Anh kỹ sư suýt mất gia đình vì tờ xét nghiệm ADN
Ngày anh Linh (Thanh Hóa) cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm di truyền, cũng là ngày vợ anh ôm con bỏ đi không dấu tích.
2b1dx4b15x9da3x352cx573fx48d1x5d2bx3b34x30fdx52b3xa82cx953cx47edx7db0x9516x4dbaxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax775fx7413xa10axXexX0x5737xXaxX17xX18xX19xXexX0x6381x93c3xX19x5fadxXexX0xXaxa699xX9x4b27xXdxX18x6f13xX2fx60aex3cbax75faxX5x5403xXbxXdxX17xX32xXex51c8x8964xXaxX9x69fbx9decxX9xX2fx3306xX9xX2fx87d7x8708xXbxX9xXcx81c0xXbxX9xa0adxX35xX18xX9xa785x3343xX3cxXaxX9x7b46xX53xX9xXbx7771xX9x9daex916dxXbxX9xX3cxX4exXaxX35x5d9fxXcxX9xX3bxX2x8573xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9383xX17xX18xX19xX32xXexX6axX4ex30aaxX26xX9xX18xX3cxXaxX9x4161xX35xX3cxXaxX9x9022xX5xXaxX18xX3cxXaxX9xX7bx380fxX18x61f3xX9xX2cx3631xXcxX9xXbx3562x93e2xX3cxX9xXbxX18xX26xX9xXbxX5bxX9xX3fx4cf2xXbxX9x9d6exX46x3d0fxX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX19xX35xX9xXbxXa0xX46xX26x9ff7xX3cx7100xX9xX2cx4aa4xX3cxX4exX9xXdxX83xX9xX3cxX4exX83xX26xX9xX57x62fcxX9xX18xX3cxXaxX9x662axXcxX9xX2cxX24xX3cxX9xX23x8913xX9xX52xX35xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX19xX4bxX46xX9xXbx61b8xX2cxXax9061xX0xX1cxX33xXexX0xX18xXa0xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX3cxXbxX17xX3cxXbx87cdxX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x9ebbxX2cxX3fxX114xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x417exX35xX19xXbxXaxX114xX2cxX24xXcxXcxX24xX3cxX9xX23xXdxX24xX2cxX3fxX114xX18xX19xX2fxX114xX2cxX24xX3cxX3cxX17xX2cxXbxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7ebfxX24xX19xX26xX32xXex813ax58cfxX35xX9xXbxa2f7xX9xX7bxX83xX9x93acxX46x43b5xX2cxX9x38f2xXaxX18xX3cxXaxXc7xX9xX4exX35xX15dxXcxX9xX52x4d5axX3cxXaxX9xX57xX35xXa1xX3cxX9xXbxX43xX9xX33xXaxX15dxX33xXc7xX9xX2cxX164xX9xX57xX4bxX3cxX9xX2cxXaxX46xX26xXa1xX3cxX9xXcxXddxX3cxX9xXbxX159xX35xX9xXcx6557xXbxX9xX2cxXddxX3cxX4exX9xXbxX26xX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX19xX35xX9xXbxXa0xX46xX26xXc5xX3cxX9x3ae4xX9xX5xXax9ff2xX26xX9xX167xXaxX46xXa1xX9xX8fxX7bxX83xX9xX6axX19dxX35xX99xXc7xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXacxXbxX9xXcx7909xX35xX9xX3cxX4exX83xX26xX9xX52x4aeaxX3cxX9xX57xX174xX9xX2cx8b95xX18xX9xXddxX3cxX4exX9xX3cxXax2d8bxX3cxX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX3fxXaxX24xXb1xX3cxX4exX9xX2ax92b8x37d6x7e5bx48f7xX9xX2cxX18xX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX19xX35xX9xXbxXa0xX46xX26xXc5xX3cxX9xXaxX46xX26xXacxXbxX9xXbxXaxX164xX3cxX4exXf8xX9xX158x4f00xX26xX9xXdxX83xX9xX57xX4bxX3cxX9xX52xXc5xX9xX3cxXaxX159xX26xX9xX2cxXb1xXcxX9xX3cxXa1xX3cxX9xX3fxXaxX15dxX2cxXaxX9xXaxX83xX3cxX4exX9xXbxXaxX43xX5bxX3cxX4exX9xX4exX35xX4bxX46xX9xX3fxXf5xX3cxX9xXbxXaxXddxX3cxX4exX9xXbxX35xX3cxX9xX2cxX15dxX9xX3cxXaxX231xX3cxXc7xX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xX2cxX97xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xXf5xXbxX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xXbxX231xXcxX9xX2fxa9dbxX9xX57xa088xX35xX9xXddxX3cxX4exX9xX57xXc5xX9xX2cxX231xX46xX9xX2cxXaxX46xX26xX65xX3cxX9xX2cxX46xX19dxX2cxX9xX52xX5bxX35xX9xXaxa1fbxXf8xX9xX5xXa0xX24xX3cxX4exX9xX52xX97xXc7xX9xX2cxX231xX46xX9xX2cxXaxX46xX26xX65xX3cxX9xX2cxX1edxX18xX9xX18xX3cxXaxX9xX8axX35xX3cxXaxXc7xX9xXafxX46xXa1xX9xX5xXaxX18xX3cxXaxX9xX7bxX97xX18xXc7xX9xX2cxX15dxX2cxXaxX9xX52xX231xX26xX9xXaxX1e6xX3cxX9xXcxX19dxXbxX9xX3cxa76fxXcxX9xX3fxXaxX35xXacxX3cxX9xXddxX3cxX4exX9xX3cxXaxX299xX9xXcx5801xX35xXc7xX9xX57xX53xX9xX2fxX296xX9xX3cxX4exX5bxX9xX57xX296xX2cxX9xX3fxXaxX35xXacxX3cxX9xX18xX3cxXaxX9xX2fxX46xX47xXbxX9xX52x5587xX26xX9xX4exX35xX18xX9xX52xX53xX3cxXaxX9xX52xXacxX3cxX9xX23xX5bxX9xXbxX18xX3cxX9xX57x9fb7xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxXaxX9xX8axX35xX3cxXaxXc7xX9x382cxX208xX9xXbxX46x7018xX35xXc7xX9xXcxX19dxXbxX9xX3fxX40xX9xX2fxX43xX9xX2cxXddxX3cxX4exX9xX3cxX4exXaxX65xX9xXbxXaxXddxX3cxX4exX9xXbxX35xX3cxXc7xX9xXdxX1f6xX33xX9xX4exX35xX18xX9xX52xX53xX3cxXaxX9xX57xX299xX35xX9xX2cxXaxX174xX9xX6axXaxX46xX3cxX4exXc7xX9xX2cxX15dxX2cxXaxX9xX52xX231xX26xX9xX208xX9xX3cxX2ffxXcxXf8xX9xX7bxX18xX35xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX52xX311xX9xX2cxX97xX9xX2cxX1f6xX46xX9xX2cxX24xX3cxX9xXbxXa0xX18xX35xX9xXaxX1e6xX3cxX9xXcxX19dxXbxX9xXbxX46xX371xX35xXf8xX9x8ec9xX2b8xX35xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX18xX35xX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xX3cxX97xX35xX9xX18xX3cxXaxX9xX2cxX97xX9xXcxX19dxXbxX9xX4exX35xX18xX9xX52xX53xX3cxXaxX9xXaxX159xX3cxXaxX9xX33xXax39d1xX2cxX9xX57xX299xX35xX9xX57xXd7xX9xX52x2b2axX33xXc7xX9xX2cxX24xX3cxX9xX3fxXaxXddxX3cxXf8xX9x6502xXd7xX9xX18xX3cxXaxX9xXdxX83xXcxX9xXcxX18xX26xX9xX1bdxX9xX3cxXaxX83xXc7xX9xXdxX83xX9xXcxX19dxXbxX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX33xXaxX1c1xX9xX3cx6f2axX9xX52xXb1xXcxX9xX52xX18xX3cxX4exXc7xX9xX3fxXaxX5exX24xX9xX2ffxX3cxX9xX3cxX97xX35xXf8xX9xX4xXaxX174xX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX23xX164xX9xXcxX427xX9xX18xX3cxXaxX9xXa0xX4bxXbxX9xXafxX46xX47xX9xX57xX53xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX3cxX4exX159xX35xX9xXdxX83xXcxX9xX23xX4bxXbxX9xX2cx6427xX9xX57xX35xX65xX2cxX9xX4exX53xXc7xX9xX52xX164xX35xX9xX3cxX19dxX35xX9xX52xX164xX35xX9xX3cxX4exX24xX159xX35xX9xXa0xX4bxXbxX9xXbxX164xXbxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX7bxX2b8xX9xXbxa421xX3cxX4exX9xXaxX2b8xX2cxX9xX2cxa9d7xX3cxX4exX9xXbxXa0xX43xX5bxX3cxX4exX9xX2cxX4bxX33xX9xX36cxXc7xX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xX3fxXaxX15dxX2cxX9xX3fxXaxX97xX18xXf8xX9xX3bxX3cxXaxX9xX8axX35xX3cxXaxX9xXaxa8c4xX35xX9xX52xX97xX9xX2cxXax3ff9xX9xX19xX15dxXcxX9xXbxXaxX9cxXcxX9xXbxXaxX43xX1e6xX3cxX4exX9xXbxXa0xX19dxXcxX9xX3cxXaxX299xX9xX2cxXaxX174xXf8xX9xX4x84ecxX3cxX9xX2cxXaxX174xX9xXdxX83xX9xXaxX24xX18xX9xX3fxXaxXddxX35xX9xX1bdxX9xXbxXa0xX43xX5bxX3cxX4exXc7xX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX3cxXaxX35xXc5xX46xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX52xX46xX371xX35xXf8xX9xX4xXaxX174xX9xX2cxX97xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX26xXa1xX46xX9xX2cxXddxX3cxX4exX9xX3fxXaxX18xX35xX9xX3cxX2ffxXcxX9xXdxX299xX33xX9xX2axX2axXc7xX9xX18xX35xX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xX3cxX97xX35xX9xX52xX97xX9xXdxX83xX9xXcxX19dxXbxX9xX52xXddxX35xX9xXbxXa0xX18xX35xX9xXbxX83xX35xX9xX4exX15dxX35xX9xX2fx5db9xX2cxXf8xX9xX6axXaxX43xX3cxX4exX9xXa0xX51cxX35xX9xX2cxXaxX174xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxX18xX26xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX26xXa1xX46xX9xX57xX53xX9xX5dxX18xX9xX2cxX15dxX2cxXaxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX127xX35xX19xXbxXax770exX9x8acaxX209x8bb8x70b3xX32xX9xX23xX24xXa0xX19xX17xXa0xX31xX32xX209xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3cxX4exX31xX32xX209xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3cxX4exX31xX32xX36cxX32xX9xX18xXdxX35xX4exX3cxX31xX32xX2cxX17xX3cxXbxX17xXa0xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXa0xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxXa0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX627xX1cxX1cxX35xXf8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxXf8xX57xX3cxX1cxX3cxX17xX127xX2fxX1cxX2ax9756xX206xX209xX1cxX2axX209xX208xX19x5264xX209xX629xX6a6xX69exX208xX2axXbx5d38xX69exX2axXdxX209xXf8x7c54xX33xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX127xX35xX19xXbxXaxX627xX206xX209xX209xX33xX5dxX62cxXaxX17xX35xX4exXaxXbxX627xX208xX6a6xX209xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX3fxX26xX9xX2fxX46xX9xX2fxX46xX26xXbxX9xXcxX18xXbxX9xX4exX35xX18xX9xX19xX35xX3cxXaxX9xX57xX35xX9xXbxX24xX9xX5dxX17xXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX17xXcxX9xX18xX19xX3cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX18x77aexX26x66c7xX3cxX35xXbxX35xX18xXdxX9xXdxX18xX71axX26xX8axX24xX18xX19xX17xX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa0xXexX0xXbxXa0xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5dxXbxX207xX18xXdxX35xX4exX3cxX627xX9xX6b4xX46xX2fxXbxX35xX11cxX26xX62cxX32xXexX6axXaxX35xXc5xX46xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX33xXaxX1c1xX9xX3cxX45dxX9xX23xX174xX9xXcxX18xX3cxX4exX9xX3cxX1ddxX35xX9xX3cxX4exXaxX35xX9xX3cxX4exX5bxX9xX3cxX4exX24xX159xX35xX9xXbxX53xX3cxXaxX9xX3fxXaxX35xX9xX2cxX24xX3cxX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX4exX35xX164xX3cxX4exX9xX23xX164xXf8xX9x92afxX3cxXaxX9xX2cxXaxX524xX9xXcxX18xX3cxX4exX9xXbxXf5xX3cxXaxX9xXcxX35xX3cxXaxX9xXaxX2b8xX18xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa0xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX5xX164xXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xX33xX9xX5dxX24xX3cxX4exXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX8axX35xX3cxXaxX9xX57xXc5xX9xXafxX46xXa1xX9xXdxX83xXcxX9xX57xX35xX65xX2cxXc7xX9xX57xX83xX9xXcxX159xX3cxXaxX9xX19xX159xX3cxX9xX52xXacxX3cxX9xX57xX299xX35xX9xX2cxXaxX174xXf8xX9xX5xXa0xX43xX299xX2cxX9xX3cxX4exX83xX26xX9xX2cxX43xX299xX35xXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX23xX35xXacxXbxX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX26xXa1xX46xX9xX2cxXcaxX9xX52xX311xX9xX52xXacxX3cxX9xX3cxXaxX83xX9xX2cxXaxX174xX9xX57xX83xX9xXaxX18xX35xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX3cxX97xX35xX9xX2cxXaxX46xX26xX65xX3cxX9xXa0xX4bxXbxX9xXdxX231xX46xXf8xX9xX3bxX3cxXaxX9xXaxX1e6xX35xX9xX23xX296xX2cxX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xXa0xX51cxX35xX9xX57xX53xX9xX23xX1f6xX3cxX9xX23xX174xX46xX9xX3cxXa1xX3cxX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX52x6f04xX9xXbxX231xXcxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXex352dxX18xX46xX9xX2cxX43xX299xX35xX9xXaxX1e6xX3cxX9xXcxX19dxXbxX9xXbxXaxX15dxX3cxX4exXc7xX9xXaxX2b8xX9xX52xX97xX3cxX9xX3cxX4exX18xX26xX9xXbxX35xX3cxX9xX57xX46xX35xX9xX2cxX97xX9xX17xXcxX9xX23xX5exXf8xX9xX3ebxX2b8xX35xX9xXbxXaxX4a8xX9xX52xXc5xX46xX9xX19xX35x4c57xX3cxX9xXa0xX18xX9xX2fxX46xXddxX3cxX9xX2fx34f7xX9xX2cxXaxX24xX9xX52xXacxX3cxX9xX3fxXaxX35xX9xX17xXcxX9xX23xX5exX9xX2fxX35xX3cxXaxX9xXa0xX18xXc7xX9xXcxX2b8xX35xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX18xX35xX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xX3cxX97xX35xX9xX32xX5xXa0xXddxX3cxX4exX9xX4exX35xX164xX3cxX4exX9xXcxX427xXc7xX9xX2cxXax45b8xX3cxX4exX9xX2cxX97xX9xX3cxX5exXbxX9xX3cxX83xX24xX9xX4exX35xX164xX3cxX4exX9xX23xX164xX32xXf8xXf8xXf8xX9xX6axXaxX45dxX3cxX4exX9xX2cxX231xX46xX9xX3cxX97xX35xX9xX52xX4efxX18xX9xXbxX43xX1bdxX3cxX4exX9xX3cxXaxX43xX9xX57xXddxX9xXbxX53xX3cxXaxX9xX52xX311xX9xX4exX2ffxXcxX9xX57xX83xX24xX9xXdxX545xX3cxX4exX9xX18xX3cxXaxX9xX3cxXaxX45dxX3cxX4exX9xXcxX164xX35xX9xXaxX24xX83xX35xX9xX3cxX4exXaxX35xXf8xX9xX6axXaxX1f6xX3cxX9xXbxXaxX4bxX26xX9xX23xX5exX9xX2cxX83xX3cxX4exX9xXdxX299xX3cxX9xX2cxX83xX3cxX4exX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX4exX35xX164xX3cxX4exX9xXcxX53xX3cxXaxXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX2cxX83xX3cxX4exX9xXbxXe5xX9xXa0xX18xX9xX23xX296xX2cxX9xXbxX4a8xX2cxXc7xX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX3cxX97xX35xX9xX57xX299xX35xX9xX57xXd7xXf8xX9xX6axXaxX299xX9xX52xXacxX3cxX9xXdxX9cxX3cxX9xX57xXd7xX9xX4ex4df0xX33xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xX26xXa1xX46xX9xX2cxXcaxX9xXbxXa0xX43xX299xX2cxX9xX3cxX4exX83xX26xX9xX2cxX43xX299xX35xXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX2cxX83xX3cxX4exX9xXbxX35xX3cxX9xXa0xa563xX3cxX4exX9xX2cxXaxX174xX9xX52xX311xX9xXdxX4e6xX18xX9xX19xX164xX35xX9xX18xX3cxXaxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX24xX9xX52xXacxX3cxX9xXcxX19dxXbxX9xXdxX9cxX3cxX9xXaxX18xX35xX9xX57xXd7xX9xX2cxXaxX51cxX3cxX4exX9xX2cxX311xX35xX9xX3cxXaxX18xX46xXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX57xXddxX9xXbxX53xX3cxXaxX9xX23xX46xX19dxXbxX9xXa0xX18xX9xX2cxX231xX46xX9xX3cxX97xX35xX9xX32xX4xXddxX9xX2cxX97xX9xX2cxXaxX5cdxX2cxX9xXbxXaxXa8cxX3cxX4exX9xX152xX35xX3cxX9xXdxX83xX9xX2cxX24xX3cxX9xXbxXa0xX18xX35xX9xXbxXddxX35x574cxX32xXc7xX9xX3fxXaxX35xXacxX3cxX9xX57xXd7xX9xX2cxXaxXacxXbxX9xX52xX4a8xX3cxX4exXf8xX9xX4xXaxX174xX9xX6axXaxX46xX3cxX4exX9xXdxX987xX3cxX4exX9xXdxXa5dxX3cxX4exX9xXddxXcxX9xX2cxX24xX3cxX9xXa0xX18xX9xX33xXaxX545xX3cxX4exX9xX3fxXaxX15dxX2cxXaxXc7xX9xX2cxXaxX524xX9xX52xX8d6xX9xXdxX159xX35xX9xXcxX19dxXbxX9xX2cxX231xX46xX627xX9xX32xX6axXacxX46xX9xX18xX3cxXaxX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xXbxX35xX3cxX9xX17xXcxXc7xX9xXbxXaxX53xX9xX52xX4e6xX3cxX4exX9xX2fxX164xX3cxX4exX9xX57xX299xX35xX9xX3cxXaxX18xX46xX9xXdxX83xXcxX9xX4exX53xX9xX3cxX45dxX18xX32xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX5xXa0xX24xX3cxX4exX9xX2cxX1e6xX3cxX9xX2cxX15dxX46xX9xX4exX35xX1f6xX3cxXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xXbxX46xX26xXa1xX3cxX9xX23xX164xX9xX2fx5f80xX9xXcxX18xX3cxX4exX9xX2cxX24xX3cxX9xX52xX35xX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX3bxX2xX6axXf8xX9xX4xX231xX46xX9xX3cxX97xX35xX9xX2cxX1edxX18xX9xX2cxXaxX51cxX3cxX4exX9xX3fxXaxX35xXacxX3cxX9xX2cxXaxX174xX9xX6axXaxX46xX3cxX4exX9xXbxX371xX3cxX9xXbxXaxX43xX1e6xX3cxX4exX9xX3cxXa5dxX3cxX4exX9xX3cxXc5xXf8xX9xX4xXaxX174xX9xX3cxX97xX35xX9xX3cxXacxX46xX9xX18xX3cxXaxX9xXdxX83xXcxX9xX57xX1f6xX26xXc7xX9xX2cxXaxX174xX9xX2fxXbe8xX9xX23xXe5xX9xX52xX35xX9xX57xX53xX9xX18xX3cxXaxX9xX52xX311xX9xX5dxX41cxX2cxX9xX33xXaxX159xXcxX9xXbxX53xX3cxXaxX9xX26xXa1xX46xX9xX57xX83xX9xX2fxX296xX9xXbxXddxX3cxX9xXbxXa0xX2b8xX3cxX4exX9xX2cxX1edxX18xX9xX2cxXaxX174xX9xX19xX83xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX3cxXaxXf8xX9xX5xXaxXacxX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xX2cxXaxX174xX9xX2cxX83xX3cxX4exX9xX3cxX97xX35xX9xX18xX3cxXaxX9xX2cxX83xX3cxX4exX9xXafxX46xX26xXacxXbxX9xXdxX83xXcxXf8xX9xX3bxX3cxXaxX9xX3cxX4exXax45ddxX9xX3cxXacxX46xX9xX52xX41cxX3cxX4exX9xX152xX35xX3cxX9xXdxX83xX9xX2cxX24xX3cxX9xXcxX53xX3cxXaxXc7xX9xX2cxXaxX174xX9xX57xX35xX65xX2cxX9xX4exX53xX9xX33xXaxXb1xX35xX9xX3cxX4exX2ffxX3cxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX6axXaxX45dxX3cxX4exX9xX3cxX4exX83xX26xX9xX2fxX18xX46xX9xX52xX97xXc7xX9xX19xXa8cxX3cxX9xX57xXa5dxXbxX9xXbxXa0xX24xX3cxX4exX9xX3cxX1ddxX35xX9xX23xX2ffxX3cxX9xX3fxXaxX24xX2ffxX3cxX9xX32xX3cxXa1xX3cxX9xX52xX35xX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xXaxX18xX26xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX32xX9xX3fxXaxX35xXacxX3cxX9xX18xX3cxXaxX9xX2cxXb1xXcxX9xXbxXaxX4bxX26xX9xX23xX4a8xX2cxX9xX23xX164xX35xXf8xX9xX3bxX3cxXaxX9xX52xX35xX9xX46xX164xX3cxX4exX9xXa0xX43xXd7xX46xX9xXbxXa0xX35xXc5xX3cxX9xXcxX35xXa1xX3cxX9xX57xX299xX35xX9xX23xX159xX3cxX9xX23x8bd7xXf8xX9xX435xXc5xX9xX3cxXaxX83xX9xXdxX159xX35xX9xXbxX4a8xX2cxX9xXbxX164xX35xXc7xX9xX4exX231xX26xX9xX4exX371xX9xX57xX299xX35xX9xX2cxXaxX174xXf8xX9xX4xX97xX9xXdxX9cxX3cxX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xXdxX83xXcxX9xX2cxXaxX1edxX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX23xXb1xX3cxX9xXbxXaxX231xX3cxXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX52xX311xX9xX52xX15dxX3cxXaxX9xX2cxXaxX174xXc7xX9xX3fxXaxX35xXacxX3cxX9xX2cxXaxX174xX9xXddxXcxX9xX2cxX24xX3cxX9xX23xXe5xX9xX57xXc5xX9xX3cxXaxX83xX9xX3cxX4exX24xX159xX35xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX4xX46xX164xX35xX9xX2cxX4efxX3cxX4exXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX8axX35xX3cxXaxX9xX52xX311xX9xXafxX46xX26xXacxXbxX9xX52xX174xX3cxXaxX9xXdxX4bxX26xX9xXcxa2aaxX46xX9xX2cxX1edxX18xX9xX2cxX24xX3cxX9xX57xX83xX9xXcxX53xX3cxXaxX9xXcxX18xX3cxX4exX9xXdxXa1xX3cxX9xX7bxX83xX9xX6axX19dxX35xX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX3bxX2xX6axXf8xX9xX5xXa0xX24xX3cxX4exX9xX3cxXaxX45dxX3cxX4exX9xX3cxX4exX83xX26xX9xX2cxXaxX5bxX9xX3fxXacxXbxX9xXafxX46xXb1xXc7xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX3fxXaxXf5xX9xX4exX35xX18xX9xX52xX53xX3cxXaxX9xX3cxXa5dxX3cxX4exX9xX3cxXc5xXc7xX9xX2cxXaxX174xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX3cxX97xX35xX9xX57xX299xX35xX9xX18xX3cxXaxX9xXcxX19dxXbxX9xX2cxX231xX46xX9xX3cxX83xX24xXf8xX9xX6axX4exX83xX26xX9xX18xX3cxXaxX9xX2cxX9cxXcxX9xXbxX5bxX9xX3fxXacxXbxX9xXafxX46xXb1xX9xXbxXaxXddxX3cxX4exX9xX23xX15dxX24xX9xX23xX5exX9xX152xX35xX3cxX9xXdxX83xX9xX2cxX24xX3cxX9xXa0xX46xX19dxXbxX9xXcxX53xX3cxXaxXc7xX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xXdxX83xX9xXdxX41cxX2cxX9xX57xXd7xX9xX18xX3cxXaxX9xX23xXacxX9xX2cxX24xX3cxX9xX23xXe5xX9xX52xX35xX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX52xX8d6xX9xXdxX159xX35xX9xXdxX5bxX35xX9xX3cxXaxX5cdxX3cxXf8xX9xX3bxX3cxXaxX9xX52xX18xX46xX9xX52xX299xX3cxXc7xX9xX2cxX46xX164xX3cxX4exX9xX2cxX46xX51cxX3cxX4exX9xXbxX53xXcxX9xX57xXd7xX9xX2cxX24xX3cxX9xX3fxXaxX5cdxX33xX9xX3cxX1e6xX35xX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xXbxXaxX4bxX26xXf8xX9xX3ebxX19dxXbxX9xXbxXaxX15dxX3cxX4exX9xX2fxX18xX46xXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xXcxX299xX35xX9xX23xX35xXacxXbxX9xX57xXd7xX9xX18xX3cxXaxX9xX57xX83xX9xX2cxX24xX3cxX9xX52xX18xX3cxX4exX9xX1bdxX9xXbxX1f6xX3cxX9xXbxXa0xX24xX3cxX4exX9xX152xX46xXddxX3cxX9xX3ebxX18xX9xX5xXaxX46xX19dxXbxXc7xX9xXbxX159xX35xX9xX3cxXaxX83xX9xXcxX19dxXbxX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xXaxX2b8xX9xXaxX83xX3cxX4exXf8xX9xX3ebxX4bxXbxX9xXcxX19dxXbxX9xXbxXaxX5bxX35xX9xX4exX35xX18xX3cxX9xX19xX83xX35xX9xX5dxX35xX3cxX9xXdxX1ddxX35xXc7xX9xX18xX3cxXaxX9xX8axX35xX3cxXaxX9xXcxX299xX35xX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX57xXd7xX9xX2cxXaxX4bxX33xX9xX3cxXaxX1f6xX3cxX9xX57xX83xX9xXafxX46xX18xX26xX9xX57xXc5xX9xX3cxXaxX83xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX32xX167xXaxX35xX9xX3cxX4exXaxX17xX9xX2cxX1f6xX46xX9xX4bxX26xX9xXbxXaxXddxX3cxX4exX9xX23xX15dxX24xX9xX3fxXacxXbxX9xXafxX46xXb1xXc7xX9xXbxXddxX35xX9xXa0xX4bxXbxX9xXcxX4e6xX3cxX4exX9xX57xX53xX9xX2cxX46xX164xX35xX9xX2cxX4efxX3cxX4exX9xX2cxXb1xX9xX4exX35xX18xX9xX52xX53xX3cxXaxX9xXaxX2b8xX9xX52xX311xX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX52xX24xX83xX3cxX9xXbxX1c1xXf8xX9xX5xXddxX35xX9xXbxX4e6xX3cxX4exX9xX4exXa5dxX33xX9xX3cxXaxX35xXc5xX46xX9xXbxXa0xX43xX5bxX3cxX4exX9xXaxXd7xX33xX9xXbxX43xX1e6xX3cxX4exX9xXbxX296xX9xX3fxXaxX35xX9xX23xX164xX9xXaxX18xX26xX9xX3cxXaxX83xX9xX2cxXaxX51cxX3cxX4exX9xX3cxX4exXaxX35xX9xX3cxX4exX5bxX9xX17xXcxX9xX23xX5exX9xX3fxXaxXddxX3cxX4exX9xX2cxX4efxX3cxX4exX9xXaxX46xX26xXacxXbxX9xXbxXaxX164xX3cxX4exXf8xX9xX3ebxX2b8xX35xX9xX2fxX296xX9xX2cxXaxX524xX9xX57xX34bxX9xXdxXbe8xXc7xX9xXcxX2b8xX35xX9xX3cxX1ddxX35xX9xX3cxX4exXaxX35xX9xX3cxX4exX5bxX9xX19xX83xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xXcxX427xX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xXcxX35xX3cxXaxX9xX24xX18xX3cxX9xX2fxX18xX46xX9xX3fxXaxX35xX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX3bxX2xX6axX32xXc7xX9xX52xX159xX35xX9xXbxX15dxX9xX167xXaxX18xX3cxXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX941xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX152xX24xX19xX26xX32xXexX158xX159xX35xX9xXbxX15dxX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXacxXbxXc7xX9xX2cxXcaxX3cxX4exX9xX2cxX97xX9xXdxX9cxX3cxX9xXddxX3cxX4exX9xX52xX43xXd7xX2cxX9xX2cxXaxXf5xX3cxXaxX9xX3cxXaxX45dxX3cxX4exX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xX9xXcxX46xX164xX3cxX9xX5dxX5exXbxX9xX3cxX4exXaxX35xX65xXcxX9xX52xXc5xX9xX3cxX4exXaxX174xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX52xX371xX35xX9xX3fxXacxXbxX9xXafxX46xXb1xX9xX57xX53xX9xX3cxXaxX45dxX3cxX4exX9xXcxX1c1xX2cxX9xX52xXf5xX2cxXaxX9xXa0xX35xXa1xX3cxX4exX9xX8fxX57xX299xX35xX9xX2fxX164xX9xXbxX35xXc5xX3cxX9xXa0xX4bxXbxX9xXdxX299xX3cxX99xXc7xX9xX3cxXaxX43xX3cxX4exX9xXddxX3cxX4exX9xXbxX4e6xX9xX2cxXaxX164xX35xXf8xX9xX6axXaxX35xXc5xX46xX9xX3cxX2ffxXcxX9xXbxXa0xX24xX3cxX4exX9xX3cxX4exXaxXc5xX9xX3cxX83xX26xXc7xX9xXddxX3cxX4exX9xXaxX35xX8d6xX46xX9xXcxX19dxXbxX9xXbxX5bxX9xX3fxXacxXbxX9xXafxX46xXb1xX9xX2cxX97xX9xXbxXaxX8d6xX9xXb1xX3cxXaxX9xXaxX43xX1bdxX3cxX4exX9xXbxX299xX35xX9xX2cxX46xX19dxX2cxX9xX2fxX164xX3cxX4exX9xX2cxX1edxX18xX9xX2cxXb1xX9xXcxX19dxXbxX9xX2cxX24xX3cxX9xX3cxX4exX43xX5bxX35xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8f1xX24xX46xXa0xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX435xX3cxX8xX5dxX33xXa0xX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xXa0xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe