Phó Thủ tướng: Gia tăng sự chống chịu của hệ thống tài chính ngân hàng
Sáng 29/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp của Hội đồng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý 1/2018.
90dexa392xc8bfx1024ax11d3cxa4cexa3aaxb17fx11dfcx94cdxea7fx126f7xe7c5xb1e3x118b9x128abxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbc6dx9e29xd04bxXexX0xe37dxXaxX17xX18xX19xXexX0x10d8fxc67bxX19xabffxXexX0xXaxf64fxX9xc0f1xXdxX18x9d95xX2fx101b6xf7b3xc978xX5xab76xXbxXdxX17xX32xXexX7xXax9321xX9xX5xXax10f10xX9xXbxb8b8xa803x119d0xe6bax9e89xX9x10479xX35xX18xX9xXbxf062xX46xX47xX9xX2fxbe18xX9xX2cxXaxed9fxX46xX47xX9xX2cxXaxc0a4xbd3fxX9xX2cxX41xX18xX9xXaxde07xX9xXbxXaxX58xX46xX47xX9xXbx105edxX35xX9xX2cxXaxa484xX46xXaxX9xX46xX47xa2f2xX46xX9xXaxX6fxX46xX47xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x104c4xX17xX18xX19xX32xXexc389x11dc0xX46xX47xX9xd5d1xa66fxX1cxbcecxe0ffxX9xXbx11632xX35xX9xX5xb507xbfccxX9xX2fx10cf9xX9xX4xXaxX74xX46xXaxX9xX33xXaxX41xXa0xX9xX7xXaxX3dxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9x11531xX44x9584xX46xX47xX9xbc7axa0d6xX46xXaxX9xX91xX5fxX66xXa0xX9xX4xXaxX41xX9xXbxX5exX2cxXaxX9xX91xb042xX35xX9xbcb2xc229xX46xX47xX9xX5xX44xX9xc32cx10c9axX46xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX6fxX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxXa0xX9xXbxX35xd125xX46xX9xXbxX66xX9xea79xX5fxX58xX2cxX9xX47xX35xX18xX9xXe3xe463xX9xX2cxXaxX41xX9xXbxXa7xXcdxX9xX33xXaxX35xcb1cxX46xX9xXaxe471xX33xX9xX2cxX41xX18xX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xXa0xX9xXe3xX98xX46xXaxX9xX47xX35xX98xX9xXebxX35xX66xX2cxX9xXbxXaxX54xX2cxX9xXaxX35xX66xX46xX9xX46xXaxX35xX66xXcxX9xXebxXa8xX9xX10dxX5fx11b3dxX9xX2axX1cxX9cx11300xX2ax1191fxd681xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf7e2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxXa7xX17x11165xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX48xX1cxX1cxX35xXcxX47xX164xXebxX35xX17xXbxX46xX18xXcxX33xXdxX5fxX2fxX164xXebxX46xX1cxXbxfad3xX19fxX161xX1cx128f6xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX35xd252xXaxX2fxX18xX1cxX9cxX161xX2axX163xf510xX161xX9fxX1b6xX9cxX9dxX1cxXbxXbxdf3fxXebxX46xX1b6xX7xX5xX5xXc6xX5fxX24xX46xX47xX2xX35xX46xXaxX91xX5fxX17xX1b6xXaxX19xXbxX18xX35xX2cxXaxX35xX46xXaxX164x1120dxX33xX47xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXa7xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX48xX1cxX1cxX35xX164xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX164xXebxX46xX1cxX46xX17xcdcbxX2fxX1cxX2axX163xX2axX9fxX1cxbdcbxX20dxX19xf064xX2axX9fx982cxX210xX2axX210xXbxX9fxX213xX9fxX19fxXdxX161xX164xX1dexX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX24xX9xXbxXaxX5fxX9xXbxX5fxX24xX46xX47xX9xX47xX35xX18xX9xXbxX18xX46xX47xX9xX2fxX5fxX9xX2cxXaxX24xX46xX47xX9xX2cxXaxX35xX5fxX9xX2cxX5fxX18xX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX46xX47xX9xXbxX18xX35xX9xX2cxXaxX35xX46xXaxX9xX46xX47xX18xX46xX9xXaxX18xX46xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1bfxXbxe100xX18xXdxX35xX47xX46xX48xX9xX1dexX5fxX2fxXbxX35xX180xX26xa178xX32xXexX7xXaxX3dxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xXc6xX44xXc8xX46xX47xX9xXccxXcdxX46xXaxX9xX91xX5fxX66xX9xX33xXaxX98xXbxX9xX23xX35xa6cdxX5fxX9xXe3xX35xX107xX5fxX9xXaxX6fxX46xXaxX9xX2cxX5fxXe0xX2cxX9xXaxX128xX33xX164xX9x10f05xd9dcxX46xXaxX48xX9xX2xX44xXc8xX46xX47xX9xX4axX35xX18xX46xX47xX1cxX5xX5x9d7exXc6xf347xf222xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX98xXbxX9xX23xX35xX2cfxX5fxX9xXbxXa3xX35xX9xX33xXaxX35xX124xX46xX9xXaxX128xX33xXa0xX9xX7xXaxX3dxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35x11af5xXbxXa0xX9xX23xX18xX9xXbxXaxX98xX46xX47xX9xXe3xb52exX5fxX9xX46xX4fxXcxXa0xX9xfe66xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXebx1138bxX9xXcxc7ecxX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xX46xX44xX45xX2cxX9xX2cxX3dxX9xX46xXaxX35xX107xX5fxX9xX46x11984xXbxX9xX356xXaxcfebxX9xX10dxX5fxX18xX46xX164xX9xX5xX4fxX46xX47xX9xXbxXa7xX44xXabxX46xX47xX9xX10dxX5fxX15cxX9xX2axX1cxX9cxX161xX2axX163xX9xX19xX54xX9xX356xX35xX340xX46xX9xXe3xXa3xXbxX9xX20dxXa0xX210xX2ax984fxX164xX9xX2fcxX340xX5fxX9xX46xXaxX44xX9xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX98xX46xX47xX9xXe3xX34exX5fxX9xX46xX4fxXcxX9xXdxXa3xXcxX9xX33xXaxX98xXbxX9xXbxX4fxX46xX47xX9xXbxXaxXcdxX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xXbxXaxX98xX46xX47xX9xX174xX18xX9xXe3xX117xX9xX10dxX5fxX18xX26xX9xXe3xX34exX5fxX9xX47xX35xX37exXcxXa0xX9xX7axXcxX9xX161xXa0xX9cxX163xX3adxXa0xX9xXe3xX44xX18xX9xXdxXa3xXcxX9xX33xXaxX98xXbxX9xX23xXcdxX46xXaxX9xX10dxX5fxX7axX46xX9xX23xX18xX9xXbxXaxX98xX46xX47xX9xXe3xX34exX5fxX9xX46xX4fxXcxX9xX356xXaxX24xX37exX46xX47xX9xX9cxXa0xX19fxX163xX3adxX164xX9xX2xX54xX9xX23xX98xX24xX9xXbxXaxX5fxX9xX46xX47xX7axX46xX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXebxX44x11e98xXbxX9xXbxXa7xX124xX46xX9xX9fxX3adxXa0xX9xX2cxXaxX35xX9xX46xX47xX7axX46xX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX356xX35xX2cfxXcxX9xX2fxX24xX98xXbxX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xX33xXaxXa3xXcxX9xXebxX35xX9xX19xX54xX9xXbxX24xX98xX46xX9xXbxXaxXcdxX9xX23xXe0xX35xX9xX2cxXaxX35xX9xX46xX4fxXcxX9xX9cxX161xX2axX163xX9xX2cx12560xX46xX9xX19xX44xX45xX35xX9xXcxa88dxX2cxX9xX9fxXa0xX20dxX3adxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX10dxX5fxX26xX9xXe3xX5exX46xXaxX9xX2cxX41xX18xX9xc1b3xX5fxX58xX2cxX9xXaxXe0xX35xX164xX9xX5xXa7xX34exX46xX9xX46xX454xX9xX2cxX362xX46xX47xX9xX2cxX5fxX58xX35xX9xX46xX4fxXcxX9xX46xX18xX26xX9xX19xX54xX9xX356xX35xX340xX46xX9xXabxX9xXcxX4adxX2cxX9xX19fxX2axXa0xX210xX3adxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7xXaxX3dxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xXa0xX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xX4xXaxX74xX46xXaxX9xX33xXaxX41xX9xXe3xX117xX9xX47xX35xX18xX24xX9xX2fcxX47xX7axX46xX9xXaxX6fxX46xX47xX9xX2fcxXaxX6fxX9xX46xX44xX45xX2cxX9xX46xX47xXaxX35xX124xX46xX9xX2cxX4adxX5fxX9xX33xXaxX44xXc8xX46xX47xX9xXbxXaxX4adxX2cxX9xX10dxX5fxX37exX46xX9xXdxX15cxX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xXbxX24xX98xX46xX9xXe3xX35xX66xX46xX9xXbxb1f6xXa0xX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xXbxX24xX98xX46xX9xXbxXa7xX5fxX46xX47xX9xX47xX35xX18xX46xX9xXe3xX2cfxX9xX23xX37exX24xX9xXe3xX37exXcxX9xX2fxX54xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX47xX35xX18xX9xXbxX74xX2cxXaxX9xX2cxX54xX2cxX9xX2cxX41xX18xX9xX2cxX98xX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX66xX33xX9xXbxX6fxX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX299xX2cxX362xX46xX47xX9xX46xX47xXaxX66xX9xXc6xX35xX66xXbxX9xX2fcxX18xXcxX9xXebxX6fxX24xX9xXbxXaxX5exX9xXbxXa7xX44x9c89xX46xX47xX9xX46xX6fxX26xX164xX9xX4xX98xX2cxX9xX23xXe0xX9xX2cxfa71xX46xX47xX9xXe3xX117xX9xXbxXa7xXcdxX46xXaxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xX4xXaxX74xX46xXaxX9xX33xXaxX41xX9xX19xX54xX9xXbxXaxX37exX24xX9xX46xX47xXaxX5exX9xXe3xX5exX46xXaxX9xX2fxX587xX18xX9xXe3x11604xX35xX9xX2cxX98xX2cxX9xX46xX47xXaxX5exX9xXe3xX5exX46xXaxX9xXebxX107xX9xXe3xX34exX5fxX9xXbxX44xX9xX2cxX362xX46xX47xXa0xX9xX356xX35xX340xX46xX9xX46xX47xXaxX5exX9xX4c7xX5fxX58xX2cxX9xXaxXe0xX35xX9xX2fxX587xX18xX9xXe3xX646xX35xX9x12e43xX5fxc1e6xXbxX9xXccxX34exX5fxX9xXbxX44xX9xX2cxX362xX46xX47xX9xXebxX6fxX24xX9xXbxXaxX98xX46xX47xX9xX213xX1cxX9cxX161xX2axX163xX9xXe3xX2cfxX9xX23xX37exX24xX9xXe3xX37exXcxX9xXaxX35xX66xX5fxX9xX10dxX5fxX37exXa0xX9xXaxX35xX66xX5fxX9xXdxX54xX2cxX9xX2cxX41xX18xX9xX46xX47xX5fxXe4xX46xX9xXebxX58xX46xX9xX46xXaxX6fxX9xX46xX44xX45xX2cxX9xXe3xX58xX35xX9xXebxX45xX35xX9xX2fxX54xX9xX33xXaxX98xXbxX9xXbxXa7xX35xX2cfxX46xX9xX2cxX41xX18xX9xX46xX107xX46xX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xXbxXaxX5fdxX35xX9xX47xX35xX18xX46xX9xXbxX45xX35xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX41xX9xXbxX5exX2cxXaxX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xXbxX44xX9xXebxXecxX46xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX6fxX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xXbxX35xX107xX46xX9xXbxX66xX9xX10dxX5fxX58xX2cxX9xX47xX35xX18xX9xXe3xX107xX9xX46xX47xXaxX5exX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxXaxX6fxX46xXaxX9xXebxX35xX124xX46xX9xX2cxX41xX18xX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xX2cxX684xX33xX9xX46xXaxX684xXbxX9xXbxXcdxX46xXaxX9xXaxXcdxX46xXaxXa0xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX44xX5fxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xX4xXaxX74xX46xXaxX9xX33xXaxX41xX9xXebxX6fxX9xX4xXaxX74xX46xXaxX9xX33xXaxX41xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xXe3xX35xX107xX5fxX9xXaxX6fxX46xXaxX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX6fxX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxXa0xX9xXbxX35xX107xX46xX9xXbxX66xXa0xX9xXebxX35xX66xX2cxX9xX33xXaxX58xX35xX9xXaxX454xX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX46xX6fxX26xX9xXebxX45xX35xX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXebxX35fxX9xXcxX362xX9xX356xXaxX98xX2cxX2a8xX9xXe3xX98xX46xXaxX9xX47xX35xX98xX9xXebxX35xX66xX2cxX9xXbxXaxX5fxX9xXaxe3dfxXbxX9xXe3xX34exX5fxX9xXbxX44xX9xXbxXa7xX54xX2cxX9xXbxX35xX340xX33xXa0xX9xX47xX35xX98xX46xX9xXbxX35xX340xX33xX2a8xX9xX2cxX98xX2cxX9xXebxXecxX46xX9xXe3xX107xX9xX2cxX34exX46xX9xX2cxXaxX84fxX9xX15cxX9xXebxX107xX9xXdxX117xX35xX9xX2fxX5fxXecxXbxXa0xX9xXbx10bc1xX9xX47xX35xX98xXa0xX9xXe3xX35xX107xX5fxX9xXaxX4a4xX18xX9xXdxX44xX454xX46xX47xX9xXbxX35xX107xX46xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xXdxX44xX5fxX9xXbxXaxX362xX46xX47xXa0xX9xX356xXaxf481xX2cxX9xX33xXaxXa8xX2cxX9xXa7xX41xX35xX9xXa7xX24xX9xX19xX24xX9xXe3xXe0xX9xXbxXa7x9e8cxX9xX2cxX41xX18xX9xXaxX66xX9xXbxXaxX58xX46xX47xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX3dxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xXcxX24xX46xX47xX9xXcxX5fxX58xX46xX9xXbxXaxX6fxX46xXaxX9xXebxX35xX124xX46xX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX44xX5fxX9xX2cxX98xX2cxX9xX47xX35xX37exX35xX9xX33xXaxX98xX33xX9xX356xXaxX362xX46xX47xX9xX2cxXax124e7xX9xX2cxXaxX24xX9xX46xX4fxXcxX9xX9cxX161xX2axX163xX9xXcxX6fxX9xX2cxX37exX9xXbxX45xX35xX9xX46xX4fxXcxX9xX9cxX161xX9cxX161xX9xXe3xX2cfxX9xXbxX4fxX46xX47xX9xX2cxX44xX5fdxX46xX47xX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXebxX35fxX9xXcxX362xXa0xX9xX47xX35xX18xX9xXbxX4fxX46xX47xX9xX2fxX54xX9xX2cxXaxX58xX46xX47xX9xX2cxXaxX5exX5fxX9xX2cxX41xX18xX9xXaxX66xX9xXbxXaxX58xX46xX47xX9xXbxX6fxX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX46xX47xX7axX46xX9xXaxX6fxX46xX47xX9xXbxXa7xX44xX45xX2cxX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xX35xX340xX46xX9xXe3xXe0xX46xX47xX9xXebxX107xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX35xX107xX46xX9xXbxX66xX9xXbxXa7xX124xX46xX9xXbxXaxX340xX9xX47xX35xX45xX35xXa0xX9xXe3xX37exXcxX9xX23xX37exX24xX9xXe3xXecxXbxX9xX46xX44xX45xX2cxX9xX33xXaxX98xXbxX9xXbxXa7xX35xX2cfxX46xX9xX23xX107xX46xX9xXebxc20dxX46xX47xXa0xX9xX356xXaxX8c0xX2cxX9xX33xXaxXa8xX2cxX9xXe3xX44xX454xX2cxX9xXbxX74xX46xXaxX9xX2cxXaxX5fxX9xX356xb15fxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexda94x9d32xXaxX35xX9xXcxX128xX35xX9xXebxX35xX66xX2cxX9xXe3xX18xX46xX47xX9xXbxX58xXbxXa0xX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxXaxX5fxX26xX124xX46xX9xX47xX35xX18xX9xX2cxX58xX9xX47xX8c0xX46xX47xX9xX23xXcdxX46xXaxX9xXbxX35fxX46xXaxX9xX46xXaxXcdxX46xX9xX1bfxX18xX9xXaxXc8xX46xX9xXcxXe0xXbxX9xX2cxXaxX84fxXbxXa0xee7bxX9xX7xXaxX3dxX9xX5xXaxX41xX9xXbxX44xX45xX46xX47xX9xXc6xX44xXc8xX46xX47xX9xXccxXcdxX46xXaxX9xX91xX5fxX66xX9xX46xX3dxX35xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX5xXa3xX35xX9xX33xXaxX35xX124xX46xX9xXaxX128xX33xXa0xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxXaxX6fxX46xXaxX9xXebxX35xX124xX46xX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xXe3xX98xX46xXaxX9xX47xX35xX98xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX66xX5fxX9xX10dxX5fxX37exX9xX2cxX98xX2cxX9xX47xX35xX37exX35xX9xX33xXaxX98xX33xX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXebxX35fxX9xXcxX362xX9xXcxX6fxX9xX4xXaxX74xX46xXaxX9xX33xXaxX41xXa0xX9xX2cxX98xX2cxX9xX23xXe0xXa0xX9xXe3xX5exX18xX9xX33xXaxX44xXc8xX46xX47xX9xXbxXa7xX35xX2cfxX46xX9xX356xXaxX18xX35xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xXbxXaxX5fdxX35xX9xX47xX35xX18xX46xX9xX10dxX5fxX18xXa0xX9xX47xX3dxX33xX9xX33xXaxX34exX46xX9xX19xX5fxX26xX9xXbxXa7xXcdxX9xXbxX4fxX46xX47xX9xXbxXa7xX44xXabxX46xX47xX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXabxX9xXcxX4adxX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xXbx1198cxX9xX10dxX5fxX15cxX9xX9fxX1cxX9cxX161xX2axX20dxX9xXbxX45xX35xX9xX46xX18xX26xX9xXebxX6fxX9xXe3xXa3xXbxX9xXcxX4adxX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xX46xXaxXecxXbxX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xXebxX4a4xX46xX47xX9xX2axX161xX9xX46xX4fxXcxX9xX10dxX5fxX18xXa0xX9xXdxXa3xXcxX9xX33xXaxX98xXbxX9xX2cxXc8xX9xX23xX37exX46xX9xXbxX35xX340xX33xX9xXbxXa8xX2cxX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxXa0xX9xXaxX24xXa3xXbxX9xXe3xXe0xX46xX47xX9xXbxXaxX5fxX9xX46xX47xX7axX46xX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xX46xXaxX6fxX9xX46xX44xX45xX2cxX9xX19xX35xX8d7xX46xX9xXa7xX18xX9xX23xXcdxX46xXaxX9xXbxXaxX44xX5fdxX46xX47xXa0xX9xX2cxX98xX46xX9xX2cxX7axX46xX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xXbxX24xX98xX46xX9xXbxXaxe605xX46xX47xX9xX19xX44xX9xXabxX9xXcxX4adxX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xX2e6xX163xX9xXbxX892xX9xX1a3xX97xX2xX2fdxX9xX46xXaxX5fdxX9xX1bfxX5fxXecxXbxX9xX2fxX35xX124xX5fxX9xXaxX6fxX46xX47xX9xXaxX3dxX18xXa0xX9xX356xX35xX107xX5fxX9xXaxX58xX35xXa0xX9xXebxX58xX46xX9xXe3xX34exX5fxX9xXbxX44xX9xX46xX44xX45xX2cxX9xX46xX47xX24xX6fxX35xXa0xX9xXebxX18xX26xX9xX46xX454xX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxX164xX9xX5xXaxX5exX9xXbxXa7xX44xX5fdxX46xX47xX9xX2cxXaxX4adxX46xX47xX9xX356xXaxX24xX98xX46xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xX10dxX5fxX15cxX9xX2axX1cxX9cxX161xX2axX163xX9xXbxX35xX340xX33xX9xXbxXa8xX2cxX9xXbxX4fxX46xX47xX9xXbxXa7xX44xXabxX46xX47xX9xXcxXa3xX46xXaxX9xXcx9a14xX9xX2cxX37exX9xXebxX107xX9xX10dxX5fxX26xX9xXcxX362xX9xXebxX6fxX9xX47xX35xX98xX9xXbxXa7xX5exX9xXebxX58xX46xX9xXaxX3dxX18xX9xX2e6xXaxXc8xX46xX9xX210xXa0xX2axX9xXbxXa7xX35xX66xX5fxX9xXbxX892xX9xXe3xXe4xX46xX47xX2fdxXa0xX9xXebxX44xX454xXbxX9xXcxX58xX2cxX9xXdxX5exX2cxXaxX9xX2fxX587xX9xX46xX4fxXcxX9xX9cxX161xX2axX20dxX164xX164xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX4xX98xX2cxX9xX15cxX9xX356xX35xX340xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXa7xec12xX46xX47xX9xX2fcxX47xX7axX46xX9xXaxX6fxX46xX47xX9xX2fcxXaxX6fxX9xX46xX44xX45xX2cxX9xXe3xX117xX9xXe3xX35xX107xX5fxX9xXaxX6fxX46xXaxX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX35xX107xX46xX9xXbxX66xX9xX2cxXaxX41xX9xXe3xXe0xX46xX47xXa0xX9xXdxX35xX46xXaxX9xXaxX24xXa3xXbxXa0xX9xXbxXaxX684xX46xX9xXbxXa7xX128xX46xX47xXa0xX9xX33xXaxX58xX35xX9xXaxX454xX33xX9xX2cxXaxXc64xXbxX9xX2cxXaxXd0cxX9xXebxX45xX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX6fxX35xX9xX356xXaxX3dxX18xX9xXebxX6fxX9xX2cxX98xX2cxX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXebxX35fxX9xXcxX362xX9xX356xXaxX98xX2cxX9xX46xXaxXd88xXcxX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXebxX35fxX9xXcxX362xXa0xX9xX47xX3dxX33xX9xX33xXaxX34exX46xX9xXax12723xX9xXbxXa7xX454xX9xXbxX4fxX46xX47xX9xXbxXa7xX44xXabxX46xX47xX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXabxX9xXcxX4adxX2cxX9xXaxX454xX33xX9xXdxX15cxXa0xX9xX23xX37exX24xX9xXe3xX37exXcxX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xX356xXaxX24xX37exX46xX9xX2cxX41xX18xX9xX2cxX98xX2cxX9xXbxX646xX9xX2cxXaxX4adxX2cxX9xXbxX74xX46xX9xX19xXa8xX46xX47xXa0xX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxX9xXbxX892xX9xX47xX35xX98xX9xXebxX6fxX9xXbxXaxX5exX9xXbxXa7xX44xX5fdxX46xX47xX9xX46xX47xX24xXa3xX35xX9xXaxX58xX35xXa0xX9xX19xX5fxX26xX9xXbxXa7xXcdxX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxX9xXcxXc64xXbxX9xX23xXd88xX46xX47xX9xXdxX117xX35xX9xX2fxX5fxXecxXbxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX174xX24xX19xX26xX32xXexX4xX98xX2cxX9xXbxXaxX6fxX46xXaxX9xXebxX35xX124xX46xX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xX2cxX60exX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xXa7xXd88xX46xX47xX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXbxXaxX340xX9xX47xX35xX45xX35xX9xX46xX4fxXcxX9xX9cxX161xX2axX163xX9xX2cxX3dxX9xX19xXecxX5fxX9xXaxX35xX66xX5fxX9xXaxXe4xX35xX9xX33xXaxXa8xX2cxX9xXbxX74xX2cxXaxX9xX2cxX54xX2cxXa0xX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xX46xX44xX45xX2cxX9xXbxX35xX340xX33xX9xXbxXa8xX2cxX9xXbxX4fxX46xX47xX9xXbxXa7xX44xXabxX46xX47xX9xX356xXaxX37exX9xX10dxX5fxX18xX46xX9xX46xXaxX44xX46xX47xX9xX33xXaxX37exX35xX9xX33xXaxX58xX35xX9xXaxX454xX33xX9xX2cxXaxXc64xXbxX9xX2cxXaxXd0cxX9xX47xX35xXa2axX18xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX9xX2fxX98xX2cxXaxX9xXbxX35xX107xX46xX9xXbxX66xX9xXebxX6fxX9xXbxX6fxX35xX9xX356xXaxX3dxX18xX9xXe3xX2cfxX9xX356xX35xX2cfxXcxX9xX2fxX24xX98xXbxX9xXdxXa3xXcxX9xX33xXaxX98xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcxXa8xX2cxX9xXbxX35xX124xX5fxX9xXe3xX107xX9xXa7xX18xX9xX2e6xX356xXaxX24xX37exX46xX47xX9xX210xX3adxX2fdxXa0xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xXbxXaxX5fdxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x118abxX35xX9xX2fxX98xXbxX9xX2cxX98xX2cxX9xX19xX35xX8d7xX46xX9xX23xX35xX340xX46xX9xXbxX4fxX46xX47xX9xXdxX117xX35xX9xX2fxX5fxXecxXbxX9xX2cxX41xX18xX9xX4xXa8xX2cxX9xX2xX54xX9xXbxXa7xXa2axX9xX682xX35xX124xX46xX9xX23xX18xX46xX47xX9xd9a3xf4f0xX9xX2e6xb0aexX17xX19xX2fdxXa0xX9xX2cxXaxX44xXc8xX46xX47xX9xXbxXa7xXcdxX46xXaxX9xX2cxX37exX35xX9xX2cxX98xX2cxXaxX9xXbxXaxX5fxX340xX9xX2cxX41xX18xX9xX2cxX44xX5fdxX46xX47xX9xX10dxX5fxX58xX2cxX9xX46xX6fxX26xX164xX9xX5xXaxX6fxX46xXaxX9xXebxX35xX124xX46xX9xX91xXe0xX35xX9xXe3xXe4xX46xX47xX9xX2cxX60exX46xX47xX9xXbxX684xX33xX9xXbxXa7xX5fxX46xX47xX9xXbxXaxX37exX24xX9xXdxX5fxX684xX46xX9xX2cxX98xX2cxX9xXebxXecxX46xX9xXe3xX107xX9xX356xX35xX46xXaxX9xXbxX340xX9xXebxX35fxX9xXcxX362xX9xX46xXaxXd88xXcxX9xX23xX37exX24xX9xXe3xX37exXcxX9xX2fxX54xX9xX646xX46xX9xXe3xX5exX46xXaxXa0xX9xX23xX107xX46xX9xXebxXa2axX46xX47xX9xX2cxX41xX18xX9xXaxX66xX9xXbxXaxX58xX46xX47xX9xXbxX6fxX35xX9xX2cxXaxX74xX46xXaxX299xX9xX46xX47xX7axX46xX9xXaxX6fxX46xX47xX9xXbxXa7xX24xX46xX47xX9xX19xX6fxX35xX9xXaxXa3xX46xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX97xX24xX5fxXa7xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXc6xX35xX17xXbxX46xX18xXcx12326xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe