Hà Tĩnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
(Baohatinh.vn) - Ủy ban bầu cử các cấp, ban bầu cử, tổ bầu cử ở Hà Tĩnh phải chủ động rà soát tổng thể các nhiệm vụ để bổ cứu kịp thời, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, tránh phải bầu lại, bầu thêm.
5347x9786xd8daxbf13xaa19x6c74x97fexa60bx9e1axX7xfc8axb15exc752x9214xb8f7xe7b5xX5xd76cxXaxd018xda12x8ec1xX3xXcxd10ex1129fxX1xX3xXexd57bxX18x8435xX3xX4xe27ex8df5xX18xX1exX3xX5x8befxX18xX1xX3xe250x9b72xeee9x8493xX3xX4xX1xa101xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4x6df9xX18xX1exX3xXexacbcxX4xX3x11008x8884x723cxX3xX4xc0c8xX3xbdfbx8593xa73fxX13xX3x9225xX1xc14axX6xX3xe8bbxfdedxX3xd08axX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxbf61xX43xX3xX13xX48x941fx623dxX3xX18xX1xXdx10444xb976xX3xX4dxde4axX3x61e3xc573xX6fxX2xc20cxX6fxX70xX6fxe8f6xX0xcbdbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5778xXaxX12x5cfex8ac8xX3xX41xX6xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX3exX4xX3xX4x8e76xXbxX2exX3xX41xX6xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXex73fbxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3x826exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xb1b3xXdxX3xX4xX1x78ebxX3xX2bxcb46xX18xX1exX3xf585xX14xX3xX7xX2dxX3exXexX3xXexXb2xX18xX1exX3xXexX1xX5exX3xX4xX3exX4xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX55xe877xX3xX2bxX5exX3xX41xXb2xX3xX4x75c4xX43xX3xX4dxe83bxXbxX3xXexX1xX22xXdxX2exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX8bxXdx6ab3xX18xX3xXd3xX6xX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX2exX3xX2bx107aexX18xX1exX3xd352xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX3xX4xXccxX6xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX43xdc08xXexX2exX3xXexXd3xX3exX18xX1xX3xXbxX1xXc7xXdxX3xX41xX42xX43xX3xX5xX2cxXdxX2exX3xX41xX42xX43xX3xXexX1x66bfxX6axfa3cxX0xX79xXbxX12xX0xXexX6xX41xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax93d7xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1exX9xXaxX70xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX8bxX8bxXdxX18xX1exX9xXax6b77xXaxX12xX0xXexX41xX2dxX8bxX8fxX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX49xd466xX3xXexX1xX21xX3xXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX3x10737xX3x5f55xX1xXccxX3xXexXfcxX4xX1xX3xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX49xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13xX2dxX14xX18xX1exX3xXcxXd3xX43xX18xX1exX3xX64x109ccxX18xX1exX3xX55x55a8xX6xX3xX4dx7945xX3xX41xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1d5xX39xX18xX1exX3xX55xX1cxX18xX3xX7x107c4xX3xX70xX6fxX73xX1d5xX53xX79xX49xX1d5xX48xX3xX55xa4d5xX3xX55xXdxX69xX4xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX4axX43xX224xX4xX3xX1xXcfxXdxX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xX167xX0xX79xXbxX12xX0xX79xXexX8bxX12xX0xX79xXexXd3xX12xX0xX79xXexX41xX2dxX8bxX8fxX12xX0xX79xXexX6xX41xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d5xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxb71dxXdxX8bxXexX1xb7bbxX3x11019xX6fxX70xXbxX17ax9200xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2fbxX3xX1a1x100e1xf181xXbxX17axX302xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX79xXdxX167xX41xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX55xX18xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX6fxX70xX79xX2xX70xX2fdxX8bxX6fxX6fxX2xX30dxX1a1xX70x915cxXexX30dxX1a1xX30dxX5xX77xX73xX2xX33exX1a1xX8bxX6fxX70xX30exX33exX2fdxX70xX30dxXexc327xX2xX1a1xX1a1xX5xX1a1xX73xX2xX167x7087xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX2f6xXdxX8bxXexX1xX9xXaxX2fdxX6fxX70xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1a1xX30dxX30exXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX12xX49xX1c5xX3xXexX1xX21xX3xXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX3xX13xX2dxX14xX18xX1exX3xXcxXd3xX43xX18xX1exX3xX64xX206xX18xX1exX2exX3xba38xX1xX4fxX3xX1d5xX1xXccxX3xXexXfcxX4xX1xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX1exX3xXexXd3x9a22xX4xX3xX13xX48xX63xX64xX3xXexX32xX18xX1xX3xXcxXd3xX42xX18xX3xXcxX12fxX3xf386xX18xX1xX3xX4x5481xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3x9e0dxXbbxX3xX63xXcfxXdxX3xX55xXefxX3xX2bxXdxX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXexXd3xX6xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX4xX1xX43x681fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX1xX2dxX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX1xXcfxXdxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX2cxXdxX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX3xXcxX1xX2cxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX55xX14xX2dxX3xX4xX1xXdxX231xX43xX3xX2xX30dxX79xX1a1xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fecxX18xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17axXexX73xX6xX5xXdxX1exX18xX2fbxX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX302xXaxX12xX1d5xX1xXccxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXd3xX14xX3xX7xX2dxX3exXexX2exX3xX4dxX1xX47fxX18xX3xXexXd3xX21x8f83xX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX39xX18xX1exX3xX55xXdxX69xX4xX3xX5xXdxX165xX18xX3xX133xX43xX6xX18xX3xX2bxd04bxX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xXcxX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX133xX43xX6xX2exX3xX4xXc7xX3xX1xX69xX3xXexX1xX224xX18xX1exX3xX4xX1xX1c5xX18xX1xX3xXexXd3xXfcxX3xX2bxX27xX3xXexX147xXbxX3xXexXd3xX43xX18xX1exX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxX5exX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX3exX4xX3xX18xXcfxXdxX3xX8bxX43xX18xX1exX2exX3xX2bxXdxX231xX43xX3xX4dxXdxX69xX18xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX4axX43xX224xX4xX3xX1xXcfxXdxX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX2exX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xX167xX3xX48xX5exX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX8bxXdxX11fxX18xX3xXd3xX6xX3xX55xX14xX2dxX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX6fxX33exX79xX1a1xX79xX6fxX70xX6fxX2xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX224xXexX3xX2bx8c32xXbxX2exX3xX49xX6xX18xX3xX1d5xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX3xX8fxX165xX43xX3xX4xX42xX43xX3xXexX20bxX3xX18xX6xX8fxX3xX2bxX533xX18xX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX133xX43xX6xX18xX3xXexdc27xX6axX3xX4xX3exX4xX3xX18xXcfxXdxX3xX8bxX43xX18xX1exX3xX7xX6xX43xX2fbxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX1d5xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX2bxX50cxX18xX3xX55xXfcxX3xX4xX1cxX18xX3xX4xXf8xX3xX4xX3exX4xX3xX55xX1cxX18xX3xX41xXc7xX18xX3xX4xXccxX6xX3xXcxXd3xX43xX18xX1exX3xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX13xXcfxXdxX3xX2bxdabcxX18xX1exX3xX49xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4axX43xX224xX4xX3xX1exXdxX6xX2exX3xX4xXccxX6xX3xXexX32xX18xX1xX3xX4xX1xXccxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXd3xX14xX3xX7xX2dxX3exXexX2exX3xX4dxX1xX47fxX18xX3xXexXd3xX21xX50cxX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX39xX18xX1exX3xX55xXdxX69xX4xX3xX5xXdxX165xX18xX3xX133xX43xX6xX18xX3xX2bxX533xX18xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX18xX1xc17dxX18xX1exX3xX18xXcfxXdxX3xX8bxX43xX18xX1exX3xX55xX21xee2dxXexX3xXexX1xX47fxX6axX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX17axXdxX18xX3xX20fxX3xX4dxXdxX533xX18xX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xXccxX6xX3xX2bxX6e9xX18xX1exX3xX4xX1xX1c5xX3xXexXd3xX21xXbbxX18xX1exX3xX2bxX2dxX14xX18xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX1exX3xX55xXefxX3xXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX2exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX55xXdxX165xX18xX3xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX49xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX3xXbxX1xXefxX3xXexXd3xX3exX4xX1xX3xX2bxXfcxX6xX3xX41xX14xX18xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX49xX6xX18xX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4dxX1xX47fxX18xX3xXexXd3xX21xX50cxX18xX1exX3xX4dxX1xd25dxX4xX3xXbxX1xXefxX4xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX2cxX18xX3xX4xX1xX533xX3xX6axX14xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxX2dxX14xX18xX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXexXd3xX6xX2exX3xX1exXdxX3exX6axX3xX7xX3exXexX3xX4xXccxX6xX3xXexX32xX18xX1xX3xX2bxX27xX3xX4xX1xX32xX3xXd3xX6xX2exX3xXexXd3xX2dxX18xX1exX3xX2bxX4fxX3xXexX147xXbxX3xXexXd3xX43xX18xX1exX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX55xXdxX69xX4xX3xXd3xX14xX3xX7xX2dxX3exXexX2exX3xX4xX147xXbxX3xX18xX1xX147xXexX3xX8bxX6xX18xX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX4xX46xX3xXexXd3xXdxX2exX3xXexXd3xX6xX18xX1exX3xXexXd3xX1c5xX3xX41xX165xX18xX3xXexXd3xX2dxX18xX1exX2exX3xX18xX1exX2dxX14xXdxX3xX4dxX1xX43xX3xX55xX436xX4xX3xX41xb81axX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXdxX231xX43xX3xX4dxXdxX69xX18xX3xX55xX147xXexX3xX4xX1xXa1xXexX2exX3xX4dxb761xX3xXexX1xX43xX147xXexX2exX3xX1xX21x10386xX18xX1exX3xX8bxad6axX18xX3xX18xX1exX1xXdxX69xXbxX3xX55xXefxX3xX4xX1xX2dxX3xXexXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXexXb2xX18xX1exX3xX1xX76dxXbxX3xX4dxX533xXexX3xX133xX43xXc7xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xXbxX1xd549xX18xX1exX2exX3xX4xX1xX224xX18xX1exX3xX8bxXfcxX4xX1xX3xX41xX69xX18xX1xX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX302xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX147xXexX3xXexX436xX167xX167xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d5xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX2f6xXdxX8bxXexX1xX2fbxX3xX2fdxX6fxX70xXbxX17axX302xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2fbxX3xX1a1xX30dxX30exXbxX17axX302xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX79xXdxX167xX41xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX55xX18xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX6fxX70xX79xX2xX70xX2fdxX8bxX6fxX6fxX2xX30dxX2fdxX6fxX33exXexX33exX1a1xX77xX2fdxX5xX6fxX73xX2xX30dxX77xX8bxX30dxX2xX6fxX6fxX30exX1a1xX70xXexX2fdxX2xX30exX30exX30exX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX2f6xXdxX8bxXexX1xX9xXaxX2fdxX6fxX70xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1a1xX30dxX30exXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX12xX2fdxX2xX3xX4dxX1xX43xX3xX55xX436xX4xX2exX3xX2fdxX33exX3xX2bxXdxX5exX6axX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xXexX2cxXdxX3xXcxX52xX3xc423xX6dxX3xX44bxX18xX1xX3xX2bxX27xX3xX7x8546xX18xX3xX7xX14xX18xX1exX3xX4xX1xX14xX2dxX3xX2bxX4fxX18xX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX1xXcfxXdxX3xX5xX92bxX18xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX18xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17axXexX73xX6xX5xXdxX1exX18xX2fbxX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX302xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX48xX47fxX8fxX3xX6axX2cxX18xX1xX3xX2bxX76dxXexX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxXdxX5exX6axX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX55xX231xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX0xX79xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX48xX47fxX8fxX3xX6axX2cxX18xX1xX3xX2bxX76dxXexX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxXdxX5exX6axX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX55xX231xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexXd3xX165xX18xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xXexXdxX69xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXexX1xX39xX18xX1exX2exX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXexXd3xX436xX4xX3xX133xX43xX6xX18xX2exX3xXexXd3xX165xX18xX3xX6axX2cxX18xX1exX3xX17axX27xX3xX1xXcfxXdxX302xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX43xX8fxX3xXexX224xXdxX3xX2bxX6xX3xX1xX69xX3xXexX1xX224xX18xX1exX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4xX50cxX3xX7xXbbxX2exX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX5xX21xX43xX3xX2bxXcfxX18xX1exX167xX3xX63xXcfxXdxX3xX8bxX43xX18xX1exX3xXexX147xXbxX3xXexXd3xX43xX18xX1exX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX55xX231xX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX2exX3xX18xX1exX1xX17xX6xX3xX55xXefxX3xX4xXccxX6xX3xX4xX39xX18xX1exX3xX8bxX681xX18xX2exX3xX55xX231xX3xX4xX3exX4xX3xXf8xX18xX1exX3xX4xX46xX3xX55xXdxX165xX18xX2exX3xX2bxXfcxX6xX3xX2bxXdxX5exX6axX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xX18xXcfxXdxX3xX133xX43xX8fxX3xXbxX1xX970xX18xX1exX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xXexX1xX5exX3xX5xX69xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX167xX167xX3xX53xXdxX69xX4xX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXbxX1xXc7xXdxX3xXexX1xX5exX3xX1xXdxX69xX18xX3xX2bxX21xX76dxX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX42xX18xX2exX3xX20fxX3xX18xX1exX1xX17xX6xX3xX4xXccxX6xX3xX2bxX76dxXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX2dxX2cxXexX3xX4xX1xX1c5xX18xX1xX3xXexXd3xXfcxX3xX2bxf29fxX4xX3xX41xXdxX69xXexX3xX133xX43xX6xX18xX3xXexXd3x70ecxX18xX1exX2exX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX1xXcfxXdxX3xX4xXccxX6xX3xXexX2dxX14xX18xX3xX8bxX681xX18xX2exX3xX2bxX5exX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX8bxX681xX18xX3xXexX1xX6xX6axX3xX1exXdxX6xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX2cxXexX3xXexf942xX3xX5xX69xX3xX4xX6xX2dxX3xX18xX1xXa1xXexX2exX3xX41xX42xX43xX3xX2bxXccxX3xX7xX224xX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX4xX42xX18xX3xX41xX42xX43xX302xX3xX2bxX6e9xX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX4dxXdxX165xX18xX3xX133xX43xX8fxX533xXexX3xX2bxXa1xX43xX3xXexXd3xX6xX18xX1xX2exX3xXbxX1xXc7xX18xX3xX41xX3exX4xX3xX4xX3exX4xX3xX133xX43xX6xX18xX3xX2bxXdxX5exX6axX3xX7xX6xXdxX3xXexXd3xX3exXdxX2exX3xX17axX43xX8fxX165xX18xX3xXexX2cxX4xX3xX4xXccxX6xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX533xX3xX5xX436xX4xX3xXexX1xX450xX3xX2bxXfcxX4xX1xX2exX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX17axXa1xX43xX3xX2bxXcfxX4xX3xXexXd3xX165xX18xX3xX6axX2cxX18xX1exX3xX17axX27xX3xX1xXcfxXdxX3xX55xX231xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xd51axX165xX43xX3xX4xX42xX43xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX43xX8fxX165xX18xX3xX1exXdxX3exX2dxX3xXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX2exX3xXcxXdxX5exX43xX3xX41xX6xX18xX3xXcxX1xX39xX18xX1exX3xXexXdxX18xX2exX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexXdxX533xXbxX3xXexXefxX4xX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xXexXdxX18xX2exX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX302xX3xX49xX3exX2dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2exX3xX48xX14xXdxX3xX420xX1xX3exXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX55xX14xX3xXcxXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX1x5686xX18xX1xX3xXexX32xX18xX1xX3xX2bxX47fxX8fxX3xX6axX2cxX18xX1xX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xX18xX1xX75exX18xX1exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1c5xX4xX1xX2exX3xX4dxX533xXexX3xX133xX43xXc7xX3xXexXd3xX165xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX55xX436xX4xX3xX4xXccxX6xX3xXexX32xX18xX1xX2exX3xX4xXccxX6xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX2bxX50cxX18xX3xX55xXfcxX302xX3xXexX1cxX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX3xXexXdxX18xX2exX3xX41xX14xXdxX3xXbxX1xXc7xX18xX3xX3exX18xX1xX3xX4dxX1xX39xX18xX1exX3xX4dxX1xX1c5xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX2dxX18xX1exX3xXexXd3xX14xX2dxX3xXexX1xXdxX3xX2bxX43xX6xX3xX4xX1xX14xX2dxX3xX6axX20bxX18xX1exX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX2bxX21xX6xX3xXexXdxX18xX2exX3xX41xX14xXdxX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX2exX3xX2bxX42xX8fxX3xX2bxXccxX3xX55xX231xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX2dxX2cxXexX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX1xX2dxX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xX18xX1xXa1xXexX3xX5xX14xX3xX4dxX1xX39xX18xX1exX3xX4dxX1xX1c5xX3xXexXd3xX2dxX18xX1exX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX4xX3exX4xX3xX4dxX1xX43xX3xX55xX436xX4xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX302xX3xX4xX1xX12fxX3xX20fxX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xX41xX14xX18xX3xX55xX450xX18xX1exX3xX7xX681xX43xX2exX3xX55xX450xX18xX1exX3xX17axX6xX2exX3xX18xX1exX21xX3xX8bxX681xX18xX3xX55xX450xX18xX1exX3xX41xXdxX5exX18xX2exX3xX55xX450xX18xX1exX3xX4xX4fxX3xX2bxX39xX18xX1exX3xX2bxX6e9xX18xX1exX3xX41xX14xX2dxX3xXexX1xX10xX2dxX3xXexX39xX18xX3xX1exXdxX3exX2dxX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xce7bxXd8cxXexX3xXexXd3xX147xX18xX3xXcxXb2xX3xX133xX43xX224xX4xX3xX55xX14xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxX2dxX14xX18xX3xXexX1xX5exX3xXexXdxX533xXbxX3xXexXefxX4xX3xXbxX1xX3exXexX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX2bxX76dxXexX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxXdxX5exX6axX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX2exX3xX55xX147xX18xX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX2bxX2dxX14xX18xX3xX55xXdxX165xX18xX2exX3xX1xXcfxXdxX3xX55xXdxX165xX18xX2exX3xX4xX3exX18xX3xX41xXcfxX2exX3xX4xX39xX18xX1exX3xX4xX1xXf8xX4xX2exX3xX55xXdxX165xX18xX3xX4xX1xXf8xX4xX2exX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX5xX6xX2dxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXexXd3xX436xX4xX3xXexXdxX533xXbxX3xXexX1xX6xX6axX3xX1exXdxX6xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX55xX14xX3xX55xX147xX18xX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX63xX1xX681xX18xX3xX8bxX681xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX42xX8fxX3xX2bxXccxX3xX2bxX5exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX3xX55xX14xX3xX18xX1exX1xX17xX6xX3xX55xXefxX3xX4xXccxX6xX3xX6axXf5cxX18xX1xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d5xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX2f6xXdxX8bxXexX1xX2fbxX3xX2fdxX6fxX70xXbxX17axX302xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2fbxX3xX1a1xX30dxX30exXbxX17axX302xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX79xXdxX167xX41xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX55xX18xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX6fxX70xX79xX2xX70xX2fdxX8bxX6fxX6fxX2xX30dxX352xX33exX33exXexX2xX2fdxX2xX5xX2xX73xX2xX30dxX77xX8bxX77xX2xX30dxX1a1xX77xX70xX2xXexX1a1xX352xX77xX352xX2fdxX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX2f6xXdxX8bxXexX1xX9xXaxX2fdxX6fxX70xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1a1xX30dxX30exXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX12xX53xXdxX69xX4xX3xX18xXdxX165xX6axX3xX8fxX533xXexX3xX8bxX6xX18xX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX4xX3exX4xX3xXf8xX18xX1exX3xX4xX46xX3xX55xXdxX165xX18xX3xX2bxX21xX76dxX4xX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xXexXdxX533xX18xX3xX2bxXcfxX3xX2bxX231xX3xXd3xX6xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX18xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17axXexX73xX6xX5xXdxX1exX18xX2fbxX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX302xXaxX12xX53xXdxX69xX4xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX4xX4fxX3xXexX1xX5exX3xX41xX846xXexX3xX2bxX42xX43xX3xXexX20bxX3xX1a1xX3xX1exXdxX22xX3xX33exX70xX3xX7xX3exX18xX1exX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX6fxX33exX79xX1a1xX79xX6fxX70xX6fxX2xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX2exX3xX41xX6xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXexXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX1xXccxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXd3xX14xX3xX7xX2dxX3exXexX3xXexXb2xX18xX1exX3xXexX1xX5exX3xX4xX3exX4xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX55xXefxX3xX2bxX5exX3xX41xXb2xX3xX4xXf8xX43xX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX2exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX8bxXdxX11fxX18xX3xXd3xX6xX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX2exX3xX2bxX12fxX18xX1exX3xX133xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX3xX4xXccxX6xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX43xX147xXexX2exX3xXexXd3xX3exX18xX1xX3xXbxX1xXc7xXdxX3xX41xX42xX43xX3xX5xX2cxXdxX2exX3xX41xX42xX43xX3xXexX1xX165xX6axX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX49xX224xX3xXexXd3xX1c5xX3xX4xX3exX18xX3xX41xXcfxX2exX3xX4xX39xX18xX1exX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXexXdxX533xXbxX3xX4xX147xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX4dxX1xX43xX3xX55xX436xX4xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX2bxX5exX3xX18xX846xX6axX3xXexXf5cxX18xX1xX3xX1xXf5cxX18xX1xX3xX4xX1xX43xX18xX1exX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXexXd3xX6xX2exX3xX1xX21xX92bxX18xX1exX3xX8bxX930xX18xX2exX3xX2bxX39xX18xX3xX2bxX224xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX4xX3exX4xX3xXexXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xXexX224xXexX3xX4xX50cxX3xX7xXbbxX3xX55xX147xXexX3xX4xX1xXa1xXexX3xXbxX1xXefxX4xX3xX55xXefxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXexXd3xX6xX18xX1exX3xXexXd3xX1c5xX2exX3xX4xX147xXbxX3xX18xX1xX147xXexX2exX3xX18xXdxX165xX6axX3xX8fxX533xXexX3xX8bxX6xX18xX1xX3xX7xX3exX4xX1xX2exX3xX7xX224xX3xX5xXdxX69xX43xX3xX4xX46xX3xXexXd3xXdxX3xX4xXccxX6xX3xX2bxX50cxX18xX3xX55xXfcxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xXc7xX18xX3xX4xX1xXd8cxXexX3xX4xX1xc088xX3xX7xX224xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX41xX42xX43xX2exX3xXexXd3xX3exX18xX1xX3xX1xX21xX3xX1xX8f5xX18xX1exX2exX3xX6axXa1xXexX3xX6axX3exXexX302xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xXbxX1xX970xX18xX1exX2exX3xX4xX1xX224xX18xX1exX3xX8bxXfcxX4xX1xX2exX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2exX3xXexXd3xX147xXexX3xXexX436xX3xXbxX1xXefxX4xX3xX55xXefxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX167xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xXa1xXbxX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX2exX3xX4xXa1xXbxX3xX17axX27xX3xXexXdxX533xXbxX3xXexXefxX4xX3xX1xX21xX92bxX18xX1exX3xX8bxX930xX18xX3xX18xX1exX1xXdxX69xXbxX3xX55xXefxX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX55xXdxX165xX18xX3xXexXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX133xX43xX3exX18xX3xXexXd3xXdxX69xXexX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX55xXefxX3xXexXd3xX21xX92bxX4xX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xX1xX2dxX3xXexXb2xX3xXexXd3xX21xXbbxX18xX1exX2exX3xXexX1xX21xX3xX4dxX20fxX3xX4xX3exX4xX3xXexXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xXcxXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXexX224xXexX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xa4b0xX4dxX1xX6xXdxX3xX6axX2cxX4xX2exX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xX18xXdxX165xX6axX3xXbxX1xX2dxX18xX1exX2exX3xX5xX147xXbxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX2dxX2cxXdxX3xX41xXdxX165xX18xX3xX41xXc7xX18xc9d8xX2exX3xXexXd3xX2dxX18xX1exX3xX2bxX4fxX3xX5xX21xX43xX3xX20fxX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX55xXdxX69xX4xX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX4xX1xX1c5xX18xX1xX3xX17axX3exX4xX2exX3xX5xX147xXbxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX2dxX2cxXdxX3xX41xXdxX165xX18xX3xX41xXc7xX18xX3xX1exX46xXdxX3xX55xX231xX3xX4xX3exX4xX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXbxX1xXefxX3xXexXd3xX3exX4xX1xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX2exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX133xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX2exX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX41xX846xXexX3xX2bxX42xX43xX3xXexX20bxX3xX30exX3xX1exXdxX22xX3xX7xX3exX18xX1exX3xX2bxX533xX18xX3xX30exX3xX1exXdxX22xX3xXexX224xXdxX3xX4xX450xX18xX1exX3xX18xX1exX14xX8fxX167xX3xXcxX43xX8fxX3xX18xX1xXdxX165xX18xX2exX3xX8bxX2dxX3xX5xXfcxX4xX1xX3xXexX1xX43xX3xX1xX2dxX2cxX4xX1xX3xX6axX450xX6xX3xX55xXefxX2exX3xXexXb2xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX133xX43xX8fxX533xXexX3xX2bxXfcxX18xX1xX3xX55xXdxX69xX4xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX7xX92bxX6axX3xX1xX50cxX18xX2exX3xX4xX4fxX3xXexX1xX5exX3xX41xX846xXexX3xX2bxX42xX43xX3xXexX20bxX3xX1a1xX3xX1exXdxX22xX3xX33exX70xX3xX7xX3exX18xX1exX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX6fxX33exX79xX1a1xX79xX6fxX70xX6fxX2xX167xX3xX63xXcfxXdxX3xX8bxX43xX18xX1exX2exX3xX4xX1xX21xX50cxX18xX1exX3xXexXd3xXf5cxX18xX1xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX6axX2cxX4xX3xX18xX1exX846xX18xX3xX1exXd9bxX18xX2exX3xXexX20bxX3xX2xX1a1xX73xX6fxX70xX3xXbxX1xX12fxXexX2exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX42xX18xX3xXexX1xX6xX6axX3xX8bxX436xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX6axX2cxX4xX3xXexX20bxX3xX33exX70xX73xX1a1xX70xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX2exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX4dxX1xX2dxXc7xX18xX1exX3xX4xX3exX4xX1xX3xX2bxX5exX3xXbxX1xX970xX18xX1exX2exX3xX4xX1xX224xX18xX1exX3xX8bxXfcxX4xX1xX3xX41xX69xX18xX1xX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX18xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17axXexX73xX6xX5xXdxX1exX18xX2fbxX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX302xXaxX12xX48xXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xXbxX1xX970xX18xX1exX3xX8bxXfcxX4xX1xX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX3xX4xX1xXd8cxXexX3xX4xX1xX164axX2exX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX18xX1xX681xX18xX3xX8bxX681xX18xX3xXexX32xX18xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX2fbxX3xX45dxXbbxX3xX63xXcfxXdxX3xX55xXefxX3xXexXdxX533xXbxX3xXexXefxX4xX3xXexX1xX6xX6axX3xX6axX21xX43xX3xX55xX231xX3xX4xX1xX43xX8fxX165xX18xX3xX6axX39xX18xX2exX3xX18xX1exX1xXdxX69xXbxX3xX55xXefxX2exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXexXd3xX6xX2exX3xXexX1xX10xX2dxX3xX8bxa148xXdxX2exX3xX1xX21xX92bxX18xX1exX3xX8bxX930xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXexXd3xX2dxX18xX1exX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXexXb2xX18xX1exX3xX1xX76dxXbxX3xX4dxX533xXexX3xX133xX43xXc7xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX45dxXbbxX3xXcxX1xX39xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX55xX14xX3xXcxXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX5xXdxX165xX18xX3xX5xX2cxX4xX302xX3xXbxX1xX224xXdxX3xX1xX76dxXbxX3xX55xX92bxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxX50cxX18xX3xX55xXfcxX3xX55xXdxX11fxX18xX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXexXd3xX6xX2exX3xXd3xX14xX3xX7xX2dxX3exXexX3xX1xX69xX3xXexX1xX224xX18xX1exX3xX6axX2cxX18xX1exX3xXdxX18xXexX10xXd3xX18xX10xXexX2exX3xX2f6xXdx7a6bxXdxX3xXbxX1xXefxX4xX3xX55xXefxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xX18xX1xXa1xXexX3xX5xX14xX3xXexX2cxXdxX3xXccxX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX18xX1xX681xX18xX3xX8bxX681xX18xX3xX4xXa1xXbxX3xX17axX27xX2exX3xX4xXa1xXbxX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX2exX3xX4xX3exX4xX3xX4xX50cxX3xX133xX43xX6xX18xX2exX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xXa1xXbxX3xXexX32xX18xX1xX3xX17aexXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX2exX3xX13xXcfxXdxX3xX2bxX6e9xX18xX1exX3xX18xX1xX681xX18xX3xX8bxX681xX18xX2exX3xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX18xX1xX681xX18xX3xX8bxX681xX18xX2exX3xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX1143xXd8cxXexX3xXexXd3xX147xX18xX3xXcxXb2xX3xX133xX43xX224xX4xX3xXexX32xX18xX1xX2exX3xX1d5xX39xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexX32xX18xX1xX2exX3xX45dxXbbxX3xX63xXcfxXdxX3xX55xXefxX2exX3xX45dxXbbxX3xXebaxX3xXexX533xX167xX17f0xX302xX3xXbxX1xX224xXdxX3xX1xX76dxXbxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX50cxX3xX133xX43xX6xX18xX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xXexXa1xX18xX2exX3xX41xX3exX2dxX3xX4xX1xX1c5xX3xX2bxX47fxX8fxX3xX6axX2cxX18xX1xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xXexX1xX39xX18xX1exX3xXexXdxX18xX2exX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX3xXbxX1xXefxX4xX3xX55xXefxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX45dxXbbxX3xX1d5xX39xX18xX1exX3xXexX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX3xX1xX69xX3xXexX1xX224xX18xX1exX3xX2bxXdxX69xX18xX2exX3xX4dxX1xX39xX18xX1exX3xX2bxX5exX3xX7xX436xX3xX4xX224xX3xX6axXa1xXexX3xX2bxXdxX69xX18xX3xXexXd3xX2dxX18xX1exX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d5xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX2f6xXdxX8bxXexX1xX2fbxX3xX2fdxX6fxX70xXbxX17axX302xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2fbxX3xX1a1xX30dxX30exXbxX17axX302xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX79xXdxX167xX41xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX55xX18xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX6fxX70xX79xX2xX70xX2fdxX8bxX6fxX6fxX2xX1a1xX6fxX70xX2xXexX30dxX352xX2fdxX70xX5xX70xX73xX2xX30dxX30dxX8bxX6fxX70xX2fdxX1a1xX30dxX2xX6fxXexX6fxX1a1xX352xX2fdxX30dxX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX2f6xXdxX8bxXexX1xX9xXaxX2fdxX6fxX70xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1a1xX30dxX30exXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX12xX52xX27xX3xXcxX21xX76dxX18xX1exX3xX45dxX50cxX18xX3xX17aexX1xX43xX8fxX69xX18xX3xXcxX1xX2cxX4xX1xX3xX13xX14xX17f0xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX18xX21xX92bxX4xX3xXd3xX46xX6xX3xXexX6xX8fxX3xX7xX3exXexX3xX4dxX1xX43xX47fxX18xX3xX55xX14xX3xX4dxX1xX47fxX43xX3xXexXd3xX6xX18xX1exX3xXexX2cxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXdxX5exX6axX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX45dxXbbxX3xXebaxX3xXexX533xX3xXexX1xX6xX6axX3xX6axX21xX43xX3xXexXd3xXdxX5exX18xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX41xXdxX69xX18xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xXbxX1xX970xX18xX1exX2exX3xX4xX1xX224xX18xX1exX3xX8bxXfcxX4xX1xX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX3xXbxX1xXefxX4xX3xX55xXefxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX4xX3exX4xX3xX55xX1cxX18xX3xX41xXc7xX18xX2exX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX2exX3xX133xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX3xX4xXccxX6xX3xXcxXd3xX43xX18xX1exX3xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX4xXccxX6xX3xXexX32xX18xX1xX302xX3xX1xX21xX92bxX18xX1exX3xX8bxX930xX18xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX3xXbxX1xX450xX3xX1xX76dxXbxX3xX2bxX5exX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX17axd606xXexX3xX18xX1exX1xXdxX69xX6axX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX3exX4xX3xXf8xX18xX1exX3xX4xX46xX3xX55xXdxX165xX18xX2exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX55xXdxX165xX18xX3xX4xX3exX4xX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXbxX1xXefxX3xXexXd3xX3exX4xX1xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX1xX21xX92bxX18xX1exX3xX8bxX930xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xX8bxX681xX18xX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX41xX3exX2dxX3xX8fxX3xXexX533xX3xXexXd3xX21xX92bxX4xX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1xX6xX6axX3xX6axX21xX43xX3xX4xX3exX4xX3xX41xXdxX69xX18xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXexXd3xX43xX8fxX3xX55xX533xXexX3xX4xX3exX4xX3xXexXd3xX21xX22xX18xX1exX3xX1xX76dxXbxX3xX18xX1exX1xXdxX3xX18xX1xXdxX11fxX6axX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX167xX167xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xXcxX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX18xX1exX1xXdxX165xX6axX3xX18xX1exXd8cxXexX3xX4xX3exX4xX3xX133xX43xX8fxX3xX2bxXfcxX18xX1xX3xX55xX231xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX8fxX3xXexX147xXbxX3xXexXd3xX43xX18xX1exX3xX55xX14xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX8fxX3xXexX2cxXdxX3xX18xX1xX14xX2exX3xX18xX50cxXdxX3xX4xX21xX3xXexXd3xX12fxX3xX7xX6xX43xX3xX4dxX1xXdxX3xX1xX2dxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX8fxX3xXexX147xXbxX3xXexXd3xX43xX18xX1exX167xX3xX48xX224xXdxX3xX55xX92bxXdxX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX3xX13xX21xX50cxX18xX1exX3xX45dxX50cxX18xX2exX3xXexX1xXfcxX3xX17axX27xX3xXb10xX6dxX3xX44bxX18xX1xX2exX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX3xXcxX1xX2cxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX4fxX3xX4xX39xX18xX1exX3xX8bxX681xX18xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX8fxX2exX3xX45dxXbbxX3xXebaxX3xXexX533xX3xXbxX1xX224xXdxX3xX1xX76dxXbxX3xX55xX92bxXdxX3xX45dxXbbxX3xX63xXcfxXdxX3xX55xXefxX3xX1xX21xX92bxX18xX1exX3xX8bxX930xX18xX3xX55xXdxX69xX4xX3xX41xX8f5xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xXexX1xX43xX3xXbxX1xXdxX533xX43xX2exX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXbxX1xXdxX533xX43xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xX8bxX681xX18xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX18xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17axXexX73xX6xX5xXdxX1exX18xX2fbxX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX302xXaxX12xX13xX43xX8fxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX5xX436xX4xX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX3xXexX43xX8fxX69xXexX3xX2bxX224xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d5xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX2f6xXdxX8bxXexX1xX2fbxX3xX2fdxX6fxX70xXbxX17axX302xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2fbxX3xX1a1xX30dxX30exXbxX17axX302xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX79xXdxX167xX41xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX55xX18xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX6fxX70xX79xX2xX70xX2fdxX8bxX6fxX6fxX2xX1a1xX33exX70xX70xXexX77xX1a1xX30exX30dxX5xX77xX73xX2xX6fxX1a1xX8bxX6fxX2xX2fdxX6fxX30exX6fxX352xXexX2fdxX352xX30dxX30exX30exX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX2f6xXdxX8bxXexX1xX9xXaxX2fdxX6fxX70xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1a1xX30dxX30exXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxX2dxX18xXaxX12xX420xX1xX970xX18xX1exX3xX1d5xXc7xX18xX1xX3xX7xX3exXexX3xX4xX50cxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX1d5xX39xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX43xX8fxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX2xX70xX70x8bafxX3xX133xX43xX681xX18xX3xX7xX224xX3xX41xXc7xX2dxX3xX55xX69xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX1d5xX39xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexX32xX18xX1xX3xX4xX1xXccxX3xXexXd3xXf5cxX2exX3xXbxX1xX224xXdxX3xX1xX76dxXbxX3xX55xX92bxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX436xX4xX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xXexX1xX6xX6axX3xX6axX21xX43xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2exX3xXexXd3xX147xXexX3xXexX436xX2exX3xX2bxXd8cxX4xX3xX41xXdxX69xXexX3xX2bxX224xXdxX3xX55xX92bxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xX41xX14xX18xX3xXexXd3xXd9bxX18xX1exX3xX2bxXdxX5exX6axX2exX3xXexX1xX22xXdxX3xX2bxXdxX5exX6axX3xX7xX3exXexX3xX18xX1exX14xX8fxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX18xX1exX1cxX18xX3xX4xX1xXd8cxX18xX3xX6axXd9bxXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX55xXdxX3xX5xX76dxXdxX3xX8bxXefxX18xX1exX3xX8bxX681xX18xX3xX4xX1xXccxX2exX3xX55xXdxX3xXbxX1xX2cxX6axX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX43xX147xXexX3xX55xX231xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX302xX3xX4dxXdxX165xX18xX3xX133xX43xX8fxX533xXexX3xX2bxXa1xX43xX3xXexXd3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX224xX18xX1exX3xX6axXd9bxXdxX3xX681xX6axX3xX6axX21xX43xX2exX3xX1xX2dxX2cxXexX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXbxX1xX3exX3xX1xX2dxX2cxXdxX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xX5xX76dxXdxX3xX8bxXefxX18xX1exX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX5exX3xX1exX681xX8fxX3xXd3xX224xXdxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2exX3xXexXd3xX147xXexX3xXexX436xX302xX3xX8bxX436xX3xX41xX3exX2dxX3xX7xX3exXexX3xXexXf5cxX18xX1xX3xX1xXf5cxX18xX1xX2exX3xX4xX1xXccxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX3xX17axX46xX3xX5xX20fxX3xX4xX3exX4xX3xXexXf5cxX18xX1xX3xX1xX43xX224xX18xX1exX3xX2bxXcfxXexX3xX17axX43xXa1xXexX2exX3xX55xXdxX69xX4xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX436xX4xX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX2exX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xXexXdxX69xX18xX3xX4dxX1xXdxX3xX4xX42xX18xX3xX1xX43xX8fxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xX2bxX5exX3xX17axX46xX3xX5xX20fxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX18xX1xXa1xXexX2exX3xX8bxXf8xXexX3xX2bxXdxX5exX6axX302xX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXd3xX6xX3xX133xX43xX681xX18xX2exX3xXexXa1xX18xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexXd3xXa1xX18xX3xX3exXbxX3xXexXcfxXdxX3xXbxX1xX2cxX6axX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX49xXcfxX3xX2bxXcfxXdxX3xX49xXdxX165xX18xX3xXbxX1xX970xX18xX1exX3xXexX32xX18xX1xX3xXexXdxX533xXbxX3xXexXefxX4xX3xXbxX1xX224xXdxX3xX1xX76dxXbxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX436xX4xX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX6xX18xX3xXexX2dxX14xX18xX3xXexX43xX8fxX69xXexX3xX2bxX224xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX3exX4xX3xX41xXdxX69xX18xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4dxXdxX5exX6axX3xX7xX2dxX3exXexX3xX4xX1xXd8cxXexX3xX4xX1xX164axX3xX2bxX21xX22xX18xX1exX3xX41xXdxX165xX18xX3xX1exXdxX92bxXdxX2exX3xX4xX46xX6xX3xX4dxX1xX47fxX43xX2exX3xX4xXc7xX18xX1exX3xX41xXdxX5exX18xX2exX3xX18xX1xXa1xXexX3xX5xX14xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxX21xX22xX18xX1exX3xX6axX970xX18xX2exX3xX5xX224xXdxX3xX6axXbbxX2exX3xX4dxX1xX43xX3xX55xX436xX4xX3xX4xX46xX6xX3xX4dxX1xX47fxX43xX3xX1d5xX42xX43xX3xXcxXd3xX10xX2dxX2exX3xX4xX1xXccxX3xX2bxXcfxX18xX1exX3xXbxX1xX224xXdxX3xX1xX76dxXbxX3xX55xX92bxXdxX3xX5xX436xX4xX3xX5xX21xX76dxX18xX1exX3xX41xXdxX165xX18xX3xXbxX1xX970xX18xX1exX3xXexX32xX18xX1xX3xX49xX39xX5xX8fxX4dxX1xX1cxX6axX17axX6xX8fxX2exX3xX18xX21xX92bxX4xX3xX1d5xXcfxX18xX1exX3xX1xX970xX6xX3xX8bxX681xX18xX3xX4xX1xXccxX3xX18xX1xX681xX18xX3xX8bxX681xX18xX3xff8exX14xX2dxX3xX2bxX5exX3xX133xX43xXc7xX18xX3xX5xX20fxX2exX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xXdxX69xX18xX2exX3xX18xX1exX1cxX18xX3xX4xX1xXd8cxX18xX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX55xX14xX3xX17axX46xX3xX5xX20fxX3xX18xX1exX1xXdxX165xX6axX3xX4xX3exX4xX3xXexXd3xX21xX22xX18xX1exX3xX1xX76dxXbxX3xX18xX1xX147xXbxX3xX4xXc7xX18xX1xX3xXexXd3xX3exXdxX3xXbxX1xX2033xXbxX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xX1d5xX3exX4xX3xX2bxX2dxX14xX18xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX4xXccxX6xX3xX49xX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX1exX3xX55xXefxX3xXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX2exX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX55xXdxX165xX18xX3xX49xX6xX18xX3xX1d5xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX2exX3xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX49xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX2bxXfcxX6xX3xX41xX14xX18xX3xXbxX1xXefxX3xXexXd3xX3exX4xX1xX2exX3xXexX1xX21xX22xX18xX1exX3xX17axX43xX8fxX165xX18xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX8bxX1af8xXdxX2exX3xX18xX846xX6axX3xX4xX1xX846xX4xX3xXexXf5cxX18xX1xX3xX1xXf5cxX18xX1xX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4dxXdxX5exX6axX3xXexXd3xX6xX2exX3xX2bxX39xX18xX3xX2bxX224xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX2exX3xX2bxX50cxX18xX3xX55xXfcxX2exX3xX18xX1xX75exX18xX1exX3xX55xXa1xX18xX3xX2bxX231xX3xXbxX1xX3exXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXc7xX18xX1xX3xX1xX21xXbbxX18xX1exX3xX2bxX533xX18xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX2exX3xX4dxXfcxXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX41xX3exX2dxX3xX4xX3exX2dxX2exX3xX2bxX231xX3xX17axX43xXa1xXexX3xX49xX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX1exX3xX55xXefxX3xXcxX32xX18xX1xX3xXccxX8fxX2exX3xX49xX6xX18xX3xX1d5xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX2exX3xX8exX8fxX3xX41xX6xX18xX3xX49xX42xX43xX3xX4xX46xX3xXexX32xX18xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX1exXdxXc7xXdxX3xX133xX43xX8fxX533xXexX167xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX2dxX8bxX8fxXaxX12xXebaxX165xX43xX3xX4xX42xX43xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX50cxX3xX133xX43xX6xX18xX2exX3xX2bxX50cxX18xX3xX55xXfcxX2exX3xX2bxXfcxX6xX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX1xXdxX69xX43xX3xX133xX43xXc7xX3xX4xX3exX4xX3xX18xXcfxXdxX3xX8bxX43xX18xX1exX3xXexXd3xX165xX18xX167xX0xX79xXbxX12xX0xX8bxXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8bxXd3xX10xX5xX6xXexX10xX8bxXaxX12xX0xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX165xX18xX3xX133xX43xX6xX18xX2fbxX0xX79xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX73xXexX1xX43xX6axX41xX73xX6xX18xX8bxX73xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX6xX18xX3xX281dxXcfxX4xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX1xX43xX3xX2bxX3exX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxXaxX3xX1xXd3xX10xX1c07xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX18xX1xX73xX133xX43xX8fxX10xX18xX79xX4xX6xX18xX73xX5xX2dxX4xX73xX4xX1xX43xX6xX18xX73xX41xXdxX73xX4xX1xX43xX73xX8bxX6xX2dxX73xX4xX1xX2dxX73xX4xX43xX2dxX4xX73xX41xX6xX43xX73xX4xX43xX73xX8bxX41xX133xX1xX73xX4dxX1xX2dxX6xX73xX17axX55xX73xX55xX6xX73xX8bxX6xXdxX73xX41xXdxX10xX43xX73xX1xX8bxX18xX8bxX73xX4xX6xX4xX73xX4xX6xXbxX79xX6fxX2xX2xX30exX77xX77xX167xX1xXexX6axXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX6axX10xX8bxXdxX6xX79xX2xX6fxX70xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX2xX352xX79xX77xX352xX8bxX30dxX2xX1a1xX33exX77xX33exX2fdxXexX30dxX33exX1a1xX30dxX30exX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX8bxXdxX55xX12xX0xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX6xX18xX3xX281dxXcfxX4xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX1xX43xX3xX2bxX3exX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxXaxX3xX1xXd3xX10xX1c07xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX18xX1xX73xX133xX43xX8fxX10xX18xX79xX4xX6xX18xX73xX5xX2dxX4xX73xX4xX1xX43xX6xX18xX73xX41xXdxX73xX4xX1xX43xX73xX8bxX6xX2dxX73xX4xX1xX2dxX73xX4xX43xX2dxX4xX73xX41xX6xX43xX73xX4xX43xX73xX8bxX41xX133xX1xX73xX4dxX1xX2dxX6xX73xX17axX55xX73xX55xX6xX73xX8bxX6xXdxX73xX41xXdxX10xX43xX73xX1xX8bxX18xX8bxX73xX4xX6xX4xX73xX4xX6xXbxX79xX6fxX2xX2xX30exX77xX77xX167xX1xXexX6axXaxX12xX1d5xX6xX18xX3xX281dxXcfxX4xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX1xX43xX3xX2bxX3exX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX12xX420xX1xX4fxX3xX1d5xX1xXccxX3xXexXfcxX4xX1xX3xX13xX48xX63xX64xX3xXexX32xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxXd3xX42xX18xX3xX53xX1cxX18xX3xXb10xX6dxX3xX2bxX3exX18xX1xX3xX1exXdxX3exX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xX3xXexXd3xX165xX18xX3xX2bxXfcxX6xX3xX41xX14xX18xX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX3xX1d5xX6xX18xX3xX281dxXcfxX4xX167xX0xX79xXbxX12xX0xX79xX8bxXdxX55xX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX52xX3xXb10xX6dxX3xX44bxX18xX1xX3xX4xX42xX18xX3xX4xX4fxX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xXccxX6xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX2bxX6xX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX167xX167xX167xXaxX3xX1xXd3xX10xX1c07xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX18xX1xX73xXexXd3xXdxX79xXexX17axX73xX4dxX8fxX73xX6xX18xX1xX73xX4xX6xX18xX73xX4xX2dxX73xXbxX1xX43xX2dxX18xX1exX73xX6xX18xX73xX8bxX6xX6axX73xX41xX6xX2dxX73xX133xX43xX8fxX10xX18xX73xX41xX6xX43xX73xX4xX43xX73xX4xX43xX6xX73xX18xX1exX43xX2dxXdxX73xX8bxX6xX18xX1exX73xXexX1xX43xX4xX73xX1xXdxX10xX18xX73xX4xX6xX4xX1xX73xX5xX8fxX73xX8bxX2dxX73xX8bxXdxX4xX1xX73xX4xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX79xX6fxX2xX2xX30dxX2xX6fxX167xX1xXexX6axXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX6axX10xX8bxXdxX6xX79xX2xX6fxX70xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX2xX2fdxX79xX2xX33exX1a1xX8bxX1a1xX2xX1a1xX1a1xX6fxX30dxX1a1xXexX77xX30exX6fxX70xX2fdxX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX8bxXdxX55xX12xX0xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX52xX3xXb10xX6dxX3xX44bxX18xX1xX3xX4xX42xX18xX3xX4xX4fxX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xXccxX6xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX2bxX6xX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX167xX167xX167xXaxX3xX1xXd3xX10xX1c07xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX18xX1xX73xXexXd3xXdxX79xXexX17axX73xX4dxX8fxX73xX6xX18xX1xX73xX4xX6xX18xX73xX4xX2dxX73xXbxX1xX43xX2dxX18xX1exX73xX6xX18xX73xX8bxX6xX6axX73xX41xX6xX2dxX73xX133xX43xX8fxX10xX18xX73xX41xX6xX43xX73xX4xX43xX73xX4xX43xX6xX73xX18xX1exX43xX2dxXdxX73xX8bxX6xX18xX1exX73xXexX1xX43xX4xX73xX1xXdxX10xX18xX73xX4xX6xX4xX1xX73xX5xX8fxX73xX8bxX2dxX73xX8bxXdxX4xX1xX73xX4xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX79xX6fxX2xX2xX30dxX2xX6fxX167xX1xXexX6axXaxX12xXcxX52xX3xXb10xX6dxX3xX44bxX18xX1xX3xX4xX42xX18xX3xX4xX4fxX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX4xXccxX6xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX2bxX6xX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX167xX167xX167xX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX12xXcxX52xX3xXb10xX6dxX3xX44bxX18xX1xX3xX17aexX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX17f0xX3xXexX147xXbxX3xXexXd3xX43xX18xX1exX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xXexX43xX8fxX165xX18xX3xXexXd3xX43xX8fxX231xX18xX2exX3xX4xX4fxX3xXbxX1xX21xX50cxX18xX1exX3xX3exX18xX3xX2bxXc7xX6axX3xX41xXc7xX2dxX3xX133xX43xX8fxX231xX18xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX224xXdxX3xX55xX92bxXdxX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xX2bxX6xX18xX1exX3xXexX1xX436xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX8fxX3xX8bxX2dxX3xX8bxXfcxX4xX1xX3xX1d5xX2dxX55xXdxX8bxX73xX2xX352xX167xX0xX79xXbxX12xX0xX79xX8bxXdxX55xX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xXexX224xXexX3xX4xX3exX4xX3xX41xX21xX92bxX4xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX2exX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxXaxX3xX1xXd3xX10xX1c07xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX18xX1xX73xX133xX43xX8fxX10xX18xX79xX4xX1xX43xX6xX18xX73xX41xXdxX73xXexX2dxXexX73xX4xX6xX4xX73xX41xX43xX2dxX4xX73xX4xX2dxX18xX1exX73xXexX6xX4xX73xX41xX6xX43xX73xX4xX43xX73xX8bxX41xX133xX1xX73xX8bxX6xXdxX73xX41xXdxX10xX43xX73xX1xX8bxX18xX8bxX73xX4xX6xX4xX73xX4xX6xXbxX79xX6fxX70xX352xX33exX2xX2fdxX167xX1xXexX6axXaxX12xX0xXdxX6axX1exX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX79xX6axX10xX8bxXdxX6xX79xX2xX6fxX70xX79xX18xX10xX2f6xX7xX79xX6fxX2xX2xX33exX79xX2xX70xX1a1xX8bxX30dxX2xX30exX1a1xX1a1xX2xX352xXexX77xX352xX1a1xX77xX33exX5xX70xX167xX35bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX5xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX3xX55xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX8bxXdxX55xX12xX0xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xXexX224xXexX3xX4xX3exX4xX3xX41xX21xX92bxX4xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX2exX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxXaxX3xX1xXd3xX10xX1c07xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX18xX1xX73xX133xX43xX8fxX10xX18xX79xX4xX1xX43xX6xX18xX73xX41xXdxX73xXexX2dxXexX73xX4xX6xX4xX73xX41xX43xX2dxX4xX73xX4xX2dxX18xX1exX73xXexX6xX4xX73xX41xX6xX43xX73xX4xX43xX73xX8bxX41xX133xX1xX73xX8bxX6xXdxX73xX41xXdxX10xX43xX73xX1xX8bxX18xX8bxX73xX4xX6xX4xX73xX4xX6xXbxX79xX6fxX70xX352xX33exX2xX2fdxX167xX1xXexX6axXaxX12xX1d5xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xXexX224xXexX3xX4xX3exX4xX3xX41xX21xX92bxX4xX3xX4xX39xX18xX1exX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX48xX49xX4axX13xX2exX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexXd3xX2dxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX12xX420xX1xX4fxX3xX1d5xX1xXccxX3xXexXfcxX4xX1xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX1exX3xXexXd3xX436xX4xX3xX13xX48xX63xX64xX3xXexX32xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxXd3xX42xX18xX3xXcxX12fxX3xX44bxX18xX1xX3xX2bxX231xX3xX18xX1exX1xXfcxX3xX1xX43xX8fxX69xX18xX3xX13xX21xX50cxX18xX1exX3xX45dxX50cxX18xX3xX4xX1xX43xX47fxX18xX3xX41xXfcxX3xX4xX1xX43xX3xX2bxX3exX2dxX3xX4xX3exX4xX3xX2bxXdxX231xX43xX3xX4dxXdxX69xX18xX3xX2bxX5exX3xXexXb2xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX39xX18xX1exX3xX4xX43xXcfxX4xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX4axX43xX224xX4xX3xX1xXcfxXdxX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX2exX3xX2bxX2cxXdxX3xX41xXdxX5exX43xX3xX13xX48xX63xX64xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXa1xXbxX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX4dxX6dxX3xX6fxX70xX6fxX2xX73xX6fxX70xX6fxX77xX167xX0xX79xXbxX12xX0xX79xX8bxXdxX55xX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX79xX43xX5xX12xX0xX8bxXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd3xXaxX12xX0xX79xX8bxXdxX55xX12xX0xX79xX8bxXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44bxX43xXexX1xX2dxXd3xXaxX12xX420xX167xX53xX0xX79xXbxX12
P.V