Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ tư tưởng chiến tranh Lạnh
Trung Quốc kêu gọi Mỹ tập trung vào hợp tác, kiểm soát các bất đồng và duy trì quan hệ Mỹ - Trung ổn định.
f615x108c9x12df6x16781x18273x10a05x108e1x116b6x18333xfa04x14fb6x18c2ex14cfcx1171ax17df0x18de2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax121a4x10360x13582xXexX0x148b4xXaxX17xX18xX19xXexX0x172c6x12bb2xX19x11136xXexX0xXax15b86xX9x12628xXdxX18x102ccxX2fx166edx15ceax12eafxX5x110adxXbxXdxX17xX32xXexX5x11a3ex12276x17f07x14bf1xX9x126eaxX3dx152d6xX2cxX9x1639dx13053xX3dxX9xX3fx149a8xX35xX9x13edax15a27xX9xXbx17ec3xX9xX23x12889xX9xXbx11defxX9xXbxX58x17230xX3exX3fxX9xX2cxXaxX35x1802cxX3exX9xXbxX3cxX18xX3exXaxX9x1937ax17b69xX3exXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x169fbxX17xX18xX19xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xX46xX47xX3dxX9xX3fxX4bxX35xX9xX4exX4fxX9xXbx1271dxX33xX9xXbxX3cxX3dxX3exX3fxX9x12863x16b24xX24xX9xXax183cfxX33xX9xXbx182f7xX2cx14636xX9xX46xX35x10c04xXcxX9xX2fxX24xXafxXbxX9xX2cxXafxX2cxX9xX23x171d1xXbxX9x121e9x12760xX3exX3fxX9xXa6xXa7xX9xX19xX3dxX26xX9xXbxX3cx1060dxX9x14fb0xX3dxX18xX3exX9xXax1433exX9xX4exX4fxX9x14637xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9x17b3bxX3exX9xXc5x125dbxX3exXax13bb8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x15d19xX24xX19xX26xX32xXexXffx11579xX9x1587exX3fxX24xX6dxX35xX9xX3fxX35xX18xX24xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xXax12d23xXcxX9xXd5xX3dxX18xX9xXaxX43xX35xX9xXbxXax14916xX2cxX9xX4exX4fxX9xXbxX52xX9xX23xX55xX9xXbxX58xX9xXbxX58xX5cxX3exX3fxX9x13fcbxX2cxXaxX35xX63xX3exX9xXbxX3cxX18xX3exXaxX9xX6cxX6dxX3exXax153b2xXb1xX9xXbxX11fxX3exX9xXbxX3cxX4bxX3exX3fxX9xXa6xXa7xX9xXbxX9dxX33xX9xXbxX3cxX3dxX3exX3fxX9xXa6xXa7xX24xX9xXa6xXc2xX3exX9xXc5x1365cxX9xXaxXabxX33xX9xXbxXafxX2cxXb1xX9xX46xX35xXb5xXcxX9xX2fxX24xXafxXbxX9xX2cxXafxX2cxX9xX23xXc2xXbxX9xXc5xXc6xX3exX3fxX9xXa6xXa7xX9xX19xX3dxX26xX9xXbxX3cxXd3xX9xXcxX43xX35xX9xXd5xX3dxX18xX3exX9xXaxXdbxX9xX4exX4fxXe0xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX33xXaxXafxXbxX9xXbxX3cxX35xXb5xX3exX9xXe8xX3exX9xXc5xXecxX3exXaxX9xXa6xXa7xX9xXa6x12744xX3exX3fxX9xXcxX6dxX3exXaxXefxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXffxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX26xX47xX3exX9xX23xX43xX9xX2cx17447xX18xX9xXffxX106xX9xX108xX3fxX24xX6dxX35xX9xX3fxX35xX18xX24xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xXc5xX58xX18xX9xX3cxX18xX9xX2fxX18xX3dxX9xX46xXaxX35xX9xX5xXe8xX3exX3fxX9xXbxXaxX43xX3exX3fxX9xX4exX4fxX9xX2xX24xX3exX18xXdxX19xX9xX5xX3cxX3dxXcxX33xX9xXc5xX175xX9xX2cxX9dxX33xX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX5xXaxX11fxX3exX3fxX9xXc5xX35xXdbxX33xX9xXdxX35xX47xX3exX9xX23xX18xX3exX3fxX9xXc5x11a65xX3dxX9xXbxX35xX47xX3exX9xX3exXaxXc2xX3exX9xXcxX6dxX3exXaxXb1xX9xX2cxXafxX2cxX9xXc5xX43xX35xX9xXbxXaxX1f7xX9xX3exXaxX58xX9xX108xX3fxX18xX9xXa6xXa7xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xXc5xX18xX3exX3fxX9xXbxXaxXafxX2cxXaxX9xXbxXax10dc4xX2cxX9xX2cxXafxX2cxX9xX3fxX35xXafxX9xXbxX3cxXecxXb1xX9xX46xX35xX3exXaxX9xXbxX63xX9xXa6xXa7xX9xXdxXabxX35xX9x109bbxX2cxXaxX9xX2cxX1f7xX18xX9xX4exX4fxXefxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX3cxX3fxX35xX3ex103c0xX9x13b08xX33x14476xX9xX18xX3dxXbxX24x106afxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxXe0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2e4xX1cxX1cxX35xXefxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXefxXa6xX3exX1cxX3exX17x13302xX2fxX1cxX2ax17e56x17837xfd63xX1cxX2axX339xX2e6xX19x1559bxX339x1600axX340xX342xX2ax12223xXbx10ba6xX348xX338xX346xXdxX339xXefx17744xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX3dxX3exX3fxX9xXd5xX3dxX24xX2cxX9xX46xX17xX3dxX9xX3fxX24xX35xX9xXcxX26xX9xXbxX3dxX9xX23xX24xX9xXbxX3dxX9xXbxX3dxX24xX3exX3fxX9xX2cxXaxX35xX17xX3exX9xXbxX3cxX18xX3exXaxX9xXdxX18xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX108xX3fxX58x101c0xX35xX9xX33xXaxXafxXbxX9xX3exX3fxX11fxX3exX9xXffxX106xX9xX108xX3fxX24xX6dxX35xX9xX3fxX35xX18xX24xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xX80xX24xX18xX9x102b5xX3dx10829xX3exX9xX2xX24xX18xX3exXaxXefxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXffxX24xX19xX26xX32xXex121b1xX175xX9xX2cxX9dxX33xX9xXbxX3dxX26xX47xX3exX9xX23xX43xX9xX3exXa7xX26xXb1xX9xX3exX3fxX58xX3bbxX35xX9xX33xXaxXafxXbxX9xX3exX3fxX11fxX3exX9xXffxX106xX9xX108xX3fxX24xX6dxX35xX9xX3fxX35xX18xX24xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xX80xX24xX18xX9xX3e5xX3dxX3e7xX3exX9xX2xX24xX18xX3exXaxX9xX3exf858xX35xX9xX3cx15149xX3exX3fxX2e4xX9xX0xX35xXexX141xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xXa6xXa7xX9xX4exX4fxX9xX2cxX46dxX9xXdxXabxX35xX9xX2c1xX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX3exX3fxX9xXd5xX3dxX18xX3exX9xXbxX3cxX4bxX3exX3fxX9xXa6xXa7xX9xX3cxX106xX3exX3fxX9xXdx10d3axX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX46xXaxX35xX9xXa6x17c9cxX3exX9xXbxXc6xX3exX9xXbxX6dxX35xX9xX3exXaxX1cfxX3exX3fxX9xX46xXaxXafxX2cxX9xX23xX35xXdbxXbxXefxX9xX5xX3dxX26xX9xX3exXaxX35xX47xX3exX9xXdxXabxX35xX9xX2c1xX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX3exX3fxX9xX3fxX35xX1cfxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX3exX58xX4b0xX2cxX9xXdxX4b0xX3exX9xXaxfabbxX3exX9xX46xXaxXafxX2cxX9xX23xX35xXdbxXbxXefxX9xX6cxXecxX2cxXaxX9xX2fx1172dxX9xXa6xXa7xX9xXbxXax1234fxX2cxX9xXbxX63xX9xXc5x1499axX9xX2cxXaxX2a2xX3exX3fxX9xXcxX35xX3exXaxX9xX3cxX471xX3exX3fxX9xXaxXabxX33xX9xXbxXafxX2cxX9xXdxXa7xX9xXdxX520xX18xX9xX2cxXaxX4bxX3exX9xXc5xX12cxX3exX3fxX9xXc5x159b8xX3exX9xXa6xXa7xX9xX19xX3dxX26xX9xX3exXaxXc2xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xX3cxX3dxX3exX3fxX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xXa6xXa7xX9xX4exX4fxX9xXa6xXa7xX9xX2cxXax18a1exX9xX2cxX46dxX9xXcxX43xX35xX9xXd5xX3dxX18xX3exX9xXaxXdbxX9xXc5xX11fxX35xX9xX23xX47xX3exX9xX2cx16db2xX3exX3fxX9xX2cxX46dxX9xXdxXabxX35xX9xXcxX4b0xX35xX9xX19xX4bexX3exX9xXc5xX63xX3exX9xXcxX106xXbxX9xXbxX58xX505xX3exX3fxX9xXdxX18xX35xX9xXbxX58xX505xX35xX9xX2fxXafxX3exX3fxX9xXaxX505xX3exX152xXefxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXffxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX58xX4b0xX2cxX9xXc5xX46dxXb1xX9xX2fxXafxX3exX3fxX9xX346xX2axX1cxX2axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fxX35xX3bbxX9x17a68xX35xXdbxXbxX9xX108xX18xXcxXb1xX9xX5xXe8xX3exX3fxX9xXbxXaxX43xX3exX3fxX9xX4exX4fxX9xX2xX24xX3exX18xXdxX19xX9xX5xX3cxX3dxXcxX33xX9xXc5xX527xX9xXc5xX4bxX2cxX9xX23x13522xX3exX9xX5xXaxX11fxX3exX3fxX9xXc5xX35xXdbxX33xX9xX6cxX35xX47xX3exX9xX23xX18xX3exX3fxX9xX3ex15599xXcxX9xX2e6xX339xX2axX338xX9xXbxX3cxX58xX4b0xX2cxX9xXdxX58x14e82xX3exX3fxX9xXa6xX35xXdbxX3exX9xX41xX3dxX43xX2cxX9xXaxX106xX35xX9xXa6xX4b0xX35xX9xX2cxXaxX1f7xX9xXc5xX175xX9xX32xX3e5xX3e7xX26xX9xX19xX520xX3exX3fxX9xXcxX106xXbxX9xX3exX58xX4b0xX2cxX9xX4exX4fxX9xX18xX3exX9xXbxX24xXa7xX3exXb1xX9xXcxX6dxX3exXaxX9xXcxff4bxX9xXa6xXa7xX9xXbxX520xX9xXaxXa7xX24xX32xXefxX9xX108xX106xX35xX9xX19xX3dxX3exX3fxX9xX23xXa7xX35xX9xX33xXaxXafxXbxX9xX23xX35xXb5xX3dxX9xXd5xX3dxX18xX3exX9xXbxX3cxX4bxX3exX3fxX9xX3exXa7xX26xX9xXc5xX175xX9xX2cxX9dxX33xX9xX3exXaxX35xX175xX3dxX9xXa6xXc2xX3exX9xXc5xX175xX9xX46xXaxXafxX2cxX9xX3exXaxX18xX3dxX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX2cxXaxX58xX505xX3exX3fxX9xXbxX3cxXd3xX3exXaxX9xXaxXa7xX3exXaxX9xXc5xX106xX3exX3fxX9xXcxXa7xX9xXa6xXecxX9xX2cxXaxX1f7xX9xX3exXaxX3e7xX3exX9xX108xXaxXa7xX9xX5xX3cxX553xX3exX3fxX9xXaxX2a2xX18xX9xXax16e13xX3exX9xX2fxX698xX9xXbxXaxX520xX2cxX9xXaxX35xXdbxX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xXbxX58xX505xX3exX3fxX9xXdxX18xX35xXefxX1cxXefxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x128c0xX24xX3dxX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX0xX35xXexff97xX17xX3dxXbxX17xX3cxX2fxX1cxX600xX3xX600xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe