX19xX24xX3xXbxX1xa9f1xX19xX3xX4xa086xX19xX3xX5xcd08xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX17xX70xX6xX3xX24xXdx80c9xXdx7636xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX56xa3bexXaxX12xXcxX20xXcexX19xX24xX3xX19xX1x96bbxX19xX24xX3xX19xX24xX3bxXfexX3x96ddxX5dxX6xX63xX3xX5xXdx7fb5xX19xX3xXex864dxX4xX3x70c7xX5dxX1cxXexX3xX1xXdxc0e2xX19xX3xX19xX1xX109xX19xX24xX3xXexX1xX18xX19xX24xX3xXexXdxX19xX3xf75axX5cxX3xX13axXdxX127xX4xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX7xf094xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXebxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX56xXfexXaxX12xc9dcxc5dbxX19xX3xX4xX1xXdxX5cxX5dxX3xX19xX24xX3bxXfexX3xX5fxX60xX44xX62xX63xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX24x9885xX4xX3xX180x9f0cxX19xX24xX3xXcxX1xXb1xXbxX3xX7exX7fxX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX20xX6xX3xX17xX90xXexX3xX7exX3exXdxX3xX4xX1xX15xX3xX7xd7dfxX19xX3xX3axX3bxX19xX24xX3xX180xbad5xXfexX3xX7xX6xX5dxX3xea35xX1xXdxX3xX1xXcexX3bxX19xX3xXexX1cxXexX3xX19xX1xX109xX19xX24xX3xXexX1xX15xX3xXexX11dxX4xX3xX4xX5dxX1a0xXdxX3xX4xX70xX19xX24xX63xX3xXexX20xX6xX19xX24xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX15xX6xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX7exX7fxX3xX120xXb1xX4xX3xX19xX1xX37xX19xX3xXexX1xX18xX19xX24xX3xXexXdxX19xX3xX19xX3bxXfexXebxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX17xX6xX20xX24xXdxX19xb124xX3xX5fxXbxX120xX3xX6xX5dxXexXcex97b9xXaxX12xX0xXexXc0xXcexX56xXfexX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX56xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX17xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xda3dxXbxX1xXcexXexXcexX3xXdxX42xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxe59fxXdxX56xXexX1xX24bxX3xc2d2xX2xX62xXbxX120xX255xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX24bxX3xa8b8xX2x9f4fxXbxX120xX255xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX19xX3xXexX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX3xX19xX3exXdxX3x76e8xX4xX3xX1xd386xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXebxXc0xX6xXcexX1xX6xXexXdxX19xX1xXebxX13axX19xX44xX19xX10xX29dxX7xX44xX5fxX2b5xX5fxX2xX44xX2xX2b5xd52exX56xX62xX2xX2a4xX5fxX31dxX2b5xX2xXexX62xX31dxX31dxX2b5xX31dxX5xX2b5xXebxa158xXbxX24x9214xX20xX9xX2b3xX5fxX2b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXaxX3xX56xX6xXexX6xX286xXbxX1xXcexXexXcexX286xXcexX20xXdxX24xXdxX19xX6xX5xX286xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24bxX44xX44xXdxX17xX6xX24xX10xX7xXebxX13axXcexX13axXebxX13axX19xX44xX5dxXbxX5xXcexX6xX56xX10xX56xX44x8e9exX112xX112xX7xX20xX2f0xX31dxXdxX13axX1xXdxX5xXfexX31dxX5dx7681xX13axX10xX5dxX1dbxX24xX44xX5fxX2b5xX5fxX2b5xeb51xX2b5xX62xX3c3xX5fxX60xX44xXexX6xX19xX3c3xXexX20xX5dxXcexX19xX24xX3c3xX2f0xXc0xX7xX19xXebxX32fxXbxX24xXaxX3xX56xX6xXexX6xX286xX56xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xXdxX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX20xX6xX3xX17xX90xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXebxX3xbda6x8403xX19xX1xX24bxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42x8c9exXebxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxXcexX19xXaxX12xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xXdxX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX20xX6xX3xX17xX90xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXebxX3xX412xX413xX19xX1xX24bxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX421xXebxX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX20xX12xX0xX44xXexXc0xXcexX56xXfexX12xX0xX44xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX56xXfexXaxX12xXcxX1xX18xX19xX24xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX181xXexX3xX13axX5cxX3xX1x7d64xXbxX3xX7exX1a4xX19xX24xX3xX24xXdxX109xX6xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX13axX3bxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX1dbxX1xX18xX19xX24xX3xX7exX21xX4ccxX4xX3xXexXdxX181xXexX3xX5xX3exXebxX3xXcxX20xX21xcec3xX4xX3xX17xX90xXexX63xX3xX4x92c6xX5dxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX6fxX2f4xX19xX1xX3x7b33xX21x9ceexX19xX24xX3xX7xX156xX3xXexX1xXdxX3xX7exX1cxX5dxX3xX4xX1xXcexX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX7exX181xX19xX3xX1xX181xXexX3xX17xX70xX6xX3xX24xXdxXe9xXdxX3xX5fxX2b5xX5fxX2b5xXebxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX56xXfexXaxX12xXcxX20xX21xX508xX4xX3xX7exXc1xX3xXexX20xXcexX19xX24xX3xXc0xX5dx9d1axXdxX3xXexX37xXbxX3xX19xX24xX3bxXfexX3xX5fxX31dxX44xX62xX3xX4xX15xX6xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX63xX3xX3axe993xacb1xX3xX42xX1xX5dxX3xX180xX2f4xX19xX1xX3xX3dxX24xX1xXdxX119xX17xX3xX1dbxX1xf067xX19xX24xX3xX7exa977xX19xX1xX3xX7exX3exXdxX3xXc0xXc1xX19xX24xX3xXcxX1xX15xX3xX7exX18xX3xX7exX6xX19xX24xX3xXexX1xXdxX181xX5dxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX56xXcexX3x7611xX1xX28xX3xd997xXdxX19xX1xX3xX5a1xXcexX19xX24xX3xX24x6e99xXbxX3xX4xX1xX1cxX19xX3xXexX1xX21xX527xX19xX24xX3xX13axX3bxX3xX7exX3exXdxX3xX180xfca6xX5a2xX180xX3xX5a2xX286xX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX4xXd4xX19xX3xX17xX3exXexX3xX19xX24xX21xX22xXdxX3xX56xX511xX3xXbxX1xXd8xX19xX24xX3xX4xX1xXcexX3xX13axX5bbxX3xXexX20xX28xX3xX4xX15xX6xX3xX5a2x812bxX19xX3xX42xX18xX19xX24xXebxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX56xXfexXaxX12xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX63fxX17xX3xX2xX60xX31dxX2a4xX63xX3xX6xX19xX1xX3xXexX20xX21xXa2xX19xX24xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXex8803xX3xX5xXd8xX3xX7exX3bxXcexX3xXexXdcxXcexX3xXexX20xc146xX3xX4xX15xX6xX3xX180xX1a4xX19xX24xX3xXcxX1xXb1xXbxX3xX13axX3bxX3xX24xX90xX19xX3xXc0xXc1xX3xX13axX508xXdxX3xX7exX3exXdxX3xXc0xXc1xX19xX24xX3xX19xX3bxXfexX3xXexX688xX3xX19xX63fxX17xX3xX5fxX2b5xX2b5xX2a4xX3xX7exX181xX19xX3xX5fxX2b5xX2xX2xXebxX3xc8b6xX6xX5dxX3xX7exXc1xX63xX3xX6xX19xX1xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xaf5axX5dxX1cbxX19xX3xXcxX1xX3bxX19xX1xX3xX6d8xX3bxXdxX3x9305xXd8xX19xX3xX13axX3bxX3xX24xXd4xX19xX3xX19xX1xX1cxXexX3xX5xX3bxX3xX6fxX2f4xX19xX1xX3xX525xX21xX527xX19xX24xXebxX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX4xXc1xX3xX4xX1xXdxX5cxX5dxX3xX4xX6xXcexX3xX2xX17xX31dxX31dxX3xX19xX3bxXfexX3xX7exX7fxX3xXexX688xX19xX24xX3xX5fxX3xX5xXd4xX19xX3xX13axX18xX3xX7exX5bbxX4xX1xX3xX5a2xX286xX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX13axX508xXdxX3xX6fxX2f4xX19xX1xX3xX525xX21xX527xX19xX24xX3xX13axX3bxXcexX3xX4xXb1xX4xX3xX19xX63fxX17xX3xX5fxX2b5xX2xX2b3xX3xX13axX3bxX3xX5fxX2b5xX2xX62xXebxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXcexX56xXfexXaxX12xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4x74d8xX19xX24xX3xXexX688xX19xX24xX3xX5xX3bxX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX7xX1a0xX3xX2xX3xX4xX15xX6xX3xX4xXb1xX4xX3xX180xXcxX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX3dxX6xX17xX3xXexX20xXcexX19xX24xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX7exXcexXdcxX19xX3xX5fxX2b5xX2b5xX60xX286xX5fxX2b5xX2xX2xXebxX3xX3dxX181xX5dxX3xX1dbxX1xX18xX19xX24xX3xX4xXc1xX3xX24xX2f4xX3xXexX1xX6xXfexX3xX7exX580xXdxX63xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX7xX156xX3xX4xXc1xX3xX4xX527xX3xX1xX3exXdxX3xX20xX6xX3xX17xX90xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX20xXcexX19xX24xX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX20xX37xX19xX3xX7exX1cxX5dxX3xX7exX1a0xXdxX3xX7exXd4xX5dxX3xX7exX3exXdxX3xXc0xXc1xX19xX24xX3xX112xX5dxX119xX3xX1xX21xX527xX19xX24xX3xX6xX19xX1xX3xX286xX3xX180xX1a4xX19xX24xX3xXcxX1xXb1xXbxX3xX13axX3bxXcexX3xX4xX5dxX1a0xXdxX3xXexX5dxXd4xX19xX3xX19xX3bxXfexX3xXa2xX3xX13axXd8xX19xX24xX3xX2xX44xX31dxX3xX42xe314xXbxX3xbeabxX5dxX1a0xX4xX3xX24xXdxX6xXebxX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX13axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX20xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX119xX19xX3xX112xX5dxX6xX19xX24bxX0xX44xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX286xXexX1xX5dxX17xXc0xX286xX6xX19xX56xX286xX7xX6xXbxXcexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX1a4xX19xX24xX3xX5a1xf8a3xX19xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX908xX19xX1xX3xX7xX156xX3xX5xX3bxX3xa58fxX4xX1xX88exX3xX19xX24xX511xX6xX3xX18x9b9exX3xXexXdcxXdxX3xX5a2xXebxX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX5fxX2b5xX5fxX2b5xX332xXaxX3xX1xX20xX10xX2f0xX9xXaxX44xX4xX5xXc0xX286xX1xXcexX19xX24xX286xX5xXdxX19xX1xX286xX1xX6xX286xXexXdxX19xX1xX44xX1xXcexX19xX24xX286xX5xXdxX19xX1xX286xX1xX6xX286xXexXdxX19xX1xX286xX7xX10xX286xX5xX6xX286xX4xX1xX5dxX286xX19xX24xX5dxX6xX286xXcexX286xXexX6xXdxX286xX13axX286xX5xX10xX6xX24xX5dxX10xX286xX5fxX2b5xX5fxX2b5xX44xX2xX31dxX31dxX2b3xX31dxX2b5xXebxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX17xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX5fxX2b5xX44xX19xX10xX29dxX7xX44xX5fxX2b5xX2xX2b5xX44xX2xX3a9xc535xX56xX5fxX2xX60xX2b3xX9baxX3a9xX31dxXexX2b3xX62xX5fxX2a4xX2b3xX5xX2b5xXebxX32fxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX13axX12xX0xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX1a4xX19xX24xX3xX5a1xX908xX19xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX908xX19xX1xX3xX7xX156xX3xX5xX3bxX3xX91axX4xX1xX88exX3xX19xX24xX511xX6xX3xX18xX925xX3xXexXdcxXdxX3xX5a2xXebxX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX5fxX2b5xX5fxX2b5xX332xXaxX3xX1xX20xX10xX2f0xX9xXaxX44xX4xX5xXc0xX286xX1xXcexX19xX24xX286xX5xXdxX19xX1xX286xX1xX6xX286xXexXdxX19xX1xX44xX1xXcexX19xX24xX286xX5xXdxX19xX1xX286xX1xX6xX286xXexXdxX19xX1xX286xX7xX10xX286xX5xX6xX286xX4xX1xX5dxX286xX19xX24xX5dxX6xX286xXcexX286xXexX6xXdxX286xX13axX286xX5xX10xX6xX24xX5dxX10xX286xX5fxX2b5xX5fxX2b5xX44xX2xX31dxX31dxX2b3xX31dxX2b5xXebxX1xXexX17xXaxX12xX3axX1a4xX19xX24xX3xX5a1xX908xX19xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX908xX19xX1xX3xX7xX156xX3xX5xX3bxX3xX91axX4xX1xX88exX3xX19xX24xX511xX6xX3xX18xX925xX3xXexXdcxXdxX3xX5a2xXebxX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX5fxX2b5xX5fxX2b5xX332xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX525xX70xX3xX5xX3bxX3xXexX1cbxX19xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX5a2xXebxX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX19xX1xX21xX19xX24xX3xX3axX1a4xX19xX24xX3xX5a1xX908xX19xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX908xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX4xX1xXcexX3xXexX1xX1cxXfexX3xX7xX2exX4xX3xX17xXdcxX19xX1xX3xX1dbxX1xXdxX181xX19xX3xX7exX3exXdxX3xXc0xXc1xX19xX24xX3xX19xX1xX3bxX3xX24xXdxX3bxX5dxX3xX5a2xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX41xX42xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX20xX1cxXexX3xX91axX4xX1xX37xXexX3xX13axX37xXexX925xX3xX17xX508xXdxX3xX24xXdxX3bxX19xX1xX3xX7exX21xX4ccxX4xX3xX3a9xX3xX7exXdxX9exX17xX3xX19xX1xX22xX3xXc0xX3bxX19xX3xXexX1xX90xX19xX24xX3xXexX20xXcexX19xX24xX3xX19xX1xX109xX19xX24xX3xXbxX1xX88exXexX3xX4xX5dxX1a0xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX5e5xX1xXcexX19xX24xXebxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX13axX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX20xXa2xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX19xX1xX3bxX3xX13axX18xX3xX7exX5bbxX4xX1xX3xXexX5dxXfexX127xXexX3xX7exX1a0xXdxX3xXa2xX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX3dxX6xX17xXaxX3xX1xX20xX10xX2f0xX9xXaxX44xXc0xXcexX19xX24xX286xX56xX6xX44xX1xX6xX286xX19xXcexXdxX286xX2f0xX4xX286xXexX20xXcexX286xXexX1xX6xX19xX1xX286xX19xX1xX6xX286xX13axXcexX286xX56xXdxX4xX1xX286xXexX5dxXfexX10xXexX286xX56xXcexXdxX286xXcexX286xX13axXdxX10xXexX286xX19xX6xX17xX44xX2xX31dxX31dxX2b5xX3a9xX2b5xXebxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX17xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX5fxX2b5xX44xX19xX10xX29dxX7xX44xX5fxX2b5xX2b5xX31dxX44xX2xX2b5xX31dxX56xX2b5xX5fxX5fxX2b5xX2b3xX5fxX62xXexX3a9xX5fxX2b5xX60xX62xX5xX2b5xXebxX32fxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX13axX12xX0xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX20xXa2xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX19xX1xX3bxX3xX13axX18xX3xX7exX5bbxX4xX1xX3xXexX5dxXfexX127xXexX3xX7exX1a0xXdxX3xXa2xX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX3dxX6xX17xXaxX3xX1xX20xX10xX2f0xX9xXaxX44xXc0xXcexX19xX24xX286xX56xX6xX44xX1xX6xX286xX19xXcexXdxX286xX2f0xX4xX286xXexX20xXcexX286xXexX1xX6xX19xX1xX286xX19xX1xX6xX286xX13axXcexX286xX56xXdxX4xX1xX286xXexX5dxXfexX10xXexX286xX56xXcexXdxX286xXcexX286xX13axXdxX10xXexX286xX19xX6xX17xX44xX2xX31dxX31dxX2b5xX3a9xX2b5xXebxX1xXexX17xXaxX12xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX20xXa2xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX19xX1xX3bxX3xX13axX18xX3xX7exX5bbxX4xX1xX3xXexX5dxXfexX127xXexX3xX7exX1a0xXdxX3xXa2xX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX3dxX6xX17xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX42xX1xXdxX181xX19xX3xXexX1xX90xX19xX24xX3xX19xX24xX21xX4ccxX4xX3xX13axX508xXdxX3xXexe7e5xX3xX7xX1a0xX3xX5fxX286xX2xX3xXexX20xX21xX508xX4xX3xXcxX5e5xXebxX3axX42xX5e9xX3xX24xXdxX88exXbxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX24xXdxX3bxX19xX1xX3xX6d8xXdxX119xX5dxX3xX4xX88exXbxX3xX891xX5dxX1a0xX4xX3xX24xXdxX6xXebxX3xX5a2xX508xXdxX3xX13axXdxX127xX4xX3xXexX1xX1cbxX5dxX3xXexXc1xX17xX3xX4xXe9xX3xX3a9xX3xX56xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX127xX5dxX3xX24xX1a4xX17xX3xX5a2xXebxX5a1xX10xX6xX24xX5dxX10xX63xX3xX42xX88exXbxX3xX891xX5dxX1a0xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX13axX3bxX3xX6d8xXdxX119xX5dxX3xX4xX88exXbxX3xX891xX5dxX1a0xX4xX3xX24xXdxX6xX63xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX20xXa2xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX42xX5a1xX6fxX3xXexX1xX2exX3xX5fxX3xX7xX6xX5dxX3xX6fxXebxX6fxX2f4xX19xX1xX3xX525xX21xX527xX19xX24xX3xX13axX18xX3xX7exX5bbxX4xX1xX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX3dxX6xX17xX3xXexX5dxXfexX127xXexX3xX7exX1a0xXdxXebxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX13axX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX6fxX70xXdxX3xXcxXdxX181xX19xX3xX525xX7a3xX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX42xX5a1xX6fxX3xXcxX5e5xXebxX3xX3axX1a4xX3xX42xX1xX28xX3xX5e9xXdxX19xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX2f0xX9xXaxX44xXc0xXcexX19xX24xX286xX56xX6xX44xXexX1xX5dxX286xX17xXcexX19xX286xXc0xX5dxXdxX286xXexXdxX10xX19xX286xX56xX5dxX19xX24xX286xX24xXdxX6xX286xX19xX1xX6xXbxX286xX4xX5xXc0xX286xXexXbxX286xX1xXcexX286xX4xX1xXdxX286xX17xXdxX19xX1xX44xX2xX31dxX2b3xX2b5xX62xX62xXebxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX17xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX5fxX2b5xX44xX19xX10xX29dxX7xX44xX2xX60xX62xX2b5xX44xX2xX3a9xX2b3xX56xX3a9xX2xX2b3xX2b3xX60xX3a9xX2b3xXexX60xX2b3xX9baxX60xX31dxX5xX2b5xXebxX32fxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX24xX3xX4xX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX13axX12xX0xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX6fxX70xXdxX3xXcxXdxX181xX19xX3xX525xX7a3xX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX42xX5a1xX6fxX3xXcxX5e5xXebxX3xX3axX1a4xX3xX42xX1xX28xX3xX5e9xXdxX19xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX2f0xX9xXaxX44xXc0xXcexX19xX24xX286xX56xX6xX44xXexX1xX5dxX286xX17xXcexX19xX286xXc0xX5dxXdxX286xXexXdxX10xX19xX286xX56xX5dxX19xX24xX286xX24xXdxX6xX286xX19xX1xX6xXbxX286xX4xX5xXc0xX286xXexXbxX286xX1xXcexX286xX4xX1xXdxX286xX17xXdxX19xX1xX44xX2xX31dxX2b3xX2b5xX62xX62xXebxX1xXexX17xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX6fxX70xXdxX3xXcxXdxX181xX19xX3xX525xX7a3xX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX19xX1xX37xXbxX3xX42xX5a1xX6fxX3xXcxX5e5xXebxX3xX3axX1a4xX3xX42xX1xX28xX3xX5e9xXdxX19xX1xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX20xXcexX19xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX15xX6xX3xXexX5dxXfexX9exX19xX3xc66exX5fxX3a9xX3xX5a2xXdxX127xXexX3xX3dxX6xX17xX3xX7xX156xX3xX4xXc1xX3xX19xX1xXdxX5cxX5dxX3xX4xX527xX3xX1xX3exXdxX3xX20xX6xX3xX7xX1cbxX19xX3xX7xX6xX5dxX3xX1dbxX1xXdxX3xX1dbxb8b5xX3xX1xX4ccxXbxX3xX7exX1a4xX19xX24xX3xX3a9xX3xX19xX63fxX17xX3xX13axX508xXdxX3xX42xX5a1xX6fxX3xXcxX5e5xXebxX3axX42xX5e9xXebxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX13axX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX5dxX5xX12xX0xX56xXdxX13axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX13axX12xX0xX44xX56xXdxX13axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6d8xXcexX5dxX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcexX3xX5a2xfddaxX5a2xX0xX44xXbxX12