Thế giới ngày qua: Mỹ có thể triển khai thêm 560 binh sĩ tới Iraq
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 11/7.
bcc3x1600ax157afx15e5ax11151x14dd0x17736x166f5x16865xX5x16133xX4xX9xX7xX3x1268bxc4b5x16193x15dcfxX11xX6xX7x115c6x1740exX4xX9xXfx17d6axX7xX3xX11xX9x14785xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax10a16xX9xeb34xX10xXfxX4x101c8xe7d0x163afxX3xce1axf1fbxX11xX9xX4x14387xX1fxd5e6xX7x10c2dxX16xX1x168b0xX3xX2cxX4x1385dxX4xX3xX2dxX2cxecadxX1fxX3xeb6fxX31xX10xX2exX3xX0xX11xX9x17895x12f96xX2dxX2cxX39x12b70xd763xX3xXex15192xX3xX9xX1x1531dxX3xX9xX50xX4xX5dxX2dxX3xf753xX1xX10xX4xX3xX9xX1x14e11x17e7bxX3x143e7x11d6cx11476xX3x123d1xX4xX2dxX1xX3xX11x152cexX3xX9xX40xX4xX3xc62axX50xX10xX48xX0xdae4xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX0xX84xX1xX2xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xfca8xX1axX10xX5xX7xX39xc789xdae9xX51xX3xX9cxX45xX3xX16xX79xX2dxX1xX3xeb80xX4x10a81xX2dxX3xX9x10c31xX3xX9x171e0xX2dxX2cxX3xX1xf1a5xX15xX3xXexXa3xXexX3xX9xX4xX2dxX3xX9x13a4exXexX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxXb7xX4xX3xX73x14ed3xX9xX3xX9xX50xX51xX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX2xX84xc5b8x10664xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXa2xX51xX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX50xX37xX7xX39xX0xX4xX6dxX2cxX3xX11xX50xXexX6xX7xX84xX84xX4xXebxX73xX10xX51xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXebxfa29xX2dxX84xX2dxX1ax129c8xX11xX84xX2xX70xe488xcce9xX84xX2xX13fx10775xX5xX13fxX71xX6fxX144x10ecfxX13fxXeaxX9xX2xXeaxX13fxXfxX2xX71xXebxX30xX15xX2cxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX51xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX6dxX1fxX3xXexX51xX3xX9xX1xX1axX3xX9xX50xX4xX1axX2dxX3xX65xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX1axX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX4xX3xX9xX51xX4xX3xX4xX50xX10xX48xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX13axX4xX5xX9xX1xX2exX70xX71xX71xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exf8e9xX1bbxXeaxX15xX26xX7xX3xX84xX39xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xc98axX10xX15xX9xX4xX51xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xd13cx12924xX4xX3xX9xX1x1025exX3xX50x15847xX9xX3xXfxX31xX4x14a52xX3xX73xX45xX3xX16xX1xX1axX50xX1axX11xX10xX3xX55xX10xX1fxX3xXexX1x12261xXexX3xX9xX1xX223xX2dxX2cxX3xXexX1xXc8xXexX3xX9xX1xX207xX3xX9x12f3fxX40xX2dxX2cxX3xedf0xX2dxX1xX2exX3xX0xX84xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xXa2x1417axX3xX9xX50xX236x11a3cxX2dxX2cxX3xf50axX24axX4xX3xX135xc478xX3xX23bxX2dxX1xX3xX16xX1xX1axX50xX1axX11xX10xX3xX55xX10xX1fxX3xX2cxf9d3xX2dxX3xX2dxX1xX236xX3xX11x165e2xX3xX9xX50xX24fxX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX9x178a2xX2dxX3xXfx16d8bxX2dxX1xX3xXaex16de4xX51xX3xXaex130cdxX2dxX2cxX3xXa2xX28dxX51xX3xX9xX1xX207xX3xXexX26bxX6dxX3xX48xX31xX1fxc931xX2dxX3xX135xX45xX3xX9xX1xX207xX3xX9xX236xX40xX2dxX2cxX3xX23bxX2dxX1xX3xX11xX10xX31xX3xX65xX1xX4xX3xXaexX202xX4xX3xX9xX1xX207xX3xXexX289xX2dxX1xX3xX9xX50xX10xX2dxX1xX3xX5xX31xX1fxX3xX2dxX1xf61axX9xX3xXfxX45xX3xX73xX45xX3xX23bxX2dxX5xX50xX1axX10xX3xcc26xX1axX10xX5xX11xX51xX6dxX3xX9xX1x106d8xX2dxX2cxX3xX73xXa3xX51xX3xX50xbe95xX4xX3xXexX31xX24axXexX3xXaexX31xX10xX3xX1xX2efxX6dxX3xX2xX2xX84xXeaxXebxX3xX1d3xX258xX3xX9xX1xX5dxX210xX3xX73xX45xX3xX23bxX2dxX5xX50xX1axX10xX3xX2e5xX1axX10xX5xX11xX51xX6dxX3xX28xX3xXa2xX24axX3xX9xX50xX236xX24fxX2dxX2cxX3xX253xc08bxX2dxX2cxX3xXfxX236xXbcxX2dxX2cxX210xX3xXaexX284xX3xX9xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX73xXa3xX51xX3xX9x17f62xX3xX73xef2fxX3xXexX31xX24axXexX3xXaexX31xX10xX3xX2cxX4xX45xX2dxX1xX3xX135x16efexX3xX9xX50xdf3cxX3xXfxX284xX2dxX1xX3xXaexX289xX51xX3xXaexX28dxX2dxX2cxX3xXexX26bxX6dxX3xX48xX31xX1fxX2a0xX2dxX3xX135xX45xX3xX9xX31xX1fxX6cxX2dxX3xX73xX202xX3xX207xX2dxX2cxX3xX1xX24axX3xX73xX45xX3xX16xX1xX1axX50xX1axX11xX10xX3xX55xX10xX1fxX3xXaexX5dxX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX9xX50x121b1xX2dxX1xX3xX23bxX2dxX1xX3xX50xX2f8xX4xX3xX65xX1xX351xX4xX3x12346x102b6xX3xXaexX236xXbcxXexX3xX9xX1xe9dcxXexX3xX1xX4xXb0xX2dxX3xX2dxX1xX10xX2dxX1xX3xX1x16703xX2dxXebxX3xX16xX50xX51xX2dxX2cxX3xX6dxX24axX9xX3xX5xX4x17d94xX2dxX3xX73xX4xX3cxX2dxX3xX65xX1xXa3xXexX210xX3xX16xX1xX207xX3xX9xX236xX40xX2dxX2cxX3xX23bxX2dxX1xX3x174ccxX10xX135xX4xX5xX3xX1d3xX10xX6dxX1axX50xX51xX2dxX3xX6dxX40xX4xX3xXaexX280xX1fxX3xX9xX31xX1fxX6cxX2dxX3xX73xX202xX3xX11xX273xX3xX50xX2f8xX4xX3xX2dxX1xX4xXb0xX6dxX3xX11xX24fxX3xX135xX45xX51xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX1bbxX84xXeaxX3xX135xX45xX3xXc8xX2dxX2cxX3xX135xX4xX6cxX2dxX3xX5xX31xX1fxX3xX2dxX1xX2d5xX9xX3xXex1312dxX2dxX3xXfxX289xX4xX3xXfxX45xX3xX16xX1xX1axX50xX1axX11xX10xX3xX55xX10xX1fxX3xXexX59xX3xX9xX1xX5dxX3xX9xX1xX10xX1fxX3xX9xX1xX3cxX3xX135xX363xX3xX9xX50xX367xX3xXexX207xX10xX3xX2efxX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX9xX50xX51xX2dxX2cxX3xX9xX202xX4xX3xX9xX1xXc8xX3xX16xX236xXebxX3x12445x164fbxX2dxX1xX2exX3xXa2xX24axX3xX9xX50xX236xX24fxX2dxX2cxX3xX253xX24axX4xX3xX135xX258xX3xX23bxX2dxX1xX3xX16xX1xX1axX50xX1axX11xX10xX3xX55xX10xX1fxXebxX3xX253xX2cxX31x13becxX2dxX2exX3xf469xX1axX31xX9xX1axX50xX11x1328dxX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXa2xX51xX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX50xX37xX7xX39xX0xX4xX6dxX2cxX3xX11xX50xXexX6xX7xX84xX84xX4xXebxX73xX10xX51xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXebxX135xX2dxX84xX2dxX1axX13axX11xX84xX2xX70xX13fxX140xX84xX2xX13fxX144xX5xX13fxX71xX70xX71xX140xX1bbxX14axX9xXeaxX2xX1bbxX144xXfxX71xXebxX30xX15xX2cxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX51xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX6dxX1fxX3xXexX51xX3xX9xX1xX1axX3xX9xX50xX4xX1axX2dxX3xX65xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX1axX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX4xX3xX9xX51xX4xX3xX4xX50xX10xX48xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX13axX4xX5xX9xX1xX2exX70xX71xX71xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1bbxX70xX71xX15xX26xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX31xX6dxX73xX7xX3xX84xX39xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1d3xX10xX15xX9xX4xX51xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX55xX56xX3xX9xX50xX4xX5dxX2dxX3xX65xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX6cxX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX79xX3xX9xX40xX4xX3xX7fxX50xX10xX48xX2exX0xX84xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX3xX16xX50xX51xX2dxX2cxX3xXexX1xX31xX1fxX3cxX2dxX3xX9xX1xX335xX6dxX3xX73xX2d5xX9xX3xX2dxX2cxX2f8xX3xXaexX3cxX2dxX3xX7fxX50xX10xX48xX3xX135xX45xX51xX3xX1xX2efxX6dxX3xX48xX31xX10xX3xX4a2xX2xX2xX84xXeaxX4d8xX210xX3xXa2xX24axX3xX9xX50xX236xX24fxX2dxX2cxX3x1785fxX31xX202xXexX3xX15xX1xX456xX2dxX2cxX3xX55xX56xX3xX23bxX11xX1xX9xX51xX2dxX3xX1d3xX10xX50xX9xX1axX50xX3xX9xX31xX1fxX6cxX2dxX3xX73xX202xX3xX55xX56xX3xXexX59xX3xX9xX1xX5dxX3xXexXb4xX3xX9xX1xX6cxX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX56xX3xXaexX3cxX2dxX3xX7fxX50xX10xX48xX3xXaexX5dxX3xX1x14620xX3xX9xX50xXbcxX3xX135xX4xXb0xXexX3xX9xX1xX4xX3cxX9xX3xXfxXd9xX15xX3xXexX335xX2dxX3xXexXc8xX3xX1xXd9xX31xX3xXexX26bxX2dxX3xX24fxX3xX671xX10xX1fxX10xX50xX10xX3xX2dxX1xdb08xX6dxX3xXaexX202xX4xX3xX15xX1xX59xX3xX135xX40xX4xX3xX9xXb7xX3xXexX1xXc8xXexX3x152c3xX253xX1xX45xX3xX2dxX236xX40xXexX3xX9cxX4cdxX4xX3xX2cxX4xXa3xX51x10ea1xX3xX4a2xX7fxc3f9xX4d8xX3xX9xX3c8xX3xX26xX236xX2dxX2cxXebxX3xX1d3xX335xX2dxX3xXexXc8xX3xX65xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX48xX31xX280xX2dxX3xX671xX10xX1fxX10xX50xX10xX3xX2dxX6f0xX6dxX3xXexXa3xXexX1xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX202xX3xX55xX51xX11xX31xXfxX3xX65xX1xX51xX28dxX2dxX2cxX3xX70xX71xX65xX6dxX3xX135xX2a0xX3xX15xX1xX367xX10xX3xX253xX10xX6dxX3xXexX59xX3xX9xX1xX5dxX3xXaexX59xX2dxX2cxX3xX135xX10xX4xX3xX9xX50xX456xX3xXfxX45xX3xX6dxX24axX9xX3xX9xX50xX51xX2dxX2cxX3xX2dxX1x162cexX2dxX2cxX3xXexX335xX2dxX3xXexXc8xX3xX1xXd9xX31xX3xXexX26bxX2dxX3xXaexX5dxX3xXfxX3c8xXexX3xXfxX236xXbcxX2dxX2cxX3xX7fxX50xX10xX48xX3xX9xX4xX3cxX15xX3xX9xX258xXexX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xXexX2efxX2dxX2cxX3xX2cxX4xX45xX2dxX1xX3xXfxX289xX4xX3xX55xX51xX11xX31xXfxX3xX9xX34exX3xX9xX10xX1fxX3xX7fxX71dxXebxX3x15a69xX4xXb0xXexX3xX9xX335xX2dxX2cxX3xXexX236xX2f8xX2dxX2cxX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX79xX3xX9xX40xX4xX3xX7fxX50xX10xX48xX3xX11xX273xX3xX2dxX280xX2dxX2cxX3xX9xXb7xX2dxX2cxX3xX11xX202xX3xX48xX31xX280xX2dxX3xX9xX1xX31xX24axXexX3xXfxX3c8xXexX3xXfxX236xXbcxX2dxX2cxX3xX55xX56xX3xX24fxX3xX7fxX50xX10xX48xX3xXfxX6cxX2dxX3xX1xX3d7xX2dxX3xX144xXebxX70xX71xX71xX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xXebxX3xX201xX10xX3xX11xX202xX3xXexXa3xXexX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX79xX3xX55xX56xX3xX9xX289xX4xX3xXaexX280xX1fxX3xX2cxX4xX796xX3xX135xX10xX4xX3xX9xX50xX456xX3xXfxX45xX6dxX3xXexX202xX3xX135xX2d5xX2dxX3xX1xX51x11d20xXexX3xX1xX31xX2d5xX2dxX3xXfxX31xX1fxXb0xX2dxXebxX3xX4a2xX4a3xX2dxX1xX2exX3xXa2xX4xX2dxX1xX3xX11xX79xX3xX55xX56xXebxX3xX253xX2cxX31xX4cdxX2dxX2exX3x11d3axX1axX9xX9xX1fxX3xX7fxX6dxX10xX2cxX1axX11xX4d8xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXa2xX51xX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX50xX37xX7xX39xX0xX4xX6dxX2cxX3xX11xX50xXexX6xX7xX84xX84xX4xXebxX73xX10xX51xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXebxX135xX2dxX84xX2dxX1axX13axX11xX84xX2xX70xX13fxX140xX84xX2xX13fxX144xX5xX13fxX71xX70xX2xXeaxX2xXeaxX9xX144xXeaxX14axXfxX6fxXebxX30xX15xX2cxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX51xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX6dxX1fxX3xXexX51xX3xX9xX1xX1axX3xX9xX50xX4xX1axX2dxX3xX65xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX1axX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX4xX3xX9xX51xX4xX3xX4xX50xX10xX48xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX13axX4xX5xX9xX1xX2exX70xX71xX71xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1bbxXeaxX6fxX15xX26xX7xX3xX84xX39xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1d3xX10xX15xX9xX4xX51xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX55xXa3xX1fxX3xX73xX10xX1fxX3xX48xX31xX280xX2dxX3xX11xX3c8xX3xXa2xX4cdxX3xX201xX45xX51xX3xX253xX1xX10xX3xX73xX202xXexX3xXexX1xXa3xX1fxX210xX3xX1bbxX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xX3xX9xX1xX4xXb0xX9xX3xX6dxX289xX2dxX2cxX2exX3xX0xX84xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX0xX1axX6dxX39xX4d1xX1axX31xX9xX1axX50xX11xX0xX84xX1axX6dxX39xX3xXaexX236xX10xX3xX9xX4xX2dxX210xX3xX1xX2efxX6dxX3xX2xX2xX84xXeaxX210xX3xX6dxX24axX9xX3xX6dxXa3xX1fxX3xX73xX10xX1fxX3xX1d3xX2xX1bbxX71xX3xX9cxX1axX50xXexX31xXfxX1axX11xX3xXexX1xX31xX1fxX6cxX2dxX3xXexX1xX24fxX3xX1xX45xX2dxX2cxX3xX1xX59xX10xX3xX48xX31xX280xX2dxX3xXaexX24axX4xX3xXaexX284xX3xX2cxX884xX15xX3xX9xX10xX4xX3xX2dxX289xX2dxX3xX9xX289xX4xX3xX11xX280xX2dxX3xX73xX10xX1fxX3xX48xX31xX280xX2dxX3xX11xX3c8xX3xX9xX289xX4xX3xX55xX51xX2dxX9xX4xX30xX51xX210xX3xXa2xX4cdxX3xX201xX45xX51xX3xX253xX1xX10xX3xX65xX1xX4xX3cxX2dxX3xX1bbxX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xX3xX9xX1xX4xXb0xX9xX3xX6dxX289xX2dxX2cxX3xX135xX45xX3xX2xX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xX3xX65xX1xXa3xXexX3xX73xX363xX3xX9xX1xX236xX3d7xX2dxX2cxXebxX3xd74bxX6cxX2dxX1xX3xX9xX50xX31xX1fxX2a0xX2dxX3xX1xX3adxX2dxX1xX3xX71dxX7fxX1d3xX3xX73xXa3xX51xX3xXexXa3xX51xX210xX3xX6dxXa3xX1fxX3xX73xX10xX1fxX3xX9cxX1axX50xXexX31xXfxX1axX11xX3xXaexX284xX3xX73xX2d5xX9xX3xX2dxX2cxX2f8xX3xX73xX202xXexX3xXexX1xXa3xX1fxX3xX65xX1xX4xX3xX73xX223xX9xX3xXaexX26bxX31xX3xXexX2d5xX9xX3xXexXa3xX2dxX1xX3xX9xX289xX4xX3xX11xX280xX2dxX3xX73xX10xX1fxXebxX3xX9cxX4xXb0xX2dxX3xXexX1xX236xX10xX3xXexX59xX3xX73xX3adxX2dxX1xX3xXfxX31xXd9xX2dxX3xX2cxX3adxX3xX9xX34exX3xX15xX1xX367xX10xX3xXa2xX24axX3xX671xX31xX202xXexX3xX15xX1xX456xX2dxX2cxX3xXa2xX4cdxX3xX201xX45xX51xX3xX253xX1xX10xXebxX3xX4a2xX4a3xX2dxX1xX2exX3xX55xXa3xX1fxX3xX73xX10xX1fxX3xX1d3xX2xX1bbxX71xX3xX9cxX1axX50xXexX31xXfxX1axX11xXebxX3xX253xX2cxX31xX4cdxX2dxX2exX3xX2e5xX51xXexX65xX1xX1axX1axX5xX3xX55xX10xX50xX9xX4xX2dxX4d8xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXa2xX51xX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX50xX37xX7xX39xX0xX4xX6dxX2cxX3xX11xX50xXexX6xX7xX84xX84xX4xXebxX73xX10xX51xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXebxX135xX2dxX84xX2dxX1axX13axX11xX84xX2xX70xX13fxX140xX84xX2xX13fxX144xX5xX13fxX71xX70xX13fxX140xX71xX140xX9xXeaxX140xX70xX70xXfxX2xXebxX30xX15xX2cxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX51xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX6dxX1fxX3xXexX51xX3xX9xX1xX1axX3xX9xX50xX4xX1axX2dxX3xX65xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX1axX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX4xX3xX9xX51xX4xX3xX4xX50xX10xX48xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX13axX4xX5xX9xX1xX2exX70xX71xX71xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX144xX71xX71xX15xX26xX7xX3xX84xX39xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1d3xX10xX15xX9xX4xX51xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX71dxX4xX6cxX31xX3xX73xX284xX51xX3xX253xX1axX15xX10xX50xX9xX10xX65xX3xXaexXb7xX3xX73xX24axX3xX16xX50xX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX202xXexX210xX3xX13fxXeaxX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xX3xXexX1xX3cxX9xX3xX135xX45xX3xX6dxX2d5xX9xX3xX9xX367xXexX1xX2exX3xX0xX84xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xc81cxX9xX3xX2dxX1xX2d5xX9xX3xX14axX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xX3xXaexX284xX3xX9xX1xX4xXb0xX9xX3xX6dxX289xX2dxX2cxX3xX135xX45xX3xX2xX140xX3xX2dxX2cxX236xX2f8xX4xX3xX65xX1xXa3xXexX3xX6dxX2d5xX9xX3xX9xX367xXexX1xX3xX5xX51xX3xX6dxX236xX10xX3xX9xX51xX210xX3xX2cxX4xX59xX3xXfxX40xX2dxX3xX11xX10xX31xX3xX65xX1xX4xX3xX11xX4xX6cxX31xX3xX73xX284xX51xX3xX253xX1axX15xX10xX50xX9xX10xX65xX3xX48xX31x15992xX9xX3xX48xX31xX10xX3xX16xX50xX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX202xXexXebxX3xXa2xX284xX51xX3xX253xX1axX15xX10xX50xX9xX10xX65xX3xXex16123xX2dxX2cxX3xXaexX284xX3xX73xX363xX3xX15xX1xXa3xX3xX1xX207xX1fxX3xX2cxX26bxX2dxX3xX13fxXebxX71xX71xX71xX3xX2dxX2cxX2efxX4xX3xX2dxX1xX45xX3xX135xX45xX3xX73xX31xX24axXexX3xX1xX3d7xX2dxX3xX144xX1bbxX140xXebxX71xX71xX71xX3xXexX236xX3xX5xX280xX2dxX3xX15xX1xX28dxX4xX3xXaexX4xX3xX11xX3d7xX3xX9xXa3xX2dxXebxX3xX9cxX45xX2dxX2cxX3xX9xX50xX335xX6dxX3xXexX1xX31xX1fxX3cxX2dxX3xX73xX10xX1fxX3xX135xX45xX3xX9xX45xX31xX3xX1xX351xX10xX3xXaexX284xX3xX73xX363xX3xX1xX207xX1fxX3xX73xX351xX210xX3xX6fxX3xX11xX280xX2dxX3xX73xX10xX1fxX3xX15xX1xX28dxX4xX3xXaexX59xX2dxX2cxX3xXexXb4xX10xXebxX3xX253xX1xX4xX2a0xX31xX3xX65xX1xX31xX3xX135xX3c8xXexX3xX50xX3d7xX4xX3xX135xX45xX51xX3xX9xX3adxX2dxX1xX3xX9xX50xX289xX2dxX2cxX3xX6dxX2d5xX9xX3xXaexX4xXb0xX2dxX3xX9xX50xX6cxX2dxX3xX5xX4xXb0xX2dxX3xX50xX24axX2dxX2cxXebxX3xX16xX1xX4xXb0xX9xX3xX1xX289xX4xX3xX135xX2a0xX3xX65xX4xX2dxX1xX3xX9xX3cxX3xX236xX40xXexX3xX9xX367xX2dxX1xX3xXfxX6cxX2dxX3xX9xX40xX4xX3xXfxX6cxX2dxX3xX9xX40xX4xX3xX14axX71xX71xX3xX9xX50xX4xXb0xX31xX3xX253xX403xX16xX3xX4a2xX2cxX26bxX2dxX3xX2xX1bbxX6fxX3xX9xX50xX4xXb0xX31xX3xX3bfxX71dxX403xX4d8xXebxX3xX4a2xX4a3xX2dxX1xX2exX3xX4d1xX1axX31xX9xX1axX50xX11xX4d8xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXa2xX51xX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX50xX37xX7xX39xX0xX4xX6dxX2cxX3xX11xX50xXexX6xX7xX84xX84xX4xXebxX73xX10xX51xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXebxX135xX2dxX84xX2dxX1axX13axX11xX84xX2xX70xX13fxX140xX84xX2xX13fxX144xX5xX13fxX71xX70xX1bbxX6fxX13fxX14axX9xX144xX6fxX2xX144xXfxX144xXebxX30xX15xX2cxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX51xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX6dxX1fxX3xXexX51xX3xX9xX1xX1axX3xX9xX50xX4xX1axX2dxX3xX65xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX1axX6dxX3xX6fxX70xX71xX3xX73xX4xX2dxX1xX3xX11xX4xX3xX9xX51xX4xX3xX4xX50xX10xX48xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX13axX4xX5xX9xX1xX2exX70xX71xX71xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX144xX6fxX71xX15xX26xX7xX3xX84xX39xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1d3xX10xX15xX9xX4xX51xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX253xX23bxX16xe298xX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX45xX2dxX1xX3xXexX31xX24axXexX3xX9xXd9xX15xX3xX9xX50xXd9xX2dxX3xX65xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX48xX31xX280xX2dxX3xX7xX16xX1xX50xX10xXexX4xX10xX2dxX3xX71dxX9xX10xX50xX3xX13fxX71xX2xX70xX7xX2exX0xX84xX11xX9xX50xX51xX2dxX2cxX39xX3xX8acxX4xX40xX4xX3xXexX1xXc8xXexX3xXa2xX31xXfxX2cxX10xX50xX4xX10xX3xX9xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX73xXa3xX51xX3xXexXa3xXexX3xX48xX31xX202xXexX3xX2cxX4xX10xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX135xX4xX6cxX2dxX3xX16xXb7xX3xXexX1xXc8xXexX3xX9cxX4xXb0xX15xX3xX236xX40xXexX3xXa2xX223xXexX3xX201xX289xX4xX3xX16xX280xX1fxX3xX403xX236xX3d7xX2dxX2cxX3xX4a2xX253xX23bxX16xXfdbxX4d8xX3xX2cxX4cdxX6dxX3xXa2xX31xXfxX2cxX10xX50xX4xX10xX210xX3xX55xX56xX210xX3xX9cxX1fxX3xX2e5xX289xX15xX3xX135xX45xX3xX4d1xX51xX6dxX10xX2dxX4xX10xX3xXaexX284xX3xX73xX223xX9xX3xXaexX26bxX31xX3xXexX31xX24axXexX3xX9xXd9xX15xX3xX9xX50xXd9xX2dxX3xX65xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX48xX31xX280xX2dxX3xXexX1xX31xX2dxX2cxX3xX6dxX10xX2dxX2cxX3xX9xX6cxX2dxX3xX7xX16xX1xX50xX10xXexX4xX10xX2dxX3xX71dxX9xX10xX50xX3xX13fxX71xX2xX70xX7xX3xX9xX50xX6cxX2dxX3xX65xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX15xX1xXd9xX2dxX3xXa2xX31xXfxX2cxX10xX50xX4xX10xXebxX3xX55xX258xXexX3xXaexX367xXexX1xX3xXexX1xX367xX2dxX1xX3xXexX207xX10xX3xXexX31xX24axXexX3xX5xX4xX3e7xX2dxX3xX9xXd9xX15xX3xX65xXd72xX51xX3xX5xX45xX4xX3xX2xX13fxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xXfxX45xX3xX2cxX4xX20axX15xX3xXad9xX1xX2efxX2dxX2cxX3xX48xX31xX280xX2dxX3xXa2xX31xXfxX2cxX10xX50xX4xX10xX3xX9xX335xX2dxX2cxX3xXexX236xX2f8xX2dxX2cxX3xX65xX1xX28dxX3xX2dxX335xX2dxX2cxX3xX15xX1xX202xX4xX3xX1xXbcxX15xX3xXaexX5dxX3xX9xX1xX10xX6dxX3xX2cxX4xX10xX3xXexXa3xXexX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX363xXexX1xX3xX5xX51xX3xX253xX23bxX16xXfdbxX3xX73xX28dxX51xX3xX9xX50xXbcxXebxX3xX4a2xX4a3xX2dxX1xX2exX3xX253xX23bxX16xXfdbxX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX45xX2dxX1xX3xX9xXd9xX15xX3xX9xX50xXd9xX2dxXebxX3xX253xX2cxX31xX4cdxX2dxX2exX3xX23bxde0dxX4d8xX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX23bxX31xX9xX1xX51xX50xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX50xX4xX2cxX1xX9xX37xX7xX39xX11c1xX1xX236xX3d7xX2dxX2cxX3xX201xX884xX2dxX2cxX0xX84xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX71dxX51xX31xX50xXexX1axX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX4a2xX16xXb7xX2dxX2cxX3xX1xXbcxX15xX4d8xX0xX84xX15xX39
Phương Đặng