Điểm tích cực của việc bị sa thải
Tý nộp hồ sơ xin việc tại một công ty lớn. Sau khi xem qua một lượt, người phỏng vấn nhận thấy Tý đã bị sa thải ở tất cả những công ty mà anh làm việc trước kia.
caf6xde82x11b23x14023x125faxfe80xX0x122cfx120c4xf851x11ef7xf244xcce1x13b3axXcxd243xd80exeb5ax132fcxX2xdd0exXaxde44xXfxX4x12f93xX2x13325x10ae3xX8xX13x10f68xX9xX6xX8xX9x137a6xX9xX8xX9x121fdxXbxX8xX3xX2x14521xX9xX8xd84bxd7afxX8xXcxXbxX8xX13xX6x1356bxX2xX0x11584xX6xX7xX4xX0xX3axX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x147d5xX15xXbxX1xXfxX4xX11x13d17xX8x119bax10147xX10xX8xX6x10c46xX8xXcxefefxX8xed9axX2xX58xX8xX3xX2xX2cxX9xX8xX13x133caxX2xX8xX1bxX59xX13xX8xX9x11ea0xX58x14979xX8xX13x146e9xX8xXax100e0xX58x12ddaxX8x10591xXbx132b4xX8xee01xX6xX2xX8xX62xX15xX1bxX8x13939xX82xXbxX8xX1bxX59xX13xX8xXaxfebaxce31xX13x13e63xX8xX58xX76xX95x115f4xX2xX8xX10xX6xce58xX58xX76xX8xX3x11f4exX58xX8xX58xX6x151b3xX58xX8xX13xX6xXa7xX79xX8xX11xX56xX8x11751x12b9axX8xX2fxX30xX8xXcxXbxX8xX13xX6xX37xX2xX8x103d9xX8xX13xXa7xX13xX8xX9xX37xX8xX58xX6xd96fxX58xX76xX8xX9xX74xX58xX76xX8xX13xX79xX8xX1bx11bfaxX8xXbxX58xX6xX8xXaxXddxX1bxX8xX3xX2xX2cxX9xX8xX13x13f5axX95xX7cxX9xX8xX84xX2xXbxX7exX0xX3axX10xX4xX0xX13xXbxX2fxXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX58xX76xXexXfxfef2xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX58xX76xXexXfx10fd2xXfxX8xX2fx14303xXedxX1xX15xXedxXexXfxX10exXfxX4xX0xX13xX2fxX122xX1xX79xX4xX0xX13xXedxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x133d0xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13x15162xXbxXaxX2xX76xX58x126f8xX8x144d5xX82xXcxX13xX2x10ce9xX79xd629xXfxX4xX0xX2xX1bxX76xX8xXcxXedxX9xXexXfxX3axX3axX2xX7exX2fxXbxX122xX6xXbxX13xX2xX58xX6xX7exX3xX58xX3axX58xX15x10d4cxXcxX3axX7x12ffaxX7xX11exX3axX7xX10ex1276bxX1xX187xX10exX18dxe22exe85cxX10exX10exX13xX7xX10exX187xX11ex10137xX10exXaxX10exX7exX15cxX10xX76xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX122x11aecxX1bxXbxX76xX15xXfxX8xX183xX2xX1xX13xX6xXexXfxX18dxX10exX10exX10xX62xXfxX8xX183xX2xX1xX13xX6xXexXfxX18dxX10exX10exX10xX62xXfxX8xX3axX4xX0xX3axX13xX1xX4xX0xX3axX13xXedxX4xX0xX3axX13xX2fxX122xX1xX79xX4xX0xX3axX13xXbxX2fxXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4x11675xX82xcb53xX2xX8xX9xf029xX58xX76xX98xX8xXbxX58xX6xX8xX13xXbxX8xXaxfc50xX9xX8xXb7x15211xX82xX8xX58xX76xXbxX122xX8xX58xX76xfee3xX58xX8xX58xf65exX2xX15axX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4xX154xX8xX11xX74xX2xX8xX10xX6xX37xX2xX8xX58xX23fxX2xX8xX1bxX59xX13xX8xXb7xX2x131fcxX82xX8x15064xX8xX58xX76xX95xX9dxX2xX8xX10xX6xXa2xX58xX76xX8xX3xXa7xX58xX8xX13xX6xXc5xX8xX1xXddxX2xX8xX28cxX8xX6xX5dxX8xXcxX60xX8xX9xX27xXbxX8xXbxX58xX6xX8xX13xX6xXacxX13xX8xXcxX23xX8xX8cxX82xX23bxX8xX13xX2cxX7exX8xfa65xX58xX6xX8xX2fxX30xX8xX13xXa7xX13xX8xX9xX37xX8xX9xX23bxX9xX8xX9xX74xX58xX76xX8xX13xX79xX8xXcxXbxX8xX13xX6xX37xX2xX98xX8xX9xX6xfad7xX58xX76xX8xX9xX23fxX8xXaxXa7xX79xX8xX1bxX59xX13xX8xXaxX56xX8xX1xX122xX8xX76x12aaaxX8xXb7xX1axX8xX9xX74xX58xX76xX8xX13xX79xX8xX9xX6x12446xX58xX76xX8xX13xX74xX2xX8xX13xX82xX79xX1axX58xX8xXbxX58xX6xX8xX9xX37xX7exX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4xX11xX56xX8xX58xX6x111d1xX58xX8xX58xX6xX23fxX8xXb7xX23bxX10xX15axX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4xX154xX8xX21axX6xX2ebxX58xX76xX8xXaxd66axX8xXbxX58xX6xX8xX84xX6xX74xX58xX76xX8xX6xX289xX8xX58xX6xXacxX58xX8xX13xX6xXa7xX79xX8xXb7xX2xX1axX1bxX8xX13xX1exX9xX6xX8xX9xX23xX9xX8xX13xXedxX122xX58xX76xX8xX3xX2xX2cxX9xX8xX13xX74xX2xX8xX2fxX30xX8xXcxXbxX8xX13xX6xX37xX2xX8xX95xd0d2xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4xX154xX8xX18xX2xX1axX1bxX8xX13xX1exX9xX6xX8xX9xX23xX9xX8xX76xX301xX3e4xX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4xX11xX56xX8xX9xX95xX9dxX2xX8xX62xXc5xX2xX8xXaxXc5xX2xX15axX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX143xX122xX1xX79xXfxX8xXcxX13xX79xXaxX15xXexXfxX13xX15xX62xX13xX154xXbxXaxX2xX76xX58xX15axX8xX15cxX82xXcxX13xX2xX161xX79xX163xXfxX4xX154xX8xX11xX6xX301xX8xX1exX13xX8xXedxXbxX8xX13xX74xX2xX8xX84xX6xX74xX58xX76xX8xX6xX289xX8xX13xX23xX8xXb7xX59xX58xX76xX8xX2fxXa2xX8xX3xX2xX2cxX9xX7exX0xX3axX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX80xX122xX82xXedxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX122xX8x13a71xX58x1113exX62xX10xXedxX15xXcxXcxX0xX3axX10xX4
congthanh