Thu lời lớn, Facebook và Google phải nộp thuế theo quy định ở Việt Nam
Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
d382x17b65xdff6x17d5cxffcex194a5x17690xedfdx17495xX7x12e19x19c6cxe705x17b7dx18fa6xef11xX5x18497xXax17460xXcxX1x1486bxX3xX5x151bexXdxX3xX5x12c97xf713x1704axX3x1685cxX6xX4xX10x19dadx1607dxX25x19bb4xX3x1a0c4xdd6bxX3xe5dbxX25xX25x1051axX5xX10xX3xXbxX1x15d90xXdxX3xX1dx143acxXbxX3xXexX1xX15x158a7xX3xXexX1xX10xX25xX3xddfdxX15x1567dxX3x17533xe742xX1dxX1xX3x12594xX3x16c70xXdx14fa6xXexX3x101fexX6x1405bxX0x13916xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13127xX10xX6x11b2dxXaxX12x13c2cxX39xX3xXcxX1x19435xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX3x14b1fxX3xXcx18dadxX15xX48x15aabxX1dxX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3x15d33xXcxXcxX7cxXcxXcx14f26xX3xX4axX6xX1dxX2fxX3xX5x1699exX48xX3x105b0xX3xX27xXdxX3fxX1dxX3xX29xX82xX3xX6cxd859xX3xXexX1xX35xX25xX3xX56xX2fxX1xX4bxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX7x11592xX6xX3xX4ax18aefxXdxX1exX3xX24xXbdxX3xX7xX15xX1dxX2fxX3xX58xX39xXexX3xX7x153b4xX3xX4axXdxX82xX15xX3xX4xfe75xX6xX3xX56xX2fxX1xX4bxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX7xXcexX3xX2x1674dxX2xX5ax14424x12503xX2x10bedxX5axX56x12eecx1704bxd7c9xe0dfxX3xX1dxX2fxX2axX48xX3xX2x15c3exX5axX2xX2xX5axXeaxXebxX2xXedxe2bfxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xX56xX2fxX1xX4bxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX1dxX2axX48xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3fxXexX3xX58xX39xXexX3xX7xXcexX3xX4axXdxX82xX15xX3xX4xXd6xX6xX3x19c96xX15x1013exXexX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4x10f9exX25xX1exX3xX4ax185ccxX4xX3xX24xXdxX53xXexX3xX5xX2axX3xX29xX1cxXdxX3xX4xX156xX4xX3xX1xX25xe718xXexX3xX4axX39xX1dxX2fxX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xXexX7fx109a1xX1dxX3xX1dxX82xX1dxX3xXexX35xX1dxX2fxX3xdb01xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX104xX3xXcxX1xX10xX25xX3xX4ax100a1xX1exX3xX4xX156xX4xX3xXexXbdxX3xX4xX1x10a83xX4xX1exX3xX4xX156xX3xX1dxX1x10f9fxX1dxX3xX1dx160bdxX1cxX4xX3xX1dxX2fxX25xX2axXdxX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29x159cexX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xXexX7fxX184xX1dxX3xX58xX74xXdxX3xXexX7fxX1c0xX18xX1dxX2fxX3xX58xX170xX1dxX2fxX3xX4xX1a7xX3xXbxX1xX156xXexX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX6cxX25xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX25xX15bxX4xX3xX4xX1a7xX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX7xXb9xX3xX6cxX1d9xX1dxX2fxX3xXexX170xXdxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX3xXbxX1xX35xXdxX3xXexX15xX1bcxX1dxX3xXexX1xXd6xX3xX4xX156xX4xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4xXd6xX6xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX104xX3xXcxX7fxX25xX1dxX2fxX3xX7xXcexX3xX4axX1a7xX1exX3xX4xX1a7xX3xX5xX15xX14cxXexX3xX29xX82xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX1exX3xX5xX15xX14cxXexX3xX29xX82xX3xX46xX15xX35xX1dxX3xX5xX9cxX1exX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX1exX3xX7xXb9xX3xX6cxX1d9xX1dxX2fxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3x14940xX1dxXexX10xX7fxX1dxX10xXexX3xX29xX2axX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX3xXexX7fxX184xX1dxX3xX58xX170xX1dxX2fxX104xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX58xX6xX7fxX2fxXdxX1dxd9c2xX3xXeaxXbxX190xX3xX6xX15xXexX25x10ef8xXaxX12xX0xXexX24xX25xX6cxX48xX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX58xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX58xX7xXf1xXbxX1xX25xXexX25xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX3x13b4fxX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX29xX2axX3xX2fxX25xX25xX2fxX5xX10xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1dxX39xXbxX3xXexX1xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4fxX3xX29xXdxX53xXexX3xX1dxX6xX58xX3xX1x1a039xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX104xX24xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX104xX29xX1dxX5axX1dxX10x16d92xX7xX5axXeaxXebxXedxXfbxX5axX2xXebx16548xX6cxX3a8xXebx18b72xXeax102e8xXfbx110f5xXexXfbxX3a8xX5xX2xX104xec04xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1dxX39xXbxX3xXexX1xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6xXf1xXbxX1xX25xXexX25xXf1xX25xX7fxXdxX2fxXdxX1dxX6xX5xXf1xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2fdxX5axX5axXdxX58xX6xX2fxX10xX7xX104xX29xX25xX29xX104xX29xX1dxX5axX15xXbxX5xX25xX6xX6cxX10xX6cxX5axX7fxX2fxX3b7xX190xX6xXdxX1dxX1dxX46xX344xX7xX5axXeaxXebxXeaxXebx18c99xXebxXe7xX451xXeaxX3aexX5axX58xX6xX1dxX2fxX451xX190xX6xX451xX1xX25xXdxX451xX6xX48xX6cxX25xX104xX3b7xXbxX2fxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXf1xX6cxX10xX7xX4xX9xXaxXf2xX156xX4xX3xX58xX170xX1dxX2fxX3xX190x1a030xX3xX1xX39xXdxX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xX1xX25xX170xXexX3xX4axX39xX1dxX2fxX3xX29xX2axX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX3xXexX170xXdxX3xXexX1xX4bxX3xXexX7fxX1c0xX18xX1dxX2fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX3xX1dxX1xX1c0xX1dxX2fxX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX1xX82xX3xX4axX1a7xX1dxX2fxX3xXexX1xX15xX3fxX3xX4xX1xX25xX3xX1dxX1c0xX1cxX4xX3xX7xX4fxX3xXexX170xXdxX104xX3xX8bx182b4xX1dxX1xX3xX58xXdxX1dxX1xX3xX1x1207dxX6xX2fdxX3x19c95xXcxX91xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX7fxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX25xX1dxXaxX12xXf2xX156xX4xX3xX58xX170xX1dxX2fxX3xX190xX483xX3xX1xX39xXdxX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xX1xX25xX170xXexX3xX4axX39xX1dxX2fxX3xX29xX2axX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX3xXexX170xXdxX3xXexX1xX4bxX3xXexX7fxX1c0xX18xX1dxX2fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX3xX1dxX1xX1c0xX1dxX2fxX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX1xX82xX3xX4axX1a7xX1dxX2fxX3xXexX1xX15xX3fxX3xX4xX1xX25xX3xX1dxX1c0xX1cxX4xX3xX7xX4fxX3xXexX170xXdxX104xX3xX8bxX4f5xX1dxX1xX3xX58xXdxX1dxX1xX3xX1xX4ffxX6xX2fdxX3xX503xXcxX91xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX7fxX12xX0xX5axXexX24xX25xX6cxX48xX12xX0xX5axXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXcxXbdxX3xX4xX1xX1b3xX4xX1exX3xX4xX156xX3xX1dxX1xX1bcxX1dxX3xXbxX1xX35xXdxX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xX24xX156xX25xX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX3xX5xXdxX184xX1dxX3xX1xX53xX3xX29xX1cxXdxX3xX6fxX39xX3xXcxXcxX7cxXcxXcxX3xX27xX1xXdxX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xXexX170xXdxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX104xX3xX51xXdxX53xX4xX3xX24xX156xX25xX3xX4xX156xX25xX3xX4axX1c0x139acxX4xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX1xXdxX53xX1dxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX27x10d90xX3xX2xXeaxX3xXexX1xX156xX1dxX2fxX5axX5x17bb2xX1dxX3xX1xX25xX15bxX4xX3xXexX1xX10xX25xX3xX48xX184xX15xX3xX4xX696xX15xX3xX4axX39xXexX3xX190xX15xX99xXexX3xX4xXd6xX6xX3xXf2xX1d9xX4xX3xXf3xX1xX156xXexX3xXexX1xX6xX1dxX1xX1exX3xXexX7fxX15xX48xX82xX1dxX3xX1xX37fxX1dxX1xX3xX7cxX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX3xX4axXdxX53xX1dxX3xXexXb9xX3xX8bxX6fxX39xX3xXcxXcxX7cxXcxXcxX91xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXf0x174c2xX1dxX3xX29xX4bxX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX35xXdxX3xXexXdxX3fxX1dxX3xX1xX2axX1dxX1xX3xX1dxX39xXbxX3xXexX1xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX104xX3xXf2xX156xX4xX3xX4axX709xX1dxX3xX29xX4bxX3xX1dxX2axX48xX3xX4xX1a7xX3xX1dxX2fxX1x16d43xX6xX3xX29xX1d9xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX27xXdx166b9xX58xX3xXexX7fxX6xX1exX3xX7fxX2axX3xX7xX25xX156xXexX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1x1235cxX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX4axX78dxX3xX4axX35xX58xX3xX24xX35xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xXexX170xXdxX3xXf0xXdxX82xX15xX3xXe7xX3xX14axX15xX14cxXexX3x10f0exX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXf2xX1d9xX3xXexX1xX78dxX1exX3xX4xX156xX4xX3xX1xX2axX1dxX1xX3xX29xXdxX3xX24xX4bxX3xX190xXb9xX3xX5xX9cxX3xX24xX6xX25xX3xX2fx199fcxX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX1exX3xX1xX2axX1dxX2fxX3xX1xX1a7xX6xX1exX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX24xX4bxX3xX4xX99xX58xX3xX8bxX7x16108xX1dxX2fxX1exX3xX29x14e64xX3xX27xX1x1821cxX1exX3xXexX1xX15xXcexX4xX3xX5xX156xX1exX3xXexX1xX15xXcexX4xX3xX27xX851xX4xX1xX3xX6cxX1d9xX4xX1exX104xX104xX104xX91xX1exX3xXexXdxX3fxXexX3xX5xX39xX3xX24xX851xX3xX58xX14cxXexX3xX1dxX1xX2axX3xX1dxX1c0xX1cxX4xX1exX3xX2fxX1bcxX48xX3xXbxX1xX1c0xX709xX1dxX2fxX3xX1xX170xXdxX3xX4axX3fxX1dxX3xX4axX39xX4xX3xX5xX14cxXbxX1exX3xX4xX1xXd6xX3xX46xX15xX48xX82xX1dxX3xX46xX15xXcexX4xX3xX2fxXdxX6xX1exX3xX190xX847xX4xX3xXbxX1xX170xX58xX3xX6cxX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xX1bcxX1dxX3xX29x125d6xX1dxX3xX1xX1a7xX6xX1exX3xX6xX1dxX1xX3xX1x14bf2xX1dxX2fxX3xX6cxX1bcxX1dxX3xXexX39xX4xX1exX3xX6cxX6xX1dxX1xX3xX6cxXa7xX1exX3xX15xX48xX3xXexX851xX1dxX1exX3xX1dxX1xX1bcxX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX4xXd6xX6xX3xXexXbdxX3xX4xX1xX1b3xX4xX1exX3xX4xX156xX3xX1dxX1xX1bcxX1dxX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXf0xX709xX1dxX3xX29xX4bxX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xXexX170xXdxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX3xX4xX84dxX1dxX2fxX3xXbxX1xX35xXdxX3xXexX15xX1bcxX1dxX3xXexX1xXd6xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xXexX170xXdxX3xX503xX1xX25xX35xX1dxX3xX2xX1exX3xXf0xXdxX82xX15xX3xXe7xX3xX4xXd6xX6xX3xX14axX15xX14cxXexX3x13221xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX58xX170xX1dxX2fxX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX4axX1a7xX1exX3xX4xX156xX4xX3xX4axX709xX1dxX3xX29xX4bxX3xX1dxX2axX48xX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX4axX1c0xX677xX4xX3xX4axX15bxXexX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX156xX4xX3xX29xX4bxX3xXexX7fxX851xX3xX4xX1a7xX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xX4xX1bcxX15xX3xX27xX3fxXexX1exX3xX190xX847xXdxX3xX2fxXdxX1d9xX4xX1exX3xX58xX15xX6xX3xX4xX1xX15xX39xX4xX1exX3xX5x1950fxX6xX3xX2fxX170xXexX1exX3xX5xX74xXdxX3xX27x153eaxX25xX1exX3xX4axX2axX25xX3xXexX170xX25xX1exX3xX1xX15xX99xX1dxX3xX5xX15xX48xX53xX1dxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX4xX1xXcexX1dxX2fxX3xX56xX1xX2axX3xX1dxX1c0xX1cxX4xX3xXf2xX39xX1dxX2fxX3xX1x150f0xX6xX3xX190xX483xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xXd6xX3xX1dxX2fxX1xX780xX6xX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xX56xX1x10584xX1dxX2fxX3xX1dxX709xXdxX3xX4xX1xX1b3xX6xX3xX4xX156xX4xX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xXexX170xX4xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xXb9xX1exX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX3xX7xX6xXdxX3xX7xXa7xX3xXexX1xX14cxXexX1exX3xX1xX25xX170xXexX3xX4axX39xX1dxX2fxX3xX58xX170xXdxX3xX6cxX1bcxX58xX1exX3xXexX53xX3xX1dxX170xX1dxX3xX190xX483xX3xX1xX39xXdxX1exX3xX58xX15xX6xX3xX24xX156xX1dxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX29xX2axX3xX190xX847xXdxX3xX2fxXdxX1d9xX4xX1exX3xX5xX74xXdxX3xX27xXa4axX25xX1exX3xX27xX851xX4xX1xX3xX4axX39xX1dxX2fxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX27xX1xX156xX4xX3xXbxX1xX170xX58xX3xXexX39xXdxX3xX7x192dfxX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX4axX1c0xX677xX4xX3xXbxX1xXa4axXbxX3xX4axX15bxXexX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xX56xX2fxX1xX4bxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4xX84dxX1dxX2fxX3xX48xX184xX15xX3xX4xX696xX15xX3xX6cxX25xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2fxX1xXdxX53xXbxX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX4xX1a7xX3xX2fxXdxX35xXdxX3xXbxX1xX156xXbxX3xX24xX35xX25xX3xX4axX35xX58xX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xXbxX1xX156xXexX3xX1xX2axX1dxX1xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX4fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX3xX4xX1a7xX3xX27xX1xX35xX3xX1dxX8d0xX1dxX2fxX3xX27xXdxX78dxX58xX3xX7xX25xX156xXexX1exX3xXbxX1xX156xXexX3xX1xXdxX53xX1dxX3xX29xX2axX3xX5xX25xX170xXdxX3xX24xff5exX3xX4xX156xX4xX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12x1483axXa7xX3xXexX1xX35xX25xX3xX56xX2fxX1xX4bxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX7xXb9xX6xX3xX4axXbdxXdxX3xX56xX2fxX1xX4bxX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX2xXe7xX2xX5axXeaxXebxX2xXedxX3xX4xX84dxX1dxX2fxX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX7fxX99xXexX3xX4xX1d9xX3xXexX1xX78dxX3xX4axXcexXdxX3xX29xX1cxXdxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX27xXdxX1dxX1xX3xX6cxX25xX6xX1dxX1xX1exX3xXbxX1xX156xXexX3xX1xX2axX1dxX1xX3xX29xX2axX3xX4xX35xX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX4xX1a7xX3xX1dxX1xX15xX3xX4xX696xX15xX3xX4axX8d0xX1dxX2fxX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXf2xX1d9xX3xXexX1xX78dxX1exX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX27xXdxX1dxX1xX3xX6cxX25xX6xX1dxX1xX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xXexX7fxX184xX1dxX3xX1dxX82xX1dxX3xXexX35xX1dxX2fxX3xX4xXd6xX6xX3xXexXbdxX3xX4xX1xX1b3xX4xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xX4xX1a7xX3xXexX7fxX156xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX53xX58xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX27xXdxX78dxX58xX3xXexX7fxX6xX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX1exX3xX24xX35xX25xX3xX4axX35xX58xX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xXexX170xXdxX3xXf0xXdxX82xX15xX3xXe7xX3xX14axX15xX14cxXexX3xX7d4xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xX56xX1xXab1xX1dxX2fxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX1dxX2axX48xX3xX4xX84dxX1dxX2fxX3xX4xX1a7xX3xX1dxX2fxX1xX780xX6xX3xX29xX1d9xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX48xX184xX15xX3xX4xX696xX15xX3xX1dxX82xX1dxX3xXexX35xX1dxX2fxX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xX4xX1xX4ffxX1dxX3xX29xX4bxX3xXexX7fxX851xX3xX4axX15bxXexX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xXexX170xXdxX3xXf0xXdxX82xX15xX3xXe7xX3xX14axX15xX14cxXexX3xX9a7xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX58xX170xX1dxX2fxX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xX51xX1cxXdxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xXbxX1xX156xXexX3xX1xX2axX1dxX1xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xXexX170xXdxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX3xX8bxX51xXc90xX2fdxX3xX24xX156xX25xX1exX3xXexX7fxX6xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX1exX3xX27xX184xX1dxX1xX3x19aa1xX25xX15xXcxX15xX24xX10xX1exX3xX1b3xX1dxX2fxX3xX6cxX1d9xX1dxX2fxX1exX104xX104xX104xX3xXf1xX3xXf3xX51xX91xX1exX3xX1xX4ffxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX4axX35xX58xX3xX24xX35xX25xX3xX27xX1xX35xX3xX1dxX8d0xX1dxX2fxX3xX27xXdxX78dxX58xX3xX7xX25xX156xXexX3xX4axX78dxX3xXbxX1xX156xXexX3xX1xXdxX53xX1dxX1exX3xX5xX25xX170xXdxX3xX24xXc47xX3xX4xX156xX4xX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xX4axX1c0xX677xX4xX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xXexXa3dxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xXf0xX709xX1dxX3xX29xX4bxX3xXbxX1xX156xXexX3xX1xX2axX1dxX1xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX4xX84dxX1dxX2fxX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX4axX1c0xX677xX4xX3xX4axX8d0xX1dxX2fxX1exX3xXbxX1xX156xXexX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX156xX4xX3xXexXbdxX3xX4xX1xX1b3xX4xX1exX3xX4xX156xX3xX1dxX1xX1bcxX1dxX3xX4xX15xX1dxX2fxX3xX4xX99xXbxX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX3xX4axX483xX3xX4axX1c0xX677xX4xX3xX4xX709xX3xX46xX15xX6xX1dxX3xX4xX1xX1b3xX4xX3xX1dxX8d0xX1dxX2fxX3xX4xX1a7xX3xXexX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX48xX82xX1dxX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xX24xX156xX25xX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX104xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX25xX6cxX48xXaxX12xX51xX1cxXdxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX4xX1a7xX3xX1dxX1xX15xX3xX4xX696xX15xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX1exX3xX1xX4ffxX3xX7xXb5axX3xX27xX1xX74xX1dxX2fxX3xX4axX1c0xX677xX4xX3xX4axX8d0xX1dxX2fxX1exX3xXbxX1xX156xXexX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xXexX7fxX184xX1dxX3xX4xX156xX4xX3xX1dxX82xX1dxX3xXexX35xX1dxX2fxX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX104xX3xX56xX1xXab1xX1dxX2fxX3xX1dxX2fxX1c0xX18xXdxX3xX1dxX2axX48xX3xX4xX84dxX1dxX2fxX3xX7xXb5axX3xXbxX1xX35xXdxX3xX4xX1xX4bxX15xX3xXexX7fxX156xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX53xX58xX3xX29xX82xX3xX7xX35xX1dxX3xXbxX1xX7a3xX58xX3xX46xX15xX35xX1dxX2fxX3xX4xX156xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX27xX9cxX3xX27xX3fxXexX3xX1xX677xXbxX3xX4axX815xX1dxX2fxX3xX29xX1cxXdxX3xX4xX156xX4xX3xX1dxX82xX1dxX3xXexX35xX1dxX2fxX1exX3xX6cxX4bxX4xX1xX3xX29xX1d9xX3xX190xX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXdxX184xX1dxX3xX2fxXdxX1cxXdxX104xX5axX104xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX7fxX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX184xX1dxX3xX46xX15xX6xX1dxX2fdxX0xX5axX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf1xXexX1xX15xX58xX24xXf1xX6xX1dxX6cxXf1xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX25xX156xXexX3xX156xX1dxX3xXbxX1xX170xXexX3xX2xX3a8xX3xXexf980xX3x1a3a6x11011xXc90xX1exX3xX9a7xXbxXbxX5xX10xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX1d9xX4xX3xX4axXcexXdxX3xX6cxXdxX53xX1dxX3xX1dxX2fxX15xX48xX3xX4xX709xX3xX24xX4bxX3xXbxX1xX170xXexX3xXeaxX3b0xX3xXexX1229xX3xX122bxX122cxXc90xXaxX3xX1xX7fxX10xX344xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexXf1xX24xXdxXf1xX7xX25xX5axXexX1xX25xX6xXexXf1xX6xX1dxXf1xXbxX1xX6xXexXf1xX2xX3a8xXf1xXexX48xXf1xX15xX7xX6cxXf1xX6xXbxXbxX5xX10xXf1xXexXdxX10xXbxXf1xXexX15xX4xXf1xX6cxX25xXdxXf1xX6cxXdxX10xX1dxXf1xX1dxX2fxX15xX48xXf1xX4xX25xXf1xX24xXdxXf1xXbxX1xX6xXexXf1xXeaxX3b0xXf1xXexX48xXf1xX15xX7xX6cxX5axX2xX3acxX3a8xX3b0xXedxX3acxX104xX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX2fxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX5axX58xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xXeaxXebxX5axX1dxX10xX39exX7xX5axXeaxXebxXeaxX3acxX5axX2xXebxXe7xX6cxX2xXebxX3acxXebxXebxXedxXe7xXexXfbxXeaxX3a8xX3a8xX5xX3a8xXf1xXexX6xXdxXf1xX190xX15xX25xX1dxX2fxXf1xX2xX3a8xX3acxX3a8xXeaxXebxXebxXfbxXebxXe7xX104xX3b7xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1dxX39xXbxX3xXexX1xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX29xX12xX0xX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX25xX156xXexX3xX156xX1dxX3xXbxX1xX170xXexX3xX2xX3a8xX3xXexX1229xX3xX122bxX122cxXc90xX1exX3xX9a7xXbxXbxX5xX10xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX1d9xX4xX3xX4axXcexXdxX3xX6cxXdxX53xX1dxX3xX1dxX2fxX15xX48xX3xX4xX709xX3xX24xX4bxX3xXbxX1xX170xXexX3xXeaxX3b0xX3xXexX1229xX3xX122bxX122cxXc90xXaxX3xX1xX7fxX10xX344xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexXf1xX24xXdxXf1xX7xX25xX5axXexX1xX25xX6xXexXf1xX6xX1dxXf1xXbxX1xX6xXexXf1xX2xX3a8xXf1xXexX48xXf1xX15xX7xX6cxXf1xX6xXbxXbxX5xX10xXf1xXexXdxX10xXbxXf1xXexX15xX4xXf1xX6cxX25xXdxXf1xX6cxXdxX10xX1dxXf1xX1dxX2fxX15xX48xXf1xX4xX25xXf1xX24xXdxXf1xXbxX1xX6xXexXf1xXeaxX3b0xXf1xXexX48xXf1xX15xX7xX6cxX5axX2xX3acxX3a8xX3b0xXedxX3acxX104xX1xXexX58xXaxX12xXcxX1xX25xX156xXexX3xX156xX1dxX3xXbxX1xX170xXexX3xX2xX3a8xX3xXexX1229xX3xX122bxX122cxXc90xX1exX3xX9a7xXbxXbxX5xX10xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX1d9xX4xX3xX4axXcexXdxX3xX6cxXdxX53xX1dxX3xX1dxX2fxX15xX48xX3xX4xX709xX3xX24xX4bxX3xXbxX1xX170xXexX3xXeaxX3b0xX3xXexX1229xX3xX122bxX122cxXc90xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX9a7xXbxXbxX5xX10xX3xX29xX2axX3xX1dxX1xXdxX82xX15xX3xX1xX483xX1dxX2fxX3xX4xX74xX1dxX2fxX3xX1dxX2fxX1xX53xX3xX27xX1xX156xX4xX3xX1dxX1xX1c0xX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX1exX3xX9a7xX58xX6xe109xX25xX1dxf3a8xX3xX4axX6xX1dxX2fxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX4axXcexXdxX3xX58xX15bxXexX3xX29xX1cxXdxX3xX1dxX2fxX15xX48xX3xX4xX709xX3xX24xX4bxX3xXbxX1xX170xXexX3xXexX170xXdxX3xX4xX1xX1bcxX15xX3x10171xX15xX3xX5xX184xX1dxX3xX4axX3fxX1dxX3xX2xXebx14619xX3xXexXbdxX1dxX2fxX3xX6cxX25xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX7fxX184xX1dxX3xXexX25xX2axX1dxX3xX4xX696xX15xX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX156xX4xX3xX4xX74xX1dxX2fxX3xXexX48xX3xX1dxX8d0xX58xX3xXeaxXebxX2xX3acxX104xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX29xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9a7xX15xX7xXexX7fxX6xX5xXdxX6xX3xX7xXb5axX3xX24xX15xX39xX4xX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX7fxX35xX3xXexXdxX82xX1dxX3xX27xX1xXdxX3xX6cxX8ddxX1dxX2fxX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xX24xX156xX25xX3xX4xX1xX851xXaxX3xX1xX7fxX10xX344xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexXf1xX24xXdxXf1xX7xX25xX5axX6xX15xX7xXexX7fxX6xX5xXdxX6xXf1xX7xX10xXf1xX24xX15xX25xX4xXf1xX2fxX25xX25xX2fxX5xX10xXf1xX344xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xXf1xXexX7fxX6xXf1xXexXdxX10xX1dxXf1xX27xX1xXdxXf1xX6cxX15xX1dxX2fxXf1xX1dxX25xXdxXf1xX6cxX15xX1dxX2fxXf1xX24xX6xX25xXf1xX4xX1xXdxX5axX2xX3acxXebxXe7xX3a8xXedxX104xX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX2fxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX5axX58xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xXeaxXebxX5axX1dxX10xX39exX7xX5axXeaxXebxX2xX3b0xX5axX2xXebxX3a8xX6cxX2xXeaxXebxXedxX3a8xX2xX3b0xXexXeaxXedxX3aexXfbxX5xXedxXf1xX344xX3b0xX3acxX6xX6xX10xX6xX3aexX6cxX24xX10xXfbxXedxXeaxX24xX6xX3b0xX24xX344xX3a8xX104xX3b7xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1dxX39xXbxX3xXexX1xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX29xX12xX0xX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9a7xX15xX7xXexX7fxX6xX5xXdxX6xX3xX7xXb5axX3xX24xX15xX39xX4xX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX7fxX35xX3xXexXdxX82xX1dxX3xX27xX1xXdxX3xX6cxX8ddxX1dxX2fxX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xX24xX156xX25xX3xX4xX1xX851xXaxX3xX1xX7fxX10xX344xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexXf1xX24xXdxXf1xX7xX25xX5axX6xX15xX7xXexX7fxX6xX5xXdxX6xXf1xX7xX10xXf1xX24xX15xX25xX4xXf1xX2fxX25xX25xX2fxX5xX10xXf1xX344xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xXf1xXexX7fxX6xXf1xXexXdxX10xX1dxXf1xX27xX1xXdxXf1xX6cxX15xX1dxX2fxXf1xX1dxX25xXdxXf1xX6cxX15xX1dxX2fxXf1xX24xX6xX25xXf1xX4xX1xXdxX5axX2xX3acxXebxXe7xX3a8xXedxX104xX1xXexX58xXaxX12xX9a7xX15xX7xXexX7fxX6xX5xXdxX6xX3xX7xXb5axX3xX24xX15xX39xX4xX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX7fxX35xX3xXexXdxX82xX1dxX3xX27xX1xXdxX3xX6cxX8ddxX1dxX2fxX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xX24xX156xX25xX3xX4xX1xX851xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX9a7xX15xX7xXexX7fxX6xX5xXdxX6xX3xX1dxX2fxX2axX48xX3xXeaxXebxX5axXfbxX3xXexX15xX48xX184xX1dxX3xX24xXcexX3xX7xXb5axX3xX24xX15xX39xX4xX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX7fxX35xX3xXexXdxX82xX1dxX3xX4axX78dxX3xX6cxX8ddxX1dxX2fxX3xX1dxX39xXdxX3xX6cxX15xX1dxX2fxX3xXexXa3dxX3xX24xX156xX25xX3xX4xX1xX851xX3xXf1xX3xX4axX39xX1dxX2fxX3xXexX1xX156xXdxX3xX24xX1c0xX1cxX4xX3xX1dxX2fxX25xX15bxXexX3xX4axX78dxX3xX24xX35xX25xX3xX29xX53xX3xX24xX156xX25xX3xX4xX1xX851xX3xXexX7fxX15xX48xX82xX1dxX3xXexX1xXcexX1dxX2fxX3xX27xX1xXc47xXdxX3xX4xX156xX4xX3xX2fxX483xX3xX27xX1xXbdxX1dxX2fxX3xX5xX815xX3xX4xX74xX1dxX2fxX3xX1dxX2fxX1xX53xX104xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX29xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX122cxXb5axX3xX4xX1a7xX3xX24xXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX156xXbxX3xX4xX1b3xX1dxX2fxX3xX7fx14382xX1dxX3xX1xX709xX1dxX3xX4axX78dxX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX15xX1bcxX1dxX3xXexX1xXd6xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xXaxX3xX1xX7fxX10xX344xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexXf1xX24xXdxXf1xX7xX25xX5axX7xX10xXf1xX4xX25xXf1xX24xXdxX10xX1dxXf1xXbxX1xX6xXbxXf1xX4xX15xX1dxX2fxXf1xX7fxX6xX1dxXf1xX1xX25xX1dxXf1xX6cxX10xXf1xX344xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xXf1xXexX15xX6xX1dxXf1xXexX1xX15xXf1xXbxX1xX6xXbxXf1xX5xX15xX6xXexXf1xX29xXdxX10xXexXf1xX1dxX6xX58xX5axX2xXe7xXfbxXebxX3acxXfbxX104xX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX2fxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX5axX58xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xXeaxXebxX5axX1dxX10xX39exX7xX5axX2xX3acxX3a8xXebxX5axX2xXebxX3a8xX6cxXfbxXebxX3acxXedxX2xXebxXe7xXexXe7xXeaxX2xXebxX5xX3acxXf1xX344xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xXf1xX2xX3a8xX3aexX3b0xX3b0xX3a8xX2xXfbxX3aexXfbxX3a8xX104xX3b7xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxX25xX25xX2fxX5xX10xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1dxX39xXbxX3xXexX1xX15xX3fxX3xXexX1xX10xX25xX3xX46xX15xX48xX3xX4axX4bxX1dxX1xX3xX4fxX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX29xX12xX0xX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX122cxXb5axX3xX4xX1a7xX3xX24xXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX156xXbxX3xX4xX1b3xX1dxX2fxX3xX7fxX18b7xX1dxX3xX1xX709xX1dxX3xX4axX78dxX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX15xX1bcxX1dxX3xXexX1xXd6xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xXaxX3xX1xX7fxX10xX344xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexXf1xX24xXdxXf1xX7xX25xX5axX7xX10xXf1xX4xX25xXf1xX24xXdxX10xX1dxXf1xXbxX1xX6xXbxXf1xX4xX15xX1dxX2fxXf1xX7fxX6xX1dxXf1xX1xX25xX1dxXf1xX6cxX10xXf1xX344xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xXf1xXexX15xX6xX1dxXf1xXexX1xX15xXf1xXbxX1xX6xXbxXf1xX5xX15xX6xXexXf1xX29xXdxX10xXexXf1xX1dxX6xX58xX5axX2xXe7xXfbxXebxX3acxXfbxX104xX1xXexX58xXaxX12xX122cxXb5axX3xX4xX1a7xX3xX24xXdxX53xX1dxX3xXbxX1xX156xXbxX3xX4xX1b3xX1dxX2fxX3xX7fxX18b7xX1dxX3xX1xX709xX1dxX3xX4axX78dxX3xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xXexX15xX1bcxX1dxX3xXexX1xXd6xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX3xX51xXdxX53xXexX3xX56xX6xX58xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX7fxX25xX1dxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX20xX6xX4xX10xX24xX25xX25xX27xX3xX2fxX696xX1dxX3xX4axX1bcxX48xX3xX7fxX99xXexX3xX851xXexX3xX1xX677xXbxX3xXexX156xX4xX3xXexX7fxX25xX1dxX2fxX3xX1dxX2fxX8d0xX1dxX3xX4xX1xX15bxX1dxX1exX3xX2fxe859xX3xX24xXc47xX3xX4xX156xX4xX3xXexX1xX74xX1dxX2fxX3xXexXdxX1dxX3xX29xXdxX3xXbxX1xX170xX58xX3xXbxX1xX156xXbxX3xX5xX15xX14cxXexX104xX104xX104xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX29xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX15xX5xX12xX0xX6cxXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7fxXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX29xX12xX0xX5axX6cxXdxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122cxX25xX15xX7fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX51x13431xX51xX0xX5axXbxX12