Tuổi trẻ Agribank Hà Tĩnh “cùng em nhỏ tới trường”
(Baohatinh.vn) - Đoàn thanh niên Agribank Hà Tĩnh đã tổ chức trao tặng học bổng “Cùng em nhỏ tới trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.
7e1fxaaf0xf364x8b86xd109xfd48xa141xdefaxea56xX7x1049axebabxd017x9920x10b9dx8e25xX5xa8efxXaxe271xXcx7e7bxd2c6xXdxX3xXex12657xb18fxX3x832ex103bbxX19xXdx8074xX6xf6a7xd486xX3xba10xd793xX3xXcxd28axX22xX1xX3xa87fxX4x7f1bxX22xX1dxX3xX10x1120axX3xX22xX1xb211xX3xXexcafcxXdxX3xXexX19xb722x94fbxX22xX1dxf21exX0xbd58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x9ef5xXaxX12xd205x9525xX26xX22xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdx930fxX22xX3xX1cxX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX22xX1xX3x1043ax111cexX3xXexX15xX3xX4xX1x9095xX4xX3xXexX19xX6xX5cxX3xXexc2dcxX22xX1dxX3xX1xcf75xX4xX3xX20xX15xX22xX1dxX3xX2dxead8xX2fxX22xX1dxX3xX10xX34xX3xX22xX1xX38xX3xXexX3bxXdxX3xXexX19xX40xX41xX22xX1dxX44xX3xX4xX1xX5cxX3xX4x7f7cxX4xX3xX10xX34xX3xX1xX92xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4x9ef9xX3xX1xX5cxX26xX22xX3xX4x9127xX22xX1xX3xX23xX1xXc8xX3xX23xX1xf109xX22xX3xX4xXc8xX3xXexX1xX26xX22xX1xX3xXexb05cxX4xX1xX3xX1xX92xX4xX3xXexbb17xXbxX3xXex9044xXexefc7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfeaxX5cxX58xad65xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX7cxXc8xe1a6xX3xX9bxX1xXdxX3xX7cxX5cxX26xX22xX3x8e0exXdaxX22xX3xXbxX1xbd93xX22xX1dxX3x8bdexX26xX3xX9bxX1xXdxX3xX7cxX5cxX26xX22xX3xX1cxX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xXcxX1xd6afxX4xX1xX3xX25xX26xX3xX7cxX7dxX3xXexX19xX6xX5cxX3xXexX8dxX22xX1dxX3xb916xX3xX7xX14xf028xXexX3xX1xX92xX4xX3xX20xX15xX22xX1dxX3xX4xX1xX5cxX3xX1xX92xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX19xX40xX41xX22xX1dxX3xXexXdx10e6axX14xX3xX1xX92xX4xX3xXexX19xX68xX22xX3xX7cxc980xX6xX3xX20xX26xX22xX3xXcx10b3dxXf6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX22xX1xX3xX128xX26xX3xXcxX1xX13fxX4xX1xX3xX25xX26xX113xX3xX34x7e6dxXdxX3xX7xX14xX157xXexX3xXexX19xX18axX3xX1dxXdxXb8xX3xca42xX113xa66cxX3xXexX19xXdx11f97xX14xX3xX7cx954dxX22xX1dxXf6xX3xX25xX5cxX13fxXexX3xX7cx9f01xX22xX1dxX3xX22xX26xX109xX3xX7xd5acxX3xX7cxX40x1140exX4xX3xXexX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX22xX1xX3xXexXdx812bxXbxX3xXex10d4cxX4xX3xXexX1x11190xX4xX3xX1xXdxX1c2xX22xX3x10aa4xX3xX2xf616xX3xX4xX1xXdxX3xX7cxX5cxX26xX22xX3xX4xX124xX22xX3xX5xX13fxXdxXf6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX5cxX58xX109xXaxX12xX0xXdxX34xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX5cxXdxX3xXexX19xX10xX3xX6xX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX22xX1xX3xX4xX14xX22xX1dxX3xX10xX34xX3xX22xX1xX5cxX3xXexX5cxXdxX3xXexX19xX14xX5cxX22xX1dxXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXax1006fxXdxX58xXexX1x957dxX211xX211xe1aaxXbxd4b5xd41cxX1xX10xXdxX1dxX1xXexX281xX1bbxX1bdx11202xXbxX286xX287xX58xXdxX7xXbxX5xX6xX109xX281xX20xX5xX5cxX4xX23xX287xX34xX6xX19xX1dxXdxX22xa23cxX5xX10x10cd3xXexX281xX6xX14xXexX5cxX287xX34xX6xX19xX1dxXdxX22xX2a9xX19xXdxX1dxX1xXexX281xX6xX14xXexX5cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXf6xX20xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX22xX1xXf6xX128xX22xX46xX22xX10xX27cxX7xX46xX2xX1bdxX153xX291xX46xX2xX284xX211xX58xX153x11465xX284xX2ecx86cbxX284xX2efxXexX1bbxX2xX153xX1bdxX5x9fa0xXf6x129d5xXbxX1dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX5cxX58xX109xXaxX12xX0xXdxX34xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX5cxXdxX3xXexX19xX10xX3xX6xX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX22xX1xX3xX4xX14xX22xX1dxX3xX10xX34xX3xX22xX1xX5cxX3xXexX5cxXdxX3xXexX19xX14xX5cxX22xX1dxXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX27cxXdxX58xXexX1xX281xX211xX211xX284xXbxX286xX287xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX281xX1bbxX1bdxX291xXbxX286xX287xX58xXdxX7xXbxX5xX6xX109xX281xX20xX5xX5cxX4xX23xX287xX34xX6xX19xX1dxXdxX22xX2a9xX5xX10xX2acxXexX281xX6xX14xXexX5cxX287xX34xX6xX19xX1dxXdxX22xX2a9xX19xXdxX1dxX1xXexX281xX6xX14xXexX5cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXf6xX20xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX22xX1xXf6xX128xX22xX46xX22xX10xX27cxX7xX46xX2xX1bdxX153xX291xX46xX2xX284xX211xX58xX153xX2ecxX284xX2ecxX2efxX1bbxX153xXexX2ecxX291xX2ecxX1bdxX5xX291xXf6xX2faxXbxX1dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX5cxX58xX109xXaxX12xX5bxX40xX1dexX4xX3xX20xXdxX1fdxXexX113xX3xX4xX1xX40xa754xX22xX1dxX3xXexX19xe79fxX22xX1xX3xX2dxX9bxX2fxX22xX1dxX3xX10xX34xX3xX22xX1xX38xX3xXexX3bxXdxX3xXexX19xX40xX41xX22xX1dxX44xX3xX7cxX40xX1dexX4xX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxX1c2xX22xX3xXex11c70xX3xX2ecxX3xX22xXdaxX34xX3xX22xX6xX109xX113xX3xX22xX1x11eb6xX34xX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxX1c2xX22xX3x10b0fxX1dxX1xX18axX3x11c5exX14xX109xX1fdxXexX3xX106xX9bxX25xX3xX34xX20exX3xX19xX1d1xX22xX1dxX3xX5xc580xX22xX3xXexX1xX84xX3xX22xX1xX157xXexX3xX4xbfe2xX6xX3xX5bxX5cxX26xX22xX3xX4xX401xX3xX7xX20exX3xX1cxX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX22xX1xXf6xX3xXcxX1xX10xX5cxX3xX7cxXc8xX113xX3xX34xX1abxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX7cxX5cxX26xX22xX3xX7xX1daxX3xX7cxXd0xX34xX3xX22xX1xXf0xX22xX3xX1xX1abxX3xXexX19xX1dexX3xX2xX2a9xX3xX2ecxX3xX10xX34xX3xX22xX1xX38xX3xX5xX26xX3xX1xX92xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX20exX3xX22xX1x9a6axX22xX1dxX3xX22xX401xXdxX3xX1cxX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX7cxXc8xX22xX1dxX3xX4xX1x8bb9xX22xX3xX128xX3bxXdxX3xX34xX84xX4xX3xX1xX1abxX3xXexX19xX1dexX3xX1bbxX284xX284xX3xX22xX1dxX1xX407xX22xX3xX7cxX1c6xX22xX1dxX46xXexX1xXb8xX22xX1dxX46xX10xX34xXf6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX5cxX58xX109xXaxX12xXcxX19xX5cxX22xX1dxX3xX2ecxX3xX22xXdaxX34xX113xX3xX7cxX5cxX26xX22xX3xX4xX401xX3xX7xX20exX3xX1cxX1dxX19xXdxX20xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX22xX1xX3xX7cxX7dxX3xX1xX1abxX3xXexX19xX1dexX3xX7cxX40xX1dexX4xX3xX153xX2efxX3xX7xX14xX157xXexX3xX128xX3bxXdxX3xXexX15xX22xX1dxX3xX1dxXdxXb8xX3xXexX19xX18axX3xX5xX68xX22xX3xX7cxX1fdxX22xX3xXexX19xX68xX22xX3xX2xX291xX2ecxX3xXexX19xXdxX1c2xX14xX3xX7cxX1c6xX22xX1dxXf6xX3xX5bxX4f2xX109xX3xX5xX26xX3xX1xX5cxX13fxXexX3xX7cxX1d1xX22xX1dxX3xX4xXc8xX3x10e76xX3xX22xX1dxX1xX29xX6xX3xX22xX1xX4f2xX22xX3xX128xXdaxX22xX3xX7xX4f2xX14xX3xX7x8242xX4xX3xX22xX1xX443xX34xX3xX7cxX1d1xX22xX1dxX3xX128xXdxX68xX22xX113xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1axX3xX128xX3bxXdxX3xX22xX1xX4daxX22xX1dxX3xX1xX5cxX26xX22xX3xX4xXd0xX22xX1xX3xX23xX1xXc8xX3xX23xX1xXdaxX22xX3xX4xX475xX6xX3xX1xX92xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX113xX3xX128xX434xX6xX3xXexX13fxX5cxX3xX34xXf4xXdxX3xX1dxX5c9xX22xX3xX23xX1fdxXexX3xX1dxXdxX4daxX6xX3xX58xX5cxX6xX22xX1xX3xX22xX1dxX1xXdxX1c2xXbxX3xX128xX3bxXdxX3xX7cxX18axX6xX3xXbxX1xX40xX401xX22xX1dxX3xX128xX26xX3xX22xX1dxX26xX22xX1xX3xX1dxXdxXb8xX5cxX3xX58xX201xX4xXf6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX14xXexX1xX5cxX19xXaxX12xX450xXf6xf658xX0xX46xXbxX12
N.O