Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 vào sáng 15
(Baohatinh.vn) - Theo thông báo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh sẽ diễn ra vào sáng 15/12.
4cabxf100x937exd7d7x11052x92f2xe9a0x7546xd157xX7x10e71x4e98xf0c1x8f64xcdcfxa83bxX5xf030xXax7a11xe651x64f8x10330xX1xX3xec5fx100b0x99ddxX3x5dcex513dxX3xXcxfd6exX15xX1xX3xXexXdxd282xXbxX3xX4xb7c3xX15xfe0axX3x121b3xaa67xX15xX3xX18xe686xX15xX1xX3x10327x64f7xX3xXexX1x8e98xX15xX2cxX3xX2x837axX3x11f3bxX1dxX1axX3xX7xX3cxX15xX2cxX3xX2x8d0exX0x5674xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXexX1xX2axX15xX2cxX3x530exX3cxX1axX3xX4x7445xX6xX3xXcxa724xX15xX1xX3xX74xab64xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1x1325fxX3xXbxX1xXdx104dbxX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX2cxX3xX2xX41xX3xX4xX74xX6xX3xX18xfd4exX15xX2cxX3xX4xX1x1250dxX3xf939xX1xfc5fxX3x10259xXb8xX3xXexX1x5b71xX3xXcxX1xXc3x11a6bxX15xX2cxX3xXex9b92xe4e7xX4xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX86xX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xb9caxX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3x7762xXbexaed9x9d52xX3xXexX78xX15xX1xX3xX43xX1dxX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xX1cx70c7xXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xX7xaa3cxX3xX2exXdx6de5xX15xX3xXcdxX6xX3xX43xX1dxX1axX3xX7xX3cxX15xX2cxX3xX2xX4dxX4fxX2xX41xd345xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xXcxX1xXcexX4xX3xX1xXdx93c4xX15xX3xX13x12ad1xf1dbxXexX3xXcxXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX43xX1dxX3xX4xX3cxX4xX3xd298xX15fxX7dxX3xX18xX33xX15xX1xX3xX43xca58xX3xXexXcdxX3cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX15bxebb8xX3xX4xX74xX6xX3xX15xX2cxXc3xXc8xXdxX3xX18xc475xX15xX2cxX3xX18x6092xX15fxX3xX4x11219xXbxX3xX74xX7dxX86xX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX3xXexXcdxX1axX15xX2cxX3xX43xXdxX15bxX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX2exX2fxX15xX86xX3xX18xff32xXdxX3xXexX1xX1axX19xXdxX3xXexXcdxXcexX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX43xc602xXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX43xX1dxX3x101e8xd4a5xX3xX5x12fe4xX3xX15xX1x1131fxX15xX2cxX3xXbxX1x10937xX15xX3xX3cxX15xX1xX86xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX3xX4xX74xX6xX3xX2exX2fxX15x8291xX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXbexXb8xX3xXexX1xXc3xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX86xX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xXecxXbexXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xX43xX1dxX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xX1cxX11cxXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xXexa92exX3xX4xX1xX19bxX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX2cxX3xX2xX41xX3xX15x66f1xX18exX3xX41xc4b9xX41xX2afxX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xXefxX1axX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbexXb8xX3xXexX1xXc3xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX86xX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxX11cxXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xX1xcc5cxXbxX3xXcxXcdxX15fxX15xX2cxX3xXc3xfc99xX15xX2cxX3xX15xX8bxX15xX3xX74xX7dxX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX3xX4xX1xX1axX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXbexXb8xX3xXexX1xXc3xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX3xX43xX1dxX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xX1cxX11cxXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xe0c4xX182xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX4xd80dxX3xXexX1x82d8x7164xX3xXex10374xX3x9e6bxX3xX2cxXdxXc8xX3xa634xX2afxX3x8e56xX3x98bcxX3xX2cxXdxXc8xX3xX2xX4dxX86xX3xX1xX2f8xXbxX3xX43xX182xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xXexX3cxX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX2exX2fxX15xX212xX3xXexX399xX3xX3a6xX3xX2cxXdxXc8xX3xX2xX4dxX3xX3a4xX3xX2xX2xX3xX2cxXdxXc8xX3xX3a1xX2afxX86xX3xX4xX3cxX4xX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX78xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX2exX2fxX15xX13exX3xX11cxX33xX6xX3xX18xXdxX395xX18exX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX396xX3xXcxXcdxX391xX3xX7x11aa8xX3xXbexX6xX15xX3xXcxXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX78xX15xX1xX86xX3xX7xX1cdxX3xX3a6xX2xX3xX18xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXeexX2cxX15fxX7dxX12axX15xX3xXefxX15fxX86xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xX1cdxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xX383xX182xX3xX18xX1cdxXdxX3xXexXc3x76d0xX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX86xX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXbexXb8xX3xXexX1xXc3xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xX4xXbcxX3xXbxX1xX1f9xX15xX3xX3cxX15xX1xX86xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX86xX3xX37xX1xXdxX26xX15fxX3xX15xX19xXdxX86xX3xXexX1cdxX3xX4xX3cxX1axX3xX5xXdxX8bxX15xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xX18xX26xX15xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xXexX3cxX4xX3xX1ebxX2fxX7dxX3xX2exXcexX15xX2cxX3xX11cxX1f9xX15xX2cxX212xX3xX15xX1xX1f3xX15xX2cxX3xX6fxXdxX395xX15fxX3xX1xXdxX15bxX15xX3xX7xX15fxX7dxX3xXexX1xX1axX3cxXdxX3xX43xX182xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX19bxX4xX3xX5xX1cdxXdxX3xX7xX1cdxX15xX2cxX3xX43xX1dxX3xX15xX1xX1f3xX15xX2cxX3xX6fxXdxX395xX15fxX3xX1xXdxX15bxX15xX3x4d96xXexXcexX3xX4xX1xX15fxX7dxX395xX15xX3xX1xXbcxX6x8929xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX6fx60a8xX86xX3xX18xX1f9xX15xX2cxX3xX43xXdxX8bxX15xX3xXexX1xX15fxX576xX4xX3xX11cxX1f9xX15xX2cxX3xX6fxX576xX3xXexX78xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX212xX3xX37xX1xX2axX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xXbxX1xX1f9xX15xX3xX3cxX15xX1xX86xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX86xX3xX37xX1xXdxX26xX15fxX3xX15xX19xXdxX86xX3xXexX1cdxX3xX4xX3cxX1axX3xX43xX182xX3xX4xX3cxX4xX3xX15xX576xXdxX3xX2exX15fxX15xX2cxX3xX37xX1xX3cxX4xX86xX3xX18xX1cdxXdxX3xXexXc3xX486xX15xX2cxX3xX37xX1xX3cxX4xX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xX11cxXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xXecxXbexXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX396xX3xXcxXdxX26xXbxX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xX18xX14xX3xX18xXc3xX486xX4xX3xX7xX425xX86xX3xX6fxX6xX15xX86xX3xX15xX2cxX1dxX15xX1xX86xX3xXecxXbexXeexXefxX3xX4xX1a4xXbxX3xX1xX15fxX7dxX15bxX15xX3xX4xXbcxX3xX43xX2abxX15xX3xX6fxX1f9xX15xX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX86xX3xXexXcdxX1f9xX3xX5xXc8xXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xd244xX18exX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX3xX15xX1xXc3xX15xX2cxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX18xXb2xX15xX2cxX3xX1efxX13exX3xa7f5xX1xX2axX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xXexX1xX15fxX576xX4xX3xXexX1xX698xX18exX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX3xX7xX425xX86xX3xX15xX2cxX1dxX15xX1xX86xX3xXecxXbexXeexXefxX3xX4xX1a4xXbxX3xX1xX15fxX7dxX15bxX15xX86xX3xXecxXbexXeexXefxX3xX4xX1a4xXbxX3xX1ebxX14xX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX3xX15xX1xXc3xX15xX2cxX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX18xXc3xX486xX4xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX302xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xX15xX1dxX7dxX3xX1ebxX10xX18exX3xX1ebx1074dxXexX86xX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX212xX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xXecxXbexXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX4xXbcxX3xX43xX2abxX15xX3xX6fxX1f9xX15xX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX86xX3xXexXcdxX1f9xX3xX5xXc8xXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xX18x8b6axX15xX2cxX3xX178xX15fxX7dxX3xX18xX33xX15xX1xX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5xX15fxX160xXexX212xX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xX18xX14xX3xX18xXc3xX486xX4xX3xX4xX302xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xXcxXcdxX15fxX15xX2cxX3xXc3xX302xX15xX2cxX3xXexXcdxX1f9xX3xX5xXc8xXdxX3xX6fx6cbdxX15xX2cxX3xX43xX2abxX15xX3xX6fxX1f9xX15xX212xX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xX1xXdxX15bxX15xX3xX15xX6xX7dxX3xX18xX6xX15xX2cxX3xX4xX1xXc8xX3xX1efxX3xX37xXdxX26xX15xX3xX4xX1xX78xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX74xX6xX3xX4xX302xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xXcxXcdxX15fxX15xX2cxX3xXc3xX302xX15xX2cxX212xX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xX18xX14xX3xX18xXc3xX486xX4xX3xXecxXbexXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xX4xX1xX78xX3xX18xX19xX1axX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX3xX43xX1dxX3xX1xXdxX15bxX15xX3xX4xX3cxX4xX3xX7xX425xX86xX3xX15xX2cxX1dxX15xX1xX86xX3xX18xX33xX6xX3xXbxX1xXc3xX302xX15xX2cxX3xX18xX6xX15xX2cxX3xXexX289xX3xX4xX1xX19bxX4xX3xXexX1xXcexX4xX3xX1xXdxX15bxX15xX3xX1efxX3xX37xXdxX26xX15xX3xX4xX1xX78xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX74xX6xX3xXecxXbexXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xX11cxXb2xX15xX2cxX3xX4xX1xXb8xX3xXbaxX1xXbcxX3xXe3xX1xX74xX3xXexX33xX4xX1xX3xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xX1cxX11cxXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX3cxX4xX3xXexXcdxXc3xXc8xX15xX2cxX3xX1xX486xXbxX3xX4xXbcxX3xX15xX576xXdxX3xX2exX15fxX15xX2cxX3xXbxX1xX1f9xX15xX3xX3cxX15xX1xX3xX43xX182xX3xXexX1xXcexX4xX3xX1xXdxX15bxX15xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xX1cxX11cxXeexXefxX3xXexX78xX15xX1xX13exX3xXbaxX1xX1cdxXdxX3xX1xX486xXbxX3xX4xX1xX78xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX302xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xX4xX1xX19bxX4xX3xX15xX2abxX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX3xX15xX1xX160xX15xX86xX3xX1xXc3xX1e1xX15xX2cxX3xX2ex1244exX15xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX1xXcexX4xX3xX1xXdxX15bxX15xX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX3xX37xX1xXdxX26xX15fxX3xX15xX19xXdxX86xX3xXexX1cdxX3xX4xX3cxX1axX3xX18xX790xX15xX2cxX3xXexX1xX698xX18exX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX86xX3xX18xX790xX15xX2cxX3xX178xX15fxX7dxX3xX18xX33xX15xX1xX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5xX15fxX160xXexX13exX3xbe48xXdxX3cxX18exX3xX7xX3cxXexX3xX43xXdxX15bxX4xX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX3xX37xX1xXdxX26xX15fxX3xX15xX19xXdxX86xX3xXexX1cdxX3xX4xX3cxX1axX3xX18xX1cdxXdxX3xX43xX1e1xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX302xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xXeexX1xX1dxX3xX15xXc3xX1e1xX4xX3xX4xXbcxX3xXexX1xX698xX18exX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xXcxX1xXc3xXc8xX15xX2cxX3xXexXcdxXcexX4xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX3xXexX1xX2axX15xX2cxX3xX6fxX3cxX1axX3xX18xX395xX3xX4xX3cxX15xX3xX6fxX576xX86xX3xX18xX1f9xX15xX2cxX3xX43xXdxX8bxX15xX3xX43xX1dxX3xXeexX1xX2fxX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX4xXbcxX3xX15xX1xX1f3xX15xX2cxX3xX43xX1a4xX15xX3xX18xX182xX3xX5xXdxX8bxX15xX3xX178xX15fxX6xX15xX3xX4xX1a0xX15xX3xXbxX1xX1f9xX15xX3xX3cxX15xX1xX86xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX86xX3xX37xX1xXdxX26xX15fxX3xX15xX19xXdxX86xX3xXexX1cdxX3xX4xX3cxX1axX3x1302bxXexX1xX15fxX576xX4xX3xX4xX3cxX4xX3xX18xX1cdxXdxX3xXexXc3xX486xX15xX2cxX3xX18xXc3xX486xX4xX3xXexXdxX26xXbx8a5exX3xX6fxXdxX26xXexX86xX3xXexXcdxXcexX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xXbcxX3xX18exfda9xXexX3xX18xX790xX15xX2cxX3xXexX1xXc8xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX43xX1dxX3xX18xX33xX6xX3xX18xXdxX395xX18exX3xX15xX8bxX15fxX3xXexXcdxX8bxX15xX3xX18xX2abxX15xX2cxX3xX37xX1efxX3xX18xXc3xX486xX4xX3xXexXdxX26xXbxX13exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX1axX2exX7dxXaxX12xX0xXdxX18exX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX15fxX18exX6fxX3xX2exX1xXdxX2exX10xX3xXdxXe3xX10xX15xXexX10xXcdxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXax6116xXdxX2exXexX1xX396xX3xX39bxX2afxX2afxXbxX1ebxX212xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX396xX3x6d15xX2xX3a6xXbxX1ebxX212xXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX396xX4fxX4fxXdxX13exX6fxX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX43xX15xX4fxX15xX10xXb7exX7xX4fxX41xX2afxXb94xX4dxX4fxX2xX2afx8921xX2exX4dxX41xX2xXb94xXb94xX3a1xXbc3xXexX3a6xX2afxXb94xX41xX5xX39bxX3a4xX4dxX4dxX3a6xX39bxX3a6xXbc3xX6xX6xX39bxX4xX10x1208dxXbdfxX4dxX6fxX39bxX4xX4xfa22xX3a6xX13exa1cexXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX2cxX3xX2xX41xX3xX43xX1dxX1axX3xX7xX3cxX15xX2cxX3xX2xX4dxXaxX3xXb7exXdxX2exXexX1xX9xXaxX39bxX2afxX2afxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXb94xX2xX3a6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX2exXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXcdxX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX7xXexXcdxX1axX15xX2cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX8bxX15xX3xX178xX15fxX6xX15xX396xX0xX4fxX7xXexXcdxX1axX15xX2cxX12xX0xX15fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3a4xXexX1xX15fxX18exX6fxX3a4xX6xX15xX2exX3a4xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxXb07xXexX3xX18exX1cdxX4xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX4xX391xX3xXexX1xX395xX86xX3xX1xX1axX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX43xX391xX3xX43xXdxX15bxX4xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xXaxX3xX1xXcdxX10xXbe6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX15xX1xX3a4xXexXcdxXdxX4fxX2exX6xXexX3a4xX18exX1axX4xX3a4xXexX1xX1axXdxX3a4xX2cxXdxX6xX15xX3a4xX4xX15fxX3a4xXexX1xX10xX3a4xX1xX1axX6xX15xX3a4xXexX1xX6xX15xX1xX3a4xX4xX6xX4xX3a4xX43xX15fxX3a4xX43xXdxX10xX4xX3a4xX4xX1axX15xX2cxX3a4xX2exX6xX15xX3a4xX1xX6xX3a4xXexXdxX15xX1xX3a4xX37xXdxX10xX15xX3a4xX15xX2cxX1xXdxX4fxX41xX2afxX41xX2xX41xX2afxX13exX1xXexX18exXaxX12xX0xXdxX18exX2cxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX4fxX18exX10xX2exXdxX6xX4fxX2xX41xX2afxX4fxX15xX10xXb7exX7xX4fxX41xX2afxXb94xXbc3xX4fxX2xX41xX39bxX2exX2xX2xX3a1xX4dxX4dxX4dxXb94xXexXbdfxX4dxXbc3xXb94xX5xX4dxX3a4xXdxX18exX2cxX3a4xXb94xX2xX4dxXbc3xX3a4xX18exX18exX18exX13exXbe9xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX2cxX3xX2xX41xX3xX43xX1dxX1axX3xX7xX3cxX15xX2cxX3xX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX2exXdxX43xX12xX0xX7xXexXcdxX1axX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxXb07xXexX3xX18exX1cdxX4xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX4xX391xX3xXexX1xX395xX86xX3xX1xX1axX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX43xX391xX3xX43xXdxX15bxX4xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xXaxX3xX1xXcdxX10xXbe6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX15xX1xX3a4xXexXcdxXdxX4fxX2exX6xXexX3a4xX18exX1axX4xX3a4xXexX1xX1axXdxX3a4xX2cxXdxX6xX15xX3a4xX4xX15fxX3a4xXexX1xX10xX3a4xX1xX1axX6xX15xX3a4xXexX1xX6xX15xX1xX3a4xX4xX6xX4xX3a4xX43xX15fxX3a4xX43xXdxX10xX4xX3a4xX4xX1axX15xX2cxX3a4xX2exX6xX15xX3a4xX1xX6xX3a4xXexXdxX15xX1xX3a4xX37xXdxX10xX15xX3a4xX15xX2cxX1xXdxX4fxX41xX2afxX41xX2xX41xX2afxX13exX1xXexX18exXaxX12xX11cxXb07xXexX3xX18exX1cdxX4xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX4xX391xX3xXexX1xX395xX86xX3xX1xX1axX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX43xX391xX3xX43xXdxX15bxX4xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXcdxX1axX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xXbexXb8xX3xXexX1xXc3xX3xXcxX78xX15xX1xX3xX74xX7dxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX1cxX1axX1dxX15xX2cxX3xXcxXcdxX15fxX15xX2cxX3xXefxfa5dxX15xX2cxX3xX15xX1xX1a4xX15xX3xX18exX19xX15xX1xX86xX3xX43xX1e1xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX43xX391xX3xX43xXdxX15bxX4xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXbxX1xX1f9xX15xX3xX3cxX15xX1xX86xX3xX37xX1xXdxX26xX15fxX3xX15xX19xXdxX86xX3xXexX1cdxX3xX4xX3cxX1axX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX18xXc3xX486xX4xX3xX2cxXdxX1f9xXdxX3xX178xX15fxX7dxX26xXexX3xX2exX19bxXexX3xX18xXdxX395xX18exX86xX3xX4xX1a0xX15xX3xXbxX1xX1f9xXdxX3xX18xXb07xXexX3xX18exX1cdxX4xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX4xX391xX3xXexX1xX395xX3xX18xX395xX3xX1xX1axX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX86xX3xX2cxXdxX6xX1axX3xXcdx6aa1xX3xXexXcdxX3cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX15bxX18exX86xX3xX4xX3cxX4xX3xX18xX302xX15xX3xX43xX33xX86xX3xX18xX33xX6xX3xXbxX1xXc3xX302xX15xX2cxX3xX1ebxX1ecxX3xX5xX1efxX3xXexX1xX10xX1axX3xX18xX790xX15xX2cxX3xXexX1xX698xX18exX3xX178xX15fxX7dxX182xX15xX13exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX2exXdxX43xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX15fxX5xX12xX0xX2exXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcdxXaxX12xX0xX4fxX2exXdxX43xX12xX0xX4fxX2exXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx659cxX15fxXexX1xX1axXcdxXaxX12xXbaxX383xX0xX4fxXbxX12
PV