Chuẩn bị tốt các điều kiện hội nghị toàn quốc Văn phòng NTM
(Baohatinh.vn) - Chiều 7/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2017.
f804x12f47x10e88x12402x12c57x1559ax16a3cx14934x10876xX7x17e7fx173bdx18d22x12073x12247x14479xX5x11329xXax15c56x1657cxX1x11e6dx17dbcx131e0xX3x15f12x19636xX3xXex19de3xXexX3xX4x16b88xX4xX3x18a0fxXdxfc9bxX15xX3x11f6axXdx17ae5xX17xX3xX1x197bcxXdxX3xX17x18398xX1xX1axX3xXex14107x130a4xX17xX3x1531dxX15xX1dxX4xX3x128c7x17323xX17xX3xXbxX1x17c1cxX17xX33xX3x1138cxXcx181b2xX0x12ccbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ac1xX10xX6x179d8xXaxX12xX13xX1xXdxX26xX15xX3x12ba8xX4fx19577x183d5xX3x130d3xX1x13775xX3xX13xX1x14c6exX3xXexX1axX4xX1xX3xfae4x18811xX4bx12052xX3xXex18319xX17xX1xX3x116f1x13e3fxX17xX33xX3xX4bxX33x159c4xX4xX3x14e7fx125b3xX17xX3xX4xX1xX75xX3xXex14a6fx13401xX3xX17xX33xX1xX10xX3xX19xX21xX38xX3xX4xX21xX38xX3x111b3xX39xX3xX4xX1xX38xX3x1624exX3xX29xXdx19285xX17xX3xXa9xX26xX3xX4x13f7cxX17xX33xX3xXexX21xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXex1340cxX3xX4xX1x15e0axX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX33xX1xX1axX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX15xX1dxX4xX3xX41xX42xX17xX3xXbxX1xX47xX17xX33xX3xX86xXdxX26xX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX17xXbbxX17xX33xX3xXexX1xXbbxX17xX3x183bax18a44xXdxX3x170f2xX4bxXcxX4dx165f7xX3xX4xX21xX4xX3xX4x126e7xXbxX3xX17xX42xX105xX3x18d8bx178a8xX2xX6ax13039xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61x10d2dxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxXexX10x1957bxXex11ce0xX6xX5xXdxX33xX17x15406xX3xX4xX10xX17xXexX10xX99x14d42xXaxX12xX0xXdxX105xX33xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX15xX6xX17xX3xX19xXdxX3xXexX38xXexX3xX4xX6xX4xX3xX61xXdxX10xX15xX3xX29xXdxX10xX17xX3xX1xX38xXdxX3xX17xX33xX1xXdxX3xXexX38xX6xX17xX3xX3cxX15xX38xX4xX3xXa9xX6xX17xX3xXbxX1xX38xX17xX33xX3xX17xXexX105xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4fxX4fxXdxX11fxX19xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXa9xX17xX4fxX17xX10x18c3cxX7xX4fxX2xX6axX2xX6cxX4fxX6axX6axX61x17830xX2x10b58xXexX2x199a3xX1c5xX1c2xX5xX11cxX11fx151a8xXbxX33xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX61xXexX1xX146xX1c0xX1c0xX11cxXbxX13exX14exX1xX10xXdxX33xX1xXexX146x193fcxX6cxX6cxXbxX13exXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX17xXaxX12xX13xX1xX21xX17xX1xX3xX41xX42xX17xX3xXbxX1xX47xX17xX33xX3xX86xXdxX26xX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX4bxXcxX4dxX3xXexX82xX17xX1xX3xXcxX99x12efbxX17xX3xX5exX15xX132xX3x17dabxX21xX17xX1xX3xX19xX21xX38xX3xX4xX21xX38xX3xX4xXbbxX17xX33xX3xXexX21xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX29xXb4xX3xX1xX38x18113xX4xX1xX6dxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX33xX1xX1axX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX15xX1dxX4xX3xX41xX42xX17xX3xXbxX1xX47xX17xX33xX3xX86xXdxX26xX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX4bxXcxX4dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX114xXbxX3xX17xX42xX105xX3xX11bxX11cxX2xX6axX3xX7xfe3exX3xX24x14b24x17b4cxX4xX3xXexXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX3xX11bxX3xX17xX33xX39xX132xX3xX109xXex11b3axX3xX17xX33xX39xX132xX3xX2xX6cxX140xX2xX1c0xX4fxX6cxX10dxX3xXexX274xXdxX3xX5exX39xX3xXcx1117exX17xX1xX11fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX12xXcxX99xX38xX17xX33xX3xXexX1x11a11xXdxX3xX33xXdxX6xX17xX3xX3cxX15xX6xX6dxX3xX41xX42xX17xX3xXbxX1xX47xX17xX33xX3xX86xXdxX26xX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX4bxXcxX4dxX3xXexX82xX17xX1xX3xX24x1026bxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX2baxXbxX3xXa9xX106xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX7x18efbxX3xX17xX33xX39xX17xX1xX6dxX3xX24xX1axX6xX3xXbxX1xX2b9xX91xX17xX33xX3xX5xX332xX17xX1xX3xX24xX274xX38xX6dxX3xX4xX1xX82xX3xX24xX274xX38xX3xX4xX75xX6xX3xX4xX114xXbxX3xX75xX132xX6dxX3xX4xX1x19d27xX17xX1xX3xX3cxX15xX132xX26xX17xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX114xXbxX3xXexX99xX38xX17xX33xX3xX13ex1681axX132xX3xX61x12b36xX17xX33xX3xX4bxXcxX4dxX6dxX3xX29xX1xX15xX3xX61xX393xX17xX3xX4xX2b9xX3xX4bxXcxX4dxX3xX29xXdx11628xX15xX3xX105x11617xX15xX14exX3xX13exX393xX132xX3xX61xX397xX17xX33xX3xX5xX2fxX3xXexX99xX9axX17xX1xX6dxX3xX4xX21xX4xX3xX24xXdxX3b1xX105xX3xXexX1xX6xX105xX3xX3cxX15xX6xX17xX14exX3xXexX15xX132x170eexX17xX3xXexX99xX15xX132xX26xX17xX3xX17xX33xX2b9xX307xXdxX3xX61xX393xX17xX3xX4xX1xX82xX17xX1xX3xXexX99xX6xX17xX33xX6dxX3xX17xX393xX17xX33xX3xX4xX114xXbxX6dxX3xX29xX1xX15xX3xX61xX393xX17xX3xX4xX2b9xX3xX4bxXcxX4dxX3xX29xXdxX3b1xX15xX3xX105xX3b5xX15xX6dxX3xXa9xX2b9xX307xX17xX3xX105xX3b5xX15xX11fxX11fxX11fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexX140xX6xX5xXdxX33xX17xX146xX3xX4xX10xX17xXexX10xX99xX14exXaxX12xX0xXdxX105xX33xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX15xX6xX17xX3xX19xXdxX3xXexX38xXexX3xX4xX6xX4xX3xX61xXdxX10xX15xX3xX29xXdxX10xX17xX3xX1xX38xXdxX3xX17xX33xX1xXdxX3xXexX38xX6xX17xX3xX3cxX15xX38xX4xX3xXa9xX6xX17xX3xXbxX1xX38xX17xX33xX3xX17xXexX105xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4fxX4fxXdxX11fxX19xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXa9xX17xX4fxX17xX10xX1b5xX7xX4fxX2xX6axX2xX6cxX4fxX6axX6axX61xX1c0xX2xX1c2xXexX2xX11cxX2xX1eaxX5xX2xX11fxX1cbxXbxX33xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX61xXexX1xX146xX1c0xX1c0xX11cxXbxX13exX14exX1xX10xXdxX33xX1xXexX146xX1eax1317axX6axXbxX13exXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX12xX86xX21xX17xX1xX3xX33xXdxX21xX3xX4xX6xX38xX3xX4xXbbxX17xX33xX3xXexX21xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXa9xX39xX3xX17xX1x11e02xX17xX33xX3xX29xXb4xXexX3xX3cxX15x15726xX3xX24xX274xXexX3xX24xX2b9xX2baxX4xX3xXexX99xX38xX17xX33xX3xXexX1xX307xXdxX3xX33xXdxX6xX17xX3xX3cxX15xX6xX6dxX3xX7xX38xX17xX33xX3xX6fxX1xX71xX3xX13xX1xX75xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7cxX7dxX4bxX7fxX3xXexX82xX17xX1xX3xX86xX87xX17xX33xX3xX4bxX33xX8dxX4xX3xX90xX91xX17xX3xX4x10bcaxX17xX33xX3xX132xX3e3xX15xX3xX4xX230xX15xX3xX4xX21xX4xX3xX7xX346xX3xX17xX33xX39xX17xX1xX6dxX3xX24xX1axX6xX3xXbxX1xX2b9xX91xX17xX33xX3xXexXdxXb4xXbxX3xXex14648xX4xX3xX3cxX15xX6xX17xX3xXexX393xX105xX6dxX3xX33xX114xXbxX3xX99x17dc1xXexX3xX1xX38xX39xX17xX3xXexX1xX39xX17xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXbxX1xX230xX17xX3xXa9xXdxX2bxX4xX3xX24xX3b1xX3xXexXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX3xXexX1xX39xX17xX1xX3xX4xXbbxX17xX33xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX33xX1xX1axX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX15xX1dxX4xX3xX41xX42xX17xX3xXbxX1xX47xX17xX33xX3xX86xXdxX26xX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX4bxXcxX4dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX114xXbxX3xX17xX42xX105xX3xX11bxX11cxX2xX6axX11fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX12xX86xX87xX4xX3xX19xXdxX2bxXexX6dxX3xX4xX230xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxXexX3xX4xX21xX4xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX29xXdxX2bxX17xX3xX24xX3b1xX3xX24xX274xXexX3xX29xXb4xXexX3xX3cxX15xX548xX3xXexX1dxXexX14exX3xXex155d0xXbxX3xXexX99xX15xX17xX33xX3xXexX15xX132xX3e3xX17xX3xXexX99xX15xX132xX26xX17xX3xX13exX393xX132xX3xX61xX397xX17xX33xX3xX4bxXcxX4dxX6dxX3xX13exX15xX114xXexX3xX19xX548xX17xX3xX4xX21xX4xX3xX114xX17xX3xXbxX1xX16xX105xX3xXexX15xX132xX3e3xX17xX3xXexX99xX15xX132xX26xX17xX14exX3xX7xX548xX17xX3xX13exX15xX114xXexX3xX4xX21xX4xX3xX7xX548xX17xX3xXa9xX691xXexX3xXexXdxX3e3xX15xX3xX19xXdxX3b1xX15xX3xX4xX75xX6xX3xX5exX39xX3xXcxX2e6xX17xX1x134f4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX12xX6fxX1xX71xX3xX13xX1xX75xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7cxX7dxX4bxX7fxX3xXexX82xX17xX1xX3xX132xX3e3xX15xX3xX4xX230xX15xX3xX41xX42xX17xX3xXbxX1xX47xX17xX33xX3xX86xXdxX26xX15xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX4bxXcxX4dxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX2baxXbxX3xX4xX21xX4xX3xX7xX346xX6dxX3xX17xX33xX39xX17xX1xX6dxX3xX24xX1axX6xX3xXbxX1xX2b9xX91xX17xX33xX3xXexXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX3xX24xX71xX17xX3xXexXdxXb4xXbxX3xX24xX274xXdxX3xX19xXdxX3b1xX15xX3xX4xX1xX15xX3xX24xX21xX38xX6dxX3xX24xX548xX105xX3xX19xX548xX38xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX99xX691xXexX3xXexX397xX6dxX3xXa9xX2bxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexX38xX39xX17xX3xXexX1xX397xX4xX3xXbxX1xX16xX105xX702xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX61xX132xXaxX12xX0xXdxX105xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX15xX105xX19xX3xX61xX1xXdxX61xX10xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4fxX4fxXdxX11fxX19xX6xX38xX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxXa9xX17xX4fxX17xX10xX1b5xX7xX4fxX2xX6axX2xX6cxX4fxX6axX6axX61xX1c0xX2xX1c2xXexX11bxX4fdxX11cxX1c0xX5xX11bxX11fxX1cbxXbxX33xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX61xXexX1xX146xX1c0xX1c0xX11cxXbxX13exX14exX1xX10xXdxX33xX1xXexX146xX1eaxX4fdxX6axXbxX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX15xX6xX17xX3xX19xXdxX3xXexX38xXexX3xX4xX6xX4xX3xX61xXdxX10xX15xX3xX29xXdxX10xX17xX3xX1xX38xXdxX3xX17xX33xX1xXdxX3xXexX38xX6xX17xX3xX3cxX15xX38xX4xX3xXa9xX6xX17xX3xXbxX1xX38xX17xX33xX3xX17xXexX105xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ce8xX15xXexX1xX38xX99xXaxX12xX4bxX33xXbbxX3xXcxX1x169d4xX17xX33xX0xX4fxXbxX12
Ngô Thắng