Loạt siêu xe Porsche 911 thế hệ mới ồ ạt về Việt Nam
Loạt siêu xe Porsche 911 thế hệ mới với 12 phiên bản đã được đưa về Việt Nam và ra mắt ngày 9/3.
ae0bxce03x1182ax12987x12b1axce15x11804xf701xf201xX7xe39cxbfa8xf8e8xe019xd6f1xcadbxX5xfa4dxXaxd0a8xc44fx116b1xdbbdxXexX3xX7xXdx116d0x10ac5xX3x1209cxX10xX3xb3ebxX14xb850xX7xX4xX1xX10xX3xe026xX2xX2xX3xXexX1xcfe0xX3xX1xe08dxX3x1009ex12376xXdxX3x12bb2xX3xX15xXexX3xfe34x122e5xX3xe7f0xXdxX31xXexX3x10861xX6xX33xX0xda25xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11671xX10xX6x123f8xXaxX12xX13xX14xX15xXexX3xX7xXdxX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xX28xX2xX2xX3xXexX1xX2exX3xX1xX31xX3xX33xX34xXdxX3xX3cxX34xXdxX3xX2x10149xX3xXbxX1xXdxX1ax10c52xX3xe66fxbffdxX8cxX3x12a73xdaefxX3xX92xb5f4xe5eaxX4xX3xX92xX96xX6xX3xX3cxX3dxX3xX3fxXdxX31xXexX3xX44xX6xX33xX3xX3cxb398xX3xX22xX6xX3xX33xe0a7xXexX3xX8cx1239bxXabxe29bxX3xX28xX48xbb1ax1134fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexbac4xX6xX5xXdxXb5xX8cxf9fcxX3xff42xX1bxX7xXexXdx121a9xXb7xf3a1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101adxX14xX5axXb7xXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xc46cxX7xX48xX2x1010exX2xcbe5xX48xX2xX112x115a6xX5axd552xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX2xX5xX112xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xe9b5xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbbfxX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX151x125e5xX4xX3xX5ax107daxX8cxXb5xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xX28xX2xX2xX3xX3cx1270fxX6xX3xX92xX96xX97xX4xX3xX22xX6xX3xX33xXb1xXexX3xXexX15xXdxX3xX3fxXdxX31xXexX3xX44xX6xX33xX3xXexX1xX1bxe845xX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX8cxd1eexX8cxXb5xX3xX4x104aexXbxX3xXb5xXdxf218xX6xX3xX3cxX15fxX8cxXb5xX3xX92xfa5fxXdxX3x11310xXdcxX6xX4xX10xX5xXdxXdcxXexe4e1xX3xXexX1xX2exX3xX1xX31xX3xXexX1xe715xX3x11a44xX3xX3cxX34xXdxX3xXexX1axX8cxX3xX33xX93xX3xX28xX2xX2xXbcxX3xXcxX22xX14xX8cxXb5xX3xX92xbafdxf3eexX3xX4xX15bxX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX28xX2xX2xX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xXexX1xX96xX1b8xX8cxXb5xX3xX92xX93xX3xX92xX96xX97xX4xX3xX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xX22xX6xX3xX33xXb1xXexX3xX3cxXabxX14xX3xXexX1xX15bxX8cxXb5xX3xX28xX48xX86xX112xX2xX116xX3xX3cxXabxX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX92xX96xX97xX4xX3xX4xe918xX8cxXb5xX3xX8exc6a3xX3xXbbxX3xXexX1xX15bxX8cxXb5xX3xX7xX6xX1bxX3xX92xX1eaxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX86xX5xX2xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX28xX2xX2xX3xX33xX34xXdxX3xX92xX96xX97xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXabxX8cxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX8cxX1xX15bxX8cxX1xX3xX7xX8fxX8cxX3xXbxX1xd875xX33xX3xX5xXabxX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xX3cxXabxX3xXcxX1bxX22xX8exX14xXbcxX3xX1bbxXcxX22xX14xX8cxXb5xX3xX8fxX8cxX1xX3xX5xXabxX3xX33x12598xX1bxX3xX1dxX10xX3xX28xX2xX2xX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xb81bxX1c4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXbbxX5xX86xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xb81ax12cc5xX3xX4xX1eaxX3xX8cxX1xXdxX3dxX1bxX3xX4xX8fxXdxX3xXexXdxX2exX8cxX3xX33xX15xX8cxX1xX3xX33xe26exX1ebxX3xX8cxX1xX96xX8cxXb5xX3xX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xX3cxX331xX8cxX3xX4xX24exX3xXb5xXb1xX8cxXb5xX3xXb5xXdxX1afxX3xX8cxXb5xX1bxXb7xX1axX8cxX3xXaxXbxX1xX14xX33xXaxX3xX1xX1bxXb7xX3dxX8cxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX4x10e83xX6xX3xX33xX331xX1bxX3xX28xX2xX2xX3xX8exX8fxX8cxX3xX8cxX1a5xX8cxXb5xX3xX4xX1aaxXbxX3xX33xX34xXdxXbcxX3xX3fxX3dxX3xX8cxXb5xX14xX15xXdxX3xX1xb631xX8cxX1xX1ebxX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xX1dxX10xX3xX4xX1eaxX3xX92x10ec5xX8cxX3xXbxX1xX6xX3xX118xX3xX92xXdxf1f2xX33xX3xX33xX34xXdxX1ebxX3xX4xX8fxX8cxX3xXexX22xX96xX34xX4xX3xX92xX96xX97xX4xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xece9xX2exX3xX5xX15xXdxX3xX4xX1a5xX8cxX3xX92xX24exXdxX3xX1xcdd8xX8cxX3xX4xX3c9xX8cxXb5xX3xX3cxX34xXdxX3xX4xX15bxX8cxX1xX3xX480xX1xX1bxX2exX4xX1xX3xXexX15bxX8cxX3xX480xX1xe4a6xX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX1x124e9xX4xX3xX8exX1axX8cxX3xX5axX96xX34xXdxX3xX4xX8fxX8cxX3xXexX22xX96xX34xX4xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX118xX5xXbbxXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xd8cdxX3xX1xX6xXdxX3xX8exX1axX8cxX3xXexX1xX1a5xX8cxX3xX1dxX10xX1ebxX3xX8cxX1xX1afxX8cxXb5xX3xXexX1xX6xXb7xX3xX92xf306xXdxX3xX8cxX1x10c01xX3xX3cxXabxX3xX480xX1xX1eaxX3xX8cxX1xb079xX8cxX3xX8exXdxX2exXexX3xX1xX490xX8cxX3xXb5xX37xX33xX3xXexX6xXb7xX3xX8cxXb1xX33xX3xX4x110c3xX6xX3xX92xX96xX97xX4xX3xX4xX1xc2e7xX8cxX1xX3xX7xX597xX6xX3xX5xX15xXdxX3xX3cxXabxX3xX8exX197xX3xX33xX1a5xX33xX3xX92xbcbfxX4xX3xX33xX34xXdxXbcxX3xX13xX3c9xXdxX3xX3cxX3dxX3xXbxX1xX4aexX6xX3xX7xX6xX1bxX1ebxX3xX28xX2xX2xX3xX4xX1eaxX3xX92xX458xX8cxX3xX1xX57exX1bxX3xX92xX96xX97xX4xX3xX4xX8fxXdxX3xXexXdxX2exX8cxX1ebxX3xX4xX3c9xX8cxXb5xX3xX3cxX34xXdxX3xX4xX15bxX4xX3xX480xX1xX10xX3xX1xX5b8xXexX3xXb5xXdxX1eaxX3xX33xX34xXdxX3xX92xX463xX3xX5xXabxX33xX3xX33xX15bxXexX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xX33xX34xXdxX3xX1xXdxX31xX1bxX3x1205cxX1bxX8fxX3xX1xX490xX8cxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX116xX5xX118xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xXcxX1bxXb7xX3xX8cxX1xXdxX1axX8cxX1ebxX3xXexX1xX6xXb7xX3xX92xX56exXdxX3xX5xX34xX8cxX3xX8cxX1xX1aaxXexX3xX4xX41fxX6xX3xX5axX15fxX8cxXb5xX3xX1dxX10xX3xX92xX1eaxX3xX5xXabxX3xX4xX15bxX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xX92xX93xX3xX92xX96xX97xX4xX3xXexX22xX6xX8cxXb5xX3xX8exd048xX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xX110xX3xX33xX15bxXb7xX3xX8cxXb5xX6xX8cxXb5xX3xXbbxXbcxX112xX5xX3xXex12a5dxX8cxXb5xX3xX15bxXbxX3xX480x1145bxXbxX3xX1xX14xXabxX8cxX3xXexX14xXabxX8cxX3xX33xX34xXdxX1ebxX3xXexX1xX6xXb7xX3xX3cxX446xX3xX5xX14xX15xXdxX3xXbbxXbcxX110xX5xX3xX8cxX15xXbxX3xX480xX1xX4aexX3xXex12cc9xX3xX8cxX1xXdxX1axX8cxX3xX8cxX1xX96xX3xXexX22xX96xX34xX4xX3xX92xX1a5xXb7xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX110xX5xX116xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12x10428xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xX8cxXabxXb7xX3xX4xX1eaxX3xX4xX249xX8cxXb5xX3xX7xX1bxX1aaxXexX3xXexX24exXdxX3xX92xX6xX3xXbbxX1d1xX112xX3xX33xX93xX3xX5xX758xX4xX48xX118xX116xX112xX3xX44xX33xX3xXexX22xX1axX8cxX3xX4xX15bxX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xXexX1xX96xX1b8xX8cxXb5xX1ebxX3xX3cxXabxX3xX118xX86xX112xX3xX33xX93xX3xX5xX758xX4xX48xX116xX112xX112xX3xX44xX33xX3xXexX22xX1axX8cxX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xX343xX3xXcfxX3xX5xb91fxX8cxX3xX5xX96xX97xXexX3xX5xX34xX8cxX3xX1xX490xX8cxX3xX2xX116xX3xX33xX93xX3xX5xX758xX4xX3xX3cxXabxX3xX110xX112xX3xX44xX33xX3xX7xX14xX3xX3cxX34xXdxX3xX4xX15bxX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX4xcd92xX3xXexX96xX490xX8cxXb5xX3xX92xX96xX490xX8cxXb5xXbcxX3xXcxX1aaxXexX3xX4xX8fxX3xX4xX15bxX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX92xX3dxX1bxX3xX4xX1eaxX3xX1xX197xXbxX3xX7xX24exX3xX5xXb7xX3xX1xX97xXbxX3xX480xX72bxXbxX3xX20xX3c8xbbe0xX3xX1d1xX3xX4xX1aaxXbxX1ebxX3xXexX22xX14xX8cxXb5xX3xX480xX1xXdxX3xX4xX15bxX4xX3xX8exX8fxX8cxX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xX118xX3xX7xX3e3xX3xX4xX1eaxX3xX1xX31xX3xX5axX331xX8cxX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX118xX3xX8exX15bxX8cxX1xX3xXexX14xXabxX8cxX3xXbxX1xX86dxX8cxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX1d1xX5xX110xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12x111b7xd0dexX4xX3xX5axX3c9xX3xX4xX1eaxX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xX33xX15xX8cxX1xX3xX33xX3e3xX3xX1xX490xX8cxX1ebxX3xX8cxX1xX96xX8cxXb5xX3xX8cxX1xX1afxX8cxXb5xX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xX28xX2xX2xX3xX33xX34xXdxX3xX3cxX331xX8cxX3xX4xX1eaxX3xX33xX1cfxX4xX3xXexXdxX1axX1bxX3xXexX1x122e0xX3xX8cxX1xXdxX1axX8cxX3xX5xXdxX31xX1bxX3xXexXdxX2exXexX3xX480xXdxX31xX33xX3xX1xX490xX8cxX3xX2xX86x10ea6xX3xX7xX14xX3xX3cxX34xXdxX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX4xX8a6xXbcxX3xXe9xX1axX8cxX3xX4xX15xX8cxX1xX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xX33xX34xXdxX1ebxX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xX1dxX10xX3xX4xX15fxX8cxX3xX92xX96xX97xX4xX3xX8cxX1a5xX8cxXb5xX3xX4xX1aaxXbxX3xX3cxX34xXdxX3xXb5xXdxX8fxX33xX3xX1dxX1eaxX4xX3xX33xX34xXdxX1ebxX3xX1xX31xX3xXexX1xX24exX8cxXb5xX3xXexX22xX10xX14xX3xX4xX1xX41fxX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX20xd4b6xX343xX9b0xX3xX1bbxX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xXa8axX4xXexXdxX3cxX10xX3xX343xX1bxX7xXbxX10xX8cxX7xXdxX14xX8cxX3xX9b0xX6xX8cxX6xXb5xX10xX33xX10xX8cxXexX1c4xX3xX3cxXabxX3xXexX1bx119aexX3xX4xX1xX4b6xX8cxX3xX1xX31xX3xXexX1xX24exX8cxXb5xX3xX92xX15bxX8cxX1xX3xX5xX15bxXdxX3xXexX22xX9fbxX4xX3xX7xX6xX1bxX3xX4xX1xX41fxX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xXexX22xX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX28xX2xX2xX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xX118xX343xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX118xXbbxXbbxXbbxX5xX1d1xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xX3xX5axXexX1xX1bxX33xX8exXaxX3xX10cxXdxX5axXexX1xX9xXaxX110xX110xX112xXbxX1dxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xXcxX96xX490xX8cxXb5xX3xXexX758xX3xX8cxX1xX96xX3xX4xX15bxX4xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX28xX2xX2xX3xXexX1xX1aaxXbxX3xX1xX490xX8cxX1ebxX3xX4xX15bxX4xX3xX5axX15fxX8cxXb5xX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX4xX8a6xX8cxXb5xX3xX4xX1eaxX3xX4xX8fxX8cxX3xXexX22xX96xX34xX4xX3xX92xX93xX3xX92xX96xX97xX4xX3xX7xX597xX6xX3xX92xX56exXdxX3xX5xX15xXdxX3xX3cxX34xXdxX3xX4xX15bxX4xX3xX92xX458xX8cxX3xX7xX96xX490xX8cxXb5xX3xX33xX3c9xX3xX13xd5a1xX3c8xXbcxX3xX86xX3xX8exX1axX8cxX3xXexX1xX1a5xX8cxX3xX1dxX10xX3xX4xX1xX5a1xX3xX4xX1eaxX3xX8exX197xX3xX33xX1a5xX33xX3xX92xX5b8xX4xX3xX1d1xX3xX4xX15bxX8cxX1xX3xX480xX72bxXbxX3xX1dxX14xXb1xX8cxX3xX3cxXabxX3xXexX6xXb7xX3xX8cxXb1xX33xX3xX4xX597xX6xX3xX33xX34xXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX2xX118xX118xX86xX112xX112xX28xX5x10db8xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX343xX14xX3xX3cxX34xXdxX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xXexX22xX96xX34xX4xX1ebxX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX33xX34xXdxX3xX4xX1eaxX3xX5xX24exXbxX3xX7xX6xX1bxX3xX22xX197xX8cxXb5xX3xX1xX490xX8cxX3xX2xX1ebxX86xX1d1xX3xX4xX33xX1ebxX3xX4xX3c9xX8cxXb5xX3xX3cxX34xXdxX3xX4xX8fxX8cxX3xX7xX6xX1bxX3xX3cxXabxX3xX4xX1xX9fbxXbxX3xX24exX8cxXb5xX3xX1dxX8fxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX480xX2exX3xX480xX1xX15bxX4xXbcxX3xX151xX1bxX24exXdxX3xX4xX3c9xX8cxXb5xX1ebxX3xX8cxXb1xXbxX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xX4xX8a6xX8cxXb5xX3xX4xX1eaxX3xX4xX15bxX4xX3xX480xX1xX10xX3xX1xX5b8xXexX3xXb5xXdxX1eaxX3xX5xXabxX33xX3xX33xX15bxXexX3xX5xX34xX8cxX3xX1xX490xX8cxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX118xXbbxXbbxX112xX5xX28xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX3c8xX3c9xX3xX3cxX331xX8cxX3xX5axX3c9xX8cxXb5xX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX4xX490xX3xXbbxXbcxXca4xX5xX3xX110xX3xX1dxXdxXcfxX5xX6xX8cxX1xX3xX8cx12851xX33xX3xX8cxXb5xX6xX8cxXb5xX3xXexX723xX8cxXb5xX3xX15bxXbxX3xX480xX72bxXbxX3xX8cxX1xX96xX3xXexX22xX96xX34xX4xX1ebxX3xX8cxX1xX96xX8cxXb5xX3xX4xX8fxX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX3cxXabxX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX343xX3xX92xX3dxX1bxX3xX4xX1eaxX3xX4xX249xX8cxXb5xX3xX7xX1bxX1aaxXexX3xXexX723xX8cxXb5xX3xX5xX1axX8cxX1ebxX3xX92xX15xXexX3xX5xX86dxX8cxX3xX5xX96xX97xXexX3xX116xX118xX112xX3xX3cxXabxX3xX116xXca4xX112xX3xX33xX93xX3xX5xX758xX4xX3xX8cxX1xX1b8xX3xX92xX86dxX1bxX3xX1dxXdxXcfxX5xX6xX8cxX1xX1ebxX3xX480xXdxX33xX3xXbxX1xX1bxX8cxX3xX1dxX723xX8cxXb5xX3xX4xX8fxXdxX3xXexXdxX2exX8cxX3xX3cxXabxX3xXexX1bxX22xX8exX14xX3xX5xX34xX8cxX3xX1xX490xX8cxX3xXexX22xX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX343xXbcxX3xX3fxX331xX8cxX3xX4xX1eaxX3xX1xX197xXbxX3xX7xX24exX3xX20xX3c8xX8e5xX3xX1d1xX3xX4xX1aaxXbxX1ebxX3xX8cxX1xX96xX8cxXb5xX3xXexX1aaxXexX3xX4xX8fxX3xX4xX15bxX4xX3xX8exX8fxX8cxX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX92xX3dxX1bxX3xX7xX3e3xX3xX4xX1eaxX3xX7x10b2exX8cxX3xX1xX31xX3xX5axX331xX8cxX3xX92xX197xX8cxXb5xX3xX118xX3xX8exX15bxX8cxX1xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX118xXbbxX86xX28xX5xX2xX112xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX44xXb5xX14xXabxXdxX3xX22xX6xX1ebxX3xX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xX4xX8a6xX8cxXb5xX3xX8exX56exX3xX7xX1bxX8cxXb5xX3xXexX1xX1axX33xX3xX4xX1xX2exX3xX92xX197xX3xX5xX15bxXdxX3xXexX1xX463xX3xXexX1xX6xX14xX3xX20xX343xX9b0xX3xX343xXbxX14xX22xXexX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xXdxX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX4xX490xX3xX8exX8fxX8cxXbcxX3xX28xX2xX2xX3xXcxX1bxX22xX8exX14xX3xX151xX14xX1bxXbxX10xX3xX33xX34xXdxX3xX4xX1eaxX3xX480xX1xX8fxX3xX8cxX723xX8cxXb5xX3xXexX723xX8cxXb5xX3xXexX24exX4xX3xX112xXcfxX2xX112xX112xX3xX480xX33xX48xX1xX3xX4xX1xX5a1xX3xXexX22xX14xX8cxXb5xX3xXbbxX3xXb5xXdxX1a5xXb7xX3xX3cxXabxX3xXexX24exX4xX3xX92xX197xX3xXexX24exXdxX3xX92xX6xX3xXbbxX86xX112xX3xX480xX33xX48xX1xXbcxX3xX44xX1xX1afxX8cxXb5xX3xX4xX14xX8cxX3xX7xX24exX3xX8cxXabxXb7xX3xXexX22xX1axX8cxX3xX8exX8fxX8cxX3xX343xX3xXexX1xX463xX3xXexX1xX6xX14xX3xX1xX490xX8cxX3xX5xX86dxX8cxX3xX5xX96xX97xXexX3xX5xXabxX3xX86xX1ebxX28xX3xXb5xXdxX1a5xXb7xX3xX3cxXabxX3xXbbxXbbxX112xX3xX480xX33xX48xX1xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX118xXbbxX86xX1d1xX5xX2xX2xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xXe9xX8fxX8cxXb5xX3xXb5xXdxX15bxX3xX4xX41fxX6xX3xX2xX86xX3xX33xX331xX1bxX3xX7xXdxX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX14xX22xX7xX4xX1xX10xX3xX28xX2xX2xX3xXexX1xX2exX3xX1xX31xX3xX33xX34xXdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX0xXdxX33xXb5xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbcxX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX8cxX1xXbcxX3cxX8cxX48xX8cxX10xX10cxX7xX48xX2xX110xX2xX112xX48xX2xX112xX116xX5axX118xX2xX118xX118xX86xX112xX112xXexX2xX112xX118xXbbxX86xX110xX5xX2xX86xXbcxXd7xXbxXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX139xX33xX6xXb5xX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxX14xX8cxXaxX12xX2xX116xX28xX2xX2xX3xX151xX6xX22xX22xX10xX22xX6xX3xX118xX343xX3xX4xX1eaxX3xX33xX1cfxX4xX3xXb5xXdxX15bxX3xX8exX15bxX8cxX3xX4xX1xX4aexX8cxX1xX3xX1xX93xX8cxXb5xX3xX480xX1xX14xX8fxX8cxXb5xX3xXca4xX3xXexb435xX3xX92xX37xX8cxXb5xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX343xX14xX1bxX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX3fxda2dxX3fxX0xX48xXbxX12
sydong