Rùa vàng quý hiếm xuất hiện
Một con rùa đột biến với cơ thể màu vàng tươi đã được phát hiện dưới ao làng Burwan ở bang Tây Bengal, vào tuần trước.
694axe235xbf39x73b5x8143xcd97xdd00xa892xb033xX7xd8a4xe444x840cxcbebxd2f8xe6fdxX5xb1f2xXaxac09xbfa5xaeeaxX6xX3x7d01x70acx854ex7fbbxX3xa50dx8d76xad87xX3xX1xXdxced2x79e5xX3xdb7bxX1dxcf63xXexX3xX1xXdx6e14xX19xX0xa10dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx86a4xX10xX6x7eefxXaxX12xe1cfxcf8fxXexX3xX4xbefcxX19xX3x86bcxX14xX6xX3x8336xX45xXexX3x8142xXdxX22xX19xX3xX17x8e9cxXdxX3xX4xa0acxX3xXexX1xbde5xX3xX23xX18xX1dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexb1f8xX5exXdxX3xX50x7470xX3xX50xX6ex8898xX4xX3xXbxX1xd6d6xXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX41xX6exX5axXdxX3xX6xX49xX3xX5xX18xX19xX1axX3xc2e0xX1dxX4cxd479xX6xX19xX3x9412xX3xX54xX6xX19xX1axX3xXcx74a7x8ca0xX3xX91xX10xX19xX1axX6xX5xc1a0xX3xX17xX18xX49xX3xXexX1dxbc9bxX19xX3xXexX4cxX6exX5axX4xb2a8xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x8c27xXa1xX3xX5xX6xXddxXdxX10xX41xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxa0bdxX2fxX2fxXdxXb9xX54xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX17xX19xX2fxX19xX10xX94xX7xX2fxa24dxd984xbb62xX10axX2fxX2xX108x8cd2xX41x76c1xX2xX109xX108x785fxc665xX109xXexX116x81d7xX11axcd47xX5xX2xXb9x7f09xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xXaxX3xX41xX6xXexX6x9ad5xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf1xX2fxX2fxXdxX2xX14bxX17xX19xX10xX25xXbxX4cxX10xX7xX7xXb9xX17xX19xX10xX4xX41xX19xXb9xX19xX10xXexX2fxX108xX109xX108xX109xX2fxX2xX2xX2fxX109xX10axX2fxX13x7bd5xe8b5xX14bxX44xX17exd22cxX14bxd2c1xX17exa428x8a14xX14bxX108xX10fxX108xX10axX14bxX2xX11cxX109xX10axX10axX116xX11axX111xX2xX111xXb9xX120xXbxX1axe8a3xX94xX9xX11cxX10fxX109x77b9xX1xX9xX109xX1a2xX1cxX9xX2xX109xX109xX1a2xX41xXbxX4cxX9xX2xX1a2xd1f1xXdxXexX9xX4xX4cxX49xXbxX1a2xX7xX9xX115xX108x69c0xe0c4xX186xX186xX1c1xX13xb975xX1c6xb687xX10axXbxX54xd554xX109xX1c6xX111x9db8xX7xXdxX17exXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX5xX5xX14bxX7xXexX6xXexX1dxX7xX9xXaxX5xX49xX6xX41xX10xX41xXaxX3xX2fxX12xX0xXdxX1b3xX4cxX6xX23xX10xX3xXdxX41xX9xXaxX1axX49xX49xX1axX5xX10xb41exX6xX41xX7xX202xXdxX1b3xX4cxX6xX23xX10xX202xX2fxX108xX115xX11axX115xX111xX116xX109xX111xX2fxX184xX19xX10xX25xXbxX4cxX10xX7xX7xX2fxdb75xX10xX7xX1ccxXexX49xXbxX2fxX182xX19xXdxX23xX6xX1axX10xX2fxX1c8xX1xX49xX6xX1xX49xX4xX2fxX1c8xX1xX49xX6xX1xX49xX4xXb9xXexX1xX10xX1axXdxX49xXdxX41xX49xX19xX1axX17xX6xXexXb9xX41xX10xXexX6xXdxX5xX202xX109xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX4cxX41xX3xXbxX6xX4cxXexXa1xX3xX6xX41xX3xX4xX49xX19xXexX10xX19xXexXaxX3xX19xX6xX23xX10xX9xXaxX1axX49xX49xX1axX5xX10xX202xX6xX41xX7xX202xXdxX1b3xX4cxX6xX23xX10xX202xX2fxX108xX115xX11axX115xX111xX116xX109xX111xX2fxX184xX19xX10xX25xXbxX4cxX10xX7xX7xX2fxX222xX10xX7xX1ccxXexX49xXbxX2fxX182xX19xXdxX23xX6xX1axX10xX2fxX1c8xX1xX49xX6xX1xX49xX4xX2fxX1c8xX1xX49xX6xX1xX49xX4xXb9xXexX1xX10xX1axXdxX49xXdxX41xX49xX19xX1axX17xX6xXexXb9xX41xX10xXexX6xXdxX5xX202xX109xXaxX3xX94xXdxX41xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX2xXaxX3xX1b3xX4cxX6xX23xX10xX54xX49xX4cxX41xX10xX4cxX9xXaxX109xXaxX3xX23xX6xX4cxX1axXdxX19xX94xXdxX41xXexX1xX9xXaxX109xXaxX3xX23xX6xX4cxX1axXdxX19xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX109xXaxX3xX7xX4xX4cxX49xX5xX5xXdxX19xX1axX9xXaxX19xX49xXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX1axX49xX49xX1axX5xX10xX14bxX4xX49xX19xXexX6xXdxX19xX10xX4cxX14bxXdxX41xX9xXaxX115xXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX5xX49xX6xX41xX14bxX4xX49xX23xXbxX5xX10xXexX10xX9xXaxXexX4cxX1dxX10xXaxX12xX0xX2fxXdxX1b3xX4cxX6xX23xX10xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a53xX6xXbxXexXdxX49xX19xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX98xX3xX54xX6xX19xX1axX3xXcxXa0xXa1xX3xX91xX10xX19xX1axX6xX5xX3xX1xe739xX23xX3xX108xX115xX2fxX2xX109xXb9xX3x9d64xX19xX1xXf1xX3xX222xX10xX54xX6xX7xX1xXdxX7xX1xX3xaf5bxX1xX6xX4cxX23xX6xX2fxX182xd771xX3c9xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12x906cxXa0xXa1xX3xX5xX18xX3xX5xXb1xX19xX3xXexX1xe5b2xX3xX1xX6xXdxX3xX4cxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX98xX3xe28axX19xX3xX3e9xX45xX3xXexX4cxX49xX19xX1axX3xX19xcb0bxX23xX3xX108xX109xX108xX109xXb9xX3xXcxX4cxX6exX5axX4xX3xX50x96d3xXa9xX3xX1xa744xXdxX3xX1axXdxd56axX6xX3xXexX1xX7cxX19xX1axX3xX115xXa9xX3xX19xX1axX6ex879cxXdxX3xX41xXa0xX19xX3xX54xX6xX19xX1axX3xX1c1xX41xXdxX7xX1xX6xX3xX4xc0f5xX19xX1axX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xXexX4cxX6exX44fxX19xX1axX3xX1xX77xXbxX3xXexX6exX5exX19xX1axX3xXexc703xX3xXexX4cxddbaxX19xX3xX23xX45xXexX3xX4xX7cxX19xX1xX3xX50xX43bxX19xX1axX3xX98xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX3c9xX1dxX120xX6xX19xXbxX1dxX4cxXa9xX3xX1cxX1dx92dcxX19xX3xX91xX6xX5xX6xX7xX49xX4cxX10xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12xXcxX4cxX49xX19xX1axX3xX54xX18xXdxX3xX50xX427xX19xX1axX3xXexX4cxX487xX19xX3xXcxX94xXdxXexXexX10xX4cxX3xX1xX3b0xX23xX3xX108xX115xX2fxX2xX109xXa9xX3xX19xX1xXa0xX19xX3xX17xXdxX487xX19xX3xX222xb4abxX4xX1xX3xX17x73a9xX3xc20bxXa0xX23xX3xX19xX1axX1xXdxX2cxXbxX3xX41axX19xX3xX3e9xX45xX3x82b8xX182xX3d1xX3c9x9654xX3xX222xX10xX54xX6xX7xX1xXdxX7xX1xX3xX3c9xX1xX6xX4cxX23xX6xX3xX4xX1xX49xX3xX54xXdxX22xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX17xX4abxXexX3xX5xX18xX3xX23xX45xXexX3xX4xX7cxX3xXexX1xX62xX3xX50xX45xXexX3xX54xXdxX22xX19xX3xXexX1xX1dxX45xX4xX3xX5xX49xX18xXdxX3xX4cxX14xX6xX3xX23xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX516xX505xXdxX7xX7xX10xX23xXa1xX7xX3xXbxX1dxX19xX4xXexX6xXexX6xX51axXb9xX3xX44xX18xX1dxX3xX7x7661xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX1xX27xXa1xX3xX4x6ba2xX6xX3xX19xX437xX3xX5xX18xX3xX41xX49xX3xXexX1xXdxX22xX1dxX3xX1xX503xXexX3xXexXa1xX4cxX49xX7xXdxX19xX10xXa9xX3xXexXdx7d8cxX19xX3xX4xX1xX27xXexX3xX4xX596xX6xX3xX23xX10xX5xX6xX19xXdxX19xXa9xX3xX1xX588xX4xX3xXexa537xX3xX1cxX1dxXa1xX22xXexX3xX50xX4fexX19xX1xX3xX23xX18xX1dxX3xX41xX6xXa9xX3xX23xX588xXexX3xX17xX18xX3xXexX437xX4xX3xX98xX3xX19xX1axX6exX44fxXdxX3xX17xX18xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX17xX4abxXexXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12xcddcxX381xX1xef07xX19xX1axX3xXexX1xXdxX22xX1dxX3xX1xX503xXexX3xX1xX588xX4xX3xXexX5d2xX3xX23xX10xX5xX6xX19xXdxX19xX3xX19xX1xX6exX19xX1axX3xX19xX1xX440xX19xX1axX3xX7xX588xX4xX3xXexX5d2xX3xX1ccxX1xX7cxX4xX3xX17x940cxX19xX3xXexX43bxX19xX3xXexc417xXdxXa9xX3xX50xX437xX3xX5xX18xX3xX5xX1exX3xX41xX49xX3xX23xX45xXexX3xX7xX5d2xX3xX4xX7cxX3xXexX1xX62xX3xX50xX45xXexX3xX54xXdxX22xX19xX3xX4xX437xX3xX23xX18xX1dxX3xX17xX18xX19xX1axXa9xX3xXexX1xX4abxX23xX3xX4xX1xd43bxX3xX5xX18xX3xX50x75b1xXa9xX3xXexX1xX6xXa1xX3xX17xc6daxX3xX23xX18xX1dxX3xXexX4cxX588xX19xX1axX3xX19xX1xX6exX3xXexX4cxX6exX44fxX19xX1axX3xX1xX77xXbxX3xX54xX65cxX4xX1xX3xXexX65cxX19xX1axX3xX17xX18xX3xX54xX65cxX4xX1xX3xXexX1xX62xa01bxXa9xX3xX19xX1xX18xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX17xX4abxXexX3xX1x694dxX4xX3xX3c9xX19xX10xX1xX6xX3xX222xX1xX6xX4cxX94xX6xX41xX1ccxX6xX4cxX3xX1axXdx8b3exXdxX3xXexX1xX697xX4xX1xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xXddxXa1xX3xX5xX6xXddxXdxX10xX41xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX2fxX2fxXdxXb9xX54xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX17xX19xX2fxX19xX10xX94xX7xX2fxX108xX109xX10axX10axX2fxX2xX108xX10fxX41xX111xX2xX109xX108xX115xX116xX109xXexX11cxX2xX10axX10fxX5xX108xXb9xX120xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf1xX2fxX2fxXdxX2xX14bxX17xX19xX10xX25xXbxX4cxX10xX7xX7xXb9xX17xX19xX10xX4xX41xX19xXb9xX19xX10xXexX2fxX108xX109xX108xX109xX2fxX2xX2xX2fxX109xX10axX2fxX4cxX1dxX6xX14bxX23xX6xXdxX14bxX17xX6xX19xX1axX14bxX108xX14bxX11axX116xX115xX111xX14bxX2xX11cxX109xX10axX10axX116xX11axX111xX2xX111xXb9xX120xXbxX1axX19cxX94xX9xX11cxX10fxX109xX1a2xX1xX9xX109xX1a2xX1cxX9xX2xX109xX109xX1a2xX41xXbxX4cxX9xX2xX1a2xX1b3xXdxXexX9xX4xX4cxX49xXbxX1a2xX7xX9xX94xX184xX41xX5xX4cxX109xdd7bxX17exX812xX505xX1dxX1xX187xX7xX1b3xX111xX10fxX94xX10axX3exX186xX17exXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX5xX5xX14bxX7xXexX6xXexX1dxX7xX9xXaxX5xX49xX6xX41xX10xX41xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX49xX19xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX98xX3xX54xX6xX19xX1axX3xX1c1xX41xXdxX7xX1xX6xX3xX1xX3b0xX23xX3xX2xX11axX2fxX115xXb9xX3xX3baxX19xX1xXf1xX3xX3c9xX1dxX7xX6xX19xXexX6xX3xX186xX6xX19xX41xX6xX3xX182xX3d1xX3c9xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX23xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX41axX19xX3xX3e9xX45xX3xXbxX1xXa0xX19xX3xX54xX5d2xX3xXbxX1xaf05xX3xX54xXdxX22xX19xX3xXexX65cxXdxX3xX23xX3b0xXdxX3xXexX4cxX6exX44fxX19xX1axX3xX19xX6exX5axX4xX3xX19xX1axX6e7xXexX3xX98xX3xX186xX6xX23xX3xe070xXb9xX3xX381xX1xX61exX19xX1axX3xX5xX18xX3xX50xX45xX19xX1axX3xX17xX4abxXexX3xX427xX19xX3xXexX65cxXbxXa9xX3xX19xX1xX6exX19xX1axX3xX4xX1xX596xX3xXa1xX22xX1dxX3xX427xX19xX3xX22xX4xX1xXa9xX3xX5d2xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX483xX4xX3xX17xX4abxXexX3xXexX1xX596xXa1xX3xX7xXdxX19xX1xXb9xX3xX381xX49xX19xX3xXexX4cxX6exX98xX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX41xX18xXdxX3xXexe3cbxX3xX108xX108xX3xX50xX22xX19xX3xX111xX116xX3xX4xX23xXa9xX3xX50x85bdxX4xX3xXexX4cxX6exX19xX1axX3xX54xX98xXdxX3xX4xX5exX3xXexX1xX62xX3xX23xX18xX1dxX3xX25xX6xX19xX1xX3xX5xX503xX4xX3xX17xX5axXdxX3xX19xX1xXdxX5b8xX1dxX3xX50xX5d2xX23xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX4cxX487xX19xX3xX5xX6exX19xX1axXb9xX3xXcxX4cxX6exX44fxX19xX1axX3xX1xX77xXbxX3xX50xX45xXexX3xX54xXdxX22xX19xX3xX17xX5axXdxX3xXexX49xX18xX19xX3xX54xX45xX3xX4xX5exX3xXexX1xX62xX3xX4xX437xX3xX23xX18xX1dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6exX5exXdxX3xX5xX18xX3xX4cxX27xXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX4cxX49xX19xX1axX3xXexX483xX3xX19xX1xXdxX487xX19xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX49xX41xXa1xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xXddxXa1xX3xX5xX6xXddxXdxX10xX41xX3xX41xXexX1xX1dxX23xX54xX3xX41xX1xXdxX41xX10xX3xXdxX381xX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX94xXdxX41xXexX1xXf1xX3xX11cxX115xX11axXbxX25x97bcxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexXf1xX3xX10axX116xX111xXbxX25xXa4cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxXb9xX54xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX17xX19xX2fxX19xX10xX94xX7xX2fxX108xX109xX10axX10axX2fxX2xX108xX10fxX41xX111xX2xX109xX108xX10fxX111xX2xXexX115xX10axX10axX115xX111xX5xX109xXb9xX120xXbxX1axX19cxX4cxX9xX11axX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xXaxX3xX94xXdxX41xXexX1xX9xXaxX11cxX115xX11axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX10axX116xX111xXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf1xX2fxX2fxXdxX2xX14bxX17xX19xX10xX25xXbxX4cxX10xX7xX7xXb9xX17xX19xX10xX4xX41xX19xXb9xX19xX10xXexX2fxX108xX109xX108xX109xX2fxX2xX2xX2fxX109xX10axX2fxX13xX17dxX17exX14bxX44xX17exX182xX14bxX184xX17exX186xX187xX14bxX108xX10fxX108xX10axX14bxX2xX11cxX109xX10axX10axX116xX11axX111xX2xX111xXb9xX120xXbxX1axX19cxX94xX9xX11cxX10fxX109xX1a2xX1xX9xX109xX1a2xX1cxX9xX2xX109xX109xX1a2xX41xXbxX4cxX9xX2xX1a2xX1b3xXdxXexX9xX4xX4cxX49xXbxX1a2xX7xX9xX115xX108xX1c0xX1c1xX186xX186xX1c1xX13xX1c6xX1c6xX1c8xX10axXbxX54xX1ccxX109xX1c6xX111xX1d0xX7xXdxX17exXaxX3xX41xX6xXexX6xX14bxX5xX5xX14bxX7xXexX6xXexX1dxX7xX9xXaxX5xX49xX6xX41xX10xX41xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xX41xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX4cxX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX49xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX487xX19xX3xX1cxX1dxX6xX19xXf1xX0xX2fxX7xXexX4cxX49xX19xX1axX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14bxXexX1xX1dxX23xX54xX14bxX6xX19xX41xX14bxX7xX6xXbxX49xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX4fexX3xX54xX588xXexX3xX1ccxX1xXdxX3xX17xX4abxX19xX3xX4xX1xX1dxXa1xX62xX19xX3xX108xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX588xX19xX3xX1xX8caxX3xX23xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX61exX6xX3xX19xX964xX19xX1axX3xX11cxX1ccxX1axX3xX50xXdxX3xXexXdxX487xX1dxX3xXexX1xX503xXaxX3xX1xX4cxX10xX1b3xX9xXaxX2fxX6xX19xX14bxX19xXdxX19xX1xX14bxXexX4cxX6xXexX14bxXexX1dxX2fxX54xXdxX14bxX54xX6xXexX14bxX1ccxX1xXdxX14bxX17xX6xX19xX14bxX4xX1xX1dxXa1xX10xX19xX14bxX108xX14bxX4xX49xX19xX14bxX4cxX6xX19xX14bxX1xX49xX14bxX23xX6xX19xX1axX14bxX4xX1xX1dxX6xX14bxX19xX6xX19xX1axX14bxX11cxX1ccxX1axX14bxX41xXdxX14bxXexXdxX10xX1dxX14bxXexX1xX1dxX2fxX2xX11axX11axX109xX2xX11cxXb9xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX2fxX23xX10xX41xXdxX6xX2fxX2xX108xX109xX2fxX19xX10xX94xX7xX2fxX108xX109xX111xX10fxX2fxX2xX109xX116xX41xX111xX108xX2xX116xX2xX10axX108xXexX2xX2xX10fxX109xX109xX5xX109xXb9xX120xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX41xXdxX17xX12xX0xX7xXexX4cxX49xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX4fexX3xX54xX588xXexX3xX1ccxX1xXdxX3xX17xX4abxX19xX3xX4xX1xX1dxXa1xX62xX19xX3xX108xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX588xX19xX3xX1xX8caxX3xX23xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX61exX6xX3xX19xX964xX19xX1axX3xX11cxX1ccxX1axX3xX50xXdxX3xXexXdxX487xX1dxX3xXexX1xX503xXaxX3xX1xX4cxX10xX1b3xX9xXaxX2fxX6xX19xX14bxX19xXdxX19xX1xX14bxXexX4cxX6xXexX14bxXexX1dxX2fxX54xXdxX14bxX54xX6xXexX14bxX1ccxX1xXdxX14bxX17xX6xX19xX14bxX4xX1xX1dxXa1xX10xX19xX14bxX108xX14bxX4xX49xX19xX14bxX4cxX6xX19xX14bxX1xX49xX14bxX23xX6xX19xX1axX14bxX4xX1xX1dxX6xX14bxX19xX6xX19xX1axX14bxX11cxX1ccxX1axX14bxX41xXdxX14bxXexXdxX10xX1dxX14bxXexX1xX1dxX2fxX2xX11axX11axX109xX2xX11cxXb9xX1xXexX23xXaxX12xX91xX4fexX3xX54xX588xXexX3xX1ccxX1xXdxX3xX17xX4abxX19xX3xX4xX1xX1dxXa1xX62xX19xX3xX108xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX588xX19xX3xX1xX8caxX3xX23xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX61exX6xX3xX19xX964xX19xX1axX3xX11cxX1ccxX1axX3xX50xXdxX3xXexXdxX487xX1dxX3xXexX1xX503xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxX7xXexX4cxX49xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX108xX3xX4xX7cxX3xXexX1xX62xX3xX4cxX588xX19xX3xX1xX8caxX3xX23xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX61exX6xX3xX50xX6exX77xX4xX3xX184x81ecxX3xX184xX427xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX516xX3c9xX186xX3xX2xX11axX11cxX10fxX51axX3xX17xX18xX3xX3e9xXdxX19xX1xX3xX3exX1dxXa1xX5b8xX19xX3xXcxX4cxX6xX19xX1axX3xX516xX3c9xX186xX3xX108xX109xX109xX2xX51axX3xX4xX14xX19xX1axX3xXexX4cxX61exX3xXexX65cxXdxX3xX25xX73xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX3exX437xX6xX3xX516xXcxX1dxXa1xX487xX19xX3xX3exX437xX6xXa9xX3xX1c6xX1dxX6fdxX19xX1axX3xX91xX6a6xX19xX1xX51axX3xX17xX4abxX19xX3xX4xX1xX1dxXa1xX62xX19xX3xX4cxX6xX3xX3exX18xX3xXcxc2eexX19xX1xX3xX50xX62xX3xXexXdxX487xX1dxX3xXexX1xX503xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX41xXdxX17xX12xX0xX2fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa09bxX1xX7cxXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX4cxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX437xX3xXexX65cxXdxX3xX41axX19xX3xX3e9xX45xXaxX3xX1xX4cxX10xX1b3xX9xXaxX2fxX1cxX1dxX49xX4xX14bxXexX10xX2fxXbxX1xX6xXexX14bxX1xXdxX10xX19xX14bxX4cxX1dxX6xX14bxX17xX6xX19xX1axX14bxX1xXdxX10xX23xX14bxX4xX49xX14bxXexX6xXdxX14bxX6xX19xX14bxX41xX49xX2fxX2xX11axX116xX10fxX2xX109xXb9xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX2fxX23xX10xX41xXdxX6xX2fxX2xX108xX109xX2fxX19xX10xX94xX7xX2fxX108xX109xX108xX11axX2fxX2xX109xX11cxX41xX10axX109xX11cxX2xX10axX108xX11cxXexX115xX2xX10fxX10fxX109xX5xX109xXb9xX120xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX23xX3xX25xX1dxX27xXexX3xX1xXdxX2cxX19xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX41xXdxX17xX12xX0xX7xXexX4cxX49xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXed3xX1xX7cxXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX4cxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX437xX3xXexX65cxXdxX3xX41axX19xX3xX3e9xX45xXaxX3xX1xX4cxX10xX1b3xX9xXaxX2fxX1cxX1dxX49xX4xX14bxXexX10xX2fxXbxX1xX6xXexX14bxX1xXdxX10xX19xX14bxX4cxX1dxX6xX14bxX17xX6xX19xX1axX14bxX1xXdxX10xX23xX14bxX4xX49xX14bxXexX6xXdxX14bxX6xX19xX14bxX41xX49xX2fxX2xX11axX116xX10fxX2xX109xXb9xX1xXexX23xXaxX12xXed3xX1xX7cxXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX4cxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX437xX3xXexX65cxXdxX3xX41axX19xX3xX3e9xX45xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxX7xXexX4cxX49xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX44xX45xXexX3xX19xX3b0xX19xX1axX3xX41xXa0xX19xX3xXexX65cxXdxX3xX41axX19xX3xX3e9xX45xX3xX50xX73xX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX4xX1xX61exX3xX4cxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX437xXa9xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX61exXexX3xX7xX483xX3xX4xX1xX61exX3xX1exX3xX19xX1axX6xXa1xX3xXexX953xX3xX4xX7cxXdxX3xX19xX1xX6a6xX19xX3xX50xXb1xX1dxX3xXexXdxX487xX19xXb9xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX41xXdxX17xX12xX0xX2fxX5xXdxX12xX0xX2fxX1dxX5xX12xX0xX41xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX2fxX41xXdxX17xX12xX0xX2fxX41xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c9xX49xX1dxX4cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX3e9xX49xX18xX19xX3xX222xX6exX5exX19xX1axX3xX516xXcxX1xX10xX49xX3xX381xX186xX1d0xXcxX51axX2fxX184xX186xX1d0xX0xX2fxXbxX12