Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh cho 17.428 thành viên vay hơn 150 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh, đến cuối năm 2019, dư nợ cho thành viên vay đạt trên 150,6 tỷ đồng với 17.428 thành viên vay vốn.
8700xbe43x9d84xb2fexbb53xe496xf938xd830x9772xX7x10d7bx102b9x11c1exaf6fxb143xd375xX5xa225xXaxeb52x9701xad69x10be6xX3xbfcfxX1xfa84xXexX3xXexd96bxXdxa524xc0dcxX3xXbxX1xd544xX3xX20xacfexX3xe9bdxbfa0xX3xXcxa07axX20xX1xX3xX4xX1xd003xX3xX2xbaa4xbf35x12473x11c87x1289fxX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xa0afxXdxffeaxX20xX3xX42xX6x9c29xX3xX1xb4afxX20xX3xX2x1072cx107a4xX3xXexc4b5xX3x1190bxe50fxX20x11294xX0xbbc7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x108d4xXaxX12xXcxX1xce78xX20xX59xX3xXexXdxX20xX3xXexaa36xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1x112d1xX3xX56x12181xX20xX3xX4xX14x12cdfxXdxX3xX20x1021fx112b6xX3xX39xX51xX2x9a54xX9axX3xX6dxda20xX3xX20x10a48xX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX56x1100fxXexX3xXexX1dxX44xX20xX3xX2xX50xX51xX9axc076xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX3xX42x11940xXdxX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX42xXa2xX20xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1170dxX33xX6dxX49xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX56x9167xX3xX42xX2axX3xX56xX6xX20xX59xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xae66xX1xX6xXdxX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56x126b8xX20xX59xX3xXexXc9xXdxX3xX2xX38xX36xX3x12477xX131xX9axX3xXbxX1xXb0xa90dxX20xX59xX9axX3xXexX1x12532xX3xXexX1dxb5e3xX20xX9axX3xX42xXe0xXdxX3xX2xX37xXd5xX38xX50xX3xXexc308xX3xXex12c23xX20xX3xX6dxX24xX20xX59xX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdx109e1xXa7xX3xffeexXcxaf4exXcx12353xf4f3xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xXaxX12xXcxX1xX15fxXdxX3xX59xXdxX6xX20xX3xe219xX14xX6xX9axX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56xX14cxX20xX59xX3xXcxX190xXcxX192xX3xX20xX59xX2axX49xX3xX4xX2axX20xX59xX3xX56xXb0xXb3xX4xX3xX141xX1x11e8axX20xX59xX3xX56xX166xX20xX1xX9axX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX7x11447xX3xX6dxX24xX20xX59xX3xX42xXa2xX20xX3xX56x10cbdxX20xX59xX3xXa7xX24xX4xX3xX56xX17cxX4xX1xX9axX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xX14xX49xX3xX1xXdxX18bxX14xX3xX1b4xX14xe622xX3xX7xX21dxX20xX3xX158xX14xX16axXexX3xX141xXdxX20xX1xX3xX6dxX33xX6xX20xX1xX9axX3xXexXc9xX33xX3xX56xXb0xXb3xX4xX3xXexX1xc671xXdxX3xX1b4xX14xX10xX20xX3xXexX17cxX4xX1xX3xX5x9ac6xX49xX3xX1xa8c1xX20xX59xX3xX20xX59xX2axX49xX3xX56xX1fxX3xXexX1dxX21dxX3xX20xXb3xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xX3xXbxf478xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe302xX5bxX5bxX4xX6dxX20xX37xee0exX6xX33xX1xX6xXexXdxX20xX1xX37xX42xX20xX5bxX6dxX10xX7xX141xXexX33xXbxX5bxX20xX10x11b38xX7xX5bxX2xXacxX38xX38xX5bxXd5xXacxX6dxX51xX2xXacxX50xX50x122f8xXd5xXexX39xXd5xX51xX51xX50xX5xX51xX37xe0a4xXbxX59x8bfdxX1dxX9xX2xX3axX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX279xX6xXbxXexXdxX33xX20xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX158xXexabdcxX6xX5xXdxX59xX20xX290xX3xX4xX10xX20xXexX10xX1dxdc3exXaxX12xX279xX1xX166xX3xa288xX59xX14xX49xe483xX20xX3xXcxX1xX166xX3xXcxX1xf8d0xX20xX59xX3x11df7xX3xX158xX23fxXa7xX3xXd5xX9axX3xX158xX131xX3xX29xXb0xX4cxX20xX59xX3xXcxX1xdb6axX49xX3xX18exX29xXb0xX4cxX20xX59xX3xX192xX1xX44xX193xX3xXexX1dxX57xX20xX59xX3xX56xXb0xXb3xX4xX3xX42xXb0xX15fxX20xX3xX297xXb0xX36dxXdxX3xX1b4xX14xX49xX3xXa7xX72xX3xX1xX4cxX20xX3xX2bexX51xX51xX3xX59xXa2xX4xX3xXexX7bxX3xX20xX59xX14xX57xX20xX3xX42xXa2xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xXaxX12xX29xXdxX18bxX20xX3xX20xX6xX49xX9axX3xX1b4xX14xX15xX3xX4xX23fxX3xX2xXacxX37xXd5xX3axX36xX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX59xXdxX6xX3xX42xXe0xXdxX3xX7xXa2xX3xX6dxXb0xX3xXexXdx8b97xX20xX3xX59xX1f3xXdxX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX3xXexX1dxX44xX20xX3xX39xX2bexX9axX2bexX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX37xX3xX190xXb0xX3xX20xXb3xX3xXexX1dxX44xX20xX3xX2xX50xX51xX9axXd5xX3xXexX54xX5bxX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX42xXa2xX20xX355xX3xXexX1dxX33xX20xX59xX3xX56xX23fxX9axX3xX4xX23fxX3xX2bexX37xX2bexX2bexX3axX3xX1xX14cxX3xX20xX59xX1x12039xX33xX9axX3xX4xe4ccxX20xX3xX20xX59xX1xX497xX33xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX59xXdxX6xX9axX3xX4xX1xXdxX9dxXa7xX3xXexX54xX3xX5xX18bxX3xX2xXacxX5bxX39x90aexX355xX3xXexX54xX3xX5xX18bxX3xXexX1xX14xX3xX1xX57xXdxX3xX59xXa2xX4xX9axX3xX5xX131xXdxX9axX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX3xX1xX2axX20xX59xX3xXexX1xX19xX20xX59xX3xX56xXc9xXexX3xX2xX51xX51xX4bfxX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xX3xXbxX279xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX279xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX2aexXdxX6dxXexX1xX290xX3xXd5xX2xX50xXbxX158xX355xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX290xX3xX38xX2xX51xXbxX158xX355xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX290xX5bxX5bxXdxX37xX297xX6xX33xX1xX6xXexXdxX20xX1xX37xX42xX20xX5bxX20xX10xX2aexX7xX5bxX39xX51xX51xX51xX5bxXd5xXacxX6dxX38xX2xX3axX38xXacxX38xXd5xXexXd5xX2bexX38xXd5xX5xX2xX347xX2xX39xXacxX6dxX38xX2xX36xX39xX39xX51xX3axXexX38xX2xX51xXacxX51xX5xX51xX37xX2c9xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX279xX6xXbxXexXdxX33xX20xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX158xXexX347xX6xX5xXdxX59xX20xX290xX3xX4xX10xX20xXexX10xX1dxX355xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX42xX7bxX6xX3xXexX179xX3xX4xX1xed06xX4xX3xX5xX360xX3xXexX179xX20xX59xX3xX141xX9dxXexX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56xX14cxX20xX59xX3xX20xXa6xXa7xX3xX39xX51xX2xXacxX9axX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX141xX1xX6xXdxX3xX20xX1xXdxX18bxXa7xX3xX42xX24xX3xX20xXa6xXa7xX3xX39xX51xX39xX51xX3xX42xX2axX33xX3xX4xX1xXdxX42bxX14xX3xX39xX5bxX2xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xXaxX12xX192xX9dxXexX3xX1b4xX14xX21dxX3xX4xX1xX33xX3xX42xX6xX49xX3xX20xX59xX14xX57xX20xX3xX42xXa2xX20xX3xX56xbdf7xX14xX3xXexXb0xX3xXa7xX72xX3xX1xc2fdxX20xX1xX9axX3xXexX179xX3xX1xXb3xXbxX3xXexX19xX4xX9axX3xX1xXb3xXbxX3xXexX19xX4xX3xX158xX131xX3xX6dxX33xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX5xX2axXa7xX3xX4xX1xX381xX3xX56xXc9xXexX3xX6dxXb0xX3xX20xXb3xX3xXexX1dxX44xX20xX3xX2xX39xX9axX36xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX5bxX2xX37xX2bexX50xX51xX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX42xXa2xX20xX9axX3xXexXc9xXdxX3xX36xX2xX3xX158xX131xX9axX3xXbxX1xXb0xX15fxX20xX59xX9axX3xXexX1xX166xX3xXexX1dxX16axX20xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xXaxX12xX35cxX59xX33xX2axXdxX3xX1dxX6xX9axX3xX7xX6xX14xX3xX50xX3xX20xXa6xXa7xX3xX4xX1xX33xX3xX42xX6xX49xX9axX3xX42xXa2xX20xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX17cxX20xX3xX6dxX24xX20xX59xX3xX42xX18bxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1b4xX14xX6xX49xX3xX42x10b18xX20xX59xX3xX18exX190xba32xX3xX19xX20xX3xX4xX16axXbxX3xX20xXb0xXe0xX4xX3xX7xXc9xX4xX1xX3xX42xX2axX3xX42xX18bxX3xX7xXdxX20xX1xX3xXa7xX72xXdxX3xXexX1dxXb0xX15fxX20xX59xX3xX20xX72xX20xX59xX3xXexX1xX72xX20xX3xXa7xXdxX42bxX20xX3xXcxX1dxX14xX20xX59xX193xX3xXexX1xX7a9xX4xX3xX1xXdxX18bxX20xX3xXexXc9xXdxX3xX50xX3xX158xX131xX290xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX192xXdxXa7xX9axX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX10cxX251xX20xX59xX3xX18ex9821xX14cxX4xX3xX29xX2axX193xX355xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX192xX44xX20xX1xX9axX3xX17xX1x12b61xX3xb7c3xXdxX18bxXexX9axX3xX82cxXdxX18bxXexX3x9bd5xX14xX49xX44xX20xX3xX18exXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX29xX2axX193xX3xX1xXdxX18bxX20xX3xX7xXa2xX3xX6dxXb0xX3xX20xXb3xX3xX4xX7a3xX20xX3xXexX1dxX44xX20xX3xX2xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX3xX42xXe0xXdxX3xX38xX2bexX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xX3xXbxX279xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX279xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX2aexXdxX6dxXexX1xX290xX3xXd5xX2xX50xXbxX158xX355xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX290xX3xX38xX2xX51xXbxX158xX355xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX290xX5bxX5bxXdxX37xX297xX6xX33xX1xX6xXexXdxX20xX1xX37xX42xX20xX5bxX20xX10xX2aexX7xX5bxX39xX51xX51xX51xX5bxXd5xXacxX6dxX38xX2xX3axX38xXacxX50xX50xXexX38xX39xX36xXacxX5xXd5xX347xX2xX39xXacxX6dxX38xX2xX36xX39xX39xX50xX3axXexX2bexXacxX38xX3axX51xX5xX51xX37xX2c9xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX279xX6xXbxXexXdxX33xX20xXaxX12xX192xX9dxXexX3xXexX1xX1ffxX4xX3xX20xXa6xXa7xX3xX39xX51xX2xXacxX9axX3xX29xX14cxXdxX3xX813xX29xX17xX35cxX3xXex11215xX20xX1xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX1b4xX14xX49xX9dxXexX3xX56xX166xX20xX1xX3xX141xX1xX10xX20xX3xXexX1xXb0xX36dxX20xX59xX3xX4xX1xX33xX3xX38xX3xXexX49cxXbxX3xXexX1xX1fxX37xX37xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX279xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX279xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX2aexXdxX6dxXexX1xX290xX3xXd5xX2xX50xXbxX158xX355xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX290xX3xX38xX2xX51xXbxX158xX355xX3xX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX49xX290xX3xX297xX5xX33xX4xX141xX355xX3xXa7xX6xX1dxX59xXdxX20xX347xX5xX10xf1e4xXexX290xX3xX6xX14xXexX33xX355xX3xXa7xX6xX1dxX59xXdxX20xX347xX1dxXdxX59xX1xXexX290xX3xX6xX14xXexX33xX355xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX290xX5bxX5bxXdxX37xX297xX6xX33xX1xX6xXexXdxX20xX1xX37xX42xX20xX5bxX20xX10xX2aexX7xX5bxX39xX51xX51xX51xX5bxX2xX39xXacxX6dxX38xX2xX36xX39xX2bexX38xX50xXexXd5xX36xXd5xX3axXd5xX5xX51xX37xX2c9xXbxX59xX2ccxX1dxX9xX38xX50xXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX279xX6xXbxXexXdxX33xX20xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX158xXexX347xX6xX5xXdxX59xX20xX290xX3xX4xX10xX20xXexX10xX1dxX355xXaxX12xX37xX37xX37xX42xX2axX3xXd5xX3xX4xX19xX3xX20xX1xf716xX20xX3xX4xX23fxX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xXexX17cxX4xX1xX3xX158xX14xX16axXexX3xX7xX369xX4xX3xXexX1dxX33xX20xX59xX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56xX14cxX20xX59xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xXaxX12xX192xX1xX72xX20xX59xX3xX4xX1xX9acxX3xXexX1xX7a9xX4xX3xX1xXdxX18bxX20xX3xXexXa2xXexX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56xX14cxX20xX59xX3xXcxX190xXcxX192xX9axX3xX42xXa6xX20xX3xXbxX1xX7a3xX20xX59xX3xX4xX1xX17cxX20xX1xX3xX42xX2axX3xX4xX19xX4xX3xX42xXa6xX20xX3xXbxX1xX7a3xX20xX59xX3xX59xXdxX6xX33xX3xX6dxX166xX4xX1xX9axX3xXexX179xX3xXcxX190xXcxX192xX3xX56xX131xX3xXexX179xX3xX4xX1xX64axX4xX3xXexX1xXa6xXa7xX3xX1xe33cxXdxX9axX3xXexcd3bxX20xX59xX3xX1b4xX14xX2axX3xX20xX1xXb3cxX20xX3xX6dxX166xXbxX3xXcxX9dxXexX3xX35cxX59xX14xX49xX44xX20xX3xX56xX19xX20xX3xX192xX54xX3xX29xXb3xXdxX3xX39xX51xX2xXacxX3xX42xXe0xXdxX3xX2xX37xX50xX39xX39xX3xX7xX14xX16axXexX3xX1b4xX14xX2axX9axX3xXexX1dxX166xX3xX59xXdxX19xX3xX1xX4cxX20xX3xX39xX2xX50xX3xXexX1dxXdxX18bxX14xX3xX56xX57xX20xX59xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX33xX6dxX49xXaxX12xX35cxXa6xXa7xX3xX39xX51xX39xX51xX9axX3xX1b4xX14xX15xX3xXexXdxX9dxXbxX3xXexX24xX4xX3xX1xX33xX2axX20xX3xXexX1xXdxX18bxX20xX3xX1xX57xX3xX7xX4cxX3xX4xX1xX14xX49xX1fxX20xX3xX56xX179xXdxX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xXexX179xX3xX4xX1xX64axX4xX3xXexX2axXdxX3xX4xX1xX17cxX20xX1xX3xX42xXdxX3xXa7xX72xX355xX3xX6dxX14xX49xX3xXexX1dxX6d2xX3xXa7xXa2xXdxX3xX1b4xX14xX6xX20xX3xX1xX18bxX3xX4xX1xXc02xXexX3xX4xX1x8d3axX3xX42xXe0xXdxX3xX1xX14cxXdxX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX16axXbxX3xX42xX2axX3xX4xX1xX17cxX20xX1xX3xX1b4xX14xX49xX42bxX20xX3xX4xX4cxX3xX7xX36dxX3xX20xX1xX251xXa7xX3xXbxX1xXa2xXdxX3xX1xXb3xXbxX3xXexX1xX7a9xX4xX3xX1xXdxX18bxX20xX3xXexXa2xXexX3xX4xX19xX4xX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56xX14cxX20xX59xX355xX3xXexXa6xX20xX59xX3xX4xXb0xX15fxX20xX59xX3xX141xXdxX1fxXa7xX3xXexX1dxX6xX9axX3xX59xXdxX19xXa7xX3xX7xX19xXexX9axX3xX141xXdxX1fxXa7xX3xX7xX33xX19xXexX3xX20xX14cxXdxX3xX297xX14cxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX33xXc9xXexX3xX56xX14cxX20xX59xX3xX1b4xX14xX15xX355xX3xXexXdxX9dxX20xX3xX1xX2axX20xX1xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX381xX3xXexX24xX4xX3xX141xXdxX18bxX20xX3xXexX33xX2axX20xX3xXexX179xX3xXcxX190xXcxX192xX3xXexXc9xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX56xX4cxX20xX3xX42xX166xX3xX1xX2axX20xX1xX3xX4xX1xX17cxX20xX1xX3xX4xX16axXbxX3xX158xX131xX3xXa7xXe0xXdxX3xX7xX19xXbxX3xX20xX1xX49cxXbxX37xX37xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX1dxX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX347xXexX1xX14xXa7xX297xX347xX6xX20xX6dxX347xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5xX51xX2bexX3xXexX1dxXdxX18bxX14xX3xX56xX57xX20xX59xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xX4xX7a9xX14xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX44xX20xX3xX158xX14xX20xX59xX3xXbxX1xX33xX20xX59xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX29xX2axXaxX3xX1xX1dxX10xXa48xX9xXaxX5bxX20xX1xXdxXbxX347xX4xX6xX14xX347xX49xX10xX14xX347xXexX1xX14xX33xX20xX59xX5bxXd5xX51xX2bexX347xXexX1dxXdxX10xX14xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX59xXdxX14xXbxX347xX1xX33xXdxX347xX42xXdxX10xX20xX347xX4xX14xX14xX347xXexX1xX6xX20xX1xX347xX20xXdxX10xX20xX347xX158xX14xX20xX59xX347xXbxX1xX33xX20xX59xX347xXexX1xX6xX4xX1xX347xX1xX6xX5bxX2xX3axX38xX38xXd5xX2xX37xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxXa7xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX39xX51xX5bxX20xX10xX2aexX7xX5bxX2xXacxX50xX2xX5bxXacxXd5xX6dxX2bexX2xX51xX2bexX36xX51xX38xXexX36xX50xXacxXacxX38xX5xX51xX37xX2c9xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX42xX12xX0xX7xXexX1dxX33xX20xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5xX51xX2bexX3xXexX1dxXdxX18bxX14xX3xX56xX57xX20xX59xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xX4xX7a9xX14xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX44xX20xX3xX158xX14xX20xX59xX3xXbxX1xX33xX20xX59xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX29xX2axXaxX3xX1xX1dxX10xXa48xX9xXaxX5bxX20xX1xXdxXbxX347xX4xX6xX14xX347xX49xX10xX14xX347xXexX1xX14xX33xX20xX59xX5bxXd5xX51xX2bexX347xXexX1dxXdxX10xX14xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX59xXdxX14xXbxX347xX1xX33xXdxX347xX42xXdxX10xX20xX347xX4xX14xX14xX347xXexX1xX6xX20xX1xX347xX20xXdxX10xX20xX347xX158xX14xX20xX59xX347xXbxX1xX33xX20xX59xX347xXexX1xX6xX4xX1xX347xX1xX6xX5bxX2xX3axX38xX38xXd5xX2xX37xX1xXexXa7xXaxX12xXd5xX51xX2bexX3xXexX1dxXdxX18bxX14xX3xX56xX57xX20xX59xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xX4xX7a9xX14xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX44xX20xX3xX158xX14xX20xX59xX3xXbxX1xX33xX20xX59xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX29xX2axX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1dxX33xX20xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX35cxXa6xXa7xX3xX39xX51xX2xXacxX9axX3xX29xX14cxXdxX3xXcxX35cxX837xX17xX3xX1xX14xX49xX18bxX20xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX18exX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX193xX3xX56xX131xX3xXexX1xX7a9xX4xX3xX1xXdxX18bxX20xX3xX4xX1xXb0xX4cxX20xX59xX3xXexX1dxX6d2xX20xX1xX3xXa7xX179xX3xX5xXb3xX20xX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX3xX36dxX3xX3axX3xX56xXdxX1fxXa7xX3xXexXc9xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX72xX20xX3xX42xX2axX3xXexX179xX3xX6dxXb3cxX20xX3xXbxX1xXa2xX3xX2bexX3xX4xX24xXa7xX3xX18exX10cxX369xX4xX3xX29xX2axX9axX3xXcxXb3cxX49xX3xX35cxX6xXa7xX3xX42xX2axX3xX10cxXdxX1fxX20xX3xX35cxX59xX6xX20xX59xX193xX3xX42xXe0xXdxX3xXexX179xX20xX59xX3xX7xXa2xX3xXexXdxX42bxX20xX3xXd5xX51xX2bexX3xXexX1dxXdxX18bxX14xX3xX56xX57xX20xX59xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc881xX35cxX59xXb3cxX20xX3xX1xX2axX20xX59xX3xXexX1xX72xX20x12586xX3xX36dxX3xX813xX14cxX4xX3xX29xX2axX3xX1xX14xX49xX3xX56xX14cxX20xX59xX3xX1xX4cxX20xX3xX2bexX3xXexX54xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX20xX1xX6xX14xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX141xXdxX20xX1xX3xXexX9dxXaxX3xX1xX1dxX10xXa48xX9xXaxX5bxX5xX6xX33xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX42xXdxX10xX4xX347xX5xX6xXa7xX5bxX20xX59xX6xX20xX347xX1xX6xX20xX59xX347xXexX1xX33xX20xX347xX33xX347xX5xX33xX4xX347xX1xX6xX347xX1xX14xX49xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX1xX33xX20xX347xX2bexX347xXexX49xX347xX59xXdxX14xXbxX347xX20xX1xX6xX14xX347xXbxX1xX6xXexX347xXexX1dxXdxX10xX20xX347xX141xXdxX20xX1xX347xXexX10xX5bxX2xX3axX51xX51xX50xX39xX37xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxXa7xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX39xX51xX5bxX20xX10xX2aexX7xX5bxX2xXacxX2bexXacxX5bxX2xX50xX38xX6dxX38xX2xX36xX50xX39xX51xX38xXexX50xXacxX36xX36xX51xX5xX51xX37xX2c9xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX42xX12xX0xX7xXexX1dxX33xX20xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1148xX35cxX59xXb3cxX20xX3xX1xX2axX20xX59xX3xXexX1xX72xX20xX1157xX3xX36dxX3xX813xX14cxX4xX3xX29xX2axX3xX1xX14xX49xX3xX56xX14cxX20xX59xX3xX1xX4cxX20xX3xX2bexX3xXexX54xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX20xX1xX6xX14xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX141xXdxX20xX1xX3xXexX9dxXaxX3xX1xX1dxX10xXa48xX9xXaxX5bxX5xX6xX33xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX42xXdxX10xX4xX347xX5xX6xXa7xX5bxX20xX59xX6xX20xX347xX1xX6xX20xX59xX347xXexX1xX33xX20xX347xX33xX347xX5xX33xX4xX347xX1xX6xX347xX1xX14xX49xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX1xX33xX20xX347xX2bexX347xXexX49xX347xX59xXdxX14xXbxX347xX20xX1xX6xX14xX347xXbxX1xX6xXexX347xXexX1dxXdxX10xX20xX347xX141xXdxX20xX1xX347xXexX10xX5bxX2xX3axX51xX51xX50xX39xX37xX1xXexXa7xXaxX12xX1148xX35cxX59xXb3cxX20xX3xX1xX2axX20xX59xX3xXexX1xX72xX20xX1157xX3xX36dxX3xX813xX14cxX4xX3xX29xX2axX3xX1xX14xX49xX3xX56xX14cxX20xX59xX3xX1xX4cxX20xX3xX2bexX3xXexX54xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX20xX1xX6xX14xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX141xXdxX20xX1xX3xXexX9dxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1dxX33xX20xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xb511xXdxX44xX20xX59xX3xXacxX3xXexX1xX19xX20xX59xX3xX20xXa6xXa7xX3xX39xX51xX2xXacxX9axX3xXcxX179xX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX3xX4xX381xX6xX3xX4xX1xX166xX3xX10xXa7xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xXexX1xX72xX20xX3xX13xX14xX6xX20xX3xX35cxX6xXa7xX3xX18exX158xX131xX3xX29xX57xX20xX59xX3xX813xX14cxX4xX3xX347xX3xX813xX14cxX4xX3xX29xX2axX9axX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX193xX3xX56xX131xX3xX1xX14xX49xX3xX56xX14cxX20xX59xX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX3xX56xXb0xXb3xX4xX3xX2xX9axX50xX3xXexX9acxX3xX56xX57xX20xX59xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX4xX1xX166xX3xX10xXa7xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX141xXdxX20xX1xX3xXexX9dxX37xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX813xXb3xX20xX3xX20xX1xX7a9xX6xX3xX1148xX56xd907xX1157xX3xX2xX36xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX9axX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX4xX21dxX3xX20xX59xX1xX6d2xX20xX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX279x10cb8xXa7xX3xX837xX14xX49xX44xX20xX3xX42xXb0xXb3xXexX3xX141xX1xX23fxXaxX3xX1xX1dxX10xXa48xX9xXaxX5bxX158xX6xX347xX1xX33xXdxX5bxX5xX33xX20xX347xX20xX1xX14xX6xX347xX6dxX10xX347xX2xX36xX347xXexX49xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX59xXdxX14xXbxX347xX4xX6xX347xX20xX59xX1xXdxX20xX347xX1xX33xXdxX347xX42xXdxX10xX20xX347xXbxX1xX14xX347xX20xX14xX347xX4xX6xXa7xX347xX158xX14xX49xX10xX20xX347xX42xX14xX33xXexX347xX141xX1xX33xX5bxX2xX36xX2bexXd5xX2bexX3axX37xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX59xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5bxXa7xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX39xX51xX5bxX20xX10xX2aexX7xX5bxX2xXacxX39xX39xX5bxX2xX39xX3axX6dxX2xX51xX3axX2bexXd5xX2xX39xXexX2xXd5xX2bexX38xX2xX5xX51xX37xX2c9xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX38xX39xX3axX3xXexX1xX2axX20xX1xX3xX42xXdxX44xX20xX3xX42xX6xX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX50xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX42xX12xX0xX7xXexX1dxX33xX20xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX813xXb3xX20xX3xX20xX1xX7a9xX6xX3xX1148xX56xX148fxX1157xX3xX2xX36xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX9axX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX4xX21dxX3xX20xX59xX1xX6d2xX20xX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX279xX14bdxXa7xX3xX837xX14xX49xX44xX20xX3xX42xXb0xXb3xXexX3xX141xX1xX23fxXaxX3xX1xX1dxX10xXa48xX9xXaxX5bxX158xX6xX347xX1xX33xXdxX5bxX5xX33xX20xX347xX20xX1xX14xX6xX347xX6dxX10xX347xX2xX36xX347xXexX49xX347xX6dxX33xX20xX59xX347xX59xXdxX14xXbxX347xX4xX6xX347xX20xX59xX1xXdxX20xX347xX1xX33xXdxX347xX42xXdxX10xX20xX347xXbxX1xX14xX347xX20xX14xX347xX4xX6xXa7xX347xX158xX14xX49xX10xX20xX347xX42xX14xX33xXexX347xX141xX1xX33xX5bxX2xX36xX2bexXd5xX2bexX3axX37xX1xXexXa7xXaxX12xX813xXb3xX20xX3xX20xX1xX7a9xX6xX3xX1148xX56xX148fxX1157xX3xX2xX36xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX9axX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX4xX21dxX3xX20xX59xX1xX6d2xX20xX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xX279xX14bdxXa7xX3xX837xX14xX49xX44xX20xX3xX42xXb0xXb3xXexX3xX141xX1xX23fxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1dxX33xX20xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX7bxX3xX20xX1xX27xX20xX59xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX14cxXdxX3xX297xX6xX20xX3xX56xX6c8xX14xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX56xXb3cxX49xX3xX1xX4cxX20xX3xX2xX51xX3xX20xXa6xXa7xX9axX3xX56xX9dxX20xX3xX20xX6xX49xX9axX3xX2xX51xX51xX4bfxX3xX4xX1xX166xX3xX1xX14cxXdxX3xXbxX1xX24xX3xX20xX27xX3xXexX1dxX44xX20xX3xX56xX166xX6xX3xX297xX2axX20xX3xX1xX14xX49xX18bxX20xX3xX279xX14bdxXa7xX3xX837xX14xX49xX44xX20xX3xX18exX29xX2axX3xXcxX2dxX20xX1xX193xX3xX56xX131xX3xX20xX14xX72xXdxX3xX5xXb3xX20xX3xX20xX1xX7a9xX6xX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX37xX3x110aexed85xXdxX3xX20xXa6xXa7xX9axX3xX20xX59xX14xX57xX20xX3xXexXdxX9dxXexX3xX141xXdxX18bxXa7xX3xXexX7bxX3xX5xXb3xX20xX3xX20xX1xX7a9xX6xX3xXa7xX6xX20xX59xX3xX42xX42bxX3xX1xX2axX20xX59xX3xX4xX1xX24xX4xX3xXexX54xX3xX56xX57xX20xX59xX3xX59xXdxX1ffxXbxX3xX1xX2axX20xX59xX3xX20xX59xX1xX6d2xX20xX3xX1xX14cxXdxX3xX42xXdxX44xX20xX3xX20xX59xX1xX497xX33xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX141xXdxX20xX1xX3xXexX9dxX9axX3xX5xX2axXa7xX3xX20xX1xX2axX3xX7xXc9xX4xX1xX9axX3xX42xXb0xX15fxX20xX3xX56x11a99xXbxX37xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX14xX5xX12xX0xX6dxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbe4xX14xXexX1xX33xX1dxXaxX12xXcxX1xX14xX3xX29xX2axX0xX5bxXbxX12
Thu Hà