Nga bác tin Chính phủ của Thủ tướng Dmitry Medvedev sắp từ chức
Ngày 3/8, Thư ký của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định rằng suy đoán về việc Chính phủ Nga sắp từ chức là hành động ’ăn ốc nói mò.’
e7cfx13274x17197x175bbx10842xf57dx12006xe935x149c2xX7x17207x13ce1x16716xf6ffxf7e5x15ee2xX5x12f44xXax16696x13ccax12933xX6xX3xed90x1466exX4xX3xXexXdx1508bxX3x11d9dxX1x12462xX1dxX1xX3xXbxX1x13502xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX1xX27xX3xXex1515fx10e9dxX1dxX14xX3x174bcx17a8exXdxXex10568x11f1bxX3x10a9fxX10x14b4ex151c7xX10xX40xX10xX41xX3xX7xee0cxXbxX3xXexf912xX3xX4xX1x13f11xX4xX0xf1daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12684xX10xX6xX40xXaxX12xX13xX14x10f3exX3cxX3x151cbxX53x1741bx13f6bxX3xXcxX1xX32xX3xf7d7x171c6xX3xX4xX27xX6xX3xXcx11268xX1dxX14xX3xXexX1xf15exX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX70xX3x10224xX1dxX14xX3xX37xX38xXdxXexX3bxX3cxX3x12124xX10xX7xX76x114c7xX41xX70xX3xX76xX1x17b1cxX1dxX14xX3xec74x10b4dxX1dxX1xX3xX3bx12fb5xX1dxX14xX3xX7xf33cxX3cxX3xXa6xX9cxX18xX1dxX3xX41xe80fxX3xX41xXdxefa0xX4xX3xX1fxX1xX21xX1dxX1xX3xXbxX1xX27xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX48xXbxX3xXexX4cxX3xX4xX1xX50xX4xX3xX5xX6axX3xX1xX6axX1dxX1xX3xXa6x12742xX1dxX14xX3xXax12c9dxX1dxX3xX84xX4xX3xX1dx175d0xXdxX3xX38x12e9bx156dcxXaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13edfxX9cxX40xX3cxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX3bxX10x13c94xX9xXaxX1xXexXexXbx11caexX53xX53xXdxX38xX14xXf5xX41xXdxX10xXexX1dxX6xX38xXbxX5xXb1xX7xXf5xX41xX1dxX53xXexf44fxX130x1653bxX53x117afxXbxX5xX9cxX6xX40xX10xX40xX53x12243xXbxX4x11e6fxX41xX9cxX41xXexX53xf5d3xX132xX2xX130x14846xX132xX6fxX14axX132xfb48xX53xX146xX132xX2xX130xX132xX14fxX132xX6fxX14axXexX1xXb1xXexXb1xX9cxX1dxX14xX13xX14xX6xXf5x16e45xXbxX14xXaxX12xX0xXdxX38xX14xX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX40xXdxX7xXbxX5xX6xX3cxX119xX17xX5xX9cxX4xX76x139e4xX38xX6xX3bxX14xXdxX1dxeee0xX5xX10xX112xXexX119xX6xXb1xXexX9cxX184xX38xX6xX3bxX14xXdxX1dxX18bxX3bxXdxX14xX1xXexX119xX6xXb1xXexX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dxX14xX6xX3xX17xX6xX4xX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1xXdxX1dxX1xX3xXbxX1xXb1xX3xX4xXb1xX6xX3xXexX1xXb1xX3xXexXb1xX9cxX1dxX14xX3xX40xX38xXdxXexX3bxX3cxX3xX38xX10xX40xX41xX10xX40xX10xX41xX3xX7xX6xXbxX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb1xX4xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXf5xX17xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf5xX41xX1dxX53xX1dxX10xX140xX7xX53xX2xX130xX6dxX2xX53xX2xX132xX130xX40xX14fxX132xX6fxXexX6dxe986x16840xX219xX5xX132xXf5xX166xXbxX14xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxX9cxX1dxXaxX12xXcxX1xX27xX3xXexX32xX33xX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX37xX38xXdxXexX3bxX3cxX3xX3exX10xX40xX41xX10xX40xX10xX41xXf5xX3x11734xX13xX14xXb1xe89cxX1dxX119xX3x15617x11a99xX98x15341xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX9cxX40xX3cxXaxX12xffb9x153fcxX3cxX3xXbxX1x16d2cxX1dxX3xX50xX1dxX14xX3xX4xX27xX6xX3xX3exX9cxX7xX76xX41xX6xX3xX7xX6xXb1xX3xX76xX1xXdxX3xXex1625axX3xX269xXdxX1dxX6xX1dxX4xXdxX6xX5xX3xXcxXdxX38xX10xX7xX3xXa6xXe9xX1dxX14xX3xX17xX6axXdxX3xX17xX18xX9cxX3xX4xX1xX9cxX3xX3bxXacxX1dxX14xX3xX7xX6xXb1xX3xX4xXb1xXe4xX4xX3xX17x152abxXb1xX3xX4xf19dxX3xX37xXb1xX38xX6xX3x157b1xXb1xX84xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX260xX62x12adcxX3xX41xXdxXbexX1dxX26bxX3xX13xX14xX6xX3xX41xX6axX9cxX3xXexX1xX18xX1dxX14xX3xX1fxX1xX21xX1dxX3xXexX33xXdxX70xX3xX7x1681cxX3xX4xXf0xX3xX7x17573xX3xXexX1xX6xX3cxX3xXa6xX7exXdxX3xX1dxX1xX282xX1dxX3xX7xX311xX3xXexX3bxX9cxX1dxX14xX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xXbxX1xX27xX70xX3xXexX1xX10xX9cxX3xXa6xXf0xX3xXcxX1xX27xX3xXexX32xX33xX1dxX14xX3xX37xX38xXdxXexX3bxX3cxX3xX3exX10xX40xX41xX10xX40xX10xX41xX3xX7xX30bxX3xX17xXa7xX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexX1x11c0bxX3xXa6xfe9exX3xX4xX287xXdxX3xXexX1xXdxXbexX1dxX3x1211cxXb1xX6xX1dxX3xX1xXbexX3xX41xX33xXdxX3xX98xX1xX32x164e0xX1dxX14xX3xXcxX282xX3cxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX9cxX40xX3cxXaxX12x135fbxX1dxX14xX3xX98xX10xX7xX76xX9cxX41xX3xX1dxX1x125b2xX1dxX3xX38xX2eaxX1dxX1xX3xX3bxXacxX1dxX14xX119xX3xf3bbxX13xX1x16450xX1dxX14xX3xX17xX6axXdxX3xXex1452exXbxX3xX41xXbaxX3xX4xX1xX27xX3xXa6xXbaxX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xXbxX1xX27xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX48xXbxX3xXexX4cxX3xX4xX1xX50xX4xX3xX76xX1xX8dxX1dxX14xX3xX4xXf0xX3xX14x129d0xX3xX38xX33xXdxX3xXa6xX84xXdxX3xX41xX33xXdxX3xX14xXdxX33xXdxX3xX1dxX14xX1xXdx14aa0xX1dxX3xX4xX50xXb1xX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xXexX3bxXa7xX3xXexX3bxX9cxX1dxX14xX3xX1dxX32xX33xX4xX3xX4xfb1exX1dxX14xX3xX1dxX1xX32xX3xX373xXb1xX84xX4xX3xXexX364xXf5xX3xX13xX1xX32xX1dxX14xX3xX38xXe4xXexX3xX7xX84xX3xX1dxX14xX32xX2a2xXdxX3xX41x16c5cxX1dxX3xXexX311xX3xXexXdxX1dxX3xX40xX311xX3xXa6xX9cxX18xX1dxX3xX41xXbaxX3xX41xXdxXbexX4xX3xXexX4cxX3xX4xX1xX50xX4xX3xX4xX27xX6xX3xXexX4cxX1dxX14xX3xXexX1xX6axX1dxX1xX3xX41xXdxX40exX1dxX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xXbxX1xX27xX3xX1dxXf0xXdxX3xX3bxXdxX40exX1dxX14xX70xX3xX1dxXe4xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX1dxXf0xXdxX3xX4xX1xXb1xX1dxX14xX70xX3xXexX3bxX9cxX1dxX14xX3xXa6xXf0xX3xX4xXf0xX3xXcxX1xX27xX3xXexX32xX33xX1dxX14xXf5xX3xXcxX3acxXexX3xX4xX287xX3xXa6xXbaxXb1xX3xX5xX6axX3xXaxXe9xX1dxX3xX84xX4xX3xX1dxXf0xXdxX3xX38xXf4xXaxXf5xXaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX9cxX40xX3cxXaxX12xX39fxX1dxX14xX3xX37xXf5xX3exX10xX40xX41xX10xX40xX10xX41xX3xX1dxX48xX38xX3xX14xXdxX3bdxX3xX4xX32xX382xX1dxX14xX3xX41xXa7xX3xXcxX1xX27xX3xXexX32xX33xX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xXexX4cxX3xX6fxX53xX218xX53xX146xX132xX2xX146xX3xXa6xX364xX1dxX3xX1dxX6xX3cxXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX9cxX40xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xXexX18xX4xX3xX14xXdxX287xX3xX17xX6axXdxX3xX17xX18xX9cxX3xXa6xXe9xX1dxX14xX3xXexX3bxX40exX1dxX3xXexX2a2xX3xX269xXdxX1dxX6xX1dxX4xXdxX6xX5xX3xXcxXdxX38xX10xX7xX70xX3xX41xXa7xX3xXexX3bxX21xX3xXcxX1xX27xX3xXexX32xX33xX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX48xXbxX3xXexX33xXdxX3xX4xXf0xX3xXexX1xX367xX3xX40xX9cxX3xX8dxX1dxX14xX3xX268xX5xX10xX76xX7xX10xXdxX3x142d4xXb1xX40xX3bxXdxX1dxX3xXa6xX287xX38xX3xXexX3bxX18xX4xX1xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX9cxX40xX3cxXaxX12x10966xXdxXbexX4xX3xX17xX7exX3xX1dxX1xXdxXbexX38xX3xX8dxX1dxX14xX3xX5b5xXb1xX40xX3bxXdxX1dxX3xX5xX6axX3xX3exX9cxX7xX76xX41xX6xX3xXbxX1xX18xXexX3xXa6xXdxX3xXexX21xX1dxX3xX1xXdxXbexXb1xX3xX7xf96exX1dxX3xX7xX6axX1dxX14xX3xX1x150dexXbxX3xXexX18xX4xX3xX41xX33xXdxX3xX98xX1xX32xX382xX1dxX14xX3xXcxX282xX3cxX70xX3xXa6xX264xX1dxX14xX3xXexX1xX2a2xXdxX3xX41xXdxXbexX4xX3xX4xX287xXdxX3xXexX7exX3xX1dxXe4xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX42bxX1dxX14xX3xX7xX30bxX3xXexX18xX4xX3xXa6xXe4xX1dxX14xX3xXexX33xXdxX3xX41xXdxXbexX4xX3xX76x16e7exX9cxX3xX40xX6axXdxX3xX4xX18xX4xX3xX5xXbexX1dxX1xX3xXexX3bxX4cxX1dxX14xX3xXbxX1xX2eaxXexX3xXa6xX84xXdxX3xX41xX33xXdxX3xX13xX14xX6xX70xX3xX373xXb1xX84xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexX3bxX9cxX1dxX14xX3xXexX32xX382xX1dxX14xX3xX5xX6xXdxX3xX14xX2d4xX1dxX3xX7xX30bxX3xXexX1xX367xX3xX1xXdxXbexX1dxX3xX7xX311xX3xX7xX610xX1dxX3xX7xX6axX1dxX14xX3xXexXdxX364xX1dxX3xX1xX6axX1dxX1xX3xX4xX287xXdxX3xX4xX18xX4xX1xXf5xX53xXf5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d5bxX9cxXb1xX3bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX5dbxXdxX10xXexX1dxX6xX38xXbxX5xXb1xX7xX0xX53xXbxX12