364 đơn vị vận tải được cấp giấy phép kinh doanh
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã cấp giấy phép kinh doanh cho 364 đơn vị vận tải, gồm: 41 đơn vị vận tải hành khách và 332 tổ chức, hộ cá thể kinh doanh.
a48ex11ef7x11a92xe1b5x113d2x10bd7xbc7fxe791xee73xX7xbb1fx103edx10572x11e50xc3a0xceb1xX5xd497xXax111d4xf827xaa89x110c3xX3xf5b0xf54exf40dxX3xb30cxd2d6xX3xX1bxc171xX19xX3xXexb9d3xXdxX3xX17x11586x10cfaxX4xX3xX4xda28xXbxX3xcaaaxXdxX2cxce9bxX3xXbxX1x11850xXbxX3xf37fxXdxX19xX1xX3x12662xfaffxX6xX19xX1xX0xf4f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad04xX10xX6xX3exXaxX12xXcxf784xX3xX17xd113xb258xX3xX19x121eaxee9cxX3xab94xadd2xX2xac7bxX3xX17xc3f4xX19xX3xX19xX6xX32xfe62xX3xe921xd6ccxX3xc3daxXdxX6xX3fxX3xXexX1xd5a4xX19xX2fxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX53xc015xX3xXcxedc8xX19xX1xX3xX17x10107xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX4xX1xX3fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX70xX3xX2fxc9e9xX62x10ebdxX3xX15xX2xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX1xX89xX19xX1xX3xX39xX1x10da0xX4xX1xX3xX1bxX89xX3xX13xX13xX64xX3xXexbd85xX3xX4xX1x1061axX4xX70xX3xX1xeff7xX3xX4xXe2xX3xXexX1xedf8xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xfcd8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa69xX3fxX3exX32xX3xXbx11bb9xX10xX19xXexX10xeb09xXaxX12xX0xXdxX62xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX19xXexX10xX125xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxdf3exXdxX3exXexX1xXc7xX3xX14xX2xed84xXbx118fcxc88exX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexXc7xX3xX15xX2xX65xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX125xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX44xX44xXdxX10axfe2exX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10axX1bxX19xX44xX19xX10xX144xX7xX44xX2xa837xX65xX15xX44xX2xX13xX183xX3exX13xX2xX65xX65xX67xX15xX183xXexX15xX64xdfa8xX67xX195xX5xX65xX10axe593xXbxX2fxb042xX125xX9xX67xX2xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xX27xX28xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX12xc08fxXf7xXexX3xX7xec6bxX3xX14fxX10xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX4xbbcaxX6xX3xX120xX7cxX19xX2fxX3xXexX32xX3xXcxb426xX53xX53xX3xc9e0xX1cxX4xX1xX3xX1bxcd84xX3xX1bxX1fxX19xX3xX4xX1xX5exX32xXfexX19xX3xe390xd1d8xXdxX3xX21axX27xX18xX19xX2fxX3xX1bxX5axX6xX3xX17xX27xX28xX4xX3xX72xX73xX3xX75xXcxf862xXcxX3xX53xX89xX3xXcxX8cxX19xX1xX3xX4xX2cxXbxX3xXbxX1xc362xX3xX1xXdxeebbxX5exX3xX1xX28xXbxX3xX17xXc5xX19xX2fxX3xX19xX2fxX89xX32xX3xX64xX183xX44xX2xX44xX64xX65xX2xX183xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX3fxX3exX32xXaxX12xX120xX256xX19xX2fxX3xX1bx12664xXdxX3xX17xc923xX70xX3xX19xX2fxX89xX19xX1xX3xX75xXcxX245xXcxX3xXex1104dxX19xX1xX3xX4xcda0xX19xX3xX4xX2cxXbxX70xX3xX17xXeexXdxX3xXbxX1xX256xX3xX1xXdxX25axX5exX3xX4xX1xX22exX32xX3xX14fxX10xX3xX4xX1xX3fxX3xX14dxX14xX14xX3xX14fxX10xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX1xX89xX19xX1xX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX3xbbbfxXexX61xX19xX2fxX3xX2xX13xaa81xX3xX7xX3fxX3xX1bxX290xXdxX3xX4xX256xX19xX2fxX3xX39xd579xX3xX19xX61xX62xX3xXexX125xX27xX290xX4x10f85xX150xX3xX4xX2cxXbxX3xX195xX64xX2xX3xXbxX1xX256xX3xX1xXdxX25axX5exX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX14fxX10xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX1xX89xX19xX2fxX3xX1xX294xX6xX3xX2e3xXexX61xX19xX2fxX3xX64xX15xX2ebxX3xX7xX3fxX3xX1bxX290xXdxX3xX4xX256xX19xX2fxX3xX39xX2faxX305xX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX3fxX3exX32xX3xXbxX120xX10xX19xXexX10xX125xXaxX12xX0xXdxX62xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX19xXexX10xX125xX3xX3exXexX1xX5exX62xX170xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX3exXexX1xXc7xX3xX14xX2xX14dxXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexXc7xX3xX15xX2xX65xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX125xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX44xX44xXdxX10axX170xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10axX1bxX19xX44xX19xX10xX144xX7xX44xX2xX183xX65xX15xX44xX2xX13xX183xX3exX13xX2xX65xX2xX13xX14dxX67xXexX14xX15xX64xX67xX14dxX5xX65xX10axX19bxXbxX2fxX19exX125xX9xX64xX2xX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xX27xX28xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX12xX120xXe2xX4xX3xX4xX1xX20axX3xX14fxX10xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX3xXexX125x118fexX19xX3xX17xX1cxX6xX3xX170xX89xX19xX3xX53xX89xX3xXcxX8cxX19xX1xX3xX17xce73xX5exX3xX17xX27xX28xX4xX3xX4xX2cxXbxX70xX3xX17xXeexXdxX3xXbxX1xX256xX3xX1xXdxX25axX5exX3xX39xX1cxXbxX3xXexX1x129d6xXdxX70xX3xX17xX23xX62xX3xX170xX23xX3fxX3xX17xd6bbxX19xX2fxX3xXbxX1xXe2xXbxX3xX5xX5exX1fxXexX10axX10axX10axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX3fxX3exX32xXaxX12xX120xX23xX3xX19xX61xX62xX3xX64xX65xX2xX67xX3xX1bxX89xX3xXexX1xXe2xX19xX2fxX3xX2xX44xX64xX65xX2xX183xX70xX3xX72xX73xX3xX75xXdxX6xX3fxX3xXexX1xX7cxX19xX2fxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX4xc148xX19xX2fxX3xX17xX91xX3xX4xX2cxXbxX3xX2xX10axX195xX13xX195xX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX5xXdxX461xX19xX3xX1bxX1fxX19xX3xX245xXdxX25axXexX3x113f3xX3xb5afxX89xX3fxX3xX2e3xXexX61xX19xX2fxX3xX195xX70xX14dxX2ebxX3xX7xX3fxX3xX1bxX290xXdxX3xX4xX256xX19xX2fxX3xX39xX2faxX305xX150xX3xX14fx125e5xX3xX5xb0d6xX70xX3xXexX1xX5exX3xX1xXc5xXdxX3xXbxX1xX256xX3xX1xXdxX25axX5exX3xX2xX65xX64xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexXdxX25axX19xX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX22exX62xX10axX0xX44xXbxX12xX0xX3exXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exX125xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX461xX19xX3xf3b7xX5exX6xX19xXc7xX0xX44xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xX5exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xaf4dxXexX1xX5exX62xX170xX5c7xX6xX19xX3exX5c7xX7xX6xXbxX3fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11b93xXdxXfexX62xX3xXexX125xX6xX3xX19xX2fxX6xX32xX3xX4xXe2xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX1bxX475xX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1xX89xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xX3xX2fxXdxX6xX3fxX3xXexX1xX7cxX19xX2fxXaxX3xX1xX125xX10x12693xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX19xX1xX5c7xXexX125xXdxX44xX39xXdxX10xX62xX5c7xXexX125xX6xX5c7xX19xX2fxX6xX32xX5c7xX4xX6xX4xX5c7xX3exX3fxX19xX5c7xX1bxXdxX5c7xX39xXdxX19xX1xX5c7xX3exX3fxX6xX19xX1xX5c7xX1bxX6xX19xX5c7xXexX6xXdxX5c7xX1bxX10xX5c7xX4xX1xX6xXbxX5c7xX1xX6xX19xX1xX5c7xX6xX19xX5c7xXexX3fxX6xX19xX5c7xX2fxXdxX6xX3fxX5c7xXexX1xX3fxX19xX2fxX44xX2xX14xX195xX13xX2xX67xX10axX1xXexX62xXaxX12xX0xXdxX62xX2fxX3xX7xX125xX4xX9xXaxX44xX62xX10xX3exXdxX6xX44xX2xX64xX65xX44xX19xX10xX144xX7xX44xX2xX183xX65xX64xX44xX195xX195xX3exX65xX2xX65xX2xX14xX13xX14xXexX14xX67xX14dxX183xX5xX14dxX5c7xXexX1xX6xX19xX1xXexX125xX6xX2fxXexX1bxXexX5c7xX144xX32x11444xX1bxX10axX19bxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xX27xX28xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX3exXdxX1bxX12xX0xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5e6xXdxXfexX62xX3xXexX125xX6xX3xX19xX2fxX6xX32xX3xX4xXe2xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX1bxX475xX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1xX89xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xX3xX2fxXdxX6xX3fxX3xXexX1xX7cxX19xX2fxXaxX3xX1xX125xX10xX636xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX19xX1xX5c7xXexX125xXdxX44xX39xXdxX10xX62xX5c7xXexX125xX6xX5c7xX19xX2fxX6xX32xX5c7xX4xX6xX4xX5c7xX3exX3fxX19xX5c7xX1bxXdxX5c7xX39xXdxX19xX1xX5c7xX3exX3fxX6xX19xX1xX5c7xX1bxX6xX19xX5c7xXexX6xXdxX5c7xX1bxX10xX5c7xX4xX1xX6xXbxX5c7xX1xX6xX19xX1xX5c7xX6xX19xX5c7xXexX3fxX6xX19xX5c7xX2fxXdxX6xX3fxX5c7xXexX1xX3fxX19xX2fxX44xX2xX14xX195xX13xX2xX67xX10axX1xXexX62xXaxX12xX5e6xXdxXfexX62xX3xXexX125xX6xX3xX19xX2fxX6xX32xX3xX4xXe2xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX1bxX475xX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1xX89xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xX3xX2fxXdxX6xX3fxX3xXexX1xX7cxX19xX2fxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xa627xX1xX294xX3xXcxX1xX20axX3xXexX27xX290xX19xX2fxX3xXexX1xX27xX495xX19xX2fxX3xXexX125xfad1xX4xX3xXcxX125xX27xX18xX19xX2fxX3xX53xX2a8xX6xX3xX11axadcfxX19xX1xX3xX32xX461xX5exX3xX4xX5dxX5exX3xX4xXe2xX4xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexX1xX89xX19xX1xX3xX5xX1fxXbxX3xX19xX2fxX6xX32xX3xX22dxX3fxX89xX19xX3xX39xXdxXfexX62xX3xXexX125xX6xX3xX5xXdxX461xX19xX3xX19xX2fxX89xX19xX1xX3xX39xXdxXfexX62xX3xXexX125xX6xX3xX1bxXdxX25axX4xX3xXexX1xX86dxX4xX3xX1xXdxX25axX19xX3xX5a9xX5exX32xX3xX17xX1cxX19xX1xX3xXbxX1xXe2xXbxX3xX5xX5exX1fxXexX3xX1bxX475xX3xXexX125xX1fxXexX3xXexX86dxX70xX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xX3xX2fxXdxX6xX3fxX3xXexX1xX7cxX19xX2fxX3xXexX125xX3fxX19xX2fxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xX1fcxXdxX3xX1bxX290xXdxX3xXexX3fxX89xX19xX3xX170xXf7xX3xX4xXe2xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX150xX3xXexX125xX3fxX19xX2fxX3xX5a9xX5exX552xX3x123d2xX44xX64xX65xX2xX183xX3xX1xX3fxX89xX19xX3xXexX1xX89xX19xX1xX3xX39xXdxXfexX62xX3xXexX125xX6xX3xX4xXe2xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX4xX294xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexXdxX25axX19xX3xX2fx105b8xX32xX3xXexX6xXdxX3xX19xX22exX19xX3xX2fxXdxX6xX3fxX3xXexX1xX7cxX19xX2fxX3xXexX125xX3fxX19xX2fxX3xX19xX61xX62xX3xX64xX65xX2xX67xX10axX0xX44xXbxX12xX0xX44xX3exXdxX1bxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX216xX1xXdxX475xX5exX3xX5a9xX5exX32xX3xX17xX1cxX19xX1xX3xX62xX290xXdxX3xX1bxX475xX3xX17xXdxX475xX5exX3xX39xXdxX25axX19xX3xX17xX89xX3fxX3xXexX22exX3fxX3xX5xXe2xXdxX3xX14fxX10xX3xX7cxX3xXexX7cxXaxX3xX1xX125xX10xX636xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX19xX1xX5c7xX7xX6xX4xX1xX5c7xX14fxX6xX5c7xX1xX3fxXdxX44xX19xX1xXdxX10xX5exX5c7xX5a9xX5exX32xX5c7xX3exXdxX19xX1xX5c7xX62xX3fxXdxX5c7xX1bxX10xX5c7xX3exXdxX10xX5exX5c7xX39xXdxX10xX19xX5c7xX3exX6xX3fxX5c7xXexX6xX3fxX5c7xX5xX6xXdxX5c7xX14fxX10xX5c7xX3fxX5c7xXexX3fxX44xX2xX14xX64xX13xX2xX15xX10axX1xXexX62xXaxX12xX0xXdxX62xX2fxX3xX7xX125xX4xX9xXaxX44xX62xX10xX3exXdxX6xX44xX2xX64xX65xX44xX19xX10xX144xX7xX44xX2xX67xX15xX2xX44xX2xX65xX67xX3exX13xX2xX65xX14dxX64xX15xX15xXexX2xX13xX64xX13xX5xX14dxX5c7xX6xX5exXexX3fxXbxX125xX10xX7xX7xX5c7xXexX1xXdxX5c7xX7xX6xXexX5c7xX1xX6xX10axX19bxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xX27xX28xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX3exXdxX1bxX12xX0xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX216xX1xXdxX475xX5exX3xX5a9xX5exX32xX3xX17xX1cxX19xX1xX3xX62xX290xXdxX3xX1bxX475xX3xX17xXdxX475xX5exX3xX39xXdxX25axX19xX3xX17xX89xX3fxX3xXexX22exX3fxX3xX5xXe2xXdxX3xX14fxX10xX3xX7cxX3xXexX7cxXaxX3xX1xX125xX10xX636xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX19xX1xX5c7xX7xX6xX4xX1xX5c7xX14fxX6xX5c7xX1xX3fxXdxX44xX19xX1xXdxX10xX5exX5c7xX5a9xX5exX32xX5c7xX3exXdxX19xX1xX5c7xX62xX3fxXdxX5c7xX1bxX10xX5c7xX3exXdxX10xX5exX5c7xX39xXdxX10xX19xX5c7xX3exX6xX3fxX5c7xXexX6xX3fxX5c7xX5xX6xXdxX5c7xX14fxX10xX5c7xX3fxX5c7xXexX3fxX44xX2xX14xX64xX13xX2xX15xX10axX1xXexX62xXaxX12xX216xX1xXdxX475xX5exX3xX5a9xX5exX32xX3xX17xX1cxX19xX1xX3xX62xX290xXdxX3xX1bxX475xX3xX17xXdxX475xX5exX3xX39xXdxX25axX19xX3xX17xX89xX3fxX3xXexX22exX3fxX3xX5xXe2xXdxX3xX14fxX10xX3xX7cxX3xXexX7cxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX120xX1xed2dxX19xX1xX3xXbxX1xX20axX3xX1bxX5axX6xX3xX170xX6xX19xX3xX1xX89xX19xX1xX3xX216xX2fxX1xX1cxX3xX17xX1cxX19xX1xX3xX7xX1fcxX3xX2xX13xX67xX44xX64xX65xX2xX67xX3xX7xX54fxX6xX3xX17xXeexXdxX70xX3xX170xXeexX3xX7xX5exX19xX2fxX3xX62xXf7xXexX3xX7xX1fcxX3xX17xXdxX475xX5exX3xX216xX2fxX1xX1cxX3xX17xX1cxX19xX1xX3xX7xX1fcxX3xX14xX14dxX44xX64xX65xX2xX14xX3xX1bxX475xX3xX17xXdxX475xX5exX3xX39xXdxX25axX19xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX3exX1cxX4xX1xX3xX1bxX220xX3xX17xX89xX3fxX3xXexX22exX3fxX3xX5xXe2xXdxX3xX14fxX10xX3xX7cxX3xXexX7cxX10axX10axX10axX0xX44xXbxX12xX0xX44xX3exXdxX1bxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc257xX54fxX3xX5xX552xX3xX19xX2fxX1xXdxX461xX62xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexXdxX25axX19xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX70xX3xX14fxX10xX3xX17xX27xX6xX3xX17xX294xX19xX3xX1xf525xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX62xX2cxXexX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xXaxX3xX1xX125xX10xX636xX9xXaxX44xX6xX19xX5c7xX19xXdxX19xX1xX5c7xXexX125xX6xXexX5c7xXexX5exX44xX14fxX5exX5c7xX5xX32xX5c7xX19xX2fxX1xXdxX10xX62xX5c7xXbxX1xX5exX3fxX19xX2fxX5c7xXexXdxX10xX19xX5c7xX1bxX6xX19xX5c7xXexX6xXdxX5c7xX39xX1xX6xX4xX1xX5c7xX14fxX10xX5c7xX3exX5exX6xX5c7xX3exX3fxX19xX5c7xX1xX3fxX4xX5c7xX7xXdxX19xX1xX5c7xX62xX6xXexX5c7xX6xX19xX5c7xXexX3fxX6xX19xX44xX2xX14xX2xX14xX195xX195xX10axX1xXexX62xXaxX12xX0xXdxX62xX2fxX3xX7xX125xX4xX9xXaxX44xX62xX10xX3exXdxX6xX44xX2xX64xX65xX44xX19xX10xX144xX7xX44xX2xX67xX13xX183xX44xX2xX65xX14xX3exX15xX64xX2xX14dxX183xX15xX2xXexX67xX183xX64xX13xX5xX67xX5c7xX2xX65xX14xX3exX15xX2xX14dxX14dxX65xX14dxX13xXexX67xX65xX64xX2xX5xX13xX5c7xX13xX10axX19bxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xX27xX28xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxXdxX2cxX32xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX3exXdxX1bxX12xX0xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc91xX54fxX3xX5xX552xX3xX19xX2fxX1xXdxX461xX62xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexXdxX25axX19xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX70xX3xX14fxX10xX3xX17xX27xX6xX3xX17xX294xX19xX3xX1xXcc5xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX62xX2cxXexX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xXaxX3xX1xX125xX10xX636xX9xXaxX44xX6xX19xX5c7xX19xXdxX19xX1xX5c7xXexX125xX6xXexX5c7xXexX5exX44xX14fxX5exX5c7xX5xX32xX5c7xX19xX2fxX1xXdxX10xX62xX5c7xXbxX1xX5exX3fxX19xX2fxX5c7xXexXdxX10xX19xX5c7xX1bxX6xX19xX5c7xXexX6xXdxX5c7xX39xX1xX6xX4xX1xX5c7xX14fxX10xX5c7xX3exX5exX6xX5c7xX3exX3fxX19xX5c7xX1xX3fxX4xX5c7xX7xXdxX19xX1xX5c7xX62xX6xXexX5c7xX6xX19xX5c7xXexX3fxX6xX19xX44xX2xX14xX2xX14xX195xX195xX10axX1xXexX62xXaxX12xXc91xX54fxX3xX5xX552xX3xX19xX2fxX1xXdxX461xX62xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexXdxX25axX19xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX70xX3xX14fxX10xX3xX17xX27xX6xX3xX17xX294xX19xX3xX1xXcc5xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX62xX2cxXexX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX125xX3fxX19xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xXcxX125xX461xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xX170xX89xX19xX3xX53xX89xX3xXcxX8cxX19xX1xX3xX17xX6xX19xX2fxX3xX14fxX23xX32xX3xX125xX6xX3xXexX87cxX19xX1xX3xXexX125xX22exX19xX2fxX3xX62xXf7xXexX3xX7xX1fcxX3xX4xXe2xX3xX19xX1xX991xX19xX70xX3xXexXeexX3xX4xX1xXf2xX4xX3xX7xX54fxX3xX3exX220xX19xX2fxX3xX14fxX10xX3xX7cxX3xXexX7cxX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX3xX39xX1xX7cxX19xX2fxX3xX17xX23xX62xX3xX170xX23xX3fxX3xX6xX19xX3xXexX3fxX89xX19xX3xX1bxX475xX3xXbxX1xX27xX18xX19xX2fxX3xXexXdxX25axX19xX3xX1bxX89xX3xX19xX2fxX27xX495xXdxX3xX5xXe2xXdxX70xX3xX39xX1xX7cxX19xX2fxX3xXexX1xX86dxX4xX3xX1xXdxX25axX19xX3xX17xX4a2xX19xX2fxX3xX5a9xX5exX32xX3xX17xX1cxX19xX1xX3xX1bxX475xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX89xX3xX17xXdxX475xX5exX3xX39xXdxX25axX19xX3xX39xXdxX19xX1xX3xX3exX3fxX6xX19xX1xX3xX1bxX1fxX19xX3xXexX23xXdxX3xX17xXfexX3xX1bxX1fxX19xX3xX4xX1xX5exX32xXfexX19xX3xX1xX89xX19xX1xX3xX39xX1xXe2xX4xX1xX70xX3xX1xX28xXbxX3xX17xXc5xX19xX2fxX3xX17xX27xX6xX3xX17xX294xX19xX3xX1xXcc5xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX150xX3xXexX87cxX19xX1xX3xXexX125xX22exX19xX2fxX3xX14fxX10xX3xX3exX256xX3xX4xX2a8xX19xX3xX14fxf192xX32xX3xX125xX6xX3xX19xX1xXdxX475xX5exX10axX0xX44xXbxX12xX0xX44xX3exXdxX1bxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX5exX5xX12xX0xX3exXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX125xXaxX12xX0xX44xX3exXdxX1bxX12xX0xX44xX3exXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec04xX5exXexX1xX3fxX125xXaxX12xXcxX125xXcc5xX19xX2fxX3xXcxX5exX25axX0xX44xXbxX12
Trọng Tuệ