Tỉnh 2 lần ra "tối hậu thư", chủ đầu tư vẫn "né"!
Ngày 30/11/2012 là thời hạn cuối cùng UBND tỉnh đặt ra với nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC về việc chuyển tiền bồi thường, GPMB Dự án xây dựng Khu đô thị Nam Cầu Phủ. Song, cũng như các mốc thời gian từng ấn định trước đó, mong mỏi của 213 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi (thuộc 4 xóm của xã Thạch Bình) vẫn không được đáp ứng, buộc họ phải trở lại vỡ hoang trên những thửa ruộng đã nhường cho dự án nhưng để không suốt vụ hè thu vừa qua nhằm kịp thời vụ sản xuất vụ xuân 2013.
35bcx4bbcx493fx8087x45aax4e52x8005x758dxX6x9f29x6977xX1x7dd5x9feex6b8bx460fx86bax636dxX4x9e49xX9xX2xX6xX10x46f9xX4xX12xX8xX9xX10xX12x6b63xX10x60c7xX5xX4xXfxa1d9x618bx96a6xX2x6f36xXcxX6xX10xXfx996axX17xX9x8e12x6d68xXfx41b8xX10xX2xX10xXfxX33xX1xX2x85b6xXfx398axX3xX2xX3x3d3ex6d5cxa92dxX2xX3xX41xXfxX2xX10x7fcfx637axX2xX10xXfx5019xX25xX2xad76x4ea3x5059x8260xX2x4440x880dxX2x7105xX25xX2x4be6xX41xXcxX2x7e69x5197xX2xX10xX41x7385xX2x5635xX5xX43xX2x43e7x4717xXcxX2xX53xX41x56cbxX26xX0x965exX1xX30xX0xX41xa85dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXex9013xX25xX41xX2x688dxX2xX4xX6dxX25xX2xX4axX5xX2xX9xX10xadb0xXfxX2xX41xX42xXcxX2xX10xX41xb27bxX9x633fxX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX3bxa110xX25xX2xX9xX25x5d20xX9x84b1xX0xX75xX41xX7axX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x3f4fxX12xX5x7383xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX68xX24x5513xX17xX2x8468x62f9xX75xX7axX7axX75xXacxX110xX7axXacxX2xX4xX10cxX2xX10xX41x552fxXfxX2xX41xb059xX25xX2xX3xXcxXb7xXfxX2xX3x8fadxX25xX24xX2x8479xX55xX68xX57xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX61x432exX10xX2xX4axX5xX2xX3bx8dfexXfxX2xX25xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX6cxX62xX25xX24xX2xX10xX17xX2xXexX68xXe8xXe8xX2xX54xXexX31xX2xX31xX42xX10xX2xX4xXfxX3dxXcxX2xX1ex3754xX17xX2xXebxX58xX25xX24xX2xX3bxX10cxX2x4de6xX16bxX17xX2xX4xb3bfxX1xX2xX10xX41xXc0x8b28xX25xX24xX2xX43xX123xXfxX2xX55xX54xX6cxX2xX3bxX4fxX2xX3bxXfxX3dxX3xX2xX3xX41xXcxX17xa236xX25xX2xX10xXfxX4fxX25xX2xXdx568bxXfxX2xX10xX41xXc0xX11fxX25xX24xXc2xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX57xX58xX2xX5axX25xX2xX1exX16bxX17xX2xXebxX58xX25xX24xX2xa352xX41xXcxX2xX61xX62xX2xX10xX41xX66xX2xX68xX5xX43xX2xX6cxX6dxXcxX2xX53xX41xX72xb1c5xX2xXbx376cxX25xX24xXc2xX2xX3x586dxX25xX24xX2xX25xX41xXc0xX2xX3xX5axX3xX2xX43xXb7xX3xX2xX10xX41xX11fxXfxX2xX24xXfxX5xX25xX2xX10x621axX25xX24xX2x85c9xX25xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX10xX4axXc0xX142xX3xX2xX61xa671xXc2xX2xX43xX1daxX25xX24xX2xX43x6198xXfxX2xX3xX72xX5xX2xXacxX7axX10fxX2xX41x72ccxX2xXebxX16bxX25xX2xX3xX20exX2xX61xX1ffxX10xX2xX25xX62xX25xX24xX2xX25xX24xX41xXfxX3dxX1xX2xXdxX66xX2xX10xX41xXcxX2xX41xX1a2xXfxX2x7120xX10xX41xXcxX223xX3xX2x6f58xX2xX1exX20exX43xX2xX3xX72xX5xX2xX1ex5a46xX2xXexX41xX123xX3xX41xX2xX55x7a74xX25xX41x7535xX2xX3bxXd0xX25xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX61xXc0x832cxX3xX2xX61xX5axX1xX2x4879xX25xX24xXc2xX2xXdxXcxX223xX3xX2xX41x57dbxX2xX1xX41xX4bxXfxX2xX10xX4ax82dcxX2xX4xX123xXfxX2xX3bx8a0axX2xX41xX1daxX5xX25xX24xX2xX10xX4ax4378xX25xX2xX25xX41x5250xX25xX24xX2xX10xX41x9578xX5xX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xX61xX259xX2xX25xX41xXc0xX11fxX25xX24xX2xX3xX41xX1daxX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX61xX199xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX6xXcxXb7xX10xX2xX3bx3682xX2xX41x90ecxX2xX10xX41xXcxX2xX3bxX1fbxX5xX2x769dxXcxX5xX2xX25xX41x45efxX43xX2xX5dxX66xX1xX2xX10xX41xX11fxXfxX2xX3bxX2dcxX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX3bxX2dcxX2xX1exXcxX16bxX25xX2xXacxX110xX7axX10fxX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe8xX12xX5xXebxX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX0xX5xX2xX41xX4axX12xX2dxX8xX9xX41xX10xX10xX1xX26xX75xX75x9893xX355xX355xX1d7xXdxX5xX1daxX41xX5xX10xXfxX25xX41xX1d7xX3bxX25xX75xX25xX12xX355xX6xX75xX10xXfxX25xX20xX1xX41xX1daxX25xX24xX20xX6xXcxX75xX3xX41xXcxX20xXebxX5xXcxX20xX10xXcxX20xX10xX4axX12xX1daxX20xX10xXfxX12xX25xX20xX24xX1xX43xXdxX20xXebxX5xX25xX20xX5dxX41xX1daxX20xX5dxX41xX5xX25xX20xX10xXfxX43xX20xX5dxX12xX20xX6xXfxX25xX41xX20xX25xX41xX5xXfxX75xb51fxXacx6d18xX3b0xX7axX9xX30xX6cxX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX9xX10xX4axX12xX1daxX9xX2xX10xXfxX4fxX25xX2xX52xX53xX54xX55xXc2xX2xXebxX16bxX25xX2xX5dxX41xX20exX2xX5dxX41x374axX25xX2xX10xX262xX43xX2xX5dxX33xX2xX6xXfxX25xX41xX2xX25xX41xX5xXfxXd7xX0xX75xX5xX30xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX30xX1c1xX41xX20exX2xX5dxX41xX3dexX25xX2xX3xX41xX1a2xX25xX24xX2xX3xX41xX1ffxX10xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30x8d1bxX25xX24xX2xXexX4axX6dxX25xX2x9126xX27axX3xX2xXe8xXcxX3dxX2xX20xX2xX55x5b84xX2xX10xX41xXc0xX2xX3xX41xXfxX2xXdxX223xX2xX10xX41xX62xX25xX2xX55xX262xX25xX41xX2xX54xXfxX25xX41xXc2xX2xX1exX259xX2xXexX41xX123xX3xX41xX2xX55xX262xX25xX41xXc2xX2xX3xX41xX1daxX2xX41xX5xX17xXc2xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX1ffxX17xX2xX25xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX41xX1a2xXfxX2xX16bxX43xX2xX10xX41xX262xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xXdxX4bxX1daxX2xX1exX259xX2xX3bxX42xX25xX2xX61xX223xX25xX24xX2xX1exX20exX43xXc2xX2xX4axX1a2xXfxX2xX1exX20exX43xX2xX4xX123xXfxX2xX3bxX42xX25xX2xX61xX223xX25xX24xX2xX25xX41xX16bxX25xX2xXebxX16bxX25xX2xX2e9xXcxX5xX17xX2xX4xX123xXfxX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX1d7xX2xX68xX41xXc0xX25xX24xXc2xX2xX4axXcxX223xX25xX24xXc2xX2xX43xXc0xX181xX25xX24xX2xX3xX217xX2xX3bxX12cxXfxX2xX41xX33xX10xX2xX4axX1a2xXfxX2xX24xXfxX11fxX2xX4xX10cxX43xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX25x75a6xXfxX1d7xX2xX68xX41xX10cxX2xX25xX10cxX1daxX2xX3xX20exX2xX61xXfxX4fxXcxX2xX5dxXfxX3dxX25xX2xX10xX41xXcxX29fxX2xX43xX5axX17xX2xX3x8ee6xX25xX2xX61xX295xX2xX3xX41xX27axX2xX4xX10cxX43xX2xX10xX41xX72xX2xX3xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX262xX2xX41xX10cxX25xX24xX2xX10xXcxX6dxX25xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX3xX41x939cxX25xX24xX2xX1exX1daxX25xX24xX2xX5dxX41xX16bxXcxX2xX4xX10cxX43xX2xX61xX1ffxX10xX1d7xX2xX54xX1ffxX17xX2xX10xXcxX6dxX25xX2xX25xX5xX17xX2xX3xX20exX2xX25xXc0xX142xX3xX2xX10xX4axX11fxXfxX2xX25xX29fxX25xX2xX43xX223xX10xX2xX6xXb7xX2xX41xX223xX2xX10xX4axX5xX25xX41xX2xX10xX41xX72xX2xX4xX10cxX43xX2xX61xXc0xX273xX3xX2xX467xX10xX2xX25xX41xXfxX4fxXcxX2xX3xX41xX27axX2xX25xXc0xX142xX3xX2xX10xX41xX72xX17xX2xX25xX62xX25xX24xX2xX1c1xadd1xX2xX52x56f7xX2xX61xX259xX2xX3xX41xX1ffxX43xX2xXebxX27axX10xX2xX41xX273xX1xX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX10xX1fbxX2xX61xX6dxXcxX2xX3bxX2dcxX2xX41xX2dfxX2xX10xX41xXcxX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX1daxX4axXebxX12xX4axX8xX9xX110xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXebxXebxXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX355xXfxXebxX10xX41xX8xX9xXacxX110xX110xX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX4axX9xX30xX0xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX30xX0xXfxX43xX24xX2xX6xX4axX3xX8xX9xX75xX75xXfxX1d7xXdxX5xX1daxX41xX5xX10xXfxX25xX41xX1d7xX3bxX25xX75xX25xX12xX355xX6xX75xX7axXacx4b0dxX110xX75xX7axX110xX3b0xXebxXacxXacxXacxX110x3f38xX110xX110xX10xXacxX6aaxX110xX24exX7axX4xX110xX1d7xX28xX1xX24xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6cxX5xX1xX10xXfxX1daxX25xX9xX30xX6cxXcxX223xX3xX2xX6xXb7xX25xX24xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX1exX259xX2xXexX41xX123xX3xX41xX2xX55xX262xX25xX41xX2xX61xX5xX25xX24xX2xX41xX33xX10xX2xX6xX27axX3xX2xX5dxX41xX20exX2xX5dxX41xX3dexX25xX2xX5dxX41xXfxX2xX25xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX3xX41xX66xXcxX2xX10xX4axX4bxX2xX10xXfxX4fxX25xX2xXdxX1a2xXfxX2xX10xX41xXc0xX11fxX25xX24xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX57xX58xX2xX5axX25xX2xX5dxX41xXcxX2xX61xX62xX2xX10xX41xX66xX2xX68xX5xX43xX2xX3xX6dxXcxX2xX53xX41xX72xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX75xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX75xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX4axX28exX2xX4xX123xXfxX2xX10fxXc2xX6aaxX2xX6xX10cxX1daxX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xX10xX1fbxX25xX24xX2xX24xX17bxX25xX2xXdxX20exX2xX3bxX142xXfxX2xX24xXfxX5xX2xX61xX262xX25xX41xX2xX43xX1ffxX17xX2xX3xX41xX2dcxX3xX2xX25xX3dexX43xX2xX25xX5xX17xX2xX6xX5xXcxX2xX25xX41xXfxX4fxXcxX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX61xXfxX2xX4xX10cxX43xX2xX3xX2aaxXcxX2xX3bxX123xX25xX2xX10xX4axX29fxX25xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xXc2xX2xX5xX25xX41xX2xXe8xX1a2xX2xb2fcx496bxX2xXe8xX123xX25xX41xX2xX28exX2xX1exX20exX43xX2xX55xX262xX25xX41xX2xX54xXfxX25xX41xX2xX25xX41xXc0xX2xX61xX27axX25xX24xX2xX24xXfxX2a4xX5xX2xX25xX24xX259xX2xXdxX5xX2xX61xXc0xX11fxX25xX24xX2xX5dxX41xXfxX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xXdxXfxX33xX10xX2xX3xX20exX2xX25xX29fxX25xX2xX10xXfxX33xX1xX2xX10xX2dcxX3xX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX61xX199xX2xX5dxXfxX33xX43xX2xX3bxX10cxXfxX2xX10xX123xX2xX4xXc0xX181xX25xX24xX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xX5xX17xX2xX25xX41xXc0xX11fxX25xX24xX2xX2e9xXcxX5axX3xX41xX2xX3xX41xX1daxX2xX43xX223xX10xX2xX5xXfxX2xX61xX20exX2xX10xX4axX1daxX25xX24xX2xX1exX20exX43xX2xX3xX20exX2xX25xX41xXcxX2xX3xX6dxXcxXc2xX2xXdxX28exXfxX2xX61xX199xX2xX3bxX295xX2xX41xX1daxX5xX25xX24xX2xX61xXc0xX273xX3xX2xX6xXb7xX2xXebxXfxX3dxX25xX2xX10xX467xX3xX41xX2xX25xX10cxX17xXc2xX2xX3bxX273xX2xX3xX41xX1a2xX25xX24xX2xX5xX25xX41xX2xX1xX41xX4bxXfxX2xX43xX1ffxX10xX2xX4axX1ffxX10xX2xX25xX41xXfxX4fxXcxXc2xX2xX3xX4bxX2xX3xX62xX25xX24xX2xX4xXd0xX25xX2xX3xX72xX5xX1d7xX2xX9xX68xX41xX10cxX2xXdxX5axX1daxX2xX25xX41xX262xX25xX2xX3xX20exX2xX1xX41xX16bxX25xX2xXdxXfxX3dxX10xX2xX61xXc0xX273xX3xX2xX61xX16bxXcxX2xX4xX10cxX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xX61xX16bxXcxX2xX4xX10cxX2xXdxX11fxX2xX25xX2a4xX5xX2xX5dxX41xX62xX25xX24x7d37xX2xX57xX16bxX25xX2xX4xX10cxX43xX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xXdx86f7xX25xX24xX2xX467xX10xX2xX25xX24xX10cxX17xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX3xX41xX3dexX43xX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX4xX10cxX2xX3xX217xX2xX61xX259xX2xX10xXb7xX10xX2xX41xX181xX25xX2xX4x9efexX5xX2xX4axX1a2xXfxXc2xX2xX61xX2efxX25xX24xX2xX25xX10cxX17xXc2xX2xX61xX199xX2xX41xX1daxX5xX25xX24xX2xX10xX1fbxX2xX6xX5xXcxX2xX3bxX2dcxX2xX61xX62xX25xX24xX2xX1exXcxX16bxX25xX2xXacxX110xX7axX7axX2xX20xX2xXacxX110xX7axXacxX2xX61xX33xX25xX2xX25xX5xX17xX2xX10xX41xX262xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xXdxX259xXfxX2xX43xX142xXfxX2xX4xX123xX1d7xX2xX82fxX16bxXcxX2xX25xX5xX17xXc2xX2xX10xX4axXc0xX142xX3xX2xX43xX600xXfxX2xX3bxX2dcxX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xXc2xX2xX3xX41xXa8xX2xX3xX6dxX25xX2xX4axX5xX2xX61xX17bxX1xX2xXdxX11fxX2xX43xX223xX10xX2xXdxXcxX53fxXfxXc2xX2xXdxX1fbxX5xX2xX61xX1ffxX10xX2xX43xX223xX10xX2xXdxXcxX53fxXfxX2xX4xX10cxX2xX24xXfxX12xX1dax552cxX2xX24xXfxX11fxX2xX61xX16bxX17xXc2xX2xX61xX10cxX1daxX2xX3xXcxXb7xX3xX2xX3xX4bxX2xX10xXcxX6dxX25xX2xX3bxXd0xX25xX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX1exX1daxX25xX24xX2xX3bxX142xXfxX2xX43xX1ffxX17xX2xX6xX10cxX1daxX2xX4axXcxX223xX25xX24xX1d7xX2xX68xX24xX41xX12xX2xX1exX259xX2xX3bxX42xX25xX2xX61xX223xX25xX24xX2xX2e9xXcxX5xX17xX2xX4xX123xXfxX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX10xX41xX262xX2xX4xX10cxX43xX2xX3xX41xX27axX2xX43xX5xXfxX2xX43xXb7xX10xX2xX3xX20exX2xX10xXfxX4fxX25xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xXdxXfxX33xX10xX2xX3xX20exX2xX5dxX29fxXcxX2xX10xX4axX4bxX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xX4xX123xXfxX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX972xX9xXc2xX2xX5xX25xX41xX2xXe8xX123xX25xX41xX2xX1xX41xX16bxX25xX2xX3bxX16bxX25xX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX1daxX4axXebxX12xX4axX8xX9xX110xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXebxXebxXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX355xXfxXebxX10xX41xX8xX9xXacxX110xX110xX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX4axX9xX30xX0xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX30xX0xXfxX43xX24xX2xX6xX4axX3xX8xX9xX75xX75xXfxX1d7xXdxX5xX1daxX41xX5xX10xXfxX25xX41xX1d7xX3bxX25xX75xX25xX12xX355xX6xX75xX7axXacxX6aaxX110xX75xX7axX110xX3b0xXebxXacxXacxXacxX110xX6b5xX110xX110xX10xXacxX6aaxX110xX24exXacxX4xX7axX1d7xX28xX1xX24xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6cxX5xX1xX10xXfxX1daxX25xX9xX30xX45cxX199xX2xX10xX4axXb7xX25xX24xX2xX3bxX2dcxX2xX41xX2dfxX2xX10xX41xXcxXc2xX2xX41xX10cxX25xX24xX2xX3xX41xX2dcxX3xX2xX41xX5xX2xX61xX1ffxX10xX2xX4xX9b1xX5xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX3xX217xX2xX5dxX41xXfxX33xX25xX2xX3bxXfxX3dxX3xX2xX5dxX41xX62xXfxX2xX1xX41xX2dcxX3xX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX16bxX25xX2xX3bxX2dcxX2xX1exXcxX16bxX25xX2xX24xX13bxX1xX2xX25xX41xXfxX4fxXcxX2xX5dxX41xX20exX2xX5dxX41xX3dexX25xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX75xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX75xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX55xX10cxX2xX82fxX29fxX2xXexX41xX66xX2xX6cxX9b1xX3xX2xX25xX3dexX43xX2xX25xX5xX17xX2xX61xX259xX2xX25xX24xX1daxX10cxXfxX2xX6xX5axXcxX2xX43xXc0xX181xXfxXc2xX2xX3xX41xX1daxX2xXdxXfxX33xX10xX26xX2xX9xX68xX41xX2a4xX25xX24xX2xX41xX223xX2xX3xX20exX2xX6xX27axX3xX2xX4xX5xX1daxX2xX61xX223xX25xX24xX2xX17bxX10xX2xX3xX20exX2xX25xX41xXfxX4fxXcxX2xX3xX181xX2xX41xX223xXfxX2xX5dxXfxX33xX43xX2xX3bxXfxX3dxX3xX2xX4xX10cxX43xX2xX41xX181xX25xX2xX25xX29fxX25xX2xX41xX285xX2xX3xX20exX2xX2e9xXcxX17xX4fxX25xX2xX4xX58xX5xX2xX3xX41xX285xX25xX2xX3xX41xX27axX2xX24xXfxX10cxX2xX3xX4bxX2xX25xX41xXc0xX2xX3bxX273xX2xX3xX41xX1a2xX25xX24xX2xX10xX62xXfxX2xX10xX41xX262xX2xX5dxX41xX20exX2xX43xX1ffxX17xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xXdxXcxX223xX3xX2xX1xX41xX4bxXfxX2xX4xX10cxX43xX1d7xX2xX1c1xX41xX62xX25xX24xX2xX3xX562xX25xX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xX10xX41xX262xX2xX3xX41xXcxX17xX199xX25xX2xX6xX5xX25xX24xX2xX3xX41xX3dexX25xX2xX25xXcxX62xXfxX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX3xX41xX3dexX25xX2xX25xXcxX62xXfxX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX3xX6dxX25xX2xX3xX20exX2xX10xX41xX20exX3xX2xX3xX20exX2xX3xX5axX43xX2xX3xX41xX27axX2xXdxXfxX33xX10xX2xX4xX1ffxX17xX2xX24xX262xX2xX3xX41xX1daxX2xX3xX41xX9b1xX25xX24xX2xX3dexX25xX1d7xX2xX6cxX41xX9b1xX25xX24xX2xX10xX62xXfxX2xX41xX5xXfxX2xX62xX25xX24xX2xXdxX10cxX2xX24xXfxX10cxX2xX3xX562xX25xX2xX61xX295xXc2xX2xX3xX41xX27axX2xX25xX41xXfxX4fxXcxX2xX41xX223xX2xX3xX1daxX25xX2xX3xX5axXfxX2xX61xX5xX25xX24xX2xX10xXcxX53fxXfxX2xX3dexX25xX2xX10xXcxX53fxXfxX2xX41xX285xX3xX2xX10xX41xX262xX2xX3xX58xX3xX2xX4xX17bxX43xX1d7xX2xX82fxX1daxX2xX3dexX25xX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX61xX72xX2xX4xX1ffxX17xX2xX24xX262xX2xX61xX20exX25xX24xX2xX10xXfxX4fxX25xX2xX41xX285xX3xX2xX3xX41xX1daxX2xX3xX1daxX25xX1d7xX2xX57xX58xX2xX5axX25xX2xX10xX41xXcxX2xX61xX1ffxX10xX2xX10xX41xX262xX2xX61xX4fxX25xX2xX10xXfxX4fxX25xX2xX61xX199xX2xXebxX16bxX25xX2xX3xX41xXcxX17xX199xX25xX2xX25xX24xX41xX4fxX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX262xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX3xX20exX2xX10xX41xX29fxX43xX2xX61xX62xXfxX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX24xX2aaxXfxX2xX10xXfxX33xX10xX2xX5dxXfxX3dxX43xX2xX43xX10cxX2xX43xXcxX5xX2xX24xX123xX1daxX2xX3xX41xX27axX2xXdxX17bxX10xX2xX3xX41xX9b1xX25xX24xX2xX10xX62xXfxX2xX3xX41xX11fxX2xX43xX1ffxX17xX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX4xXfxX4fxX25xX2xX10xX41xX262xX2xX4xX1ffxX17xX2xX24xX262xX2xX3dexX25xX972xX9xX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX30xX82fxX6dxX25xX2xX4xX2a4xX5xX2xX61xX33xX25xX2xXdxX5xX1daxX2xX24xXfxX11fxX972xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX68xX41xXc0xX2xX0xX6xX10xX4axX1daxX25xX24xX30xXe8xX10cxX2xXexa7edxX25xX41xX2x81d0xX25xX4xXfxX25xX12xX2xX0xX75xX6xX10xX4axX1daxX25xX24xX30xX10xX1fbxX25xX24xX2xX1xX41xX4bxX25xX2xX5axX25xX41xXc2xX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX24xXfxX4bxXfxX2xX10xX41xX467xX3xX41xX2xX25xX24xXcxX17xX29fxX25xX2xX25xX41xX16bxX25xX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX10xX4axX4bxX2xX10xXfxX4fxX25xX2xXdxX1a2xXfxX2xX10xX41xXc0xX11fxX25xX24xX2xX3xX41xX1daxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX4xX10cxX2xXebxX1daxX2xX10xX4axXc0xX142xX3xX2xX61xX16bxX17xX2xX25xX24xX10cxX25xX41xX2xX3xX41xX27axX3xX2xX25xX3dexX25xX24xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX1exX5axX3xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX24xXfxX5axX2xX10xX4axX66xX2xX24xXfxX5xX1daxX2xX61xX1ffxX10xX2xX247xX43xX27axX3xX2xX24xXfxX5axX2xX43xX10cxX2xXe8xX223xXfxX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX24xXfxX5axX2xX61xX1ffxX10xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX61xXc0xX5xX2xX4axX5xX2xX4xX10cxX2xX7axX1d7xX3b0xX7axX10fxX1d7xX110xX110xX110xX2xX61xX1a2xX25xX24xX75xX43xX0xX6xXcxX1xX30xXacxX0xX75xX6xXcxX1xX30xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX4xX123xXfxX2xX61xX4fxX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX3b0xX110xX110xX1d7xX110xX110xX110xX2xX61xX1a2xX25xX24xX75xX43xX0xX6xXcxX1xX30xXacxX0xX75xX6xXcxX1xX30xX265xX1d7xX2xX45cxXfxX4fxXcxX2xX25xX10cxX17xX2xX3xX20exX2xX1xX41xX6dxX25xX2xX61xX9b1xX25xX24xXc2xX2xX6xX1daxX25xX24xXc2xX2xX5dxX199xX2xX10xX1fbxX2xX25xX24xX10cxX17xX2xXacxXacxX75xX7axX110xX75xXacxX110xX7axXacxX2xX61xX33xX25xX2xX25xX5xX17xXc2xX2xX10xX4axX5axX3xX41xX2xX25xX41xXfxX3dxX43xX2xX61xX259xX2xX41xX1daxX10cxX25xX2xX10xX1daxX10cxX25xX2xX10xX41xXcxX223xX3xX2xX3bxX4fxX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX5dxX41xXfxX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX61xX259xX2xX41xX5xXfxX2xX4xX6dxX25xX2xX17xX29fxXcxX2xX3xX6dxXcxX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX6cxX62xX25xX24xX2xX10xX17xX2xXexX68xXe8xXe8xX2xX54xXexX31xX2xX31xX42xX10xX2xX4xXfxX3dxXcxX2xX1exX16bxX17xX2xXebxX58xX25xX24xX2xX3bxX10cxX2xX176xX16bxX17xX2xX4xX17bxX1xX2xX10xX41xXc0xX181xX25xX24xX2xX43xX123xXfxX2xX55xX54xX6cxX2xX3bxXd0xX25xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xXfxX3dxX25xX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX1daxX4axXebxX12xX4axX8xX9xX110xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXebxXebxXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX355xXfxXebxX10xX41xX8xX9xXacxX110xX110xX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX4axX9xX30xX0xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX30xX0xXfxX43xX24xX2xX6xX4axX3xX8xX9xX75xX75xXfxX1d7xXdxX5xX1daxX41xX5xX10xXfxX25xX41xX1d7xX3bxX25xX75xX25xX12xX355xX6xX75xX7axXacxX6aaxX110xX75xX7axX110xX3b0xXebxXacxXacxXacxX110xX6b5xX110xX110xX10xXacxX6aaxX110xX24exX10fxX4xXacxX1d7xX28xX1xX24xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6cxX5xX1xX10xXfxX1daxX25xX9xX30xX6cxX562xX25xX2xX43xX600xXfxX2xX10xX1ffxX43xX2xXdxXfxX199xX25xX2xX24xXfxX142xXfxX2xX10xX41xXfxX3dxXcxX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX61xX259xX2xXdxX66xX2xX25xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xXebxX295xX2xXdxX217xX2xX3xX10cxX25xX24xX2xX4xX10cxX43xX2xX3xX41xX1daxX2xX25xXfxX4fxX43xX2xX10xXfxX25xX2xX3xX72xX5xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX3bxX4fxX2xX43xX223xX10xX2xX5dxX41xXcxX2xX61xX62xX2xX10xX41xX66xX2xX5dxX41xX5xX25xX24xX2xX10xX4axX5xX25xX24xXc2xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xX61xX123xXfxX2xXdxX1ffxX10xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX75xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX75xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX82fxX6dxX25xX2xX10xX41xX27axX2xX25xX41xX1ffxX10xXc2xX2xX25xX24xX10cxX17xX2xXacxXacxX75xX7axX110xX75xXacxX110xX7axXacxXc2xX2xX10xX4axX1daxX25xX24xX2xXexX41xX62xX25xX24xX2xXdxX5axX1daxX2xX24exX10fx57c9xX75xXexX55xX20xX130xX55xX68xX57xX2xX3xX72xX5xX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX247xX3bxX4fxX2xX1c1xX33xX10xX2xX4xXcxX42xX25xX2xX3xX72xX5xX2xX53xX41xX20exX2xX6cxX41xX72xX2xX10xX66xX3xX41xX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX82fxX29fxX2xX45cxX262xX25xX41xX2xXbxX181xX25xX2xX10xX123xXfxX2xX3xXcxX223xX3xX2xX41xX285xX1xX2xXe8xX223xXfxX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX24xXfxX5axX2xX61xX1ffxX10xX2xX3xX72xX5xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX3bxX4fxX2xX24xXfxX5axX2xX61xX1ffxX10xX2xX57xX58xX2xX5axX25xX2xX5dxX41xXcxX2xX61xX62xX2xX10xX41xX66xX2xX68xX5xX43xX2xX3xX6dxXcxX2xX53xX41xX72xX265xX2xX61xX259xX2xX1exX5axX3xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX24xXfxX5axX2xX61xX1ffxX10xX2xX3xX72xX5xX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX25xX10cxX17xX2xX4xX10cxX2xX7axX1d7xX10fxX1347xX24exX1d7xX110xX110xX110xX2xX61xX1a2xX25xX24xX75xX43xX0xX6xXcxX1xX30xXacxX0xX75xX6xXcxX1xX30xX2xX247xX10xX4axX1fbxX2xX10xXcxX17xX33xX25xX2xX7axX2xX3bxX10cxX2xXacxX2xX3xX72xX5xX2xX2e9xXcxXb7xX3xX2xX4xX223xX2xX7ax7eedxX265xX2xX3bxX10cxX2xX17xX29fxXcxX2xX3xX6dxXcxX2xX6cxX62xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX3xX20exX2xX3bxX3dexX25xX2xXdxX4bxX25xX2xX41xX1a2xXfxX2xX16bxX43xXc2xX2xX25xX33xXcxX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX830xX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xX10xX41xX262xX2xX1xX41xX4bxXfxX2xX3xX41xXcxX17xX199xX25xX2xX10xXfxX4fxX25xX2xXdxX1a2xXfxX2xX10xX41xXc0xX11fxX25xX24xXc2xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX61xX199xX2xX3xX41xXfxX2xX10xX4axX4bxX2xX3xX41xX1daxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX10xX4axXc0xX142xX3xX2xX25xX24xX10cxX17xX2xX7axX6aaxX75xX7axX7axX75xXacxX110xX7axXacxXa64xX2xX25xX33xXcxX2xX3xX41xXcxX17xX199xX25xX2xX6xX5xXcxX2xX10xX41xX11fxXfxX2xX41xX123xX25xX2xX61xX20exX2xX10xX41xX262xX2xX24xXfxX5axX2xX61xX1ffxX10xX2xX61xX20exX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xX3bxX10cxX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xXe8xX10cxX2xXexXf5axX25xX41xX2xX6x3e1fxX2xX10xXfxX33xX1xX2xX10xX2dcxX3xX2xX3xX41xX1daxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX3bxX2dcxX2xX1exXcxX16bxX25xX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX82fxX6dxX25xX2xX10xX41xX27axX2xX41xX5xXfxX2xX3bxX10cxX1daxX2xX25xX24xX10cxX17xX2xXacxX110xX75xX7axX7axX75xXacxX110xX7axXacxXc2xX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX3xX20exX2xX3xX62xX25xX24xX2xX3bxX3dexX25xX2xX6xXb7xX2xX24exX110xX24exX7axX75xX130xX55xX68xX57xX20xX68xX82fxX7axX2xX10xX41xXb7xX25xX24xX2xX25xX41xX1ffxX10xX2xX43xX27axX3xX2xX24xXfxX5axX2xX10xX41xXcxX2xX10xXfxX4fxX25xX2xX6xX2aaxX2xXebxX2dcxX25xX24xX2xX61xX1ffxX10xX2xX3xX41xX1daxX2xX6xXb7xX2xXebxXfxX3dxX25xX2xX10xX467xX3xX41xX2xX24xXfxX5xXfxX2xX61xX1daxX123xX25xX2xX7axX2xX3xX72xX5xX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX247xX10xX4axX1fbxX2xXebxX259xX17xX2xX7axX2xX3bxX10cxX2xXebxX259xX17xX2xXacxX2xXdxX5axX43xX2xX61xXc0xX11fxX25xX24xX2x3e2exX82fxX7axX1449xX265xX2xX24xXfxX2a4xX2xX25xX24xXcxX17xX29fxX25xX2xX7axX1d7xX10fxX1347xX24exX1d7xX110xX110xX110xX2xX61xX1a2xX25xX24xX75xX43xX0xX6xXcxX1xX30xXacxX0xX75xX6xXcxX1xX30xX2xX3bxX10cxX2xX17xX29fxXcxX2xX3xX6dxXcxX2xX6cxX62xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX3xX41xXcxX17xX199xX25xX2xX10xXfxX4fxX25xX2xXdxX1a2xXfxX2xX10xX41xXc0xX11fxX25xX24xXc2xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX61xX199xX2xX3xX41xXfxX2xX10xX4axX4bxX2xX3xX41xX1daxX2xXebxX16bxX25xX2xX1exX1daxX25xX24xX2xX10xX4axXc0xX142xX3xX2xX25xX24xX10cxX17xX2xX10fxX110xX75xX7axX7axX75xXacxX110xX7axXacxXc2xX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX10xX41xX11fxXfxX2xX5dxX41xa907xX25xX2xX10xX4axXc0xX181xX25xX24xX2xX41xX1daxX10cxX25xX2xX10xX41xXfxX3dxX25xX2xX41xX1a2xX2xX6xX181xXc2xX2xX10xX41xX72xX2xX10xX2dcxX3xX2xX4xXfxX29fxX25xX2xX2e9xXcxX5xX25xXc2xX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xX25xX24xX41xXf5axX5xX2xX3bxX2dcxX2xX10xX10cxXfxX2xX3xX41xX467xX25xX41xXc2xX2xX3xX20exX2xX3bxX3dexX25xX2xXdxX4bxX25xX2xX3xX5xX43xX2xX5dxX33xX10xX2xX3bxX4fxX2xX10xXfxX33xX25xX2xX61xX223xX2xX3bxX10cxX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX61xX9b1xX25xX24xX2xX10xXfxX33xX25xX2xX61xX223xX2xX3xX5xX43xX2xX5dxX33xX10xX1d7xX2xXbxX1daxX25xX24xXc2xX2xX61xX259xX2xX41xX181xX25xX2xX43xX223xX10xX2xX10xXcxX6dxX25xX2xX5dxX199xX2xX10xX1fbxX2xX9xX10xXb7xXfxX2xX41xX42xXcxX2xX10xX41xXc0xX9xX2xX4xX6dxX25xX2xXacxXc2xX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX3bxXd0xX25xX2xX61xX5xX25xX24xX2xX25xX273xX2xXacxX7axX10fxX2xX41xX223xX2xXebxX16bxX25xX2xX24xX6dxX25xX2xX3b0xX110xX2xX10x7e58xX2xX61xX1a2xX25xX24xX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX262xX43xX2xX24xX13bxX1xX2xX62xX25xX24xX2xX68xX24xX62xX2xX31xX3dexX25xX2xX1642xXcxX17xX4fxX25xX2xX20xX2xXexX4axXc0xX28exX25xX24xX2xXdxX5xX25xX2xX2e9xXcxX4bxX25xX2xX4xX830xX2xX57xX58xX2xX5axX25xX2xX5dxX41xXcxX2xX61xX62xX2xX10xX41xX66xX2xX68xX5xX43xX2xX3xX6dxXcxX2xX53xX41xX72xX2xX10xX41xX262xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xX25xX10cxX17xX2xX10xX1fbxX2xX3xX41xXb7xXfxX2xX1xX41xX5axX10xX2xX25xX24xX62xX25xX2xX3bxX142xXfxX2xXdxX5axX1daxX2xX3xX41xX467xX2xX3bxX262xX2xX3xX41xX1daxX2xX4axX2efxX25xX24xXc2xX2xX61xX181xX25xX2xX3bxX66xX2xX3xX41xXa8xX2xX4xX10cxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xX10xX41xX1fbxX5xX2xX41xX10cxX25xX41xX2xX3xX62xX25xX24xX2xX3bxXfxX3dxX3xX2xX3xX72xX5xX2xX55xX5xX25xX2xX52xXfxX5axX43xX2xX61xXb7xX3xX2xX6cxX62xX25xX24xX2xX10xX17xX2xXexX68xXe8xXe8xX2xX54xXexX31xX2xX31xX42xX10xX2xX4xXfxX3dxXcxX2xX1exX16bxX17xX2xXebxX58xX25xX24xX2xX3bxX10cxX2xX176xX16bxX17xX2xX4xX17bxX1xX2xX10xX41xXc0xX181xX25xX24xX2xX43xX123xXfxX2xX55xX54xX6cxX2xX61xX20exX25xX24xX2xX10xX4axX1daxX25xX24xX2xXexX53xX2xXe8xX1a2xX2xX6cxX41xX467xX2xX54xXfxX25xX41xX1d7xX2xX9xX55xX1642xX82fxX2xX57xX58xX2xX5axX25xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX61xX5xX25xX24xX2xX3xX41xX11fxX2xX830xX2xX5dxXfxX33xX25xX2xX3xX41xXa8xX2xX61xX123xX1daxX2xX3xX72xX5xX2xX10xX4axX29fxX25xX9xXc2xX2xX62xX25xX24xX2xX1642xXcxX17xX4fxX25xX2xXdxX4bxX1daxX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX30xX68xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX25xX273xX2xXebxX16bxX25xX2xX43xX223xX10xX2xX4xX11fxXfxX2xX1exXfxX25xX2xX4xX600xXfxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX9xXexXa8xX25xX41xX2xX61xX259xX2xX41xX5xXfxX2xX4xX6dxX25xX2xX17xX29fxXcxX2xX3xX6dxXcxX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX10xX41xX58xX3xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xXdxXcxX223xX3xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xX1xX41xX4bxXfxX2xX10xX41xX62xX25xX24xX2xXdxX5axX1daxX2xX61xX199xX2xX25xX41xX16bxX25xX2xXebxX16bxX25xX2xX5dxX66xX1xX2xX10xX41xX11fxXfxX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX3bxX2dcxX2xX1exXcxX16bxX25xX2xXacxX110xX7axX10fxX9xXc2xX2xX6cxX41xX72xX2xX10xX66xX3xX41xX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xXe8xX10cxX2xXexXf5axX25xX41xX2xXexX4axX6dxX25xX2xXexX41xX33xX2xX57xX1e0xX25xX24xX2xX10xX41xX1ffxX10xX2xX3bxX285xX25xX24xX2xX25xX20exXfxX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX41xX12xX1daxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xX61xX27axX25xX24xX2xX61xX6dxXcxX2xX3xX41xX467xX25xX41xX2xX2e9xXcxX17xX4fxX25xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xXc2xX2xX467xX10xX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX25xX10cxX1daxX2xX43xX10cxX2xX25xX24xX10cxX25xX41xX2xX3xX41xX27axX3xX2xX25xX3dexX25xX24xX2xX10xX42xX1xX2xX10xX4axXcxX25xX24xX2xX3xX5xX1daxX2xX3bxX10cxX2xX25xX41xX42xX25xX2xX61xXc0xX273xX3xX2xX6xX58xX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX10xX41xXcxX42xX25xX2xX3xX72xX5xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX3xX20exX2xX61xX1ffxX10xX2xXdxX66xX2xX10xX41xXcxX2xX41xX1a2xXfxX2xX52xX53xX54xX55xX2xX25xX41xXc0xX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX25xX10cxX17xX1d7xX2xXe8xX33xX10xX2xX3xX62xX25xX24xX2xX3bxX3dexX25xX2xX61xXb7xX3xX2xX10xX41xX9b1xX3xX2xX4xX123xXfxX2xX61xXfxX3dxX25xX2xX10xX41xX1daxX123xXfxX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX4xX259xX25xX41xX2xX61xX123xX1daxX2xX6cxX62xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX4xXcxX62xX25xX2xX5dxX29fxXcxX2xX5dxX41xX20exX2xX5dxX41xX3dexX25xXc2xX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX10xX41xX199xX2xX24xXfxX4bxXfxX2xX2e9xXcxX17xX33xX10xX2xX61xXc0xX273xX3xX1d7xX2xXexX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xX4axX1ffxX10xX2xX3xX41xXfxX5xX2xX6xX5fdxX2xX3bxX142xXfxX2xX25xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX10xX4axX1daxX25xX24xX2xX10xX41xX11fxXfxX2xX61xXfxX199xX43xX2xX10xX41xX66xX2xX10xX4axXc0xX11fxX25xX24xX2xXdxX1ffxX10xX2xX61xX223xX25xX24xX2xX6xX4bxX25xX2xX10xX4axX6dxX43xX2xX4xX17bxX25xX24xXc2xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xXc2xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX61xX259xX2xX3xX41xX11fxX2xX41xX181xX25xX2xX6aaxX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX4axX1a2xXfxX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX1daxX4axXebxX12xX4axX8xX9xX110xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXebxXebxXfxX25xX24xX8xX9xX7axX9xX2xX355xXfxXebxX10xX41xX8xX9xXacxX110xX110xX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX4axX9xX30xX0xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX30xX0xXfxX43xX24xX2xX6xX4axX3xX8xX9xX75xX75xXfxX1d7xXdxX5xX1daxX41xX5xX10xXfxX25xX41xX1d7xX3bxX25xX75xX25xX12xX355xX6xX75xX7axXacxX6aaxX110xX75xX7axX110xX3b0xXebxXacxXacxXacxX110xX6b5xX110xX110xX10xXacxX10fxX3b2xXacxX1347xX4xX10fxX1d7xX28xX1xX24xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX10xX4axX30xX0xX10xXebxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6cxX5xX1xX10xXfxX1daxX25xX9xX30xXacxX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX10xX4axXc0xX142xX3xXc2xX2xX62xX25xX24xX2xX68xX24xX62xX2xX31xX3dexX25xX2xX1642xXcxX17xX4fxX25xX2xX20xX2xXexX4axXc0xX28exX25xX24xX2xX55xX1642xX82fxX2xXebxX58xX2xX5axX25xX2xX5dxX41xXcxX2xX61xX62xX2xX10xX41xX66xX2xX68xX5xX43xX2xX3xX6dxXcxX2xX53xX41xX72xX2xX61xX53fxX2xX4xX600xXfxX2xX3xX41xX1daxX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX3bxX10cxX2xX3xX5axX3xX2xX25xX24xX10cxX25xX41xX2xX3xX41xX27axX3xX2xX25xX3dexX25xX24xX2xX3xX41xX42xX43xX2xX1exX5axX3xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX24xXfxX5axX2xX61xX1ffxX10xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX61xX33xX25xX2xX5dxX41xXfxX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xXa8xX25xX41xX2xX2e9xXcxX17xX33xX10xX2xX1exX1daxX25xX24xX2xX24xXfxX5axX2xX10xX41xX262xX2xX3xX41xX72xX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX4xX123xXfxX2xX10xX262xX43xX2xX3xX5axX3xX41xX2xX9xX25xXd5xX9xX2xX3bxX10cxX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX3xX41xX66xXcxX2xX10xX4axX4bxX2xX10xXfxX4fxX25xX2xX3xX41xX1daxX2xX41xX10cxX25xX24xX2xX10xX4axX3dexX43xX2xX41xX223xX2xXebxX16bxX25xX0xX75xX10xXebxX30xX0xX75xX10xX4axX30xX0xX75xX10xXdxX1daxXebxX17xX30xX0xX75xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX453xX25xX24xX2xX82fxX29fxX2xXe8xX2a4xXcxX2xXbxX181xX25xX2xX20xX2xX55xX467xX2xX10xX41xXc0xX2xX45cxX4bxX25xX24xX2xX72xX17xX2xX1exX259xX2xXexX41xX123xX3xX41xX2xX55xX262xX25xX41xX2xXdxX4bxX1daxX2xX4axX2efxX25xX24xXc2xX2xX3xX1ffxX1xX2xX72xX17xXc2xX2xX3xX41xX467xX25xX41xX2xX2e9xXcxX17xX4fxX25xX2xX3bxX10cxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX3xX41xX9b1xX25xX24xX2xX10xX62xXfxX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX41xXfxX199xXcxX2xX3bxX10cxX2xX10xX41xX62xX25xX24xX2xX3xX4bxX43xX2xX3xX41xX1daxX2xX25xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xXc2xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX3xX5axXfxX2xX24xX262xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX3xX20exX2xX24xXfxX142xXfxX2xX41xX123xX25xX2xX3xX72xX5xX2xX25xX20exX1d7xX2xX45cxX6dxXcxX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX3b0xX75xXacxX110xX7axXacxXc2xX2xX130xX55xX68xX57xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xX3xX20exX2xX2e9xXcxX17xX33xX10xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX10xX41xXcxX2xX41xX1a2xXfxX2xX41xX181xX25xX2xX6aaxX3b0xXc2xX7axX6aaxX2xX41xX5xX2xX61xX1ffxX10xX2xX3xX72xX5xX2xXacxX7axX10fxX2xX41xX223xX2xXebxX16bxX25xX2xX10xX41xXcxX223xX3xX2xX24exX2xX1exX20exX43xX2xX247xX55xX262xX25xX41xX2xX54xXfxX25xX41xXc2xX2xX176xX20exX43xX2xX54xX142xXfxXc2xX2xX55xX262xX25xX41xX2x6041xX29fxX25xX2xX3bxX10cxX2xX55xX262xX25xX41xX2xX82fxX830xX265xXc2xX2xX10xX4axX1daxX25xX24xX2xX61xX20exX2xX61xX1ffxX10xX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xX25xX62xX25xX24xX2xX25xX24xX41xXfxX3dxX1xX2xX41xX181xX25xX2xX10fxX24exXc2xXacxXacxX2xX41xX5xX2xX247xX3xX41xX72xX2xX17xX33xXcxX2xX61xX1ffxX10xX2xXacxX2xX4xX9b1xX5xX265xX1d7xX2xX68xX24xX10cxX17xX2xX7axXacxX75xX3b0xX75xXacxX110xX7axXacxXc2xX2xX10xX41xX10cxX25xX41xX2xX1xX41xXb7xX2xXdxX5xX25xX2xX41xX10cxX25xX41xX2xX2e9xXcxX17xX33xX10xX2xX61xX66xX25xX41xX2xX1xX41xX29fxX2xXebxXcxX17xX3dxX10xX2xX1xX41xXc0xX181xX25xX24xX2xX5axX25xX2xXdxX1a2xXfxX2xX10xX41xXc0xX11fxX25xX24xX2xX3bxX142xXfxX2xX10xX53fxX25xX24xX2xX5dxXfxX25xX41xX2xX1xX41xX467xX2xX6aaxX3b2xXc2xXacxX10fxX2xX10xX17caxX2xX61xX1a2xX25xX24xX2xX247xX4xX10cxX43xX2xX10xX4axX562xX25xX265xXc2xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX10xX1fbxX2xX61xX20exX2xX61xX33xX25xX2xX25xX5xX17xX2xX24xX6dxX25xX2xX3b0xX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX4axX1a2xXfxX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX3bxXd0xX25xX2xX3xX41xXc0xX5xX2xX25xX41xX42xX25xX2xX61xXc0xX273xX3xX2xX43xX223xX10xX2xX61xX1a2xX25xX24xX1d7xX2xX31xX2dcxX2xX41xX2dfxX2xX10xX41xXcxX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX3xX41xX1daxX2xX6xX4bxX25xX2xX1exXcxX1ffxX10xX2xXdxXcxX223xX3xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX61xX53fxX2xX1exX62xX2xX61xXfxX2xX10xX262xX43xX2xX3bxXfxX3dxX3xX2xX5dxX41xX17bxX1xX2xX25xX181xXfxXc2xX2xX4xX10cxX43xX2xX61xX72xX2xX25xX24xX41xX4fxX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX3dexX25xX2xX10xX41xXcxX5xX2xX24xX262xX1d7xX2xX6cxX20exX2xX4axXcxX223xX25xX24xX2xXebxX16bxX25xX2xX5dxX41xX53fxX2xX10xX467xX2xX25xX41xXc0xX25xX24xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX61xX20exXfxXc2xX2xX3xX41xX27axX2xX25xX41xXc0xX2xX41xXfxX3dxX25xX2xX25xX5xX17xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xXdxXfxX33xX10xX2xX61xX33xX25xX2xX43xX12cxX5xX2xX24xXfxX5axX1xX2xX41xX123xX10xX2xX10xX142xXfxX2xX3xX20exX2xX3xX562xX25xX2xX24xX123xX1daxX2xX3dexX25xX2xX25xX2a4xX5x9a4bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX55xX1daxXebxX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX9xX6cxX41xX9b1xX25xX24xX2xX10xX62xXfxX2xX4xX10cxX43xX2xX3xX5axX25xX2xXdxX223xXc2xX2xX68xX41xX10cxX2xX25xXc0xX142xX3xX2xX3xX41xX42xX43xX2xX4xXc0xX181xX25xX24xX2xX43xX223xX10xX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX61xX259xX2xX3bxX1ffxX10xX2xX3bxX4bxX2xX4axX1a2xXfxXc2xX2xX41xXcxXb7xX25xX24xX2xX24xX262xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xX3xX41xX11fxX2xX6xXcxXb7xX10xX2xX43xX1ffxX17xX2xX10xX41xX5axX25xX24xX2xX4xXfxX4fxX25xX1d7xX2xX68xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX5dxX41xX20exX2xX5dxX41xX3dexX25xX2xX24xX262xX2xX3xX1e0xX25xX24xX2xX1xX41xX4bxXfxX2xX10xX262xX43xX2xX3xX5axX3xX41xX2xX10xX41xX5axX1daxX2xX24xX295xX2xX3xX41xX1daxX2xXebxX16bxX25xX1d7xX2xX45cxX2efxX25xX24xX2xX25xX10cxX17xXc2xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX43xX223xX10xX2xX3bxX3dexX25xX2xXdxX4bxX25xXc2xX2xX5dxX41xX62xX25xX24xX2xX43xX223xX10xX2xX4xX11fxXfxX2xX24xXfxX4bxXfxX2xX10xX41xX467xX3xX41xX1d7xX2xX68xX41xXc0xX2xX10xX41xX33xX2xX4xX10cxX2xX10xX41xXfxX33xXcxX2xX3bxX3dexX25xX2xX41xX20exX5xX1d7xX2xX68xX41xX10cxX2xX61xX6dxXcxX2xX10xXc0xX2xX61xX5xX25xX24xX2xX25xX273xX2xX25xX24xXc0xX11fxXfxX2xXebxX16bxX25xX2xXexX41xX123xX3xX41xX2xX55xX262xX25xX41xX2xX43xX223xX10xX2xX4xX11fxXfxX2xX1exXfxX25xX2xX4xX600xXfxXd7xX9xXc2xX2xX62xX25xX24xX2xXbxX181xX25xX2xXdxX223xX3xX2xX10xX4axX58xX3xX1d7xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1449xXcxX10xX41xX1daxX4axX9xX30xXe8xX4bxXfxX2xX176xXcxX16bxX25xX0xX75xX1xX30
Hải Xuân