Xe khách vận chuyển 50 ngàn khẩu trang không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 (Phòng CSGT – Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe khách vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang không có giấy tờ hợp lệ.
f81fxfbfdx185fax1a964x1211fx133bcx17d81x152e4x18a5cxX7x16b70x121f6x10eeex10d64x140dfx16d85xX5x16ddcxXaxf844x19775xX10xX3x11195xX1xfd02xX4xX1xX3x199b2x1ad07x1129fxX3xX4xX1x1502fx13eefx1a0c4xX1exX3x1abb0xfb53xX3xX1ex1346ex172f3xX1exX3xX16xX1x14a72xX22xX3xXex16749xX6xX1exX2bxX3xX16xX1x19cccxX1exX2bxX3xX35x1afbaxX3xX1exX2bxX22x1ad4axX1exX3xX2bx13734xX4xX3x118dbxX22xX6xX3x176bcxX2cxX3xXcxfcb1xX1exX1xX0x16d5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6x10618xXaxX12xXcxX35xX22xX1exX2bxX3xXexX18xX3x17eccxX2bxX22xX23xfbe9xX1exX3xX13xX22x16756xX1exX3x1484fx14b2cxX1exX1xX3x1434fxX3x13ba2x15f38xXdxX3xXexX35x124ebx10b8dxX1exX2bxX3xX8axX8bxXdxX3xXcxX22x190a6xX1exX3xXexX35xX6x10304xX3xX16xXdxX24x15e60xX3xX7x1299dxX18xXexX3xX2bxXdxX6xXa9xX3xXexX1xX3cxX1exX2bxX3x1107bx11632xX2xX3x1299fx181f1xX1x11f02xX1exX2bxX3x15c02x1944ax10f6axXcxX3x102baxX3xXc3xX3cxX1exX2bxX3xX6xX1exX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1x1417cxX3xX4xX1xXa9xX3x17257xXdx13808xXexXa1xX3x15bffxfb1fxX1exX3xX1cx13adaxX3xX1cx18838xX6xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdx12bbbxX1exX3xXa6xX8bxXexX3xfd25xX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxXe1xX4xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX4x13414xX3xX2bxXdx10c01xX23xX3xXex145baxX3xX1x1a458xXbxX3xX5xXf7xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d7dxXa9xX6bxX23xXaxX12xX0xXdxXa6xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX1exXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax17e67xXdxX6bxXexX1x134c5xX3xXb8xX2xX27xXbxXfex195aaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX178xX3x11901xX2xX28xXbxXfexX17fxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb9xXdfxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX1exX1xXb9xX1cxX1exX59xX1exX10xX173xX7xX59x172a5xX28xfe43xX2xX59xX2xX28xX27xX6bxX1acxX28x10718xX189xX1acxX1aex138d4xXexX1b7xX1bbxX1acxX27xX5x15092xX88xX1b7xXb8xX6bxX1acxX28xX1b7xX1acxX1bbxX28xX1b7xXexX189xX1c2xX2xX1b7xXb8xX5xX28xXb9x14215xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xX3xX1exX2bxX2cxX1exX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX3xX4dxX22xX6xX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXaxX3xX173xXdxX6bxXexX1xX9xXaxXb8xX2xX27xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX28xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxXa9xX1exXaxX12xXc4xX4axX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xXe5xX90xX13cxX4xX3xXe5xX24xX3xX6bxX90x10a52xXdxX3xX16xX1xXa9xX6xX1exX2bxX3xXe5xf9aaxX1exX2bxX3xX1xX2cxX1exX2bxX3xXfexX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xXb9xXb9xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXa9xX6bxX23xXaxX12x100d0xX2cxXa9xX3xX16xX1xXa9x11b26xX1exX2bxX3xX1c2xX3xX2bxXdxX139xX3xX1aexX28xX3xXbxX1x1a351xXexX3xX1exX2bxX2cxX23xX3xX189xX59xX1c2xXa1xX3xXexX35xXa9xX1exX2bxX3xX4dxX22xX18xX3xXexX35x14c80xX1exX1xX3xXexX22xX9bxX1exX3xXexX35xX6xXa1xX3xX16xXdxX24xXa6xX3xX7xXa9xX18xXexX3xXe5xX2aexXa6xX3xXdfxX2aexXa9xX3xXexX35xX1dxXexX3xXexX27exX3x13ab8xXcxXc5xXcxX3xXexX35x13330xX1exX3x10583xX22xX4axX4xX3xX5xX8bxX3xX2xX2fexX3xXe5xXa9xX84xX1exX3xX4dxX22xX6xX3xXe5xXeaxX6xX3xXdfxX2cxX1exX3xXfex16950xX3x17a50x134a6xX3xXcxX1xfaecxX3xXbcxX1xX22xX23xXf7xX1exX3xX327xX328xX3xX2fexX1exX1xXd9xXa1xX3xXex19af1xX3xX4xX3cxX1exX2bxX3xXexX18xX4xX3xX4x13880xX6xX3xX8axX8bxXdxX3xXc3xXc4xXc5xXcxX3xXb8xXb9xX2xX3xX6bxXa9xX3xX8axX84xXdxX3xX2bdxX23xX3xXcxX3cxX3xX51xX2aexXdxX3x1a52dxXeaxX4xX1xX3xX5xX2cxXa6xX3xXexX33fxX3xXexX35xX90xX91xX1exX2bxX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxXf7xX1exX3xXfexX10xX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX151xX327xXc4xX3xX1acxX1b7xX151xX3xXc8xX3xX28xX1c2xX27xXb9xX1aexX1b7xX3xX6bxXa9xX3xXbdxX1xX84xXa6xX3xX2a7x12e6dxX1exX3xX36cxXf7xX3xXbcxXc4xX77xX3xX2xX1b7xX1bbxX28xXa1xX3xX91xX3xXexX1xXeaxX3xXexX35xX135xX1exX3x16a59xX305xX1exX3xX77xXdxX1exX1xXa1xX3xX1xX22xX23xXf7xX1exX3xX3c6xX305xX1exX3xX327xX1xX18xX1exX1xXa1xX3xXex171c8xX1exX1xX3xX77xXdxX1exX1xX3xX151xX2d6xX1exX1xXd9xX3xXe5xXdx17da2xX22xX3xX16xX1xXdxX24xX1exX3xX4xX131xX3xXdfxXdxX24xX22xX3xX1xXdxXf7xX1exX3xX1exX2bxX1xXdxX3xX1cxX135xX1exXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXa9xX6bxX23xXaxX12xX0xXdxXa6xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX1exXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX6bxXexX1xX178xX3xXb8xX2xX27xXbxXfexX17fxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX178xX3xX189xX2xX28xXbxXfexX17fxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX59xX59xXdxXb9xXdfxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX1exX1xXb9xX1cxX1exX59xX1exX10xX173xX7xX59xX1acxX28xX1aexX2xX59xX1b7xXb8xX6bxX1acxX28xX1b7xX1acxX1bbxX27xX1acxXexX1c2xX2xX1b7xX2xX1aexX5xX28xXb9xX1d7xXbxX2bx1260dxX35xX9xX27xX1bbxX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xX3xX1exX2bxX2cxX1exX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX3xX4dxX22xX6xX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXaxX3xX173xXdxX6bxXexX1xX9xXaxXb8xX2xX27xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX28xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxXa9xX1exXaxX12xXb9xXb9xXb9xXdfxX6xXa9xX3xX2bxX46xXa6xX3xX1acxX28xX3xXexX1x13bcfxX1exX2bxX3xX4xX18xX4xX3xXexX3cxX1exX2bxXa1xX3xXdfxX305xX1exX3xXexX35xXa9xX1exX2bxX3xXe5xX27exX1exX2bxX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxXe1xX4xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXa9xX6bxX23xXaxX12xXcxX84xXdxX3xXexX1xX139xXdxX3xXe5xXdxX24xXa6xX3xX16xXdxX24xXa6xX3xXexX35xX6xXa1xX3xX5xX27exX4xX3xX5xX90xX13cxX1exX2bxX3xX4xX1x13ec9xX4xX3xX1exX3abxX1exX2bxX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxXf7xX1exX3xXexX35xX305xX1exX3xXfexX10xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX1acxX28xX3xXexX1xX533xX1exX2bxX3xX4xX18xX4xX3xXexX3cxX1exX2bxX3xXdfxX305xX1exX3xXexX35xXa9xX1exX2bxX3xXe5xX27exX1exX2bxX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX1exX2bxX2cxX1exX3xX4xX1xXdxXe1xX4xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX4xX131xX3xX2bxXdxX135xX23xX3xXexX139xX3xX5xXdxX305xX1exX3xX4dxX22xX6xX1exXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXa9xX6bxX23xXaxX12xXcxX1xX10xXa9xX3xX5xX18xXdxX3xXfexX10xX3xXbdxX1xX84xXa6xX3xX2a7xX3abxX1exX3xX36cxXf7xXa1xX3xX7xX4axX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xXexX35xX305xX1exX3xXe5xX90xX13cxX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xXexXedxX3xX77xXdxX1exX1xX3xX151xX2d6xX1exX1xX3xX1cxX2cxXa9xX3xX4xX18xX4xX3xXexX3e2xX1exX1xX3xXbxX1x148c3xX6xX3xX77xX6xXa6xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXa9xX6bxX23xXaxX12xX51xXdxXf7xX1exXa1xX3xX5xX27exX4xX3xX5xX90xX13cxX1exX2bxX3xXc3xXc4xXc5xXcxX3xXe5xX325xX3xX5xX1dxXbxX3xXdfxXdxX305xX1exX3xXdfxX2aexX1exX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX84xXa6xXa1xX3xXdfxX2cxX1exX3xX2bxXdxX6xXa9xX3xXexXa9xX2cxX1exX3xXdfxX8bxX3xX7xX4axX3xX1xX2cxX1exX2bxX3xX1exX131xXdxX3xXexX35xX305xX1exX3xX4xX1xXa9xX3xX4xXe6xX3xX4dxX22xX6xX1exX3xX4xX1xX5a0xX4xX3xX1exX3abxX1exX2bxX3xXfex12594xX3xX5x19e84xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX4dxX22xXdxX3xXe5xXeaxX1exX1xX3xX4xX34bxX6xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX22xX1dxXexXb9xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX35xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX305xX1exX3xX4dxX22xX6xX1exX178xX0xX59xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX88xXexX1xX22xXa6xXdfxX88xX6xX1exX6bxX88xX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xXdfx10afcxXexX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX1bbxX1acxXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX23xX3xXexXe1xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXaxX3xX1xX35xX10x1762dxX9xXaxX59xX6xX1exX88xX1exXdxX1exX1xX88xXexX35xX6xXexX88xXexX22xX59xX1xX6xX88xXexXdxX1exX1xX88xXdfxX6xXexX88xXa9xX88xXexXa9xX88xX1cxX6xX1exX88xX4xX1xX22xX23xX10xX1exX88xX1bbxX1acxX88xX28xX28xX28xX88xX16xX1xX6xX22xX88xXexX35xX6xX1exX2bxX88xX23xX88xXexX10xX88xX16xX1xXa9xX1exX2bxX88xX35xXa9xX88xX1exX2bxX22xXa9xX1exX88xX2bxXa9xX4xX59xX2xX1b7xXb8xX28xX1aexX27xXb9xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX2bxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX59xXa6xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1acxX28xX59xX1exX10xX173xX7xX59xX1acxX28xX1aexX28xX59xX1b7xXb8xX6bxX2xX28xX189xX27xX27xX189xX189xXexX1acxX28xX2xX28xX1aexX5xX28xXb9xX1d7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xX3xX1exX2bxX2cxX1exX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX3xX4dxX22xX6xX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xXdfxX7a0xXexX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX1bbxX1acxXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX23xX3xXexXe1xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXaxX3xX1xX35xX10xX7e1xX9xXaxX59xX6xX1exX88xX1exXdxX1exX1xX88xXexX35xX6xXexX88xXexX22xX59xX1xX6xX88xXexXdxX1exX1xX88xXdfxX6xXexX88xXa9xX88xXexXa9xX88xX1cxX6xX1exX88xX4xX1xX22xX23xX10xX1exX88xX1bbxX1acxX88xX28xX28xX28xX88xX16xX1xX6xX22xX88xXexX35xX6xX1exX2bxX88xX23xX88xXexX10xX88xX16xX1xXa9xX1exX2bxX88xX35xXa9xX88xX1exX2bxX22xXa9xX1exX88xX2bxXa9xX4xX59xX2xX1b7xXb8xX28xX1aexX27xXb9xX1xXexXa6xXaxX12xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xXdfxX7a0xXexX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX1bbxX1acxXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX23xX3xXexXe1xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX1bbxX1acxXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX23xX3xXexXe1xX3xX1cxX2cxX3xX1xXe6xX1exX3xX2xX1b7xX28xX16xX2bxX3xX4xX18xX3xXexX1xX24xX3xX35xX533xX6xXa1xX3xXdfxX6xX3xXdfxX6xXa1xX3xX2xX28xX28xX3xX1xX8bxXbxX3xXexX1xX22xX4axX4xX3xXexX80xX23xXa1xX3x16419xX3xX1cxX273xXdxX3xXexX35xXeaxX3xX2bxXdxX18xX3xX1xXe6xX1exX3xX2xX28xX28xX3xXexX35xXdxXf7xX22xX3xXe5xX46xX1exX2bxX3xXe5xX325xX3xXe5xX90xX13cxX4xX3xXc3xX3cxX1exX2bxX3xX6xX1exX3xX1xX22xX23xXf7xX1exX3xXc3xX6xX1exX3xX36cxX8bxX4xX3xXbcxX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXd9xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxXf7xX1exX3xXexX35xX305xX1exX3xX1acxX3xXfexX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX1cxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX22xX3xX2bxXdx10856xX3xX2bxX9bxX1exX3xX1acxX27xXb9xX28xX28xX28xX3xXdfxX3e2xXa6xX3xXexX35x14cc3xX3xX10xXa6xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXaxX3xX1xX35xX10xX7e1xX9xXaxX59xX6xX1exX88xX1exXdxX1exX1xX88xXexX35xX6xXexX88xXexX22xX59xXexX1xX22xX88xX2bxXdxX22xX88xX2bxX6xX1exX88xX1acxX27xX88xX28xX28xX28xX88xXdfxXdxXa6xX88xXexX35xX10xX88xX10xXa6xX88xX16xX1xXa9xX1exX2bxX88xX35xXa9xX88xX1exX2bxX22xXa9xX1exX88xX2bxXa9xX4xX59xX2xX1b7xX28xX1c2xX1acxX2xXb9xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX2bxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX59xXa6xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1acxX28xX59xX1exX10xX173xX7xX59xX1acxX28xX2xXb8xX59xX1b7xXb8xX6bxX2xX28xXb8xX2xX27xX189xX27xXexX2xX1aexX1c2xXb8xX28xX5xX28xXb9xX1d7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xX3xX1exX2bxX2cxX1exX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX3xX4dxX22xX6xX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX22xX3xX2bxXdxXac9xX3xX2bxX9bxX1exX3xX1acxX27xXb9xX28xX28xX28xX3xXdfxX3e2xXa6xX3xXexX35xXadcxX3xX10xXa6xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXaxX3xX1xX35xX10xX7e1xX9xXaxX59xX6xX1exX88xX1exXdxX1exX1xX88xXexX35xX6xXexX88xXexX22xX59xXexX1xX22xX88xX2bxXdxX22xX88xX2bxX6xX1exX88xX1acxX27xX88xX28xX28xX28xX88xXdfxXdxXa6xX88xXexX35xX10xX88xX10xXa6xX88xX16xX1xXa9xX1exX2bxX88xX35xXa9xX88xX1exX2bxX22xXa9xX1exX88xX2bxXa9xX4xX59xX2xX1b7xX28xX1c2xX1acxX2xXb9xX1xXexXa6xXaxX12xXcxX1xX22xX3xX2bxXdxXac9xX3xX2bxX9bxX1exX3xX1acxX27xXb9xX28xX28xX28xX3xXdfxX3e2xXa6xX3xXexX35xXadcxX3xX10xXa6xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX8axX8bxXdxX3xXc3xX1xX4axX1exX2bxX3xXdfxX22xX3cxX1exX3xX5xX1dxX22xX3xX1cxX2cxX3xX2bxXdxX6xX1exX3xX5xX1dxX1exX3xXexX1xX90xXe6xX1exX2bxX3xXa6xX84xXdxX3xX88xX3xXbdxX1xXbfxX1exX2bxX3xXc3xX2aexX1exX1xX3xX7xX18xXexX3xX16xXdxX1exX1xX3xXexXe1xX3xXc3xX3cxX1exX2bxX3xX6xX1exX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX3xX1cxXedxX6xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxXf7xX1exXa1xX3xXexX1xX22xX3xX2bxXdxXac9xX3xX1xXe6xX1exX3xX1acxX27xXb9xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxXe1xX4xX3xXdfxX3e2xXa6xX3xXexX35xXadcxX3xX10xXa6xX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX3xXfexX22xX135xXexX3xXfexX5a0xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX1cxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX178xX3xX151xX7a0xXexX3xX1acxX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXaxX3xX1xX35xX10xX7e1xX9xXaxX59xX6xX1exX88xX1exXdxX1exX1xX88xXexX35xX6xXexX88xXexX22xX59xX1xX6xX88xXexXdxX1exX1xX88xXdfxX6xXexX88xX1acxX88xXa9xX88xXexXa9xX88xX1cxX6xX1exX88xX4xX1xX22xX23xX10xX1exX88xX27xX28xX88xX28xX28xX28xX88xX16xX1xX6xX22xX88xXexX35xX6xX1exX2bxX88xX16xX1xXa9xX1exX2bxX88xX35xXa9xX88xX1exX2bxX22xXa9xX1exX88xX2bxXa9xX4xX59xX2xX1c2xX1b7xX189xX1acxX189xXb9xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX2bxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX59xXa6xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1acxX28xX59xX1exX10xX173xX7xX59xX1acxX28xX2xX1acxX59xX1b7xXb8xX6bxX27xX2xX1aexX27xX1bbxX189xX189xXexX1bbxX1aexX189xXb8xX1aexX5xX28xXb9xX1d7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xX3xX1exX2bxX2cxX1exX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX3xX4dxX22xX6xX3xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX178xX3xX151xX7a0xXexX3xX1acxX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXaxX3xX1xX35xX10xX7e1xX9xXaxX59xX6xX1exX88xX1exXdxX1exX1xX88xXexX35xX6xXexX88xXexX22xX59xX1xX6xX88xXexXdxX1exX1xX88xXdfxX6xXexX88xX1acxX88xXa9xX88xXexXa9xX88xX1cxX6xX1exX88xX4xX1xX22xX23xX10xX1exX88xX27xX28xX88xX28xX28xX28xX88xX16xX1xX6xX22xX88xXexX35xX6xX1exX2bxX88xX16xX1xXa9xX1exX2bxX88xX35xXa9xX88xX1exX2bxX22xXa9xX1exX88xX2bxXa9xX4xX59xX2xX1c2xX1b7xX189xX1acxX189xXb9xX1xXexXa6xXaxX12xX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xX178xX3xX151xX7a0xXexX3xX1acxX3xX3cxX3xXexX3cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX35xXa9xX1exX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXbdxX1xXbfxX1exX2bxX3xXc3xX2aexX1exX1xX3xX7xX18xXexX3xX16xXdxX1exX1xX3xXexXe1xX3xXbxX1xX4axXdxX3xX1xX13cxXbxX3xX1cxX273xXdxX3xXc3xX3cxX1exX2bxX3xX6xX1exX3xX1xX22xX23xXf7xX1exX3xX8axX5a0xX4xX3xXcxX1xX32cxX3xXbcxX51xX2cxX3xXcxX55xX1exX1xXd9xX3xX1cxXedxX6xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxXf7xX1exXa1xX3xXdfxX7a0xXexX3xX2bxXdxXac9xX3xX1acxX3xXfexX10xX3xX3cxX3xXexX3cxX3xXdfxX18xX1exX3xXexX2aexXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX24xX1exX3xX27xX28xXb9xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxXe1xX4xX3xX16xX1xX31xX22xX3xXexX35xX6xX1exX2bxX3xX16xX1xX3cxX1exX2bxX3xX35xX41xX3xX1exX2bxX22xX46xX1exX3xX2bxX4axX4xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX1cxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX22xX5xX12xX0xX6bxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX1cxX12xX0xX59xX6bxXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX22xXexX1xXa9xX35xXaxX12xX2a7xXb9xX51xX533xX1exX2bxX0xX59xXbxX12
V.Hùng