Bán kết U23 châu Á 2020: Vé Olympic dành cho ai?
Việc chỉ có 3 trong 4 đội bóng vào bán kết U23 châu Á có vé dự Olympic khiến cuộc đua ở giai đoạn cuối của U23 châu Á 2020 trở nên khốc liệt.
47c3x5033xb6c9x8384xe52dx90fbx7dc5xb8ecx59b8xX7x99c3x5c51xbfbaxba87x5826x7d16xX5x4c72xXaxb7d5xe9d5xda16xc083xX3x81baxf5cdxXexX3xec0exf04ex7919xX3xX4xX1xd394x7b4fxX3xe52cxX3xX1cxab3axX1cxX27xaa41xX3xa8e0xbad2xX3x76d6xX5x6d9exa133xXbxXdxX4xX3xc77exb24dxX15xX1xX3xX4xX1xf701xX3xX6xXdxb4a8xX0xf258xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad38xX10xX6xX37xXaxX12xX2cxXdx8fd7xX4xX3xX4xX1x7813xX3xX4x56abxX3xX1dxX3xXex830exX3exX15xaf99xX3xbe75xX3xf531x7734xXdxX3x61c2xX63xX15xX6bxX3x64f0xX38xX3exX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX4xX63xX3xX78xX2dxX3xX37x9d53xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX17xX1xXdxX18xX15xX3xX4xX22xX70xX4xX3xX6fxX22xX6xX3xd700xX3xX6bxXdxX6xXdxX3xX6fxX3exd58bxX15xX3xX4xX22xb994xXdxX3xX4xc3afxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX3xXexX68xXafxX3xX15xd6c5xX15xX3xX17xX1xXbdxX4xX3xX5xXdxX5bxXex676axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX3xX6fxe277xX3xX6fxXdxX3xX6fxX18xX15xX3xX15xX1x7157xX15xX6bxX3xXexX68x5adcxX15xX3xX6fxe20dxX22xX3xX4xX22xXbdxXdxX3xX4xdc0fxX15xX6bxXe5xX3xXcxc6ecxX15xX1xX3xX17xX1xXbdxX4xX3xX5xXdxX5bxXexX3xX4xXc1xX6xX3xX15xX1xX117xX15xX6bxX3xXexX68xX11dxX15xX3xX6fxX121xX22xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX1xXbdxXexX3xXexXb8xXdxX3xX6bxXdx9d5cxXdxX3xX6fxX121xX22xX3xXexX68xXd9xX15xX3xX6fxX121xXexX3xXcxX1xX14xXdxX3x758fxX6xX15xX3xX7x4b20xX3xX4xX38xX15xX6bxX3xXexX68xXafxX3xX15xXd9xX15xX3xX68xa283xX3xX68xX38xX15xX6bxX3xX1xc1c4xX15xX3xX17xX1xXdxX3xX6fxX21xX31xX3xX5xX38xX3xX15xX1xX117xX15xX6bxX3xX4xX22xX70xX4xX3xX6fx7fe1xX3xX7x6363xX4xX3xef06xX22xX31xX18xXexX3xX6fxcc0cxX15xX1xX3xX6fxX18xX15xX3xXexX121xX32xX3xX78xX2dxX3xX37xX96xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xXcxX3exX17xX31xX3exX3xX1cxX27xX1cxX27x6a5axX3xX6fxXdx645fxX22xX3xX32xX38xX3xX4xX14xX4xX3xX6fxX70xXdxX3xX73xX63xX15xX6bxX3xXexX68x6925xX3xXexX68xX3exX15xX6bxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX5xe4cbxX4xX3xX5xX22x6c43xX15xX3xX5xX22xX20axX15xX3xX17xX1xX14xXexX3xX17xX1xX6xX3exX3xX6fxXb8xXexX3xX6fxX18xX15xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX68xX6bxXdxX15xX2axX3xX1cxXbxd6c3xX3xX6xX22xXexX3ex7ea4xXaxX12xX0xXexX73xX3exX37xX31xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa728xX10xX15xXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxX32xX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7x48b8xXbxX1xX3exXexX3exX3xXdxX263xX10xX15xXexX10xX68xX3xX37xXexX1xX22xX32xX73xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax9607xXdxX37xXexX1xX2axX3x513dxX2xa39axXbxX240xX246xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX2axX3xX6dxX27x6f15xXbxX240xX246xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX22xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX14xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX78xX2dxX3xX3exX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xX3xX1x9f54xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXe5xX73xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xXe5xX78xX15xX44xX15xX10xX298xX7xX44xX1cxX27xX27xX1dxX44xX2xX27xd48axX37xX1dxX2xX1dxX2a1xX29fxX1dxX2a1xXexX2xX29fxX318xX6dxX29fxX5xX27xXe5xa9a5xXbxX6bxX42xX68xX9xX318x9d6fxX331xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xXaxX3xX37xX6xXexX6xX27axXbxX1xX3exXexX3exX27axX3exX68xXdxX6bxXdxX15xX6xX5xX27axX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2axX44xX44xXdxX32xX6xX6bxX10xX7xXe5xX78xX3exX78xXe5xX78xX15xX44xX22xXbxX5xX3exX6xX37xX10xX37xX44xX1dxX1b3xX1b3xX7xX68xba66xX318xXdxX78xX1xXdxX5xX31xX318xX22xafc8xX78xX10xX22xX17xX6bxX44xX1cxX27xX1cxX27xd383xX27xX2xX3bexX1cxX1cxX44xX1xX1b3xX3bexX73xXbxX17xX4xXe5xX32axXbxX6bxXaxX3xX37xX6xXexX6xX27axX37xX10xX7xX4xX9xXaxX13xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xXexX68xX1f7xX3xX53xX38xX15xX3xd594xX22xXbdxX4xX3xX5xXdxXd9xX15xX3xXexX205xX4xX3xX6fxX3exXb8xXexX3xX78xX2dxX3xX37xX96xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xXexb5fexX3xX15x9214xX32xX3xX2xX2b0xX2b0xX1cxX3xX6fxX18xX15xX3xX15xX6xX31xXe5xX3x7db8xd2a1xX15xX1xX2axX3xf1d0xf056xX263x6a02xXe5xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX37xX12xX0xX44xXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX13xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xXexX68xX1f7xX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX5xXdxXd9xX15xX3xXexX205xX4xX3xX6fxX3exXb8xXexX3xX78xX2dxX3xX37xX96xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xXexX40fxX3xX15xX412xX32xX3xX2xX2b0xX2b0xX1cxX3xX6fxX18xX15xX3xX15xX6xX31xXe5xX3xX423xX424xX15xX1xX2axX3xX429xX42axX263xX42cxXe5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX37xX12xX0xX44xXexX68xX12xX0xX44xXexX73xX3exX37xX31xX12xX0xX44xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12x78ebxX6bxX6xX31xX3xXexX40fxX3xX6fx5e9bxX22xX3xX6bxXdxX161xXdxX1dexX3xX4xX14xX4xX3xX6fxX70xXdxX3xX73xX63xX15xX6bxX3xXexX1xX6xX32xX3xX37xX96xX3xX6fxX10cxX3xX240xX14xX4xX3xX6fxX1baxX15xX1xX3xX6fx6639x8f52xX4xX3xX32xX1b0xX4xX3xX6fxX70xX3xX4xXb8xX15xX1xX3xXexX68xX6xX15xX1xX3xX4xXc1xX6xX3xX6bxXdxX161xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX17xX1xXdxX3xX4xX63xX3xX1dxX3xX7xX22xX121xXexX3xX37xX96xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX4xX1xX3exX3xX1dxX3xX6fxX70xXdxX3xX6fxX1b0xX15xX6bxX3xX6fxX4e5xX22xX3xX423xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xX17xaff1xX3xX4dcxX1xX11dxXexX3xX13xX161xX15xX42cxXe5xX3xXcxX22xX31xX3xX15xX1xXdxXd9xX15xX1dexX3xX6fxXdxX1e2xX22xX3xX6fxX63xX3xX4xX1xX60xX3xXexX68xXafxX3xX15xXd9xX15xX3xX17xX1xX63xX3xX17xX1xX412xX15xX3xX1xX193xX15xX3xX7xX6xX22xX3xX17xX1xXdxX3xX4dcxX1xX11dxXexX3xX13xX161xX15xX3xX73xX1baxX3xX5xX3exXb8xXdxX3xXexX40fxX3xX78xcbbbxX15xX6bxX3xX73xX161xX15xX6bxXe5xX3x8a44xXdxX1e2xX22xX3xX6fxX63xX3xX17xX1xXdxX18xX15xX3xX6dxX3xX6fxX70xXdxX3xX78xX38xX3exX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX6fxX1e2xX22xX3xX4xX1xX510xX6xX3xXexX1xX567xX3xX31xXd9xX15xX3xXexX21xX32xX3xX78xX1e2xX3xX2xX3xX7xX22xX121xXexX3xX6fxX18xX15xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX32xX12axX6xX3xX53xad64xX3xX15xX412xX32xX3xX15xX6xX31xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xX6dxX3xX6fxX70xXdxX3xX6fxX10cxX3xX78xX38xX3exX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX6bx4adbxX32xX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX1dexX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX1dexX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xX78xX38xX3xcd5dxX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX6fxX1e2xX22xX3xX6fxX10cxX3xX130xXexX3xX15xX1xXdxX1e2xX22xX3xXexX1xX567xX3xX1xXdxX5bxX15xX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX17xX1xX161xX3xX15xX412xX15xX6bxX3xX4xX12axX15xX6bxX3xXbxX1xX3exX15xX6bxX3xX6fxX70xX3xX121xX15xX3xXexX510xX511xX15xX6bxX3xX1xX193xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX6fxXbdxXdxX3xXexX1xXc1xX3xX17xX1xX14xX4xX3xX6fxX567xX3xX6fxXdxX3xX6fxX18xX15xX3xX15xX1xX117xX15xX6bxX3xXexX68xX11dxX15xX3xX6fxX121xX22xX3xX4xX22xXbdxXdxX3xX4xX12axX15xX6bxXe5xX3xd9bbxXdx5361xX3xX6fxX21xX31xX1dexX3xX6dxX3xX6fxX70xXdxX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX15xX38xX31xX3xX7xX17bxX3xX4xX4e5xX15xX3xX15xe229xX3xX5xX96xX4xX3xXexX1xXd9xX32xX3xX15xX117xX6xX3xX6fxX567xX3xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xXexX68xXafxX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xe87fxX17xX1f7xX3xX15xX6bxX3exX38xXdxX3xX68xX2efxX6xb44cxX3xXexX68xX3exX15xX6bxX3xX4xX22xX70xX4xX3xX1xX38xX15xX1xX3xXexX68xX2efxX15xX1xX3xXafxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xXe5xX3xXcxX68xX3exX15xX6bxX3xX7xXbdxX3xX6dxX3xX6fxX70xXdxX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX17xX567xX3xXexX68xXd9xX15xX1dexX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX5xX38xX3xX6fxX70xXdxX3xX4xX63xX3xXexX68xX22xX31xX1e2xX15xX3xXexX1xXbdxX15xX6bxX3xX15xX1xX121xXexX3xXafxX3xX4xX14xX4xX3xX17xbd34xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xX13xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xX15xX6xX32xX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX5xXdxXd9xX15xX3xXexX205xX4xX3xXexX1xX6xX32xX3xX37xX96xX3xXcxX1xX18xX3xX2cxX11dxX15xX3xX1xX70xXdxX3xXexX40fxX3xX15xX412xX32xX3xX2xX2b0xX2b0xX1cxX3xX6fxX18xX15xX3xX15xX412xX32xX3xX1cxX27xX2xX29fxXe5xX3xX53xX1adxX3xX6fxX10cxX3xXexX40fxX15xX6bxX3xX6bxXdxX38xX15xX1xX3xX53xX263xX5c7xX3xXafxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX176xX3exX15xX37xX3exX15xX3xX1cxX27xX2xX1cxXe5xX3xX2cxX2efxX3xXexX1xX18xX1dexX3xX78xXdxX5bxX4xX3xX4xX63xX3xX78xX2dxX3xX6fxX18xX15xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xXcxX3exX17xX31xX3exX3xX7xX17bxX3xX6bxX4e5xX15xX3xX15xX1xX510xX3xX5xX38xX3xX15xX1xXdxX5bxX32xX3xX78xX205xX3xX73x6da0xXexX3xX73xX22xX70xX4xX3xX78xab88xXdxX3xXexX1xX4e5xX31xX3xXexX68xX5bdxX3xX53xX176xX2cxX3x6548xXdxX32xX3xX53xX6xX17xX27axX73xX22xX32xXe5xX3xX4dcxX18xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX6fxX1b0xX15xX6bxX3xXexX1xX1b0xX3xX6dxX3xXafxX3xX6bxXdxX161xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX15xX412xX32xX3xX15xX6xX31xX1dexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX4xX1xX885xX4xX3xX4xX1xX885xX15xX3xX7xX17bxX3xXbxX1xX161xXdxX3xX1xX1b0xX15xX6bxX3xX4xX1xX1baxX22xX3xX738xX4xX193xX15xX3xX32xX510xX6xX3xX6bxXb8xX4xX1xX3xX6fxX14xX745xX3xXexX40fxX3xX37xX510xX3xX5xX22xX11dxX15xX3xX15xX510xX88exX4xX3xX15xX38xX31xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12x4cebxX12axX3xX78xX11dxX31xX1dexX3xX15xX1xXdxX5bxX32xX3xX78xX205xX3xX6fxX3exXb8xXexX3xX78xX2dxX3xX4xXc1xX6xX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX7xX17bxX3xX78xX121xXbxX3xXbxX1xX161xXdxX3xXexX1xX14xX4xX1xX3xXexX1xX1b0xX4xX3xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xX15xX1x4a8axX3xX6fxX18xX15xX3xXexX40fxX3xX6fxXbdxXdxX3xXexX1xXc1xX3xX4xXc1xX6xX3xX1xX1adxX3xXafxX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX27axX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xXe5xX3xX5c7xX70xXdxX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX240xX1b0xX3xX89exX6xX15xX6bxX6xX68xX3exX3exX3xX6fxX6xX15xX6bxX3xX68xX121xXexX3xX17xX1xX14xXexX3xX17xX1xX6xX3exX3xX4xX63xX3xX5xX4e5xX15xX3xX6fxX4e5xX22xX3xXexXdxXd9xX15xX3xX37xX96xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX7xX6xX22xX3xX2xX1cxX3xX15xX412xX32xX3xX4xX1xX6f8xX3xX6fxX511xXdxXe5xX3x90eaxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX4e5xX15xX3xX37xXdxe67dxX15xX3xX68xX6xX3xX78xX5bdxX15xX6bxX3xX5xX3exXb8xXdxX3xX6bxX4e5xX15xX3xX6fxX21xX31xX3xX15xX1xX121xXexX1dexX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX3xX6fxX1e2xX22xX3xXexX1xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX4xX20axX15xX6bxX3xX78xX38xX3xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xXexX1xX567xX3xX4xX63xX3xX78xX2dxX3xX6fxX18xX15xX3xXcxX1xX18xX3xX2cxX11dxX15xX3xX1xX70xXdxXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xXcxX68xX3exX15xX6bxX3xX73xXbdxXdxX3xX4xX161xX15xX1xX3xX4xX1xX60xX3xX4xX5bdxX15xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXexX121xX32xX3xX78xX2dxX3xX1b3xX22xX6xX15xX3xXexX68xX1adxX15xX6bxX3xX4xX63xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX18xX15xX3xXexX1xX885xX15xX6bxX3xX15xX117xX6xX1dexX3xX4xX1xX885xX4xX3xX4xX1xX885xX15xX3xXexX1xX4e5xX31xX3xXexX68xX5bdxX3xX6f6xX68xX6xX1xX6xX32xX3xX429xX68xX15xX3exX5xX37xX3xX7xX17bxX3xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xX37xXa0dxX3xX6fxX567xX3xXexX22xX70xXexX3xX32xX121xXexX3xX4xX193xX3xX1xX70xXdxXe5xX3xX4dcxX18xX22xX3xX15xX1xX510xX3xXexX68xX11dxX15xX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX3xX27axX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX78xX130xX3xX15xX1xX510xX3xXexX68xX11dxX15xX3xX738xX4xX1xX22xX15xX6bxX3xX17xX18xXexX3xX7xX88exX32xX745xX3xXexX1xX2efxX3xXexX68xX11dxX15xX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xX6bxcaacxXbxX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX7xX17bxX3xX1xX1b0xX6xX3xX1xe3b5xX15xX3xX15xX1xX117xX15xX6bxX3xX37xXdxXa0dxX15xX3xX73xXdxX18xX15xX3xX17xX1baxX4xX1xX3xXexX130xX15xX1xX1dexX3xX17xX1xX63xX3xX5xX510xX6f8xX15xX6bxXe5xX3xX4dcxX18xX22xX3xX15xX1xX510xX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX6fxX6xX15xX6bxX3xX1xX510xX88exX15xX6bxX3xX6fxX18xX15xX3xX17xX7b1xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX6fxX4e5xX22xX3xXexXdxXd9xX15xX3xX7xX6xX22xX3xX1cxX6dxX3xX15xX412xX32xX3xXexX1xX2efxX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xX4xX1xX510xX6xX3xX73xX6xX3exX3xX6bxXdxX6f8xX3xX6bxX4e5xX15xX3xX78xX88exXdxX3xX6bxXdxX161xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX4xX121xXbxX3xXexX1xX18xX3xX6bxXdxX88exXdxX3xX15xX1xX510xX3xXexX1xX18xX3xXafxX3xX4xX121xXbxX3xX6fxX70xX3xX1bxX1cxX1dxXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX68xX6bxXdxX15xX2axX3xX1cxXbxX240xX3xX6xX22xXexX3exX246xXaxX12xX0xXexX73xX3exX37xX31xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX10xX15xXexX10xX68xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX10xX15xXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxX32xX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xX27axXbxX1xX3exXexX3exX3xXdxX263xX10xX15xXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX298xXdxX37xXexX1xX2axX3xX29fxX2xX2a1xXbxX240xX246xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX2axX3xX6dxX2xX27xXbxX240xX246xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX22xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX14xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX78xX2dxX3xX3exX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xX3xX1xX2efxX15xX1xX3xX1cxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXe5xX73xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xXe5xX78xX15xX44xX15xX10xX298xX7xX44xX1cxX27xX27xX1dxX44xX2xX27xX318xX37xX1dxX2xX1dxX2a1xX6dxX6dxX29fxXexX318xX2b0xX27xX331xX1dxX5xX27xXe5xX32axXbxX6bxX42xX68xX9xX2b0xX1dxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xXaxX3xX37xX6xXexX6xX27axXbxX1xX3exXexX3exX27axX3exX68xXdxX6bxXdxX15xX6xX5xX27axX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2axX44xX44xXdxX32xX6xX6bxX10xX7xXe5xX78xX3exX78xXe5xX78xX15xX44xX22xXbxX5xX3exX6xX37xX10xX37xX44xX1dxX1b3xX1b3xX7xX68xX3a9xX318xXdxX78xX1xXdxX5xX31xX318xX22xX3b3xX78xX10xX22xX17xX6bxX44xX1cxX27xX1cxX27xX3bexX27xX2xX3bexX1cxX1cxX44xX22xX3b3xX73xX3bexX10xX17xX5xX68xXe5xX32axXbxX6bxXaxX3xX37xX6xXexX6xX27axX37xX10xX7xX4xX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xXexX96xX3xXexXdxX15xX3xX7xX17bxX3xX5xX4e5xX15xX3xX6fxX4e5xX22xX3xX6fxX510xX6xX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xX15xX510xX88exX4xX3xX15xX38xX31xX3xX6fxX18xX15xX3xX78xX88exXdxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xXe5xX3xX423xX424xX15xX1xX2axX3xX429xX42axX263xX42cxXe5xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX37xX12xX0xX44xXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xXexX96xX3xXexXdxX15xX3xX7xX17bxX3xX5xX4e5xX15xX3xX6fxX4e5xX22xX3xX6fxX510xX6xX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xX15xX510xX88exX4xX3xX15xX38xX31xX3xX6fxX18xX15xX3xX78xX88exXdxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xXe5xX3xX423xX424xX15xX1xX2axX3xX429xX42axX263xX42cxXe5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX37xX12xX0xX44xXexX68xX12xX0xX44xXexX73xX3exX37xX31xX12xX0xX44xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xXcxX68xX510xX88exX4xX3xX6fxX21xX31xX1dexX3xX73xX63xX15xX6bxX3xX6fxX14xX3xX4xXc1xX6xX3xX6fxX121xXexX3xX15xX510xX88exX4xX3xXcxX68xX22xX15xX6bxX3xX24xX3xX32xX88exXdxX3xX4xX1xX60xX3xX4xX63xX3xX4xX193xX3xX1xX70xXdxX3xX37xX96xX3xbb18xX3exX68xX5xX37xX3xX263xX22xXbxX3xXafxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX1b0xX6xX3xXexX22x4b0dxXdxX3xXexX68xX1f7xX3xX423xX1bxX2xX331xX1dexX3xX1bxX1cxX27xX42cxX3xX4xbc97xX15xX6bxX3xX15xX1xX510xX3xX42axX22xXexX7xX6xX5xXe5xX3xXa01xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX121xXbxX3xX6fxX70xX3xX4xX6xX3exX3xX1xX193xX15xX3xX15xX1xX510xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1xX6xX31xX3xX5c7xXcxX3edxX6f6xX1dexX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xX78x6afexX15xX3xX4xX1xX510xX6xX3xX4xX63xX3xX37xX22xX31xXd9xX15xX3xX78xX88exXdxX3xXf43xX3exX68xX5xX37xX3xX263xX22xXbxX3xX78xX38xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX12axX3xX6fxX10cxX3xX68xX121xXexX3xX15xX716xX3xX5xX96xX4xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xX2cxX2efxX3xXexX1xX18xX1dexX3xX17xX1xX14xXexX3xX17xX1xX6xX3exX3xX4xXc1xX6xX3xX6fxX70xXdxX3xX5c7xX89exX2cxX5c7xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX7xX17bxX3xX4xX38xX15xX6bxX3xX5xX88exX15xX3xX1xX193xX15xX3xXexX68xX510xX88exX4xX3xXexX68xX11dxX15xX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX15xX412xX32xX3xX15xX6xX31xXe5xX3xX2cxX88exXdxX3xX5xX96xX4xX3xX5xX510xX511xX15xX6bxX3xX6bxX64cxX32xX3xX15xX5bdxX15xX6bxX3xX4xXbdxXexX3xX5xX38xX3xX15xX1xX117xX15xX6bxX3xX4xX4e5xX22xX3xXexX1xXc1xX3xX78xX20axX3xX6fxX1baxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX2xX318xX3xX78xX38xX3xX15xX1xX117xX15xX6bxX3xX4xX4e5xX22xX3xXexX1xXc1xX3xXexX68xX1f7xX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX6fxX38xX3exX3xXexXb8xX3exX3xXexX68xX1adxX15xX6bxX3xX6fxXdxX567xX32xX1dexX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX6fxX14xX15xX1xX3xX6bxXdxX14xX3xX4xX6xX3exX3xX1xX193xX15xX3xX1xce38xX15xX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX37xX31xXaxX12xXcxX22xX31xX3xX15xX1xXdxXd9xX15xX1dexX3xX6fxXb8xXdxX3xX37xXdxX5bxX15xX3xXcxX21xX31xX3xX24xX3xX78xX88exXdxX3xX5xX96xX4xX3xX5xX510xX511xX15xX6bxX3xX6bxX64cxX32xX3xX15xX1xXdxX1e2xX22xX3xX4xX4e5xX22xX3xXexX1xXc1xX3xX78xX20axX3xX6fxX1baxX4xX1xX3xX1bxX2xX2b0xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX2xX318xX3xX4xXf6cxX15xX6bxX3xX7xf160xX15xX3xX7xX38xX15xX6bxX3xX5xX38xX3xX6fxXbdxXdxX3xXexX68xX1adxX15xX6bxX3xX6fxX14xX15xX6bxX3xX17xX567xX3xX78xX88exXdxX3xXexX1xX4e5xX31xX3xXexX68xX5bdxX3xX176xX32axX22xX73xXdxX15xX17xX3exX3xX936xX68xX22xX5xX3exX78xXdx84b0xXe5xX3xX263xX14xX4xX3xXexX68xX11dxX15xX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX3xX7xX17bxX3xX37xXdxXa0dxX15xX3xX68xX6xX3xX78xX38xX3exX3xX4xX1xXdxX1e2xX22xX3xX78xX38xX3xXexXbdxXdxX3xX15xX6xX31xX3xX423xX1cxX1cxX44xX2xX42cxXe5xX3xX672xX6xX22xX3xX4xX14xX4xX3xXexX68xX11dxX15xX3xX6fxX121xX22xX3xX15xX38xX31xX3xX7xX17bxX3xX240xX14xX4xX3xX6fxX1baxX15xX1xX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX1cxX3xX6fxX70xXdxX3xX6fxX4e5xX22xX3xXexXdxXd9xX15xX3xX6fxX3exXb8xXexX3xX78xX2dxX3xX37xX96xX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xXcxX3exX17xX31xX3exXe5xX3xX2cxX2dxX3xX4xX5bdxX15xX3xX5xXb8xXdxX3xX6fxX18xX15xX3xX78xX88exXdxX3xXcxX1xX18xX3xX2cxX11dxX15xX3xX1xX70xXdxX3xX7xX17bxX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX6fxX1baxX15xX1xX3xX6fxX3exXb8xXexX3xX7xX6xX22xX3xXexX68xX11dxX15xX3xXexX68xX6xX15xX1xX3xX1xXb8xX15xX6bxX3xX1dxX3xX15xX6bxX38xX31xX3xX1cxX2a1xX44xX2xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xX37xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX68xX10xX5xX6xXexX10xX37xXaxX12xX0xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXd9xX15xX3xX1b3xX22xX6xX15xX2axX0xX44xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27axXexX1xX22xX32xX73xX27axX6xX15xX37xX27axX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX176xX1baxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX78xX7xX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX1dexX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX78xX7xX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xXaxX3xX1xX68xX10xX3a9xX9xXaxX44xX73xX3exX15xX6bxX27axX37xX6xX44xX5xXdxX4xX1xX27axXexX1xXdxX27axX37xX6xX22xX27axX73xX6xX15xX27axX17xX10xXexX27axX22xX1cxX1dxX27axX4xX1xX6xX22xX27axX6xX27axX1cxX27xX1cxX27xX27axX1xX6xX15xX27axX1b3xX22xX3exX4xX27axX78xX7xX27axX6xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX27axX7xX6xX22xX37xXdxX27axX6xX68xX6xX73xXdxX6xX27axX78xX7xX27axX22xX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX44xX2xX318xX2a1xX2b0xX29fxX331xXe5xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX6bxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX44xX32xX10xX37xXdxX6xX44xX2xX1cxX27xX44xX15xX10xX298xX7xX44xX1cxX27xX27xX1dxX44xX2xX27xX318xX37xX2xX2xX6dxX6dxX2a1xX1cxX27xXexX2xX2a1xX318xX331xX5xX29fxX27axX331xX331xX331xX331xXe5xXbxX15xX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX37xXdxX78xX12xX0xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX176xX1baxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX78xX7xX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX1dexX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX78xX7xX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xXaxX3xX1xX68xX10xX3a9xX9xXaxX44xX73xX3exX15xX6bxX27axX37xX6xX44xX5xXdxX4xX1xX27axXexX1xXdxX27axX37xX6xX22xX27axX73xX6xX15xX27axX17xX10xXexX27axX22xX1cxX1dxX27axX4xX1xX6xX22xX27axX6xX27axX1cxX27xX1cxX27xX27axX1xX6xX15xX27axX1b3xX22xX3exX4xX27axX78xX7xX27axX6xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX27axX7xX6xX22xX37xXdxX27axX6xX68xX6xX73xXdxX6xX27axX78xX7xX27axX22xX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX44xX2xX318xX2a1xX2b0xX29fxX331xXe5xX1xXexX32xXaxX12xX176xX1baxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX6fxX121xX22xX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX78xX7xX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xX1dexX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX78xX7xX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xXcxXb8xXdxX3xX78xX5bdxX15xX6bxX3xX73xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX1dexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX672xX6xX22xX37xXdxX3xX429xX68xX6xX73xXdxX6xX3xX4xX1xXb8xX32xX3xXexX68xX14xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1bxX3b3xX73xX10xX17xXdxX7xXexX6xX15xX3xX4xX5bdxX15xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX53xX38xX15xX3xX3edxX22xXbdxX4xX3xX6fxXbdxXdxX3xX6fxX4e5xX22xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX429xX22xX7xXexX68xX6xX5xXdxX6xXe5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX37xXdxX78xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX78xX38xX3xXexX1xX121xXexX3xX73xXb8xXdxX3xX7xX5bdxX15xX6bxX3xXbxX1xX10f4xX15xX6bxXaxX3xX1xX68xX10xX3a9xX9xXaxX44xX73xX3exX15xX6bxX27axX37xX6xX44xX22xX1cxX1dxX27axX78xXdxX10xXexX27axX15xX6xX32xX27axX78xX6xX27axXexX1xX6xXexX27axX73xX6xXdxX27axX7xX3exX15xX6bxX27axXbxX1xX6xX15xX6bxX44xX2xX318xX2a1xX331xX29fxX1dxXe5xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX6bxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX44xX32xX10xX37xXdxX6xX44xX2xX1cxX27xX44xX15xX10xX298xX7xX44xX1cxX27xX27xX1cxX44xX2xX27xX29fxX37xX2a1xX2xX6dxX1dxX318xX2xX6dxXexX2xX1dxX2a1xX2xX27xX5xX27xXe5xX32axXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX37xXdxX78xX12xX0xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX78xX38xX3xXexX1xX121xXexX3xX73xXb8xXdxX3xX7xX5bdxX15xX6bxX3xXbxX1xX10f4xX15xX6bxXaxX3xX1xX68xX10xX3a9xX9xXaxX44xX73xX3exX15xX6bxX27axX37xX6xX44xX22xX1cxX1dxX27axX78xXdxX10xXexX27axX15xX6xX32xX27axX78xX6xX27axXexX1xX6xXexX27axX73xX6xXdxX27axX7xX3exX15xX6bxX27axXbxX1xX6xX15xX6bxX44xX2xX318xX2a1xX331xX29fxX1dxXe5xX1xXexX32xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX78xX38xX3xXexX1xX121xXexX3xX73xXb8xXdxX3xX7xX5bdxX15xX6bxX3xXbxX1xX10f4xX15xX6bxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX13xX1baxX3xX5xX3exXb8xXdxX3xX15xX6bxX6xX31xX3xX78xX5bdxX15xX6bxX3xX73xX161xX15xX6bxX3xX5xX38xX3xX73xX510xX88exX4xX3xX5xX12axXdxX3xX17xX1xX20axX15xX6bxX3xXexX1xX567xX3xX4xX1xXbdxXdxX3xX4xX10cxXdxX3xX4xXc1xX6xX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xXexXb8xXdxX3xX6bxXdxX161xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX1dexX3xX15xX1xX510xX15xX6bxX3xX15xX63xX3xX240xX161xX31xX3xX68xX6xX3xX6fx9050xX15xX6bxX3xX5xX1824xX4xX3xX78xX38xX3xX4xX20axX15xX6bxX3xX73x9bccxX15xX6bxXe5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX37xXdxX78xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c7xXdxX1e2xX22xX3xX17xXdxX5bxX15xX3xX6fxX567xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX6fxXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xXafxX3xX2cxX263xX89exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xXaxX3xX1xX68xX10xX3a9xX9xXaxX44xX73xX3exX15xX6bxX27axX37xX6xX44xX37xXdxX10xX22xX27axX17xXdxX10xX15xX27axX37xX10xX27axX22xX1cxX1dxX27axX78xXdxX10xXexX27axX15xX6xX32xX27axX37xXdxX27axXexXdxX10xXbxX27axX3exX27axX78xX4xX17xX27axX22xX1cxX1dxX27axX4xX1xX6xX22xX27axX6xX44xX2xX318xX2a1xX2a1xX27xX1dxXe5xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX6bxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX44xX32xX10xX37xXdxX6xX44xX2xX1cxX27xX44xX15xX10xX298xX7xX44xX1cxX27xX27xX1cxX44xX2xX27xX2a1xX37xX2xX2xX1dxX1dxX2xX2a1xX318xXexX1cxX29fxX1dxX27xX6dxX5xX27xXe5xX32axXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX3xX1cxX27xX1cxX27xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX5xX31xX32xXbxXdxX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX3exX3xX6xXdxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX37xXdxX78xX12xX0xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c7xXdxX1e2xX22xX3xX17xXdxX5bxX15xX3xX6fxX567xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX6fxXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xXafxX3xX2cxX263xX89exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xXaxX3xX1xX68xX10xX3a9xX9xXaxX44xX73xX3exX15xX6bxX27axX37xX6xX44xX37xXdxX10xX22xX27axX17xXdxX10xX15xX27axX37xX10xX27axX22xX1cxX1dxX27axX78xXdxX10xXexX27axX15xX6xX32xX27axX37xXdxX27axXexXdxX10xXbxX27axX3exX27axX78xX4xX17xX27axX22xX1cxX1dxX27axX4xX1xX6xX22xX27axX6xX44xX2xX318xX2a1xX2a1xX27xX1dxXe5xX1xXexX32xXaxX12xX5c7xXdxX1e2xX22xX3xX17xXdxX5bxX15xX3xX6fxX567xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX6fxXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xXafxX3xX2cxX263xX89exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX68xX3exX15xX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX2cxXdxX5bxX4xX3xX4xX1xX60xX3xX4xX63xX3xX6fxX510xX511xX4xX3xX2xX3xX6fxXdxX567xX32xX3xXexX68xX510xX88exX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1bxX429xefcaxX3xXafxX3xXexX68xX11dxX15xX3xX68xX6xX3xX1b3xX22xX21xX15xX3xX17xX1xXdxX18xX15xX3xX4xX193xX3xX1xX70xXdxX3xX6fxXdxX3xXexXdxX18xXbxX3xX4xXc1xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxXdxX5bxXexX3xX4dcxX6xX32xX3xX73xX1baxX3xX161xX15xX1xX3xX1xX510xXafxX15xX6bxX3xX6fxX14xX15xX6bxX3xX17xX567xXe5xX3xX936xX12axX3xX78xX11dxX31xX1dexX3xXexX1xX4e5xX31xX3xXexX68xX5bdxX3xX53xX176xX2cxX3x71eaxX6xX68xX17xX3xX53xX6xX15xX6bxX3xX672xX10xX3exX3xX78xXfafxX15xX3xX15xX885xX32xX3xXexX68xX3exX15xX6bxX3xXexX6xX31xX3xX1b3xX22xX31xX1e2xX15xX3xXexX96xX3xX1b3xX22xX31xX18xXexXe5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX37xXdxX78xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX22xX5xX12xX0xX37xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX68xXaxX12xX0xX44xX37xXdxX78xX12xX0xX44xX37xXdxX78xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX672xX3exX22xX68xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX2cxX2fxX2cxX0xX44xXbxX12