[Photo] “Choáng” với muôn kiểu xe quá khổ trên khắp thế giới
(Baohatinh.vn) - Không chỉ thể hiện sự sáng tạo của tài xế, những kiểu xe quá khổ dưới đây còn cho thấy chủ nhân của chúng thực sự là các “bậc thầy” trong việc tính toán và cân bằng mọi vật.
579bx846cxcce0x6502xaa85xd6c4x7abdxb876xc3d2xX7xde16xc527xa993x729cxe519x67a1xX5x826bxXaxbbedxaa6axe4b9xX1x6ea1xXexX16x59c0xX3x81fbxc454xX1xX16x58f8xd023xdd37xcb9axX3x655axa478xXdxX3xeb86x57f7x5bedxX20xX3xae02xXdxe7e6xX29xX3xae31xX10xX3xf5daxX29xX1fxX3xX2dxX1xac42xX3xXexffd3x6c8bxX20xX3xX2dxX1x5bbexXbxX3xXexX1x5aa7xX3xX21xXdxX25xXdxX0x96d4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx938cxX10xX6x7871xXaxX12xf4adxX1xX2axX20xX21xX3xX4xX1x5968xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXdxf913xX20xX3xX7xeb0cxX3xX7xX1fxX20xX21xX3xXexb02bxX16xX3xX4x995exX6xX3xXexb10fxXdxX3xX32xX49xbb22xX3xX20xX1x73e6xX20xX21xX3xX2dxXdxX2fxX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX1fxX3xX2dxX1xX3bxX3xX62x909exX25xXdxX3xddb6x6535x86e1xX3xX4x970fxX20xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xc9a4xXadxX3xX4xX1xX85xX3xX20xX1xXacxX20xX3xX4xX85xX6xX3xX4xX1xc7b5xX20xX21xX3xXexX1xX79xX4xX3xX7xX79xX3xX5xX89xX3xX4xX1fxX4xX3xX1bx59f0x9493xX4xX3xXexX1x9efcxXadxX22xX3xXexX3exX16xX20xX21xX3xX24xXdxX75xX4xX3xXex89d8xX20xX1xX3xXexX16xX1fxX20xX3xX24xX89xX3xX4xXacxX20xX3xXdfxf832xX20xX21xX3xX28xa8f1xXdxX3xX24xXe0xXexc943xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXex7bb8xX6xX5xXdxX21xX20x6ef9xX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exad98xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxd9ebxXdxX62xXexX1xX13bx7fe8xbb26xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bx9292xcf92xX159xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xeb7exede1xX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX2xX1cdxa3bexX166xX5xX159xX111x10351xXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxe64fxXadxX143xXaxX12xXcxX81xXdxX3xX7xX6xX16xX3xXbxX1x6aa3xXdxX3xXex69c0xX20xX3xXexXdx7412xX20xX3xXexX1xX29xX3fxX3xX32xX10xX3xXexX224xXdxX3xX4xX1xe420xX3xX1xX89xX20xX21xX3xXexX3exX16xX20xX21xX3xX2dxX1xXdxX3xXdfxX81xX20xX3xXabxeb4axX3xX4x7875xX3xX7xae4bxX20xX3xX28x787dxXexX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX32xX10xX3xXdfxX6xX3xXdfxX1fxX20xX1x658cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX1d9xX159xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX165xX1d9xX158xX166xX5xX2xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX1cxX1xXdxX49xX4xX3xX2axX3xXexX2axX3xX20xX89xXadxX3xX1xX16xX89xX20xX3xXexX16xX89xX20xX3xX32x6a11xX20xX21xX3xXabxX1fxX20xX21xX3xX24xX25xXdxX3xX62xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX75xX29xX3xX1bxXexX89xX20xX3xX20xX1xXa7xX20xX21xX3xX2dxX1xX2axX20xX21xX3xXbxX1xX49xX22xX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX1d9x791cxX158xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX2xX165xX158xX159xX5xX1cdxX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX1cxX1fxX4xX1xX3xX24xXe0xX20xX3xX4xX1xX29xXadxX2fxX20xX3xX20xX89xXadxX3xXabxXa7xed8axX4xX3xX2dxX1xX29xXadxX49xX20xX3xX4xX1fxX16xX3xX5xX89xX3xX2dxX1xX2axX20xX21xX3xX20xX3fxX20xX3xX5xX89xX28xX3xXexX1xX10xX16xX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX159xX1cdxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX1cdxX1ccxX158xX5xX1d9xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xadcexX25exXexX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX32xX10xX3xXexX1x6ec9xX3xXexX1xX2axX3xX7x80d0xX3xX1bxX4x958bxX20xX21xX22xX3xX20xX1xX92xX20xX21xX3xXexXcbxXdxX3xXbxX1xX49xX3xX5xXdxX75xX29xX3xX5xX25xX20xX3xXabxXa7xX4dfxX4xX3xX4xX1xXb9xXexX3xX1bxX4xX6xX16xX3xX20xX1xXa7xX3xX20xXcbxXdxX22xX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX158xX158xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX165xX2xX158xX415xX5xX165xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xe48bxX6xX28xX3xXexX89xXdxX3xX32xX49xX3xXabxXdxX22dxX29xX3xX2dxX1xXdxX2fxX20xX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX32xX10xX3xX28xX1fxXadxX3xX4xX1xX23exX3xXexX1xX10xX16xX3xX1xX89xX20xX21xX3xXexX3exca85xX28xX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX4xX6xX20xX3xX3ex57e9xX20xX21xX3xXexX1xX16xX224xXdxX3xX28xX1fxXdxX3xX24xXdxX3xX24xX29xX3xXexX3exX3fxX20xX3xX32xX6xX3xX5xX25exX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX158xX166xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX415xX165xX1cdxX166xX5xX166xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX60axX25exXexX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX24xXe0xX20xX3xX4xX1xX29xXadxX2fxX20xX3xXexX3exX394xX20xX21xX3xXabxXe5xXadxX3xX7xX1fxX20xX21xX3xXexX81xX16xX3xXaxX4xX1xX6dxX3xX4xX257xX3xX23exX3x678axXdxX75xXexX3xX760xX6xX28xXaxX3xXabxXa7xX4dfxX4xX3xX21xXdxX25xXdxX3xXexX1xXdxX75xX29xX3xXexX3exX3fxX20xX3xXdfxX1fxX16xX3xX20xXa7xX25xX4xX3xX20xX21xX16xX89xXdxX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX158xX166xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX158xX165xX159xX158xX5xX158xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX1cxXe5xX20xX3xXbxX1xX224xXdxX3xX4xX257xX3xX28xX25exXexX3xX7xX79xX3xXexXf5xX20xX1xX3xXexX16xX1fxX20xX3xXexX1xXe0xXexX3xX4xX1xXf5xX20xX1xX3xX32xX1fxX4xX3xX28xX25xXdxX3xX4xX257xX3xXexX1xX2fxX3xX4xXacxX20xX3xXdfxX106xX20xX21xX3xXabxXa7xX4dfxX4xX3xX4xX224xX3xX20xX21xXa7x6e77xXdxX8exX3xX24xXe0xXexX3xX24xX89xX3xXbxX1xXa7xX620xX20xX21xX3xXexXdxX75xX20xX3xXexX228xXexX3xX20xX1xXa7xX3xXexX1xX49xX3xX20xX89xXadxX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX1ccxX415xX166xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX165xX159xX1d9xX158xX5xX1ccxX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX760xX21xXa7xXa7axXdxX3xXbxX1xe6c8xX3xX20xX92xX3xX4xXa7xXa7axXdxX3xXexXa7xX620xXdxX3xX24xX25xXdxX3xX2xX3xX1bxX20xXcbxXdxX22xX3xX1xX25exXbxX3xX32xX228xXbxX3xXabxXa7xX4dfxX4xX3xX4xX1xXb9xXexX3xXexX1xX89xX20xX1xX3xXabxX228xX20xX21xX3xX4xX6xX16xX3xXexX3exX3fxX20xX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX32xX10xX3xXdfxX6xX3xXdfxX1fxX20xX1xX3xX28xX89xX3xX4xX2axX3xXabxX6xX20xX21xX3xXabxXdxX22dxX29xX3xX2dxX1xXdxX2fxX20xX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX1d9xX415xX1cdxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX1cdx6047xXcdfxX166xX5xXcdfxX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXexX1xX29xX28xXdfxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX8f9xX89xX3xX4xXb0xX20xX3xX3exXb9xXexX3xX20xX1xXdxX22dxX29xX3xX20xX1xX92xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX1fxX3xX2dxX1xX3bxX3xXexX1xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX394xX4xX3xX4xX1fxX4xX3xXabxa2fcxX20xX1xX3xX5xX29xXe0xXexX3xX24xXe0xXexX3xX5xe7f2xX3xX2dxX1xX1fxX4xX111xX111xX111xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX1d9xX1ccxX166xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX415xX158xX158xX415xX5xX415xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX1d9xX1ccxX166xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX2xX1ccxX165xX415xX5xX2xX159xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX415xXcdfxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX158xX166xX1cdxX159xX5xX2xX2xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX166xX159xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexXcdfxXcdfxX159xX2xX5xX2xX1cdxX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX62xXexX1xX13bxX158xX159xX159xXbxX32xX143xX1xX10xXdxX21xX1xXexX13bxX165xX166xX159xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX1xX16xX6xX20xX21xX3xX24xX16xXdxX3xX28xX29xX16xX20xX3xX2dxXdxX10xX29xX3xX32xX10xX3xX35xX29xX6xX3xX2dxX1xX16xX3xXexX3exX10xX20xX3xX2dxX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX16xXdxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX50xX50xXdxX111xXdfxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX111xX24xX20xX50xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX1ccxX1ccxX62xX166xX159xX166xXexX166xX166xX158xX165xX5xX2xX1d9xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb966xX16xX62xXadxXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exX143xXaxX12xX0xX7xXexX3exX16xX20xX21xX12xX8f9xdd96xc48dx75a7xcfd4xX13bxX3xX760xX1xX92xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX49xX4xX3xX32xX10xX3xXabxX81xXbxX3xX4xX1xX23exX3xX1xX89xX20xX21xX3xX35xX29xX1fxX3xX2dxX1xX3bxX3xXabxX25exX4xX3xXabxX1fxX16xX3xX23exX3xXcxX3exX29xX20xX21xX3xf3e0xX29xX228xX4xX111xX0xX50xX7xXexX3exX16xX20xX21xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX20xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX50xX6xXbxXbxX7xX50xX16xXbxX10xX20xX50xX28xX10xX62xXdxX6xX50xXexX1xX29xX28xXdfxX271xXbxX9xX20xX10xX152xX7xX50xX2xX1ccxX1cdxX158xX50xX2xX1cdxX165xX62xX165xX2xX166xX165xX415xX165xX415xXexX1ccxX159xX1d9xX5xX415xX111xX1dexXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX4xX10xX135xX16xXdfxX1dexX10xX4xXexX3xX62xX21xX28xX10xX62xXdxX6xX3xX24xXdxX62xX10xX16xX3xX28xXbxX165xXaxX3xX62xX6xXexX6xX135xXexXadxXbxX10xX9xXaxX24xXdxX62xX10xX16xX50xX28xXbxX165xXaxX3xX62xX6xXexX6xX135xX10xX20xX4xX16xX62xX10xX9xXax100afxX166xX11dfxX50xX7xX152xX60axX1cxX3exXdfxX215xX1dexX1xX2xXdxX24x6149xX1cdxX11b1x7867xX1xX5fxX1ccx9862xa7d3xX5fxX5xX1dexX7x1019bxX5fxX1dexX1cdxX760xX8f9xX11dfxX60axX12dexX62xX12d7xX1cdxX11b1xbaa5xX60axX3exX215xXexX12d7xX1cdxX11b1xX32xX29xX12dexXexX10xX12daxX166xX760xb6e7xX152xX62xX8f9xX4xX11b1xX3exfeb1x5caaxX1cxX415xX4xX65xX28xXdfxX415xX60axX11dcxX12d7xX1cdxX11b1xX1cxX50xX12dfxX415xX11b1xfabbxX2dxX1309xXexX760xX12daxX11b1xX760xX1301xX12c7x94b8xXbxX1309xX2xX165xXbxX12dexXbxX12dexX1301xX760xX158xXdxX65xX12d7xX1cdxX11b1xX166xX14xXcxX12c7xX12dfxX1216xX12d7xX1d9xX11ddxXaxX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11b1xX16xX62xXadxXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX135xX6xX5xXdxX21xX20xX13bxX3xX1dexX29xX7xXexXdxX215xXadxX143xXaxX12xX0xX10xX28xX12xe27exX3xX760xX25exXdxX3xX62xX29xX20xX21xX3xXdfxX89xXdxX3xX24xXdxX49xXexX3xXabxXa7xX4dfxX4xX3xX11b1xX1fxX16xX3xX5fxX89xX3xXcxac06xX20xX1xX3xXabxXdxX75xX20xX3xXex8d97xX3xX5xXa7xX4dfxX4xX3xX62xXd68xX4xX1xX3xXexf5ecxX3xX11ddxX6xXdxX5xXadxX3xX60axX6xXdxX5xX111xX0xX50xX10xX28xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1309xX29xXexX1xX16xX3exXaxX12xX14xX1xXa7xX620xX20xX21xX3xab81x9c58xX20xX21xX0xX50xXbxX12
Phương Đặng