Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh gồm 15 đồng chí, do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng làm Trưởng ban.
cc5dx103a0xe2e1xf85bx100b0x129f3x13e95x11d8dxdccfxX7x152d8x14816x1617bxf4ccxf6a0x118d2xX5xe782xXaxX3xX7xXexe186xX5xX10xX9xXaxXexX10x169d4xXexf139xX6xX5xXdx157f1x10639x1285fxX3x12601xf2c6xX7xXexXdx13741xX15x1219bxXax130afx139d5x113d5xX23xX22xX3x1336bx1723cxX3x12776xX27xX15x166dexXexX3x15e68x16a8fxX23xX1xX3xXexX1x104fdxX23xX1xX3xX5x12a29xXbxX3x15c6axX6xX23xX3xX30xX1x15772xX3xX3ex1556cx11560xX3xXbxX1x15075xX23xX22x1582exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6x15813xX3xX23xX1xe023xX23xX22xX5exX3xXexXdx14547xX27xX3xX4xff8fxX4xX3xXexX53xX23xX1xX3x12f1axX45xX3xXcxe5d7xX23xX1xX0x10124xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX10xX6x14e31xXaxX2fxX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX22x12a6cxX69xX3xX2x14c89xX3xX3exXd9xX23xX22xX3xX4xX1x17180xX5exX3xX9axX57xX3xX4dxXe6xX3xXexX1x11f7dxX3xXcxX53xX23xX1xX3x120c7xX15xX3xX80xX57xX45xX23xX22xX3xXcx11ec8xX27xX23xX22xX3xf4abxX6dxX23xX22xX3xX5xX45xX69xX3xXcxX102xXf1x16354xX23xX22xX3xX35xX6xX23x10492xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax16095xXdxX9axXexX1xX24xX3xX2xX2x169d0x14d01xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x10001x105d3xX156xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX11axX35xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11axe60cxX23xX88xX23xX10xX14cxX7xX88x161e4xX186xX186xXddxX88xX2xXddxX2xX9ax16855xX2xX186xX156xX2xX2xX156xXexX186xX156xXddxX156xX156xX5xX156xX11axX26xXbxX22xd15axX102xX9xX164xX155x16dfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX14cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX2xX2xX155xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX163xX164xX156xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXexX6xX35xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX69xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX156xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX9axX9axXdxX23xX22xX9xXaxXddxXaxX2fxX0xXexX35xX57xX9axX15xX2fxX0xXexX102xX2fxX0xXexX9axX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fx122d8x13fe1xX23xX22xX3xX186xX186xX88xX164xX5exX3xX9axXf1x15e9dxXdxX3xX7xX78xX3xX4xX1xXf8xX3xXexX102x1085axX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xX80xX57xX45xX23xX22xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xX107xX6dxX23xX22xX5exX3xX4dxX30xX80xX3xeb4ax12b7fxX23xX22xX3xX35x16c15xX3xXexX53xX23xX1xX3xXex10865xX3xX4xX1x13263xX4xX3xX1xX2c9xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xdc5exX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX17exX45xX3xX35x10354xX27xX3xX35xX2d1xX3xX7xX27xX23xX22xX3xeec9xX15xX3xX17exXdxX74xX23xX3xcf3dxX4dx168b0xXcxX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xX23xX1xXdx14f3exX69xX3xf3c3xccc9xX3xX186xX156xX186xX156xX3xX1exX3xX186xX156xX186xXddxX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX107xX78xX3xX1xX2c9xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX4x10bcexX3x1052cxX1xX38cxX3xX4dxXe6xX3xXcxX1xXf1xX3xXcxX1xXf1xee6axX23xX22xX3xXexX102xX78xX4xX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xXcxX102xX335xX23xX3xXcxX1xX3bxX3xX107xX6dxX23xX22xX5exX3xX30xX1xXf8xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX348xX4dxe7e5xX107xX3xXexX53xX23xX1xX3xfd20x13accxX3xXcxX102x12e1dxX23xX22xX3xX80xX2c4xXdxX2dxX3xX3exX56xXdxX3xX9axXdxX358xX23xX3xX3cfx1477cxX23xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xXf1xfa0cxX23xX22xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX5exX3xX30xX3f7xX3xX38xX27xX6xX23xX3xX348xX4dxX34axXcxX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xXf1xX3f7xX23xX22xX2dxX3xX4xX280xX4xX3xX3exXd9xX23xX22xX3xX4xX1xXe6xX3xX340xX15xX3xX17exXdxX74xX23xX3xX4dxXcxX3cfxX3xXcxX53xX23xX1xX3xX27x10a12xX5exX3xX340xX15xX3xX17exXdxX74xX23xX3xX4dxX30xX80xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX3xX35xX2c9xX3xXexX53xX23xX1xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xX88xXexX9axX2fxX0xX88xXexX102xX2fxX0xX88xXexX35xX57xX9axX15xX2fxX0xX88xXexX6xX35xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX2xX2xX155xX156xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX164xX156xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX11axX35xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11axX17exX23xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX186xXddxX88xX2xXddxX2xX9axX18fxX2xX186xX156xX2xX18fxX163xXexX18fxX164xX156xX164xX186xX5xX156xX11axX26xXbxX22xX1a2xX102xX9xX18fxX155xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX14cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX2xX2xX155xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX163xX164xX156xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX2fxX2c3xX56xXdxX3xX35xXdxea81xX27xX3xX9axX78xX3xX1xX2c9xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX80xX2c9xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX3exd6c4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxXcxX3cfxX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xX17exd0f4xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX22xXd9xX69xX3xX2xX3xXcxX102xXf1xX113xX23xX22xX3xX35xX6xX23xX3x1454bxX3exXd9xX23xX22xX3xX4xX1xXe6xX3xX80xX57xX45xX23xX22xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xX107xX6dxX23xX22xX3xX1exX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15x13a50xX5exX3xXddxX3xX38exX1xX38cxX3xXcxX102xXf1xX113xX23xX22xX3xX35xX6xX23xX3xX17exX45xX3xdfb1xX3xX340xX15xX3xX17exXdxX74xX23xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX2xX2xX155xX156xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX164xX156xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX11axX35xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11axX17exX23xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX186xXddxX88xX2xXddxX2xX9axX18fxX2xX186xX156xX155xXddxX2xXexX2xX18fxX2xX155xX164xX5xX156xX11axX26xXbxX22xX1a2xX102xX9xX684xX18fxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX14cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX2xX2xX155xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX163xX164xX156xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX38exX1xX38cxX3xX4dxXe6xX3xXcxX1xXf1xX3xXcxX1xXf1xX39cxX23xX22xX3xXexX102xX78xX4xX3xXcxX53xX23xX1xX3xX27xX439xX3xXcxX102xX335xX23xX3xXcxX1xX3bxX3xX107xX6dxX23xX22xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX30xX1xX2d5xX4xX3xX23xX3e7xX23xX22xX5exX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17ex11aa1xX5exX3xX38xX27xX15xX5eaxX23xX3xX1xX56xX23xX5exX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX35xX2c9xX3xX69xX280xX15xX5exX3xX4xX1xX3bxX3xX3exX2c9xX3xX5xX45xX69xX3xX17exXdxX358xX4xX5exX3xX38xX27xX6xX23xX3xX1xX358xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX358xX23xX3xXexX1xX10xX57xX3xX2e9xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX7xX36xX3xX164xX163xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX186xX88xX164xX88xX186xX156xX186xX186xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xX17exX45xX3xX38xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxXcxX3cfxX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX11axX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xX4xX38cxX3xX4xX57xX23xX3xX9axfb40xX27xX3xX102xXdxX74xX23xX22xX3xXexX1xX10xX57xX3xX38xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX2xX2xX155xX156xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX164xX156xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX11axX35xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11axX17exX23xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX186xXddxX88xX2xXddxX2xX9axX18fxX2xX186xX156xX155xX18fxX186xXexX155xX155xX164xX155xX156xX5xX156xX11axX26xXbxX22xX1a2xX102xX9xX186xX684xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX14cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX2xX2xX155xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX163xX164xX156xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX38exX1xX280xXexX3xX35xXdxX596xX27xX3xXexX56xXdxX3xX1xX2c9xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX5exX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xX80xX57xX45xX23xX22xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xX107xX6dxX23xX22xX3x12fd2xX3xXcxX102xXf1xX113xX23xX22xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX35bxX1x163e7xX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX1xX24xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXexX53xX23xX1xX3xX7xd297xX3xXbxX1xX280xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX335xX23xX3xXexX102xX280xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX358xX69xX5exX3xX35xX280xX69xX3xX7xX280xXexX3xX4xX280xX4xX3xX38xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX4xXf8xX6xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xXf1xX3f7xX23xX22xX3xX17exX45xX3xX38xX27xX15xX3xX4xX1xX3bxX3xX5xX45xX69xX3xX17exXdxX358xX4xX3xX3exX596xX3xX1xX57xX56xXexX3xX3exX2c9xX23xX22xX2dxX3xXexX4axXbxX3xXexX102xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xX23x13c73xX23xX22xX3xX4xX6xX57xX3xX1xXdxX358xX27xX3xX38xX27xX2c4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX5exX3xX23xX1xX953xXexX3xX5xX45xX3xXexX102xX74xX23xX3xX4xX280xX4xX3xX5xX84xX23xX1xX3xX17exX78xX4xX3xX23xX1xX56xX15xX3xX4xX2c4xX69xX5exX3xX9ax129e0xX3xX1cxX2c4xX15xX3xX102xX6xX3xX17exXdxX3xXbxX1xX56xX69xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX2xX2xX155xX156xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX164xX156xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX11axX35xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11axX17exX23xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX186xXddxX88xX2xX156xX164xX9axX18fxX2xX155xXddxXddxXddxX2xXexX684xX156xX2xX156xX2xX5xX156xX11axX26xXbxX22xX1a2xX102xX9xX186xX1a7xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX14cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX2xX2xX155xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX163xX164xX156xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX2fxX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xX80xX57xX45xX23xX22xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xX107xX6dxX23xX22xX3xXbxX1xX280xXexX3xX35xXdxX596xX27xX3xXexX56xXdxX3xX1xX2c9xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxXcxX102xXf1xX113xX23xX22xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX15xX74xX27xX3xX4xX335xX27xX3xX4xX280xX4xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX17exXdxX74xX23xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXexX27xX15xX358xXexX3xX3exX36xXdxX3xX4xX1xX953xXbxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX280xX4xX3xX4xX1xXf8xX3xXexX102xXf1xX3f7xX23xX22xX3xX4xXf8xX6xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX3xX17exX45xX3xX4xX280xX4xX3xX38xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXbxX1xX280xXbxX3xX5xX27xX4axXexX5exX3xX4xX1xXf8xX3xX3exX2c9xX23xX22xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX358xX23xX3xXexX36xXexX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17exX870xX3xX3exXf1x14fa5xX4xX3xX22xXdxX6xX57xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxXcxX102xXf1xX28cxX4xX3xX69x13e2dxXexX5exX3xX3exX5eaxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX4dxX6xX23xX3xX3c7xX2c9xXdxX3xX4xX1xXe6xX23xX1xX3xXcxX53xX23xX1xX3xXf8xX15xX3xX1exX3xX30xX3f7xX3xX38xX27xX6xX23xX3xXcxX1xXf1xX39cxX23xX22xX3xXexX102xX78xX4xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xXe43xXbxX3xX17exX28cxXdxX3xX4xX280xX4xX3xX4xX3f7xX3xX38xX27xX6xX23xX3xX5xXdxX74xX23xX3xX38xX27xX6xX23xX5exX3xX35xX280xX69xX3xX7xX280xXexX3xX1xXf1xX28cxX23xX22xX3xX9axea70xX23xX3xX4xXf8xX6xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xXf1xX3f7xX23xX22xX3xX3exX596xX3xXexX1xX6xX69xX3xX69xXf1xX27xX3xX4xX870xX3xXexX1xX596xX3xX1xX38cxX6xX3xX4xX280xX4xX3xX23xX2c9xXdxX3xX9axX27xX23xX22xX3xXexX1xX10xX57xX3xX38xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX2dxX3xXexX1xX6xX69xX3xX69xXf1xX27xX3xXbxX1xXb95xX23xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17exX870xX3xX4xX280xX4xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX17exXdxX74xX23xX2dxX3xX4xX1xXf1xX3f7xX23xX22xX3xXexX102xX298xX23xX1xX5exX3xX35bxX3bxX3xX1xX57xX56xX4xX1xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xX3exX596xX3xX1xX57xX56xXexX3xX3exX2c9xX23xX22xX3xX1xXdxX358xX27xX3xX38xX27xX2c4xX5exX3xX35xX2c4xX57xX3xX3exX2c4xX69xX3xX3ex1521axX23xX22xX3xX4xX1xXf8xX3xXexX102xXf1xX3f7xX23xX22xX5exX3xX38xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX4xXf8xX6xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX5exX3xXbxX1xX280xXbxX3xX5xX27xX4axXexX3xX4xXf8xX6xX3xX3c7xX1xX45xX3xX23xXf1xX28cxX4xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX102xX3xX9axXexX1xX27xX69xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX9axXexX1xX24xX3xX2xX2xX155xX156xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX164xX156xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX11axX35xX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11axX17exX23xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX186xXddxX88xX2xXddxX2xX9axX18fxX2xX186xX156xX186xX155xX18fxXexX2xX163xX164xX156xX164xX5xX156xX11axX26xXbxX22xX1a2xX102xX9xXddxX156xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX14cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX2xX2xX155xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX163xX164xX156xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX2fxfa6exX6xX3xX69xXe67xXexX3xX4dxX6xX23xX3xX4xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX22xXd9xX69xX3xX2xXddxX3xX3exXd9xX23xX22xX3xX4xX1xXe6xX0xX88xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX57xX9axX15xXaxX2fxX30xX6dxX23xX22xX3xXexX102xX57xX23xX22xX3xX7xX280xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX5exX3xX4dxX30xX80xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX3xX35xX2c9xX3xXexX53xX23xX1xX3xX3exX5c4xX3xXexXdxX3bxX23xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX35xX335xX27xX3xX35xX2d1xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX340xX15xX3xX17exXdxX74xX23xX3xX348xX4dxX34axXcxX3xXcxX53xX23xX1xX3xX27xX439xX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX35bxX35cxX3xX186xX156xX186xX156xX3xX1exX3xX186xX156xX186xXddxX11axX0xX88xXbxX2fxX0xX9axXdxX17exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axX102xX10xX5xX6xXexX10xX9axXaxX2fxX0xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX74xX23xX3xX38xX27xX6xX23xX24xX0xX88xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX69xX35xX1exX6xX23xX9axX1exX7xX6xXbxX57xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e9xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX17exX5eaxX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX23xX3e7xX23xX22xX5exX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17exX870xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX11axX11axX11axXaxX3xX1xX102xX10xX2bxX9xXaxX88xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX102xXdxX88xX38xX27xX15xX1exX9axXdxX23xX1xX1exX17exX10xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX23xX1xXdxX10xX69xX1exX17exX27xX1exX4xX27xX6xX1exX35xX6xX23xX1exX4xX1xXdxX1exX9axX6xX57xX1exXbxX1xX57xX23xX22xX1exX4xX1xX57xX23xX22xX1exXexX1xX6xX69xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX27xX4xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xX57xX88xX186xX18fxX186xX164xX684xX164xX11axX1xXexX69xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX69xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX186xX156xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX186xX186xX88xX2xX156xX164xX9axX164xX156xX164xX156xXddxX186xX684xXexX684xX18fxX2xX155xX163xX5xX156xX11axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX17exX2fxX0xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e9xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX17exX5eaxX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX23xX3e7xX23xX22xX5exX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17exX870xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX11axX11axX11axXaxX3xX1xX102xX10xX2bxX9xXaxX88xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX102xXdxX88xX38xX27xX15xX1exX9axXdxX23xX1xX1exX17exX10xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX23xX1xXdxX10xX69xX1exX17exX27xX1exX4xX27xX6xX1exX35xX6xX23xX1exX4xX1xXdxX1exX9axX6xX57xX1exXbxX1xX57xX23xX22xX1exX4xX1xX57xX23xX22xX1exXexX1xX6xX69xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX27xX4xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xX57xX88xX186xX18fxX186xX164xX684xX164xX11axX1xXexX69xXaxX2fxX2e9xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX17exX5eaxX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX23xX3e7xX23xX22xX5exX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17exX870xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX11axX11axX11axX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXcxX1xX6xX15xX3xX69x11298xXexX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX5exX3xX3exXd9xX23xX22xX3xX4xX1xXe6xX3xX3cfxX3d0xX3xX3cfxX3e7xX23xX3xXcxX1xXf1xX113xX23xX22xX3xX17exef93xX6xX3xX35bx136a7xX3xX2e9xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX7xX36xX3xX164xX163xX1exX2e9xX2c3xX88xXcxd8eaxX5exX3xX23xX22xX45xX15xX3xX186xX88xX164xX88xX186xX156xX186xX186xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xX17exX5eaxX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX23xX3e7xX23xX22xX5exX3xX23xX1xXdxX358xX69xX3xX17exX870xX5exX3xX38xX27xX15xX5eaxX23xX3xX1xX56xX23xX5exX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX35xX2c9xX3xX69xX280xX15xX5exX3xX4xX1xX3bxX3xX3exX2c9xX3xX5xX45xX69xX3xX17exXdxX358xX4xX5exX3xX38xX27xX6xX23xX3xX1xX358xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX4xXf8xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX5exX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXbxX1xX36xX3xXexX102xX78xX4xX3xXexX1xX27xX2c9xX4xX3xXcxX102xX27xX23xX22xX3xXf1xX3f7xX23xX22xX11axX3xX30xX2d1xX23xX22xX3xXcxXcxX2c3xXcxX3xX30xX1xXe6xX23xX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX102xXb95xX23xX3xXexX102xX3d4xX23xX22xX3xX22xXdxX28cxXdxX3xXexX1xXdxX358xX27xX3xXexX57xX45xX23xX3xX17exX3e7xX23xX3xX2e9xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX23xX38cxXdxX3xXexX102xX74xX23xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX17exX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cfxX6dxX3xX2e9xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX335xX23xX3xXexX3e7xX23xX22xX3xX4xXf1xX39cxX23xX22xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX5exX3xX1cx159a4xX3xX5xX152axX3xX23xX22xX1xXdxX74xX69xX3xX23xX1xf25bxX23xX22xX3xXexX102xXf1xX39cxX23xX22xX3xX1xXe43xXbxX3xX4xX38cxX3xX9axX953xX27xX3xX1xXdxX358xX27xX3xX11axX11axX11axXaxX3xX1xX102xX10xX2bxX9xXaxX88xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX9axX57xXdxX1exX7xX57xX23xX22xX88xX17exX27xX1exX38xX27xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX23xX1exXexX6xX23xX22xX1exX4xX27xX57xX23xX22xX1exX35bxXdxX10xX69xX1exXexX102xX6xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX69xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXexX102xX27xX57xX23xX22xX1exX1xX57xXbxX1exX4xX57xX1exX9axX6xX27xX1exX1xXdxX10xX27xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX27xX4xX88xX186xX18fxX2xX155xXddxX164xX11axX1xXexX69xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX69xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX186xX156xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX2xX684xX88xX2xX155xX684xX9axX186xX2xX163xX155xX1a7xX186xX684xXexX1a7xX163xX2xXddxX684xX5xX156xX11axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX17exX2fxX0xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cfxX6dxX3xX2e9xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX335xX23xX3xXexX3e7xX23xX22xX3xX4xXf1xX39cxX23xX22xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX5exX3xX1cxX1696xX3xX5xX152axX3xX23xX22xX1xXdxX74xX69xX3xX23xX1xX16a4xX23xX22xX3xXexX102xXf1xX39cxX23xX22xX3xX1xXe43xXbxX3xX4xX38cxX3xX9axX953xX27xX3xX1xXdxX358xX27xX3xX11axX11axX11axXaxX3xX1xX102xX10xX2bxX9xXaxX88xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX9axX57xXdxX1exX7xX57xX23xX22xX88xX17exX27xX1exX38xX27xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX23xX1exXexX6xX23xX22xX1exX4xX27xX57xX23xX22xX1exX35bxXdxX10xX69xX1exXexX102xX6xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX69xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXexX102xX27xX57xX23xX22xX1exX1xX57xXbxX1exX4xX57xX1exX9axX6xX27xX1exX1xXdxX10xX27xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX27xX4xX88xX186xX18fxX2xX155xXddxX164xX11axX1xXexX69xXaxX2fxX3cfxX6dxX3xX2e9xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX335xX23xX3xXexX3e7xX23xX22xX3xX4xXf1xX39cxX23xX22xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX5exX3xX1cxX1696xX3xX5xX152axX3xX23xX22xX1xXdxX74xX69xX3xX23xX1xX16a4xX23xX22xX3xXexX102xXf1xX39cxX23xX22xX3xX1xXe43xXbxX3xX4xX38cxX3xX9axX953xX27xX3xX1xXdxX358xX27xX3xX11axX11axX11axX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxX80xX27xX15xX358xX23xX3xX3cfxX6dxX3xX2e9xX27xX6xX23xX22xX3xX642xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xX66dxX3xX4xX335xX23xX3xXexX3e7xX23xX22xX3xX4xXf1xX39cxX23xX22xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX5exX3xX22xXdxX280xX69xX3xX7xX280xXexX3xX3exX596xX3xX35bxX3fxXbxX3xXexX1xX39cxXdxX3xXbxX1xX280xXexX3xX1xXdxX358xX23xX5exX3xX1cxX1696xX3xX5xX152axX3xX23xX22xX1xXdxX74xX69xX3xX23xX1xX16a4xX23xX22xX3xXexX102xXf1xX39cxX23xX22xX3xX1xXe43xXbxX3xX4xX38cxX3xX9axX953xX27xX3xX1xXdxX358xX27xX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX2dxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX870xX4xX3xX23xXb95xX23xX22xX3xX4xX6xX57xX3xX1xXdxX358xX27xX3xX5xX78xX4xX5exX3xX1xXdxX358xX27xX3xX38xX27xX2c4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX102xX6xX5exX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX5exX3xX22xXdxX280xX69xX3xX7xX280xXexX3xXexX102xX57xX23xX22xX3xXbxX1xX280xXexX3xX1xXdxX358xX23xX5exX3xX1cxX1696xX3xX5xX152axX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX11axX11axX11axX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX17exX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2d1xX23xX22xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX24xX3xX30xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX3xX4xXf8xX6xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX3xXbxX1xX2c4xXdxX3xX3exXdxX3xXexX102xXf1xX28cxX4xX3xX69xX2c9xXexX3xX35xXf1xX28cxX4xXaxX3xX1xX102xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xXexX57xX23xX22xX1exX35xXdxX1exXexX1xX27xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX35bxXdxX10xX69xX1exXexX102xX6xX1exX4xX27xX6xX1exX9axX6xX23xX22xX1exXbxX1xX6xXdxX1exX9axXdxX1exXexX102xX27xX57xX4xX1exX69xX57xXexX1exX35xX27xX57xX4xX88xX186xX18fxX156xX1a7xX186xX156xX11axX1xXexX69xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX7xX102xX4xX9xXaxX88xX69xX10xX9axXdxX6xX88xX2xX186xX156xX88xX23xX10xX14cxX7xX88xX186xX186xX2xX163xX88xX2xX156xX1a7xX9axX18fxX2xX1a7xX18fxXddxXddxX2xXexX163xX163xX18fxX164xX5xX2xX11axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX38xX27xX15xX3bxXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX6xX23xX3xX30xX1xX53xX3xX3exX56xX57xX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX5exX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX3xXexX53xX23xX1xX3xX80xX45xX3xXcxX84xX23xX1xXaxX3xX88xX2fxX0xX88xX6xX2fxX0xX9axXdxX17exX2fxX0xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2d1xX23xX22xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX24xX3xX30xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX3xX4xXf8xX6xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX3xXbxX1xX2c4xXdxX3xX3exXdxX3xXexX102xXf1xX28cxX4xX3xX69xX2c9xXexX3xX35xXf1xX28cxX4xXaxX3xX1xX102xX10xX2bxX9xXaxX88xX1cxX6xX15xX1exX9axX27xX23xX22xX1exX9axX6xX23xX22xX88xXexX57xX23xX22xX1exX35xXdxX1exXexX1xX27xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX35bxXdxX10xX69xX1exXexX102xX6xX1exX4xX27xX6xX1exX9axX6xX23xX22xX1exXbxX1xX6xXdxX1exX9axXdxX1exXexX102xX27xX57xX4xX1exX69xX57xXexX1exX35xX27xX57xX4xX88xX186xX18fxX156xX1a7xX186xX156xX11axX1xXexX69xXaxX2fxXcxX2d1xX23xX22xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX24xX3xX30xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX35bxXdxX596xX69xX3xXexX102xX6xX3xX4xXf8xX6xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX3xXbxX1xX2c4xXdxX3xX3exXdxX3xXexX102xXf1xX28cxX4xX3xX69xX2c9xXexX3xX35xXf1xX28cxX4xX0xX88xX6xX2fxX0xX88xX7xXexX102xX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9axXaxX2fxXcxX2d1xX23xX22xX3xX4dxXe6xX3xXexX1xXf1xX3xX3c7xX22xX27xX15xXbf7xX23xX3xX38exX1xXfa3xX3xXcxX102xX3d4xX23xX22xX3xX5xXf1xX27xX3xX152axX3xXbxX1xX2c4xXdxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX870xX4xX3xX38xX27xX6xX23xX3xXexXb95xX69xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX280xX4xX3xX1cxXb95xX15xX3xX9axX78xX23xX22xX3xX2c3xX2c4xX23xX22xX5exX3xX1xX358xX3xXexX1xX36xX23xX22xX3xX4xX1xXe6xX23xX1xX3xXexX102xX3fxX3xXexX102xX57xX23xX22xX3xX7xX56xX4xX1xX3xX17exX16a4xX23xX22xX3xX69xX56xX23xX1xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX78xX4xX2dxX3xXbxX1xX5bxX23xX22xX5exX3xX4xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX23xX1xX6dxX23xX22xX3xX4xX335xX23xX3xXbxX1xX2c4xXdxX3xX23xX1xX27xX335xX23xX3xX23xX1xX27xX15xXbf7xX23xX3xX1xX3f7xX23xX11axX0xX88xXbxX2fxX0xX88xX9axXdxX17exX2fxX0xX88xX5xXdxX2fxX0xX88xX27xX5xX2fxX0xX9axXdxX17exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX102xXaxX2fxX0xX88xX9axXdxX17exX2fxX0xX88xX9axXdxX17exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12141xX27xXexX1xX57xX102xXaxX2fxX3c7xX22xX3d4xX4xX3xdd7exX57xX6xX23xX3xXac0xX3xX1d93xX23xX1xX3xXcxX953xX23xX0xX88xXbxX2f
Ngọc Loan – Anh Tấn