Sớm hoàn chỉnh đề án nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản
(Baohatinh.vn) - Chiều 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì nghe báo cáo đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.
814fxc22bxb3adxea0cxa3b7xd187xb791xdc14xd4e8xX7xfb38xbba2xfcacx82ccx954fxdc55xX5xfa58xXaxa75exa79dxa81dxd56exX3xX1xd56bx10607xf32dxX3xX4xX1xccd0xX1axX1xX3x8a85xd704xX3xd625xX1axX3xX1axa9a4xX1axc017xX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxf954xcb5cxX3xe8edxX34xb32cxX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5x991dxX3xcb66xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX0xe2c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd43dxX10xX6x8637xXaxX12xcd4bxX1xXdxX23xX34xX3xX2xe698xX4dxX2xX2xc021xX3xe464xX1x90c2xX3xX62xX1xf8e9xX3xXexda4bxX4xX1xX3xdb96x8f4fxcf1dxfc9fxX3xXexX1exX1axX1xX3xde5fx8829xX1axX2bxX3xX7exX2bxe704xX4xX3xX13xaa39xX1axX3xX4xX1xX75xX3xXex9283xbc23xX3xX1axX2bxX1xX10xX3xea38xX25xX18xX3xX4xX25xX18xX3xX22xX23xX3xX25xX1axX3xX1axX29xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX33xX34xX3xX5xc0abxX4xX6dxX3xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX34xX38xX3xX4xf3b5xX1axX2bxX3xXexX25xX4xX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5xX40xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXexX99x99c2xX1axX3xX22xX78xX6xX3xXa1xX19xX1axX3xX5cxX19xX3xXcxdfb8xX1axX1xX3xX22xb827xX1axX3xX1axe41fxX15xX3xc8bbxX69xX104xX69xX6dxX3xXex10a2dxX15xX3xX1axX1xX9axX1axX3xX22xXfdxX1axX3xX1axX101xX15xX3xX104xX69x8abfxX69xa8fdxX3xX42xXfdxX3xX1xX18xd2b6xX4xX1xX3xX22xcb97xX34xX3xX2bxXdxX25xX3xX36xX34xd54fxX23xX1axX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xd70exX19xX3xX4xX25xX4xX3xX1ax10541xXdxX3xX5fxX34xX1axX2bxX3xX5xXdxXe9xX1axX3xX36xX34xX6xX1axX3xX22xXfdxX1axX3xX4xXccxX1axX2bxX3xXexX25xX4xX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5xX40xX3xX7exX1xX19xX3xX1ax98adxX14xX4xX3xX14dxX23xX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axe49exX3xX6fxX1xX71xX3xX62xX1xX75xX3xXexX78xX4xX1xX3xX5cxX86xX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX7exX2bxX34xX134xc490xX1axX3xXcxX1xX78xX3xX7ex9186xX3xec1exX3xX4xda6dxX1axX2bxX3xX5fxXbexX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXax100ffxXdxX5fxXexX1xffe5xa2fdxX1f4xX69xXbx9f0fxX11fxX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1f3xX11dxea71xece0xXbxX1f8xX11fxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX134xX1f3xXa1xX5xX18xX4xX42xX11fxX15xX6xX99xX2bxXdxX1axc1c8xX5xX10xbfe6xXexX1f3xX6xX34xXexX18xX11fxX15xX6xX99xX2bxXdxX1axX21bxX99xXdxX2bxX1xXexX1f3xX6xX34xXexX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX18xX15xX3xX1xX18xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX5fxX10xX3xX6xX1axX3xX1axX6xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX10xX34xX3xX36xX34xX6xX3xX36xX34xX6xX1axX3xX5xX134xX3xX42xX1xX18xX6xX1axX2bxX3xX7xX6xX1axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX19cxXa1xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX19cxX14dxX1axX4dxX1axX10xX1eexX7xX4dxX2xX202xdbe3xX1f4xX4dxX2xX69xX1f4xX5fxX296xX2xX203xX1f4xX296xX69xX296xXexX1f4xX11dxX203xX104xX5xX69xX19cxda1bxXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xXcx9422xX1axX1xX3xX22xXfdxX1axX3xXexX1xX25xX1axX2bxX3xX202xX4dxX104xX69xX2xX202xX6dxX3xXexX99xXe9xX1axX3xX22xX78xX6xX3xXa1xX19xX1axX3xX5cxX19xX3xXcxXf8xX1axX1xX3xX4xX71xX3xe7c5xX11dxX3xX22xX91xX1axX3xX14dxX78xX3xX22xX6xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX14dxX19xX3xX4xX1xXfdxX3xXa1xXdxXfdxX1axX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXexX126xXdxX3xcd46xX2xX3xX15xc299xX19cxX3xX62xX25xX4xX3xX5xX18xX126xXdxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX4xX1xX75xX3xX134xXfdxX34xX3xX2bx10925xX15xX1f3xX3xa38dxedafxXexX3xX5xXdxX33xX34xX3xX1f8xX29xX134xX3xX5fxXbexX1axX2bxX6dxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX42xXdxX15xX3xX5xX18xX126xXdxX6dxX3xX7xX10xX99xXdxX4xXdxXexX6dxX3xX1axX181xX14xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX1axX71xX1axX2bxX6dxX3xXexX1xX126xX4xX1xX3xX6xX1axX1xX3xX7xX126xX4xX1xX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX5cxX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX6dxX3xX4xX1xXfdxX3xXa1xXdxXfdxX1axX6dxX3xX7x10130xX3xX5fxcde9xX1axX2bxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX99xXdxda01xX1axX3xX15xX126xX1axX1xX3xX4xX38xX3xX14dxX23xX3xX4xX1xX75xX1axX2bxX3xX5xX18xX126xXdxX6dxX3xX36xX34xX134xX3xX15xXccxX3xX22xX10bxX34xX3xXexX181xX6dxX3xX7xX38xX1axX3xX5xX181x87ddxX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX6dxX3xX2bxX71xXbxX3xXbxX1xX10bxX1axX3xX22xX25xXbxX3xf202xX1axX2bxX3xX1axX1xX34xX3xX4xX10bxX34xX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX3xX5xXdxX33xX34xX6dxX3xX14dxX35exXexX3xX5xXdxX33xX34xX3xX1f8xX29xX134xX3xX5fxXbexX1axX2bxX6dxX3xXexX101xX1axX2bxX3xX1axX2bxX34xX359xX1axX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX2bxX29xX1axX3xX7xX25xX4xX1xX3xXexX1exX1axX1xX19cxX3xXcxX1xX34xX3xX1axX2bxX29xX1axX3xX7xX25xX4xX1xX3xXexf708xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX22xX126xXexX3xX104xX296xX11dxX6dxX203xX3xXexf59axX3xX22xX359xX1axX2bxX6dxX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xX22xX71xX3xXexXdxX23xX1axX3xX4xX12bxXbxX3xX36xX34xX134xX23xX1axX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX5xX19xX3xX2xX203xX32bxX6dxX203xX3xXexX4bfxX3xX22xX359xX1axX2bxX6dxX3xXexX1xX34xXfdxX3xXexX19xXdxX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX3xX14dxX19xX3xXbxX1xX2c9xX3xXa1xX38xX18xX3xX14dxX33xX3xX15xXccxXdxX3xXexX99xX181xb8a9xX1axX2bxX3xX5xX19xX3xX202xX296xX3xXexX4bfxX3xX22xX359xX1axX2bxX11fxX3xXexX126xX18xX3xX14dxXdxX33xX4xX3xX5xX19xX15xX3xX14dxX19xX3xXexX1xX34xX3xX1axX1xX35exXbxX3xd501xX1axX3xX22xX78xX1axX1xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX91xX1axX3xX296xX19cxX69xX69xX69xX3xX5xX6xX18xX3xX22xX155xX1axX2bxX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX5fxXexX1xX1f3xX1f4xX1f4xX69xXbxX1f8xX11fxX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1f3xX11dxX202xX203xXbxX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX18xX15xX3xX1xX18xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX5fxX10xX3xX6xX1axX3xX1axX6xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX10xX34xX3xX36xX34xX6xX3xX36xX34xX6xX1axX3xX5xX134xX3xX42xX1xX18xX6xX1axX2bxX3xX7xX6xX1axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX19cxXa1xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX19cxX14dxX1axX4dxX1axX10xX1eexX7xX4dxX2xX202xX296xX1f4xX4dxX2xX69xX1f4xX5fxX296xX2xX203xX1f4xX296xX1f4xX69xXexX203xX104xX203xX296xX5xX2f7xX19cxX2acxXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f8xXexX21bxX6xX5xXdxX2bxX1axX1f3xX3xX2acxX34xX7xXexXdxX21exX134xX11fxXaxX12xXcxX99xX181xabd1xX1axX2bxX3xXa1xX6xX1axX3xX6fxX1xX25xXbxX3xX4xX1xXfdxX3xX5cxX86xX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX7exX2bxX34xX134xX1b9xX1axX3xXcxX99xX8dxX1axX2bxX3xX7exX1xXdxX33xX34xX1f3xX3xX0xX10xX15xX12xX62xX10bxX1axX3xX7xX14xX15xX3xX42xX1xbbbcxX4xX3xXbxX1xX3e7xX4xX3xX14dxXdxX33xX4xX3xX36xX34xX134xX3xX1xX18xX126xX4xX1xX6dxX3xX42xXdxX3fexX15xX3xX7xX18xX25xXexX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX6dxX3xXbxX1xX29xX1axX3xX4xX12bxXbxX3xXbxX1xX29xX1axX3xX36xX34xX134xX23xX1axX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX36xX34xX38xX1axX2bxX3xX5xX40xX3xX1axX1xX19xX3xX1axX181xX14xX4xX6dxX3xX1f8xX3e4xX3xX5xX40xX3xX1axX2bxX1xXdxXe9xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX14dxXdxX3xXbxX1xX126xX15xX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX19cxX0xX4dxX10xX15xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xXcxX4a7xX3xX1axX101xX15xX3xX104xX69xX2xX69xX3xX22xXfdxX1axX3xXexX1xX25xX1axX2bxX3xX202xX4dxX104xX69xX2xX202xX6dxX3xX13xX666xX3xXcxX7ex818cxXcxX3xX22x913exX3xXbxX1xccc1xXdxX3xX1xX42dxXbxX3xX14dxX14xXdxX3xX62xXccxX1axX2bxX3xX6xX1axX3xXexX1exX1axX1xX6dxX3xX4xX25xX4xX3xX22xX78xX6xX3xXbxX1xX181xX91xX1axX2bxX3xX5xXdxXe9xX1axX3xX36xX34xX6xX1axX3xXexX557xX3xX4xX1xX449xX4xX3xX11dxX203xX69xX3xX4xX34xX155xX4xX3xX42xXdxX3fexX15xX3xXexX99xX6xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXexX99xX25xXdxX3xXbxX1xeaa3xXbxX6dxX3xX36xX34xX6xX3xX22xX71xX3xX1f8xX3e4xX3xXbxX1xX126xXexX3xX14dxXdxX3xXbxX1xX126xX15xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX2c9xX1axX1xX3xX14dxX14xXdxX3xX7xX78axX3xXexXdxX23xX1axX3xX2bxX10bxX1axX3xX104xX3xXexX4bfxX3xX22xX359xX1axX2bxX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX782xX3e7xX4xX3xXexXdxXe9xX34xX3xX22xX23xX3xX25xX1axX3xX1axX1xb83fxX15xX3xXexX1xXdxXfdxXexX3xX5xX35exXbxX3xX5xX126xXdxX3xXexX99xX35exXexX3xXexXbexX3xX42xX4bfxX3xX4xX181xX91xX1axX2bxX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX6dxX3xX4xX1xXfdxX3xXa1xXdxXfdxX1axX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX6dxX3xX22xX38xX15xX3xXa1xX38xX18xX3xX14dxXdxX33xX4xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX6dxX3xX7xX3e4xX3xX5fxX3e7xX1axX2bxX3xXexX19xXdxX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX3xXexXdxXfdxXexX3xX42xXdxX33xX15xX6dxX3xX1xX42dxXbxX3xX5xX40xX6dxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX99xXdxX3fexX1axX3xXa1xX23xX1axX3xX14dxX1c1xX1axX2bxX6dxX3xXa1xX38xX18xX3xX14dxX33xX3xX15xXccxXdxX3xX7xXdxX1axX1xX6dxX3xX15xXccxXdxX3xXexX99xX181xX52bxX1axX2bxX6dxX3xX22xX38xX15xX3xXa1xX38xX18xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX99xX35exXexX3xXexXbexX19cxX3xX13xX6a3xXbxX3xX1f8xXfdxXbxX6dxX3xXexX557xX3xX4xX1xX449xX4xX3xX5xX126xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX78axX1axX2bxX3xX4xX25xX4xX3xX22xXdxX3fexX15xX3xX15xX32fxX3xX22xX786xX3xX22xX181xX42dxX4xX3xX4xX12bxXbxX3xXbxX1xX7f2xXbxX3xXexX1xX10xX18xX3xX22xe253xX1axX2bxX3xX4xX1xXdxXfdxX1axX3xX5xX181xX42dxX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX99xXdxX3fexX1axX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX6dxX3xXbxX1xX1c6xX3xX1xX42dxXbxX3xX14dxX14xXdxX3xXexX9axX1axX1xX3xX1xX9axX1axX1xX3xXexX1xXbexX4xX3xXexXfdxX6dxX3xX22xX25xXbxX3xX449xX1axX2bxX3xX1axX1xX34xX3xX4xX10bxX34xX6dxX3xXexX78axX4xX3xX22xX155xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX99xXdxX3fexX1axX3xX4xX75xX6xX3xXexX1exX1axX1xX3xX14dxX19xX3xX5fxXbexX3xXa1xX25xX18xX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xXexX181xX91xX1axX2bxX3xX5xX6xXdxX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xXcxX126xXdxX3xXa1xX34xX557xXdxX3xX5xX19xX15xX3xX14dxXdxX33xX4xX6dxX3xX13xX666xX3xXcxX7exd8c7xX782xXcxX3xX4x9f0exX1axX2bxX3xX22xX786xX3xXa1xX25xX18xX3xX4xX25xX18xX3xX36xX34xX25xX3xXexX99xX9axX1axX1xX3xX99xX19xX3xX7xX18xX25xXexX6dxX3xXexX2c9xX1axX1xX3xXexX18xX25xX1axX6dxX3xX1f8xX25xX4xX3xX22xX78xX1axX1xX3xX2bxXdxX25xX3xX42xX1xX666xXdxX3xX22xXdxX3fexX15xX3xX4xX75xX6xX3xX203xX3xX15xX32fxX3xXexX99xXe9xX1axX3xX22xX78xX6xX3xXa1xX19xX1axX11fxX3xX22xX23xX3xX1axX2bxX1xX78xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX1f8xX10xX15xX3xX1f8xX7f2xXexX3xXbxX1xXe9xX3xX5fxX34xX134xX33xXexX3xX42xXfdxX3xX1xX18xX126xX4xX1xX3xX22xX12bxX34xX3xX2bxXdxX25xX3xX36xX34xX134xX23xX1axX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX5fxXexX1xX1f3xX1f4xX1f4xX69xXbxX1f8xX11fxX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1f3xX11dxX202xX1f4xXbxX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX18xX15xX3xX1xX18xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX5fxX10xX3xX6xX1axX3xX1axX6xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX10xX34xX3xX36xX34xX6xX3xX36xX34xX6xX1axX3xX5xX134xX3xX42xX1xX18xX6xX1axX2bxX3xX7xX6xX1axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX19cxXa1xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX19cxX14dxX1axX4dxX1axX10xX1eexX7xX4dxX2xX202xX296xX1f4xX4dxX2xX69xX1f4xX5fxX296xX2xX203xX1f4xX296xX11dxX296xXexX202xX203xX2f7xX203xX5xX11dxX19cxX2acxXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xcd5axXdxX25xX15xX3xX22xX78axX4xX3xX13xX666xX3xXcxX7exXa22xX782xXcxX3xX35dxf062xX3xXcxX25xX3xX86xXdxX1axX1xX3xX2bxXdxX38xXdxX3xXexX99xX9axX1axX1xX3xX15xX155xXexX3xX7xX78axX3xXexX1xX6a3xX4xX3xX15xX6a3xX4xX3xX4xX75xX6xX3xX4xX25xX4xX3xX22xX126xXdxX3xXa1xXdxX3fexX34xX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX134xX2acxX202xX36xX18xX3xX6xX2acxX7cxXaxX12xX0xX5fxXdxX14dxX3xXdxX5fxX9xXaxX1f3xX104xX34xX1f8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2acxe8c7xXaxX3xXexX6xXa1xXdxX1axX5fxX10xX1f8xX9xXaxX69xXaxX3xX5fxX6xXexX6xX21bxXexX18xX18xX5xXexXdxXbxX9xXaxX5cxXdxX3fexX1axX3xXexX1xX78xX3xX1axX155xXdxX3xX5fxX34xX1axX2bxX3xXa1xX78xX3xX99xX96axXexX3xX2bxX8dxX1axXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX18xX15xX3xX1xX18xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX5fxX10xX3xX6xX1axX3xX1axX6xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX10xX34xX3xX36xX34xX6xX3xX36xX34xX6xX1axX3xX5xX134xX3xX42xX1xX18xX6xX1axX2bxX3xX7xX6xX1axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX19cxXa1xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX19cxX14dxX1axX4dxX1axX10xX1eexX7xX4dxX2xX202xX296xX1f4xX4dxX2xX69xX1f4xX5fxX296xX2xX203xXexX2xX296xX202xX32bxX5xX11dxX19cxX2acxXbxX2bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2acxXcxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX5fxXdxX14dxX12xX0xX4dxX5fxXdxX14dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX7dxX25xX18xX3xX4xX25xX18xX3xX42xXfdxXexX3xX36xX34xX38xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3x8638xXfdxXexX3xX5xX34xX35exX1axX3xX7xX78axX3xX104xX296xX202xX4dxXd18xfa70xX21bxX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX1axX2bxX19xX134xX3xX2xX69xX4dxX202xX4dxX104xX69xX2xX1f4xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX12bxX134xX6dxX3xXexX1xX52bxXdxX3xX2bxXdxX6xX1axX3xX36xX34xX6xX6dxX3xXexX9axX1axX1xX3xX1xX9axX1axX1xX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXexX99xX25xXdxX3xXbxX1xX7f2xXbxX3xX14dxb989xX1axX3xXexXdxXfdxXbxX3xXexX3e7xX4xX3xX5fxXdxX1b9xX1axX3xX99xX6xX3xX42xX1xX25xX3xXbxX1xX449xX4xX3xXexX126xXbxX6dxX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX12bxXexX3xXexX1xX18xX25xXexX3xX1axX2bxX34xX359xX1axX3xXexX19xXdxX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX6dxX3xX38xX1axX1xX3xX1xX181xX666xX1axX2bxX3xX22xXfdxX1axX3xX15xXccxXdxX3xXexX99xX181xX52bxX1axX2bxX3xX14dxX19xX3xXexX9axX1axX1xX3xX1xX9axX1axX1xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX99xX35exXexX3xXexXbexX3xXexX126xXdxX3xX15xX155xXexX3xX7xX78axX3xX22xX78xX6xX3xXbxX1xX181xX91xX1axX2bxX19cxX3xX86xX87xX4xX3xXa1xXdxX33xXexX6dxX3xX15xX155xXexX3xX7xX78axX3xX22xX78xX6xX3xXbxX1xX181xX91xX1axX2bxX3xX42xX1xXccxX1axX2bxX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX1axX2bxX1xXdxXe9xX15xX3xXexX96axX4xX3xX4xXccxX1axX2bxX3xXexX25xX4xX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5xX40xX3xXexX19xXdxX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX6dxX3xX4xX25xX4xX3xXexX557xX3xX4xXccxX1axX2bxX3xXexX25xX4xX3xX5xXdxXe9xX1axX3xX1axX2bxX19xX1axX1xX3xX4xX12bxXbxX3xX1xX34xX134xX33xX1axX3xX4xX1xX181xX6xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX34xX134xX3xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX34xX38xX6dxX3xXexX9axX1axX1xX3xXexX99xX126xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXexX99xX25xXdxX3xXbxX1xX7f2xXbxX3xX14dxXd91xX1axX3xX4xX1xX181xX6xX3xX4xX1xX12bxX15xX3xX5fxX449xXexX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX86xX18xX19xX1axX3xX42xXdxX3fexX15xX3xXexX99xX6xX3xX4xXa27xX1axX2bxX3xX22xX786xX3xX42xX1xX38xX18xX3xX7xX25xXexX6dxX3xX99xX19xX3xX7xX18xX25xXexX3xX5xX126xXdxX3xX2bxXdxX25xX3xXexX1xX19xX1axX1xX6dxX3xX2bxXdxX25xX3xXa1xX25xX1axX3xXexX126xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX22xX91xX1axX3xX14dxX78xX3xX22xX786xX3xX14dxX19xX3xX22xX6xX1axX2bxX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX6dxX3xXexX99xXe9xX1axX3xX4xX91xX3xX7xX666xX3xX22xX71xX3xX22xX23xX3xX1f8xX34xX12bxXexX3xX2bxXdxX25xX3xXexX2c9xX1axX1xX3xXexX1xX34xXfdxX3xXexX19xXdxX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX1c6xX3xX1xX42dxXbxX3xX14dxX14xXdxX3xXexX9axX1axX1xX3xX1xX9axX1axX1xX3xXexX1xXbexX4xX3xXexXfdxX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX5fxXexX1xX1f3xX1f4xX1f4xX69xXbxX1f8xX11fxX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1f3xX11dxX202xX203xXbxX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX18xX15xX3xX1xX18xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX5fxX10xX3xX6xX1axX3xX1axX6xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX10xX34xX3xX36xX34xX6xX3xX36xX34xX6xX1axX3xX5xX134xX3xX42xX1xX18xX6xX1axX2bxX3xX7xX6xX1axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX19cxXa1xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX19cxX14dxX1axX4dxX1axX10xX1eexX7xX4dxX2xX202xX296xX1f4xX4dxX2xX69xX1f4xX5fxX296xX2xX203xX1f4xX1f4xX104xX203xXexX203xX2xX203xX104xX5xX2f7xX19cxX2acxXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f8xXexX21bxX6xX5xXdxX2bxX1axX1f3xX3xX2acxX34xX7xXexXdxX21exX134xX11fxXaxX12xX6fxX1xX71xX3xX62xX1xX75xX3xXexX78xX4xX1xX3xX5cxX86xX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX7exX2bxX34xX134xX1b9xX1axX3xXcxX1xX78xX3xX7exX1c1xX3xX1c3xX1f3xX0xX10xX15xX12xX3xX86xX23xX3xX1axX2bxX1xX78xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX36xX34xX6xX1axX3xXexX29xX15xX6dxX3xX1f8xX3e4xX3xX5xX40xX3xX5fxX449xXexX3xX22xXdxX3fexX15xX3xX4xX25xX4xX3xX14dxX12bxX1axX3xX22xX23xX3xX1axX71xX1axX2bxX6dxX3xX2bxX29xX134xX3xXa1xX449xX4xX3xX1f8xX96axX4xX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xX1axX1xX29xX1axX3xX5fxX29xX1axX3xX5xXdxXe9xX1axX3xX36xX34xX6xX1axX3xX22xXfdxX1axX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX19cxX3xX86xXdxX23xX34xX3xX4xX1xX1exX1axX1xX3xX1f8xX10xX15xX3xX1f8xX7f2xXexX3xX15xX449xX4xX3xXexX1xX34xXfdxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX6dxX3xX15xX155xXexX3xX7xX78axX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX4xX71xX3xX15xX449xX4xX3xXexX1xX34xXfdxX3xX36xX34xX25xX3xX4xX6xX18xX19cxX0xX4dxX10xX15xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX6fxX1xX25xXexX3xXa1xXdxX3fexX34xX3xXexX126xXdxX3xXa1xX34xX557xXdxX3xX5xX19xX15xX3xX14dxXdxX33xX4xX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX62xX1xX75xX3xXexX78xX4xX1xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX1exX1axX1xX3xX86xX87xX1axX2bxX3xX7exX2bxX8dxX4xX3xX13xX91xX1axX3xX4xX1xX18xX3xX99xX858xX1axX2bxX6dxX3xX4xXccxX1axX2bxX3xXexX25xX4xX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5xX40xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX22xX786xX3xX14dxX19xX3xX22xX6xX1axX2bxX3xX22xX87xXexX3xX99xX6xX3xX1axX1xXdxX23xX34xX3xX14dxX12bxX1axX3xX22xX23xX6dxX3xXexX4a7xX3xX36xX34xX134xX3xX1xX18xX126xX4xX1xX6dxX3xX36xX34xX134xX3xXexX99xX9axX1axX1xX3xX22xXfdxX1axX3xX4xX12bxXbxX3xX36xX34xX134xX23xX1axX3xX22xX12bxX34xX3xX2bxXdxX25xb7b6xX3xX7fxX18xX3xX14dxX35exX134xX6dxX3xX14dxXdxX33xX4xX3xXa1xX6xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX14dxX101xX1axX3xXa1xX38xX1axX3xX22xX3fexX3xXexX101xX1axX2bxX3xX4xX181xX52bxX1axX2bxX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5xX40xX3xX1xX18xX126xXexX3xX22xX155xX1axX2bxX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX5xX19xX3xX1xXfdxXexX3xX7xX449xX4xX3xX4xX10bxX1axX3xXexX1xXdxXfdxXexX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX7fxX18xX3xX22xX71xX6dxX3xX13xX666xX3xXcxX7exXa22xX782xXcxX3xX4xX10bxX1axX3xXexXdxXfdxXbxX3xXexX1xX34xX3xX4xX25xX4xX3xX40xX3xX42xXdxXfdxX1axX3xX4xX75xX6xX3xX22xX126xXdxX3xXa1xXdxX3fexX34xX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xXa1xX34xX557xXdxX3xX5xX19xX15xX3xX14dxXdxX33xX4xX6dxX3xXexXdxXfdxXbxX3xXexX3e7xX4xX3xX4xX1xX1exX1axX1xX3xX7xX3e4xX6xX6dxX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xXdxX33xX1axX3xX22xX23xX3xX25xX1axX11fxX3xX4xX1xX75xX3xXexX99xX9axX6dxX3xXbxX1xX78axXdxX3xX1xX42dxXbxX3xX5xX19xX15xX3xX99xXbb5xX3xXexX99xX25xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX33xX15xX3xX4xX75xX6xX3xXexX4a7xX1axX2bxX3xX1axX2bxX19xX1axX1xX6dxX3xX22xX91xX1axX3xX14dxX78xX3xXexX99xX18xX1axX2bxX3xX1f8xX3e4xX3xX5xX40xX3xX4xX25xX4xX3xX14dxX12bxX1axX3xX22xX23xX3xX5xXdxXe9xX1axX3xX36xX34xX6xX1axX3xX4xX75xX6xX3xX22xX23xX3xX25xX1axX11fxX3xXbxX1xX78axXdxX3xX1xX42dxXbxX3xX14dxX14xXdxX3xX13xX666xX3xXcxX19xXdxX3xX4xX1xX2c9xX1axX1xX3xX1f8xX29xX134xX3xX5fxXbexX1axX2bxX3xX4xX91xX3xX4xX1xXfdxX3xX4xX1xX34xX1axX2bxX6dxX3xXbxX1xX181xX91xX1axX2bxX3xX25xX1axX3xX5xX12bxX134xX3xX1axX2bxX34xX359xX1axX3xXexX1xX34xX3xXexX4a7xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xX22xX3fexX3xXbxX1xX3e7xX4xX3xX14dxX3e7xX3xX4xXccxX1axX2bxX3xXexX25xX4xX3xX36xX34xX38xX1axX3xX5xX40xX11fxX3xXexXdxXfdxXbxX3xXexX3e7xX4xX3xX99xX19xX3xX7xX18xX25xXexX3xX4xX25xX4xX3xX5fxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX2bxX1xXdxX33xXbxX3xX4xe03exX1axX3xX1axX42dxX3xXexX1xX34xXfdxX3xX22xX786xX3xX4xX1xX34xX134xX3fexX1axX3xX5xXf8xX1axX1xX3xX14dxXbexX4xX3xX42xX1xX25xX4xX3xX22xX3fexX3xX1f8xX3e4xX3xX5xX40xX3xX5fxX449xXexX3xX22xXdxX3fexX15xX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f8xXexX21bxX6xX5xXdxX2bxX1axX1f3xX3xX4xX10xX1axXexX10xX99xX11fxXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX5fxXexX1xX1f3xX1f4xX1f4xX69xXbxX1f8xX11fxX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1f3xX11dxX202xX203xXbxX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX18xX15xX3xX1xX18xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xX5fxX10xX3xX6xX1axX3xX1axX6xX1axX2bxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXdxX10xX34xX3xX36xX34xX6xX3xX36xX34xX6xX1axX3xX5xX134xX3xX42xX1xX18xX6xX1axX2bxX3xX7xX6xX1axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX19cxXa1xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX19cxX14dxX1axX4dxX1axX10xX1eexX7xX4dxX2xX202xX296xX1f4xX4dxX2xX69xX1f4xX5fxX296xX2xX203xX1f4xX202xX104xX203xXexX296xX296xX2f7xX202xX5xX202xX19cxX2acxXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX35dxXdxX33xX4xX3xX22xXdxX23xX34xX3xX4xX1xX1exX1axX1xX3xXexX1xX34xXfdxX3xXexX19xXdxX3xX1axX2bxX34xX134xXe9xX1axX3xX4xX10bxX1axX3xXexX99xXdxX3fexX1axX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xX25xX4xX3xX36xX34xX134xX3xX22xX78xX1axX1xX3xX4xX75xX6xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX34xX35exXexX19cxX3xXc1exXdxXe9xX1axX2bxX3xX4xX25xX4xX3xX42xXdxXfdxX1axX3xX1axX2bxX1xX78xX3xX4xX75xX6xX3xX5fxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX2bxX1xXdxX33xXbxX3xX5xXdxXe9xX1axX3xX36xX34xX6xX1axX3xX22xXfdxX1axX3xX4xX12bxXbxX3xX36xX34xX134xX23xX1axX3xXexX126xX15xX3xXexX1xX52bxXdxX6dxX3xX15xXdxX1b9xX1axX3xXexXdxX23xX1axX3xXexX1xX34xXe9xX3xX22xX12bxXexX129exX3xX13xX666xX3xXcxX7exXa22xX782xXcxX3xXexX1xX78axX1axX2bxX3xX1axX1xX12bxXexX3xXexX99xX38xX3xX5xX52bxXdxX6dxX3xX4xX101xX1axX3xX4xX449xX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xX34xX35exXexX3xX22xX78xX1axX1xX6dxX3xX42xX1xXccxX1axX2bxX3xX22xX3fexX3xX5fxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX2bxX1xXdxX33xXbxX3xX4xX1xX52bxX3xX22xX42dxXdxX3xX5xX29xX34xX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX18xX5fxX134xXaxX12xX62xX25xX4xX3xX22xX91xX1axX3xX14dxX78xX3xXexXdxXfdxXbxX3xXexX3e7xX4xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xXdxX33xX1axX3xX14dxXdxX33xX4xX3xX22xX12bxX34xX3xX2bxXdxX25xX6dxX3xX22xX78xX1axX1xX3xX2bxXdxX25xX3xX15xX32fxX3xX42xX1xX18xX25xX1axX2bxX3xX7xX38xX1axX3xXexX99xXe9xX1axX3xX4xX91xX3xX7xX666xX3xX1f8xX29xX134xX3xX5fxXbexX1axX2bxX3xX1xX359xX3xX7xX91xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX1axX1xX6dxX3xX15xXdxX1axX1xX3xXa1xX126xX4xX1xX19cxX3xX62xX10bxX1axX3xX36xX34xX134xX3xX1xX18xX126xX4xX1xX3xX99xXbb5xX6dxX3xX1f8xX29xX134xX3xX5fxXbexX1axX2bxX3xXa1xX786xXdxX6dxX3xX22xXdxX3fexX15xX3xX22xX35exX34xX6dxX3xX22xXdxX3fexX15xX3xXexX35exXbxX3xX42xXfdxXexX3xX14dxX35exXexX3xX5xXdxX33xX34xX3xX1f8xX29xX134xX3xX5fxXbexX1axX2bxX3xX15xX155xXexX3xX4xX25xX4xX1xX3xX42xX1xX18xX6xX3xX1xX8dxX4xX6dxX3xXbxX1xX1c6xX3xX1xX42dxXbxX19cxX3xX86xX87xX4xX3xXa1xXdxX33xXexX6dxX3xX36xX34xX134xX3xX1xX18xX126xX4xX1xX3xXexX1xXe9xX15xX3xX15xX32fxX3xX4xX25xXexX6dxX3xX15xX32fxX3xX22xX25xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX22xX38xX15xX3xXa1xX38xX18xX3xX22xX75xX3xX4xX25xX4xX3xXexXdxXe9xX34xX3xX4xX1xX2c9xX6dxX3xX42xXdxX1axX1xX3xX5fxX18xX6xX1axX1xX3xXa1xX23xX1axX3xX14dxX1c1xX1axX2bxX19cxX19cxX19cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef97xX34xXexX1xX18xX99xXaxX12xX7fxX181xX91xX1axX2bxX3xX62xX1xXdxXfdxX1axX0xX4dxXbxX12
Dương Chiến