Thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh có nơi trên 37 độ C
(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày hôm nay (17/6), khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C.
fb8ex18279x1b518x19765x19ce4x19a13x185e2x11e47x1c5d7xX7x1bc59x13368x15520x1aa21x1a3eax14964xX5x14eadxXax190e2xXcxX1x15f6axXdxX3xXexXdx172b0xXexX3xX1x160c4x16c86xX3x1bae6xX6xfd22x168d5xX3x12ffdx13126xX3xXcx1b71axX21xX1xX3xX4x1ae33xX3xX21x1ac77xXdxX3xXex11779x17bdbxX21xX3x1b141x18d09xX3x1ace8x18ffcxX3x1436bxX0x17909xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x18fe0xXaxX12x15021x1a7dbxX3x101bcxX21xX1xX3xX1x14041x10864xX21x1645fxX3xX36x191dfxX6xX3xXbxX1x12083xX6xX3x14ebaxX1exX21xX62xX3x130a2xX6xX1fxX3x13b0cx11f19xX21xX62xX3x17b40xXbxX3xXexX1x1af56xXbxX3xX21xX2fxX21xX62xX3xXbxX1xX6axX6xX3xXcx145aexX23xX3xX21xX37xX21xX3xX21xX62xX27xX23xX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX3x1b5e0xX2xX3bxX42x19624x1636ax1775exX3x17154xX1x1836cxX3xX76x1a95cxX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX4xX2fxX3xX21x12652xX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX76x16f03xXdxX3xX21xX1xXdx19212xXexX3xX3dxX3exX3xX4xX6xX58xX3xX21xX1xX80xXexX3xX21xX62xX27xX23xX3xXbxX1x1ac63xX3x1c413xXdxX1axX21xX3xX3ax11b96xX3x154c1xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX40x125fexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15708xX58xX54xX23xXaxX12xX0xXdxX1fxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX21xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax17300xXdxX54xXexX1xX24xX3x1c90bx123a8x14b69xXbx1072cx1a71cxX3xX1xX10xXdxX62xX1xXexX24xX3xXecx11ee9xX3bxXbxX134xX135xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf7xXe6xX6xX58xX1xX6xXexXdxX21xX1xXf7xX76xX21xX42xX21xX10xX129xX7xX42xX131xX2xX131xX140xX42xX2xX132xXa6xX54xX140xX132xX130xX2xXecxX131xX3bxXexX140xX3bxXa6xX2xXa6xX5xX132xXf7x1aae5xXbxX62x14236xX36xX9xX3axX131xX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX4xX2fxX3xX21xX32xXdxX3xXexX36xX37xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xXaxX3xX129xXdxX54xXexX1xX9xXaxX130xX131xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX62xX1xXexX9xXaxXecxX140xX3bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX58xX21xXaxX12xX26xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xXa8xX3xXaaxX1xXacxX3xX76xXafxX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX4xX2fxX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX76xXc8xXdxX3xX21xX1xXdxXcexXexX3xX3dxX3exX3xX4xX6xX58xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX58xX54xX23xXaxX12xX6dxX27xXdxX3x1b4f8xX1xX6axX3xXexX5fx181ddxX21xX62xX3xXexX1x17b66xX23xX3xX76x172f9xX21xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX76x13bb4xX6xX3xX4xX1xX58xX3xXe6xXdxX1axXexXa8xX3xX1xX1exX1fxX3x15948xXacxX6xX3xXa2xX2xXa6xX42xXa6xXa7xXa8xX3xXexX58xX27xX21xX3xXex19d9axX21xX1xX3xX4xX2fxX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX76xXc8xXdxX3xX21xX1xXdxXcexXexX3xX4xX6xX58xX3xX21xX1xX80xXexX3xX21xX62xX27xX23xX3xXbxX1xXe4xX3xXe6xXdxX1axX21xX3xX3axXecxXa8xX2xX3xXeexX3xX3axX3bxXa8xX3axX3xX3dxX3exX3xX40xXa8xX3xX3dxX3exX3x194c3xX1fxX3xXexX1xX80xXbxX3xX21xX1xX80xXexX3xX76xX27xX58xX3xXe6xXacxXe4xXdxX3xXexX36xX5fxX6xXa8xX3xX4xX1xXdx123eexXacxX3xX54xX6xX58xX3xX3dxX3exX21xX62xX3xXecxX132xX3xXeexX3xXecxXa6x1b853xXf7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX58xX54xX23xXaxX12xX57xXafxX3xXe6xX7bxX58xX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xXa8xX3xX54xX58xX3xX5axX21xX1xX3xX1xX5fxX60xX21xX62xX3xX36xX65xX6xX3xXbxX1xX6axX6xX3xX6dxX1exX21xX62xX3xX72xX6xX1fxX3xX76xX77xX21xX62xX3xX7bxXbxX3xXexX1xX80xXbxX3xX21xX2fxX21xX62xX3xXbxX1xX6axX6xX3xXcxX8exX23xX3xX21xX37xX21xX3xXaaxX1xXacxX3xX76xXafxX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX4xX2fxX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX76xXc8xXdxX3xX21xX1xXdxXcexXexX3xX3dxX3exX3xX4xX6xX58xX3xX21xX1xX80xXexX3xX21xX62xX27xX23xX3xXbxX1xXe4xX3xXe6xXdxX1axX21xX3xX3axXecxX3xXeexX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xXa8xX3xX4xX2fxX3xX21xX32xXdxX3xXexX36xX37xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xXf7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX58xX54xX23xXaxX12xXcxX259xX3xX21xX62xX27xX23xX3xX2x1687dxX3xXeexX3xX131xX2xX42xXa6xXa8xX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX62xXdxX6xX3xXexX24dxX21xX62xX3xX76xX2e2xX3xX4xX5fxX15xX21xX62xX3xX3dxX3exXa8xX3xX21xX1xXdxX2e2xXacxX3xX21xX32xXdxX3xX4xX2fxX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX62xX6xX23xX3xX62xXbexXexXf7xX3xX72xX1xXdxXcexXexX3xX3dxX3exX3xX4xX6xX58xX3xX21xX1xX80xXexX3xXexX36xX58xX21xX62xX3xX3dxX243xXexX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX21xX27xX23xX3xXbxX1xXe4xX3xXe6xXdxX1axX21xX3xX3axXa6xX3xXeexX3xX3axX130xX3xX3dxX3exX3xX40xXa8xX3xX4xX2fxX3xX21xX32xXdxX3xXexX36xX37xX21xX3xX3axX130xX3xX3dxX3exX3xX40xXf7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX58xX54xX23xXaxX12xX6dxX3exX3xX2c3xX1fxX3xXexX5fxX32xX21xX62xX3xX3dx18eb5xXdxX3xXexX1xX80xXbxX3xX21xX1xX80xXexX3xXexX36xX58xX21xX62xX3xX3dxX243xXexX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX21xX27xX23xX3xXbxX1xXe4xX3xXe6xXdxX1axX21xX3xX140xXecxX3xXeexX3xXecxXecxX2f5xXf7xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX62xXdxX6xX21xX3xX4xX2fxX3xX21xX1xXdxXcexXexX3xX3dxX3exX3xXexX36xX37xX21xX3xX3axXecxX3xX3dxX3exX3xXexX259xX3xX2xX2xX3xXeexX3xX2xX3bxX3xX62xXdxX15xXf7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX58xX54xX23xXaxX12xX40xX5axX21xX1xX3xXe6xX7bxX58xX24xX3xX6dxX243xXexX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX21xX27xX23xX3xX4xX2fxX3xXaaxX1xX5axX3xX21xX24dxX21xX62xX3xXaax136baxX58xX3xX54xX27xXdxX3xX3dxX1axX21xX3xXaaxX1xX58xX5axX21xX62xX3xX21xX62xX27xX23xX3xX131xX131xX42xXa6xXf7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX58xX54xX23xXaxX12xX40xX80xXbxX3xX3dxX3exX3xX36xX249xXdxX3xX36xX58xX3xXexX1xXdxX37xX21xX3xXexX6xXdxX3xX54xX58xX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX24xX3xX4xX80xXbxX3xX2xXf7xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX36xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX36xX58xX21xX62xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX37xX21xX3xX26axXacxX6xX21xX24xX0xX42xX7xXexX36xX58xX21xX62xX12xX0xXacxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXeexXexX1xXacxX1fxXe6xXeexX6xX21xX54xXeexX7xX6xXbxX58xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX259xX3xX2xXa6xX42xXa6xXa8xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX54xXdxXcexX21xX3xX36xX3exX21xX62xXaxX3xX1xX36xX10x10b2axX9xXaxX42xX134xX6xXeexX1xX58xXdxX42xXexXacxXeexX2xXa6xXeexXa6xXeexX1xX6xXeexXexXdxX21xX1xXeexX21xX6xX21xX62xXeexX21xX58xX21xX62xXeexX54xXdxX10xX21xXeexX36xX58xX21xX62xX42xX131xX2xX3axX130xXecxX3dbxXf7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX62xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX42xX1fxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX131xX132xX42xX21xX10xX129xX7xX42xX131xX2xX131xX140xX42xX2xX132xX130xX54xX131xX132xX130xXecxXecxX3axX3axXexX140xX3bxX3bxX3bxX5xX140xXeexX2xX3axX132xX54xX140xX132xX130xX140xX140xX3axX3axXexX131xX140xX131xX130xX5xXa6xXeexXexXf7xX17bxXbxX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX4xX2fxX3xX21xX32xXdxX3xXexX36xX37xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX76xX12xX0xX7xXexX36xX58xX21xX62xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX259xX3xX2xXa6xX42xXa6xXa8xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX54xXdxXcexX21xX3xX36xX3exX21xX62xXaxX3xX1xX36xX10xX630xX9xXaxX42xX134xX6xXeexX1xX58xXdxX42xXexXacxXeexX2xXa6xXeexXa6xXeexX1xX6xXeexXexXdxX21xX1xXeexX21xX6xX21xX62xXeexX21xX58xX21xX62xXeexX54xXdxX10xX21xXeexX36xX58xX21xX62xX42xX131xX2xX3axX130xXecxX3dbxXf7xX1xXexX1fxXaxX12xXcxX259xX3xX2xXa6xX42xXa6xXa8xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX54xXdxXcexX21xX3xX36xX3exX21xX62xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX36xX58xX21xX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xX54xXafxX3xXe6xX7bxX58xX3xX4xX249xX6xX3xX6dxX27xXdxX3xX23dxX1xX6axX3xXexX5fxX243xX21xX62xX3xXexX1xX249xX23xX3xX76xX24dxX21xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX21xX1xXa8xX3xXexX259xX3xX21xX62xX27xX23xX3xX1fxX6xXdxX3xXa2xX2xXa6xX42xXa6xXa7xXa8xX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX1fxX60xX3xX36xX3exX21xX62xX3xX36xX6xX3xXexX58xX27xX21xX3xXexX27cxX21xX1xX3xX76xX27xX3xX21xX62xX27xX23xX3xX2xX3dbxX3xXeexX3xX131xX2xX42xXa6xXa8xX3xX21xX1xXdxX2e2xXacxX3xX21xX32xXdxX3xX4xX2fxX3xX21xXbexX21xX62xX3xX21xX2fxX21xX62xX3xX62xX6xX23xX3xX62xXbexXexXf7xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX76xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xXacxX5xX12xX0xX54xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX76xX12xX0xX42xX54xXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19dc3xXacxXexX1xX58xX36xXaxX12x10c37xXf7x189c5xX0xX42xXbxX12
P.V