Loạt sáng tạo “kỳ dị” chỉ có người Nhật Bản mới nghĩ ra được
Những phát minh hết sức kỳ quặc này chúng ta cũng chỉ có thể được nhìn thấy ở đất nước Nhật Bản với nhiều con người hài hước.
e918xfca4x140f1x13ee6x11673x13d19x11066xeb03x1595cxX7xf065xf630x1097cx1511ex15e45xfb30xX5xfc66xXax11ca2x153f2x16125x151ecxXexX3xX7x11d05x137dcx1679bxX3xXexX15xX14xX3x14916x10c23x16536xX3x13945xf5d1x106b2xX3xX4xX1xf0a4xX3xX4x11480xX3xX1axX1bx11cdcx13416xXdxX3xfe87xX1x16fd5xXexX3x151f2x1538dxX1axX3x12905x11f02xXdxX3xX1axX1bxX1x12728xX3x15d7cxX6xX3x13573xX32xec53xX4xX0x133a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx165f7xX10xX6xX25xXaxX3xX25xX6xXexX6x16f84xX48xX14xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX36xX1xf791xX1axX1bxX3xXbxX1xX19xXexX3xX3fxXdxX1axX1xX3xX1x114f8xXexX3xX7x11bb9xX4xX3xX22xX23xX3x1575bx150d6x140bfxX4xX3xX1ax13a1cx1650bxX3xX4xX1x14268xX1axX1bxX3xXexX6xX3xX4x1357dxX1axX1bxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xXexX1x15147xX3xX4bxX32xX4dxX4xX3xX1axX1x148ccxX1axX3xXexX1x13d70xX98xX3x121fbxX3xX4bxXbfxXexX3xX1axX32xX40xX4xX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3x1441cxX40xXdxX3xX1axX1xXdx1501exX92xX3xX4xX14xX1axX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX1xX97xXdxX3xX1xX32xX40xX4x14bfcxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX14xX25xX98xXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX25xXdxX7xXbxX5xX6xX98x1451axX3xf66dxX5xX14xX4xX22xf44bxX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX5xX10x12b0bxXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX48xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf2xX11dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf2xXd6xX1axX50xX1axX10x12b6exX7xX50x10050x11d14x1067exX168xX50xX2xX167x11281xX25x1458dxX2xX167xX2x11f59xX168xX2xXexX16exe942xX168xX170xX5xX2xXf2x162f7xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13497xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12x14301xX1xX19xXexX3xX3fxXdxX1axX1xX3xX1bxXdxX9cxXbxX3xX4bx13cc2xXdxX3xXexX6xXdxX3xX7xf48cxX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX48x1437exX3xX1x10e11xX1axXf2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX14xX25xX98xXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX25xXdxX7xXbxX5xX6xX98xX11bxX3xX11dxX5xX14xX4xX22xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX5xX10xX12dxXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX48xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf2xX11dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf2xXd6xX1axX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX169xX168xX50xX2xX167xX16exX25xX170xX2xX167xX2xX174xX168xX2xXexX2xX169xX169x12df4xX5xX167xXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX1xX8bxX3xX4xX2exX3xXexX1xXb1xX3xX6xX1axX3x1401fxXdxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xX97xX1axX1bxX3xXexX48xX6xXdxX3xX4bx11f69xX4xX3xXexX1x11ed1xX1axXf2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX14xX25xX98xXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX25xXdxX7xXbxX5xX6xX98xX11bxX3xX11dxX5xX14xX4xX22xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX5xX10xX12dxXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX48xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf2xX11dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf2xXd6xX1axX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX169xX168xX50xX2xX167xX16exX25xX170xX2xX167xX2xX174xX168xX2xXexX169xX179xX167xX167xX5xX28fxXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12x14db5x15e02xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xXexX1xX14xX3cxXdxX3xX3fxX19xXdxX3xX22xXb1xX3xX4xX3cxX3xX22xX1xXdxX3xX4bxX6xX1axX1bxX3xXex11a72xX3fxX3xX3fxX97xX3xX22xX1xX1f1xX1axX1bxX3xX5xX14xX3xX32xX40xXexX3xX7xX19xX4xX1xXf2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX14xX25xX98xXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX25xXdxX7xXbxX5xX6xX98xX11bxX3xX11dxX5xX14xX4xX22xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX5xX10xX12dxXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX48xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf2xX11dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf2xXd6xX1axX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX169xX168xX50xX2xX167xX16exX25xX170xX2xX167xX2xX174xX168xX2xXexX16exX16exX169xX170xX5xX169xXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xX3bxXdxX87xX1axX3xXexX1xX97xX1axX1xX3xX3fxX316xXexX3xX4xX1xX97xX1axX1bxX3xXexX48xX6xXdxX3xX4xX204xX3xX11dxX42fxXbxX3xX48xXbfxXexX3xX4bxX204xX1axX3xX1bxXdxX3cxX1axXf2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX14xX25xX98xXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX25xXdxX7xXbxX5xX6xX98xX11bxX3xX11dxX5xX14xX4xX22xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX5xX10xX12dxXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX48xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf2xX11dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf2xXd6xX1axX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX169xX168xX50xX2xX167xX16exX25xX170xX2xX167xX2xX174xX168xX2xXexX179xX170xX16exX5xX170xXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX1xX14xX3cxXdxX3xX3fxX19xXdxX3xX1ax10144xX3fxX3xX5xX32xX40xXexX3xX3fxX19xX98xX3xXex12d8axX1axX1xX3xX22xX1xX1f1xX1axX1bxX3xX7xX4dxX3xX3fxec7axXdxX3xX3fx16343xXexXf2xX0xX50xXbxX12xX0xX25xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX48xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX25xXexX1xX92xX3fxX11dxX3xX25xX1xXdxX25xX10xX3xXdxX1d8xX10xX1axXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX25xXdxX7xXbxX5xX6xX98xX11bxX3xX11dxX5xX14xX4xX22xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX5xX10xX12dxXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX3fxX6xX48xX1bxXdxX1axX69xX48xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX6xX92xXexX14xX122xX3xX164xXdxX25xXexX1xX11bxX3x14e1cxX2xX170xXbx10bbcxX122xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11bxX3xX169xX168xX179xXbxX70bxX122xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf2xX11dxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf2xXd6xX1axX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX169xX168xX50xX2xX167xX16exX25xX170xX2xX167xX2xX170xX28fxX167xXexX28fxX28fxX2xX179xX170xX5xX168xXf2xX17fxXbxX1bxeef4xX48xX9xX174xX169xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX164xXdxX25xXexX1xX9xXaxX707xX2xX170xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX169xX168xX179xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xX50xX25xXdxXd6xX12xX0xX25xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX48xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxfcf6xX1axX3xX91xX92xX6xX1axX11bxX0xX50xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xX92xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX69xXexX1xX92xX3fxX11dxX69xX6xX1axX25xX69xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax164e3xX1axX1xX3xX4xX1xX87xX11bxX3xX3bxX6xX48xX4xX6xX3xX4xX2exX3xXbxX1xX6xX3xX4bx11117xXdxX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX21xX4x12a68xX1axX1bxX3xX22xXddxX1axX1xX27xX3xX22xX1xXdxX87xX1axX3xX12dxX6xX1axX3xX1axX1bxX19xX1axX3xX1axX1bx1645cxX3fxXaxX3xX1xX48xX10xX12dxX9xXaxX50xX6xX1axX1xX69xXd6xX92xXdxX50xX6xX1axX1xX69xX4xX1xX10xX69xX11dxX6xX48xX4xX6xX69xX4xX14xX69xXbxX1xX6xX69xX25xX14xXdxX69xX1axX1bxX92xX14xXdxX69xX4xX14xX1axX1bxX69xX22xX10xX1axX1xX69xX22xX1xXdxX10xX1axX69xX12dxX6xX1axX69xX1axX1bxX6xX1axX69xX1axX1bxX6xX3fxX50xX2xX179xX169xX707xX707xX707xXf2xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX3fxX10xX25xXdxX6xX50xX2xX167xX168xX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX167xX707xX50xX2xX167xX16exX25xX169xX2xX168xX168xX174xX170xX174xXexX169xX707xX170xX2xX28fxX5xX168xXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX25xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82exX1axX1xX3xX4xX1xX87xX11bxX3xX3bxX6xX48xX4xX6xX3xX4xX2exX3xXbxX1xX6xX3xX4bxX845xXdxX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX21xX4xX850xX1axX1bxX3xX22xXddxX1axX1xX27xX3xX22xX1xXdxX87xX1axX3xX12dxX6xX1axX3xX1axX1bxX19xX1axX3xX1axX1bxX86bxX3fxXaxX3xX1xX48xX10xX12dxX9xXaxX50xX6xX1axX1xX69xXd6xX92xXdxX50xX6xX1axX1xX69xX4xX1xX10xX69xX11dxX6xX48xX4xX6xX69xX4xX14xX69xXbxX1xX6xX69xX25xX14xXdxX69xX1axX1bxX92xX14xXdxX69xX4xX14xX1axX1bxX69xX22xX10xX1axX1xX69xX22xX1xXdxX10xX1axX69xX12dxX6xX1axX69xX1axX1bxX6xX1axX69xX1axX1bxX6xX3fxX50xX2xX179xX169xX707xX707xX707xXf2xX1xXexX3fxXaxX12xX82exX1axX1xX3xX4xX1xX87xX11bxX3xX3bxX6xX48xX4xX6xX3xX4xX2exX3xXbxX1xX6xX3xX4bxX845xXdxX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX21xX4xX850xX1axX1bxX3xX22xXddxX1axX1xX27xX3xX22xX1xXdxX87xX1axX3xX12dxX6xX1axX3xX1axX1bxX19xX1axX3xX1axX1bxX86bxX3fxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX3bxX6xX48xX4xX6xX3xX11dxX19xX1axX3xX3fxX316xXexX3xX4x17033xX92xX3xXexX1xX303xX3xXexX48xf8ebxX3xX4bxXb1xX3xX4bxX2exX1axX3xXd6xXddxX3xX3fxX316xXexX3xX4xXa63xX92xX3xXexX1xX303xX3xX28fxX168xX3xXexX92xX845xXdxX3xX7xX42fxXbxX3xX21xX11dxX7eexX1axX3xX22xXdxX6xX3xX7xX32xX33xX1axX3xX25xe975xX4xX27xX3xX7x155c8xX3xX1axX1bxX1xXdxX67axXbxX3xX22xX1xXdxX87xX1axX3xX12dxX6xX1axX3xX1axX1bxX19xX1axX3xX1axX1bxX86bxX3fxXf2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX25xXdxXd6xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d8xX9cxX1axX3xX1xX2exX6xX3xX1axXdxX1axX17fxX6xX3xX22xX1xXdxX3xXexX48xX33xXdxX3xX3fxX32xX6xXaxX3xX1xX48xX10xX12dxX9xXaxX50xX6xX1axX1xX69xXd6xX92xXdxX50xX4xX92xX1axX69xX1xX14xX6xX69xX1axXdxX1axX17fxX6xX69xX22xX1xXdxX69xXexX48xX14xXdxX69xX3fxX92xX6xX50xX2xX179xX28fxX707xX16exX170xXf2xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX3fxX10xX25xXdxX6xX50xX2xX167xX168xX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX167xX28fxX50xX2xX167xX16exX25xX707xX2xX169xX168xX168xX169xX707xXexX707xX174xX170xX707xX169xX5xX168xXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX25xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d8xX9cxX1axX3xX1xX2exX6xX3xX1axXdxX1axX17fxX6xX3xX22xX1xXdxX3xXexX48xX33xXdxX3xX3fxX32xX6xXaxX3xX1xX48xX10xX12dxX9xXaxX50xX6xX1axX1xX69xXd6xX92xXdxX50xX4xX92xX1axX69xX1xX14xX6xX69xX1axXdxX1axX17fxX6xX69xX22xX1xXdxX69xXexX48xX14xXdxX69xX3fxX92xX6xX50xX2xX179xX28fxX707xX16exX170xXf2xX1xXexX3fxXaxX12xX1d8xX9cxX1axX3xX1xX2exX6xX3xX1axXdxX1axX17fxX6xX3xX22xX1xXdxX3xXexX48xX33xXdxX3xX3fxX32xX6xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX1d8xX14xX1axX3xXd6xX38xXexX3xX1axX1bxX850xXdxX3xX1axX1bxX14xX6xX1axX3xXexX48xX7eexX1axX3xX4xX1xXdxX87xX4xX3xX70bxX10xX3xX4bxX15xXbxX3xX4bxXb1xX3xXd6xXddxX3xX1axX1xX97xX3xX6xX1axX3xXexX14xX97xX1ax15c85xX3xX22xX1xX1f1xX1axX1bxX3xX11dxX26xX3xX32xX40xXexXf2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX25xXdxXd6xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf78exX6xX1axX3xX1xX31bxX3fxX3xX3fxX316xX3xX1axX1bx149bcxX3xX1axX1bxeaffxX6xX3xXd6xX40xXdxX3xX25xXdxX67axX1axX3xX3fxX15xX14xX3xX4xX303xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1axX1bxX1f1xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX11dxX2exX1axX1bxX3xX4bxX19xX3xX7xX6xX92xX3xX3fx10e4bxX6xX3xX25xX26xX4xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX12dxX9xXaxX50xX6xX1axX1xX69xXd6xX92xXdxX50xX12dxX6xX1axX69xX1xX6xX3fxX69xX3fxX14xX69xX1axX1bxX6xX69xX1axX1bxX92xX6xX69xXd6xX14xXdxX69xX25xXdxX10xX1axX69xX3fxX6xX14xX69xX4xX92xX6xX69xX4xX6xX4xX69xX1axX1bxX14xXdxX69xX7xX6xX14xX69xX11dxX14xX1axX1bxX69xX25xX6xX69xX7xX6xX92xX69xX3fxX92xX6xX69xX25xXdxX4xX1xX50xX2xX16exX179xX179xX174xX707xXf2xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX50xX3fxX10xX25xXdxX6xX50xX2xX167xX168xX50xX1axX10xX164xX7xX50xX167xX168xX2xX28fxX50xX2xX167xX16exX25xX168xX167xX2xX169xX170xX169xX174xXexX170xX170xX28fxX170xX167xX5xX168xXf2xX17fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX7xX19xX1axX1bxX3xXexX15xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX3xX1axX1bxX32xX33xXdxX3xX36xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX1axX3xX3fxX40xXdxX3xX1axX1bxX1xX46xX3xX48xX6xX3xX4bxX32xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX25xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcb3xX6xX1axX3xX1xX31bxX3fxX3xX3fxX316xX3xX1axX1bxXcc0xX3xX1axX1bxXcc4xX6xX3xXd6xX40xXdxX3xX25xXdxX67axX1axX3xX3fxX15xX14xX3xX4xX303xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1axX1bxX1f1xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX11dxX2exX1axX1bxX3xX4bxX19xX3xX7xX6xX92xX3xX3fxXcf2xX6xX3xX25xX26xX4xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX12dxX9xXaxX50xX6xX1axX1xX69xXd6xX92xXdxX50xX12dxX6xX1axX69xX1xX6xX3fxX69xX3fxX14xX69xX1axX1bxX6xX69xX1axX1bxX92xX6xX69xXd6xX14xXdxX69xX25xXdxX10xX1axX69xX3fxX6xX14xX69xX4xX92xX6xX69xX4xX6xX4xX69xX1axX1bxX14xXdxX69xX7xX6xX14xX69xX11dxX14xX1axX1bxX69xX25xX6xX69xX7xX6xX92xX69xX3fxX92xX6xX69xX25xXdxX4xX1xX50xX2xX16exX179xX179xX174xX707xXf2xX1xXexX3fxXaxX12xXcb3xX6xX1axX3xX1xX31bxX3fxX3xX3fxX316xX3xX1axX1bxXcc0xX3xX1axX1bxXcc4xX6xX3xXd6xX40xXdxX3xX25xXdxX67axX1axX3xX3fxX15xX14xX3xX4xX303xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1axX1bxX1f1xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX11dxX2exX1axX1bxX3xX4bxX19xX3xX7xX6xX92xX3xX3fxXcf2xX6xX3xX25xX26xX4xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX48xX14xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX40cxX31bxX98xX3xX5xX97xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX3cxX1axX1xX3xX3fxX97xX3xX12dxX6xX1axX3xX1xX31bxX3fxX3xX3fxX316xX3xXexX32xXc2xX1axX1bxX3xXexX32xX4dxX1axX1bxX3xXd6xXddxX3xX4xX19xX4xX3xX4xXa63xX92xX3xXexX1xX303xX3xX11dxX2exX1axX1bxX3xX4bxX19xX3xX7xX6xX92xX3xX22xX1xXdxX3xX3fxXcf2xX6xX3xX25xX26xX4xX1xX3xX1d8xX14xXd6xXdxX25xX69xX2xX179xX3xX22xX87xXexX3xXexX1xX9cxX4xXf2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX25xXdxXd6xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX92xX5xX12xX0xX25xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX50xX25xXdxXd6xX12xX0xX50xX25xXdxXd6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123b3xX14xX92xX48xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x1539axX6xX1axXd6xXdxX10xXexX0xX50xXbxX12