Sách giáo khoa tăng từ 1.000 - 1.800 đồng/cuốn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh giá bán các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 12 tăng bình quân từ 1.000 - 1.800 đồng/cuốn.
980fx1360ex14ff3xc71ax13d84xc5a9x1065dxf05bxd21bxX7x13077x12255xc86bxabaexf710xebaaxX5xe14axXaxec46xade1x14a08xX4xX1xX3xe334xXdxX14xedd1xX3xb8f0xX1xX1bxX6xX3xXexca3ex13c34xX18xX3xXex1058axX3xX2xd574x140eexX2cxX2cxX3x13ebcxX3xX2xX2bx9924xX2cxX2cxX3x117f5xa29dxX24xX18x12f17xX4x12f96x1504dxX24xX0xX3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1177fxX10xX6xb82axXaxX12x136a3xX1xaa36xX3x13dcexX3ex133f0xXexX3xa15cxdf5axX24xX3xe41axXdxX14xX1bxX3xX54xe64fxX4xX3xe5fcxXdx12dc0xXexX3xX57xX6x9eb4xX3xc14cxX28xX6xX3xX4x12b62xX3xXexX1xb09exX24xX18xX3xX60xX14xX1bxX3xX4xX1xb599xX24xX1xX3xXexX1x11c8axX4xX3xX76xa04axX3xX76xXdxX6fxX4xX3xX38xXdxX93xX3exX3xX4xX1x13a1bxX24xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX60xX14xX24xX3xX4xX14xX4xX3xX60xc157xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX28xX3xX5xbeddxXbxX3xX2xX3xXexXc7xXdxX3xX5xXc7xXbxX3xX2x145afxX3xXexX23xX24xX18xX3xX60x123a9xX24xX1xX3xb08dxX3ex146bdxX24xX3xXexX28xX3xX2xX2bxX2cxX2cxX2cxX3xX30xX3xX2xX2bxX34xX2cxX2cxX3xX38xX39xX24xX18xX3cxX4xX3exX3fxX24xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14522xX1bxX54x11f29xX3xXbxd881xX10xX24xXexX10x112c3xXaxX12xX0xXdxX74xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX116xX10xX24xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXax133c5xXdxX54xXexX1xa341xX3x11e0axX2x10c29xXbxX5bx9ec5xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3x146b5xX2xX2xXbxX5bxX146xXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX3cxX3cxXdxX2bxX60xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX24xX1xX2bxX76xX24xX3cxX24xX10xX13axX7xX3cxX2x113d4xX2xf4bexX3cxX2xX2cxX141xX54xX2xX2cxX34xX143xX150xX150xX179xXexX17bxX141xX2xX143xX143xX5xX2cxX2bxb091xXbxX18xdf8axX11bxX9xX34xX143xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX23xX24xX18xX3xXexX28xX3xX2xX2bxX2cxX2cxX2cxX3xX30xX3xX2xX2bxX34xX2cxX2cxX3xX38xX39xX24xX18xX3cxX4xX3exX3fxX24xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX1bxX24xXaxX12x127efxX24xX1xX3xX74xXdxX24xX1xX3xX1xaa85xX6xX3xXexX28xX3xXdxX24xXexX10xX11bxX24xX10xXexX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1bxX54xX113xXaxX12xX110xX61xX24xX18xX3xX18xXdxX14xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX28xX3xX5xXc7xXbxX3xX2xX3xX38xc28axX24xX3xX5xXc7xXbxX3xX2xXd5xX3xX38x11c39x129e8xX4xX3xX24xXdxf837xX74xX3xX113xX23axXexX3xX4xX7fxX24xX18xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXex10303xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4x14891xX6xX3xX1xX59xX24xX18xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4x130a1xX6xX3xX57xX1xX59xX3xX5bxX3exX5dxXexX3xX60xX61xX24xX3xX64xXdxX14xX1bxX3xX54xX6axX4xX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX57xX6xX74xeec8xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX7fxX24xX18xX3xXexX113xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX30xX3xXexX1xXdxX23axXexX3xX60x10c3exX3xXexX11bxX245xc658xX24xX18xX3xX1xX1f5xX4xX3xX4xX61xX3xX24xX245xXc7xX4xX3xX76xX59xX3xXexX11bxX24bxX24xX3xX13axX10xX60xX7xXdxXexX10xX3xXexX25dxXdxX3xX38xX2b0xX6xX3xX4xX1xXa1xX13fxX3xX13axX13axX13axX2bxX24xX5bxX60xX18xX54xX2bxX76xX24xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1bxX54xX113xXaxX12xda80xX6xX24xX1xX3xX74xX6axX4xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX4xX273xX6xX3xXexX28xX24xX18xX3xX5xXc7xXbxX3xX38xX245xX246xX4xX3xXdxX24xX3xXexX11bxX24bxX24xX3xX60xXddxX6xX3xX150xX3xX4xX273xX6xX3xX74xbc96xXdxX3xX4xX3exX3fxX24xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX38xa274xX3xXbxX1xX6axX3xX1xX3exX113xX24xX1xX3xX76xX59xX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX7bxX3xXexX1xX359xX3xX4xX23xX24xX3xX4xX8fxX3xX76xX59xX1bxX3xX38xX7bxX3xX4xX1xX1f5xX24xX3xX74xX3exX6xX3xX38xa6a7xX24xX18xX3xXexX24bxX24xX294xX3xX7xX3fxX3xX5xX245xX246xX24xX18xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX54xX6xX24xX1xX3xX74xX6axX4xX3xXe1xX3exX113xX3xX38xX2b0xX24xX1xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1bxX54xX113xXaxX12xc624xX359xX3xXexX23xX24xX18xX3xXexXa1xX3xX5xX6fxX3xX7xX265xX3xX54xX6axX24xX18xX3xX5xX25dxXdxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX294xX3xX57xX1xX59xX3xX5bxX3exX5dxXexX3xX60xX61xX24xX3xX64xXdxX14xX1bxX3xX54xX6axX4xX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX57xX6xX74xX3xX38x13fa6xX3xXdxX24xX3xX54xb368xX24xX18xX3xX1dxX1xX3exX113xX23axX24xX3xX4xX14xX1bxX13fxX3x13b9cxX51xX427xX113xX3xX18xXdxd59bxX3xX18xXddxX24xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX38xX359xX3xX54xX59xX24xX1xX3xXex12050xX24xX18xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX14xX4xX3xX10xX74xX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX5xXc7xXbxX3xX7xX6xX3exe45dxX3xXexX11bxX24bxX24xX3xXexX11bxX6xX24xX18xX3xX2xX3xX4xX273xX6xX3xXexX5dxXexX3xX4xX61xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3exX3fxX24xX3xX7xX14xX4xX1xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1bxX54xX113xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXbxX1xX6axX4xX3xX76xX6axX3xX24xX23xX74xX3xX1xX1f5xX4xX3xXd5xX2cxX2xX179xX3xX30xX3xXd5xX2cxXd5xX2cxX3xX60x1516axXexX3xX38xf04cxX3exX3xX38xX245xX246xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX59xX24xX1xX3xXexX28xX3xXexX1xX14xX24xX18xX3xX150xX3cxXd5xX2cxX2xX179xX2bxX3xX57xX23xX74xX3xX24xX6xX113xX294xX3xX57xX1xX59xX3xX5bxX3exX5dxXexX3xX60xX61xX24xX3xX64xXdxX14xX1bxX3xX54xX6axX4xX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX57xX6xX74xX3xXexX1xd41fxX4xX3xX1xXdxX6fxX24xX3xX1dxXdxX6fxX24xX3xXexX1bxX59xX24xX3xX5xX25dxXdxX3xX1xX6fxX3xXexX1xX3fxX24xX18xX3xX4xX265xX6xX3xX1xX59xX24xX18xX3xX38xX61xX74xX3xX60xX61xX1bxX3xX5xX3exX7fxX24xX3xX38xX4eexX113xX3xX38xX273xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX25dxXdxX3xXexX5dxXexX3xX4xX61xX3xX4xX14xX4xX3xXexXa1xX24xX1xX3xXexX1xX59xX24xX1xX3xXexX11bxX1bxX24xX18xX3xX4xX61xX3xX24xX245xXc7xX4xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1bxX54xX113xXaxX12xX57xX1xX59xX3xX5bxX3exX5dxXexX3xX60xX61xX24xX3xX4x13f73xX24xX18xX3xXexX1xXdxX23axXexX3xX5x149abxXbxX3xX38xX245xX2b5xX24xX18xX3xX54xXe3xX113xX3xX24xX7bxX24xX18xX3xX38xX359xX3xXexXdxX23axXbxX3xX24xX1xX5dcxX24xX294xX3xX18xXdxX61xXdxX3xXe1xX3exX113xX23axXexX3xX1dxX2b0xXbxX3xXexX1xX2b5xXdxX3xX74xX1f5xXdxX3xX1dxX1xX390xX4xX3xX74xX4eaxX4xX3xX76xX93xX3xX24xX1xX3exX3xX4xX4eexX3exX3xX74xX3exX6xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX4xX273xX6xX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX76xX59xX3xXbxX1xX6axX3xX1xX3exX113xX24xX1xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX1bxX54xX113xXaxX12xX304xX53bxX3xX1dxXdxX23axX24xX3xX24xX23xX74xX3xXd5xX2cxX2xX179xX294xX3xX57xX1xX59xX3xX5bxX3exX5dxXexX3xX60xX61xX24xX3xX64xXdxX14xX1bxX3xX54xX6axX4xX3xX6dxXdxX6fxXexX3xX57xX6xX74xX3xX7xef92xX3xXexX462xX24xX18xX3xXd5xX143xX2bxX2cxX2cxX2cxX3xX60xXb2xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1bxX24xX3xX18xXdxX6xX3xX38xXddxX24xX1xX3xXexX1xX245xaab8xX24xX18xX3xX60xXdxX24xX1xX3xX30xX3xX5xXdxX6fxXexX3xX7xc9f6xX294xX3xX18xXdxX6xX3xX38xXddxX24xX1xX3xX4xX7bxX3xX1xX1bxX59xX24xX3xX4xX61xX24xX1xX3xX38xX462xX4xX3xX60xXdxX6fxXexX3xX1dxX1xX7bxX3xX1dxX1xX23xX24xX146xX3xXexb55bxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX4xX3exXb2xX4xX3xX76xX5dcxX24xX3xX38xXb2xX24xX18xX3xXe1xX3exX113xX24bxX24xX3xX18xX7bxXbxX294xX3xX273xX24xX18xX3xX1xXb2xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX294xX3xX7xX14xX4xX1xX3xXexX1xX6xX74xX3xX1dxX1xX61xX1bxX3xX38xX427xX3xXe1xX3exX6xX3xX7xX265xX3xX54xX6axX24xX18xX3xXexX462xX24xX18xX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX7bxX3xX1xX1bxX59xX24xX3xX4xX61xX24xX1xX3xX1dxX1xX7bxX3xX1dxX1xX23xX24xX294xX3xXexX462xX24xX18xX3xXexX1xX245xX3xX76xXdxX6fxX24xX3xX76xX59xX3xXexX273xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX54x1034fxX24xX18xX3xX4xX1xX3exX24xX18xX2bxX3xX3ddxX39xX24xX18xX3xXexX1xX2b5xXdxX294xX3xX54xX53bxX3xXexX11bxX444xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX38xX359xX3xX7x114f9xX24xX3xX7xX59xX24xX18xX3xX1xX341xX3xXexX11bxX246xX3xX4xX14xX4xX3xX38xX2b0xX6xX3xXbxX1xX245xX6d0xX24xX18xX3xX1dxX1xXdxX3xX4xX7bxX3xXexX1xXdxX24bxX24xX3xXexX6xXdxX294xX3xX60xX427xX1bxX3xX5xX6axXexX3xX5bxX61xX113xX3xX11bxX6xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xX54xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX11bxX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX11bxX1bxX24xX18xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX24bxX24xX3xXe1xX3exX6xX24xX13fxX0xX3cxX7xXexX11bxX1bxX24xX18xX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX30xXexX1xX3exX74xX60xX30xX6xX24xX54xX30xX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX1xX245xX6xX3xXexX1xX6xX113xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX5xXc7xXbxX3xX2xX3xXexX28xX3xX24xX23xX74xX3xX1xX1f5xX4xX3xXd5xX2cxX2xX179xX3xX30xX3xXd5xX2cxXd5xX2cxXaxX3xX1xX11bxX10xe230xX9xXaxX3cxX18xXdxX6xX1bxX30xX54xX3exX4xX3cxX4xX1xX3exX6xX30xXexX1xX6xX113xX30xX7xX6xX4xX1xX30xX18xXdxX6xX1bxX30xX1dxX1xX1bxX6xX30xX5xX1bxXbxX30xX2xX30xXexX3exX30xX24xX6xX74xX30xX1xX1bxX4xX30xXd5xX2cxX2xX179xX30xXd5xX2cxXd5xX2cxX3cxX2xX141xX2xX141xX141xX150xX2bxX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX18xX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX3cxX74xX10xX54xXdxX6xX3cxX2xXd5xX2cxX3cxX24xX10xX13axX7xX3cxX2xX34xX17bxX179xX3cxX2xX2cxX141xX54xX150xX2xX143xX2cxX2xX2cxX150xXexXd5xab6fxX143xX2cxX5xX2xX2bxX191xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX23xX24xX18xX3xXexX28xX3xX2xX2bxX2cxX2cxX2cxX3xX30xX3xX2xX2bxX34xX2cxX2cxX3xX38xX39xX24xX18xX3cxX4xX3exX3fxX24xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX54xXdxX76xX12xX0xX7xXexX11bxX1bxX24xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX1xX245xX6xX3xXexX1xX6xX113xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX5xXc7xXbxX3xX2xX3xXexX28xX3xX24xX23xX74xX3xX1xX1f5xX4xX3xXd5xX2cxX2xX179xX3xX30xX3xXd5xX2cxXd5xX2cxXaxX3xX1xX11bxX10xX8b3xX9xXaxX3cxX18xXdxX6xX1bxX30xX54xX3exX4xX3cxX4xX1xX3exX6xX30xXexX1xX6xX113xX30xX7xX6xX4xX1xX30xX18xXdxX6xX1bxX30xX1dxX1xX1bxX6xX30xX5xX1bxXbxX30xX2xX30xXexX3exX30xX24xX6xX74xX30xX1xX1bxX4xX30xXd5xX2cxX2xX179xX30xXd5xX2cxXd5xX2cxX3cxX2xX141xX2xX141xX141xX150xX2bxX1xXexX74xXaxX12xX116xX1xX245xX6xX3xXexX1xX6xX113xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xX5xXc7xXbxX3xX2xX3xXexX28xX3xX24xX23xX74xX3xX1xX1f5xX4xX3xXd5xX2cxX2xX179xX3xX30xX3xXd5xX2cxXd5xX2cxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX11bxX1bxX24xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX110xXb2xX3xX64xX304xX30xX3ddxXcxX3xXe1xX3exX113xX23axXexX3xX38xX2b0xX24xX1xX3xX4xX1xX245xX6xX3xXexX1xX53bxX4xX3xX1xXdxX6fxX24xX3xX76xXdxX6fxX4xX3xX14xXbxX3xX54xX6axX24xX18xX3xX4xX1xX245xX6d0xX24xX18xX3xXexX11bxXddxX24xX1xX294xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3x1372exX13xX64xbec3xe804xX3xX74xXc7xXdxX3xX38xX3fxXdxX3xX76xXc7xXdxX3xX5xXc7xXbxX3xX2xX3xXexX28xX3xX24xX23xX74xX3xX1xX1f5xX4xX3xXd5xX2cxX2xX179xX3xX30xX3xXd5xX2cxXd5xX2cxX3xX24xX1xX245xX3xX54xX53bxX3xX1dxXdxX23axX24xX3xXexX11bxX245xXc7xX4xX3xX38xXe3xX113xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX54xXdxX76xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX110xXb2xX3xX64xX304xc232xX3ddxXcxX3xX1dxX24bxX3exX3xX18xX1f5xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX11bxX245xX2b5xX24xX18xX3xX1dxX1xX7fxX24xX18xX3xX4xX1xX1bxX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX76xXdxX23axXexX3xX76xX59xX1bxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xXaxX3xX1xX11bxX10xX8b3xX9xXaxX3cxX18xXdxX6xX1bxX30xX54xX3exX4xX3cxX60xX1bxX30xX18xX54xX30xX6xX74xXbxX30xX54xXexX30xX1dxX10xX3exX30xX18xX1bxXdxX30xX4xX6xX4xX30xXexX11bxX3exX1bxX24xX18xX30xX1dxX1xX1bxX24xX18xX30xX4xX1xX1bxX30xX1xX1bxX4xX30xX7xXdxX24xX1xX30xX76xXdxX10xXexX30xX76xX6xX1bxX30xX7xX6xX4xX1xX30xX18xXdxX6xX1bxX30xX1dxX1xX1bxX6xX3cxX2xX141xX2xX143xXd5xX150xX2bxX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX18xX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX3cxX74xX10xX54xXdxX6xX3cxX2xXd5xX2cxX3cxX24xX10xX13axX7xX3cxX2xX34xX17bxX179xX3cxX2xX2cxX141xX54xX2xXd5xXd5xX2cxX34xX2xX92cxXexX143xX150xX17bxX143xX5xX2xX2bxX191xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXexX23xX24xX18xX3xXexX28xX3xX2xX2bxX2cxX2cxX2cxX3xX30xX3xX2xX2bxX34xX2cxX2cxX3xX38xX39xX24xX18xX3cxX4xX3exX3fxX24xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX54xXdxX76xX12xX0xX7xXexX11bxX1bxX24xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX110xXb2xX3xX64xX304xXb16xX3ddxXcxX3xX1dxX24bxX3exX3xX18xX1f5xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX11bxX245xX2b5xX24xX18xX3xX1dxX1xX7fxX24xX18xX3xX4xX1xX1bxX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX76xXdxX23axXexX3xX76xX59xX1bxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xXaxX3xX1xX11bxX10xX8b3xX9xXaxX3cxX18xXdxX6xX1bxX30xX54xX3exX4xX3cxX60xX1bxX30xX18xX54xX30xX6xX74xXbxX30xX54xXexX30xX1dxX10xX3exX30xX18xX1bxXdxX30xX4xX6xX4xX30xXexX11bxX3exX1bxX24xX18xX30xX1dxX1xX1bxX24xX18xX30xX4xX1xX1bxX30xX1xX1bxX4xX30xX7xXdxX24xX1xX30xX76xXdxX10xXexX30xX76xX6xX1bxX30xX7xX6xX4xX1xX30xX18xXdxX6xX1bxX30xX1dxX1xX1bxX6xX3cxX2xX141xX2xX143xXd5xX150xX2bxX1xXexX74xXaxX12xX110xXb2xX3xX64xX304xXb16xX3ddxXcxX3xX1dxX24bxX3exX3xX18xX1f5xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX11bxX245xX2b5xX24xX18xX3xX1dxX1xX7fxX24xX18xX3xX4xX1xX1bxX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX76xXdxX23axXexX3xX76xX59xX1bxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX11bxX1bxX24xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX1xX28xX6xX3xX24xX1xX5dcxX24xX3xX4xX1xXa1xX3xX17bxX143x98e8xX3xX13xX64xXab2xX3xX38xX245xX246xX4xX3xX54xX7a2xX24xX18xX3xX5xX25dxXdxX294xX3xX110xXb2xX3xX64xXdxX14xX1bxX3xX54xX6axX4xX3xX30xX3xX3ddxX59xX1bxX3xXexX25dxX1bxX3xXaafxX64xX304xX30xX3ddxXcxXab3xX3xX76xX28xX6xX3xX60xX6xX24xX3xX1xX59xX24xX1xX3xX116xX1xXa1xX3xXexX1xX2b0xX3xX76xX93xX3xX76xXdxX6fxX4xX3xX7xX265xX3xX54xX6axX24xX18xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX1dxX1xX1bxX6xX3xXaafxX13xX64xXab2xXab3xX3xX76xX59xX3xX7xX14xX4xX1xX3xXexX1xX6xX74xX3xX1dxX1xX61xX1bxX3xXexX11bxX1bxX24xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX6d0xX3xX7x14252xX3xX18xXdxX14xX1bxX3xX54xX6axX4xX3xXbxX1xX70exX3xXexX1xX7fxX24xX18xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX54xXdxX76xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX3exX5xX12xX0xX54xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11bxXaxX12xX0xX3cxX54xXdxX76xX12xX0xX3cxX54xXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1bxX3exX11bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX6dxX64xf06dxX3xX57xX10xX13axX7xX0xX3cxXbxX12