Tiếp nhận ủng hộ của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp
(Baohatinh.vn) - Sáng 28/10, đoàn công tác tỉnh Bình Phước cùng các tổ chức, đơn vị đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua.
e1b8xf6dfx14eccx138d8x178e5xe6ebx13a8dx15b26x11be0xX7x12966xf440x17538xec57x104b9x11d6exX5xf799xXax14e3bxXcxXdx15689xXbxX3xeb36xX1x13743xX18xX3x13039xX18x13c8dxX3xX1x11de8xX3xX4xX1dxX6xX3xX4x15d0bxX4xX3x1264bx14867xX6xX3xXbxX1xeff4x13a41xX18xX1fx10672xX3xXex1431dxX3xX4xX1x10e93xX4xX36xX3x10549x13d01xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdx10596xXbxX0x15decxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf027xX10xX6xX41xXaxX12x16401xX29xX18xX1fxX3x13a1ax1619fxX4exX2x15dd6xX36xX3xX2cxX42x149bcxX18xX3xX4xf0f6xX18xX1fxX3xXexX29xX4xX3xXex158eexX18xX1xX3x172d7xf4c1xX18xX1xX3x14fe4xX1xX32xfd6fxX4xX3xX4x1415cxX18xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX36xX3xX2cxX33xX18xX3xf4edxX2dxX3xX2cxX15xX18xX3xXexX1xf256x102f5xX3xX1x15732xXdxX36xX3xXex12a5fxX6xX42xX3xXexXdxe1f8xX18xX3xX1xe865xX3xXexXb5x175d5xX3xX1dxX18xX1fxX3xX1xX22xX3xX2cx10cecxX18xX1fxX3x12767xX71xX42xX3xX5dxX71xX3xXcx16bd6xX18xX1xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1x135bbxXdxX3xX18x1596dxX18xX1fxX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX2cxXc3xXexX3xX5x14bcaxX3xX5x10923xXexX3xXa3x15f45xX6xX3x1750bx134e7xX6x12c3dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41x1241bxXaxX12xXcxX1xX6xXadxX3xX1fxXdxX6xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xX4x11122xX3xX2cxXe7xXdxX3xX41xXdxX4bxX18xX3xX82xXdxX18xX1xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xX2x15934xX3x169f3xX3xX82xX22xX3x15ff4xX105xec95xX4xX3xXbxX1x11640xX18xX1fxX36xX3xX5dxX22xXdxX3x14a1dxX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1xf3dfxX18xX3xX18x113dbxX3xX144xX3xX5dxX22xXdxX3xX159xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX4bxXbxX3xXa3xX101xX6xX3xXa3xX71xX3xX18xX1xXb0xX3xXexX7exX18xX1xX36xX3xX5dxX22xXdxX3xX87xX1xX1axXexX3xX1fxXdxX29xX42xX3xXexX7exX18xX1xX36xX3x12c84xX71xXdxX3xX87xXcxX144xXcxX5dxX3xXexX7exX18xX1xX3xX82xX83xX18xX1xX3xX87xX1xX32xX8axX4xX36xX3x11e90xXdxX3xXa3xXdxX4bxX18xX3xXcxX1xXdxX4bxX18xX3xX5dxX150xX6xX3xX144xX3xXexX7exX18xX1xX3xX82xX71xX3x14694xX2dxX6xX3x10b23xXfaxX18xX1fxX3xXcxX71xX105xX107xX3x14bb6xX1xX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xf58bxX82x158afxXcxXcxX149xX3xXexX7exX18xX1xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xXcxX101xX3xX1daxXacxX18xX3xX159xXdxX4bxX18xX3xX2cxX12cxX18xX3xXexXdxX15xXbxX3xX2cxX42xX71xX18xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10x17632xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18x119daxX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xe96fxXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10x16895xX7xX4exX2xX142x13714xea81xX4exX2xX6cxX142xX41x11ae2xX2xX6cxX68xX142xX2x15133xXexX26exX69xX275xX26fxX5xX69xX107x12ec6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX6cxX68xX27bxX6cxX26fxXexX2xX26fxX68xX68xX5xX68xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX6cxX68xX27bxX68xX6cxXexX26fxX26fxX2xX6cxX5xX26exX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX6cxX68xX27bxX68xX142xXexX26fxX275xX69xX6cxX5xX2xX6cxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xXcxX1xX6xX11axX3xXadxXebxXexX3xX2cxX42xX71xX18xX36xX3xX75xX18xX1fxX3xX1baxX1fxX105xX11axff23xX18xX3xX149xX105xX6xX18xX1fxX3xXcxX42x15ab0xX18xX3xX144xX3xX1e4xX1xX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1edxX82xX1efxXcxXcxX149xX3xXexX7exX18xX1xX3xX82xX83xX18xX1xX3xX87xX1xX32xX8axX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x122cfxX3xX18xX1xX165xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX36xX3xXadxfc61xXexX3xXadxX29xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX18xX1xX161xX18xX3xX41xX161xX18xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xX7xX6xX105xX3xXexXb5xX1axX18xX3xX5xXfaxX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX36xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xXexX1x11cfcxXdxX3xXadxX42xX18xX1fxX3xXadxX105xX14bxX18xX3xX82xX6xX18xX3xX1e4xX3dxX105xX3xXexXb5xXc3xX3xXexX7exX18xX1xX3xX7xX8axXadxX3xX4xX1xX105xX11ax1513fxX18xX3xX18xX1fxX105xXcdxX18xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xX2cxX15xX18xX3xXexX1axX18xX3xX4xX29xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2cxX83xX18xX1xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX3xX18xXebxX18xX1fxX3xX18xXbbxX3xX7xX6xX105xX3xXexXb5xX1axX18xX3xX5xXfaxX3xX5xXfdxXexX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX63xX6xX105xX3xfa3bxX1xXdxX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX1dxX18xX1fxX3xX1xX22xX3xX104xX105xX6xX3xX82xX6xX18xX3xX1e4xX3dxX105xX3xXexXb5xXc3xX3xXexX7exX18xX1xX36xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xX68xX3xXexX14bxXbxX3xX2cxX15xX18xX3xX1edxX82xX1baxX159xX3xX239x12294xX3xX5dxX71xX3x14d26xXdxX18xX1xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX68xX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX36xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xX2xX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX4xX1xX42xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xX1efx15125xXadxX3xX18xX42xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX71xX3xX6eaxXdxX18xX1xX249xX3xXexXb5xX42xX3xX2xX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xXcxX1xX1dxX11axX249xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX2xX275xX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX87xX1xf7b7xX4xX3xX19fxXcdxX18xX1fxX249xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX26exX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX150xX6xX3xX5dxX593xXdxX3xXa3xX71xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xX2xX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX4xX1xX42xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xX1efxX723xXadxX3xX18xX42xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX150xX6xX3xX5dxX593xXdxX249xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX26fxX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3x10fc1xXdxX6xX3xX87xX1xX14bxX249xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX26fxX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX6eaxX22xX4xX3x12e85x145d7xX18xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX26exX26fxX142xX26exX26fxXexX275xX142xX275xX6cxX5xX6cxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX19fxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xXd1xX71xX3xX4xX42xX18xX3xX18xX1xX161xX18xX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX71xX3xX6eaxXdxX18xX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX26exX26fxX27bxX2xX142xXexX142xX142xX142xX2xX5xX2xX6cxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX12xXcxXb5xX6xX42xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX2xX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xX1efxX723xXadxX3xX18xX42xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX71xX3xX6eaxXdxX18xX1xX3xXadxX105xX6xX3xX7x12dc2xXadxX3xX2cxXcdxX3xX41xX8exX18xX1fxX3xX1x153d2xX4xX3xXexX1axXbxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX26exX26fxX69xX6cxX27bxXexX27bxX2xX26exX6cxX5xX69xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX12xXcxXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xXd1xX71xX3xX4xX42xX18xX3xX18xX1xX161xX18xX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xXcxX1xX1dxX11axX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xXcxX39xX18xX1fxX3xX7xX14bxX3xX104xX105xX71xX3xX68xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexX1axX18xX3xXexX6xX11axX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX5xX71xX3xX2xX107xX26exX275xX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3x13309xXadxXbfxXdxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX275xX6cxX6cxX3xX18xX1fxX71xX18xX3xX2cxXcdxX18xX1fx16b2cxX3xXa3xX8axXdxX3xXexX39xX18xX1fxX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX27bxX275xX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX1e4xXfaxX18xX1fxX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX7xX29xX18xX1fxX3xX18xX6xX11axX36xX3xX82xX6xX18xX3xX1e4xX3dxX105xX3xXexXb5xXc3xX3xXexX7exX18xX1xX3xX2cxX6e5xX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX68xX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX4xX1dxX6xX3xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX1fxXdxX6xX3xX2cxX83xX18xX1xX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX18xX1fxX105xX11axX848xX18xX3xX1e4xX1xX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX18xX32xX8axX4xX3xX1baxX1fxX105xX11axX588xX18xX3xX1efxXdxX18xX1xX3xXcxXb5xXdxX15xXexX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xX1dxX18xX1fxX3xX1xX22xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xXa3xX8exX18xX1fxX3xX5xXfaxX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX6cxX68xX27bxX26fxX275xXexX26fxX27bxX27bxX68xX5xX6cxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX275xX68x11828xXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX1e4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xXcxX42xX11axX42xXexX6xX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxX36xX3xX149xX105x1062dxX3xXcxX42xX11axX42xXexX6xX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xXbxX1xX14bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xXa3xX8axXdxX3xX4xX29xX4xX3xX2cxXe7xXdxX3xX5xfad4xX3xXcx11c0dxX847xXe42xXcxf9e4xX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX4xX593xX3xX18xX32xX8axX4xX3xX4xXfaxX18xX1fxX3xX2cxX15xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX1dxX18xX1fxX3xX1xX22xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xXd1xX71xX42xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xXexXb5xX1axX18xX3xX5xXfaxX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX3xXa3xX8axXdxX3xX7xX14bxX3xXexXdxXbbxX18xX3xX142xX2xX68xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX3xX1e4xX1xX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1edxX82xX1efxXcxXcxX149xX3xXexX7exX18xX1xX3xXcxX101xX3xX1daxXacxX18xX3xX159xXdxX4bxX18xX3xXa3xX71xX3xX87xX1xX12cxX3xX1e4xX1xX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1edxX82xX1baxX159xX3xXexX7exX18xX1xX3xX19fxXebxX18xX1fxX3xX1baxX1fxXab1xX4xX3xX63xX33xX18xX3xX2cxX12cxX18xX3xXexXdxX15xXbxX3xX2cxX42xX71xX18xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX41xXexX1xX105xXadxXd1xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX6cxX68xX69xX68xX6cxXexXdcfxX68xX2xXdcfxX5xX2xX6cxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX6cxX26fxX2xX6cxX27bxXexX275xX2xXdcfxX26exX5xX27bxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xXcxXb5xX42xX18xX1fxX3xX2cxX12cxX36xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX26exX26exX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xXexXdxXbbxX18xX3xXadxXebxXexX3xX4xX1xX42xX3xX82xX6xX18xX3xX4xX3dxX105xX3xXexXb5xXc3xX3xXexX7exX18xX1xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX36xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXb5x114afxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX2xX6cxX3xXexX5d2xX18xX3xX1fxXe7xX42xX3xXa3xX71xX3xX69xX6cxX6cxX69bxX1fxX3xXd1xX22xXexX3xX18xX1fxXab1xXexX3xX4xX1xX42xX3xX26exX6cxX6cxX3xX1xX22xX3xX41xX161xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX239xX6e5xX3xXcxX1xXe7xX4xX1xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xXbfdxXcxX1xXe7xX4xX1xX3xX5dxX71xXc18xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX3xX18xXebxX18xX1fxX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX2cxXc3xXexX3xX5xXfaxX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xe32cxX3xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xXcxX39xX18xX1fxX3xX1e4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xX19fxXdxX4bxX18xX3xX5xX1129xX4xX3xX41xX723xX105xX3xX69bxX1xe58axX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xXbfdxXcxX1axXbxX3xX2cxX42xX71xX18xX3xX159xX723xX105xX3xX69bxX1xX11ddxX3xX104xX105xX14bxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxXc18xX3xX4xXfaxX18xX1fxX3xXa3xXbbxX3xXexXb5xX6xX42xX3xX26fxX275xX26fxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xXbfdxXadxXbfxXdxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX275xX6cxX6cxX3xX18xX1fxX71xX18xX3xX2cxXcdxX18xX1fxXc18xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX22xX3xX41xX161xX18xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX3xXd1x12ae3xXdxX3xX2cxXc3xXexX3xXadxX32xX6xX3xX5xXfaxX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX3xXexXb5xX848xX18xX3xX2cxX2dxX6xX3xXd1xX71xX18xX3xXexX1xX2dxX3xX239xX6e5xX3x16293x10621xX3xXe46xX18xX1xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX2xX68xX6cxX26fxX69xXexX26exX27bxX27bxX2xX5xX142xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX2xX68xX6cxX26exX142xXexX68xX275xX275xX275xX5xXdcfxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX12xX19fxXe7xXdxX3xX41xXdxX4bxX18xX3xXcxX39xX18xX1fxX3xX4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xX19fxXdxX4bxX18xX3xX5xX1129xX4xX3xX41xX723xX105xX3xX69bxX1xX11ddxX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxX3xXa3xX71xX3xX5xX6e5xX18xX1xX3xX2cxXe7xX42xX3xX1edxX82xX1baxX159xX3xXcx122aexX107xX3xX1298xX1299xX3xXe46xX18xX1xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xXd1xX71xX3xX4xX42xX18xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX3xX41xX42xX3xXadxX32xX6xX3xX5xXfaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX11b7xX3xX63xX29xX18xX1fxX3xX68xX69xX4exX2xX6cxX36xX3xXexXe7xXdxX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xX1efxX723xXadxX3xX18xX42xX18xX3xX817xXdxX6xX3xX87xX1xX14bxX3xXbfdxX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xXc18xX36xX3xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX1e4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xXcxX1baxX5dxX5dxX3xX82xX593xX42xX3xX1xXdxX630xXadxX3xX1baxX1xX161xX18xX3xXexX1xXab1xX3xXe46xfb64xXe46xX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xXbxX1xX14bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xXa3xX8axXdxX3xX149xX105xXe0exX3xX82xX593xX42xX3xXexXb5xXc3xX3xXexXb5xX5bexX3xX10xXadxX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXebxX18xX1fxX3xXadxX29xX11axX3xX5xXab1xX4xX3xX18xX32xX8axX4xX3xX4xX1xX42xX3xX26fxX3xXexXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXadxX723xXadxX3xX18xX42xX18xX3xXexXb5xX848xX18xX3xX2cxX2dxX6xX3xXd1xX71xX18xX3xX1xX105xX11axX4bxX18xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX2xX68xX2xX275xX6cxXexX26exX275xX142xX69xX5xX142xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX82xX6xX3xXadxX29xX11axX3xX5xXab1xX4xX3xX18xX32xX8axX4xX3xXa3xX8axXdxX3xXexX39xX18xX1fxX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX275xX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX2cxX6e5xX3xX2cxX32xXc3xX4xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX4xX1xX42xX3xX26fxX3xXexXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXadxX723xXadxX3xX18xX42xX18xX241xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xXcxX1xX1dxX11axX36xX3xX6eaxX22xX4xX3xX847xX848xX18xX36xX3xX817xXdxX6xX3xX87xX1xX14bxX3xX144xX3xX18xX1xX165xX18xX1fxX3xX2cxXdxX630xXadxX3xXexXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXd1xX2dxX3xX593xX18xX1xX3xX1xX32xX126exX18xX1fxX3xX18xXebxX18xX1fxX3xXd1xX126exXdxX3xX5xXfaxX3xX5xXfdxXexX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX3xXexXb5xX848xX18xX3xX2cxX2dxX6xX3xXd1xX71xX18xX3xX1xX105xX11axX4bxX18xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX159xX2dxXbxX3xX18xX71xX11axX36xX3xX1daxXacxX18xX3xXbxX1xX150xX18xX1fxX3xXe46xX1540xXe46xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xX4xXfaxX18xX1fxX3xX2cxX6e5xX3xX2cxX15xX18xX3xXexX1xXacxXadxX3xXa3xX71xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX4xX1xX42xX3xX1fxXdxX6xX3xX2cxX83xX18xX1xX3xX10xXadxX3xX6eaxX848xX3xX5dxX165xX105xX3xXcxXdxX15xX18xX3xXbfdxX63xX1baxX2xXdcfxXdcfxX275xXc18xX3xX126exX3xX239xX6e5xX3xX87xX1xX789xX3xX87xX1xX42xX18xX1fxX3xXbfdxX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xXc18xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX2xX68xX68xX26exX6cxXexX142xX26exX6cxX26exX5xX2xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xXcxXdxX15xX18xX3xX5xX71xX3xX4xX42xX18xX3xXexXb5xX6xXdxX3xX789xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1baxX1fxX105xX11axX588xX18xX3xXcxX1xX2dxX3xX1efxX6xXdxX3xXa3xX71xX3xX6xX18xX1xX3xX6eaxX848xX3xX5dxX165xX105xX3xX5dxX8exX18xX1fxX107xX3xX1e4xX105xX14bxXdxX3xX18xXacxXadxX3xX68xX6cxX2xX26exX36xX3xX5xX789xX4xX3xX2cxX6xX18xX1fxX3xX1xXab1xX4xX3xX18xXacxXadxX3xX4xX105xX14bxXdxX3xXexXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXcxX5dxX87xXcxX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xX36xX3xX10xXadxX3xXd1xX2dxX3xXexX6xXdxX3xX18xXe7xX18xX3xX1fxXdxX6xX42xX3xXexX1xX75xX18xX1fxX36xX3xX4xX1xX5d2xX18xX3xXexX1xX32xX33xX18xX1fxX3xX7xXab1xX3xX18xX6e5xX42xX36xX3xX1xXdxX4bxX18xX3xXbxX1xX593xXdxX3xX7xX14bxX18xX1fxX3xX2cxX60axXdxX3xX7xX14bxX18xX1fxX3xXexX1xX1129xX4xX3xXa3xX1axXexX107xX3xX19fxX630xX3xX69bxXdxX15xXadxX3xX69bxX15xX3xXadxX32xX105xX3xX7xXdxX18xX1xX36xX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX69bxX1xXdxX3xX7xX3dxX4xX3xX69bxX1xXb0xX10xX3xX4xX1xXcdxX18xX1fxX3xX11axX15xX105xX36xX3xXadx14d4axX3xXcxXdxX15xX18xX3xX144xX3xX4xX1xX2dxX3xX1baxX1fxX105xX11axX588xX18xX3xXcxX1xX2dxX3xX1efxX6xXdxX3xXa3xX6xX11axX3xXadxX32xXc3xX18xX3xXexXdxXbbxX18xX3xXadxX126exX3xX69bxXdxX144xX14bxXexX3xX104xX105xX723xX18xX3xX29xX42xX3xXd1xX29xX18xX3xX126exX3xX4xX1xXc3xX3xX63xX33xX18xX3xXbfdxX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xXc18xX107xX3xXe42xX29xXdxX3xX42xXacxXadxX3xXexX1xX6xX11axX36xX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xXa3xXfdxX3xX1xXb0xX6xX3xX1xX42xXe7xX18xX3xXa3xX101xX6xX3xXb5xXcdxXdxX36xX3xX69bxXdxX144xX14bxXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1efxX6xXdxX3xX4xXfaxX18xX1fxX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX848xX105xX3xXexXb5xXfdxXdxX3xX1xX42xX71xX18xX3xXexX42xX71xX18xX107xX3xXcxX83xX18xX1xX3xX4xX593xX18xX1xX3xX1fxXdxX6xX3xX2cxX83xX18xX1xX3xX1xXdxX4bxX18xX3xX1fxXebxXbxX3xXb5xX5d2xXexX3xX18xX1xXdxXbbxX105xX3xX69bxX1xX12cxX3xX69bxX1xXacxX18xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX19fxX32xXc3xX4xX3xXd1xXdxX15xXexX36xX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX2cxXc3xXexX3xX5xXfaxX3xX5xXfdxXexX3xXa3xX101xX6xX3xX104xX105xX6xX36xX3xXe46xX1540xXe46xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xX2cxX6e5xX3xX69bxX848xX105xX3xX1fxXab1xXdxX3xXa3xX71xX3xXexX1xX1129xX4xX3xX1xXdxX4bxX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xX2cxX15xX18xX3xXexX1axX18xX3xXexX6xX11axX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xXa3xX8exX18xX1fxX3xX5xXfaxX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xXa3xX8axXdxX3xX1xX33xX18xX3xX26exX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX36xX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX2xX142xX275xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX11b7xX3xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX1e4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xXcxX1baxX5dxX5dxX3xX5dxX593xXdxX3xX159xX32xX33xX18xX1fxX3xXbfdxX1daxXfaxX18xX1fxX3xXcxX71xX105xXc18xX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xXa3xX101xX6xX3xXexXdxX15xX18xX3xX1xX71xX18xX1xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX26fxX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xXbfdxXadxXbfxXdxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX2xX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX4xX8exX18xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX18xX1xX105xX3xX11axX15xX105xX3xXbxX1x142ebxXadxXc18xX3xX4xX1xX42xX3xX26fxX6cxX6cxX3xX1xX22xX3xX41xX161xX18xX36xX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa3xX8exX18xX1fxX3xX5xXfaxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX105xX11axX4bxX18xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xX36xX3xX1e4xX6xX18xX3xX6eaxX22xX4xX36xX3xX19fxX3dxX4xX3xXcxX1xXab1xX249xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xX1efxX723xXadxX3xX18xX42xX18xX3xX6eaxXdxX848xX18xX3xX1efxXdxX18xX1xX3xXbfdxX19fxX3dxX4xX3xXcxX1xXab1xXc18xX3xX275xX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX2cxX630xX3xX4xX593xXdxX3xXexX1xXdxX4bxX18xX3xX4xX33xX3xX7xX126exX3xXa3xX1axXexX3xX4xX1xX5d2xXexX107xX3xXcxX39xX18xX1fxX3xX7xX14bxX3xXexXdxXbbxX18xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX275xX6cxX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX26exX2xX26fxX6cxX69xXexX2xX275xX27bxX2xX5xX27bxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX19fxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX1xX105xX11axX4bxX18xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xX107xX107xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX26exX2xX26exX2xXdcfxXexX275xX68xX69xX27bxX5xX6cxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX107xX107xX107xX3xXbxX1xX14bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xXa3xX8axXdxX3xX1e4xX75xX18xX1fxX3xX6xX18xX3xX1xX105xX11axX4bxX18xX3xX1e4xX6xX18xX3xX6eaxX22xX4xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xXexXb5xX848xX18xX3xX2cxX2dxX6xX3xXd1xX71xX18xX107xX107xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX26exX2xX26exX26fxXdcfxXexX69xX26exX6cxX68xX5xXdcfxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX19fxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX126exX3xX19fxX3dxX4xX3xXcxX1xXab1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xfa66xX18xX1fxX3xXcxXb5xX723xX18xX3xX149xX105xX6xX18xX1fxX3xX5dxX8exX18xX1fxX3xX144xX3xX817xXdxX29xXadxX3xX2cxX14bxX4xX3xX1e4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xXcxX1baxX5dxX5dxX3xX5dxX593xXdxX3xX159xX32xX33xX18xX1fxX3xX4xX1xX42xX3xXd1xXdxX15xXexX36xX3xXa3xX8axXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX723xX18xX3xXexX32xX33xX18xX1fxX3xXexX1xX161xX18xX3xXexX32xX33xX18xX1fxX3xX29xXdxX36xX3xX1xX32xX8axX18xX1fxX3xXa3xXbbxX3xXadxXdxXbbxX18xX3xXcxXb5xX105xX18xX1fxX36xX3xX1e4xX75xX18xX1fxX3xX2cxX42xX71xX18xX3xXcxX39xX18xX1fxX3xX4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xX2cxX6e5xX3xX69bxX848xX105xX3xX1fxXab1xXdxX3xX4xX29xX18xX3xXd1xX22xX36xX3xX18xX1xX161xX18xX3xXa3xXdxX848xX18xX3xX1dxX18xX1fxX3xX1xX22xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xXa3xX8exX18xX1fxX3xX5xXfaxX3xXa3xX8axXdxX3xX7xX14bxX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1xX33xX18xX3xX275xX6cxX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX3xX5dxXdxX4bxX18xX3xX4xX75xX18xX1fxX3xXexX11axX3xX2cxX6xX18xX1fxX3xXexXdxX15xXbxX3xXexXfdxX4xX3xX104xX105xX11axX848xX18xX3xX1fxX12cxXbxX3xX2cxX630xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xX239xX6e5xX3xX817xXdxX6xX3xX87xX1xX14bxX3xXbfdxX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xXc18xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xXexX1xX105xX11axXbbxX18xX3xX4xX3dxX105xX3xX1xX22xX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX275xX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xX18xX1x10859xXadxX3xX1fxXdxX789xXbxX3xX4xX1xX11ddxX18xX1xX3xX104xX105xX11axXbbxX18xX3xX4xX1xX1dxX3xX2cxX22xX18xX1fxX3xX3dxX18xX1fxX3xXbxX1xX12cxX3xXa3xX8axXdxX3xXexX1xXdxX848xX18xX3xXexX6xXdxX36xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xXexX1xX60axXdxX3xX239xX161xX11axX3xX41xX1129xX18xX1fxX3xX69bxX15xX3xX1xX42xXe7xX4xX1xX3xX1xXbfxX3xXexXb5xXc3xX3xX69bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX11ddxX3xXadxX22xXexX3xX7xX14bxX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX12cxX3xX1xX42xX71xX18xX3xX4xX593xX18xX1xX3xX69bxX1xX12cxX3xX69bxX1xXacxX18xX3xX1xX42xX71xX18xX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xXd1xX1axX4xX3xX1xXab1xX4xX3xXcxX5dxX87xXcxX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX11b7xX3xX63xX29xX18xX1fxX3xX68xX69xX4exX2xX6cxX36xX3xX2cxXe7xXdxX3xX41xXdxX4bxX18xX3xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX149xX105xXe0exX3xX159xX6xXdxX144xXdxX4xX1xXdxX3xX6eaxXdx14c04xX10xX3xX1daxXdxX4bxXexX3xX1baxX6xXadxX3xXa3xX71xX3xXcxX39xX18xX1fxX3xX2cxXe7xXdxX3xX5xXe3fxX3xX159xX6xXdxX144xXdxX4xX1xXdxX3xX6eaxX10xX22e6xX10xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xXbxX1xX14bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xXa3xX8axXdxX3xX68xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX71xX3xX6eaxXdxX18xX1xX3xXa3xX71xX3xX239xX6e5xX3xX87xX1xX789xX4xX3xX19fxXcdxX18xX1fxX3xXbfdxX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xXc18xX3xX2cxX15xX18xX3xXexX1xXacxXadxX3xX1xXb0xXdxX3xXa3xX71xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX26fxX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xXa3xX8axXdxX3xXexX39xX18xX1fxX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX68xX2xX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX275xX2xX275xX2xX26exXexX275xX142xX275xX6cxX5xX142xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX19fxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xXexXe7xXdxX3xX239xX6e5xX3xX5dxX71xX3xX6eaxXd9xX18xX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX2xX275xX2xX275xX26fxX26fxXexX26fxX26exX142xX27bxX5xX68xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX107xX107xX107xX3xXa3xX71xX3xXexXe7xXdxX3xX239xX6e5xX3xX87xX1xX789xX4xX3xX19fxXcdxX18xX1fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX1efxXbfxXdxX3xXbxX1xX723xX18xX3xX104xX105xX71xX3xX1fxXcdxXadxX3xX142xX6cxX6cxX3xX18xX1fxX71xX18xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xXexXdxXbbxX18xX3xXadxXebxXexX3xXa3xX71xX3xXadxX22xXexX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX4xX1xXacxX18xX3xX5d2xXadxX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX11b7xX3xX1baxX1fxX71xX11axX3xX68xX69xX4exX2xX6cxX36xX3xX0xX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX82xX4bxX18xX1xX3xXa3xXdxX4bxX18xX3xX159xX6xX3xX5xXdxX588xX105xX3xX5dxX71xX3xX1baxX22xXdxX0xX4exX7xXexXb5xX42xX18xX1fxX12xX3xXbxX1xX14bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xXa3xX8axXdxX3xXcxXb5xX105xX18xX1fxX3xXexX161xXadxX3xX159xX6xX3xX5xXdxX588xX105xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX69bxX1xX29xXadxX36xX3xX4xX5d2xXbxX3xXexX1xX105xX14bxX4xX3xXadxXdxX588xX18xX3xXbxX1xX11ddxX3xXa3xX71xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1xX161xX18xX3xX41xX161xX18xX3xXa3xX8exX18xX1fxX3xX5xXfaxX3xX4xX29xX4xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX19fxX75xX36xX3xX6eaxX22xX4xX3xX847xX848xX18xX3xXa3xX71xX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXcxX5dxX87xXcxX3xX87xX1xX789xX4xX3xXcxXb5xXe7xX4xX1xX36xX3xX1xX105xX11axX4bxX18xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX1298xX1xX848xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xXcxXb5xX42xX18xX1fxX3xX2xX3xX18xX1fxX71xX11axX36xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xX2cxX6e5xX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX69bxX1xX29xXadxX36xX3xXexX32xX3xXa3xX5d2xX18xX36xX3xX69bxX848xX3xX2cxX33xX18xX3xXa3xX71xX3xX4xX5d2xXbxX3xXexX1xX105xX14bxX4xX3xX2cxXdxXbbxX105xX3xXexXb5xX2dxX3xXadxXdxX588xX18xX3xXbxX1xX11ddxX3xX4xX29xX4xX3xXd1xX4bxX18xX1xX3xX18xX1fxX42xX71xXdxX3xX41xX6xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX33xX18xX3xX69xX6cxX6cxX3xX2cxX14bxXdxX3xXexX32xXc3xX18xX1fxX36xX3xXexXb5xX42xX18xX1fxX3xX2cxX12cxX3xX4xX12cxX3xX26fxX6cxX6cxX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX19fxX75xX36xX3xX68xX275xX6cxX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX6eaxX22xX4xX3xX847xX848xX18xX3xXa3xX71xX3xX68xX275xX6cxX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXcxX5dxX87xXcxX3xX87xX1xX789xX4xX3xXcxXb5xXe7xX4xX1xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX68xX68xX2xX69xX26exXdcfxXexX26exX275xX142xXdcfxX5xX142xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX19fxX42xX71xX18xX3xXexX1xXacxXadxX3xX69bxX1xX29xXadxX3xX4xX1xX42xX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXcxX5dxX87xXcxX3xX87xX1xX789xX4xX3xXcxXb5xXe7xX4xX1xX107xX107xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX1e4xX8exX18xX1fxX3xXa3xX8axXdxX3xX69bxX1xX29xXadxX3xXa3xX71xX3xX4xX5d2xXbxX3xXexX1xX105xX14bxX4xX3xXadxXdxX588xX18xX3xXbxX1xX11ddxX36xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xX2cxX6e5xX3xXexX39xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX2xX6cxX6cxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX29xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2cxX83xX18xX1xX3xXd1xX2dxX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX1xXe7xXdxX3xX18xXebxX18xX1fxX3xX7xX6xX105xX3xX5xXfaxX3xXexXe7xXdxX3xX239xX6e5xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX19fxX75xX3xXa3xX71xX3xX6eaxX22xX4xX3xX847xX848xX18xX249xX3xXadxXbfxXdxX3xX7xX105xX5d2xXexX3xX104xX105xX71xX3xX1fxXcdxXadxX3xX68xX6cxX6cxX3xX2cxXcdxX18xX1fxX3xXexXdxXbbxX18xX3xXadxXebxXexX36xX3xX2xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX41xX723xX105xX3xXacxX18xX36xX3xX2xX3xX4xX1xXacxX18xX3xXbxX1xX6xX42xX36xX3xX2xX3xXadxX71xX18xX3xX2cxX75xXdxX3xXa3xX71xX3xX2xX6cxX3xX69bxX1fxX3xX1fxXe7xX42xX3xX4xX8exX18xX1fxX3xXadxX22xXexX3xX7xX14bxX3xXa3xX1axXexX3xX41xXfdxX18xX1fxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX42xXe7xXexX3xX1fxXdxX6xX3xX2cxX83xX18xX1xX3xXa3xX71xX3xX7xX29xX4xX1xX3xXa3xX126exX3xX1xXab1xX4xX3xXexX1axXbxX3xX4xX1xX42xX3xX1xXab1xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX68xX68xX2xXdcfxX275xX26exXexX26fxX69xX27bxX69xX5xX2xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX107xX107xX107xX3xXexXb5xX6xX42xX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX5dxX32xX33xX18xX1fxX3xX19fxX75xX107xX107xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX68xX68xX68xX6cxX2xX27bxXexX68xX6cxXdcfxX6cxX5xX68xX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26exXdcfxX2xXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX107xX107xX107xX3xX18xX1fxX32xX60axXdxX3xX41xX161xX18xX3xX239xX6e5xX3xX6eaxX22xX4xX3xX847xX848xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xX19fxX42xX71xX18xX3xX4xXfaxX18xX1fxX3xX2cxX6e5xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX4xX1xX42xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXcxX5dxX87xXcxX3xX87xX1xX789xX4xX3xXcxXb5xXe7xX4xX1xX3xX27bxX6cxX3xXd1xX22xX3xX4xX1xXacxX18xX3xXadxX71xX18xX36xX3xX68xX6cxX6cxX69bxX1fxX3xX1fxXe7xX42xX36xX3xX2xX3xX69bxXdxX4bxX18xX3xX104xX105xX723xX18xX3xX29xX42xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX107xXd1xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xXa3xX18xX4exX18xX10xX269xX7xX4exX2xX142xX26exX26fxX4exX2xX6cxX142xX41xX275xX68xX68xX68xX6cxX26fxXdcfxXexX26fxX26exX2xX2xX5xX26fxX107xX284xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXbxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX105xX18xX1fxX3xX1xX42xX3xX4xX105xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXbxX1xX105xX42xX18xX1fxX3xXexX42xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX41xX42xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX269xXdxX41xXexX1xX241xX275xX275xX6cxXbxX239xX249xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX241xX26fxX142xX27bxXbxX239xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e4xX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxXexX10xX239xXexX144xX6xX5xXdxX1fxX18xX241xX3xX4xX10xX18xXexX10xXb5xX249xXaxX12xX107xX107xX107xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX104xX105xX71xX3xX4xX1xX42xX3xXcxXb5xX32xX60axX18xX1fxX3xXcxX5dxX87xXcxX3xX87xX1xX789xX4xX3xXcxXb5xXe7xX4xX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX42xX41xX11axXaxX12xXcxX39xX18xX1fxX3xXexXb5xX2dxX3xX1fxXdxX29xX3xX104xX105xX71xX3xX2cxX42xX71xX18xX3xXexXb5xX6xX42xX3xXexXebxX18xX1fxX3xX5xX71xX3xX1xX33xX18xX3xX2xX6cxX6cxX3xXexXb5xXdxX4bxX105xX3xX2cxXcdxX18xX1fxX107xX3xX63xX14bxX3xXexXdxXbbxX18xX3xX41xX42xX3xX5xX6e5xX18xX1xX3xX2cxXe7xX42xX36xX3xX4xX29xX18xX3xXd1xX22xX3xXa3xXdxX848xX18xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX82xX4bxX18xX1xX3xXa3xXdxX4bxX18xX3xX159xX6xX3xX5xXdxX588xX105xX3xX5dxX71xX3xX1baxX22xXdxX3xXa3xX71xX3xXcxXb5xX105xX18xX1fxX3xXexX161xXadxX3xX159xX6xX3xX5xXdxX588xX105xX3xX5dxX71xX3xXcxXd9xX18xX1xX3xX104xX105xX11axX848xX18xX3xX1fxX12cxXbxX3xX1dxX18xX1fxX3xX1xX22xX107xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe46xX105xXexX1xX42xXb5xXaxX12xX1baxX1xX12cxXadxX3xX87xX107xX1daxX144xX1e4xX107xXcxX107xX1daxX0xX4exXbxX12
Nhóm P.V-C.T.V