Bị Mỹ cấm vận, ngành công nghiệp ôtô Iran trên bờ vực sụp đổ
Từng là ngành công nghiệp quan trọng chỉ đứng sau dầu khí, ngành ôtô Iran trong những năm gần đây đã giảm mạnh cả về số và chất lượng.
4276x7be7x4360x5c13xd27dxa9c2x714dx7c43xe7a8xX7xd446x1024fxa938x69ddxd145x88e1xX5x61a8xXax6393x4ab1xa20axX3x822ax8244xX3xX4x5585xcf74xX3x9fa0xf831x5312xfc17xX3xX1fxfdb3xabfbxX1fxX1xX3xX4xc3b2xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdx4b36xXbxX3xX29xXexX29xX3xeb4exbc57xX6xX1fxX3xXexX39xce4dxX1fxX3xf4baxc32bxX3xX1dx10193xX4xX3xX7x10347xXbxX3xceb9x4ccdxX0x7ab5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdebfxX10xX6x1090fxXaxX12xXcx78b8xX1fxX23xX3xX5xX24xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3x103ebxcf46xX6xX1fxX3xXexX39x4a35xX1fxX23xX3xX4xX1xc45dxX3xX4dx85d4xX1fxX23xX3xX7xX6xX80xX3xX62x9275xX80xX3x4405xX1x5d87xX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39x888fxX1fxX23xX3xX1fxX1x10588xX1fxX23xX3xX1fx917exX1bxX3xX23xX98xX1fxX3xX4dx10838xea88xX3xX4dxaa96xX3xX23xXdx8c3axX1bxX3xX1bx97fcxX1fxX1xX3xX4xXccxX3xX1dxccebxX3xX7x5ba1xX3xX1dxX24xX3xX4xX1xX1axXexX3xX5x4958xe0acxX1fxX23x59f1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX66xX1fxX23xX3xX5xX24xX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX29xXexX29xX3xX5x5b41xX1fxX3xX1fxX1xX1axXexX3xX9bxX1xX80xX3xX1dxX46xX4xX3xX1fxX1xXe6xX1fxX23xX3xX1fxX6xXc5xX3xX4dxXc8xX3xXexX1xX80xX3xX1xc52bxXbxX3xX4dx10837xX1fxX23xX3xX9bx9b28xX3xX62xXb1xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxXeaxX3xXcxX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxX23xf6dfxX1fxX3xX1xXd0xX1fxX20xX3xX4xX1xXe6xX6xX3xXexX1xX1axXc5xX3xX42xX1axXexX3xX4xX8fxX3xX62xX1axX80xX3xX1xXdxX31xX80xX3xX9bxX1xXccxX3xX7fxX80xX6xX1fxX3xX1fxX24xXb1xX3xX4xff4cxX6xX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX1fxX24xXc5xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xa339xXbcxX1bxX3xfba0x98e9xX2x4a4cxX20xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX7xXccxX1fxX3x53d9xX80xX1axXexX3xX1x617cxX1fxX3xX2xX20x9d03xX3xXexX39xXdxX31xX80xX3xX1cbxX10xX20xX3xXexXbcxX1fxX23xX3xX2x1068ax5b36xX3xX7xXb1xX3xX1dxX11dxXdxX3xX1fxXbcxX1bxX3xXexX39xXe6xX11dxX4xX3xX4dxd350xXeaxX3xXcxX1x7e40xX3xX1fxX1xXe6xX1fxX23xX3xX4xX1xX8cxX3xX1bx6872xXexX3xX1fxXbcxX1bxX3xX7xX6xX80xX3xX4dxX1fdxX20xX3xX5xXe6xXe7xX1fxX23xX3xX1cbxX10xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX1xXe6xX6xX3xXexX11dxXdxX3xX2xX3xXexX39xXdxX31xX80xXeaxX3xX1b8xXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX2xd203xX20xX3xX23xXdxXccxX1bxX3xXexXdxX202xXbxX3xX1bcxX1bdxX1e9xX20xX3xXexX1xX1exX1bxX3xX4xX1xX9dxX3xX1fxX1xXdxXd8xX80xX3xX1xX1d1xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fx102fcxX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xda3cxXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8561xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdx433cxX1dxXdxX10xf1f4xX10xX39xec6fxXdxX1bxX23xX2ccxX2xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdx46d7xX62xX1bcxX1bcxX1bcx5edbxX2f6xX1e8xX24dxXexX2xX2f6x97d0xX2f6xX5xX2xXeax4dc8xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX5fxfd0bxX1fxX1xX3xXccxX1fxX1xX3xX1cbxX10xX3xXbxX1xX191xX3xX42xX4axXdxX3xX1dxX24xX3xXexX1xXdxX202xX80xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX9bxX1xX29xX1fxX23xX3xX1xXdxX202xX1bxX3xXexXd0xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX3x920cxX1fxX1xX28axX3xd921xX80xXexXb1xX1bxXb1xXexXdxX1dxX10xdf08xXb1xX23xXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX3c6xX31xX1fxX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX191xX6xX3xX16xX17xX3xX4dxXc8xX3xX9bxX1xXdxX202xX1fxX3xX4xX1xX80xd2f6xXdxX3xX4xX80xX1fxX23xX3xX8fxX1fxX23xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX4xX191xX6xX3xf724x9e57xX3bcxX3xX1dxX24xX3x63dfxX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xX4xX1xXb1xX3x765axX1xXb1xX62xX39xXb1xX3x5a69xX38xX44dxX2b1x47a8x8049xX3xX1dxX24xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX454xX38xX39xX6xX1fxX459xX3xX1fxX23xX66xX1fxX23xX3xXexX39xX31xXeaxX3xXcxX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxX1xXdxXd8xX80xX3xX1fxXbcxX1bxX20xX3xX44dxX1xXb1xX62xX39xXb1xX3xX1dxX24xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX5xX24xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX29xX1fxX23xX3xXexXc5xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1cbxX10xX3xX4xX1xX9dxX1fxX1xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX1fxX24xXc5xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX1xX143xX1fxX23xX3xX1bfxX3xX1fxXbcxX1bxX3xX1fxX23xXb1xX143xXdxX20xX3xX13xX20fxX3xX2b1xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX4xX143xXb1xX3xX42xX80xX20fxX4xX3xX4xX143xX4xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xXexXc5xX3xX1cbxX10xX3xX23xXbcxX1bxX3xX1xX24xX1fxX23xX3xX1dxX24xX3xX4dx4ebaxXc5xX3xX23xXdxX143xX3xX5xX3fxX1fxX3xX4xX6xXb1xXeaxX3xX3b7xX1fxX1xX3xX4xX1xX4axXbxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX4xX6xXb1xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX1xX1axXc5xX3xX39xX1axXexX3xX1fxX1xXdxXd8xX80xX3xX1cbxX10xX3xXbxX1xX191xX3xX42xX4axXdxX3xX5xXe6xX80xX3xXexXd0xXdxX3xX9bxX1xXb1xX3xX1xX24xX1fxX23xX3xX1fxX23xXb1xX24xXdxX3xXexX39xX43xXdxXeaxX3xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX1dxX24xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX42xX14xX3xXexXdbxX3xX23xXbcxX1bxX3xX1fxX1xXdxXd8xX80xX3xX1cbxX10xX3xX1fxX1xX1axXexXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX39xX80xXc5xXd8xX1fxX3xXexX1xX29xX1fxX23xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX1fxX24xXc5xX3xX4xX1xXb1xX3xX42xXdxX202xXexX3xX9bxX1xXb1xXccxX1fxX23xX3xX2xX302xX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX2ccxX2fbxX1bdxX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1cbxX10xX3xX1bxX11dxXdxX3xX42xX14xX3xX5xXe6xX80xX3xX9bxX1xXb1xX3xX62x9283xX3xX4xX1x503bxX1fxX23xX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xXexX39xXd0xX1fxX23xX3xXexX1xX143xXdxX3xX7x738cxX1fxX3xX7xX24xX1fxX23xX3xX42xX143xX1fxX3xX39xX6xX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xXeaxX3xX5fxX24xX1fxX23xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX1fxX23xX1xX37cxX1fxX3xX1cbxX10xX3xX1dxf57fxX1fxX3xX1fxef43xX1bxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX62xXc4xXc5xX3xX4xX1xX80xXc5xXd8xX1fxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1dxX37cxX3xXexX1xXdxX202xX80xX3xXbxX1xX4axX3xXexX60dxX1fxX23xX3xX7fxX80xX6xX1fxX3xXexX39xX86xX1fxX23xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX44dxX1xXdxX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX9bxX1xX6xX1fxX3xX1xXdxX202xX1bxX20xX3xX23xXdxX143xX3xX1cbxX10xX3xX42xX161xXexX3xX4dxX98xX80xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX4dxX52cxXc5xX3xX5xX3fxX1fxX3xX4xX6xXb1xXeaxX3xX2b1xX1xXdxX202xX4xX3xX29xXexX29xX3xX39xce53xX3xX1fxX1xX1axXexX3xX4dxX6xX1fxX23xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX42xX143xX1fxX3xXexXd0xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX5xX24xX3xX43axX39xXdxX62xX10xX20xX3xX62xXb1xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX42xX65axX1fxX23xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xX31xX3xX4x5a70xX3xX4xX191xX6xX3xX44dxXdxX6xXeaxX3xbb03xXdxX143xX3xX1cbxX10xX3xX5xX24xX3xX2xX1bcxXeaxX1bcxX1bdxX1bdxX3x4bf7xX43bxf42cxX3xX7xXb1xX3xX1dxX11dxXdxX3xX1e8xXeaxX1bfxX1d6xX1bdxX3xX754xX43bxX756xX3xX4xX143xX4xX1xX3xX4dxXc4xXc5xX3xX1bxX20fxXexX3xX1fxXbcxX1bxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX2b1xX80xXdbxXdxX3xX1bcxX1bdxX2xX2f6xX20xX3xX1bxX8fxX4xX3xX23xXdxX143xX3xXexX39xX98xX1fxX3xX62xXb1xX3xX4xX1xX9dxX1fxX1xX3xXbxX1xX191xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX7fxX80xXc5xX3xX4dxX14xX1fxX1xX3xX1dxX11dxXdxX3xX29xXexX29xX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1cbxXe6xa0e5xX1fxX23xX3xX4dxXc8xX3xXexXbcxX1fxX23xX3xX9dxXexX3xX1fxX1xX1axXexX3xX1d6xX1bdxX1e9xX3xX7xXb1xX3xX1dxX11dxXdxX3xXexX39xXe6xX11dxX4xX3xX4dxX1fdxX20xX3xX1bxX20fxXexX3xX7xXdbxX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX1xXe7xXbxX3xXexXbcxX1fxX23xX3xX2xX2fbxX1bdxX1e9xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fxX28axX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xX294xXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdxX2c5xX1dxXdxX10xX2c9xX10xX39xX2ccxXdxX1bxX23xX2ccxX1bcxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdxX2f6xX62xX1bcxX1bcxX1bcxX2fbxX2f6xX1e8xX24dxXexX24dxX24dxX1d6xX1bcxX5xX1bcxXeaxX307xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX5fxX24xX1fxX23xX3xXexX39xXbcxX1bxX3xX1fxX23xX1xX37cxX1fxX3xX29xXexX29xX3xX1dxX656xX1fxX3xX1fxX65axX1bxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX62xXc4xXc5xX3xX4xX1xX80xXc5xXd8xX1fxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1dxX37cxX3xXexX1xXdxX202xX80xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43bxX6xX80xX3xX4dxX1fdxX20xX3xX62xXb1xX3xX1fxX23xXe6xX43xXdxX3xX62xXc4xX1fxX3xXbxX1xXccxX1fxX3xX8fxX1fxX23xX20xX3xX4xX1xX9dxX1fxX1xX3xXbxX1xX191xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX1fxX24xXc5xX3xX4dxXc8xX3xX39xX6xX3xX5xX80xX1exXexX3xX1bxX11dxXdxX3xXc5xX3fxX80xX3xX4xX98xX80xX3xX1xXc8xX1fxX23xX3xX1cbxX10xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX42xX143xXb1xX3xX4xX143xXb1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX9dxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX20xX3xX5xXe7xXdxX3xX1fxX1xX80xX1exX1fxX3xX42xXdxX3fxX1fxX3xX1dxX24xX3xX23xXdxX143xX3xXexX1xX24xX1fxX1xX3xXbxX1xX52cxX1bxX3xX5xX3fxX1fxX3xX5fxX20fxXdxX3xX4dx10258xX1fxX23xX3xX2b1xXd0xX1fxX1xX3xXexX39xX6xX1fxX1xXeaxX3xX3c6xXc8xX1fxX1xX3xX4dxXd0xXb1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xXexXc5xX3xX1fxX24xXb1xX3xX9bxX1xX29xX1fxX23xX3xXexX80xXc4xX1fxX3xXexX1xX191xX3xX4xX1fdxX3xXexX1xX148xX3xX4dxXdbxXdxX3xX1bx5407xXexX3xX1dxX11dxXdxX3xX143xX1fxX3xXbxX1xXd0xXexX3xXexX60dxX3xX1bcxX3xX1fxXbcxX1bxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX66xX3xX42xXdxX148xX80xX3xXexXe6xXe7xX1fxX23xX3xX1xXa30xXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX11dxXdxX3xXexX1xXccxX1bxX3xX1xX86xX6xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX2b1xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4dxXc8xX3xXexX143xX4xX3xX4dxX20fxX1fxX23xX3xX1cbxX1axX80xX3xXexX11dxXdxX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX3xXcxX9dxX1fxX1xX3xXexX11dxXdxX3xXexX1xX143xX1fxX23xX3xX2fbxX50xX1bcxX1bdxX2xX24dxX3xX454xXexX1xX10xXb1xX3xX5xX14xX4xX1xX3xX38xX39xX6xX1fxX459xX20xX3xX5xXe6xXe7xX1fxX23xX3xX29xXexX29xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX4xX1xX8cxX3xX4dxXd0xXexX3xX24dxX1d6xX302xXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX4xX1xXdxX202xX4xX20xX3xX23xXdxXccxX1bxX3xX2fbxX2f6xX1e9xX3xX7xXb1xX3xX1dxX11dxXdxX3xX4xX60dxX1fxX23xX3xX9bxff91xX3xX1fxXbcxX1bxX3xXexX39xXe6xX11dxX4xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12x53b2xXc4xXc5xX3xX5xX24xX3xXexXdxX1fxX3xX1cbxX1axX80xX3xX4xX1xXb1xX3xX1fxXd8xX1fxX3xX9bxXdxX1fxX1xX3xXexX202xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX9bxX1xXdxX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX4dxX1fdxX1fxX23xX3xX23xX1fdxXbxX3xXexX11dxXdxX3xX2xX1bdxX1e9xX3xX743xX756xX43axX3xX1dxX24xX3xXexX1xX80xX3fxX3xX1bxXe6xX11dxX1fxX3xXexX11dxXdxX3xX1e8xX1e9xX3xX1fxX1xXc4xX1fxX3xX4xX29xX1fxX23xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX1dxX24xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX5xX24xX3xX1xX6xXdxX3xX1xXc8xX1fxX23xX3xX1cbxX10xX3xX1fxX20fxXdxX3xX4dxX14xX6xX3xX5xX11dxX1fxX3xX1fxX1xX1axXexX3xX4xX1xXdxX202xX1bxX3xX1xX1d1xX1fxX3xX24dxX1bdxX1e9xX3xX7xXccxX1fxX3xX5xXe6xXe7xX1fxX23xX3xX1dxX24xX3xXexX1xX80xX3fxX3xX2xX1bdxX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1fxX1xXc4xX1fxX3xX4xX29xX1fxX23xX20xX3xX4xX1xXe6xX6xX3xX9bxX148xX3xX9bxX1xXb1xXccxX1fxX23xX3xX1bfxX1bdxX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1fxX23xXe6xX43xXdxX3xX5xX24xX1bxX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX4xX143xX4xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xXbxX1xX4axX3xXexX39xXe7xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxXdxX202xXbxX3xX7xX6xX80xX3xX4dxXe7xXexX3xX23xXdxXccxX1bxX3xX2fbxX2f6xX1e9xX20xX3xX5xXe6xXe7xX1fxX23xX3xX29xXexX29xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1bxX11dxXdxX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX143xX1fxX23xX3xX4dxX98xX80xX3xX1fxXbcxX1bxX3xX5xX14xX4xX1xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX454xX1bcxX2xX50xX2fbxX2ccxX1bcxX2xX50xX1d6xX50xX1bcxX1bdxX2xX24dxX459xX3xXexXdxX202xXbxX3xXexX4axX4xX3xX23xXdxXccxX1bxX3xX7xXc4xX80xX3xX1e8xX1bcxX1e9xX20xX3xX1cbxX80xXdbxX1fxX23xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xdbeaxX1fxX3xX1bcxX1bdxX24dxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1cbxX10xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fxX28axX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xX294xXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdxX2c5xX1dxXdxX10xX2c9xX10xX39xX2ccxXdxX1bxX23xX2ccxX2fbxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdxX2f6xX62xX1bcxX1bcxX1bcxX2fbxX2f6xX1e8xX24dxXexX302xX2fbxX2fbxX2fbxX5xX2fbxXeaxX307xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX441xX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xX9bx78c3xX3xXexX1xb2bbxX6xX3xXexX1xX80xX1exX1fxX3xXexX1xX24xX1fxX1xX3xX5xX1exXbxX3xX5xXdxX3fxX1fxX3xX62xXb1xX6xX1fxX1xX3xX1dxX11dxXdxX3xX38xX62xX39xXb1xX3xX1dxX24xX3xX1b8xX5fxX3xX743xX39xXb1xX80xXbxX3xX1fxXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX2xX1bfxX3xX1dxX11dxXdxX3xX1xXc5xX3xX1dxX86xX1fxX23xX3xX1bxX7d1xX3xX39xX20fxX1fxX23xX3xX1xXb1xXd0xXexX3xX4dxX20fxX1fxX23xX3xXexXd0xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX3xX3b7xX1fxX1xX28axX3xX441xX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXba8xXc8xX3xX4xX1fdxX3xX1fxX1xXdxXd8xX80xX3xXexXdxX202xX1fxX23xX3xX1fxX1fdxXdxX3xX4dxXd8xX3xX1fxX23xX1xX14xX3xX4xX1xX9dxX1fxX1xX3xXbxX1xX191xX3xX1xX420xX3xXexX39xXe7xX3xX1dxX46xX4xX3xX62xX1exXc5xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX20xX3xX4dxXa70xX4xX3xX42xXdxX31xXexX3xX5xX24xX3xX4xX1xX80xX420xXdxX3xX4xX80xX1fxX23xX3xX8fxX1fxX23xXeaxX3xXcxX80xXc5xX3xX1fxX1xXdxX3fxX1fxX20xX3xX4dxX148xX3xX5xX24xX1bxX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX4dxXdxXd8xX80xX3xX4dxX1fdxX20xX3xX4xX1xX9dxX1fxX1xX3xXbxX1xX191xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXbxX1xXccxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX39xX6xX3xX2fbxX20xX302xX1d6xX3xXex9350xX3xX754xX43bxX756xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43bxXdbxX3xXexXdxXd8xX1fxX3xX1fxX24xXc5xX3xX4xX1xX8cxX3xX4dxX191xX3xX4xX1xXb1xX3xX1fxX1xX24xX3xX4xX80xX1fxX23xX3xX8fxX1fxX23xX3xX1bxX80xX6xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX1dxX24xX3xX1dxX1exXexX3xX5xXdxX31xX80xX3xXexX1xX29xX3xX4dxX148xX3xX1xXb1xX24xX1fxX3xXexX1xX24xX1fxX1xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX2xX1d6xX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1cbxX10xX3xX1xXdxX31xX1fxX3xX1dxX656xX1fxX3xX1fxX65axX1bxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX62xXc4xXc5xX3xX4xX1xX80xXc5xXd8xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX44dxX1xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX4dxXa30xX1fxX23xX3xXe8cxX3xX1dxX11dxXdxX3xXexX1xXe90xX6xX3xXexX1xX80xX1exX1fxX3xX1xXd0xXexX3xX1fxX1xXc4xX1fxX3xX1fxXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX2xX1d6xX20xX3xX5xX24xX1fxX3xX7xX1fdxX1fxX23xX3xX4dxX98xX80xX3xXexXe6xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX1bxXd0xX1fxX1xX3xX62xX98xX1fxX3xX5xX3fxX1fxX20xX3xX4dxXa70xX4xX3xX42xXdxX31xXexX3xXexX66xX3xX441xX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xX1dxX24xX3xX43axX43bxX3bcxXeaxX3xX1b8xXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX2xX302xX20xX3xX43axX43bxX3bcxX3xX4dxXa30xX1fxX23xX3xXe8cxX3xX1cbxXc4xXc5xX3xX62xX46xX1fxX23xX3xX1fxX1xX24xX3xX1bxX143xXc5xX3xX1bxX11dxXdxX3xX1dxX11dxXdxX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX7xX80xX1axXexX3xX1bcxX1bdxX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1cbxX10xX50xX1fxXbcxX1bxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX39xXb1xX1fxX23xX3xX9bxX1xXdxX3xX4dxX1fdxX20xX3xX441xX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xX9bxXe8cxX3xXexX1xXe90xX6xX3xXexX1xX80xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxX3xX1bfxX1bfxX2f6xX3xXexX39xXdxX31xX80xX3xX754xX43bxX756xX3xX1cbxXc4xXc5xX3xX62xX46xX1fxX23xX3xX1fxX1xX24xX3xX1bxX143xXc5xX3xX1bxX11dxXdxX3xX4xX1fdxX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX7xX80xX1axXexX3xX2xX1d6xX1bdxXeaxX1bdxX1bdxX1bdxX3xX1cbxX10xX50xX1fxXbcxX1bxX3xX23xX98xX1fxX3xXcxX10xX1xX10xX39xX6xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX80xXc5xX3xX1fxX1xXdxX3fxX1fxX20xX3xX5xXdxXd8xX80xX3xXexX1xX80xXdbxX4xX3xXexX1x6880xX3xX4xX1xX8cxX3xX62xXdx7d79xX1fxX3xX39xX6xX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxX23xX161xX1fxX3xX1xXd0xX1fxXeaxX3xX5fxXdxX31xX1fxX3xX7fxX80xX143xX3xXexX39xX37cxX1fxX1xX3xX1cbxXc4xXc5xX3xX62xX46xX1fxX23xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX1xX24xX3xX1bxX143xXc5xX3xX1fxX24xXc5xX3xX4dxXc8xX3xX1fxX23xX66xX1fxX23xX3xXexX39xX31xX3xX62xXb1xX3xX5xX31xX1fxX1xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fxX28axX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xX294xXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdxX2c5xX1dxXdxX10xX2c9xX10xX39xX2ccxXdxX1bxX23xX2ccxX1e8xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdxX2f6xX62xX1bcxX1bcxX1bcxX2fbxX2f6xX1e8xX24dxXexX24dxX302xX1bdxX1bfxX5xX1e8xXeaxX307xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX441xX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xX1dxX24xX3xX43axX43bxX3bcxX3xXexX66xX1fxX23xX3xX1xXdxX31xX1fxX3xX62xXdxX31xX1fxX3xX1bxXd0xX1fxX1xX3xX1bxfc0exX3xXexXd0xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX11dxXdxX3xX9bxX1xXdxX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxXeaxX3xX3b7xX1fxX1xX28axX3xX441xX10xX1fxX6xX80xX5xXexX3xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX39xXb1xX1fxX23xX12x4a24xX10xX3xX4xX738xX20xX3xX1fxX23xX80xXa30xX1fxX3xX4xX80xX1fxX23xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX10xXb1xX3xX1xX13fxXbxX0xX50xX7xXexX39xXb1xX1fxX23xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX39xXb1xX1fxX23xX3xX7fxX80xX143xX3xX9bxX1xX8fxX20xX3xX1fxX1xX24xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1cbxX10xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX62xX46xX6xX3xX4xX1xX191xX3xXc5xX202xX80xX3xX1dxX24xXb1xX3xX4dxXdbxXdxX3xXexX143xX4xX3xX43axX1xX143xXbxX3xX1fxX1xXe6xX1fxX23xX3xX7xX6xX80xX3xX1fxX24xXc5xX3xX5xXd0xXdxX3xX4xX1xX80xXc5xX148xX1fxX3xX7xX6xX1fxX23xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xX31xX3xX5fxX24xX1fxX3x6129xX80xXdbxX4xXeaxX3xXba8xXdxX148xX1fxX3xX1xX37cxX1fxX1xX3xX1fxX1xXe6xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX7xX120bxX3xX62xX4axX1fxX23xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xX31xX3xX1cbxX10xX3xX44dxXdxX6xX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxX1xXb7xX1fxX23xX3xX1fxXbcxX1bxX3xX23xX98xX1fxX3xX4dxXc4xXc5xX20xX3xX4dxXa70xX4xX3xX42xXdxX31xXexX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX656xX80xX3xX1cbxX10xX3xX4x8c0dxX3xX1fxX1xXe90xX3xX43axX39xXdxX62xX10xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43axX39xXdxX62xX10xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xXexXd0xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX66xX3xX1fxXbcxX1bxX3xX2xX24dxX24dxX2fbxX20xX3xX7xX120bxX3xX62xX4axX1fxX23xX3xXbxX1xXdxX3fxX1fxX3xX42xXccxX1fxX3xX4xX1fdxX3xXexX66xX3xX1fxX1xXb7xX1fxX23xX3xX1fxXbcxX1bxX3xX2xX24dxX2f6xX1bdxX3xX1dxX24xX3xX9bxX1xX29xX1fxX23xX3xX4xXd6cxX1fxX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1xX6xXc5xX3xX42xX143xX1fxX3xXexXd0xXdxX3xX5fxX24xX1fxX3xX14acxX80xXdbxX4xX3xXexX66xX3xX1fxXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX1bdxX1bdxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX4xXd6cxX1fxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX4xXccxX3xX43axX10xX80xX23xX10xXb1xXexX3xX1e8xX1bdxX1d6xX20xX3xX1bxX656xX80xX3xX1cbxX10xX3xX4xX4exX3xX5xX420xX3xX7x9136xX3xX4dxXc8xX3xX1fxX23xX66xX1fxX23xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xXexXd0xXdxX3xX4xX1xXc4xX80xX3xf864xX80xX3xXexX66xX3xX2xX24dxX24dxX1bfxXeaxX3xXba8xX20fxX1fxX23xX3xX4xX1d1xX3xX1dxX24xX3xX1xX20fxXbxX3xX7xXdbxX3xX4xX191xX6xX3xX1cbxX10xX3xX1dxX656xX1fxX3xX4dxX6xX1fxX23xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX7xX120bxX3xX62xX4axX1fxX23xX3xX4xX1xXb1xX3xX1bxX656xX80xX3xX1cbxX10xX3xX43bxX6xX1bxX6xX1fxX62xX3xX4xX191xX6xX3xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX1xXdxX31xX1fxX3xX1fxX6xXc5xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fxX28axX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xX294xXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdxX2c5xX1dxXdxX10xX2c9xX10xX39xX2ccxXdxX1bxX23xX2ccxX1d6xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdxX2f6xX62xX1bcxX1bcxX1bcxX2fbxX2f6xX1e8xX24dxXexX1bfxX2xX302xX1bfxX5xX1d6xXeaxX307xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX16xX20fxXexX3xX4xX1xXdxX202xX4xX3xX43axX10xX80xX23xX10xXb1xXexX3xX1e8xX1bdxX1d6xX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX4dxXe6xX43xX1fxX23xX3xXbxX1xXdbxX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX3xX3b7xX1fxX1xX28axX3xba77xX5xXdxX4xX9bxX39xX3xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43bxX6xX1bxX6xX1fxX62xX3xX5xX24xX3xX1bxX656xX80xX3xX7xX10xX62xX6xX1fxX3xX4dxX98xX80xX3xXexXdxX3fxX1fxX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX1dxX24xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX1dxX9dxX3xX1fxX1xXe6xX3xf752xX1cbxX10xX3xX7fxX80xXdbxX4xX3xX62xXc4xX1fxdeb7xX3xX4xX191xX6xX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xc104xX11dxXdxX3xX62xXd6cxX1fxX23xX3xX1cbxX10xX3xX1xXdxX31xX1fxX3xX4dxXd0xXdxX3xX1xX1d1xX1fxX3xX1bxX20fxXexX3xX4xX1xX611xXexX20xX3xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX4xX1fdxX3xX43axX10xX80xX23xX10xXb1xXexX3xX1bcxX1bdxX302xX3xX4dxX43xXdxX3xX4dxX98xX80xX20xX3xX7xX120bxX3xX62xX4axX1fxX23xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX4dxX148xX3xXexX39xX143xX1fxX1xX3xX5xX31xX1fxX1xX3xXexX39xX66xX1fxX23xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX4xX191xX6xX3xX16xX17xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43axX1xXdxX3fxX1fxX3xX42xXccxX1fxX3xX4xX738xX3xX1xX1d1xX1fxX3xX4xX191xX6xX3xX2b1xXdxXexX39xXb1xX10xX1fxX3xX2b1xX2fbxX3xX4xX738xX1fxX23xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX20xX3xX23xX98xX1fxX3xX4dxXc4xXc5xX3xX23xXa70xXbxX3xX1fxX1xXdxXd8xX80xX3xXexX39xX4axX4xX3xXexX39xXa70xX4xX3xX1dxX37cxX3xX5xXdxX3fxX1fxX3xX7fxX80xX6xX1fxX3xXexX11dxXdxX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX1fxX1xX1exXbxX3xX9bxX1xX52cxX80xX3xXexX66xX3xX43axX1xX143xXbxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX4xXd6cxX1fxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX756xX6xX4xXdxX6xX3xX3c6xXb1xX23xX6xX1fxX20xX3xX42xX143xX1fxX3xX39xX6xX3xX62xXe6xX11dxXdxX3xX4xX143xXdxX3xXexX3fxX1fxX3xXcxXb1xX1fxX62xX6xX39xX3xX24dxX1bdxX3xX1xXb1xXa70xX4xX3xX3c6xX24dxX1bdxX20xX3xX4xXd6cxX1fxX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX42xX143xX1fxX3xX39xX6xX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX1bxX656xX80xX3xX1cbxX10xX3xX43bxX6xX1fxX62xX10xX39xXb1xX3xX43bxXexX10xXbxX2c9xX6xXc5xXeaxX3xX2b1xXccxX3xX1xX6xXdxX3xX1cbxX10xX3xX4dxX6xX1fxX23xX3xX1fxX23xX66xX1fxX23xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1dxX37cxX3xXexX1xXdxX202xX80xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX1fxX1xX1exXbxX3xX9bxX1xX52cxX80xX3xXexX66xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX1fxX23xXb1xX24xXdxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX2b1xX1xX9dxX1fxX1xX3xXbxX1xX191xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX4dxXc8xX3xX1fxX420xX3xX5xX46xX4xX3xXexX1xX611xX4xX3xX4dxX52cxXc5xX3xX1xXb1xXd0xXexX3xX4dxX20fxX1fxX23xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xX29xXexX29xX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX1fxXe6xX11dxX4xXeaxX3xX1b8xXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX2xX2f6xX20xX3xX1fxX23xX1xX14xX3xX4dxX14xX1fxX1xX3xX1bxX11dxXdxX3xX39xX6xX3xX4dxX43xXdxX3xX4xX1xXb1xX3xXbxX1x6907xXbxX3xXexX1xX24xX1fxX1xX3xX5xX1exXbxX3xX5xXdxX3fxX1fxX3xX62xXb1xX6xX1fxX1xX3xX1dxX11dxXdxX3xX4xX29xX1fxX23xX3xXexXc5xX3xX29xXexX29xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX1fxX23xXb1xX24xXdxX3xX1bxXdxX1213xX1fxX3xX5xX24xX3xX4dxX143xXbxX3xX8fxX1fxX23xX3xXc5xX3fxX80xX3xX4xX98xX80xX3xX1fxX20fxXdxX3xX4dxX14xX6xX3xX1xX1fdxX6xX3xX1e8xX1bdxX1e9xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3xXcxX4exX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX4xX143xX4xX3xX1fxX1xX24xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1cbxX10xX3xX38xX39xX6xX1fxX20xX3xXexXfdcxX3xX5xX31xX3xX1fxX20fxXdxX3xX4dxX14xX6xX3xX1xX1fdxX6xX3xXexX9dxX1fxX1xX3xXexX11dxXdxX3xX4dxX98xX80xX3xX1fxXbcxX1bxX3xX1bcxX1bdxX2xX2f6xX3xX62xX6xXb1xX3xX4dxX20fxX1fxX23xX3xXexX39xXb1xX1fxX23xX3xX9bxX1xXb1xXccxX1fxX23xX3xX1bcxX1bdxX2ccxX24dxX2fbxX1e9xXeaxX3xX43axX39xXdxX62xX10xX3xX4xX1fdxX3xXexXfdcxX3xX5xX31xX3xX1fxX20fxXdxX3xX4dxX14xX6xX3xX1xX1fdxX6xX3xXexX11dxXdxX3xX2f6xX1bfxX1e9xX20xX3xX43axX10xX80xX23xX10xXb1xXexX3xX1e8xX1bdxX1d6xX3xX1dxX24xX3xX43bxX6xX1bxX6xX1fxX62xX3x7082xX3xX24dxX2fbxX1e9xX20xX3xX43axX10xX80xX23xX10xXb1xXexX3xX1bcxX1bdxX302xX3xX1bf5xX3xX1bfxX1bdxX1e9xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fxX28axX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xX294xXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdxX2c5xX1dxXdxX10xX2c9xX10xX39xX2ccxXdxX1bxX23xX2ccxX302xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdxX2f6xX62xX1bcxX1bcxX1bcxX2fbxX2f6xX1e8xX24dxXexX2xX2f6xX2f6xX1bfxX5xX302xXeaxX307xXbxX10xX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX16xX20fxXexX3xX4xX1xXdxX202xX4xX3xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX43bxX6xX1bxX6xX1fxX62xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX0xX7xXexX39xXb1xX1fxX23xX12xb854xXexX29xX3xXcxX39xX80xX1fxX23xX3xX14acxX80xXdbxX4xX3xX5xX24xX3xX4xX8fxX80xX3xX4xX143xX1fxX1x7cc1xX0xX50xX7xXexX39xXb1xX1fxX23xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXba8xX148xX3xX1dxXe6xXe7xXexX3xX7fxX80xX6xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX7fxX80xX6xXc5xX3xX7xX6xX1fxX23xX3xXcxX39xX80xX1fxX23xX3xX14acxX80xXdbxX4xXeaxX3xX38xX44dxX2b1xX458xX3xX1xXdxX31xX1fxX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1bxX20fxXexX3xX7xXdbxX3xX1bxX656xX80xX3xX1cbxX10xX3xX7xX120bxX3xX62xX4axX1fxX23xX3xX1fxXd8xX1fxX3xXexXccxX1fxX23xX3xX756xXb1xX1fxX23xX2c5xX10xX1fxX23xX3xX1dxX24xX3xX5fxX6xXdxX1bxX6xX20xX3xX5xX98xX1fxX3xX5xXe6xXe7xXexX3xX4dxXd0xXexX3xXexXfdcxX3xX5xX31xX3xX1fxX20fxXdxX3xX4dxX14xX6xX3xX1xX1fdxX6xX3xX1e8xX1bdxX1e9xX3xX1dxX24xX3xX1bcxX1bdxX1e9xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xXcxXe6xX1d1xX1fxX23xX3xXexX46xX20xX3xX43bxX6xXdxXbxX6xX3xX4xX738xX1fxX23xX3xX62xX46xX6xX3xX1dxX24xXb1xX3xX4xX143xX4xX3xX1bxX656xX80xX3xX1cbxX10xX3xXcxX39xX80xX1fxX23xX3xX14acxX80xXdbxX4xX3xXexX1xX29xX1fxX23xX3xX7fxX80xX6xX3xX1xXe7xXbxX3xXexX143xX4xX3xX1dxX11dxXdxX3xX13xX39xXdxX5xX5xXdxX6xX1fxX4xX10xX20xX3xX2b1xX1xX6xX1fxX23xX6xX1fxX3xX1dxX24xX3x5b42xXb1xXc5xXexX10xXeaxX3xXcxXfdcxX3xX5xX31xX3xX1fxX20fxXdxX3xX4dxX14xX6xX3xX1xX1fdxX6xX3xX4dxX6xX1fxX23xX3xX1dxX24xXb1xX3xX9bxX1xXb1xXccxX1fxX23xX3xX1bcxX1bdxX1e9xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX5fxXc8xX1fxX23xX3xX1cbxX10xX3xXcxX39xX80xX1fxX23xX3xX14acxX80xXdbxX4xX3xX1xXdxX31xX1fxX3xX62xXdxX31xX1fxX3xX1fxX4exXdxX3xX1fxX1xX1axXexX3xX7d1xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX5xX24xX3xX2b1xX1xX10xX39xXc5xX20xX3xX4dxXc8xX3xX1xXe7xXbxX3xXexX143xX4xX3xX1dxX11dxXdxX3xX16xXb1xX62xXdxX39xX6xX1fxX3xX185exX10xX1xXdxX4xX5xX10xX3xX16xX6xX1fxX80xX2c5xX6xX4xXexX80xX39xXdxX1fxX23xX3xX42xX143xX1fxX3xX1cbxX10xX3xX62xXe6xX11dxXdxX3xXexX1xXe6xX1d1xX1fxX23xX3xX1xXdxX31xX80xX3xX16xX185exX16xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX39xX23xXdxX1fxX28axX3xX1bcxXbxX1cbxX3xX6xX80xXexXb1xX294xXaxX12xX0xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX10xX1fxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xXdxX62xX9xXaxX10xX1cbxXdxX2c5xX1dxXdxX10xX2c9xX10xX39xX2ccxXdxX1bxX23xX2ccxX1bfxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXeaxX42xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXeaxX1dxX1fxX50xX1fxX10xX2c9xX7xX50xX1bcxX1bdxX1bdxX2xX50xX2xX1bdxX2f6xX62xX1bcxX1bcxX1bcxX2fbxX2f6xX1e8xX24dxXexX2xX1d6xX1bfxX1d6xX5xX1bfxXeaxX307xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xXexX39xX3fxX1fxX3xX42xX43xX3xX1dxX46xX4xX3xX7xX4axXbxX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX6xXbxXexXdxXb1xX1fxXaxX12xX16xX656xX80xX3xX7xX10xX62xX6xX1fxX3xX5fxX2fbxX2fbxX1bdxX3xX4xX191xX6xX3xX13xX39xXdxX5xX5xXdxX6xX1fxX4xX10xX3xX4dxXe6xXe7xX4xX3xX23xXdxX11dxXdxX3xXexX1xXdxX31xX80xX3xXexXd0xXdxX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX39xX12xX0xX50xXexX42xXb1xX62xXc5xX12xX0xX50xXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX43bxX3bcxX38xX2b1xX3xX16xXb1xXexXb1xX39xX3xX4xX738xX1fxX23xX3xX1xXe7xXbxX3xXexX143xX4xX3xX1dxX11dxXdxX3xX17b6xX3bcxX1b8xX3xX7xXccxX1fxX3xX1cbxX80xX1axXexX3xX1bxX656xX80xX3xX43bxX754xX185exX3xX16xX743xX3xX441xX13ffxX1d6xX3xXexXd0xXdxX3xX43bxX10xX1bxX1fxX6xX1fxX20xX3xX4xX143xX4xX1xX3xXexX1xX191xX3xX4dxX29xX3xXcxX10xX1xX10xX39xX6xX1fxX3xX2xX2f6xX1bdxX3xX9bxX1bxX3xX1dxXd8xX3xXbxX1xX9dxX6xX3xX4dxX29xX1fxX23xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX1b8xX1xX43xX3xXcxX39xX80xX1fxX23xX3xX14acxX80xXdbxX4xX20xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX4dxXc8xX3xX23xXdxXccxX1bxX3xX42xX11dxXexX3xXbxX1xX4axX3xXexX1xX80xX20fxX4xX3xX1dxX24xXb1xX3xX43axX1xX143xXbxX20xX3xXexX80xXc5xX3xX1fxX1xXdxX3fxX1fxX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xX1fxX24xXc5xX3xX4xXd6cxX1fxX3xX5xXc4xX80xX3xX1bxX11dxXdxX3xXexX1xXb1xX143xXexX3xX9bxX1xXe90xXdxX3xX4xX143xXdxX3xX42xX1fdxX1fxX23xX3xX4xX191xX6xX3xX43axX1xX143xXbxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX1b8xX23xXb1xX24xXdxX3xXcxX39xX80xX1fxX23xX3xX14acxX80xXdbxX4xX20xX3xX4xX143xX4xX3xX1xXc8xX1fxX23xX3xX1cbxX10xX3xX1b8xX23xX6xX3xX1fxX1xXe6xX3xX3bcxX1dxXexXb1xX185exX6xe03axX3xX1dxX24xX3xX44dxX6xX1bxX6xX222cxX3xX4xX738xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1axXbxX3xX1fxX23xX1xX1adexX3xX1cbxXc4xX1bxX3xX1fxX1xX1exXbxX3xXexX1xX14xX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb1xX62xXc5xXaxX12xX185exX11dxXdxX3xX1fxX1xXb7xX1fxX23xX3xX4xXbcxX1fxX23xX3xXexX1xfbd3xX1fxX23xX3xX1bxX11dxXdxX3xX4dxXc4xXc5xX3xX1dxX11dxXdxX3xX4xX143xX4xX3xX1fxXe6xX11dxX4xX3xXbxX1xXe6xX1d1xX1fxX23xX3xXcxXc4xXc5xX20xX3xX1fxX23xX24xX1fxX1xX3xX4xX29xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1xXdxX31xXbxX3xX29xXexX29xX3xX38xX39xX6xX1fxX3xX7xX139bxX3xXexXdxX202xXbxX3xXexX4axX4xX3xX39xX1d1xXdxX3xX1dxX24xXb1xX3xX9bxX1xX1fdxX3xX9bxX1xXbcxX1fxX3xX1dxX37cxX3xXexX1xXdxX202xX80xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX9bxXdxX31xX1fxX3xXbxX1xX4axX3xXexX60dxX1fxX23xX20xX3xX4xX1xXe6xX6xX3xX1fxX1fdxXdxX3xXexX11dxXdxX3xXexX39xXe6xX43xX1fxX23xX3xX1xXe7xXbxX3xX1cbxX1axX80xX3xX1fxX1xX1axXexX3xX5xX24xX3xX4xX1xXdxX202xX1fxX3xXexX39xX6xX1fxX1xXeaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43bxXb1xX80xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3xX1eb2xXdxX1fxX23xX0xX50xXbxX12