300 gia đình chính sách ở Cẩm Xuyên được khám, cấp phát thuốc miễn phí
(Baohatinh.vn) - 300 đối tượng thuộc diện chính sách, người có công trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa được các y, bác sỹ khám và cấp phát thuốc miễn phí với trị giá tiền thuốc trên 25 triệu đồng.
f2c4x112bcx15ce3x16e40x16fd3x112cex15cbdx13bbax136baxX7x12855x10461x13da1x124d2x11baax10f94xX5x13f06xXax11561xffd3x1109exX14xX3x16854xXdxX6xX3x16f2cxfaeax1510bxX1xX3xX4xX1x1295fxX1dxX1xX3xX7x16a9exX4xX1xX3x1028bxX3x11078x11d2ex14557xX3x163f1x14f7ex12754x15b89xX1dxX3xX1bxfaadx12aa3xX4xX3x131a2xX1xX27xX2fx138a7xX3xX4x14967xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32x10b5cxX4xX3xX2fxXdx113fexX1dxX3xXbxX1xX22xX0x11edexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b2axX10xX6x168b1xXaxX12xX13xX14xX14xX3xX1bxX4exXdxX3xXexX38xX39xX1dxX17xX3xXexX1xX32x12cfexX4xX3xX6cxXdx12546xX1dxX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX40xX3xX1dxX17xX38x13f18xXdxX3xX4xffb6xX3xX4x12dd1xX1dxX17xX3xXexfd09xX34xX1dxX3xX1bx11501xX6xX3x12b28xf851xX1dxX3x16555x11fa8xX3xX2dxX2exX2fxX3xX69xX38xX1dxX17xX3x157c9xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX40xX3xX69xXacxX3xXcx10d84xX1dxX1x1299axX3x142edx16bc8xX6xX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX4xX27xX4xX3xX33xX40xX3xXabxX27xX4xX3xX7x16593xX3xX3cxX1xX27xX2fxX3xXd0xXacxX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xXd0x1682fxXdxX3xXexXa3xXa8xX3xX17xXdxX27xX3xXexXdx1679exX1dxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xXexXa3xX34xX1dxX3x14602x15a5fxX3xXexXa3xXdxX85xX32xX3xX1bx1706bxX1dxX17x15808xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14666x15b6axX6cxX33xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX1dxXexX10xXa3xX3xX6cxXexX1xX32xX2fxXabxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax10925xXdxX6cxXexX1x13eb5xX3x145c7xX14x15efdxXbxXafx1385axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3x11a0bxX14xX124xXbxXafxX175xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX5axX5axXdxX130xXabxX6xX141xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX130xXd0xX1dxX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123x15271xX5axX2xX123xX1aaxX6cxX17fxX2xX172xX124xX124xX124xX2xXexX2x124dfxX1aaxX14xX172xX5xX14xX130x143fbxXbxX17x11ef3xXa3xX9xX123xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX169xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX170xX14xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17fxX14xX124xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX141xX1dxXaxX12xfcd4xX27xX1dxX17xX3xX1dxX17xXacxX33xX3xX2xX170xX5axX172xX40xX3xX140xX6xX1dxX3xX140x104b6xX141xX3xXd0xX85xX3xX4xX1x16f16xX2fxX3xX7xX9bxX4xX3xX7x12bcexX4xX3xX3cxX1x150baxX10xX3xXcxXa3xX32xX1dxX17xX3xX38x11291xX1dxX17xX40xX3xX69xX80xXdxX3xXcxX1xfdd8xX33xX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xXexXa3xfc9exX3xXcxXa3xX32xX1dxX17xX3xX38xX27exX1dxX17xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX39xXbxX3xX140xX85xX1dxX1xX3xXd0xXdxX85xX1dxX3x148e1xX6xX3xX3cxX1xX141xX6xX3xXex107a0xX1dxX1xX3xXex137bfxX3xX4xX1xX26fxX4xX3xX1xX141x12076xXexX3xX1bxX80xX1dxX17xX3xX1dxXacxX33xX3xX1dxX1x116a7xX1dxX3xX3cxf8eexX3xX1dxXdxX85xX2fxX3xX172xX13xX3xX1dxX267xX2fxX3xX1dxX17xXacxX33xX3xXcxX1xX38xX27exX1dxX17xX3xXabxXdxX1dxX1xX3x10908xXdxX85xXexX3xX7xXe5xX3xXbbxX123xX172xX5axX172xX5axX2xX1b9xX17fxX172xff7dxX3xX123xX172xX5axX172xX5axX123xX14xX123xX14xXcexX130xX3xX2dx1717exX1dxX17xX3xX6cx17182xX3xX4xX9bxX3xXcxXa3xX38xX2bxX1dxX17xX3xX140xX6xX1dxX3xXabxX25fxX141xX3xXd0xX85xX3xX4xX1xX267xX2fxX3xX7xX9bxX4xX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xXcxXa3xX32xX1dxX17xX3xX38xX27exX1dxX17xX3x14d1axX17xX32xX33xX53xX1dxX3xXcxX1xXa8xX3x10099xXdxX2fxX3xXcxXdx11499xX1dxX40xX3xf8a4xX1xX9bxX3xX2dxX1x1533cxX3xXexXa8xX4xX1xX3xX69xX2b4xX356xfcd3xX3xXexX2bdxX1dxX1xX3xXcxXa3xX38xX27exX1dxX17xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX69xX32xX33xX115xX1dxX3xXd0xXacxX3xX5xXb0xX1dxX1xX3xX1bxX2cbxX141xX3xX1xX32xX33xX85xX1dxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX130xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX141xX6cxX33xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX1dxXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX6cxXexX1xX16exX3xX170xX2xX124xXbxXafxX175xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3xX17fxX2xX14xXbxXafxX175xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX5axX5axXdxX130xXabxX6xX141xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX130xXd0xX1dxX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123xX1aaxX5axX2xX13xX14xX6cxX17fxX2xX124xX2xX1aaxX124xX123xXexX123xX1aaxX170xX123xX172xX5xX14xX130xX1c0xXbxX17xX1c3xXa3xX9xX1b9xX123xX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX169xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX170xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17fxX2xX14xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX141xX1dxXaxX12xXcxXa3xX141xX1dxX17xX3xXexX1xX97xXdxX3xX17xXdxX6xX1dxX3xX2xX3xXabxX32xX2c2xXdxX40xX3xX2xX1aaxX3xX33xX40xX3xXabxX27xX4xX3xX7xXe5xX3xX140xX85xX1dxX1xX3xXd0xXdxX85xX1dxX3xX2b4xX6xX3xX3cxX1xX141xX6xX3xXexX2bdxX1dxX1xX3xX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xX3xX1bxXb0xX3xXexXa3xXdx136abxX1dxX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX3cxX1xX27xX2fxX3xXabxX85xX1dxX1xX3xXexX2c2xX1dxX17xX3x16515xX32xX6xX1dxX40xX3xX1bxX141xX3xX1xX32xX33xX367xXexX3xX27xXbxX40xX3xX7xXdxX34xX32xX3xX2d9xX1dxX40xX3xX1bxXdxX85xX1dxX3xXexXdxX2fxX3xX1bxX12dxX40xX3xXexX10xX7xXexX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexX1x1557cxX3xX1bxX38xX97xX1dxX17xX3xX1xX32xX33xX367xXexX3xXexXdxX50exX32xX3xX1bxX38xX97xX1dxX17xX3xXd0xXacxX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX13xX14xX14xX3xX1bxX4exXdxX3xXexX38xX39xX1dxX17xX3xXexX1xX32xX80xX4xX3xX6cxXdxX85xX1dxX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX40xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX4xX9bxX3xX4xX9exX1dxX17xX3xXexXa3xX34xX1dxX3xX1bxXa8xX6xX3xXabxXacxX1dxX130xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX141xX6cxX33xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX1dxXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX6cxXexX1xX16exX3xX170xX2xX124xXbxXafxX175xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3xX17fxX2xX14xXbxXafxX175xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX5axX5axXdxX130xXabxX6xX141xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX130xXd0xX1dxX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123xX1aaxX5axX2xX13xX14xX6cxX17fxX2xX124xX2xX1b9xX124xX13xXexX124xX17fxX13xX13xX14xX5xX14xX130xX1c0xXbxX17xX1c3xXa3xX9xX2xX1aaxX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX169xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX170xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17fxX2xX14xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX141xX1dxXaxX12xX2b4xX12dxX1dxX17xX3xXexX1xX97xXdxX40xX3xX4xX27xX4xX3xX33xX40xX3xXabxX27xX4xX3xX7xXe5xX3xXabxX85xX1dxX1xX3xXd0xXdxX85xX1dxX3xX4x14c93xX1dxX3xXexXa3xX32xX33xX115xX1dxX3xXexX1xX9exX1dxX17xX40xX3xXexX38xX3xXd0xX43xX1dxX40xX3xX17xXdxX27xX141xX3xX6cx16799xX4xX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXd0xX115xX3xX4xX27xX4xX1xX3xXabxX25fxX141xX3xXd0xX85xX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX40xX3xXbxX1xX70axX1dxX17xX3xX4xX1xX4exX1dxX17xX3xX6cxXa8xX4xX1xX3xXabxX85xX1dxX1xX3xXexX1xX38xX97xX1dxX17xX3xXafxX25fxX33xX3xXa3xX6xX3xXexX2cbxXdxX3xX4xX80xX1dxX17xX3xX1bxX12dxX1dxX17xX40xX3xXd0xX85xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX2fxX9exXdxX3xXexXa3xX38xX97xX1dxX17xX40xX3xXexX32xX33xX34xX1dxX3xXexXa3xX32xX33xX115xX1dxX3xXd0xX115xX3xX3cxX1xX27xX2fxX3xX4xX1x136d1xX6xX3xXabxX85xX1dxX1xX3xXabx16d0axX1dxX17xX3xXexX1xX294xX3xXabxX25fxX141xX3xX1xXdxX50exX2fxX3xX33xX3xXexX367xX3xXexX2cbxXdxX3xXexXa3xX2cbxX2fxX3xX33xX3xXexX367xX3xXd0xXacxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX27exX3xX7xX2bxX3xX33xX3xXexX367xX175xX3xXexX38xX3xXd0xX43xX1dxX3xX6cxXdxX1dxX1xX3xX6cxX38x1675exX1dxX17xX3xX4xX1xX141xX3xX4xX27xX4xX3xX1bxX4exXdxX3xXexX38xX39xX1dxX17xX3xX2fx12560xX4xX3xXabxX85xX1dxX1xX3xX2fxXb0xX1dxX3xXexX22xX1dxX1xX3xX1dxX1xX38xX3xXexX267xX1dxX17xX3xX1xX32xX33xX367xXexX3xX27xXbxX40xX3xX1bxX27xXdxX3xXexX1xX27xX141xX3xX1bxX38xX97xX1dxX17x133cdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX141xX1dxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX1dxXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX6cxXexX1xX16exX3xX170xX2xX124xXbxXafxX175xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16exX3xX17fxX2xX14xXbxXafxX175xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX5axX5axXdxX130xXabxX6xX141xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX130xXd0xX1dxX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123xX1aaxX5axX2xX13xX14xX6cxX17fxX2xX124xX123xX2xX124xX2xXexX1b9xX172xX2xX172xX123xX5xX14xX130xX1c0xXbxX17xX1c3xXa3xX9xX123xX17fxX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX169xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX170xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17fxX2xX14xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX141xX1dxXaxX12xXcxXa3xX38xX108xX4xX3xX1bxX9bxX40xX3xX1dxX17xXacxX33xX3xX2xX124xX5axX172xX40xX3xX140xX6xX1dxX3xXabxX25fxX141xX3xXd0xX85xX3xX4xX1xX267xX2fxX3xX7xX9bxX4xX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xXcxXa3xX32xX1dxX17xX3xX38xX27exX1dxX17xX3xX4x1124bxX1dxX17xX3xX1bxXb0xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX39xXbxX3xXd0xX108xXdxX3xX140xX85xX1dxX1xX3xXd0xXdxX85xX1dxX3xX2b4xX6xX3xX3cxX1xX141xX6xX3xXexX1xXacxX1dxX1xX3xXbxX1xX4exX3xX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xX3xXexX2c2xX3xX4xX1xX26fxX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xXd0xXacxX3xXex11597xX1dxX17xX3xX525xX32xXacxX3xX4xX1xX141xX3xX2xX124xX14xX3xXexX1xX38xX27exX1dxX17xX3xXabxX85xX1dxX1xX3xXabxXdxX1dxX1xX40xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX40xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX4xX9bxX3xX4xX9exX1dxX17xX3xXexXa3xX34xX1dxX3xX1bxXa8xX6xX3xXabxXacxX1dxX3xXafxXb0xX3xX356xX6xX2fxX3xX2b4xXdxX115xX1dxX3xX1xX32xX33xX85xX1dxX3xXcxX1xX2cbxX4xX1xX3xX69xXacxX130xX3xX2b4xX2d9xX33xX3xX5xXacxX3xX1xX141xX2cbxXexX3xX1bxX80xX1dxX17xX3xX4xX9bxX3x14eafxX3xX1dxX17xX1xXcbxX6xX40xX3xX1dxX1xX7c3xX2fxX3xXexXa3xXdxX3xX2d9xX1dxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX27xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX40xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX4xX9bxX3xX4xX9exX1dxX17xX3xX1dxX1xX2d9xX1dxX3xX3cxX2ddxX3xX1dxXdxX85xX2fxX3xX172xX13xX3xX1dxX267xX2fxX3xX1dxX17xXacxX33xX3xXcxX1xX38xX27exX1dxX17xX3xXabxXdxX1dxX1xX3xX2fcxXdxX85xXexX3xX7xXe5xX130xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxXd0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXa3xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX34xX1dxX3xX525xX32xX6xX1dxX16exX0xX5axX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX30exXexX1xX32xX2fxXabxX30exX6xX1dxX6cxX30exX7xX6xXbxX141xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX361xX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXabxX25fxX1dxX3x14893xXacxX141xX3xXcxXa3xX10xXaxX3xX1xXa3xX10x16662xX9xXaxX5axX1dxX1xXdxXbxX30exX4xX6xX32xX30exX33xX10xX32xX30exXexX1xX32xX141xX1dxX17xX5axX3cxX1xX6xX2fxX30exX4xX6xXbxX30exXexX1xX32xX141xX4xX30exX2fxXdxX10xX1dxX30exXbxX1xXdxX30exX4xX1xX141xX30exX1dxX17xX32xX141xXdxX30exX6cxX6xX1dxX30exXabxX6xX1dxX30exXa3xX6xX141xX30exXexXa3xX10xX5axX2xX1b9xX17fxX1aaxX2xX1aaxX130xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX5axX2fxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX123xX14xX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123xX170xX5axX2xX123xX123xX6cxX14xX2xX14xX13xX17fxX123xX170xXexX1b9xX124xX17fxX124xX170xX5xX14xX130xX1c0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXd0xX12xX0xX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX361xX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXabxX25fxX1dxX3xXb85xXacxX141xX3xXcxXa3xX10xXaxX3xX1xXa3xX10xXb91xX9xXaxX5axX1dxX1xXdxXbxX30exX4xX6xX32xX30exX33xX10xX32xX30exXexX1xX32xX141xX1dxX17xX5axX3cxX1xX6xX2fxX30exX4xX6xXbxX30exXexX1xX32xX141xX4xX30exX2fxXdxX10xX1dxX30exXbxX1xXdxX30exX4xX1xX141xX30exX1dxX17xX32xX141xXdxX30exX6cxX6xX1dxX30exXabxX6xX1dxX30exXa3xX6xX141xX30exXexXa3xX10xX5axX2xX1b9xX17fxX1aaxX2xX1aaxX130xX1xXexX2fxXaxX12xX361xX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXabxX25fxX1dxX3xXb85xXacxX141xX3xXcxXa3xX10xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX2xX124xX14xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXabxX25fxX1dxX3xXb85xXacxX141xX3xXcxXa3xX10xX3xXd0xXacxX3xX172xX14xX3xX1bxX4exXdxX3xXexX38xX39xX1dxX17xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX1xX32xX80xX4xX3xXafxXb0xX3xX69xX38xX27exX1dxX17xX3xX2fcxXdxX34xX1dxX40xX3xX69xX38xX27exX1dxX17xX3xX361xX1xX34xX3xXbbxX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xXcexX3xXd0xXd1xX6xX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX130xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXd0xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX361xX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXd0xX31dxX1dxX17xX3xXabxXdxX50exX1dxX3xX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xXaxX3xX1xXa3xX10xXb91xX9xXaxX5axXafxX6xX30exX1xX141xXdxX5axX3cxX1xX6xX2fxX30exX4xX6xXbxX30exXbxX1xX6xXexX30exXexX1xX32xX141xX4xX30exX2fxXdxX10xX1dxX30exXbxX1xXdxX30exX4xX1xX141xX30exX1dxX17xX32xX141xXdxX30exX6cxX6xX1dxX30exXd0xX32xX1dxX17xX30exXabxXdxX10xX1dxX30exX1xX6xX30exXexXdxX1dxX1xX5axX2xX1b9xX17fxX17fxX170xX123xX130xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX5axX2fxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX123xX14xX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123xX124xX5axX2xX14xX124xX6cxX14xX2xX124xX2xX2xX14xX2xXexX17fxX170xX124xX172xX2xX5xX14xX130xX1c0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXd0xX12xX0xX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX361xX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXd0xX31dxX1dxX17xX3xXabxXdxX50exX1dxX3xX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xXaxX3xX1xXa3xX10xXb91xX9xXaxX5axXafxX6xX30exX1xX141xXdxX5axX3cxX1xX6xX2fxX30exX4xX6xXbxX30exXbxX1xX6xXexX30exXexX1xX32xX141xX4xX30exX2fxXdxX10xX1dxX30exXbxX1xXdxX30exX4xX1xX141xX30exX1dxX17xX32xX141xXdxX30exX6cxX6xX1dxX30exXd0xX32xX1dxX17xX30exXabxXdxX10xX1dxX30exX1xX6xX30exXexXdxX1dxX1xX5axX2xX1b9xX17fxX17fxX170xX123xX130xX1xXexX2fxXaxX12xX361xX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXd0xX31dxX1dxX17xX3xXabxXdxX50exX1dxX3xX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX2dxX27xX4xX3xX1bxX27exX1dxX3xXd0xXa8xX40xX3xX6cxX141xX6xX1dxX1xX3xX1dxX17xX1xXdxX85xXbxX3xX1bxXb0xX3xXexX2c2xX3xX4xX1xX26fxX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxX17xX38xX97xXdxX3xX6cxX2d9xX1dxX3xXcxX1xX2cbxX4xX1xX3xX361xXdxX2fxX3xXbbxX2fcxX80xX4xX3xX69xXacxXcexX40xX3xX2dxX2exX2fxX3xX356xX1xX38xX39xX1dxX17xX40xX3xXcxX1xXdxX34xX1dxX3xX2dxX289xX2fxX3xXbbxX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX30exX3xX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xXcexX130xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXd0xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX361xX1xX27xX2fxX40xX3xXexX38xX3xXd0xX43xX1dxX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1xX27exX1dxX3xX2xX124xX14xX3xX4xX9exX1dxX17xX3xX1dxX1xX2d9xX1dxXaxX3xX1xXa3xX10xXb91xX9xXaxX5axX1dxX1xXdxXbxX30exX4xX6xX32xX30exX33xX10xX32xX30exXexX1xX32xX141xX1dxX17xX5axX3cxX1xX6xX2fxX30exXexX32xX30exXd0xX6xX1dxX30exX7xX32xX4xX30exX3cxX1xX141xX10xX30exX2fxXdxX10xX1dxX30exXbxX1xXdxX30exX4xX1xX141xX30exX1xX141xX1dxX30exX2xX124xX14xX30exX4xX141xX1dxX17xX30exX1dxX1xX6xX1dxX5axX2xX1b9xX123xX124xX170xX13xX130xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX5axX2fxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX123xX14xX5axX1dxX10xX169xX7xX5axX123xX14xX123xX14xX5axX2xX123xX1aaxX6cxX124xX2xX14xX124xX1aaxX124xX14xXexX124xX17fxX124xX14xX14xX5xX14xX130xX1c0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX1dxX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX1dxX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX40xX3xX4xX43xXbxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1xX32xX4exX4xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXd0xX12xX0xX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX361xX1xX27xX2fxX40xX3xXexX38xX3xXd0xX43xX1dxX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1xX27exX1dxX3xX2xX124xX14xX3xX4xX9exX1dxX17xX3xX1dxX1xX2d9xX1dxXaxX3xX1xXa3xX10xXb91xX9xXaxX5axX1dxX1xXdxXbxX30exX4xX6xX32xX30exX33xX10xX32xX30exXexX1xX32xX141xX1dxX17xX5axX3cxX1xX6xX2fxX30exXexX32xX30exXd0xX6xX1dxX30exX7xX32xX4xX30exX3cxX1xX141xX10xX30exX2fxXdxX10xX1dxX30exXbxX1xXdxX30exX4xX1xX141xX30exX1xX141xX1dxX30exX2xX124xX14xX30exX4xX141xX1dxX17xX30exX1dxX1xX6xX1dxX5axX2xX1b9xX123xX124xX170xX13xX130xX1xXexX2fxXaxX12xX361xX1xX27xX2fxX40xX3xXexX38xX3xXd0xX43xX1dxX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX3xX4xX1xX141xX3xX1xX27exX1dxX3xX2xX124xX14xX3xX4xX9exX1dxX17xX3xX1dxX1xX2d9xX1dxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXa3xX141xX1dxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX69xX27exX1dxX3xX2xX124xX14xX3xX4xX9exX1dxX17xX3xX1dxX1xX2d9xX1dxX3xX1bxX6xX1dxX17xX3xX5xXacxX2fxX3xXd0xXdxX85xX4xX3xXexX2cbxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX6cxX141xX6xX1dxX1xX3xX1dxX17xX1xXdxX85xXbxX3xXexXa3xX34xX1dxX3xX1bxXa8xX6xX3xXabxXacxX1dxX3xXcxX1xX2cbxX4xX1xX3xX69xXacxX3xXbbxX69xXacxX3xXcxXcbxX1dxX1xXcexX3xX1bxXb0xX3xX1bxX38xX39xX4xX3xX3cxX1xX27xX2fxX3xXabxX85xX1dxX1xX40xX3xXexX38xX3xXd0xX43xX1dxX3xX7xX26fxX4xX3xX3cxX1xX274xX10xX3xX2fxXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX22xX130xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXd0xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX32xX5xX12xX0xX6cxXdxXd0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa3xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxXd0xX12xX0xX5axX6cxXdxXd0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1196fxX32xXexX1xX141xXa3xXaxX12xX356xX1xf532xXexX3xXcxX1xX81fxX1dxX17xX0xX5axXbxX12
Nhật Thắng