Tỉnh Hà Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh 500 triệu đồng
(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lò Thị Mỷ dẫn đầu vừa trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Hà Tĩnh.
c814xef6fx11464xd0eexfc0cx141c7x11087x120bexdebdxX7xf901x1253ex13bb9xcff8xebfexf196xX5x12c3bxXaxd41dxXcx14facx13ecaxX1xX3x12b28x11b29xX3xd8fdxXdxX6xX15x1483axX3xX1xccefxX3xXex12ddbx106a3xX3xX15xX1fxdcafxda63xXdxX3x143eexe9b4xX15xX3x13bc3x111e0xX15xX1fxX3xX5xca64xX3xX18xX19xX3xXcxcd50xX15xX1xX3x10fcexe2cfxX43xX3xXexX25xXdxea20xdf31xX3xd522xf7d5xX15xX1fxX0xeb16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX2exXaxX12xdd2dxe003xX19xX15xX3xX4x124afxX15xX1fxX3xXexcdfexX4xX3xX4x100bdxX6xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX75xd4c4x14c5fxX3xX18xX66x14b01x116fdxX7fxX3xf391x10001xX83xX84xX7fxX3x1015fxX7exX3xcfdfxX6xX15xX3x11272xXcxXcx1069axX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX2exX67xX3xed70xX1x1298dxX3xebfdxX1xX75xX3xXexf1c8xX4xX1xX3xX8dxX7exX3xX90xX6xX15xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX14xX15xX1xX3x142fbxd91dxX3xXcxX1xXb3xX3xX94x1086axX3xX2ex101cdxX15xX3xX4cx11d1cxX4axX3xX32x1098fxX6xX3xXexX25xX6xX67xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX90xX19xX67xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX90xXb3xX3x12131xX15xX1xX3xX1xX2ax13862xX15xX1fxX3xX90xX110xXdxX3xd462xX2axX6xX3xX5xX38xX3xX110xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xd687xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX67xX2exX7exXaxX12xXaexX1xXdxX6xX3xX7xe036xX3xX32x100ebxXdxX3xX15xX1x10351xX15xX1fxX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX1x113e6xXdxX3xX118xX19xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xXbxX1xX10axXdxX3xX1fxX71xX15xX1xX3xX4xX1xXb3xX4axX3xX2exX67xX3xX10axX15xX1xX3xX1xX2axX110xX15xX1fxX3xX4xX75xX6xX3xXexX1xXdxd960xX15xX3xXexX6xXdxX7fxX3xX4cxX67xX19xX15xX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX118xX67xX15xX1fxX3xX118xX4ax12309xX15xX3xX1fxXacxXbxX3xXbxX1xXd7xX15xX3xX1fxXdx12256xXbxX3xX90xX19xX3xX4xX67xX15xX3xX32xX2axX26xXexX3xf832xX4axX6xX3xda38xX1xXacxX3xX1ddxX1x11ec7xX15xX7fxX3xX7xX147xX118xX3xddeexX15xX3xX4cxXb3xX15xX1xX3xX4xX4ax145ccxX4xX3xX7xX1bcxX15xX1fxX128xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX67xX2exX7exX3xXbxXaexX10xX15xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX118xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxf5bfxXdxX2exXexX1x1332exX3xd5fcxX2xX42xXbx11b06x14f37xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX23bxX3x14f7fxX2xX43xXbxX241xX242xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX23bxX51xX51xXdxX128xX90xX6xX67xX1xX6xXexXdxX15xX1xX128xX32xX15xX51xX15xX10xX236xX7xX51xX2x1317cx10a34xX23dxX51xX2xX276x1396bxX2exX276x11a17xX27exX27exX43xX2xX276xXexX42xX42xX27bxX276xX2xX5xX43xX128xec2dxXbxX1fxe495xX25xX9xX24cxX42xX27exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX67xX15xXaxX12xXc8x11038xX15xX1xX3xX4cxX157xX67xX3xX8dxX7exX3xX90xX6xX15xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xXexXdx12f3exXbxX3xX15xX1x13d7axX15xX3xX7xX1bcxX3xXexXdxd340xX15xX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexXdbxX3xX4cxX67xX19xX15xX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX67xX2exX7exXaxX12xXcxXdxX31axXbxX3xX15xX1xX31fxX15xX3xX1d9xX4axX19xX3xX4x109dexX4axX3xXexX25xX26xX7fxX3xXaexX1xX75xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX8dxX7exX3xX90xX6xX15xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xX18xX19xX3x1453bxX1e3xX15xX3xX18xX33xX15xX1fxX3xX4xX10axX118xX3x13b02xX15xX3xXexd5a7xX15xX1xX3xX4xX10axX118xX7fxX3xX7x1222exX3xX1d9xX4axX6xX15xX3xXexX2fxX118xX3xX4xX75xX6xX3xX5xX2f7xX15xX1xX3xX4cxX157xX67xX7fxX3xX4xX71xX15xX3xX90xX1f5xX7fxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX4cxX1bcxXdxX3xX32xX147xXdxX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX7fxX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX4xX6xX118xX3xX1ddxX31axXexX3xX7xf308xX3xXbxX1xX2fxX15xX3xX90xX1ebxX7fxX3xX7x11c19xX3xX2exe3aaxX15xX1fxX3xX7xX1bcxX3xXexXdxX327xX15xX3xX4cxX1caxX15xX1fxX3xX118xX42bxX4xX3xX4cx126eaxX4xX1xX7fxX3xX4cxX1caxX15xX1fxX3xX4cxX1bcxXdxX3xXexX2axX26xX15xX1fxX128xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX67xX2exX7exXaxX12xXaexX1xX75xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX8dxX7exX3xX90xX6xX15xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX3a0xX1e3xX15xX3xX18xX33xX15xX1fxX3xX4xX38xX15xX1fxX3xXexX1xX6cxX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xXexX1xX191xX118xX3xX32xX147xXdxX3xX4cxX67xX19xX15xX3xX32xX327xX3xXexX3b1xX15xX1xX3xX1xX3b1xX15xX1xX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX1xX157xXdxX7fxX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xX1ddxX1xf7e7xX4xX3xXbxX1xX42bxX4xX3xX1xX31fxX4axX3xX1d9xX4axX10axX3xX118xX2axX6xX3xX5xX38xX3xX4xX75xX6xX3xX4xX71xX4xX3xX4cxXb3xX6xX3xXbxX1xX2axX3adxX15xX1fxX7fxX3xX4cxX3adxX15xX3xX32xXb3xX3xXexX25xX191xX15xX3xXexX67xX19xX15xX3xXexX14xX15xX1xX242xX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX118xX67xX15xX1fxX3xX118xX4axX1bcxX15xX3xX15xX1xX31fxX15xX3xX4cxX2axX26xX4xX3xX15xX1xXdxX327xX4axX3xX1xX3adxX15xX3xX15xX14cxX6xX3xX7xX3bbxX3xX1d9xX4axX6xX15xX3xXexX2fxX118xX7fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX4xX75xX6xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1ebxX3xX4xX1xX373xX4xX7fxX3xX4xX71xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1fxXdxX1caxXbxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xX7xX147xX118xX3xX1ebxX15xX3xX4cxXb3xX15xX1xX3xX4cxX2bxXdxX3xX7xX1bcxX15xX1fxX3xX32xX19xX3xX7xX10axX15xX3xX241xX4axf895xXexX128xX0xX51xXbxX12xX0xX2exXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX25xX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX191xX15xX3xX1d9xX4axX6xX15xX23bxX0xX51xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xX4axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xff4exXexX1xX4axX118xX90xX5ebxX6xX15xX2exX5ebxX7xX6xXbxX67xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX4dxX15xX1fxX3xX4xX1xX441xX3xXcxX25xXd7xX15xX3xX97xX4axX1bcxX4xX3xX3a0xX2axX26xX15xX1fxX3xX1ddxXdxce07xX118xX3xXexX25xX6xX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xX1ddxX1xX4d0xX4xX3xXbxX1xX42bxX4xX3xX1xX31fxX4axX3xX1d9xX4axX10axX3xX118xX2axX6xX3xX5xX38xX3xXexX157xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xXaxX3xX1xX25xX10x14af3xX9xXaxX51xX241xX6xX7exX5ebxX2exX4axX15xX1fxX5ebxX2exX6xX15xX1fxX51xX2exX67xX15xX1fxX5ebxX4xX1xXdxX5ebxXexX25xX6xX15xX5ebxX1d9xX4axX67xX4xX5ebxX32xX4axX67xX15xX1fxX5ebxX1ddxXdxX10xX118xX5ebxXexX25xX6xX5ebxX4xX67xX15xX1fxX5ebxXexX6xX4xX5ebxX1ddxX1xX6xX4xX5ebxXbxX1xX4axX4xX5ebxX1xX6xX4axX5ebxX1d9xX4axX6xX5ebxX118xX4axX6xX5ebxX5xX4axX5ebxXexX6xXdxX5ebxX1xX6xX5ebxXexXdxX15xX1xX51xX2x10580xX27bxX6c1xX275xX43xX128xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX51xX118xX10xX2exXdxX6xX51xX2xX27exX43xX51xX15xX10xX236xX7xX51xX2xX275xX276xX42xX51xX2xX27exX27bxX2exX43xX2xX23dxX42xX6c1xX276xX2xXexX23dxX42xX24cxX23dxX23dxX5xX43xX128xX28dxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX2exXdxX32xX12xX0xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX4dxX15xX1fxX3xX4xX1xX441xX3xXcxX25xXd7xX15xX3xX97xX4axX1bcxX4xX3xX3a0xX2axX26xX15xX1fxX3xX1ddxXdxX625xX118xX3xXexX25xX6xX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xX1ddxX1xX4d0xX4xX3xXbxX1xX42bxX4xX3xX1xX31fxX4axX3xX1d9xX4axX10axX3xX118xX2axX6xX3xX5xX38xX3xXexX157xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xXaxX3xX1xX25xX10xX65exX9xXaxX51xX241xX6xX7exX5ebxX2exX4axX15xX1fxX5ebxX2exX6xX15xX1fxX51xX2exX67xX15xX1fxX5ebxX4xX1xXdxX5ebxXexX25xX6xX15xX5ebxX1d9xX4axX67xX4xX5ebxX32xX4axX67xX15xX1fxX5ebxX1ddxXdxX10xX118xX5ebxXexX25xX6xX5ebxX4xX67xX15xX1fxX5ebxXexX6xX4xX5ebxX1ddxX1xX6xX4xX5ebxXbxX1xX4axX4xX5ebxX1xX6xX4axX5ebxX1d9xX4axX6xX5ebxX118xX4axX6xX5ebxX5xX4axX5ebxXexX6xXdxX5ebxX1xX6xX5ebxXexXdxX15xX1xX51xX2xX6c1xX27bxX6c1xX275xX43xX128xX1xXexX118xXaxX12xX66xX4dxX15xX1fxX3xX4xX1xX441xX3xXcxX25xXd7xX15xX3xX97xX4axX1bcxX4xX3xX3a0xX2axX26xX15xX1fxX3xX1ddxXdxX625xX118xX3xXexX25xX6xX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xX1ddxX1xX4d0xX4xX3xXbxX1xX42bxX4xX3xX1xX31fxX4axX3xX1d9xX4axX10axX3xX118xX2axX6xX3xX5xX38xX3xXexX157xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xXaexX1xXdxX327xX4axX3xX27bxX51xX275xX7fxX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX4xX1xX441xX3xXcxX25xXd7xX15xX3xX97xX4axX1bcxX4xX3xX3a0xX2axX26xX15xX1fxX3xX5ebxX3xX8dxX7exX3xX32xXdxX191xX15xX3xX88xX1f5xX3xXaexX1xX441xX15xX1xX3xXexX25xXb3xX7fxX3xXcxX1xX2axX2bxX15xX1fxX3xXexX25xX3bbxX4xX3xX88xX6xX15xX3xX88xX441xX3xXexX1xX2axX3xX4cxX2f7xX3xX4cxXdxX3xX1ddxXdxX625xX118xX3xXexX25xX6xX3xXexX3b1xX15xX1xX3xX1xX3b1xX15xX1xX3xX1ddxX1xX4d0xX4xX3xXbxX1xX42bxX4xX3xX1xX31fxX4axX3xX1d9xX4axX10axX3xXexX1xXdxX191xX15xX3xXexX6xXdxX3xX32xX19xX3xXexX25xX6xX67xX3xX1d9xX4axX19xX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX4xXacxX3xX1xX67xX19xX15xX3xX4xX10axX15xX1xX3xX1ddxX1xXacxX3xX1ddxX1xX1e3xX15xX3xX90xXb3xX3xX10axX15xX1xX3xX1xX2axX110xX15xX1fxX3xX2exX67xX3xX118xX2axX6xX3xX5xX38xX3xX32xXdbxX6xX3xX1d9xX4axX6xX3xXexX157xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX128xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX2exXdxX32xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX2axX4axX3xX4cxXdxX49xX15xX3xX3a0xXdxX49xXexX3xX83xX6xX118xX3xXexX25xX6xX67xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xXaxX3xX1xX25xX10xX65exX9xXaxX51xX4xX1xXdxX15xX1xX5ebxXexX25xXdxX51xX90xX4axX4axX5ebxX2exXdxX10xX15xX5ebxX32xXdxX10xXexX5ebxX15xX6xX118xX5ebxXexX25xX6xX67xX5ebxX42xX43xX43xX5ebxXexX25xXdxX10xX4axX5ebxX2exX67xX15xX1fxX5ebxX1xX67xX5ebxXexX25xX67xX5ebxX15xX1fxX4axX67xXdxX5ebxX2exX6xX15xX5ebxX32xX4axX15xX1fxX5ebxX5xX4axX5ebxX1xX6xX5ebxXexXdxX15xX1xX51xX2xX6c1xX27bxX6c1xX24cxX27bxX128xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX51xX118xX10xX2exXdxX6xX51xX2xX27exX43xX51xX15xX10xX236xX7xX51xX2xX275xX276xX42xX51xX2xX276xX27bxX2exX23dxX2xX6c1xX2xX275xX27exX276xXexX42xX43xX6c1xX276xX276xX5xX43xX128xX28dxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX2exXdxX32xX12xX0xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX2axX4axX3xX4cxXdxX49xX15xX3xX3a0xXdxX49xXexX3xX83xX6xX118xX3xXexX25xX6xX67xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xXaxX3xX1xX25xX10xX65exX9xXaxX51xX4xX1xXdxX15xX1xX5ebxXexX25xXdxX51xX90xX4axX4axX5ebxX2exXdxX10xX15xX5ebxX32xXdxX10xXexX5ebxX15xX6xX118xX5ebxXexX25xX6xX67xX5ebxX42xX43xX43xX5ebxXexX25xXdxX10xX4axX5ebxX2exX67xX15xX1fxX5ebxX1xX67xX5ebxXexX25xX67xX5ebxX15xX1fxX4axX67xXdxX5ebxX2exX6xX15xX5ebxX32xX4axX15xX1fxX5ebxX5xX4axX5ebxX1xX6xX5ebxXexXdxX15xX1xX51xX2xX6c1xX27bxX6c1xX24cxX27bxX128xX1xXexX118xXaxX12xX88xX2axX4axX3xX4cxXdxX49xX15xX3xX3a0xXdxX49xXexX3xX83xX6xX118xX3xXexX25xX6xX67xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX66xX67xX19xX15xX3xX4xX6cxX15xX1fxX3xXexX71xX4xX3xX4xX75xX6xX3xXcxX1ebxX15xX1fxX3xXaexX6cxX15xX1fxX3xXexX7exX3xX88xX2axX4axX3xX4cxXdxX49xX15xX3xX3a0xXdxX49xXexX3xX83xX6xX118xX3xX2exX67xX3xXcxX1ebxX15xX1fxX3xX1bxXdxX71xX118xX3xX4cxX1bcxX4xX3xXaexX1xX4axX3xX97xX4axX6xX15xX1fxX3xX18xX19xX67xX3xX2exXd3xX15xX3xX4cxXd7xX4axX3xX32xXdbxX6xX3xXexX25xX6xX67xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX4cxX4dxX15xX1fxX3xX90xX19xX67xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX90xXb3xX3xX10axX15xX1xX3xX1xX2axX110xX15xX1fxX3xX90xX110xXdxX3xX118xX2axX6xX3xX5xX38xX3xX110xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX128xX3xXaaxX1xXacxX3xXaexX1xX75xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX87xX88xX83xX84xX3xXexX14xX15xX1xX3xX84xX2axX3adxX15xX1fxX3xXcxX59fxXexX3xXcxX1xX4d0xX15xX1fxX7fxX3xXcxX25xX2axX110xX15xX1fxX3xX90xX6xX15xX3xXcxX4axX7exX191xX15xX3xX1fxXdxX71xX67xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX75xX7exX3xX3a0x12069xX3xX18xX4dxX15xX1fxX3xX18xX10axXdxX3xX4cxXacxX15xX3xXexXdxX31axXbxX3xX4cxX67xX19xX15xX128xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX2exXdxX32xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX43xX43xX3xX4xeddfxXbxX3xXbxX1xX6xX67xX3xX4xX373xX4axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXd14xX15xX1fxX3xX1x13b17xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xXexX25xX2axX147xX4xX3xXexX1xX327xX118xX3xX15xX1e3xX118xX3xX1xXd2bxX4xX3xX118xX147xXdxXaxX3xX1xX25xX10xX65exX9xXaxX51xX15xX1xXdxXbxX5ebxX4xX6xX4axX5ebxX7exX10xX4axX5ebxXexX1xX4axX67xX15xX1fxX51xX42xX43xX43xX5ebxX4xX6xXbxX5ebxXbxX1xX6xX67xX5ebxX4xX4axX4axX5ebxX7xXdxX15xX1xX5ebxXexX6xX15xX1fxX5ebxX1xX67xX4xX5ebxX7xXdxX15xX1xX5ebxX32xX4axX15xX1fxX5ebxX5xX4axX5ebxX1xX6xX5ebxXexXdxX15xX1xX5ebxXexX25xX4axX67xX4xX5ebxXexX1xX10xX118xX5ebxX15xX6xX118xX5ebxX1xX67xX4xX5ebxX118xX67xXdxX51xX2xX6c1xX27bxX27exX6c1xX23dxX128xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX51xX118xX10xX2exXdxX6xX51xX2xX27exX43xX51xX15xX10xX236xX7xX51xX2xX275xX276xX24cxX51xX2xX276xX27bxX2exX24cxX2xX23dxX2xX276xX42xX27exXexX2xX275xX276xX24cxX6c1xX5xX43xX128xX28dxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX15xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX15xX1fxX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xX42xX43xX43xX3xXexX25xXdxX49xX4axX3xX4cxX4dxX15xX1fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX2exXdxX32xX12xX0xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX43xX43xX3xX4xXd14xXbxX3xXbxX1xX6xX67xX3xX4xX373xX4axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXd14xX15xX1fxX3xX1xXd2bxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xXexX25xX2axX147xX4xX3xXexX1xX327xX118xX3xX15xX1e3xX118xX3xX1xXd2bxX4xX3xX118xX147xXdxXaxX3xX1xX25xX10xX65exX9xXaxX51xX15xX1xXdxXbxX5ebxX4xX6xX4axX5ebxX7exX10xX4axX5ebxXexX1xX4axX67xX15xX1fxX51xX42xX43xX43xX5ebxX4xX6xXbxX5ebxXbxX1xX6xX67xX5ebxX4xX4axX4axX5ebxX7xXdxX15xX1xX5ebxXexX6xX15xX1fxX5ebxX1xX67xX4xX5ebxX7xXdxX15xX1xX5ebxX32xX4axX15xX1fxX5ebxX5xX4axX5ebxX1xX6xX5ebxXexXdxX15xX1xX5ebxXexX25xX4axX67xX4xX5ebxXexX1xX10xX118xX5ebxX15xX6xX118xX5ebxX1xX67xX4xX5ebxX118xX67xXdxX51xX2xX6c1xX27bxX27exX6c1xX23dxX128xX1xXexX118xXaxX12xX42xX43xX43xX3xX4xXd14xXbxX3xXbxX1xX6xX67xX3xX4xX373xX4axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXd14xX15xX1fxX3xX1xXd2bxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xXexX25xX2axX147xX4xX3xXexX1xX327xX118xX3xX15xX1e3xX118xX3xX1xXd2bxX4xX3xX118xX147xXdxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX25xX67xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xXaexX1xXdxX327xX4axX3xX27exX275xX51xX27bxX7fxX3xXc8xX66xXc8xX66xX3xXexX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX3xXbxX1xX1bcxXdxX3xX1xX26xXbxX3xX83xX1fxX2fxX15xX3xX1xX19xX15xX1fxX3xXcxX1xX2axX3adxX15xX1fxX3xX118xX157xXdxX3xXaexX1ebxX3xXbxX1xXd7xX15xX3xX66xXd7xX4axX3xXexX2axX3xX32xX19xX3xXaaxX1xX71xXexX3xXexX25xXdxX625xX15xX3xX3a0xXdxX49xXexX3xX83xX6xX118xX3x129c7xX88x1019bxX84xX3a0x1486exX7fxX3xX97xX4axd224xX3x114dfxX2f7xX3xX1xX1f5xXdxX3xXexXdbxX3xXexX1xXdxX49xX15xX3xXcxX59fxX118xX3xXc8xXc9xX15xX1fxX3xX3a0xX19xX15xX1fxX3xXexX25xX6xX67xX3xX42xX43xX43xX3xX4xX1xXdxX31axX4xX3xX4xXd14xXbxX3xXbxX1xX6xX67xX3xX4xX373xX4axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX67xX3xX1xXd2bxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX32xX33xX15xX1fxX3xX5xX38xX3xX18xX19xX3xXcxX3exX15xX1xX128xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX2exXdxX32xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX4axX5xX12xX0xX2exXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX51xX2exXdxX32xX12xX0xX51xX2exXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb8exX4axXexX1xX67xX25xXaxX12x10dc6xXdxX327xX4axX3xX94xXdxX15xX1xX0xX51xXbxX12
Kiều Minh