Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đối thoại với công dân xã Tân Dân
(Baohatinh.vn) - Các hộ dân khiếu nại những vấn đề liên quan đến bồi thường GPMB khi bị thu hồi đất làm kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang đoạn qua xã Tân Dân (Đức Thọ - Hà Tĩnh).
2023x9edex41acx49c1x647dxb097xa01bx5c96xcb27xX7x5ce5x923cx787axd323x5558x6c3bxX5x4666xXax38eax6e74xX1x3d59xX3x440cxX1xbdd3xX3xXexaa51xX4xX1xX3x2738x884dxc68fxbe3bxX3xXex3e27xacb1xX1xX3x7237x7287xX27x7db3xX3xX22xX2dx7a93xX4xX3x74eaxa1a1xX27xX3x8663x68e4xXdxX3xXexX1xc43cxb2f3xXdxX3x326fxa485xXdxX3xX4xc932xX27xX2dxX3xcb51x38a9xX27xX3x2de9xa370xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xX0xacb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5870xX10xX6xX4bxXaxX12xX17x9173xX4xX3xX1x55f4xX3xX4bxX4cxX27xX3xaa6bxX1xXdxa728x422cxX3xX27xX3fxXdxX3xX27xX1x39b3xX27xX2dxX3xX42x8bcdxX27xX3xX38x3297xX3xX5xXdx8f2exX27xX3x22bfxX7exX6xX27xX3xX38xX7dxX27xX3x6976x31dbxXdxX3xXexX1x6d2cx39baxX27xX2dxX3xc395xX13x71c9xX21xX3xX7axX1xXdxX3xX9fxX1cxX3xXexX1xX7exX3xX1xXa0xXdxX3xX38xX8bxXexX3xX5x4cfexcacfxX3xX7axX93xX27xX1xX3xX22xX2dxXc3xX27xX3xXcx4806xXa5xX35xXdxX3xacebxX3xX17x5861xXc4xX3xXcxXd1xX6xX27xX2dxX3xX38xX3exX3fxX27xX3xX96xX7exX6xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xX3x364bxX2ax3bb3xX4xX3xXcxX1xX31xX3xXd6xX3xX69xXc3xX3xXcx2d90xX27xX1x5237x2f7fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bx89a9xXaxX12xX17xX1xXdxX8fxX7exX3xX2x475fxX5axce92x28a6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX4xX15xX3xX9fxX7ex9a1bxXdxX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX47xX27xX2dxX3xX13xX1xX3fxXc4xX3xX17xX1x2d0fxX3xXcxX1x5342xX4xX3xXd6xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX38xXa5xb357xX4xX3xX9fxXc3xX3xX22xX2dxX7exX11cxb125xX27xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxXd1x4e7axX27xX1xX129xX3xX4xX70xX4xX3xX47xX27xX2dx2e67xX3x87edxX93xX3x8fcfxX7exX6xX27xX2dxX3xX69x2640xX6xX129xX3xX1a3xX93xX3xX13xX1xXa5xX43xX4xX3x6221xX4cxX27xX129xX3xX1a3xX93xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX69xc86fxXdxX129xX3xX38xX8fxX7exX3x743axX3xXexX1xX47xX27xX3xXcxX4cxX27xX3xX34xX35xX27xX129xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xX129xX3xX19xX11cxX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xX96xX7exX11cxX7dxXexX3xX27xX1xX86xX27xX2dxX3xX42xX8bxX27xX3xX38xX8fxX3xX5xXdxX93xX27xX3xX96xX7exX6xX27xX3xX38xX7dxX27xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX7axX1xXdxX3xX4xX70xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX3xX9fxX1cxX3xXexX1xX7exX3xX1xXa0xXdxX3xX38xX8bxXexX3xX5xXc3xXc4xX3xX7axX93xX27xX1xX3xX22xX2dxXc3xX27xX3xXcxXd1xXa5xX35xXdxX3xXd6xX3xX17xXd9xXc4xX3xXcxXd1xX6xX27xX2dxX3xX38xX3exX3fxX27xX3xX96xX7exX6xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX27xXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxc24exXdxX4bxXexX1xX1a1xX3x214dxX2x90d2xXbxX4fx4328xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1a1xX3x3d11xX2x8db1xXbxX4fxX2bdxXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX109xX9fxX6xX3exX1xX6xXexXdxX27xX1xX109xX42xX27xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX126xX2xX2xX2c9xX5ax8cedxX2c9xX4bxX2baxX2xX2efxX2xX2c7xX126xX2baxXexb369xX128xX2c7xX2xX2faxX5xX2c9xX109xa85axXbxX2dxbecbxXd1xX9xX128xX126xX2baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX2b1xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b8xX2xX2baxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2c7xX2xX2c9xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX3exX27xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexXd6xX6xX5xXdxX2dxX27xX1a1xX3xX302xX7exX7xXexXdx8e13xX11cxX2bdxXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX42xXc3xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1xX7exX11cx59d9xX27xX3xX2axXf8xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX22xX2dxX7exX11cxX18cxX27xX3x4169xX27xX1xX3xX2axXf8xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXexXd1xX195xX3xX9fxX7exX155xXdxX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX38xX35xX27xX3xX7axX1xXdxX7dxX7exX3xX27xX3fxXdxX129xX3xX1xX74xX3xX9fxXc3xX3xX22xX2dxX7exX11cxX18cxX27xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX129xX3xX1xX74xX3xX47xX27xX2dxX3xX1a3xX93xX3xX1a6xX7exX6xX27xX2dxX3xX69xX1adxX6xX3xX42xXc3xX3xX1xX74xX3xX47xX27xX2dxX3xX1a3xX93xX3xX13xX1xXa5xX43xX4xX3xX1baxX4cxX27xX3xXf6xX128xX3xXc4x2df6xX3xX4xX3exX27xX3xXd6xX3xX13xX1baxX108xX3xX38xX8fxX7exX3xX4xX15xX3xX27xX1xXc3xX3xX1d1xX3xX42xXc3xX3xX42xXa5xXa6xX27xX3xX6xX3exX3xX5xXdxX8fxX27xX3xX7axX8fxX3xXexXd1xX93xX27xX3xXexX1x8da4xX6xX3xX38xX8bxXexX3xX4bxX3exX3xX4xX1xX6xX3xX47xX27xX2dxX3xX38x9265xX3xX5xX3fxXdxX3xXexX1xX7exX74xX4xX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX4baxX6xX3xX38xX8bxXexX3xX7xX39xX3xX2faxX128xX129xX3xX2faxX2c7xX3xX42xXc3xX3xX128xX126xX2c9xX129xX3xX4xX15xX3xXexX155xX27xX2dxX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xXexX171xX4xX1xX3xX128xX109xX126x48a0xX2c9xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX38xX50xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX22xX1xXc3xX3xX27xXa5xX43xX4xX3xX4xX8bxXbxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1x7869xX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX7xX4baxX3xX4bx4fbfxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX3xX27xX2dxXc3xX11cxX3xX2xX2baxX5axX2b8xX5axX126xX2c9xX2c9xX2xX3xXc4xX6xX27xX2dxX3xXexX93xX27xX3xX47xX27xX2dxX3xX1a3xX93xX3xX69xX86xX7exX3xXcxXd1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXd6xX3xX4xX1xXa0xX27xX2dxX3xX9fxXc3xX3xX22xX2dxX7exX11cxX18cxX27xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xXcxXd1xX3exX27xX2dxX3xX96xX7exX70xX3xXexXd1xX195xX27xX1xX3xX7axXdxX4cdxXc4xX3xX38xX7dxXc4xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX129xX3xX69xX74xXdxX3xX38xXa0xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX2axXf8xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX128xX2c9xX2c9xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX38xX8bxXexX3xX1d1xX3xX42xXc3xX3xX126xX109xX2faxX50dxX2c9xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX38xX8bxXexX3xXexXd1xXa0xX27xX2dxX3xX4xX4cxX11cxX3xX5xX4cxX7exX3xX27xc433xXc4xX109xX3xXcxX7exX11cxX3xX27xX1xXdxX93xX27xX129xX3xXexX3fxXdxX3xXexXa6xX3xX9fxX1c9xX27xX3xX38xXa0xX3xX38xX1cxX6xX3xX4xX1xX171xX27xX1xX3xX27xX63exXc4xX3xX126xX2c9xX2c9xX2xX129xX3xX27xX1xXc3xX3xX1d1xX3xX4xX19xX6xX3xX9fxXc3xX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX3xX4xa42fxX27xX2dxX3xX4xX3exX27xX3xXexXd1xX6xXdxX3xX175xXexX3xX5xXc3xX3xX1a3xX93xX3xX17xX6xX3exX3xXexX1xX7exX74xX4xX3xXexX1xX4baxX6xX3xX126xX2xX2c9xX129xX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xXexX171xX4xX1xX3xX2efxX2baxX2baxX129xX50dxXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX2bdxX3xX27xX1xXc3xX3xX1d1xX3xX4xX19xX6xX3xX6xX27xX1xX3xX1a3xX93xX3xX13xX1xXa5xX43xX4xX3xX1baxX4cxX27xX3xXexX1xX7exX74xX4xX3xXexX1xX4baxX6xX3xX38xX8bxXexX3xX126xX2c9xX2faxX129xX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xXexX171xX4xX1xX3xX2xX2c7xX50dxX2c7xX129xX2faxXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX2bdxX3xX27xX1xXc3xX3xX1d1xX3xX4xX19xX6xX3xX6xX27xX1xX3xX1a3xX93xX3xX1a6xX7exX6xX27xX2dxX3xX69xX1adxX6xX3xXexX1xX7exX74xX4xX3xXexX1xX4baxX6xX3xX38xX8bxXexX3xX126xX2xX128xX129xX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xXexX171xX4xX1xX3xX2efxX2b8xX2c9xX129xX2b8xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX27xXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX2b1xXdxX4bxXexX1xX1a1xX3xX2b8xX2xX2baxXbxX4fxX2bdxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1a1xX3xX2c7xX2xX2c9xXbxX4fxX2bdxXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX109xX9fxX6xX3exX1xX6xXexXdxX27xX1xX109xX42xX27xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX126xX2xX2xX2c9xX5axX2efxX2c9xX4bxX2baxX2xX2efxX2xX2c7xX2c7xX126xXexX2baxX126xX2faxX50dxX126xX5xX2c9xX109xX302xXbxX2dxX305xXd1xX9xX2efxX2b8xX2faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX2b1xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b8xX2xX2baxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2c7xX2xX2c9xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX3exX27xXaxX12xX2axX3fxXdxX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX74xX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX3xXexX3fxXdxX3xX9fxX7exX155xXdxX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX22xX63exXc4xX3xX126xX2c9xX2xX2b8xX129xX3xXexX1x703axX4xX3xX1xXdxX3e7xX27xX3xX4bxX8bexX3xX70xX27xX3xX7axX93xX27xX1xX3xX22xX2dxXc3xX27xX3xXcxXd1xXa5xX35xXdxX129xX3xX128xX3xX1xX74xX3xX2dxXa0xXc4xX1a1xX3xX9fxXc3xX3xX22xX2dxX7exX11cxX18cxX27xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX129xX3xX47xX27xX2dxX3xX1a3xX93xX3xX1a6xX7exX6xX27xX2dxX3xX69xX1adxX6xX129xX3xX47xX27xX2dxX3xX1a3xX93xX3xX13xX1xXa5xX43xX4xX3xX1baxX4cxX27xX3xX9fxX1cxX3xXexX1xX7exX3xX1xXa0xXdxX3xX126xX109xX2xX50dxX2c7xX129xX126xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX27xX1xXa5xX27xX2dxX3xX4xX1xX26xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xX128xX2c9xX2c9xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX38xX8bxXexX3xX1d1xX129xX3xX2xX109xX2efxX50dxX2c7xX129xX126xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX38xX8bxXexX3xX42xXa5xXa6xX27xX3xX4xX1xX3exX3xXc4x7d47xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX3xX9fxXc3xX3xX22xX2dxX7exX11cxX18cxX27xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX21xXc3xX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX3xX9fxX1cxX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xXex38c7xX6xX3xXexX3exXc3xX27xX3xX9fxX74xX3xX27xX1xXc3xX3xX4xX4baxX6xX129xX3xX4xX47xX27xX2dxX3xXexXd1xX195xX27xX1xX3xXexXd1xX93xX27xX3xX38xX8bxXexX129xX3xXbxX1xX1c9xXdxX3xX4xX1xX7exX11cxX4cdxX27xX3xX4xX1xX994xX3xX1d1xX3xX38xXdxX3xX27xX35xXdxX3xX7axX1xX70xX4xX3xXc4xXc3xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX1xX994xX3xXexXd1xX182xX3xX2xX2c9xX2c9xX3xXexXd1xXdxX3e7xX7exX3xX38xXa0xX27xX2dxX3xXexX1xX10xX3exX3xX96xX7exX11cxX3xX38xX1cxX27xX1xX3xXexX3fxXdxX3xX38xXdxX8fxX7exX3xX126xX126xX3xX1a6xX7exX11cxX7dxXexX3xX38xX1cxX27xX1xX3xX50dxX2baxX5axX126xX2c9xX2xX2c7xX3xX4xX19xX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX69xXc3xX3xXcxX105xX27xX1xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX69xX74xX3xX6xX27xX1xX3xX1a3xX93xX3xX1a6xX7exX6xX27xX2dxX3xX69xX1adxX6xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xX2xX2efxX2xX3xXexXd1xXdxX3e7xX7exX3xX38xXa0xX27xX2dxX3xXexXdxX8fxX27xX3xXexXc3xXdxX3xX7xX1c9xX27xX3xXexXd1xX93xX27xX3xX38xX8bxXexX2bdxX3xX1xX74xX3xX6xX27xX1xX3xX1a3xX93xX3xX13xX1xXa5xX43xX4xX3xX1baxX4cxX27xX3xX9fxX1cxX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xXexX9dbxX6xX3xXexX3exXc3xX27xX3xX9fxX74xX3xX27xX1xXc3xX3xX4xX4baxX6xX3xX42xXc3xX3xXexXc3xXdxX3xX7xX1c9xX27xX3xXexXd1xX93xX27xX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xXexX171xX4xX1xX3xX128xX2baxX2faxXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX129xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xX128xX50dxX2b8xX129xX2xX50dxX2efxX3xXexXd1xXdxX3e7xX7exX3xX38xXa0xX27xX2dxX129xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xX42xX8fxX3xX38xX8bxXexX129xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX1xX994xX3xXexXd1xX182xX3xX2xX2c9xX2c9xX3xXexXd1xXdxX3e7xX7exX3xX38xXa0xX27xX2dxX3xXexX1xX10xX3exX3xX96xX7exX11cxX3xX38xX1cxX27xX1xX3xXexX3fxXdxX3xX38xXdxX8fxX7exX3xX126xX126xX3xX1a6xX7exX11cxX7dxXexX3xX38xX1cxX27xX1xX3xX7xX39xX3xX50dxX2baxX5axX126xX2c9xX2xX2c7xX3xX4xX19xX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX27xXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX2b1xXdxX4bxXexX1xX1a1xX3xX2b8xX2xX2baxXbxX4fxX2bdxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1a1xX3xX2c7xX2xX2c9xXbxX4fxX2bdxXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX109xX9fxX6xX3exX1xX6xXexXdxX27xX1xX109xX42xX27xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX126xX2xX2xX2c9xX5axX2efxX2c9xX4bxX2baxX2xX2efxX2xX2c7xX2baxX2b8xXexX126xX2b8xX2c7xX2b8xX126xX5xX2c9xX109xX302xXbxX2dxX305xXd1xX9xX2baxX2efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX2b1xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b8xX2xX2baxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2c7xX2xX2c9xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX3exX27xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexXd6xX6xX5xXdxX2dxX27xX1a1xX3xX302xX7exX7xXexXdxX3a5xX11cxX2bdxXaxX12xX22xX2dxX7exX11cxX3e7xX27xX3xX42xX31xX27xX2dxX3xX4xX19xX6xX3xX6xX27xX1xX3xX1a3xX93xX3xX1a6xX7exX6xX27xX2dxX3xX69xX1adxX6xX3xX5xXc3xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX4xX8bxXbxX3xX4xX15xX3xXexX1xXd9xXc4xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xXexX3fxX3exX3xX38xXdxX8fxX7exX3xX7axXdxX3e7xX27xX3xX4xX8bxXbxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX7xX4baxX3xX4bxX54cxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX3xX4xX1xX3exX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX38xX3fxXdxX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xX13xX1xX1adxX27xX2dxX3xXcxX22x837dxXacxXcxX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX2axXf8xX4xX3xXcxX1xX31xX129xX3xX4bxX3exX3xX42xXc3xX3exX3xX27xX63exXc4xX3xX126xX2c9xX2xX2xX129xX3xX7axX1xXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xXexXdxX7dxX27xX3xX1xXc3xX27xX1xX3xX7axX93xX3xX7axX1xX6xXdxX3xX42xXc3xX3xX4xX8bxXbxX3xX38xX155xXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX7xX4baxX3xX4bxX54cxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX129xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX74xX3xX22xX2dxX7exX11cxX18cxX27xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxXd1xX195xX27xX1xX129xX3xX1a3xX93xX3xX1a6xX7exX6xX27xX2dxX3xX69xX1adxX6xX129xX3xX1a3xX93xX3xX13xX1xXa5xX43xX4xX3xX1baxX4cxX27xX3xX38xX50xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX7axX93xX3xX7axX1xX6xXdxX3xX42xXc3xX3xX5xXc3xXc4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xX4xX8bxXbxX3xX38xX155xXdxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX7xX4baxX3xX4bxX54cxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX3xXc4xXc3xX3xX42xd200xX27xX3xX1d1xX3xX4xX1xX7exX27xX2dxX3xXexXd1xX93xX27xX3xX4bxXdxX3e7xX27xX3xXexX171xX4xX1xX3xX38xX8bxXexX3xX128xX109xX126xX50dxX2c9xXc4xX0xX7xX7exXbxX12xX126xX0xX5axX7xX7exXbxX12xX3xX4bxX3exX3xX4xX1xX6xX3xX47xX27xX2dxX3xX38xX4cdxX3xX5xX3fxXdxX3xX27xX93xX27xX3xX69xX74xXdxX3xX38xXa0xX27xX2dxX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX2axXf8xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX4xX15xX3xX38xX19xX3xX4xX63exX27xX3xX4xXf8xX3xX42xXc3xX3xXexX171xX27xX1xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5x46e6xX3xX38xX4cdxX3xX70xXbxX3xX2dxXdxX70xX3xX38xX8fxX27xX3xX9fxX683xX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xXcxXd1xX1c9xX3xX5xXa6xXdxX3xXexX3fxXdxX3xX4xX7exX74xX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX129xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX4xX1xX3exX3xXd1x3579xX27xX2dxX1a1xX3xX4bxX3exX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xXexXa6xX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xXc4xXdxX27xX1xX3xX27xX2dxX7exXa0xX27xX3xX2dxX39xX4xX3xX38xX8bxXexX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xXd1x993cxX3xXd1xXc3xX27xX2dxX3xX27xX93xX27xX3xX69xX74xXdxX3xX38xXa0xX27xX2dxX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX2axXf8xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX38xX50xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX4xX15xX3xX4xX35xX3xX7xX1d1xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xXf3cxX3xX38xX4cdxX3xX70xXbxX3xX2dxXdxX70xX3xX38xX8fxX27xX3xX9fxX683xX109xX3xXcxX7exX11cxX3xX27xX1xXdxX93xX27xX129xX3xX42xX8fxX3xX9fxX1c9xX27xX3xX4xX1xX8bxXexX3xXexX1xX195xX3xX128xX3xX1xX74xX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX3xX4xX683xX27xX2dxX3xX1d1xX3xXexXd1xX93xX27xX3xXc4xX1c9xX27xX1xX3xX38xX8bxXexX3xX4bxX3exX3xX4xX1xX6xX3xX47xX27xX2dxX3xX38xX4cdxX3xX5xX3fxXdxX129xX3xX38xX50xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX38xX3exX3xX42x8c9fxX3xX38xX1cxX6xX3xX4xX1xX171xX27xX1xX3xX38xa568xX11cxX3xX38xX19xX129xX3xX27xX1xXa5xX27xX2dxX3xX42xX195xX3xX4xX70xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX3xX4xX1xXa5xX6xX3xX5xXc3xXc4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xXexX70xX4xX1xX3xXexX1xX4baxX6xX129xX3xX4xX1xXa5xX6xX3xX7axX93xX3xX7axX1xX6xXdxX3xX38xX4cdxX3xX5xXc3xXc4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xX4xX8bxXbxX3xX38xX155xXdxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX34xX23xX2axX3xXexX1xX10xX3exX3xX96xX7exX11cxX3xX38xX1cxX27xX1xX3xX4xX19xX6xX3xX22xX1xXc3xX3xX27xXa5xX43xX4xX3xX27xX93xX27xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX38xX8fxX27xX3xX9fxX683xX3xXexX1xX10xX3exX3xX38xX175xX27xX2dxX3xX96xX7exX11cxX3xX38xX1cxX27xX1xX3xX5xXc3xX3xX38xXdxX8fxX7exX3xX4bxX18cxX3xX1xXdxX4cdxX7exX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX2axX4cdxX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xX96xX7exX11cxX7dxXexX3xXexX1xX8bxX7exX3xXexX195xX27xX1xX3xX38xX3fxXexX3xX5xXf3cxX3xX42xXc3xX3xX4xX15xX3xX5xX182xXdxX3xX27xX1xX8bxXexX3xX4xX1xX3exX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX129xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX2dxXdxX6xX3exX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX2axXf8xX4xX3xXcxX1xX31xX129xX3xX4xX70xX4xX3xXbxX1xX1adxX27xX2dxX5axX9fxX6xX27xX3xX5xXdxX93xX27xX3xX96xX7exX6xX27xX3xX42xXc3xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xX129xX3xXexXd1xX3exX27xX2dxX3xX42xX1adxX27xX2dxX3xX2xX2baxX3xX27xX2dxXc3xX11cxX3xXbxX1xX1c9xXdxX3xXd1xXc3xX3xX7xX3exX70xXexX3xX5xX3fxXdxX3xX27xX2dxX7exXa0xX27xX3xX2dxX39xX4xX3xX7xX4baxX3xX4bxX54cxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX129xX3xXexXd1xX195xX27xX1xX3xXexX8bexX3xX4xX70xX4xX3xX9fxXa5xX43xX4xX3xX5xXc3xXc4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xX4xX8bxXbxX3xX38xX155xXdxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX7xX4baxX3xX4bxX54cxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX109xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX3exX4bxX11cxXaxX12xX34xX6xX7exX3xX7axX1xXdxX3xX38xX50xX3xX7xX3exX70xXexX3xX4fxcdfaxXexX3xX7ax88dbxX3xX4xXc3xX27xX2dxX129xX3xX2dxXdxX6xX3exX3xX34xX1d1xX3xXcxX22xXdb4xXacxXcxX3xX1xXa5xX43xX27xX2dxX3xX4bxXeadxX27xX3xX38xX1cxX6xX3xXbxX1xXa5xX35xX27xX2dxX3xX5xXc3xXc4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xXexX1xX10xX3exX3xX38xX175xX27xX2dxX3xX96xX7exX11cxX3xX38xX1cxX27xX1xX3xX4xX19xX6xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX7exX53fxXexX129xX3xXexX1xX6xXc4xX3xXc4xXa5xX7exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexX155xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXexXdxX7dxXbxX3xX9fxX7exX155xXdxX3xX5xXc3xXc4xX3xX42xXdxX3e7xX4xX3xX38xX4cdxX3xXexX1xX39xX27xX2dxX3xX27xX1xX8bxXexX2bdxX3xX27xX7dxX7exX3xX38xX175xX27xX2dxX3xX96xX7exX11cxX3xX38xX1cxX27xX1xX3xXexX1xX195xX3xX7xX1095xX3xX5xXc3xXc4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xX4xX8bxXbxX3xX38xX155xXdxX3xX2dxXdxX8bxX11cxX3xX4xX1xXf8xX27xX2dxX3xX27xX1xX53fxX27xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX7xX4baxX3xX4bxX54cxX27xX2dxX3xX38xX8bxXexX3xX4xX1xX3exX3xX4xX70xX4xX3xX1xX74xX3xX2dxXdxX6xX3xX38xX195xX27xX1xX109xX0xX5axXbxX12xX0xX4bxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXd1xX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX93xX27xX3xX96xX7exX6xX27xX1a1xX0xX5axX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xX7exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd6xXexX1xX7exXc4xX9fxXd6xX6xX27xX4bxXd6xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a3x4ff6xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX4bxX4cxX27xX129xX3xX2dx520bxX3xX38xXdxX4cdxXc4xX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX38xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXexXd1xX7exX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xX38xX47xX3xXexX1xX1cxX3xXc4xX43xXdxX3xbff0x7cfaxX3xX3f9xX27xX1xXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX27xX1xXd6xX7xX6xX4xX1xXd6xX4fxX6xXd6xX1xX3exXdxX5axX5xX6xX27xX2dxXd6xX27xX2dxX1xX10xXd6xX4bxX6xX27xXd6xX2dxX3exXd6xX4bxXdxX10xXc4xXd6xX42xX7exX3exX27xX2dxXd6xX2dxXbxXc4xX9fxXd6xX4bxX7exX3exX27xX2dxXd6xXexXd1xX7exX27xX2dxXd6xXexX6xXc4xXd6xX4bxX3exXd6xXexX1xXdxXd6xXc4xX3exXdxXd6xX7axX11cxXd6xX6xX27xX1xX5axX2xX2b8xX2c7xX2b8xX50dxX2c9xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axXc4xX10xX4bxXdxX6xX5axX2xX126xX2c9xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX2xX2efxX2c7xX2efxX5axX2xX2c9xX2baxX4bxX128xX2xX2baxX2c7xX2c7xX126xX2c9xXexX2faxX126xX2efxX50dxX5xX2b8xXd6xX2b8xX128xX4bxX2xX126xX128xX128xX2efxX2c9xX2faxXexX126xX2baxX2c9xX2baxX5xX2b8xXd6xX4bxX7xX109xX302xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4bxXdxX42xX12xX0xX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a3xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX4bxX4cxX27xX129xX3xX2dxX1450xX3xX38xXdxX4cdxXc4xX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX38xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXexXd1xX7exX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xX38xX47xX3xXexX1xX1cxX3xXc4xX43xXdxX3xX147dxX147exX3xX3f9xX27xX1xXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX27xX1xXd6xX7xX6xX4xX1xXd6xX4fxX6xXd6xX1xX3exXdxX5axX5xX6xX27xX2dxXd6xX27xX2dxX1xX10xXd6xX4bxX6xX27xXd6xX2dxX3exXd6xX4bxXdxX10xXc4xXd6xX42xX7exX3exX27xX2dxXd6xX2dxXbxXc4xX9fxXd6xX4bxX7exX3exX27xX2dxXd6xXexXd1xX7exX27xX2dxXd6xXexX6xXc4xXd6xX4bxX3exXd6xXexX1xXdxXd6xXc4xX3exXdxXd6xX7axX11cxXd6xX6xX27xX1xX5axX2xX2b8xX2c7xX2b8xX50dxX2c9xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX1a3xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX4bxX4cxX27xX129xX3xX2dxX1450xX3xX38xXdxX4cdxXc4xX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX38xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXexXd1xX7exX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xX38xX47xX3xXexX1xX1cxX3xXc4xX43xXdxX3xX147dxX147exX3xX3f9xX27xX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX34xX6xX7exX3xX7axX1xXdxX3xX4xX1c9xX3xX1xX3e7xX3xXexX1xX39xX27xX2dxX3xX4xX1xX171xX27xX1xX3xXexXd1xX1cxX3xX4xX683xX27xX2dxX3xX42xXc3xX3exX3xX4xX7exX74xX4xX129xX3xX38xX2bxX4xX3xX9fxXdxX3e7xXexX3xX5xX50xX27xX1xX3xX38xX3fxX3exX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xXexXd1xX8bexX4xX3xXexXdxX7dxXbxX3xXexXdxX7dxXbxX3xX4fxX175xX4xX129xX3xX5xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xXf3cxX3xX7axXdxX7dxX27xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX129xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX147dxX147exX3xX3f9xX27xX1xX3xXf6xX69xXc3xX3xXcxX105xX27xX1xX108xX3xX38xX50xX3xX2dxX1450xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX27xX1xX86xX27xX2dxX3xX38xXdxX4cdxXc4xX3xX27xX2dxX1xX1095xX27xX3xXexXd1xX3exX27xX2dxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xXexX70xX4xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX27xX2dxX129xX3xX1xX994xX3xXexXd1xX182xX129xX3xXaaxX13xXacxX21xX3xX38xXa5xXa6xX27xX2dxX3xXexXd1xX54cxX4xX3xX4xX1xX171xX27xX1xX3xX42xXc3xX3exX3xXexXd1xX7exX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xX38xX47xX3xXexX1xX1cxX3xXc4xX43xXdxX3xX147dxX147exX3xX2axXa0xX27xX2dxX109xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4bxXdxX42xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX35xX27xX3xX2xX2c9xX2c9xX3xX4xX7exX74xX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX1d1xX3xXcxX1xX3fxX4xX1xX3xX69xXc3xX129xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX38xXf8xX27xX2dxX3xX38xX10a2xX7exX3xX5xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX2xX109xX50dxX2c9xX2c9xX3xXf3cxX3xX7axXdxX7dxX27xX3xX27xX1xX4cxX27xX3xX109xX109xX109xXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX27xX1xXd6xXexXd1xXdxX5axX1xX3exX27xXd6xX2xX2c9xX2c9xXd6xX4xX7exX3exX4xXd6xX4bxX3exXdxXd6xXexX1xX3exX6xXdxXd6xX3exXd6xXexX1xX6xX4xX1xXd6xX1xX6xXd6xX27xX2dxX7exX3exXdxXd6xX4bxX7exX27xX2dxXd6xX4bxX6xX7exXd6xX5xX6xX27xX2dxXd6xX27xX2dxX1xX10xXd6xX2xXd6xX50dxX2c9xX2c9xXd6xX11cxXd6xX7axXdxX10xX27xXd6xX27xX1xX6xX27xXd6xX4bxX6xX27xX5axX2xX2b8xX128xX128xX2b8xX2c9xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axXc4xX10xX4bxXdxX6xX5axX2xX126xX2c9xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX2xX2efxX2c7xX2c7xX5axX2xX2c9xX2baxX4bxX128xX126xX2xX2baxX2efxX2baxX2c9xXexX2baxX50dxX2efxX2b8xX5xX2xXd6xX2xX2c9xX2baxX4bxX126xX126xX2xX128xX128xX128xX128xXexX126xX128xX2b8xX2b8xX5xX128xXd6xX2b8xX109xX302xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4bxXdxX42xX12xX0xX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX35xX27xX3xX2xX2c9xX2c9xX3xX4xX7exX74xX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX1d1xX3xXcxX1xX3fxX4xX1xX3xX69xXc3xX129xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX38xXf8xX27xX2dxX3xX38xX10a2xX7exX3xX5xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX2xX109xX50dxX2c9xX2c9xX3xXf3cxX3xX7axXdxX7dxX27xX3xX27xX1xX4cxX27xX3xX109xX109xX109xXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX27xX1xXd6xXexXd1xXdxX5axX1xX3exX27xXd6xX2xX2c9xX2c9xXd6xX4xX7exX3exX4xXd6xX4bxX3exXdxXd6xXexX1xX3exX6xXdxXd6xX3exXd6xXexX1xX6xX4xX1xXd6xX1xX6xXd6xX27xX2dxX7exX3exXdxXd6xX4bxX7exX27xX2dxXd6xX4bxX6xX7exXd6xX5xX6xX27xX2dxXd6xX27xX2dxX1xX10xXd6xX2xXd6xX50dxX2c9xX2c9xXd6xX11cxXd6xX7axXdxX10xX27xXd6xX27xX1xX6xX27xXd6xX4bxX6xX27xX5axX2xX2b8xX128xX128xX2b8xX2c9xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX69xX35xX27xX3xX2xX2c9xX2c9xX3xX4xX7exX74xX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX1d1xX3xXcxX1xX3fxX4xX1xX3xX69xXc3xX129xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX38xXf8xX27xX2dxX3xX38xX10a2xX7exX3xX5xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX2xX109xX50dxX2c9xX2c9xX3xXf3cxX3xX7axXdxX7dxX27xX3xX27xX1xX4cxX27xX3xX109xX109xX109xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX69xX35xX27xX3xX2xX2c9xX2c9xX3xX4xX7exX74xX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX2dxXdxX86xX6xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX38xXf8xX27xX2dxX3xX38xX10a2xX7exX3xX4xX8bxXbxX3xX19xX11cxX129xX3xX4xX1xX171xX27xX1xX3xX96xX7exX11cxX8fxX27xX3xX4xX8bxXbxX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xX42xXc3xX3xX4xX8bxXbxX3xX4fxX50xX129xX3xXexX1xX1cxX3xXexXd1xX8bxX27xX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xX38xX50xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX1xX7exX11cxX3e7xX27xX3xXcxX1xX3fxX4xX1xX3xX69xXc3xX3xXf6xX69xXc3xX3xXcxX105xX27xX1xX108xX3xX27xX994xX3xX5xX8bexX4xX3xXexX1xX8bexX4xX3xX1xXdxX3e7xX27xX3xX2dxX10a2xX27xX3xX126xX3xX27xX63exXc4xX3xX96xX7exX6xX109xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4bxXdxX42xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax4c2axX50xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX1a1xX3xXaaxX1450xX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xXexXa5xX129xX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xX96xX7exX11cxX7dxXexX3xXexXa0xX27xX3xX38xX31xX27xX2dxXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX27xX1xXd6xX96xX7exX11cxX10xX27xX5axX4fxX6xXd6xX4bxX3exXdxXd6xXexX1xX3exX6xXdxXd6xX42xX3exXdxXd6xX27xX2dxX7exX3exXdxXd6xX4bxX6xX27xXd6xX2dxX3exXd6xX42xX7exX3exX27xX2dxXd6xXexX6xXc4xXd6xXexX7exXd6xX2dxXdxX6xXdxXd6xX96xX7exX11cxX10xXexXd6xXexX3exX27xXd6xX4bxX3exX27xX2dxX5axX2xX2b8xX2c9xX2baxX128xX126xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axXc4xX10xX4bxXdxX6xX5axX2xX126xX2c9xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX2xX2efxX128xX2b8xX5axX2xX2c9xX2baxX4bxX126xX126xX2xX128xX128xX128xX128xXexX126xX128xX2b8xX2b8xX5xX128xXd6xX2b8xX2faxX4bxX2c9xX2c9xX50dxX2c9xX126xX2baxX2efxXexX50dxX2xX2c7xX2efxX5xX128xXd6xX6xX109xX302xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4bxXdxX42xX12xX0xX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b3dxX50xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX1a1xX3xXaaxX1450xX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xXexXa5xX129xX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xX96xX7exX11cxX7dxXexX3xXexXa0xX27xX3xX38xX31xX27xX2dxXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX27xX1xXd6xX96xX7exX11cxX10xX27xX5axX4fxX6xXd6xX4bxX3exXdxXd6xXexX1xX3exX6xXdxXd6xX42xX3exXdxXd6xX27xX2dxX7exX3exXdxXd6xX4bxX6xX27xXd6xX2dxX3exXd6xX42xX7exX3exX27xX2dxXd6xXexX6xXc4xXd6xXexX7exXd6xX2dxXdxX6xXdxXd6xX96xX7exX11cxX10xXexXd6xXexX3exX27xXd6xX4bxX3exX27xX2dxX5axX2xX2b8xX2c9xX2baxX128xX126xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX1b3dxX50xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX1a1xX3xXaaxX1450xX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXexX4cxXc4xX3xXexXa5xX129xX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xX96xX7exX11cxX7dxXexX3xXexXa0xX27xX3xX38xX31xX27xX2dxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12x29bfxX2axX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xXex619exX27xX2dxX3xXexX1xX47xX27xX129xX3xX38xX15xX3xX5xXc3xX3xX5xX175xX4xX3xX4xX70xX27xX3xX9fxX74xX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX5xX1441xX27xX2dxX3xX27xX2dxX1xX10xX3xX27xX1xX86xX27xX2dxX3xXexXdxX7dxX27xX2dxX3xX27xX15xXdxX3xXexX1x97fdxX27xX2dxX3xXexX1xX1441xX27xX129xX3xX4xX1xXf8xX6xX3xX38xX8bexX27xX2dxX3xX27xX1xXdxX8fxX7exX3xXexX4cxXc4xX3xXexXa5xX3xX4xX19xX6xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xX42xXc3xX3xX27xX1xX86xX27xX2dxX3xX42xXa5xX43xX27xX2dxX3xXc4xX1441xX4xX3xXexX1da9xX3xX4xX35xX3xX7xX1d1xX109xX3xX2axX4cxX11cxX3xXexX1xX8bexX4xX3xX7xX8bexX3xX5xXc3xX3xX27xX1xX7exX3xX4xX10a2xX7exX3xXexX1xX47xX27xX2dxX3xXexXdxX27xX3xX7axX1xX47xX27xX2dxX3xXexX1xX4cdxX3xXexX1xXdxX7dxX7exX3xX38xX4cdxX3xX4xX15xX3xXexX1xX4cdxX3xXexX1xX8bexX4xX3xX1xXdxX3e7xX27xX3xXexX39xXexX3xX1xX35xX27xX3xX27xX1xXdxX3e7xXc4xX3xX42xX54cxX3xX4xX1xX171xX27xX1xX3xXexXd1xX1cxX3xX4xX19xX6xX3xX38xX1cxX6xX3xXbxX1xXa5xX35xX27xX2dx4897xXd6xX3xX21xX171xX3xXexX1xXa5xX3xX2axX1c9xX27xX2dxX3xX19xX11cxX3xX4fxX50xX3xX1baxXdxX3e7xXexX3xX1b3dxX7exX11cxX93xX27xX3xXf6xXcxX1xX3fxX4xX1xX3xX69xXc3xX129xX3xX69xXc3xX3xXcxX105xX27xX1xX108xX3xX13xX1xX3fxXc4xX3xX22xX6xXc4xX3xX3f9xX27xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc46fxX109xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4bxXdxX42xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xX17xX6xX27xX3xX1a3xX74xX4xX3xX42xX8fxX3xX4bxXdxX3xX4xXa5xX3xX6xX27xX3xXexX3exXc3xX27xX129xX3xXbxX1xX1adxX27xX2dxX3xX27xX2dxX1da9xX6xX3xX4bxXdxX3xX4xXa5xX3xXexXd1xX70xXdxX3xXbxX1xX12dbxXbxXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX5xX6xX3exXd6xX4bxX3exX27xX2dxXd6xX42xXdxX10xX4xXd6xX5xX6xXc4xX5axX4bxX3exXdxXd6xXexX1xX3exX6xXdxXd6xX42xX3exXdxXd6xX27xX2dxX7exX3exXdxXd6xX4bxX6xX27xXd6xX4xX6xX27xXd6xX5xX3exX4xXd6xX42xX10xXd6xX4bxXdxXd6xX4xX7exXd6xX6xX27xXd6xXexX3exX6xX27xXd6xXbxX1xX3exX27xX2dxXd6xX27xX2dxX7exX6xXd6xX4bxXdxXd6xX4xX7exXd6xXexXd1xX6xXdxXd6xXbxX1xX10xXbxX5axX2xX2baxX2xX2baxX50dxX126xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX2dxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX5axXc4xX10xX4bxXdxX6xX5axX2xX126xX2c9xX5axX27xX10xX2b1xX7xX5axX2xX2efxX2xX128xX5axX50dxX50dxX4bxX2c7xX2xX128xX126xX2b8xX128xX126xXexX2b8xX2faxX2baxX5xX2c9xX109xX302xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX27xX2dxX3xX22xX2dxX31xX4xX3xX34xX35xX27xX3xX38xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX4xX47xX27xX2dxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX4cxX27xX3xX23xX4cxX27xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4bxXdxX42xX12xX0xX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xX17xX6xX27xX3xX1a3xX74xX4xX3xX42xX8fxX3xX4bxXdxX3xX4xXa5xX3xX6xX27xX3xXexX3exXc3xX27xX129xX3xXbxX1xX1adxX27xX2dxX3xX27xX2dxX1da9xX6xX3xX4bxXdxX3xX4xXa5xX3xXexXd1xX70xXdxX3xXbxX1xX12dbxXbxXaxX3xX1xXd1xX10xX3a5xX9xXaxX5axX5xX6xX3exXd6xX4bxX3exX27xX2dxXd6xX42xXdxX10xX4xXd6xX5xX6xXc4xX5axX4bxX3exXdxXd6xXexX1xX3exX6xXdxXd6xX42xX3exXdxXd6xX27xX2dxX7exX3exXdxXd6xX4bxX6xX27xXd6xX4xX6xX27xXd6xX5xX3exX4xXd6xX42xX10xXd6xX4bxXdxXd6xX4xX7exXd6xX6xX27xXd6xXexX3exX6xX27xXd6xXbxX1xX3exX27xX2dxXd6xX27xX2dxX7exX6xXd6xX4bxXdxXd6xX4xX7exXd6xXexXd1xX6xXdxXd6xXbxX1xX10xXbxX5axX2xX2baxX2xX2baxX50dxX126xX109xX1xXexXc4xXaxX12xX2axX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xXdxX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xX17xX6xX27xX3xX1a3xX74xX4xX3xX42xX8fxX3xX4bxXdxX3xX4xXa5xX3xX6xX27xX3xXexX3exXc3xX27xX129xX3xXbxX1xX1adxX27xX2dxX3xX27xX2dxX1da9xX6xX3xX4bxXdxX3xX4xXa5xX3xXexXd1xX70xXdxX3xXbxX1xX12dbxXbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXd1xX3exX27xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX17xX1xX7dxX3xX38xX74xX3xX1xX994xX3xXexXd1xX182xX3xX7axX1xXdxX3xX38xXdxX3xX4fxX7exX8bxXexX3xX7axX1xXd9xX7exX3xX5xX6xX3exX3xX38xX74xX27xX2dxX3xXf6xX1b3dxX147dxX1a3xX2axX108xX3xX2dxX2bxXbxX3xXbxX1xX1c9xXdxX3xXd1xX19xXdxX3xXd1xX3exX129xX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX19xX3xXexX54cxX4xX3xX42xX6xX11cxX3xX42xX39xX27xX3xX38xXdxX3xX1b3dxX147dxX1a3xX2axX129xX3xXexX195xXc4xX3xX7axXdxX7dxXc4xX3xXexX1xX1cxX3xXexXd1xXa5xXa6xX27xX2dxX3xX5xX6xX3exX3xX38xX74xX27xX2dxX3xX27xX2dxX3exXc3xXdxX3xX27xXa5xX43xX4xX109xX109xX109xX3xX2axX15xX3xX5xXc3xX3xX27xX1xX86xX27xX2dxX3xX42xX8bxX27xX3xX38xX8fxX3xX38xXa5xX182xX4xX3xX27xX2dxXa5xXa6xXdxX3xX4bxX4cxX27xX3xX4fxX50xX3xXcxX1xXdxX93xX27xX3xX1a3xX74xX4xX3xXf6xX17xX6xX27xX3xX1a3xX74xX4xX108xX3xX96xX7exX6xX27xX3xXexX4cxXc4xX109xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4bxXdxX42xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX7exX5xX12xX0xX4bxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd1xXaxX12xX0xX5axX4bxXdxX42xX12xX0xX5axX4bxXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3f9xX7exXexX1xX3exXd1xXaxX12xX2axXf8xX4xX3xX13xX1xX175xX0xX5axXbxX12
Đức Phú